Mühazirə otağı/Cədvəl ivgün saat 13 40 15 00 otaq 410 Vgün saat 13 40 15 00Yüklə 74,11 Kb.
tarix14.01.2017
ölçüsü74,11 Kb.
#24
növüMühazirə

Ümumiməlumat

Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı

MATH-408 APPLİED MATHEMATİCS(TƏTBİQİ RİYAZİYYAT)

Departament

RIYAZIYYAT

Proqram (bakalavr, magistr)

BAKALAVR

Tədris semestri

YAZ-2015

Fənni tədris edən müəllim (lər)

SEYMUR FƏXRƏDDİN OĞLU RZAYEV

E-mail:

rzseymur@gmail.com

Telefon:

(+99412)447-39-04 (+99451)935-10-44

Mühazirə otağı/Cədvəl

IVgün saat 1340-1500otaq 410

Vgün saat 1340-1500otaq 410
Məsləhət saatı

IIgün saat 15-00—17-00

Prerekvizitlər

Riyazi analiz, (Diferensial və inteqral hesabı) Diferensial tənliklər. Həqiqi və kompleks dəyişənli funksiyalar. Sıralar .

Tədrisdili

Azərbaycan

Fənninnövü

(məcburi, seçmə)

Məcburi

Dərsliklərvəəlavəədəbiyyat

1.H.В.КОПЧЕНОВА, И.А.МАРОН Вычислительная математике в прмерах и задачах-Санкт-Петербург-Москва-Краснодар-2009 ( twirpx.com) 

2.И.П. Натансон, Теория функций вещественной переменной: учебное пособие для вузов/Наука, 2008. – 560 с.(twirpx.com) 

3.Б.П.Демидович, И.А.Марон, Э.З.Шувалова, Численные методы анализа

Москва-1967(bookfi.org)

4.R.H.Məmmədov,G.Cəfərli. Analitik funksiyalar, Riyazi fizika tənlikləri, Operasiya hesabı,Meydan nəzəriyyəsi.Bakı Kompleks dəyişənli funksiyalar,operasiya hesabı,meydan nəzəriyyəsi. Bakı-1971 və....

5. А.О.Гельфонд Исчисление конечных разностей Москва -1959

Əlavə ədəbiyyat
6.Толстов Г.П. Мера и интеграл. 1976.djvu - 5285046 байт(techlibrary.ru)

7.Толстов Г.П. Ряды Фурье. 1960.djvu 3428478 байт(techlibrary.ru)

8.Зенкевич О., Морган К. Конечные элементы и аппроксимация. 1986.djvu3286219 байт


Kursunvebsaytı

1) techlibrary.ru

2) bookfi.org

3)twirpx.com


Tədris metodları

Mühazirə
Qrup müzakirəsi
Praktiki tapşırıqlar
Praktiki məsələnin təhlili
Digər *** ***** ********

***** ******

Qiymətləndirmə

Komponentləri

Tarix/son müddət

Faiz (%)

Aralıq imtahanı
30%

Praktiki məsələFəallıq
10%

Tapşırıq və testlər
15%

Kursişi (Layihə)Prezentasiya/QrupmüzakirəFinal imtahanı
40%

Davamiyyət
5%

Yekun
100%

Kursun təsviri

Tənliklər və tənliklər sisteminin təqribi həlləri. İnterpolyasiya çoxhədlilərin qurulması və ymətləndirilməsi,funksiyaların Fürye sırasına ayrılışını, İnteqralların təqribi hesablanmasını,

diferensial tənliklərin təqribi həllərinin tapılması məsələsını və sairə bu kimi məsələləri əhatə edir.

Kursun məqsədləri

- Tələbəni akademikcəsinə dəstəkləmək, onların potensialları özlərinin başa düşməyin şanslarını yaxşılaşdırmaq.

- Tələbələr arasında kolletiv düçüncəni, elmə həvəsi, peşəkarlığa marağı gücləndirmək, dözümlülük (tolerantlıq) və hörmət (qarşılıqlı münasibət) şəraitini yaratmaqla, smestr ərzində mühazirə və məşğələlərdə iştiraklarını və qarşılıqlı təsiri həvəsləndirmək, təlim və tədrisin imkanlarını genişləndirmək.

- Fənnin əsas prinsiplərini anlamaq, tipik məsələləri həll etmək, belə ki, hesablama riyaziyyatinin əsas məsələlərini, Yaxınlaşmalar nəzəriyyəsinin əsaslarını, Funksiyaların Fürye sırasina ayrılışını öyrənmək və bu istiqamətdə bacarıqları inkişaf etdirmək.

- Fənnə dair ədəbiyyat nümunələri ilə tanışlığına, dərindən oxunmasını təmin etmək.

Orta məktəb müəllimlərin orta məktəbdə tədris olunan elementar funksiyalarının haqqında biliklərin dərinləşdirilməsi və onlara təqribi ədədlərin qiymətləndirilməsini, inteqralların təqribi hesablanması və tətbiqlərində rolunu izah etmək üçün tətbiqi riyaziiyatın tədrisi vacib məsələlərdən biridir.


Tədrisin (öyrənmənin)nəticələri

Fənnin əsas teoremlərini bılmək və isbat bacarıgı

Laqranjın, Nyutonun İnterpolyasiya üsullarını Stoun- Veyerştras teoremini, Fürye sırasını, ümumiyyətlə, təqribi hesablamalar qaydasını mükəmməl bilməli və bu mövzulara aid misallar qurmag bacarıgı olmalıdır.

Məsələn: Kursun sonunda tələbələr aşağıdakıları edə biləcəklər:

1.. İnterpolyasiya çoxhədlilərin qurulması və qyymətləndirilməsi.

2.Fürye sırasına ayrılışını

3. İnteqralların təqribi hesablanmasını

4. Diferensial tənliklərin təqribi həllərinin tapılması məsələsını

Qaydalar (Tədris siyasəti və davranış)
Cədvəl (dəyişdiriləbilər)

Həftə

Tarix

(planlaşdırılmış)

Fənnin mövzuları

Dərslik/Tapşırıqlar

1

26.01.15

30.01.15

Cədvəl dəyişildi

Çoxhədlinin qiymətinin hesablanması. Hörner sxemi

Funksiyanın qiymətinin hesablanması üçün iterasiya metodunun tətbiqi. İnterpolyasiya məsələsi.

[1]səh24-26 misal 1,2,3,

2

05.02.15

06.02.15

İnterpolyasiya məsələsinin qoyuluşu.Ayrılmış fərqlər anlayışı. Laqranjın interpolyası düsturu. Nyutonun interpolyasiya düsturu.

[1] səh100-113 [5]

3

12.02.15

13.02.15

İNteqralların təqribi hesablanması.Qaussun kvadratur düsturu. İnteqrallama addımının seçilməsi


[1] səh140-157

4

19.02.15

20.02.15

Yaxınlaşmalar nəzəriyyəsinin elementləri. Kəsiməz funksiyalain çoxhədlilərə yaxınlaşması. Bernşteyn çoxhədlisı.


[2] səh103-107

5

26.03.15

27.03.15

Periodik funksiyalar. Triqonometrik çoxhədlilər və triqonometrik sıralar. Triqonometrik Furye sırası.Furye sırasının yığılma əlamətləri.


[2] səh257-259 və[4]

6

05.03.15

06.03.15

Adi dıfferensial tənlıklərin təqribi həlləri.Koşi məsələsi.Differensial tənliklərin sıralar vasitəsi ilə inteqrallanması. Ardıcıl yaxınlaşma metodu. Eyler metodu.


[3] səh121-144

7

12.03.15

13.03.15

Birinci növ xətti inteqral tənliklər.İkinci növ xətti inteqral tənliklər. Volterra tənliyi.Fredholm tənliyinin həlli.

[3] səh 113 -129

8

19.03.15

20.03.15 (bayram)

Fredholm tənliyinin həlli.

[3] səh 99-110

9

26.03.15 (bayram)

27.03.15

Xətti fəzalar, xətti çoxüzlülər. Xətti normal fəzalar.Hilbert fəzası.Ortoqonal sistemlər.

[2] səh 154-183

10

Aralıq imtahanı

30.03.15

30.03.15

11

02.04.15

03.04.15

Ortonormal sistemlər üçün Furye sırası.

[5] səh 41-68[3]səh56-65

12

09.04.15

10.04.15

Sıraların cəmlənməsi metodları.

[5]


13

16.04.15

17.04.15

Riyazi fizika tənlıkləri. İkinci tərtib xətti differensial tənlıklərin təsnifatı.

[4] səh 141-150

14

23.04.15

24.04.15

Elliptik tip tənliklər. Hiperbolik tip tənliklərin kanonik şəklə gətirilməsi.


[4] səh 141-150

15

30.04.15

07.05.15

Keçilən mövzuların inkişaf tarixi və təkrarı. Imtahana hazırlıq

[4] səh 141-150

16

08.05.15

Final imtahan
Bu tədris proqramı fənn haqqında tam məlumatı özündə əks etdirir və hər hansı dəyişiklik barədə öncədən xəbər veriləcək.
Yüklə 74,11 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin