Meslekî Eğitim Kurulu 28. Toplantısı Kararları R. G. Tarihi ve SayısıYüklə 194,71 Kb.
tarix03.01.2022
ölçüsü194,71 Kb.
#47460

Meslekî Eğitim Kurulu

28. Toplantısı Kararları
R. G. Tarihi ve Sayısı: 08 Şubat 2017 - 29973

Toplantı No : 28

Yer : MEB Merkez Bina Tevfik İleri Salonu

Tarih : 28 Aralık 2016

Saat : 14.00

3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu’nun 4. maddesi gereğince oluşturulan Meslekî Eğitim Kurulu gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere,

yukarıda belirtilen yer ve tarihte Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ercan DEMİRCİ’nin başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki kararlardan

28/4 no’lu karar oy çokluğu ile diğer kararlar ise oy birliğiyle alınmıştır.

KARARLAR


28/1

:

Ülkemizde eğitim ve öğrenimlerini tamamlamış ya da denklik belgelerini almış olan geçici koruma altındaki Suriyelilerin meslek edinmeleri ile ilgili çalışmaların yapılması.

Sorumlu kurum: MEB İş birliği yapılacak kurum/kuruluşlar: GTB, İŞKUR, MYK, TOBB, TİSK, TESK

28/2

:

Ülkemizde bulunan geçici koruma altındaki Suriyelilerin Mesleki Eğitim Merkezlerine çırak öğrenci olarak kayıtlarında, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunun 10. maddesinde istenen en az ortaokul veya imam-hatip ortaokulu mezunu olmak şartının aşağıdaki açıklamalar dikkate alınarak;

- Eğitim durumunu belgelendiremeyenler için; Türkçe Seviye A2 kurs programına kayıt yaptırmaları ve öğrenim durumları için kendi beyanları esas alınarak kurs sonu beklenmeden,

- Eğitim durumunu belgelendirenler için; Okuma-Yazma I. Kademe Seviye Tespit Sınavından başarılı olmaları veya Türkçe Seviye A1 kurs programına kayıtlı olmaları şartı ile kurs sonu beklenmeden

kayıt süresi içerisinde kayıtlarının yapılması.

Sorumlu kurum: MEB28/3

:

2014-2018 Türkiye HBÖ Strateji Belgesi ve Eylem Planından Mesleki Eğitim Merkezleri ile ilgili maddelerin değerlendirilmesi ve güncellenmesi için çalışmaların yapılması.

Sorumlu kurum: MEB İş birliği yapılacak kurum/kuruluşlar: GTB, İŞKUR, MYK, TOBB, TİSK, TESK

28/4

:

Kalfalık belgeleri ve çıraklık eğitimi uygulaması yapılmayan meslek dallarında verilen TESK ustalık belgeleri için de tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmaz şekilde düzenleme ile ilgili çalışmaların yapılması.

Sorumlu kurum: TESK İş birliği yapılacak kurum/kuruluşlar: MEB, GTB, ÇSGB, TOBB, TİSK

28/5

:

Mesleki Eğitim Kurulu sekretarya iş ve işlemlerinin Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce yürütülmesi.


28/6

:

  1. 3308 sayılı Kanuna göre, çıraklık eğitimi uygulamaları kapsamındaki;

  2. a) Pazarlama ve perakende meslek alanında bulunan Satış Elemanlığı meslek dalında kantin işletmeciliği hariç “14 Uzmanlığın”,

  3. b) Gemi Yapımı (Deniz Araçları Yapımı) meslek alanında bulunan “Gemi Ressamlığı”,

  4. c) Matbaa meslek alanında bulunan “Baskı”,

  5. ç) Yiyecek İçecek Hizmetleri meslek alanında bulunan “Barmenlik”

  6. dallarının kademeli olarak kapsamdan çıkarılması,

  7. d) Pazarlama ve Perakende meslek alanı Satış Elemanlığı meslek dalında yer alan “Kantin işletmeciliği” uzmanlığının “Yiyecek İçecek Hizmetleri” alanı altında dal olarak yer alması,

  8. e) Alan ve dalların güncellenen Ek-1 tabloya göre Kurul tarihinden itibaren uygulanması.28/7

:

3308 sayılı Kanuna göre, mesleki ve teknik orta öğretim okullarında uygulama kapsamındaki;

  1. a) Giyim Üretim Teknolojisi meslek alanında bulunan “Kesim”,

b) Radyo-Televizyon meslek alanında bulunan “Radyo-Televizyon Programcılığı”,

c) Güzellik ve Saç Bakımı Hizmetleri meslek alanında bulunan “Vücut Bakımı”,

ç) Yiyecek İçecek Hizmetleri meslek alanında bulunan “Bar”

dallarının kademeli olarak kapsamdan çıkarılması,

d) Maden Teknolojisi alanı “Madencilik” dalının kapsama alınması,

e) Alan ve dalların güncellenen Ek-2 tabloya göre Kurul tarihinden itibaren uygulanması.

28/8

:

Sağlık meslek lisesi öğrencileri için aşağıdaki konularda çalışmaların yapılması.

a) Sağlık meslek lisesi öğrencilerinin staj ve ücret sorunlarının değerlendirilmesi, Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlar üzerinde staj ücretlerinin getirdiği ekonomik yükün çözüme kavuşturulması,

b) Ortaöğretim düzeyinde uygulanan sağlık meslek eğitiminin kademeli olarak yükseköğretim düzeyinde en az önlisans seviyesine çıkarılarak, ortaöğretim düzeyinde uygulanan sağlık meslek eğitiminin sonlandırılması.

Sorumlu kurum: SB İş birliği yapılacak kurum/kuruluşlar: MB, MEB, ÇSGB, YÖK, İŞKUR

28/9

:

İŞKUR tarafından işverenlerin aradığı nitelikli işgücünün temin edilmesi ve etkinliğinin artırılması bakımından aşağıdaki konularda çalışmaların yapılması.

a) MEB tarafından hazırlanan eğitim program sürelerinin (tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerdeki zorunlu süreler hariç) işverenlerin talepleri doğrultusunda MEB il/ilçe müdürleri tarafından belirlenerek onaylanması,

b) MEB ile düzenlenen istihdam garantisiz kurslardaki mesleklerin işgücü piyasasından alınan taleplere göre belirlenmesine özen gösterilmesi,

c) İŞKUR tarafından düzenlenen mesleki eğitim kursları için e-yaygın sisteminin kullanılmasında yaşanılan sorunların yerel düzeyde çözümlenmesi,

ç) İŞKUR tarafından dezavantajlı kişilere yönelik düzenlenecek kurslarda daha etkin destek sağlanması,

d) Çalışanlara ve işsizlere yönelik mesleki yeterlilik belgesi alınmasını sağlayacak eğitimlere öncelik verilerek gerekli desteğin etkin şekilde sağlanması,

e) Öğrencilerin stajlarının İŞKUR tarafından işbaşı eğitim programı aracılığı ile desteklenmesi,

f) Öğrencilere yönelik bireysel ve grup iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinin verilebilmesi için etkin işbirliği sağlanması,

g) Yapı Sektöründe Çalışan Meslek Erbaplarının Mesleki Niteliklerinin Geliştirilmesi İşbirliği Protokolü kapsamında gerçekleştirilecek olan mesleki yeterlilik belgesi eğitimlerinin sürdürülmesi.

Sorumlu kurum: İŞKUR İş birliği yapılacak kurum/kuruluşlar: MEB, MYK, TOBB, TESK, TİSK, ÇSGB, ÇŞB

28/10

:

Mesleki eğitim merkezleri için aşağıdaki konularda çalışmaların yapılması.

a) Mesleki Eğitim Merkezleri için yeni bir okul yönetimi modelinin geliştirilmesi,

b) 6764 sayılı Kanun ile çıraklık eğitiminde yapılan yeni uygulamalar.

Sorumlu kurum: MEB İş birliği yapılacak kurum/kuruluşlar: GTB, TOBB, TESK, TİSK

28/11

:

1- 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kanununun 21’inci maddesinin dördüncü fıkrası gereği aşağıdaki konularda çalışmaların yapılması.

a) Yükseköğretim programlarının,

b) Mesleki ve teknik ortaöğretim programlarının,

c) Mesleki eğitim merkezi programlarının,

ç) Halk eğitimi merkezi ile özel mesleki eğitim kurumlarında uygulanan programların,

müfredatlarının ulusal meslek standartları ve ulusal yeterliliklerle uyumlu hâle getirilmesi ve eğitim ve öğretimin bu programlara göre verilmesinin sağlanması.

2- İŞKUR-MEB işbirliğinde Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinin 28 ve 39’uncu maddeleri gereğince düzenlenen eğitimlerin müfredatlarının ulusal meslek standartları ve ulusal yeterliliklerle uyumlu hâle getirilmesi ve eğitim ve öğretimin bu programlara göre verilmesinin sağlanması, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenen mesleklerde eğitime katılan kişilerin eğitim sonrasında MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına yönlendirilmesi.

3- Türkiye Yeterlilik Çerçevesine yerleştirilecek diplomalara ve belgelere ilişkin kalite güvencesi oluşturulması ile ilgili çalışmaların yapılması.

Sorumlu kurum: MYK İş birliği yapılacak kurum/kuruluşlar: MEB, YÖK, TOBB, TESK, TİSK
28/12/2016
BAŞKAN

Ercan DEMİRCİ

Millî Eğitim Bakanlığı

Müsteşar Yardımcısı

ÜYE


İçişleri Bakanlığı Y.

Yusuf GÜNİ

Eğitim Daire Başkan Yrd.


ÜYE

Maliye Bakanlığı

(Katılmadı)


ÜYE

Hayrettin GÜNGÖR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Müsteşar YardımcısıÜYE


Sağlık Bakanlığı Y.

Prof. Dr. Nurullah OKUMUŞ

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü


ÜYE

Mazhar YILDIRIMHAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Müsteşar YardımcısıÜYE

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Y.

Yaşar ÖZTÜRK

Sanayi Bölgeleri Genel MüdürüÜYE


Nihat GÜL

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Müsteşar Yardımcısı


ÜYE

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Y.

Hüseyin ALTINDAL

Esnaf ve San. Gn. Müdür Yrd.ÜYE

Yılmaz TUNA

Kalkınma Bakanlığı

Müsteşar Yardımcısı


ÜYE


MEB Meslekî ve Teknik Eğitim

Genel Müdürü Y.

Recep ALTIN

Daire BaşkanıÜYE

Ali Rıza ALTUNEL

MEB Hayat Boyu Öğrenme

Genel MüdürüÜYE

Cengiz ÖZCAN

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Sekreter Yardımcısı

ÜYE


Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Y.

Ersin ARTANTAŞ

Eğitim Planlama Daire Müdürü


ÜYE

Ferhat İLTER

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Genel Sekreter YardımcısıÜYE

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

(Katılmadı)


ÜYE

Türkiye Bankalar Birliği

(Katılmadı)


ÜYE

Prof. Dr. Filiz ERCAN

Yüksek Öğretim Kurulu Bşk.

Kurum Danışmanı,

ÜYE


Ali Rıza EREN

Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği

Temel Eğitim ve Staj Merkezi

Müdür YardımcısıÜYE

Meslekî Yeterlilik Kurumu Bşk. Y.

Metin KARAMAN

Başkan Yardımcısı
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


28. Mesleki Eğitim Kurulunda, 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na Göre

Çıraklık Eğitimi Uygulamaları Kapsamından Çıkarılan ve Alan/Dal Adı Değişen

Meslek Alan ve Dallarının Listesi

Ek-1Alan Sıra No

Dal Sıra No

Güncellenen

Alan ve Dal İsimleriAlan ve Dal Eski İsimleri

 

1

MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI

AHŞAP TEKNOLOJİSİ
1

Ahşap Doğrama Teknolojisi

Ahşap Doğrama İmalatı

 

2

Mobilya İskeleti ve Döşemesi

Ahşap İskelet İmalatı

 

Döşemecilik Alanı

Mobilya Döşemeciliği 

3

Mobilya Süsleme Sanatları

Ahşap Üst Yüzey İşlemleri

 

Ahşap Süsleme

 

4

İç Mekân ve Mobilya Teknolojisi

Mobilya İmalatı

 

5

Oto Döşemeciliği

Döşemecilik Alanı

Oto Döşemeciliği 

2

AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ6

Ayakkabı Modelistliği
 

7

Ayakkabı Üretimi
 

8

Saraciye Üretimi
 

9

Saraciye Modelistliği
 

3

TARIM

BAHÇECİLİK
10

Bahçe Bitkiler

Dış Mekân Bitkileri Yetiştiriciliği

 

İç Mekân Bitkileri Yetiştiriciliği

 

11

Tarla Bitkileri

Meyve Yetiştiriciliği

 

Sebze Yetiştiriciliği

 

12

Peyzaj

Çiçek Düzenlemeciliği

 

Peyzaj

 

13

Süs Bitkileri

Kesme Çiçek Yetiştiriciliği

 

14

Tarım Alet ve Makineleri

Metal Teknolojisi Alanı

Tarım (Ziraat) Alet ve Makineleri Bakım ve Onarımcılığı 

4

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ15

Ağ İşletmenliği
 

16

Bilgisayar Teknik Servisi
 

17

Veri Tabanı Programcılığı
 

18

Web Programcılığı
 

5

ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ
19

Bobinaj
 

20

Büro Makineleri Teknik Servisi
 

21

Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü
 

22

Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi
 

23

Asansör Sistemleri

Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım

 

24

Endüstriyel Bakım Onarım
 

25

Görüntü ve Ses Sistemleri
 

26

Güvenlik Sistemleri
 

27

Haberleşme Sistemleri
 

28

Yüksek Gerilim Sistemleri
 

6

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ
29

Endüstriyel Kontrol

Otomasyon Sistemleri

 

7

ELSANATLARI TEKNOLOJİSİ

ELSANATLARI TEKNOLOJİSİ
30

Dekoratif Ev Tekstili
 

31

Dekoratif El Sanatları
 

32

El Dokuma

El Dokumacılığı

 

33

El ve Makine Nakışı

El ve Makine Nakışçılığı

 

34

Halı Desinatörlüğü
 

35

Sanayi Nakışı

Sanayi Nakışçılığı

 

8

GRAFİK VE FOTOĞRAF

FOTOĞRAFÇILIK
36

Fotoğraf

Fotoğrafçılık

 

9

GEMİ YAPIMI

GEMİ YAPIMI (Deniz Araçları Yapımı)
37

Gemi İnşa

Çelik Gemi Yapımı

 

38

Gemi Donatımı

Gemi Boru Donatımı

 

39

Yat İnşa

Tekne ve Yat Yapımı

 

10

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ40

Çocuk Giyim Modelistliği
 

41

Deri Giyim
 

42

Erkek Giyim Modelistliği
 

43

Erkek Terziliği
 

44

Hazır Giyim Model Makineciliği
 

45

İç Giyim Modelistliği
 

46

Kadın Giyim Modelistliği
 

47

Kadın Terziliği
 

48

Kesim
 

49

Konfeksiyon Makineleri Bakım Onarım
 

11

GIDA TEKNOLOJİSİ

GIDA TEKNOLOJİSİ
50

Gıda İşleme

Çay Üretimi ve İşleme

 

Hububat İşleme

 

Sebze ve Meyve İşleme

 

Zeytin İşleme

 

Süt İşleme

 

51

Et ve Et Ürünleri İşlemeciliği

Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı

Et ve Et Ürünleri İşlemeciliği 

12

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ
52

Cilt Bakımı ve Makyaj

Cilt Bakımı ve Güzellik

 

53

Erkek Kuaförü

Erkek Berberliği

 

54

Kadın Kuaförü

Kuaförlük

 

13

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ
55

Ahşap Yapı Sistemleri

Ahşap Doğrama ve Kaplamacılığı

 

56

Betonarme Yapı Sistemleri

Yapı Duvarcılığı

 

Betonarme Demir, Kalıpçılık ve Çatıcılık
57

Çatı Sistemleri

 

58

Çelik Yapı Teknik Ressamlığı
 

59

İç Mekan Teknik Ressamlığı
 

60

Mimari Yapı Teknik Ressamlığı
 

61

Cephe Sistemleri ve PVC Doğrama

PVC Doğrama İmalat ve Montajcılığı

 

62

Restorasyon
 

63

Statik Yapı Teknik Ressamlığı
 

64

Yapı İç Mekân Dekorasyonu

Yapı Dekorasyonculuğu

 

65

Beton-Çimento ve Zemin Teknolojisi

Yapı Zemin ve Beton Laboratuvarcılığı

 

66

Yapı Yalıtım

Yapı Yalıtımcılığı

 

67

Yapı Yüzey Kaplama

Yapı Yüzey Kaplamacılığı

 

14

HARİTA-TAPU-KADASTRO

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ
68

Haritacılık

Harita ve Kadastro

 

69

Kadastroculuk

 

15

KİMYA TEKNOLOJİSİ

KÂĞIT TEKNOLOJİSİ
70

Kâğıt Üretimi

Kâğıt Üretimi

 

71

Deri İşleme
 

16

KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ

KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ

 

72

Kat Hizmetleri

Kat Hizmetleri Elemanı

 

73

Operasyon

Operasyon Elemanı

 

74

Ön Büro

Ön Büro Elemanı

 

75

Rezervasyon

Rezervasyon Elemanı

 

76

Kuru Temizlemecilik

Kuru Temizlemecilik Alanı

Kuru Temizlemecilik 

17

KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ

KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ
77

Takı İmalatı

Takı İmalatı (Kıymetli Metal ve Taş İşlemeciliği)

 

78

Vitrin Kuyumculuğu
 

18

MAKİNE TEKNOLOJİSİ

MAKİNE TEKNOLOJİSİ
79

Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme
 

80

Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı
 

81

Bilgisayarlı Makine İmalatı İşlemleri

Bilgisayarlı Makine İmalatı İşlemleri (CNC)

 

82

Endüstriyel Kalıp
 

83

Mermer İşleme
 

84

Makine Bakım Onarım
 

85

Anahtarcılık ve Çilingirlik
 

86

Saat Tamirciliği
 

19

MATBAA TEKNOLOJİSİ87

Baskı Öncesi
 

88

Baskı Sonrası
 

89

Flekso Baskı
 

90

Ofset Baskı
 

91

Serigrafi ve Tampon Baskı
 

92

Tifdruk Baskı
 

20

METAL TEKNOLOJİSİ93

Avizecilik
 

94

Çelik Konstrüksiyon
 

95

Isıl İşlem
 

96

Kaynakçılık
 

97

Karosercilik
 

98

Metal Doğrama
 

99

Metal Levha İşlemeciliği
 

100

Sac İşleri
 

101

Reklam Tabelacılığı

Reklam Tabelacılığı Alanı

Reklam Tabelacılığı 

21

METALURJİ TEKNOLOJİSİ102

Döküm
 

103

İzabe
 

22

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ
104

Dizel Motorları Yakıt Pompası ve Enjektör Ayarcılığı
 

105

İş Makineleri

İş Makineleri Bakım Onarımcılığı

 

106

Motorlu Araçlar LPG Sistemleri Bakım ve Onarımcılığı
 

107

Motosiklet Tamirciliği
 

108

Otomotiv Boya

Otomotiv Boyacılığı

 

109

Otomotiv Elektrikçiliği
 

110

Otomotiv Elektromekanik

Otomotiv Elektromekanikerliği

 

111

Otomotiv Gövde

Otomotiv Gövdeciliği

 

112

Otomotiv Mekanikerliği
 

113

Otomotiv Motor Yenileştirmeciliği
 

114

Ön Düzen Ayarcılığı ve Lastikçilik
 

23

PLASTİK TEKNOLOJİSİ115

Plastik İşleme
 

116

Plastik Kalıp
 

24

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ
117

Alçı Model Kalıp
 

118

Çinicilik
 

119

Serbest Seramik Şekillendirme
 

120

Sır Üstü Dekorlama
 

121

Tornada Form Şekillendirme
 

122

Dekoratif Cam

Tezyinat

 

Vitray

 

123

Endüstriyel Cam

İndirme

 

Cam Ürün Üretimi

 

Cam Şekillendirme

 

25

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME

 

124

Yapı Tesisat Sistemleri

Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatı

 

Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihazlar (Servis)

 

Isıtma ve Sıhhi Tesisat

 

Kalorifercilik

 

125

İklimlendirme Sistemleri

Soğutma ve İklimlendirme Alanı

Soğutma ve İklimlendirme 

126

Soğutma Sistemleri

 

26

TEKSTİL TEKNOLOJİSİ

TEKSTİL TEKNOLOJİSİ
127

Dokuma Operatörlüğü

Endüstriyel Dokuma

 

128

İplik Üretim Teknolojisi

İplik

 

129

Endüstriyel Çorap Örme

Endüstriyel Örme

 

130

Endüstriyel Düz Örme

 

131

Endüstriyel Yuvarlak Örme

 

132

Tekstil Baskı ve Desenciliği

Terbiye Teknolojileri

 

133

Tekstil Bitim İşlemleri (Apre)

 

134

Tekstil Boyacılığı

 

135

Tekstil Laborantlığı
 

27

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ
136

Aşçılık
 

137

Fırıncılık
 

138

Pasta ve Tatlı Yapımı

Pastacılık, Tatlıcılık ve Şekerlemecilik

 

139

Servis

Servis Elemanlığı

 

140

Kantin İşletmeciliği

Pazarlama ve Perakende Alanı

Kantin İşletmeciliği KAPSAMDAN ÇIKARILAN MESLEK DALLARI

1

Gemi Ressamlığı *

2

Baskı *

3

Barmenlik *

4

Satış Elemanlığı Dalı (14 uzmanlık) *

1. Ayakkabı, Deri ve Yan Ürünleri Satış Elemanlığı

2. Elektrik ve Elektronik Malzemeler Satış Elemanlığı

3. Giyim ve Giyim Aksesuarları Satış Elemanlığı

4. İnşaat Malzemeleri Satış Elemanlığı

5. Kırtasiye ve Kitap Satış Elemanlığı

6. Meyve ve Sebze Satış Elemanlığı

7. Mobilya Satış Elemanlığı

8. Oto Yedek Parça Satış Elemanlığı

9. Saat, Elektrikli Aletler ve Elektronik Araçlar Satış Elemanlığı

10. Sanayi Makineleri Satış Elemanlığı

11. Su ve Deniz Ürünleri Satış Elemanlığı

12. Şarküteri, Bakkal Ve Gıda Pazarları Satış Elemanlığı

13. Tarım Ürünleri Satış Elemanlığı

14. Tıbbi Araçlar ve Malzemeleri Satış Elemanlığı

(*)- Kurul tarihi kapsamdan çıkarılma tarihi olacaktır.


MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


28. Mesleki Eğitim Kurulunda, 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na Göre

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okulları Kapsamına Alınan, Kapsamdan Çıkarılan ve Alan/Dal Adı Değişen

Meslek Alan ve Dallarının Listesi

Ek-2Alan Sıra No

Dal Sıra No

Güncellenen

Alan ve Dal İsimleriAlan ve Dal Eski İsimleri

1

ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

1

Asansör Sistemleri

Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım

2

GAZETECİLİK

GAZETECİLİK

1

Muhabirlik

Foto Muhabirliği

TV Muhabirliği

Yazılı Basın Muhabirliği

3

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

1
Kesim*

4

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ

1

Cilt Bakımı ve Makyaj

Cilt Bakımı

Makyaj

2

Kadın Kuaförlüğü

Saç Bakımı

3

Erkek KuaförlüğüVücut Bakımı*

5

KİMYA TEKNOLOJİSİ

KİMYA TEKNOLOJİSİ

1

Boya Üretimi ve Kontrolü

Boya Üretimi ve Uygulama

6

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE

1

Satış Elemanlığı

Gıda Satış Elemanlığı

Satış Elemanlığı

7

RADYO-TELEVİZYON

RADYO-TELEVİZYON

1
Radyo-Televizyon Programcılığı*

8

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ

1

Aşçılık

Mutfak

2

Pasta ve Tatlı Yapımı

Pastacılık

3
Bar *

9

MADEN TEKNOLOJİSİ
1

Madencilik**(*)- Kurul tarihi kapsamdan çıkarılma tarihi olacaktır.(**)- Kurul tarihi kapsama alınma tarihi olacaktır.
Yüklə 194,71 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin