«Mexanika və informasiya texnologiyaları» fakültəsi Tələbənin fərdi tədris planlariYüklə 1,6 Mb.
səhifə2/23
tarix14.01.2017
ölçüsü1,6 Mb.
#240
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Tələbənin fərdi tədris planı
Fakültə Mexanika və informasiya texnologiyaları

İxtisas İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi

Tələbə ____________________________________________

Tələbənin təhsil ili 2-ci il

Tədris ili 20__/20__

Seçilmiş fənn və müəllimlər:


III semestr


N

Fənnin kodu

Fənnin adı


Kredit


sayı

Kafedra

Müəllim


Qeyd

1

İPF-B03-b

Riyaziyyat - 3

5

Ali riyaziyyat2

İPF-B9-b

Müasir proqramlaş.dilləri

6

İT və S3

İPF-B12-b

Kompüter şəbəkələri

6

İT və S4

İPF-B13-b

Sistem proq. və əməliyyatlar sistemləri-1

4

İT və S5

İPF-B10-b

Elektronikaının əsasları

4

İT və S6

İPF-B17-b

Verilənlərin struk. və veril.baz. sistemləri-1

5

İT və S

IV semestr


N

Fənnin kodu

Fənnin adı


Kredit


sayı

Kafedra

Müəllim


Qeyd

1

İPF-B07-b

Dövrlər nəzəriyyəsi

5

İT və S2

İPF-B13-b

Sistem proqramlaş. və əməliyyatlar sistemləri-2

4

İT və S3

İPF-B25-b

Hesablama təcrübələrinin avtomatlaşdırılması

6

İT və S4

İPF-B15-b

Rəqamsal sistemlər

6

İT və S5

İPF-B18-b

Verilənlərin strukturu və veril. bazası sistemləri-2

4

İT və S6

İPF-B26-b

Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi

5

FH və həyat fəal.təhlükəsizliyiTələbənin imzası______________ Tərtib olunma tarixi

Tyutor ______________________ Təsdiq edirəm:

Fakültə dekanı________________Qasımov A. F.

TƏSDİQ EDİRƏM Forma 2 PROREKTOR _________________

«____»___20___-cu il


Tələbənin fərdi tədris planı

Fakültə Mexanika və informasiya texnologiyaları

İxtisas İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi

Tələbə ____________________________________________

Tələbənin təhsil ili 3-cü il

Tədris ili 20__/20__

Seçilmiş fənn və müəllimlər:

V semestr


N

Fənnin kodu

Fənnin adı


Kredit


sayı

Kafedra

Müəllim


Qeyd

1

İPF-B19-b

İnf. texnologi. və sistem.

7

İT və S2

İPF-B08-b

Menecmentin əsasları

5

İT və S3

İPF-B20-b

İnformasiya sistemlərinin riyazi elementləri

6

İT və S4

İPFS-B04-c

Təcrübi verilənlərin işlənməsi texnologiyaları

6

İT və S5

İPF-B23-b

Kommunikas. vasitələri

6

İT və SVI semestr


N

Fənnin kodu

Fənnin adı


Kredit


sayı

Kafedra

Müəllim


Qeyd

1

İPF-B21-b

Sistemli analiz və kompüter. modelləşdirmə

6

İT və S2

İPF-B22-b

İntellektual sistemlər

7

İT və S3

İPF-B24-b

Multimediy. texnologiya.

6

İT və S4

İPFS-B01-c

Stoxostik proseslərin analizi texnologiyaları

6

İT və S5

İPFS-B03-c

Siqnalların analizi texnologiyaları

5

İT və S


Qeyd: tələbənin fərdi tədris planı növbəti tədris ilinin sentyabr ayının 10-dək dekanlığa təqdim olunmalıdır.

Tələbənin imzası______________ Tərtib olunma tarixi_
Tyutor ______________________ Təsdiq edirəm:

Fakültə dekanı________________Qasımov A. F.

TƏSDİQ EDİRƏM Forma 2 PROREKTOR _________________

«____»___20___-cu il


Tələbənin fərdi tədris planı
Fakültə Mexanika və informasiya texnologiyaları

İxtisas İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi

Tələbə ____________________________________________

Tələbənin təhsil ili 4-cü il

Tədris ili 20__/20__

Seçilmiş fənn və müəllimlər:


VII semestr


N

Fənnin kodu

Fənnin adı


Kredit


sayı

Kafedra

Müəllim


Qeyd

1

HFS-B02-c

Sosiologiya

3

İctimai fənlər2

İPF-B16-b

Komp. sist. informasiya təhlükəsizliyi

7

İT və S3

İPFS-B02-c

İnfor.sist.layihələndir.

5

İT və S4

İPFS-B05-c

İnfor.sist.monitorinqi və diaq. texnologiyaları

6

İT və S5

İPFS-B06-c

Qərar. qəbulet. əsasları

6

İT və S5

İPF-B27-b

Mülki müdafiə

3

FH və həyat fəal.təhlükəsizliyi
VIII semestr


N

Fənnin kodu

Fənnin adı


Kredit


sayı

Kafedra

Müəllim


Qeyd

1
Təcrübələr

21

İT və S2
Buraxılış içinin hazırlanması və dövlət yekun attestasiyası

9

İT və S


Tələbənin imzası______________ Tərtib olunma tarixi


Tyutor ______________________ Təsdiq edirəm:

Fakültə dekanı________________Qasımov A. F.

Forma 2

AzMİU-nun “MİT” fakültəsi 859a qrup tələbəsinin fərdi tədris planı


Fakültə Mexanika və informasiya texnologiyaları

İxtisas Elektrik təchizatı mühəndisliyi

Tələbə ________________________________

Tələbənin təhsil ili 1-ci il

Tədris ili 20__/20__

Seçilmiş fənn və müəllimlər:


I semestr


N

Fənnin kodu

Fənnin adı


Kredit


sayı

Kafedra

Müəllim


Qeyd

1

HF-B03-b

Xarici dil -1

4

Əcnəbi dillər2

HF-B02-b

Rus dili

5

Azərbaycan və rus dili3

İPF-B01-b

Riyaziyyat-1

5

Ali riyaziyyat4

İPF-B04-b

Fizika-1

5

Fizika5

İPF-B06-b

Ümumi kimya

4

Kimya6

İPF-B15-b

Kompüter qrafikası

4

İT və S7

XF-B01-b

Bədən tərbiyəsi

-

Bədən tərb.və idm


II semestr

N

Fənnin kodu

Fənnin adı


Kredit


sayı

Kafedra

Müəllim


Qeyd

1

HF-B04-b

Xarici dil -2

4

Əcnəbi dillər2

İPF-B02-b

Riyaziyyat-2

5

Ali riyaziyyat3

İPF-B05-b

Fizika-2

5

Fizika4

HF-B01-b

Azərbaycan tarixi

6

Tarix və sosial-siyasi fənlər5

İPF-B09-b

Komp texnol və proqram

6

HT və PT6

İPF-B08-b

Metrologiya və standart

3

E və ET


Qeyd: tələbənin fərdi tədris planı növbəti tədris ilinin sentyabr ayının 10-dək dekanlığa təqdim olunmalıdır.

Tələbənin imzası______________ Tərtib olunma tarixi_10.09.2009_
Tyutor ______________________ Təsdiq edirəm:

Fakültə dekanı________________Qasımov A. F.

Forma 2

AzMİU-nun “MİT” fakültəsi 859a qrup tələbəsinin fərdi tədris planı


Fakültə Mexanika və informasiya texnologiyaları

İxtisas Elektrik təchizatı mühəndisliyi

Tələbə ________________________________

Tələbənin təhsil ili 2-ci il

Tədris ili 20__/20__

Seçilmiş fənn və müəllimlər:


III semestr


N

Fənnin kodu

Fənnin adı


Kredit


sayı

Kafedra

Müəllim


Qeyd

1

İPF-B03-b

Riyaziyyat-3

4

Ali riyaziyyat2

İPF-B07-b

Tətbiqi mexanika

4

Nəzəri mexanika3

İPF-B10-b

Elek.nəzəri əsasları-1

6

E və ET4

İPF-B12-b

İstilik texnikası

3

İstilik təch.və istilik texnikası5

İPF-B19-b

Elektrotexnol.əsasları

4

E və ET6

İPF-B28-b

Elektrotexniki material

6

E və ET


IV semestrN

Fənnin kodu

Fənnin adı


Kredit


sayı

Kafedra

Müəllim


Qeyd

1

HSF-B05-c

İqtisadiyyat

4

İqt.nəzəriyyə və marketinq2

İPF-B11-b

Elek.nəzəri əsasları-2

5

E və ET3

İPF-B20-b

Elektrik maşınları-1

6

E və ET4

İPSF-B02-c

Şəhər elek.şəbəkələri

4

E və ET5

İPSF-B10-c

Elek.qurğuları və istilik energetikası

6

E və ET6

İPF-B18-b

Ekologiya

3

HTQ və hidravlika


Qeyd: tələbənin fərdi tədris planı növbəti tədris ilinin sentyabr ayının 10-dək dekanlığa təqdim olunmalıdır.

Tələbənin imzası______________ Tərtib olunma tarixi_10.09.2009_

Tyutor ______________________ Təsdiq edirəm:

Fakültə dekanı________________Hacıyev A.M

Forma 2


AzMİU-nun “MİT” fakültəsi 859a qrup tələbəsinin fərdi tədris planı
Fakültə Mexanika və informasiya texnologiyaları

İxtisas Elektrik təchizatı mühəndisliyi

Tələbə ________________________________

Tələbənin təhsil ili 3-cü il

Tədris ili 20__/20__

Seçilmiş fənn və müəllimlər:


V semestr


N

Fənnin kodu

Fənnin adı


Kredit


sayı

Kafedra

Müəllim


Qeyd

1

İPF-B13-b

Elektrik və elektron aparatlar-1

4

E və ET2

İPF-B16-b

Avtomatik idarəetmə nəzəriyyəsi

6

İT və S3

İPF-B20-b

Elektrik intiqalı-1

4

E və ET4

İPF-B26-b

Elektrik maşınları-2

4

E və ET5

İPSF-B04-c

Elektrik stans.elek.hissələri

5

E və ET6

XF-B02-b

Mülki müdafiə

3

FH və həyat fəal.təhlükəsizliyiVI semestr
N

Fənnin kodu

Fənnin adı


Kredit


sayı

Kafedra

Müəllim


Qeyd

1

İPF-B14-b

Elektrik və elektron aparatlar-2

4

E və ET2

İPF-B21-b

Elektrik intiqalı-2

4

E və ET3

İPF-B22-b

Əməyin mühafizəsi

3

FH və həyat fəal.təhlükəsizliyi4

İPF-B27-b

Elektrik ölçmə texnikası

3

E və ET5

İPSF-B06-c

Yüksək gərg.texnikası

5

E və ET6

İPSF-B08-c

Alçaq gərg.elek.avadanl

6

E və ET


Qeyd: tələbənin fərdi tədris planı növbəti tədris ilinin sentyabr ayının 10-dək dekanlığa təqdim olunmalıdır.


Tələbənin imzası______________ Tərtib olunma tarixi_10.09.2009_

Tyutor ______________________ Təsdiq edirəm:


Fakültə dekanı________________Qasımov A. F.

Forma 2

AzMİU-nun “MİT” fakültəsi 859a qrup tələbəsinin fərdi tədris planı


Fakültə Mexanika və informasiya texnologiyaları

İxtisas Elektrik təchizatı mühəndisliyi

Tələbə ________________________________

Tələbənin təhsil ili 4-cü il

Tədris ili 20__/20__

Seçilmiş fənn və müəllimlər:


VII semestr


N

Fənnin kodu

Fənnin adı


Kredit


sayı

Kafedra

Müəllim


Qeyd

1

HSF-B06-c

Sosiologiya

3

Tarix və sosial-siyasi fənlər2

İPF-B24-b

Elektrik sistem.keçid prosesləri

4

E və ET3

İPF-B22-b

Rele mühaf.və avtomatika

4

E və ET4

İPSF-B01-c

Elek.şəbəkə və sistemləri

4

E və ET5

İPSF-B05-c

Elektrik təch.sistem.daya

3

E və ET6

İPSF-B06-c

TTSM elektrik təchizatı-1

6

E və ET


VIII semestr

N

Fənnin kodu

Fənnin adı


Kredit


sayı

Kafedra

Müəllim


Qeyd

1

İPF-B17-b

Energ.və enerji resursları

3

E və ET2

İPF-B23-b

Energ.iqtisadiyyatı və menecment

3

İnşaatın iqtisadiyyatı3

İPSF-B07-c

TTSM elektrik təchizatı-2

4

E və ET4

İPSF-B09-c

Elek.işıqlanma.əsasları

3

E və ET5

İPSF-B11-c

Elek.qurğu.istismarı və quraşdırılması

3

E və ET


Qeyd: tələbənin fərdi tədris planı növbəti tədris ilinin sentyabr ayının 10-dək dekanlığa təqdim olunmalıdır.

Tələbənin imzası______________ Tərtib olunma tarixi_10.09.2009_

Tyutor ______________________ Təsdiq edirəm:

Fakültə dekanı________________Qasımov A. F.

TƏSDİQ EDİRƏM Forma 2 PROREKTOR _________________

«____»___20___-cı il


Yüklə 1,6 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin