Mesleki Yeterlilik Kurumu

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 445 b.
tarix03.01.2019
ölçüsü445 b.Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), meslek standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek üzere 21 Eylül 2006 tarihli ve 5544 sayılı "Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu" ile kurulmuştur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı bir Kurumdur.

 • Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), meslek standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek üzere 21 Eylül 2006 tarihli ve 5544 sayılı "Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu" ile kurulmuştur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı bir Kurumdur.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri, Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun yetkilendirdiği Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından yapılan sınavlar sonucunda basarili olan kişilere verilmektedir.

 • MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri, Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun yetkilendirdiği Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından yapılan sınavlar sonucunda basarili olan kişilere verilmektedir.

 • Belgelendirme kuruluşları tüm Türkiye’de sınav merkezi oluşturma ve sınav gerçekleştirme yetkisine sahiptir.

 • MYK Mesleki Yeterlilik Belgesini almak istediğiniz mesleği aşağıdan seçerek hangi illerde bu sınavların gerçekleştirildiğini harita üzerinden görebilirsiniz.

 • İlin üzerine tıklayarak o ilde sınav yapan veya yapmayı planlayan kuruluşların iletişim bilgilerine ulaşıp belgelendirme süreci hakkında bilgi alabilirsiniz

Ulusal yeterlilikler;

 • Ulusal yeterlilikler;

 •    Ulusal ya da uluslararası meslek standartları temel alınarak hazırlanan,

 •   Öğrenme, ölçme-değerlendirme amacıyla kullanılan,

 •    Bireylerin mesleğini başarı ile icra etmesi için sahip olmaları gereken bilgi, beceri ve yetkinlikler ile bu bilgi, beceri ve yetkinlikleri kanıtlamaları için nasıl bir ölçme ve değerlendirme sürecinden geçmeleri gerektiğini açıklayan,

 •   MYK tarafından onaylanarak yürürlüğe giren teknik dokümanlardır. 

 • Ulusal yeterlilikler ile uyumlu ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetleri MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilmektedir. Yapılan sınavlar sonucu başarılı olan bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi verilmektedirSon yıllarda gerek Avrupa Birliği düzeyinde gerekse uluslar arası düzeyde bir eğitim programına girmek isteyen veya iş arayan Avrupa vatandaşlarına sahip oldukları niteliklerini ve yeterliklerini daha iyi göstermelerinde yardımcı olmak üzere bir dizi araç geliştirilmiştir. Bunlardan biri de, Yeterlikler ve Nitelikler için Tek Avrupa Çerçevesi –kısaca Europass- olarak adlandırılan, 15 Aralık 2004 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 2241/2004/EC sayılı kararı ile kabul edilmiş olan ve beş adet belgeden oluşan Europass'tır. 

 • Son yıllarda gerek Avrupa Birliği düzeyinde gerekse uluslar arası düzeyde bir eğitim programına girmek isteyen veya iş arayan Avrupa vatandaşlarına sahip oldukları niteliklerini ve yeterliklerini daha iyi göstermelerinde yardımcı olmak üzere bir dizi araç geliştirilmiştir. Bunlardan biri de, Yeterlikler ve Nitelikler için Tek Avrupa Çerçevesi –kısaca Europass- olarak adlandırılan, 15 Aralık 2004 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 2241/2004/EC sayılı kararı ile kabul edilmiş olan ve beş adet belgeden oluşan Europass'tır. Kendinizin doldurabileceğiniz iki belge; 1-Europass öz geçmiş (CV), 2-Europass Dil Pasaportu.  Yetkili kurumlar tarafından doldurulan ve verilen diğer üç belge; 3-Europass Sertifika Eki, 4-Europass Diploma Eki, 5-Europass Hareketlilik. 

 • Kendinizin doldurabileceğiniz iki belge; 1-Europass öz geçmiş (CV), 2-Europass Dil Pasaportu.  Yetkili kurumlar tarafından doldurulan ve verilen diğer üç belge; 3-Europass Sertifika Eki, 4-Europass Diploma Eki, 5-Europass Hareketlilik. Europass Özgeçmiş, Avrupa Komisyonu'nun 2002/236/EC sayılı kararıyla Kabul edilmiş olan Avrupa Ortak Özgeçmiş Formatı üzerine inşa edilmiştir. Kişilerin sahip oldukları yeterlik ve becerileri sistematik, kronolojik ve esnek bir şekilde sunmalarına yardımcı olur.

 • Europass Özgeçmiş, Avrupa Komisyonu'nun 2002/236/EC sayılı kararıyla Kabul edilmiş olan Avrupa Ortak Özgeçmiş Formatı üzerine inşa edilmiştir. Kişilerin sahip oldukları yeterlik ve becerileri sistematik, kronolojik ve esnek bir şekilde sunmalarına yardımcı olur.

 • Europass Özgeçmiş sahibi hakkında aşağıdaki kategorilerde bilgiler içerir:

 • Kişisel bilgiler, dil yeterlikleri, iş deneyimi ve eğitim-öğretim durumu,

 • Teknik, organizasyonel, sanatsal ve sosyal beceriler,

 • Europass Özgeçmiş belgesine eklenebilecek ilave bilgilerEuropass Hareketlilik bir Avrupa öğrenme yolunu (European learning pathway) kayıt altına alan bir belgedir. Avrupa öğrenme yolu, herhangi bir yaş, eğitim düzeyi ve mesleğe sahip bir kişinin kendi ülkesinden farklı bir Avrupa ülkesinde eğitim amacıyla geçirmiş olduğu süreye verilen addır. Kişisel bir belgedir; sahibinin yukarıda belirtilen amaç doğrultusunda başka bir ülkede geçirmiş olduğu süreyi ve bu sure içinde kazanmış olduğu deneyimleri özellikle yetkinlikler açısından kayıt altına almaya yardımcı olur

 • Europass Hareketlilik bir Avrupa öğrenme yolunu (European learning pathway) kayıt altına alan bir belgedir. Avrupa öğrenme yolu, herhangi bir yaş, eğitim düzeyi ve mesleğe sahip bir kişinin kendi ülkesinden farklı bir Avrupa ülkesinde eğitim amacıyla geçirmiş olduğu süreye verilen addır. Kişisel bir belgedir; sahibinin yukarıda belirtilen amaç doğrultusunda başka bir ülkede geçirmiş olduğu süreyi ve bu sure içinde kazanmış olduğu deneyimleri özellikle yetkinlikler açısından kayıt altına almaya yardımcı olurEuropass Diploma Eki, yükseköğretim diplomalarının kapsadığı bilgi ve yeterliklerin, özellikle başka bir ülkedeki kişiler işverenler ve eğitim kurumları tarafından daha kolay ve açık şekilde anlaşılmasına yardımcı olmak üzere düzenlenen bir belgedir. Diploma sahibinin almış olduğu eğitimin içeriği, düzeyi, süresi vb konularda bilgiler vererek diplomanın daha kolay anlaşılır hale gelmesini sağlar.

 • Europass Diploma Eki, yükseköğretim diplomalarının kapsadığı bilgi ve yeterliklerin, özellikle başka bir ülkedeki kişiler işverenler ve eğitim kurumları tarafından daha kolay ve açık şekilde anlaşılmasına yardımcı olmak üzere düzenlenen bir belgedir. Diploma sahibinin almış olduğu eğitimin içeriği, düzeyi, süresi vb konularda bilgiler vererek diplomanın daha kolay anlaşılır hale gelmesini sağlar.

 • Diploma Eki, orijinal diplomanın yerine geçmez ve diplomanın diğer ülkeler tarafından otomatik olarak tanınmasını sağlamaz. Diplomayı veren yükseköğretim kurumu tarafından düzenlenir.Avrupa Konseyi tarafından geliştirilmiş olan Europass Dil Portföyü, kişilerin yabancı dil becerilerini ve yeterliliklerini kayıt altına almaya yardımcı olan bir belgedir.

 • Avrupa Konseyi tarafından geliştirilmiş olan Europass Dil Portföyü, kişilerin yabancı dil becerilerini ve yeterliliklerini kayıt altına almaya yardımcı olan bir belgedir.

 • Dil Portföyü, hem kişileri dil öğrenmeye teşvik etmek ve alandaki becerilerini artırmaları yönünde onları motive etmek, hem de sahip olunan dil becerilerini kapsamlı, bilgilendirici, şeffaf ve güvenilir bir şekilde kayıt altına almalarına yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiştir. Nerede ve ne şekilde öğrenildiğine bakılmaksızın her tür dil becerisi ve yeterliği bu belgede yer alabilir. Kişisel olarak doldurulur.

 • Dil Portföyü şunlardan oluşur:

 • Sahibi tarafından düzenli olarak güncellenen bir dil pasaportu;Kişinin her bir dilde sahip olduğu deneyimleri aktaran detaylı bir dil biyografisi;

 • Kişinin öğrendiği yabancı dilde almış olduğu tüm belgelerin yer aldığı dil dosyası.Europass Sertifika Eki, bir mesleki eğitim sonunda alınan sertifika/diplomaların içerdiği beceri ve yeterliklerin, özellikle başka bir ülkedeki işverenler ve eğitim kurumları tarafından daha açık ve kolay şekilde anlaşılmasına yardımcı olmak amacıyla düzenlenen bir belgedir.  Sertifika eki:

 • Europass Sertifika Eki, bir mesleki eğitim sonunda alınan sertifika/diplomaların içerdiği beceri ve yeterliklerin, özellikle başka bir ülkedeki işverenler ve eğitim kurumları tarafından daha açık ve kolay şekilde anlaşılmasına yardımcı olmak amacıyla düzenlenen bir belgedir.  Sertifika eki:

 • Kazanılan beceri ve yeterlikler,

 • Diploma/sertifika sahibinin icra edilebileceği meslek türleri,

 • Diploma/sertifikayı veren ve akredite eden kurumlar,

 • Diploma/sertifikanın düzeyi,

 • Bir sonraki eğitime geçiş olanakları gibi konularda bilgiler içerir.

 • ** 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılından itibaren Mesleki ve Teknik eğitim kurumlarından mezun olan tüm öğrencilere Europass Sertifika Eki diplomaklarıyla birlikte verilmektedir.

SON OLARAK DİYORUZKİ!!!

 • SON OLARAK DİYORUZKİ!!!

 • İYİKİ VARSINIZ!!!

 • YARIN SİZLERLE DAHA GÜZEL OLACAK.

 • TEŞEKKÜRLER

 • Hazırlayan:Veyis Turan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə