Pediatriya 1 krx keçirmiş uşağa profilaktik peyvəndləri sağaldıqdan nə qədər sonra vurmaq olar?


) Uşaqlarda miokardın distrofiyası hansı halda baş verə bilməz?Yüklə 1,75 Mb.
səhifə5/18
tarix21.10.2017
ölçüsü1,75 Mb.
#8858
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

285) Uşaqlarda miokardın distrofiyası hansı halda baş verə bilməz?
A) Stomatitlərdə

B) Piylənmədə

C) Endokrin xəstəliklərdə

D) Sepsis və osteomielitlərdə

E) Allergiyalarda
Ədəbiyyat: Н.А.Белоконь, М.Б.Кубергер. Болезни сердца и сосудов у детей. «Медицина», Москва, 1987.
286) Qəbulda 10 yaşında qız ürək nahiyəsində ağrılardan şikayət edir, ona hansı müayinə lazımdır?
A) Rentgenoskopiya

B) Veloerqometriya

C) Fiziki yüklə yoxlama

D) EKQ, EXO kardioqrafiya

E) Apekskardioqramma
Ədəbiyyat: Н.А.Белоконь, М.Б.Кубергер. Болезни сердца и сосудов у детей. Том 2, «Медицина», Москва, 1987.
287) Südəmər uşağa üzgüçülük təyin etməzdən əvvəl hansı müayinənin keçirilməsi vacibdir?
A) FKQ

B) EKQ


C) Taxiossiloqrafiya

D) EXO-kardioqrafiya

E) Ürəyin rentgenoqramması
Ədəbiyyat: Н.А.Белоконь, М.Б.Кубергер. Болезни сердца и сосудов у детей. Том 2, «Медицина», Москва, 1987.
288) T-dişinin EKQ–da aşağı düşməsi ola bilməz:
A) Miokarditlərdə

B) Pnevmoniya xəstəliyində infeksion–toksiki kardiomiopatiyada

C) Ağır allergik reaksiyalarda

D) Hipokaliyemiyada

E) Hiperkaliyemiyada
Ədəbiyyat: П.С.Мощиц. Кардиология детского возраста. «Здоровья», Киев, 1986
289) Mitral qapağın çatışmazlığını mitral qapağın prolapsından diferensasiya etmək üçün ən dürüst müayinə metodu hansıdır?
A) Ürəyin retgenoqrafiyası

B) EKQ


C) Rentgenoqrafiya

D) Exokardioqrafiya

E) Vekterokardioqrafiya
Ədəbiyyat: Н.А.Белоконь, М.Б.Кубергер. Болезни сердца и сосудов у детей. Том 2, «Медицина», Москва, 1987.
290) Trombositlərin aqreqasiyasını azaldan preparatlara aid deyil:
A) Stugeron

B) Prednizolon

C) Prodektin (parmidin)

D) Trental

E) Dipiridamol
Ədəbiyyat: В.А.Гусель, И.В.Маркова .Справочник педиатра по клинической фармакологии. «Медицина», Ленинград, 1989
291) Aşağıdakılardn hansının olması qurdeşənəyi nefropatiyasında şübhələnməyə əsas vermir?
A) leykopeniya

B) tez proqressivləşən nefrit

C) dəri sindromu

D) poliserozit

E) pnevmoniya
Ədəbiyyat: М.С.Игнатова, Ю.Е.Вельтщев. Детская нефрология. «Медицина», Ленинград, 1989.
292) Leykopeniya nə zaman müşahidə edilir?
A) qlomerulonefritdə

B) irsi nefritdə

C) dismetabolik nefropatiyada

D) düyünlü periarteriitdə

E) qurdeşənəyi nefritində
Ədəbiyyat: М.С.Игнатова, Ю.Е.Вельтщев. Детская нефрология. «Медицина», Ленинград, 1989.
293) Revmatoid artritlərdə aşağıdakılardan hansı müşahidə oluna bilməz?
A) Perikardit

B) Uçucu oynaq ağrıları

C) Limfa vəzilərinin böyüməsi

D) EÇS-in 60 mm / saat

E) Yüksək hərarət
Ədəbiyyat: В.А.Насонова, М.Г.Астапенко. Клиническая ревматология. «Медицина», Москва, 1989
294) Virus mənşəli miokarditlərdə müşahidə olunur:
A) Mezodiastolik küy

B) Zirvədə uzun üfürücü sistolik küy

C) Sistolodiastolik küy

D) Gecikmiş sistolik küy

E) Tonların karlaşması,qısa,yumşaq sistolik küy
Ədəbiyyat: Н.А.Белоконь, М.Б.Кубергер. Болезни сердца и сосудов у детей. Том 2, «Медицина», Москва, 1987.
295) Bakterial (yoluxucu) karditlər üçün hansı simptom xarakterik deyil ?
A) Öskürək

B) EÇS artması

C) Yüksək hərarət

D) Hiperkoaqulyasiya

E) Aortal qapaqların zədələnməsi
Ədəbiyyat: Н.А.Белоконь, М.Б.Кубергер. Болезни сердца и сосудов у детей. Том 2, «Медицина», Москва, 1987.
296) Ürək-damar xəstəliklərinin əlamətlərinə hansı aid deyil?
A) Məcburi vəziyyət

B) Ətraflarda ödemlər

C) Sianoz

D) Hiperaktivlik

E) Taxipnoe ya dispnoe
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.129
297) Auskultasiya zamanı uşaqda sol mədəcik nahiyəsi hansı nöqtələrdə yoxlanılır?

1. Ürəyin zirvəsi

2. İV,V qabırğarası ürək zirvəsindən içəri və lateral

3. Döş sümüyünün aşağı 1/3

4. İV,V qabırğarası döş sümüyündən 2sm sağa və 2-4 sm sola
A) 1,4

B) 2,3


C) 1,3

D) 1,2


E) 3,4
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.1 3 2
298) Auskultasiya zamanı uşaqda sağ mədəcik nahiyəsi hansı nöqtələrdə yoxlanılır?

1. Ürəyin zirvəsi

2. IV, V qabırğarası ürək zirvəsindən içəri və lateral

3. Döş sümüyünün aşağı 1/3

4. IV, V qabırğarası döş sümüyündən 2sm sağa və 2-4 sm sola
A) 2, 4

B) 1, 3


C) 3 ,4

D) 1, 2


E) 2, 3
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.133
299) Birinci tonun zəifləməsi hansı vəziyyətlərdə qeyd olunur?
A) Mitral stenoz

B) Sol - sağ şuntu

C) Taxikardiyada

D) Mədəciklərdə qan həcminin azalması

E) Atrioventrikulyar blokadada
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.1 3 2
300) Birinci tonun güclənməsi hansı hallarda baş verir?
A) Bradikardiya

B) I˚- li atrioventrikulyar blokada

C) Qulaqciqların fibrilyasiyası

D) Ürək boşluqların qanla dolması

E) Kardiomiopatiya
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.133
301) Auskultasiya zamanı II tonun müayyinəsi hansı nahiyyədə aparılır?
A) Ürəyin zirvəsində

B) IV - V qabırğarası nahiyəsində

C) Ürəyin əsasında

D) Döş sümüyün aşağı 1/3

E) Döş sümüyündən 1 sm aşağı
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.133
302) Funksional küylərə hansı aid deyil?
A) Daimi olmur

B) Yüksək intensivlik , daimilik

C) Fiziki hərəkətdə dəyişir

D) Yalnız sistola vaxtı eşidilir

E) Aşağı intensivlik
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.133
303) Hansı orqanik küylərə aid deyil?
A) Yalnız ürək nahiyəsində yerləşir

B) Yüksək intensivliyi var

C) Ürək nahiyəsindən kənara yayılır

D) Daimi olur

E) Həm sistola,həm diastola zamanı eşidilir
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.134
304) EKQ ürəyin hansı morfoloji dəyişikliklərini müəyyən edir?
A) Hər hansı bir hissənin hipertrofiyası

B) Çəpərlərin və klapanların histoloji strukturu

C) Ürəyin anatomik strukturunu

D) Sərhədlərin kiçilməsi

E) Sərhədlərin böyüməsi
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.138
305) EKQ ürəyin hansı funksiyasını müəyyən etmir?
A) Refrakterlik

B) Yığılma

C) Qıcıqlanma

D) Keçirmə

E) Avtomatizm
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.139
306) Yenidoğulmuşun qanında hansı müşahidə olunmur?
A) Aşağı rənq göstəricisi

B) Anizositoz, makrositoz

C) Nisbi polisitemiya

D) Yüksək HB

E) Eritrositoz
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.141
307) Eozinofiliya hansı xəstəliyə xas deyil?
A) Atopik dermatit

B) Bronxial astma

C) Allerqik rinit

D) Parazitar xəstəliklər

E) Anemiya
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.146
308) Leykositoz hansı hallarda müşahidə olunur?
A) Virus infeksiyalarında

B) Sitostatiklərin qəbulu zaman

C) Leykozda

D) Bakterial infeksiyalarda

E) Aplastik anemiyada
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.147
309) Leykopeniya hansı hallarda müşahidə olunur?
A) Hepatit A

B) Göy öskürək

C) İnfeksion mononukleoz

D) Hemoblastoz

E) Bakterial infeksiyalar
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.146
310) Hemorragik sindrom hansı xəstəliklərə xas deyil?
A) Birləşmiş toxumanın sistem xəstəlikləri

B) Bronxial astma

C) Qaraciyər xəstəlikləri

D) Virus, bakterial infeksiyaları

E) Bədxassəli şişlər
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.148
311) Böyük qan dövranında qanın azalması ilə gedən qüsurlara hansılar aiddir?

1. Aortanın stenozu

2. Ağciyər arteriyasının izoləolunmuş stenozu

3. Aortanın koarktasiyası

4. Fallo tetradası
A) 1, 2

B) 3, 4


C) 2, 4

D) 1, 4


E) 1, 3
Ədəbiyyat: A.A.Əyyubova «Uşaq xəstəlikləri», «Şərq-Qərb»2008 , səh.223
312) Kiçik qan dövranında qanın azalması ilə gedən qüsurlar hansılardı?

1. Aortanın stenozu

2. Ağciyər arteriyasının izoləolunmuş stenozu

3. Aortanın koarktasiyası

4. Fallo tetradası
A) 1, 3

B) 1, 2


C) 2, 4

D) 3, 4


E) 2, 3
Ədəbiyyat: A.A.Əyyubova «Uşaq xəstəlikləri», «Şərq-Qərb»2008 , səh.223
313) Yüngül dərəcəli anemiyada 5 yaşdan kiçik uşaqlarda Hb səviyyəsi nə qədərdi?
A) 60 - 80 q/l

B) 80 - 100 q/l

C) 90 - 110 q/l

D) 120 - 130 q/l

E) 70 - 90 q/l
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi «Dəmir defisitli anemiyanın diaqnostikası və müalicəsi üzrə klinik protokol» s.9
314) Orta dərəcəli anemiyada 5 yaşdan kiçik uşaqlarda Hb səviyyəsi nə qədərdi?
A) 60 - 80 q/l

B) 80 - 100 q/l

C) 90 - 110 q/l

D) 70 - 90 q/l

E) 120 - 130 q/l
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi «Dəmir defisitli anemiyanın diaqnostikası və müalicəsi üzrə klinik protokol», s.9
315) Ağır dərəcəli anemiyada 5 yaşdan kiçik uşaqlarda Hb səviyyəsi nə qədərdi?
A) 90 - 110 q/l

B) 90 - 120 q/l

C) < 70 q/l

D) 70 - 90 q/l

E) 120 - 130 q/l
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi «Dəmir defisitli anemiyanın diaqnostikası və müalicəsi üzrə klinik protokol» s.9
316) Dəmir defisitli anemiyada müalicə taktikası necə olmalıdır?
A) Dəmir preparatları qəbul etmək

B) Parenteral qidalanma təyin etmək

C) Yalnız pəhriz saxlamaq

D) Müalicəni hemotransfuziyalar ilə başlamaq

E) Yalnız vitaminlər qəbul etmək
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi «Dəmir defisitli anemiyanın diaqnostikası və müalicəsi üzrə klinik protokol» s.9
317) Dəmir preparatlarını necə qəbul etmək lazımdır?
A) Yemək zamanı

B) Yeməkdən sonra

C) Ac qarına və turş meyvə şirəsi ilə

D) Yeməkdən əvvəl və şirin meyvə şirəsi ilə

E) Yeməkdən sonra süd ilə
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi «Dəmir defisitli anemiyanın diaqnostikası və müalicəsi üzrə klinik protokol» s.17
318) Dəmir preparatları neçə müddət qəbul olunmalıdır?
A) 1 ay

B) 1 il


C) 2 həftə

D) 1- 2 ay

E) 4 - 6 ay
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi «Dəmir defisitli anemiyanın diaqnostikası və müalicəsi üzrə klinik protokol» s.18
319) Ferritinin qanda səviyyəsi nə qədər olduqda dəmir preparatların qəbulunu dayandırmaq olar?
A) 50 mq/l

B) 30 mq/l

C) 150 mq/l

D) 100 mq/l

E) 200 mq/l
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi «Dəmir defisitli anemiyanın diaqnostikası və müalicəsi üzrə klinik protokol» s.10
320) Anadangəlmə ürək qüsurları nə vaxt əmələ qəlir?
A) Hamiləliyin 2- ci trimestrində

B) Hamiləliyin 3 - cü trimestrində

C) Doğuş zamanı

D) Hamiləliyin 1- ci trimestrində

E) Postnatal dövrdə
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.558
321) Uşaqlarda ən çox rast gələn anemiya növü hansıdır?
A) Qazanılmış hemolitik anemiya

B) Dəmirdefesitli anemiya

C) B12 - defesitli anemiya

D) Aplastik anemiya

E) Anadangəlmə hemolitik anemiya
Ədəbiyyat: А.Г.Румянцев «Гематология/Онкология», Медпрактика-2004,стр.84
322) Yenidoğulmuşda dəmirin əsas deposu nədir?
A) Qaraciyər

B) Sümük iliyi

C) Bağırsaq

D) Ağ ciyər

E) Dalaq
Ədəbiyyat: А.Г.Румянцев «Гематология/Онкология», Медпрактика-2004,стр.84
323) Qlükoza-6-fosfat dehidrogenazanın çatışmazlığı hansı anemiyaya səbəb olur?
A) Hiperxrom anemiya

B) Sideroblast anemiya

C) Hemolitik anemiya

D) Aplastik anemiya

E) Dəmir defesitli anemiya
Ədəbiyyat: А.Г.Румянцев «Гематология/Онкология», Медпрактика-2004,стр.35
324) Hemoqlobinin tərkibində hansı zülal var?
A) Transferrin

B) Qlobin

C) Qammaqlobulin

D) Albumin

E) Seruloplazmin
Ədəbiyyat: А.Г.Румянцев «Гематология/Онкология», Медпрактика-2004,стр.17
325) İlkin diaqnoz qoyun: 1 yaş 5aylıq uşaq xəstəxanaya bu şikayətlərlə qəbul olunub: qusma, qarında ağrılar, əzqinlik, iştahın zəifləməsi, bədən kütləsinin itirilməsi (2 ay ərzində 2 kq). Anamnez: Uşaq 2-ci hamiləlikdən, 2-ci doğuşdan (fizioloji keçib). İnkişafı yaşına uyğun olub. 1yaş 4 ayında KRX keçirib(kataral əlamətlər,dispepsiya). Bu vaxtdan uşaq əzgin olurdu, tez yorulurdu. Ara-bir qusma,geçələr narahatçılıq, öskürək müşahidə olunurdu. Baxış zamanı uşağın vəziyyətı ağır,adinamiya,iştahsızlıq. Burun-agiz üçbucağı nahiyəsində sianoz, aşağı ətraflarda ödemlər. Ağ ciyərlərdə sərt tənəffüs, aşağı paylarında nəm xırıltılar. Tənəffüs-dəqiqədə 60.Ürək sərhətlərinin ölçüləri böyümüş,tonlar karlaşıb, zirvədə sistolik küy vardır.Ürək sıxıntıların sayı-dəqiqədə 160.Qara ciyər +7sm (ortakörpücük xətti ilə), dalaq +2sm böyümüşdür.Oliquriya. Nəcis formalaşmışdır.
A) Qeyrirevmatik kardit

B) Anadangəlmə ürək qüsurları

C) Kəskin qastroenterit

D) Bronxopnevmoniya

E) Neyrotoksikoz
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010
326) Diaqnozu dəqiqləşdirmək üçün ilk növbədə hansı müayinələr aparılmalıdır? 1yaş 5aylıq uşaq xəstəxanaya qusma, qarında ağrılar, əzginlik, iştahın zəifləməsi, bədən kütləsinin itirilməsi (2 ay ərzində 2 kq) şikayətləri ilə daxil olub. Anamnez: Uşaq 2 - ci hamiləlikdən, 2 - ci doğuşdandır. (fizioloji keçib). İnkişafı yaşına uyğun olub. 1yaş 4ayında KRX keçirib(kataral əlamətlər, dispepsiya). Bu vaxtdan uşaqda əzginlik, tez yorulma əlamətləri meydana çıxıb. Ara - bir qusma, gecələr narahatçılıq, öskürək müşahidə olunur. Baxış zamanı uşağın vəziyyətı ağırdır, adinamiya, iştahsızlıq qeyd edilir. Burun - agız üçbucağı nahiyəsində sianoz, aşağı ətraflarda ödemlər qeyd edilir. Ağciyərlərdə sərt tənəffüs, aşağı paylarında nəm xırıltılar eşidilir. Tənəffüs - dəqiqədə 60. Ürək sərhətlərinin ölçüləri böyümüş, tonlar karlaşıb, zirvədə sistolik küy eşidilir. Ürək vurğularının sayı - dəqiqədə 160 - dır. Qaraciyər +7sm (ortakörpücük xətti ilə), dalaq +2sm böyümüşdür. Oliquriya. Nəcis formalaşmışdır.
A) Neyrosonografiya

B) EKG, Exokardiografiya

C) Sidiyin ümumi müayinəsi

D) Qanın ümumi müayinəsi

E) Elektoensefaloqrafiya
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010

327) Ezofagit üçün nə xarakterdir?
A) Döş sümüyü boyu ağrılar

B) Ürəkbulanma

C) Sulu nəcis

D) Meteorizm

E) Qəbizlik
Ədəbiyyat: М.Ю.Денисов. «Болезни органов пищеварения у детей и подростков»2005.
328) Ketoasidoz zamanı ilk növbədə nə yoxlanılmalıdır?
A) Protrombin

B) C reaktiv zülal

C) Kreatinin

D) Bilirubin

E) Şəkər
Ədəbiyyat: Н.П. Шабалов «Детские болезни» 2005
329) Döş sümüyü arxasında ağrılar nə ilə əlaqədardır?
A) Oddi sfinkterinin spazmı ilə

B) Meteorizmlə

C) Hiperasidliklə

D) Reflyüks-ezofagit zamanı qida borusunun selikli qişasının qıcıqlanması ilə

E) Yüksək qarındaxili təzyiqlə
Ədəbiyyat: М.Ю.Денисов. «Болезни органов пищеварения у детей и подростков» 2005.
330) Respirator trakt tərəfindən ağırlaşma nədən baş verə bilər?
A) Qastritdən

B) Öd daşı xəstəliyindən

C) Qastro-ezofaqo-reflyüksdan

D) Pankreatitdən

E) Xora xəstəliyindən
Ədəbiyyat: М.Ю.Денисов. «Болезни органов пищеварения у детей и подростков» 2005.
331) Davamlı qusma zamanı fəsadlar arasında nə müşahidə olunmur?
A) Alkaloz

B) Poliuriya

C) Elektrolit mübadiləsinin pozulması

D) Eksikoz

E) Ketoasidoz
Ədəbiyyat: Н.П. Шабалов «Детские болезни» 2005
332) Xoraуabənzər dispepsiya üçün nə xarakterdir?
A) Mədə qıcqırması

B) Acqarına ağrılar

C) Gəyirmə

D) Hıçqırma

E) Qusma
Ədəbiyyat: Ю.Ю. Елисеева. Полный справочник гастроэнтеролога.2005.
333) Hiperasidlik üçün nə xarakter deyil?
A) Mədə qıcqırması

B) Qastroduodenal nahiyədə acqarına ağrılar

C) Qəbizlik

D) Dilin ərplə örtülməsi

E) Ishal
Ədəbiyyat: М.Ю.Денисов. «Болезни органов пищеварения у детей и подростков»2005
334) Helikobakterioz üçün nə xarakter deyil?
A) Pilorik zonanın selikli qişasının hiperplaziyası

B) Polipoz

C) Hiperasidlik

D) Eroziv-xoralı proses

E) Duodeno-qastral reflyüks
Ədəbiyyat: М.Ю.Денисов. «Болезни органов пищеварения у детей и подростков»2005
335) 12-barmaq bağırsağın diskineziyası üçün nə xarakter deyil?
A) Ürəkbulanma

B) Hipoqastriyada ağrılar

C) Dispepsiya

D) Yemək zamanı və yeməkdən dərhal sonra epiqastriyada ağrılar

E) Duodenoqastral reflyüks
Ədəbiyyat: Ю.В.Белоусов. « Педиатрическая гастроэнтерология» 2006.
336) Duodenitin diaqnostikasında üçün hansı müayinə daha az informativdır?
A) Biopsiya ilə endoskopiya

B) Rentgenoskopiya

C) Koproqramma

D) Qanın biokimyəvi analizi

E) Mədənin, 12-barmaq bağırsağın maye ilə USM
Ədəbiyyat: Ю.Ю. Елисеева. «Полный справочник гастроэнтеролога» 2005.
337) Xora xəstəliyinin dürüst kliniki əlaməti hansıdır?
A) Residivləşən qusma

B) Acqarına epiqastriyada ağrılar

C) Mədə qıcqırması

D) Ağrıların fəsli xarakter daşıması

E) Aşkar xoradan qanaxma
Ədəbiyyat: Ю.В.Белоусов. « Педиатрическая гастроэнтерология» 2006.
338) Aşağıdakılardan hansı öd yollarının diskineziyası ilə əlaqədar deyil?
A) Dəridə teleangioektaziya

B) Sağ qabırğaaltında ağrı

C) Skleranın subikterikliyi

D) Ağızda acılıq

E) Dilin ərplə örtülməsi
Ədəbiyyat: Ю.В.Белоусов. « Педиатрическая гастроэнтерология» 2006.
339) Xolestatik sarılıqda qaşınma nə ilə əlaqədardır?

A) Qələvi fosfataza ilə

B) Fosfolipidlərlə

C) Lesitinlə

D) Öd turşularının qana keçməsi ilə

E) Bilirubinlə


Ədəbiyyat: N.Ə.Tağıyev. Neonatologiya. Bakı, 2007.
340) Aşağıdakılardan hansı konyuqasiya olmuş (düz) hiperbilirubinemiya üçün doğrudur?

A) Nüvə sarılığı törədir

B) Həmişə patoloji vəziyyətin əlamətidir

C) Fizioloji vəziyyətə aiddir

D) Hemolizin nəticəsində yaranır

E) Xolestaz əlamətinə aid deyil


Ədəbiyyat: Яцык Г.В. Руководство по неонатологии. Mосква, 1998.
341) Qeyri-düz hiperbilirubinemiya hansı xəstəlik üçün xarakterdir?

A) Rotor sindromu

B) Tranzitor neonatal xolestaz

C) Sitrin defisiti

D) Kriqler-Najar sindromu

E) alfa-1-antitripsin defisiti


Ədəbiyyat: Кузмина Л.А. Геmатология детского возраста. M.2001
342) Qara ciyər çatmamazlığı əlamətlərinə aid olmayan hansıdır?

A) Qələvi fosfatazanın artması

B) Sarılıq

C) Disproteinemiya

D) Hemorragik sindrom

E) Ensefalopatiya


Ədəbiyyat: N.Ə.Tağıyev. Neonatologiya. Bakı, 2007.
343) Qida borusu patologiyasının yaranma riski hansı halda baş verir?

A) Biliar sistemdə disfunksiya

B) Hepatit

C) Pankreatit

D) Spastik qəbizlik

E) Ezofaqokardial hissənin çatışmazlığı


Ədəbiyyat: M.Ю.Денисов. «Болезни органов пищеварения у детей и подростков» 2005.
344) Qıcqırmanın olması nəyi təsdiqləyir?

A) Mədə möhtəviyyatında turşuluğun artmasını

B) Xora xəstəliyini

C) Duodeniti

D) Mədə möhtəviyyatının qida borusuna atılmasını

E) Diafraqmal yırtığı


Ədəbiyyat: M.Ю.Денисов. «Болезни органов пищеварения у детей и подростков» 2005.
345) Ketoasidoz tutmasının səbəbi aşağıdakılardan hansı ola bilər?

A) Karbohidratlarla artıq qidalanma

B) Aclıq

C) Qəbizlik

D) Yağlar və zülalların artıq qəbulu

E) İnterkurrent xəstəliklər


Ədəbiyyat: M.Ю.Денисов. «Болезни органов пищеварения у детей и подростков» 2005.
346) Ketoasidoz zamanı yaranan qusmaya xas əlamət hansıdır?

A) Qarında ağrılar

B) Meteorizm

C) Asetonuriya

D) Baş ağrıları

E) İshal
Ədəbiyyat: M.Ю.Денисов. «Болезни органов пищеварения у детей и подростков» 2005.


347) Xalaziyanın aşkarlanması üçün hansı müayinədən istifadə olunmalıdır?

A) Kolonoskopiya

B) Koproloji müayinə

C) Maye sifon sınağı ilə mədənin rentgenoskopiyası

D) Xolesistoqrafiya

E) İrriqoskopiya


Ədəbiyyat: M.Ю.Денисов. «Болезни органов пищеварения у детей и подростков» 2005.
348) Axalaziya nə ilə müşayiət olunur?

A) Yeməkdən 1 saat sonra qaytarma

B) Həzm olunmamış qidanı qusmaq

C) Ödlü qusma

D) Qıcqırma

E) Qusma
Ədəbiyyat: M.Ю.Денисов. «Болезни органов пищеварения у детей и подростков» 2005.


349) Erkən yaşlı uşaqlarda nəzərə çarpan qaytarma və qusma zamanı nə müşahidə oluna bilər?

A) Aspirasiya mənşəli pnevmoniya

B) Faringit

C) Qlossit

D) Traxeobronxit

E) Stomatit


Ədəbiyyat: Яцык Г.В. Руководство по неонатологии. Mосква, 1998.
350) Arasıkəsilməz qusma zamanı hansı ağırlaşma müşahidə olunmur?

A) Elektrolit mübadilə pozğunluğu

B) Alkaloz

C) Eksikoz

D) Poliuriya

E) Ketoasidoz


Ədəbiyyat: В.Ф. Учайкин Детские инфекционные болезни . «Mедицина» . Mосква. 2004
351) III ağırlıq dərəcəli reflüks ezofagit zamanı seçim preparatı hansıdır?

A) Omeprozol

B) Metoklopramid

C) Sizaprid

D) Famotidin

E) Kalloid vismut subsitratı


Ədəbiyyat: M.Ю.Денисов. «Болезни органов пищеварения у детей и подростков» 2005.
352) Uşaqlarda sekresiyanı stimulyasiya etmək üçün nə istifadə olunur?

A) Tərəvəz dəmləməsi

B) Histamin

C) Ət bulyonu

D) Çörək və su

E) Kofein


Ədəbiyyat: M.Ю.Денисов. «Болезни органов пищеварения у детей и подростков» 2005.
353) Uşaqlarda mədə şirəsinin pH-nın öyrənilməsinə göstəriş nədir?

A) Acqarına ağrılar

B) Disfagiya

C) Dizurik əlamətlər

D) Qəbizlik

E) Defekasiya zamanı ağrılar


Ədəbiyyat: M.Ю.Денисов. «Болезни органов пищеварения у детей и подростков» 2005.
354) Helikobakteriozun keyfiyyətli diaqnostika metodu hansıdır?

A) Koprologiya

B) Klinik endoskopik müayinə

C) PZR vasitəsilə ağız suyunda mikrobların aşkarlanması

D) Bioptatdan təmiz kulturanın alınması

E) Bioptatda müsbət ureaz test


Ədəbiyyat: M.Ю.Денисов. «Болезни органов пищеварения у детей и подростков» 2005.
355) Qastritin diaqnostikasında ən informativ üsul hansıdır?

A) İrriqodiaqnostika

B) Rentgenokontrast müayinə

C) Endoskopiya və biopsiya

D) USM

E) Koproqramma


Ədəbiyyat: M.Ю.Денисов. «Болезни органов пищеварения у детей и подростков» 2005


Yüklə 1,75 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin