Mühazirə otağı/Cədvəl Məsləhət saatları PrerekvizitlərYüklə 76,41 Kb.
tarix14.01.2017
ölçüsü76,41 Kb.
#253
növüMühazirə
Sillabus

Ümumi məlumat

Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı

Təhsil hüququ və qanunvericiliyi (menecmenti)

Departament

Hüquq

Proqram (bakalavr, magistr)

bakalavr

Tədris semestri

1

Fənni tədris edən müəllim (lər)

Əlizadə Akif Əkbər oğlu

E-mail:

akifalizadeh@yahoo.com

Telefon:

(99450) 3136399

Mühazirə otağı/Cədvəl

-

Məsləhət saatları

-

Prerekvizitlər
Tədris dili

azərbaycan

Fənnin növü

(məcburi, seçmə)

seçmə

Dərsliklər və əlavə ədəbiyyat

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası.

Təhsil qanunu, Əmək Məcəlləsi, Uşaq hüquları haqqında qanun, təhsilin idarə olunması üzrə tənzimləyici və normativ hüquqi sənədlər – Fərmanlar, NK-nin qərarları və Təhsil Nazirinin Əmrləri

Kursun vebsaytı
Tədris metodları

Mühazirə

+

Qrup müzakirəsi

+

Praktiki tapşırıqlar

+

Praktiki məsələnin təhlili
Digər
Qiymətləndirmə

Komponentləri

Tarix/son müddət

Faiz (%)

Aralıq imtahanı
35

Praktiki məsələ
-

Fəallıq

08.05.2015

05

Tapşırıq və testlər
-

Kurs işi (Layihə)

08.05.2015

05

Prezentasiya/Qrup müzakirə

08.05.2015

20

Final imtahanı
35

DigərYekun
100

Kursun təsviri

Tələbələr təhsil hüququ və qanunvericiliyi üzrə ətraflı və mükəmməl bilgilər əldə edəcəklər.

Kursun məqsədləri

Tələbələrin təhsil hüququ və menecmenti üzrə biliklərinin daha da artırılması.

Tədrisin (öyrənmənin) nəticələri

Tələblər təhsil qanunvericiliyi haqqında nəzəri və praktik bilikləri əldə edəcək, konkret kazusları həll etmək iqtidarında olacaq və onlarda qanunvericiliklə işləmək vərdişləri yaranacaq.

Qaydalar (Tədris siyasəti və davranış)

Esse tələbənin təqdim olunan mövzular ətrafında öz mülahizəsinə əsasən seçdiyi təhsil hüququnun hər hansı institutu ilə bağlı hazırladığı fərdi elmi işdir. Esse təxminən 4-6 səhifə həcmində olmalı və kompüterdə yığılmış halda kursun sonuna kimi təhvil verilməlidir.

Tədris proqramı interaktiv metodlarla aparılacaq. Praktik məşğələlərdə isə tələblərin biliklərə yiyələnməsi səviyyəsi yoxlanılacaq, bundan başqa tələblər konkret movzuya dair testlərlə işləyəcək, təhsil hüquqları üzrə kazuslar həll edəcəklər.

İmtahan 2 mərhələdə - aralıq imtahan kursun proqramının yarısı başa çatdıqdan sonra, yekun imtahan isə kursun sonunda götürüləcək.

Cədvəl (dəyişdirilə bilər)

Həftə

Tarix

(planlaşdırılmış)

Fənnin mövzuları

Dərslik/Tapşırıqlar28 yanvar 2015-ci il

Azərbaycan Respublikası Konstitutiyası"ndan Çıxarış:

Konstitusiyanın 16 (sosial inkişaf və dövlət), 18 (Din və dövlət), 42 (təhsil hüququ) və 45-ci (ana dilindən istifadə hüququ) maddələri)
Azərbaycan Respublikasının Konstitutiyası04 fevral 2015-ci il

"Təhsil haqqında" qanun.19 iyun 2009-cu il.

Ümumi müddüalar. Azərbaycan Respublikasının təhsil sistemi. Təhsil sisteminin idarə edilməsi, təhsil subyektlərinin hüquqları, vəzifələri və sosial müdafiəsi.www.e-qanun.az

www.edu.gov.az11 fevral 2015-ci il

"Uşaq hüquqları haqqında" qanun. 19 may 1998-ci il.

Ümumi müddüalar. Uşaq və ailə. Uşaq və cəmiyyət. Əlverişsiz vəziyyət düşmüş uşaqların müdafiəsi. Yekun müddüalar.
www.e-qanun.az

www.edu.gov.az18 fevral 2015-ci il

"Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsili (xüsusi təhsil) haqqında" qanun. 5 iyun 2001-ci il

Ümumi müddüalar. Xüsusi təhsilin təşkili. Xüsusi təhsil sisteminin idarə edilməsi.www.e-qanun.az

www.edu.gov.az25 fevral 2015-ci il

Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsindən Çıxarış

50-ci maddə (müsahibə yolu ilə vəzifələrinn tutulması zamanı əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi), 68-ci maddə (əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin əsasları), 70-ci maddə (işəgötürən tərəfindən əmək müqaviləsinin ləğv edilməsinin əsasları), 76-cı maddə (əmək müqaviləsinin ləğv edilməsini məhdudlaşdıran şərtlər), 77-ci maddə (əmək müqaviləsinə xitam verilərkən işçilərin təminatları), 78-ci maddə (işçilərin ixtisarı zamanı işdə saxlanmağa üstünlüyü olan şəxslər),

112-ci maddə (məzuniyyətin növləri), 114-cü maddə (əsas məzuniyyət və onun müddətləri), 118-ci maddə (pedaqoji və elmi fəaliyyətlə məşğul olan işçilərin əmək məzuniyyətlərinin müddətləri), 122-ci maddə (yaradıcılıq məzuniyyətləri və onların müddətləri), 123-cü maddə (ödənişli təhsil məzuniyyətləri), 124-cü maddə (təhsil məzuniyyətlərinin müddətləri), 130-cu maddə (işçilərin xahişi ilə verilən ödənişsiz məzuniyyətlərin müddətləri)

Seminar məşğələsi


www.e-qanun.az

www.edu.gov.az04 mart 2015-ci il

Təhsilin idarə olunması üzrə tənzimləyici və normativ hüquqi sənədlər – 1

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Azərbaycan Respublikasında “Bilik günü”nün təsis edilməsi və təhsil müəsisələrində iş rejiminin tənzimlənməsi haqqında fərmanı. 21 avqust 2004, nömrə 114

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi haqqında Əsasnamə” nin təsdiq edilməsi barədə fərmanı. 1 mart 2005, nömrə 203

Azərbaycan Rerspublikasının təhsil nazirliyi haqqında Əsasnamə

Ən yaxşı ümumi təhsil müəsisəsi müsabiqəsinin keçirilməsi Qaydaları və ümumi təhsil müəsisələrinə verilmiş mükafatın istifadə istiqamətləri”nin və “Ən yaxşı müəllim müsabiqəsinin keçirilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı. 25 fevral 2008. 714 nömrəli.

Ən yaxşı ümumi təhsil müəsisəsi müsabiqəsinin keçirilməsi Qaydaları və ümumi təhsil müəsisələrinə verilmiş mükafatın istifadə istiqamətləri.

Ən yaxşı müəllim müsabiqəsinin keşirilməsi QAYDALARI

Ən yaxşı ümumi təhsil müəsisəsi və ən yaxçı müəllim mükafatlarının təsis edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərancamı
www.e-qanun.az

www.edu.gov.az11 mart 2015-ci il

Təhsilin idarə olunması üzrə tənzimləyici və normativ hüquqi sənədlər – 2

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Gənc istedadlar üçün xüsusi təqaüdlər təsis edilməsi haqqında Sərəncamı 13 sentyabr 1997, nömrə 662

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Təhsil üzrə komissiyanın yeni tərkibinin təsdiq edilməsi haqqında” Sərəncamı. 7 fevral 2011, nömrə 1306

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011 – 2021-ci illərdə Azərbaycan təhsilinin inkişafı üzrə Milli Strategiya”nın hazırlanması haqqında Sərəncamı. 11 iyul 2011, nömrə 1624
www.e-qanun.az

www.edu.gov.az18 mart 2015-ci il

Aralıq imtahan


01 aprel 2015-ci il

Təhsilin idarə olunması üzrə tənzimləyici və normativ hüquqi sənədlər

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Xüsusi təhsil müəsisələri haqqında Əsasnaməsinin təsdiq edilməsi barədə qərarı. 10 may 2002. nömrə 78

Xüsusi təhsil müəsisələri haqqında Əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin İnteqrasiya təlimli təhsil müəsisələrində təhsilin təşkili Qayadalarının təsdiq edilməsi barədə qərarı. 29 may 2002. nömrə 87

İnteqrasiya təlimli təhsil müəsisələrində təhsilin təşkili Qayadaları

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Saglamlıq imkanları məhdud şəxslərin pulsuz xüsusi təhsil almaq Qaydasının təsdiq edilməsi barədə qərarı. 29 may 2002. nömrə 86

Saglamlıq imkanları məhdud şəxslərin pulsuz xüsusi təhsil almaq Qaydası

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Stasionar şəraitdə təhsilin təşkili Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə qərarı. 29 may 2002. nömrə 88

- Stasionar şəraitdə təhsilin təşkili Qaydaları

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Azərbaycan Respublikasında fasiləsiz pedoqoji təhsil və müəllim hazırlığının Konsepsiya və Strategiyasının təsdiq edilməsi barədə qərarı. 25 iyun 2007. nömrə 102

Azərbaycan Respublikasında fasiləsiz pedoqoji təhsil və müəllim hazırlığının Konsepsiya və Strategiyası


www.e-qanun.az

www.edu.gov.az08 aprel 2015-ci il

Təhsilin idarə olunması üzrə tənzimləyici və normativ hüquqi sənədlər

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Təhsil haqqında dövlət sənədlərinin nümunələri və onların verilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə qərarı. 29 aprel 2010. nömrə 82

Ümumi təhsil pilləsində təhsil haqqında dövlət sənədlərinin nümunələri və onların verilməsi Qaydası.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Təhsil müəsisələrinin pedoqoji işçilərinin dərs yükü normalarının müəyyən edilməsi barədə qərarı. 24 noyabr 2010. nömrə 215

Təhsil müəsisələrində çalışan işçilərə əlavə haqqların ödənilməsinə dair təlimat

AR Əmək və Əhalinin Sosila Müdafiəsi Naziri Ə.Nagıyev. 11.12.1996, Maliyyə Naziri F.Yusifov 11.12.1996, Təhsil Naziri M.Mərdanov 11.1.2.1996

-Təhsil, təlimm- tərbiyə müəsisələrinin rəhbər, inzibati-təsərrüfat, tədris-köməkçi və digər şçilərinin tutduqları vəzifə ilə yanaşı ixtisasları üzrə dərs yükü (pedaqoji iş) aparmaları haqqında Normalar. Bu normalar Təhsiul Nazirinin 26 yanvar 1999-cu il tarixli, 59 nömrəli Əmri ilə təsdiq edilmiş, Ədliyyə Nazirliyində 05 fevral 1999-cu ildə 142 nömrəsi ilə qeydiyyata alınmışdır.

Ümumtəhsil internat məktəblərinin nümunəvi əsasnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı. 5 may 1994-cü il. Nömrə 176

Ümumtəhsil internat məktəblərinin nümunəvi Əsasnaməsiwww.e-qanun.az

www.edu.gov.az15 aprel 2015-ci il

Seminar məşğələ


22 aprel 2015-ci il

Təhsilin idarə olunması üzrə tənzimləyici və normativ hüquqi sənədlər

Təhsil sistemində çalışan qabaqcıl işçilərin Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin “Azərbaycan Respublikası qabaqcıl təhsil işçisi” döş nişanı və Fəxri Fərmanı ilə təltif olunması QAYDALARI. Bu Qaydalar Təhsil Nazirinin 19 aprel 2002-ci il tarixli, 287 nömrəli Əmri ilə təsdiq edilmiş, ƏMR 19 aprel 2002-ci il tarixdə, 2803 nömrəsi ilə Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyata alınmışdır.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 6 sentyabr 2010-cu il tarixli, 163 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Əlavə təhsilin məzmunu, təşkili və əlavə təhsilin hər hansı istiqaməti üzrə təhsil almış şəxslərə müvafiq sənədin verilməsi QAYDASI”

“Ümumi təhsili xüsusi nailiyyətlərlə başa vuran məzunlaarın qızıl və ya gümüş medalla təltif olunma QAYDASI”nın təsdiq edilməs barədə Nazirlər Kabinetinin QƏRARI. 14 yanvar 2010, 8 nömrəli.

Ümumi təhsili xüsusi nailiyyətlərlə başa vuran məzunlaarın qızıl və ya gümüş medalla təltif olunma QAYDASI

Pedaqoji profilli ixtisaslar üzrə ali və orta ixtisas təhsili müəsisələrini bitirmiş və ümumi təhsil müəsisələrində işə başlamış gənc mütəxəsislər üçün əlavə güzəştlər və stimullaşdırıcı tədbirlərin müəyyən edilməsi haqqında Nazirlər Kabinetinin 14 aprel 2010-cu il tarixli, 67 nömrəli qərarı.

“Ümumi təhsilin təhsil səviyyələri üzrə müddətli, bir səviyyədən digər səviyyəyə keçid QAYDALARI”nın təsdiq edilməs haqqında Nazirlər Kabinetinin 22 iyun 2010-cu il tarixli, 115 nömrəli Qərarı.

Ümumi təhsilin təhsil səviyyələri üzrə müddətli, bir səviyyədən digər səviyyəyə keçid QAYDALARI

Sinif rəhbəri haqqında əsasnamənin təsdiqi barədə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin əmri. 05 mart 2009-cu il, nömrə 270

Sinif rəhbəri haqqında əsasnamə

Ümumtəhsil məktəblərinin 1-ci sinfinə uşaqların vaxtından əvvəl qəbulu qaydalarının təsdiqi haqqında Təhsil Nazirinin əmri. 16 iyun 2010-cu il, nömrə 796

Ümumtəhsil məktəblərinin 1-ci sinfinə uşaqların vaxtından əvvəl qəbulu qaydaları
www.e-qanun.az

www.edu.gov.az29 aprel 2015-ci il

Təhsilin idarə olunması üzrə tənzimləyici və normativ hüquqi sənədlər

“Ümumtəhsil məktəblərinin Nümunəvi Nizamnaməsi”nin təsdiq edilməsi barədə Nazirlər Kabinetinin 12 yanvar 2011-ci il tarixli Qərarı.

Ümumtəhsil məktəblərinin Nümunəvi Nizamnaməsi

“Məktəblərin fənn olimpiadaları haqında Qaydalar”ın təsdiq eedilməsi barədə Təhsil Nazirinin 7 noyabr 2002-ci il tarixli, 1041 nömrəli ƏMRİ.

Məktəblərin fənn olimpiadaları haqında Qaydalar

Təhsil Nazirinin 21 yanvar 2008-ci il tarixli, 63 nömrəli ƏMRİ ilə təsdiq edilmiş “Kiçik Akademiya” haqqında Əsasnamə

Təhsil Nazirinin 19 noyabr 2010-cu il tarixli, 1486 nömrəli ƏMRİ ilə təsdiq edilmiş “Ümumtəhsil müəsisələrinin Pedaqoji Şurası” haqqında Əsasnamə

Təhsil Nazirinin 11 may 2011-ci il tarixli, 795 nömrəli “Ümumi təhsil müəsisələrinə müəllimlərin işə qəbulunun tənzimlənməsi barədə” ƏMRİ

Təhsil Nazirinin 01 noyabr 2004-cü il tarixli, 810 nömrəli ƏMRİ ilə təsdiq edilmiş Ümumtəhsil məktəbləri üçün dərsliklərin nəşri, çapı və paylanması QAYDALARI

“Ümumi təhsil sistemində dərslik siyasəti” barədə Təhsil Nazirinin əmri. 23 yanvar 2006-cı il, nömrə 33

“Ümumi təhsil sistemində dərslik siyasəti”

Təhsil müəsisələrində iaşə və tibbi xidmətin təşkili qaydası və normalarının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı. 25 noyabr 2010-cu il, nömrə 218

Təhsil müəsisələrində iaşə və tibbi xidmətin təşkili qaydası və normaları


www.e-qanun.az

www.edu.gov.az06 may 2015-ci il

Təhsilin idarə olunması üzrə tənzimləyici və normativ hüquqi sənədlər

"Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat"ın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı. 27 sentyabr 2003-cü il. Nömrə 935

“Müəllimlərin etik davranış Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında Təhsil Nazirliyi Kollegiyasını qərarı. 06 noyabr 2014-cü il, nömrə ½

Müəllimlərin etik davranış qaydaları

Azərbaycan Respublikasının təhsil nazirinin 20 iyun 2014-cü il tarixli 738 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Uşaqların (şagirdlərin) ümumi təhsil müəssisələrinə qəbulu və yerdəyişməsi Qaydaları”

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il 3 avqust tarixli 171 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Təhsil müəssisələrinin tikintisinə, maddi-texniki təchizatına dair vahid normalar, ümumi sanitariya-gigiyena tələbləri, şagird yerləri ilə təminat normativləri”

Xüsusi hallar barədə məlumatların verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin 17 dekabr 2013-cü il tarixli əmri

Xüsusi istedada malik uşaqların vaxtından əvvəl I sinfə qəbulu Qaydaları

“Ümumi təhsili həyata keçirən təhsil müəssisələrində ümumtəhsil fənləri üzrə təhsilalanların biliyinin yekun qiymətləndirilməsinin (attestasiyasının) həyata keçirilməsinin müvəqqəti qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında TQDK-nın 10 may 2012-ci il tarixli, 3 nömrəli qərarı

Təhsil Nazirliyinin 21 fevral tarixli, 242 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Ümumi orta və tam orta təhsil səviyyələri üzrə sərbəst (eksternat) təhsilalma formasında təhsil alan şəxslərin buraxılış imtahanlarının təşkili haqqında Qaydalar”Konstitusiya və qanunlar:
Azərbaycan Respublikası Kontitusiyasında insan hüquq və azadlıqları və dövlətin əsasları
Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması haqqında Qanun. 10 iyun 1997-ci il
Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanun 13 yanvar 2004-cü il.

Vəzifə səlahiyyətləri çərçivəsində işlənə biləcək cinayət, inzibati və intizam xarakterli hüquq pozuntuları (Korrupsiya, rüşvət, vəzifə səlahiyyətlərindən sui istifadə və s.)


İnformasiya əldə etmək haqqında qanun. 30 sentyabr 2005-ci il

Məlumat azadlığı haqqında qanun 19 iyun 1998-ci il.


Gənclər Siyasəti haqqında Qanun. 09 aprel 2002-ci il

Seminar məşğələ

www.e-qanun.az

www.edu.gov.az

15

08 may 2015-ci il

Ümumiləşdirmə və yekun qiymətləndirmə
16
Final imtahan

Yüklə 76,41 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin