ÖzgeçMİŞ ve eserler listesi ÖzgeçMİŞ Adı SoyadıYüklə 78,16 Kb.
tarix18.01.2018
ölçüsü78,16 Kb.
#38944

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Faruk Fırat ÇALIM

Doğum Tarihi: 30 Eylül 1972

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İnşaat Mühendisliği

Çukurova Üniversitesi

1993

Y. Lisans

İnşaat Mühendisliği

Çukurova Üniversitesi

1996

Doktora

İnşaat Mühendisliği

Çukurova Üniversitesi

2003

Doçentlik

İnşaat Mühendisliği

Mustafa Kemal Üniversitesi

2010

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı :

“Eğri Eksenli Çubuk Sistemler ve Silindirik Tonoz Yapıların Tamamlayıcı Fonksiyonlar Metodu ve Rijitlik Matrisi Yöntemi İle Statik Analizi”

Tez Danışmanı : Prof.Dr. Erhan KIRAL

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı :

“Viskoelastik, Anizotropik Eğri Eksenli Uzaysal Çubuk Sistemlerin Dinamik Analizi”

Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr. Beytullah TEMEL

Görevler:


Görev Unvanı

Görev Yeri


Yıl

Ar.Gör.

Müh. Mim. Fakültesi, Mustafa Kemal Üniversitesi

1994 - 2000

Ar.Gör.

Müh. Mim. Fakültesi, Çukurova Üniversitesi (35. madde)

2000 - 2004

Dr.Ar.Gör.

Müh. Mim. Fakültesi, Mustafa Kemal Üniversitesi

2004 - 2004

Yrd.Doç.Dr.

Mühendislik Fakültesi, Mustafa Kemal Üniversitesi

2004 - 2010

Doç.Dr.

Mühendislik Fakültesi, Mustafa Kemal Üniversitesi

2010 - 2015

Doç.Dr.

İnşaat Fakültesi, İskenderun Teknik Üniversitesi

2015 - 2016

Prof.Dr.

Mühendislik ve Doğa Bil. Fak., Adana Bilim ve Teknoloji Üniv.

2016 -

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :

Kıraç, M., “Doğru Eksenli Kompozit Çubukların Dinamik Analizi”, Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007.

Bingöl, M., “Değişken Kesitli Kompozit Kirişlerin Dinamik Analizi”, Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009.

Akkurt, F.G., “Elastik Zemine Oturan Doğru ve Daire Eksenli Çubukların Dinamik Analizi” Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011.

Karaca, N., “Düzlemsel Çubukların Taşıma ve Rijitlik Matrisi Metodu ile Statik ve Dinamik Analizi”, Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014.

Dinç, A., “Elastik Zemine Oturan Doğru ve Daire Eksenli Çubukların Tamamlayıcı Fonksiyonlar Yöntemi ile Statik Analizi”, İskenderun Teknik Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016.Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

Projelerde Yaptığı Görevler :

Viskoelastik, Anizotropik Eğri Eksenli Uzaysal Çubuk Sistemlerin Dinamik Analizi, Çukurova Üniversitesi, BAP Projesi, FBE 2002 D-178, Araştırmacı, 2003.
Doğru Eksenli Kompozit Çubukların Dinamik Analizi, Mustafa Kemal Üniversitesi, BAP Projesi, 06M0602, Proje Yöneticisi, 2007.
Değişken Kesitli Kompozit Çubukların Dinamik Analizi İçin Paket Programın Geliştirilmesi, TUBİTAK Projesi, MAG-107M640 (Proje Kodu: 1002), Proje Yöneticisi, 2008-2009, (Proje kapsamında 1 adet SCI yayın yapıldı).
Viskoelastik Zemine Oturan Doğru ve Daire Eksenli Çubukların Dinamik Analizi, TUBİTAK Projesi, MAG-108M593 (Proje Kodu: 1001), Proje Yöneticisi, 2009-2011, (Proje kapsamında 3 adet SCI yayın yapıldı).
Değişken Kesitli ve Eksen Geometrisi Silindirik Olmayan Viskoelastik Helislerin Karışık Sonlu Eleman Yöntemiyle Analizi, TUBİTAK Projesi, MAG-111M308 (Proje Kodu: 1001), Araştırmacı, 2011-2014, (Proje kapsamında 1 adet SCI yayın yapıldı).

İdari Görevler :

Mekanik ABD Başkanı İnşaat Mühendisliği Bölümü 2004 – 2007

Dekan Yardımcısı Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 2007 – 2008

ÖSYM İl Sınav Yönetici Yrd. Mustafa Kemal Üniversitesi 2007 - 2010

Fakülte Kurulu Üyeliği Mühendislik Fakültesi 2008 - 2010

BAP Uzmanlık Grubu Başkanı Mühendislik Fakültesi 2008 – 2015

Müdür Yardımcısı Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarı 2010 – 2010

Mekanik ABD Başkanı İnşaat Mühendisliği Bölümü 2010 - 2016

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi Mühendislik Fakültesi 2011 - 2014

Fakülte Kurulu Üyeliği Mühendislik Fakültesi 2011 - 2014

Bölüm Başkanı İnşaat Mühendisliği Bölümü 2011 - 2014

Üniversite BAP Komisyon Üyesi Mustafa Kemal Üniversitesi 2012 - 2015

Müh.Mim.Fak. Der. Yayın Kur. Ü. Çukurova Üniversitesi 2012 - 2015

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi Barbaros H. Denizcilik Fakültesi 2012 - 2015

Fakülte Kurulu Üyeliği Barbaros H. Denizcilik Fakültesi 2012 - 2015

Mühendislik Fakültesi Senatörü Mustafa Kemal Üniversitesi 2013 - 2015

Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği Fen Bilimleri Enstitüsü 2013 - 2015

Müdür MKÜ İskenderun MYO 2014 - 2015

Bölüm Başkanı ABTÜ İnşaat Müh. Bölümü 2016 -

Fakülte Kurulu Üyesi ABTÜ Müh. ve Doğa Bil. Fak. 2016 -

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi ABTÜ Müh. ve Doğa Bil. Fak. 2016 -

Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi Adana Bilim ve Tek. Üniversitesi 2016 -


Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Ödüller :

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2013-2014

Güz

Mukavemet I

4

0

300

Bilgisayar Destekli Tasarım

2

2

100

İnş. Müh. Sayısal Yöntemler (Yüksek Lisans)

3

0

10

İlkbahar

Mukavemet II

4

0

340

Statik 

4

0

400

2014-2015

Güz

Mukavemet I

4

0

295

Müh. Sayısal Yöntemler I

3

0

150

Müh. Sayısal Yöntemler (Yüksek Lisans)

3

0

10

İlkbahar

Mukavemet II

4

0

325

Statik 

4

0

375

ESERLER

A. SCI ve SCI-E Kapsamındaki Dergiler :

A1. Temel, B. ve F. F. Çalım, “Forced Vibration of Cylindrical Helical Rods Subjected to Impulsive Loads,” Journal of Applied Mechanics, Transaction of the ASME, 70 (2), 281-291, (2003).

 • Tarandığı indeks : Science Citation Index

 • TÜBİTAK dergi puan : 28.93

 • WOS göre atıf sayısı : 16

A2. Temel, B., F. F. Çalım ve N. Tütüncü, “Quasi-Static and Dynamic Response of Viscoelastic Helical Rods,” Journal of Sound and Vibration, 271 (3-5), 921-935, (2004).

 • Tarandığı indeks : Science Citation Index

 • TÜBİTAK dergi puan : 56.53

 • WOS göre atıf sayısı : 20

A3. Temel, B., F. F. Çalım ve N. Tütüncü, “Forced Vibration of Composite Cylindrical Helical Rods,” International Journal of Mechanical Sciences, 47 (7), 998-1022, (2005).

 • Tarandığı indeks : Science Citation Index

 • TÜBİTAK dergi puan : 63.66

 • WOS göre atıf sayısı : 10

A4. Çalım, F. F., “Free and Forced Vibrations of Non-Uniform Composite Beams,” Composite Structures, 88 (3), 413-423, (2009).

A5. Çalım, F. F., “Dynamic Analysis of Beams on Viscoelastic Foundation,” European Journal of Mechanics-A/Solids, 28 (3), 469-476, (2009).

 • Tarandığı indeks : Science Citation Index

 • TÜBİTAK dergi puan : 48.84

 • WOS göre atıf sayısı : 30

A6. Çalım, F. F., “Dynamic Analysis of Composite Coil Springs of Arbitrary Shape,” Composites Part B: Engineering, 40 (8), 741-757, (2009).

 • Tarandığı indeks : Science Citation Index

 • TÜBİTAK dergi puan : 98.16

 • WOS göre atıf sayısı : 14

A7. Çalım, F. F., “Forced Vibration of Helical Rods of Arbitrary Shape,” Mechanics Research Communications, 36 (8), 882-891, (2009).

 • Tarandığı indeks : Science Citation Index

 • TÜBİTAK dergi puan : 32.56

 • WOS göre atıf sayısı : 9

A8. Çalım, F. F., F. G., Akkurt, “Static and free vibration analysis of straight and circular beams on elastic foundation,” Mechanics Research Communications, 38 (2), 89-94, (2011).

 • Tarandığı indeks : Science Citation Index

 • TÜBİTAK dergi puan : 32.56

 • WOS göre atıf sayısı : 9

A9. Çalım, F. F., “Forced vibration of curved beams on two-parameter elastic foundation,” Applied Mathematical Modelling, 36 (3), 964-973 , (2012).

 • Tarandığı indeks : Science Citation Index Expanded

 • TÜBİTAK dergi puan : 48.63

 • WOS göre atıf sayısı : 4

A10. Eratlı, N., H. Argeso, F. F. Çalım, B. Temel ve M.H. Omurtag, “Dynamic analysis of linear viscoelastic cylindrical and conical helicoidal rods using the mixed FEM,” Journal of Sound and Vibration, 333 (16), 3671-3690, (2014).

 • Tarandığı indeks : Science Citation Index

 • TÜBİTAK dergi puan : 56.53

 • WOS göre atıf sayısı : 9

A11. Çalım, F. F., “Transient analysis of axially functionally graded Timoshenko beams with variable cross-section,” Composites Part B: Engineering, 98, 472-483, (2016).

 • Tarandığı indeks : Science Citation Index

 • TÜBİTAK dergi puan : 100

 • WOS göre atıf sayısı : 7

A12. Çalım, F. F., “Dynamic response of curved Timoshenko beams resting on viscoelastic foundation,” Structural Engineering and Mechanics, 59(4), 761-774, (2016).

 • Tarandığı indeks : Science Citation Index Expanded

 • TÜBİTAK dergi puan : 16.21

 • WOS göre atıf sayısı : 2

A13. Çalım, F. F., “Free and forced vibration analysis of axially functionally graded Timoshenko beams on two-parameter viscoelastic foundation,” Composites Part B: Engineering, 103, 98-112, (2016).

 • Tarandığı indeks : Science Citation Index

 • TÜBİTAK dergi puan : 100

 • WOS göre atıf sayısı :

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Çalım, F. F, “Dynamic Analysis of Straight and Curved Beams on Elastic Foundation”, International Balkans Conferance on Challenges of Civil Engineering, BCCCE, 19-21 May 2011, EPOKA University, Tirana, ALBANIA.
B2. Argeso, H., N. Eratlı, F.F. Çalım, M.H. Omurtag, “Analysis of Viscoelastic Conical Helixes Via Mixed Finite Element Method”, International Symposium on Advances in Applied Mechanics and Modern Information Technology (ISAAM&MIT'11), 22-23 September 2011, Baku, Azerbaijan.
B3. Argeso, H., F.F. Çalım, N. Eratlı, M.H. Omurtag, “Dynamic Analysis of Cylindrical Helixes Subjected to Impulsive Sunisoidal Load by using the Finite Element Method”, 10th International Congress on Advances in Civil Engineering, 17-19 October 2012, Middle East Technical University, Ankara, Turkey.
B4. Ermiş, M., N. Eratlı, H. Argeso, F.F. Çalım, M.H. Omurtag, “Quasi-Static and Dynamic Analyses of Viscoelastic Conical Helixes with a Squared Box Cross-Section”, 11th International Congress on Advances in Civil Engineering, 21-25 October 2014, Istanbul Technical University, Istanbul, Turkey.
B5. Çalım, F. F, N. Karaca, H.T. Türker “Out-of-Plane Free Vibrations of Circular Rods”, 17th International Conferance on Civil, Structural and Construction Engineering, ICCSCE, 05-06 May 2015, Rome, ITALY.

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Çalım, F. F. ve B. Temel, “Viskoelastik Doğru Eksenli Çubukların Dinamik Davranışı”, ÇÜ Mühendislik Mimarlık Fakülte Dergisi, 17 (1-2), 59-69 (2002).
D2. Çalım, F. F., B. Temel ve T. Baran, “Değişken Kesitli, Viskoelastik Doğru Eksenli Düzlemsel Çubukların Dinamik Dış Yük ve Yer Hareketi Altında Davranışı”, ÇÜ Mühendislik Mimarlık Fakülte Dergisi, 18 (2), 101-114 (2003).
D3. Temel, B. ve F. F. Çalım, “Zamanla Değişen Yükler Altında Viskoelastik Helisel Çubukların Zorlanmış Titreşimi”, Niğde Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 7 (1-2), 31-47 (2003).
D4. Kıraç, M., F. F. Çalım ve B. Temel, “Doğru Eksenli Kompozit Çubukların Dinamik Analizi”, ÇÜ Mühendislik Mimarlık Fakülte Dergisi, 23 (1), 275-284 (2008).
D5. Çalım, F. F., M. Bingöl ve B. Temel, “Değişken Kesitli Kompozit Çubukların Serbest Titreşim Analizi”, ÇÜ Mühendislik Mimarlık Fakülte Dergisi, 23 (2), 275-284 (2009).
D6. Karaca, N., F. F. Çalım, “Daire Eksenli Kirişlerin Taşıma ve Rijitlik Matrisi Yöntemi ile Statik Analizi”, Niğde Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 4 (1), 59-67 (2015).
D7. Çalım, F. F., “Değişken Kesitli Timoshenko Kirişinin Serbest Titreşim Analizi”, Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 6 (1), 76-82 (2017).

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Çalım, F.F. ve B. Temel, “Silindirik Helisel Çubukların Serbest ve Zorlanmış Titreşimi”, XIII. Ulusal Mekanik Kongresi, 287-298, Gaziantep, 2003.

E2. Çalım, F.F. ve B. Temel, “Viskoelastik Helisel Çubukların Dinamik Analizi”, XIII. Ulusal Mekanik Kongresi, 299-309, Gaziantep, 2003.

E3. Çalım, F.F. ve B. Temel, “Kompozit Helisel Çubukların Dinamik Analizi”, XIV. Ulusal Mekanik Kongresi, 275-284, Antakya, 2005.

E4. Çalım, F.F. ve M. Kıraç, “Değişken Kesitli Doğru Eksenli Kompozit Çubukların Serbest ve Zorlanmış Titreşimi”, XV. Ulusal Mekanik Kongresi, 265-274, Isparta, 2007.

E5. Çalım, F.F. ve F.G. Akkurt, “Elastik Zemine Oturan Kirişlerin Dinamik Analizi”, XVI. Ulusal Mekanik Kongresi, 365-374, Kayseri, 2009.

E6. Çalım, F.F. ve M. Bingöl, “Değişken Kesitli Kompozit Çubukların Dinamik Davranışını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi”, XVI. Ulusal Mekanik Kongresi, 375-384, Kayseri, 2009.

E7. Dinç, A. ve F.F. Çalım, “Elastik Zemine Oturan Daire Eksenli Kirişlerin Analizi”, XVII. Ulusal Mekanik Kongresi, 280-287, Elazığ, 2011.

E8. Eratlı, N., F.F. Çalım, Ü.N. Arıbaş, ve M.H. Omurtag, “Konik Viskoelastik Helisin Değişik Parametreler İçin SE Analizi”, XVII. Ulusal Mekanik Kongresi, 324-333, Elazığ, 2011.

F. Diğer yayınlar :F1. Çalım, F. F, N. Karaca, H.T. Türker “Out-of-Plane Free Vibrations of Circular Rods”, World Academy of Science, Engineering and Technology - International Journal of Mechanical, Aerospace, Industrial and Mechatronics Engineering, 9 (5), 729-732, (2015).
Yüklə 78,16 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə