Orjinal sözler

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 501 b.
tarix29.07.2018
ölçüsü501 b.


ORJİNAL SÖZLER

 • Marc Aurele İnsanlar, deniz kenarında, kırlarda inzivagâh aramak itiyadındadırlar. Ne zaman istersen kendi kendinde bu inzivayı ihtiyar etmek imkânı varken, böyle bir arzuda bulunmak ne akılsızlıktır. Zira hiç kimse kendi ruhu inzivagâhından daha sakin ve sükûnet verici bir köşe bulamaz.
 • Schiller İnsan idealinin ulviyeti nisbetinde büyür ve yükselir • Ahmet Hamdi Tanpınar Bir insan kendisini ancak hayatın küçük meselelerinden sıyrıldığı, yahut da onları zihnî bir şekle soktuğu zaman bulabilir. Talihimiz içimizde çok gizli bir yerdedir. Fakat ona erişebilmemiz için birçok şeylerden kurtulmamız lazımdır. • Epiktetos Eğer öküzlerle domuzlar konuşabilselerdi, yemden başka şey düşünenlerle alay ederlerdi. • Douglas Mallach Dağ tepesinde bir çam olamazsan, vadide bir çalı ol, fakat oradaki en iyi çalı sen olmalısın. • Andre Suares Acımanın gözyaşları, siz, merhametsiz öpüşleri utandırıyorsunuz. • Seume Hayatından daha kıymetli şeyleri olmayan fert ve toplumların hayatlarının da kıymeti yoktur. • M. Aziz Lahbâbî Bir fert arzuladığı şeylerin

 • kendinde tasdikini bulduğu nisbette şahıs olarak var demektir. • Ahmed er-Rifâî Dünyada iki terbiyeci vardır. Biri şevk-i muhkem, diğeri de sille-i Hüda. • Abdülkerim Kuşeyrî Allah, ilmi ve kudreti ile her şeye ve herkese; lütfu ve yardımı ile, sadece müminlere yakındır. Üns hali ile de hususî olarak evliyaya yakındır. • Şemseddin Nuri İkna için telkin, telkin için de tekrar kaçınılmaz bir zarurettir. • Hz. Ali Sen küçük bir cisim olduğunu sanırsın ama, en büyük âlem senin içinde gizlidir. • Hz. Ali Sen küçük bir cisim olduğunu sanırsın ama, en büyük âlem senin içinde gizlidir. • Roger Garaudy Aşktan koparılan, biyolojik hazza indirgenen, tam anlamıyla insanî ve ilâhî boyutundan yoksun bırakılan cinsellik, "başkası" ile en derin ilişkinin "şiirsel" dili olmaktan çıkar. Artık başkasını sevmek, ona aşık olmak niteliğini kaybeder. Yalnızca kendini sevme ve kendi yapayalnızlığı içine gömülme haline dönüşür. • Fudayl bin Iyaz Dünyadan elinizi eteğinizi çekmediğiniz müddetçe, imanın tadını tatmanız kalblerinize haram kılınmıştır. • Fudayl bin Iyaz Dünyadan elinizi eteğinizi çekmediğiniz müddetçe, imanın tadını tatmanız kalblerinize haram kılınmıştır. • Erol Güngör Tarih şuuru, tarihin akışı hakkında belli bir görüş sahibi olmak demektir. İnsan tarih olaylarını mânâlı bir bütün içindeki parçalar halinde gördüğü anda "tarih şuuru" kazanmış olur. • Marc Aurel Hayatımızın mahiyetini düşüncelerimiz tesbit eder. • Diderot Düşünen ve temaşa eden varlığı yani insanı yeryüzünden kovarsak, o ulvi ve dokunaklı tabiat kasvetli ve dilsiz bir sahne olup çıkar. Kâinat susar, her tarafı sessizlik ve gece kaplar. Geniş bir inzivagâha döner âlem. Şahidi kalmayan olaylar, karanlık ve sağır, geçip giderler. İnsan olmasa varlıkların ne değeri kalırdı. • Hz. Ebubekir Hiçbir şey görmedim ki onda Allah'ı görmeyeyim. • T. S. Eliot Geçmişin günahlarından ve pişmanlıklarından kurtulabilmenin tek yolu, insanın, yaşantısında onların ıstırabını çekip utancını duyması ve hareket yönünü ona göre tayin edebilmesidir. Bu bakımdan hayatta her an, geçmiş ve geleceği yaşantısında barıştırıp, Allah'a yakın olabilmek için bir fırsat, yepyeni bir imtihandır. Gerçek insan, zamanda gerçeği bütün buutlarıyla yaşayabilen ve bitip tükenme bilmeyen bir gerçek arayışını ibadet haline getirebilen kişidir. • Alain Kuvvetin hakkından ancak yine kuvvet gelir. • Walter Lippmann Herkes aynı fikirdeyse hiç kimse yeterince düşünmüyor demektir. • Pir Sultan Abdal Cehennemde ateş yoktur. Her insan ateşini bu dünyadan götürür.

 • Şemseddin Nuri Takva, hayat gerçeklerini en mahrem köşelerine kadar tanıma ve kavramadır. O'ndan yine O'na sığınma, takvada doruk nokta. • Epiktet Eğer bir çömlek seviyorsan, çömlek sevdiğini itiraf et. Günün birinde kırıldığı zaman, ne yapayım bu bir çömlekti, kırılacağını zaten biliyordum, diyebilesin. • Mehmed Akif Başınıza gelen her belâdan ibretbîn olunuz. Kendinizi tedîb ediniz. Her belâ bir taksîrin neticesidir. Böylece havâdis-i kevniyenin her birinden istifade ediniz. • Publius Syrus Suçluyu affeden hakim, kendini mahkûm etmiş olur. • Çiçero Bütün büyük işler, küçük başlangıçlarla olur. • Mehmed Akif Evet! İnsan hâlin her türlü şedâidine katlanır, ama istikbalde bir ışık görmek şartıyla... Yoksa yarının daha karanlık, öbür günün ondan da berbat olacağını gün gibi görürken, yaşamak pek arzu olunur bir şey değil. • Şemseddin Nuri Büyük insanları büyük yapan, büyük işler yapmaları değil; ne kadar küçük olursa olsun lüzumlu olanı yapmalarıdır. • T. S. Eliot Geçmişin günahlarından ve pişmanlıklarından kurtulabilmenin tek yolu, insanın, yaşantısında onların ıstırabını çekip utancını duyması ve hareket yönünü ona göre tayin edebilmesidir. Bu bakımdan hayatta her an, geçmiş ve geleceği yaşantısında barıştırıp, Allah'a yakın olabilmek için bir fırsat, yepyeni bir imtihandır. Gerçek insan, zamanda gerçeği bütün buutlarıyla yaşayabilen ve bitip tükenme bilmeyen bir gerçek arayışını ibadet haline getirebilen kişidir. • İmam Rabbanî Her şey zıddı ile anlaşılır. İşte bunun için, abdiyyet, kulluk makamı, her makamdan üstündür. • Mevlânâ Allah, bir kimsenin namus perdesini yırtmak isterse, o kimseye ehlullaha karşı kötü söz söyletir.

 • İmam Rabbanî Tezekkürsüz tefekkür olmaz, tefekkürsüz tezekkür de maksadı hasıl etmez. • Fudayl bin Iyaz Mümin, sözü az, işi çok; münafık, sözü çok, işi az olandır. Müminin sözü hikmet, sükûtu tefekkür, bakışı ibret, ameli iyiliktir. • Francis Bacon Az felsefe, insanın zihnini dinsizliğe götürür; fakat felsefede derinleşmek, insanın zihnini dine yaklaştırır. • A. Vinet Vazifenin öğretilmesinden ziyade sevdirilmesi lâzımdır. • Hamman Konuş ki seni görebileyim. • Epiktet Sonunda herkes kendi cürmünün cezasını çeker. Bunu hatırlayan insan, hiç kimseye öfkelenmez, hiç kimseye sinirlenmez, kimseyi alçaltmaz, kimseden nefret etmez. • La Bruyere Az konuşmaktan nadiren, fakat çok konuşmaktan ekseriya pişman olunur. • Michelet Gönlü inşa eden inançtır. • Şemseddin Nuri Dünyanın neresinde olursa olsun, cemaat ve cemiyetlerin yıkılış ve yokoluşları hep küçük ihtilâflarla başlamıştır. İhtilâf, alternatif mânâsında kullanılırsa rahmettir. Ancak ayrılık mânâsına gelen her ihtilâf yıkılış getirir. • Şemseddin Nuri Büyük insanları büyük yapan, büyük işler yapmaları değil; ne kadar küçük olursa olsun lüzumlu olanı yapmalarıdır. • Pascal Kalbin öyle görüşleri var ki akıl onlara hiç sahip değil. • Mehmed Akif Evet! İnsan hâlin her türlü şedâidine katlanır, ama istikbalde bir ışık görmek şartıyla... Yoksa yarının daha karanlık, öbür günün ondan da berbat olacağını gün gibi görürken, yaşamak pek arzu olunur bir şey değil. • Albert Camus Maverayla göbek bağını koparmış bir dünyanın insanı ya intihar eder ya isyan. • Çiçero Bütün büyük işler, küçük başlangıçlarla olur. • Baltasar Gracian Kolay bir işe zor diye, zor bir işe de kolay diye başla. • Publius Syrus Suçluyu affeden hakim, kendini mahkûm etmiş olur. • Gandhi Dua ve ibadet olmasaydı ben çoktan çıldırırdım. • Mehmed Akif Başınıza gelen her belâdan ibretbîn olunuz. Kendinizi tedîb ediniz. Her belâ bir taksîrin neticesidir. Böylece havâdis-i kevniyenin her birinden istifade ediniz. • Epiktet Eğer bir çömlek seviyorsan, çömlek sevdiğini itiraf et. Günün birinde kırıldığı zaman, ne yapayım bu bir çömlekti, kırılacağını zaten biliyordum, diyebilesin. • Ahmet Cevdet Paşa Bir tasavvuru kuvveden fiile çıkarmak için üç şey lâzım: İlim, irade ve kudret. • Şemseddin Nuri Takva, hayat gerçeklerini en mahrem köşelerine kadar tanıma ve kavramadır. O'ndan yine O'na sığınma, takvada doruk nokta. • Goethe Güzel bir düşünceyle güçlü bir karakter birleşince harikalar ortaya çıkar. • Kant Ahlâkın temeli hürriyettir. Hürriyet ise imanla mümkündür. • Bişr-i Hafî Açlık kalbi safîleştirir, heva ve hevesi öldürür, insana ilmin inceliklerini ilham eder. • Pir Sultan Abdal Cehennemde ateş yoktur. Her insan ateşini bu dünyadan götürür. • Buffon Üslup, insanın bizzat kendisidir. • Walter Lippmann Herkes aynı fikirdeyse hiç kimse yeterince düşünmüyor demektir. • Andre Suares Seziş karanlıklar içinde gönlün bir bakışıdır. Dıştaki gece içten fışkıran ışıkla aydınlanır. • Alain Kuvvetin hakkından ancak yine kuvvet gelir. • Michelet Gönlü inşa eden inançtır. • Pascal Kalbin öyle görüşleri var ki akıl onlara hiç sahip değil. • La Bruyere Az konuşmaktan nadiren, fakat çok konuşmaktan ekseriya pişman olunur. • Epiktet Sonunda herkes kendi cürmünün cezasını çeker. Bunu hatırlayan insan, hiç kimseye öfkelenmez, hiç kimseye sinirlenmez, kimseyi alçaltmaz, kimseden nefret etmez. • Baltasar Gracian Kolay bir işe zor diye, zor bir işe de kolay diye başla. • Albert Camus Maverayla göbek bağını koparmış bir dünyanın insanı ya intihar eder ya isyan. • Hamman Konuş ki seni görebileyim. • Gandhi Dua ve ibadet olmasaydı ben çoktan çıldırırdım. • Mehmed Akif İnsan, bir gayeye vasıl olmak için mesaisini bir mevzua hasretmeli, dağıtmamalı. • Mevlânâ Talihim bana "ben seni üzeceğim ama sen üzülme" dedi. • Mehmed Akif Hayatta tahammülü olmayan yük, hamule-i mihnettir. Yüklenmek mecburiyeti olunca, hiç olmazsa mihnetine kıymet vermeyen adam intihab etmeli. • Mehmed Akif İyi biliniz ki, düşmanları defetmekte cebanet göstermek, hezimet ve firar ile teslim-i diyar etmek, hüsran ve ar ile ölmektir. Aziz ve muhterem bir hayat ise, mütecavizlerin tecavüzünden masun olan bir hayat-ı milliyedir. Binaenaleyh vahdet-i milliye ve diniyenizi himaye etmekte asla kusur etmeyiniz. • Andre Suares Seziş karanlıklar içinde gönlün bir bakışıdır. Dıştaki gece içten fışkıran ışıkla aydınlanır. • Bacon Bilgi kudrettir • Mevlânâ Kendini öfke içinde gizleme. Sendeki bu güzellik gizlenecek güzelliklerden değildir. • Cemil Meriç Hocasız kemal olmaz. • Shankara Her netice, bir sebep tarafından önceden hazırlanmıştır. Sebebin olmadığı yerde netice de yoktur. • Kant Ahlâkın temeli hürriyettir. Hürriyet ise imanla mümkündür. • Cemil Meriç Hocasız kemal olmaz. • Mehmed Akif Edepsizliğin başladığı noktada edebiyat biter. • J. Pirenne Sosyal bünyedeki gerçek bir değişme ancak mânevî bünyedeki bir değişme ile mümkündür. • Sadettin Elibol İnsanın haysiyeti sorumluluk şuuruyla ölçülür. • Konfüçyüs Bilgi insanı şüpheden, iyilik acı çekmekten, kararlı olmak korkudan kurtarır. • İncil İsteyin, size verilir; arayın, bulursunuz; kapıyı vurun, size açılır. • Marc Aurele Hiddetiniz, hiddetinizi mucib olan şeyden daha zararlıdır. • Şemseddin Nuri Kamusta "keşke"ye yer yok. "Keşke" sarsık insanların iltica kampı. Nesepsiz ve kaypak. Cariyelerin efendilerini doğuracakları haber verilen sistem kadar karanlık ve vehamet dolu bir kelime "keşke". Halledeceği ve ettiği hiçbir şey yok. Ruhunu Helene'ye kaptıran Faust'un neticesiz çırpınışı. • Hyman G. Rickover Büyük kafalar fikirleri, orta kafalar hadiseleri, küçük kafalar da kişileri konuşur. • Balzac Her ıstırap insana ayrı bir şey öğretir. • Mevlânâ Kendini öfke içinde gizleme. Sendeki bu güzellik gizlenecek güzelliklerden değildir. • Bossuet Hakikat değişmez. Değişene hakikat denmez. • Ahmed er-Rifâî Şükür, nimeti verene bakıp, nimete aldanmamaktır. • Şemseddin Nuri Kamusta "keşke"ye yer yok. "Keşke" sarsık insanların iltica kampı. Nesepsiz ve kaypak. Cariyelerin efendilerini doğuracakları haber verilen sistem kadar karanlık ve vehamet dolu bir kelime "keşke". Halledeceği ve ettiği hiçbir şey yok. Ruhunu Helene'ye kaptıran Faust'un neticesiz çırpınışı. • Cemil Meriç Hiçbir inkılâp birikimsiz olmaz.

 • Gandhi Tanrı her an her kişiye seslenir. Ama biz içimizden gelen o sakin sese kulaklarımızı tıkarız. • T. S. Eliot İnsanın aslî misyonu her buutta hakikati aramaktır. • A. Vinet Vazifenin öğretilmesinden ziyade sevdirilmesi lâzımdır. • Erol Güngör Millî tarih şuuru, millete ait tarihin basit vakalar yığınından ibaret değil de, bugünkü kaderi çizen mânâlı bir zincirin halkaları halinde anlaşılması demektir. • İmam Rabbanî Tezekkürsüz tefekkür olmaz, tefekkürsüz tezekkür de maksadı hasıl etmez. • Francis Bacon Az felsefe, insanın zihnini dinsizliğe götürür; fakat felsefede derinleşmek, insanın zihnini dine yaklaştırır. • Mevlânâ Allah, bir kimsenin namus perdesini yırtmak isterse, o kimseye ehlullaha karşı kötü söz söyletir. • Ahmet Cevdet Paşa Bir tasavvuru kuvveden fiile çıkarmak için üç şey lâzım: İlim, irade ve kudret. • Fudayl bin Iyaz Mümin, sözü az, işi çok; münafık, sözü çok, işi az olandır. Müminin sözü hikmet, sükûtu tefekkür, bakışı ibret, ameli iyiliktir. • Andre Suares Seziş karanlıklar içinde gönlün bir bakışıdır. Dıştaki gece içten fışkıran ışıkla aydınlanır. • Herzen Hayat bana düşünmeyi öğretti, fakat düşünmek bana yaşamayı öğretmedi • Goethe Güzel bir düşünceyle güçlü bir karakter birleşince harikalar ortaya çıkar. • Marc Aurele Hiddet ve infial zaaf eseridir, bu hareketlerde bulunan kimse, elinden silahını düşürmüş demektir. • Buffon Üslup, insanın bizzat kendisidir. • İmam Rabbanî Her şey zıddı ile anlaşılır. İşte bunun için, abdiyyet, kulluk makamı, her makamdan üstündür. • Gandhi Güzel bir hareket yapan güzelleşir. • Tibullus Issız yerlerde kendin için bir âlem ol. • Dostoyevski Hiçbir şeyin önünde eğilmeyen insan kendi yükünü taşıyamaz • Andre Suares Kadere inanmayanlar hayata asla bakmamışlardır. Tesadüf, inanmayanların kadere taktığı addır.


Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə