Organ som deltar I immunförsvaret hud och slemhinnor – vår barriär mot yttervärlden

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 482 b.
tarix03.08.2018
ölçüsü482 b.


CHAPTER 18 Natural Defenses Against Disease
Organ som deltar i immunförsvaret

 • hud och slemhinnor – vår barriär mot yttervärlden

 • blod och lymfa distribuerar blodkroppar i hela kroppen

 • lymfnoder innehåller vita blodkroppar och filtrerar lymfan

 • B-celler mognar i benmärgen, där också alla andra blodkroppar har sitt ursprung

 • T-celler mognar i i brässen (thymus)

 • lymfocyter samlas också i mjälten (spleen)19.1

 • Figure 19.1Innan patogener tränger in i kroppen

 • Vår kropp skyddas mot attacker av mikro-organismer:

 • hud

 • normalflora på kroppsytan (hud, tarmar..)

 • slem och tårar

  • tårar och spott innehåller lysozym
 • magsyror och gallsalter

 • hår i näsan

 • cilier i andningsorganen; hosta, nysningarVita blodkroppar (leukocyter)

 • Lymfocyter

  • B-celler  plasmaceller och B-minnesceller
  • T-celler  hjälpar-T-celler och cytotoxiska T-celler
  • NK-celler (natural killer cells)
 • Fagocyter = vita blodkroppar som kan fagocytera

  • monocyter  makrofager
  • granulocyter
   • basofiler
   • eosinofiler
   • neutrofiler
  • dendritceller
  • mastceller


När patogener trängt in i kroppen (1)

 • Specifikt immunförsvar (involverar antikroppar; tas upp i detalj senare)

 • Icke-specifikt immunförsvar

  • feber
  • inflammationsrespons
  • fagocyter intar och förstör patogener
  • NK-celler (Natural Killer cells) förstör egna celler som blivit infekterade


När patogener trängt in i kroppen (2)

  • antimikrobiella proteiner
   • interferoner utsöndras från virusinfekterade celler för att skydda friska celler
   • komplementproteiner i blodet
    • Hjälper fagocyter att känna igen patogener
    • Deltar i inflammationsresponsen – lockar fagocyter till infektionshärdar
    • lyserar mikro-organismer


Fagocyter

 • Intar och förstör bakterier, viruspartiklar och patogena celler

 • De viktigaste fagocyterna i icke-specifikt immunförsvar

 • Neutrofiler: först i infektionshärdar

 • Makrofager: mobila eller i lymfnoderna, långlivade

 • Dendritceller: i hud, andningsvägar, mag-tarm-kanalens vävnader, lymfnoderInflammation

 • Kemiska försvarssignaler och celler interagerar.

 • Skada  mastceller och basofiler släpper ut histamin

 • histamin utvidgar blodkärl och inducerar läckage i kapillärer  rodnad, svullnad

 • fagocyter kan komma in i vävnaden

 • komplementproteiner o.a. kemiska signaler lockar neutrofiler och monocyter till platsenInflammation

 • monocyterna differentierar till makrofager

 • Fagocyterna ”städar upp” patogener och döda celler (var)

 • makrofagerna utsöndrar cytokiner

  • feber
  • specifik immunrespons


19.5

 • Figure 19.5 – Part 119.5

 • Figure 19.5 – Part 2Några proteiner i immunförsvaret

 • Produceras gm att patogenen aktiverar specifik receptor i värdens immunceller  aktivering av gentranskription

  • Histamin
  • Cytokiner
  • Komplement
  • Interferoner


Särdrag hos den specifika immunresponsen

 • Specifitet

 • Förmåga att reagera på mängder av olika antigener

 • Förmåga att skilja egna celler från främmande celler

 • MinneBegrepp

 • Antikropp (immunoglobulin, Ig) = molekyl som produceras av immunförsvaret och binder till ett specifikt för kroppen främmande ämne

 • Antigen = organism eller molekyl som antikroppen binder till

 • Epitop = den del av antigenen som antikroppen binder till

 • En antigen kan ha flera epitoper och således kan flera olika antikroppar binda till den.19.6

 • Figure 19.6Det humorala immunförsvaretHur uppkommer en specifik immunrespons? (1)

 • I kroppen finns massor med olika B-celler med olika antikroppar, och T-celler med olika T-cellreceptorer.

 • Varje cell har bara en typ av antikropp.

 • Dessa antikroppars och receptorers uppbyggnad bestäms av slumpen.

 • B- och T-celler som känner igen kroppens egna proteiner förstörs i ett tidigt skede.Hur uppkommer en specifik immunrespons? (2)

 • När en T-cell-receptor på T-cellens yta binder en antigen på en infekterad cells yta, utsöndrar den cytokiner och inducerar sin egen celldelning.

 • Det finns cytotoxiska T-celler (TC) och hjälpar-T-celler (TH).

 • TC lyserar infekterade celler.

 • TH-celler aktiverar B-celler som presenterar antigenen.Hur uppkommer en specifik immunrespons? (3)

 • B-celler har antikroppar på sin yta.

 • När en B-cell träffar på en antigen internaliseras den och presenteras sedan på B-cellens yta.

 • TH-cellen binder till antigenen och stimulerar B-cellen att föröka sig.

 • De nya B-cellerna, som alla producerar specifik antikropp, differentierar till plasmaceller och B-minnesceller.Hur uppkommer en specifik immunrespons? (4)

 • Plasmacellerna producerar och utsöndrar mängder av antikroppar mot antigenen.

 • Fagocyter känner igen och fagocyterar partiklar som antikropparna binder till.

 • På detta sätt ”väljer” antigenen själv ut och aktiverar det specifika immunförsvaret.

 • B-minnesceller och T-minnesceller stannar kvar i blodomloppet för att aktiveras snabbt om samma patogen försöker på nytt.19.7

 • Figure 19.719.8

 • Figure 19.8Hur presenterar celler antigener? (1)

 • Alla kroppens celler presenterar antigener på sin yta, för att T-celler ska känna igen dem.

 • Proteinerna som är ansvariga för detta kallas Major Histocompatibility Complex (MHC)-molekyler

 • Celler tar hela tiden ”stickprov” av sina proteiner, som binds till klass I MHC och presenteras på cellytan.

 • T-celler binder till kroppsfrämmande proteiner på ytan av cellerna.Hur presenterar celler antigener? (2)

 • När antigener bundit till antikroppar på ytan av en B-cell, presenteras de av klass II MHC-molekyler.

 • Klass II MHC finns också på ytan av T-celler och makrofager.

 • Olika receptorer på T-celler känner igen olika MHC-klasser19.17

 • Figure 19.17 – Part 219.16

 • Figure 19.1619.17

 • Figure 19.17 – Part 119.18

 • Figure 19.18 – Part 119.18

 • Figure 19.18 – Part 219.18

 • Figure 19.18 – Part 319.18

 • Figure 19.18 – Part 4Hur skiljer immunförsvaret på egna och främmande proteiner? (1)

 • Odifferentierade lymfocyter kan binda antigener men inte attackera.

 • När de binder till kroppsegna antigener dör de genom programmerad celldöd.

 • Om främmande antigener finns närvarande i ett tidigt skede av utvecklingen, ”tror” immunsystemet att de hör till den egna kroppen och de tolereras.

 • Tolerans för kroppsegna proteiner kan förloras  autoimmunsjukdomar.Hur skiljer immunförsvaret på egna och främmande proteiner? (2)

 • T-celler måste känna igen kroppens egna MHC-proteiner.

 • T-celler som inte känner igen kroppens egna MHC dör (urvalet sker i brässen).

 • T-celler som känner igen MHC, men också andra kroppsegna antigener, dör.Hur skiljer immunförsvaret på egna och främmande proteiner? (3)

 • OBS fel på sid 374 ”Clonal anergy”

 • CD28 uttrycks på T-cellen och känner igen kostimulus B7 på antigen-presenterande cell, båda signalerna behövs för aktivering.

  • B7 uttrycks endast på antigen-presenterande immunceller.
 • T-celler kan aktiveras av kroppens egna celler, om de är muterade eller infekterande och presenterar ett muterat eller främmande protein

 • (mekanism?)Antikroppens struktur

 • Antikroppar är proteiner bestående av

 • Två tunga polypeptidkedjor

 • Två lätta polypeptidkedjor

 • Både tunga och lätta kedjorna består av en konstant (C) och en variabel (V) del.

 • Den variabla delarna binder till antigenen.

 • Olika klasser av antigener har olika konstanta delar.19.11

 • Figure 19.11Hur uppkommer variation hos antikroppar (B-celler)?

 • Flera gener är ansvariga för att skapa variationen.

 • B-stamcellernas antikroppsgener har flera uppsättningar konstanta (C) och variabla (V, D, J) segment.

 • Ett av varje segmenttyp kombineras genom omarrangering av DNA19.19

 • Figure 19.1919.20

 • Figure 19.20 – Part 1Variation hos antikroppar (2)

 • Miljoner olika variabla delar kan skapas på detta sätt.

 • Dessutom kombineras segmenten inexakt och mutationsfrekvensen i generna är hög  ytterligare variation

 • eftersom de variabla segment som inte inkluderats i antikroppsgenen har deleterats kan antikroppen i en viss cell inte byta

 • variation i T-cellreceptorer uppkommer på samma sättAntikroppsklasser

 • Den konstanta delen bestämmer vilken klass antikroppen hör till.

 • Olika konstanta delar ger olika funktioner för antikroppen.

 • Klassbyte kan ske genom senare gen-omstruktureringar

 • klassbyte induceras av cytokin-signaler från T-celler

 • cellen kan inte byta tillbaka till en tidigare klass då den delen av DNA deleterats19.21

 • Figure 19.2119.2

 • Table 19.2Sjukdomar i immunsystemet

 • Allergier

  • Immunsystemet överreagerar
 • Autoimmunsjukdomar

 • Brister i immunförsvaret

  • a) Någon del i immunförsvaret fungerar inte normalt.
  • b) T.ex. AIDS: HI-virus förstör hjälpar-T-celler


HIV

 • Retrovirus

 • kopierar sitt genom till en kromosom i en makrofag eller T-hjälparcell.

 • Hög mutationshastighet (reverstranskriptas korrekturläser inte)

 • Antigen-presenterande celler för HIV till lymfnoderna, där HIV infekterar mängder av T-hjälparceller

 • HIV-genomet kan kopieras med T-cellens genom i åratal.HIV

 • Då T-cellen aktiveras aktiveras också produktionen av viruspartiklar

 • Kroppens försvar rensar bort viruspartiklar och T-cellerna återhämtar sig, men viruset smittar hela tiden nya T-celler

 • Denna period ofta stabil och kan vara i flera år, patienten mår OK

 • AIDS: HIV förstör T-cellerna och patientens immunförsvar bryts ner.
Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə