Muellim Mubariz m Gömrük işinin təkmilləşdirilməsi problemləri fənnindən imtahan suallarıYüklə 20.09 Kb.
tarix21.10.2017
ölçüsü20.09 Kb.
növüQaydalar

Muellim Mubariz m

Gömrük işinin təkmilləşdirilməsi problemləri

fənnindən imtahan sualları

 1. İqtisadi, milli təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi istiqamətində işlər.

 2. Azərbaycan Respublikasının “Tarif haqqında” Qanunu.

 3. Sərhəddə və ölkə daxilində mal və nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinin elektron izlənilməsi, qaçaqmalçılıq və gömrük qaydalarının pozulması hallarının qarşısının alınması məqsədilə Hədəf Mərkəzinin yaradılması.

 4. Fiziki şəxslər üçün gömrük keçidinin sürətləndirilməsi və sadələşdirilməsi məsələləri.

 5. “Azərbaycan Respublikası ərazisindən ixrac edilən malların müqabilində valyuta vəsaitlərinin ödənişinə nəzarət” barədə Təlimat.

 6. Qaçaqmalçılığa və narkoticarətə qarşı daha effektiv mübarizə üsullarının işlənilib hazırlanması.

 7. “Gömrük prosedurlarının sadələşdirilməsi və uzlaşdırılması haqqında” Beynəlxalq Konvensiya və həmin Konvensiyanın dəyişdirilməsi haqqında Protokol (Kioto Konvensiyası, 1973-cu il).

 8. Gömrük terminallarının, gömrük anbarlarının və müvəqqəti saxlanc anbarlarının təsis edilməsi işinin genişləndirilməsi.

 9. Yerli istehsalçını arxayın salmayan himayəçilik siyasəti.

 10. Gömrük tarifinin gömrük siyasətinin tətbiqində yeri və rolu.

 11. Mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya və elektron sənəd dövriyyəsi sistemi.

 12. Ümumdünya Gömrük Təşkilatının “Beynəlxalq Ticarətin Asanlaşdırılması və Təhlükəsizliyi Üzrə Çərçivə Standartları”.

 13. Ölkədən kapital axınının qarşısının alınması tədbirləri və onların zəif tərəfləri.

 14. "Gömrük hüquqpozmalarının qarşısının alınması, təhqiqatının aparılması və aradan qaldırılmasına dair qarşılıqlı inzibati yardım haqqında beynəlxalq Konvensiya" (19 fevral 2002-ci il).

 15. Problemlərin müəyyən edilməsi, araşdırılması, həlli yollarının axtarılmasının metod və üsulları.

 16. AR Gömrük xidməti 2013-2014-cü illər üçün ÜGT sədrinin Avropa regionu ölkələri üzrə müavin seçilməsi hadisəsinin əhəmiyyəti. (29 iyun 2013).

 17. “Azərbaycan Respublikası gömrük sisteminin 2007-2011-ci illərdə inkişafına dair Dövlət Proqramı” və onun əhəmiyyəti.

 18. Əməkdaşların peşə və ixtisas səviyyələrinin artırılması üçün gömrük işinə dair metodik və əyani dərs vəsaitlərinin təkmilləşdirilməsi.

 19. Milli istehsalın stimullaşdırılmasında gömrük siyasətinin rolu.

 20. İxracyönümlü sahələrin genişləndirilməsi məsələləri.

 21. Gömrük rüsumlarına və əlavə dəyər vergisinə cəlb olunmayan malların siyahısının müəyyən edilməsi prinsipləri.

 22. “Bir pəncərə” sisteminin tətbiqi.

 23. Gömrük nəzarəti məqsədilə tətbiq edilən ən müasir texnika və avadanlıqlar.

 24. Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən tərkibində əqli mülkiyyət obyektləri olan malların keçirilməsi zamanı gömrük nəzarətinin aparılması Qaydaları.

 25. Ticarətin tənzimlənməsində və iqtisadi təhlükəsizlik məsələlərində gömrük işinin əhəmiyyəti.

 26. Əməliyyat-axtarış, qabaqlayıcı profilaktik tədbirlərin mexanizmi.

 27. “Sərhədlərdə yüklərin nəzarətdən keçirilməsi şərtlərinin razılaşdırılması haqqında” Beynəlxalq Konvensiya (Cenevrə Konvensiyası, 1982-ci il).

 28. İrihəcmli avtonəqliyyat vasitələrinə gömrük nəzarətini həyata keçirmək üçün müasir texniki nəzarət vasitələri.

 29. “Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

 30. Gömrük nəzarəti məqsədilə tətbiq edilən texnika və avadanlıqların insan sağlamlığına və azadlıqlarına zərər vurmaması problemləri.

 31. İqtisadi fəaliyyət iştirakçılarına səlahiyyət verilmə prinsiplərinin beynəlxalq standartlara uyğun müəyyən edilməsi.

 32. Kibercinayətkarlığa qarşı mübarizə tədbirləri.

 33. Gömrük fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsində ictimai nəzarətin təşkili.

 34. Gömrük laboratoriyaları şəbəkəsinin yaradılması işinin həyata keçirilməsi.

 35. Gömrük qanunvericiliyində beynəlxalq razılaşmaların üstünlüyü və qanunvericiliyin beynəlxalq tələblərə uyğunlaşdırılması.

 36. Azərbaycan Respublikasında idxal-ixrac əməliyyatlarının tənzimlənməsi Qaydaları.

 37. Gömrük orqanlarının fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi və təkmilləşdirilməsi.

 38. Gömrük rüsumlarının toplanması prosesinin təkmilləşdirilməsi, gömrük məntəqələrində gömrük rüsum və tarifləri barədə məlumat xidmətlərinin yaradılması.

 39. BMT-nin Narkotiklər və Cinayətkarlıq üzrə İdarəsi, Ümumdünya Gömrük Təşkilatı, Mərkəzi Asiya Regional İnformasiya Əlaqələndirmə Mərkəzi, GUAM və digər beynəlxalq təşkilatlarla, habelə digər ölkələrin gömrük xidmətləri ilə əməkdaşlığın üstünlükləri.

 40. Gömrük nəzarəti və gömrük rəsmiləşdirilməsinin avtоmatlaşdırılmış sistеminin tətbiqi, Gömrük nəzarəti və gömrük rəsmiləşdirilməsinin avtоmatlaşdırılmış sistеminin tətbiqi.

 41. Xəzər dənizində gömrük nəzarətini həyata keçirilməsi problemləri.

 42. «Fiziki şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilən xidməti və mülki silahların, onların döyüş sursatlarının gömrük rəsmiləşdirilməsi və gömrük nəzarəti Qaydaları».

 43. Tarif məhdudiyyətlərindən imtina etmək məsəsləsində beynəlxalq təşkilatların tələbi.

 44. Azərbaycan Respublikasının qoşulduğu Beynəlxalq Konvensiyaların normalarının ölkədə həyata keçirilməsinin təmin edilməsi məsələsi.

 45. Gömrük siyasəti və xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsi

 46. Azərbaycan Respublikası gömrük orqanları qulluqçularının etik davranış kodeksinin hazırlanması və etik davranış kodekslərinin pozulmasına görə məsuliyyətin müəyyən edilməsi.

 47. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarları ilə idxal və ixrac əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələrinin müəyyən edilməsi problemləri.

 48. Daxili bazarın qorunması, haqsız rəqabət hallarının qarşısının alınması və ölkənin təsərrüfat subyektlərinin rəqabət qabiliyyətinin artırılması məqsədilə müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi.

 49. Beynəlxalq gömrük əməkdaşlığı məsələləri.

 50. Gömrük nəzarəti zamanı insan azadlıqlarının minimum məhdudlaşdırılması problemləri.

Каталог: application -> uploads -> 2015
2015 -> AZƏrbaycan əraziSİNDƏ İBTİDAİ İcma quruluşU
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı
2015 -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> «Maliyyə və maliyyə institutlari» kafedrası «Valyuta ehtiyatları və xarici borc siyasəti» fənninin proqrami
2015 -> Бакалавр щazırlыьы цчцн “marketinq təDQİqatlari” фяннинин т я д р и с п р о г р а м ы
2015 -> Маэистр щazırlыьы цчцн “тятбиги маркетинг тядгигатлары” фяннинин т я д р и с п р о г р а м ы
2015 -> Ali məktəb pedaqogikası
2015 -> Mühazirə ali məktəbdə təlimin əsas təşkili forması kimi. Mühazirənin strukturu. Mühazirəyə verilən tələblər


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə