Prima pagina


Ordonanţa Guvernului nr. 82/2000Yüklə 1,63 Mb.
səhifə23/23
tarix22.01.2018
ölçüsü1,63 Mb.
#39750
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

Ordonanţa Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea agenţilor economici care presteaza servicii de reparaţie, de reglare si/sau desfasoara activitate de reconstrucţie a vehiculelor rutiere

(Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 413 din 30 august 2000)
Ordonanţa Guvernului nr. 54/2004 pentru modificarea art. 6 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor uzate - modifică art. 6 alin. (1)

(Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 691 din 30 iulie 2004)
Legea nr. 401/2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 54/2004 pentru modificarea art. 6 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor uzate.

(Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 956 din 19 octombrie 2004)

Ordonanţa Guvernului nr. 36/2005 pentru modificarea si completarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitaţi de reparaţii, de reglare, de modificari constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor uzate

(Publicata in Monitorul Oficial nr. 652 din 22 iulie 2005)Legea nr. 222/ 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea agenţilor economici care presteaza servicii de reparaţie, de reglare si/sau desfasoara activitate de reconstrucţie a vehiculelor rutiere

(Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 367 din 29 mai 2003)
Ordinul al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2131/2005 pentru aprobarea Reglementarilor privind autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitaţi de reparaţii, de intreţinere, de reglare,de modificari constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz - RNTR 9.

(Publicat in Monitorul Oficial nr. 1160 din 21 decembrie 2005)
Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri aparţinand domeniului public sau privat al statului ori al unitaţilor administrativ-teritoriale

(Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 482 din 5 iulie 2002)
Legea nr.309/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale

(Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 634 din 24 iulie 2006)

II.4 BATERII SI ACUMULATORI  • Directiva 91/157/CEE privind bateriile si acumulatorii care conţin anumite substanţe periculoase
  • Directiva 98/101/CE care adapteaza la progresul tehnic Directiva nr. 91/157/CEE privind bateriile si acumulatorii care conţin anumite substanţe periculoase
  • Directiva 93/86/CE privind etichetarea bateriilor


Hotarare a Guvernului nr.1057/2001 privind regimul bateriilor si acumulatorilor care conţin substanţe periculoase

(Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 700 din 05 noiembrie 2001)


Directiva 2006/66/CE privind bateriile si acumulatorii si deseurile de baterii si acumulatorii si de abrogare a Directivei 91/157/CEE

termenul de transpunere a directivei in legislaţia naţionala este 26 septembrie 2008II.5 ULEIURI UZATE

Directiva 75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor uzate, amendata de Directiva 87/101/CEE, de Directiva nr.91/692/EEC si Directiva 2000/76
Hotarare a Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate - abroga HG nr. 662/2001, (M. Of. 199/22 .03. 2007)

(Publicata in Monitorul Oficial nr. 199 din 22 martie 2007)


II.6 UTILIZAREA IN AGRICULTURA A NAMOLURILOR DE EPURARE
Directiva 86/278/CEE privind protecţia mediului, si in particular, a solului, atunci cand namolul provenit de la staţiile de epurare este folosit in agricultura
Ordin comun al ministrului mediului si gospodaririi apelor si al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 344/708/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului in special a solurilor, cand se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura

(Publicat in Monitorul Oficial nr. 959/19.10.2004)

II.7 PCB-uri si PCT-uri

Directiva 96/59/CE privind eliminarea bifenilului policlorinat si a trifenilului policlorinat (PCB si PCT)
Decizia 2001/68/CE referitore la Articolul 10 (a) din Directiva 96/59/CE privind eliminarea bifenilului policlorinat si a trifenilului policlorinat (PCB si PCT)

in scopul stabilirii a doua metode de referinţa privind masurarea PCB/PCT- urilor

Hotarare a Guvernului nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea si controlul bifenililor policloruraţi si a altor compusi similari, (Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 131 din 28.03.2000)
Hotarare a Guvernului nr. 291/2005 pentru modificarea Hotararii de Guvern nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea si controlul bifenililor policloruraţi si a altor compusi similari,

(Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 330 din 19.04.2005)


Hotarare a Guvernului nr. 975/2007 pentru modificarea si completarea Hotararii de Guvern nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea si controlul bifenililor policloruraţi si a altor compusi similari,

(Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr.598 din 30 august 2007)

Ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 1018/2005 privind infiinţarea in cadrul Direcţiei deseuri si substanţe chimice periculoase a Secretariatului pentru compusi desemnaţi

(Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 966 din 01.11.2005)
Ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 257/2006 pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 1.018/2005 privind infiinţarea in cadrul Direcţiei deseuri si substanţe chimice periculoase a Secretariatului pentru compusi desemnaţi,

(Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 249 din 20.03.2006)
Ordin al ministerului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1349/2007 privind abrogarea prevederilor articolelor 21 - 23 ale Regulamentuluii de organizare si functionare a Secretariatului pentru compusi desemnati, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 1.018/2005 privind infiinţarea in cadrul Direcţiei deseuri si substanţe chimice periculoase a Secretariatului pentru compusi desemnaţi, (Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr.569 din 20 august 2007
Alte acte de reglementare cu relevanţa in domeniul eliminarii bifenilului policlorinat si a trifenilului policlorinat (PCB si PCT)

Convenţia privind poluanţii organici persistenţi, adoptata la Stockolm la 22 mai 2001

Legea nr. 261/2004  pentru ratificarea Convenţiei privind poluanţii organici persistenţi, adoptata la Stockholm la 22 mai 2001

(Publicata in Monitorul Oficial nr. 638/15.07.2004)

II.8 DESEURI REZULTATE DE LA INDUSTRIA DIOXIDULUI DE TITAN  • Directiva 78/176/CEE privind deseurile provenite din industria dioxidului de titan
  • Directiva 82/883/CEE privind procedeele pentru supravegherea si monitorizarea mediului datorita deseurilor din industria de dioxid de titan si eventual eliminarea poluarii cauzate de titan
  • Directiva 92/112/CEE privind procedeele pentru armonizarea programelor pentru reducerea si eventuala eliminare a poluarii cauzate de deseurile din industria dioxidului de titan


Ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 751/2004 privind gestionarea deseurilor din industria dioxidului de titan

(Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 10 din 05/01/2005)

II.9 DESEURI DIN INDUSTRIA MINIERA
Directiva 2006/21/CE privind gestionarea deseurilor din industria extractiva
Statele membre vor transpune directiva in legislaţia naţionala inainte de 1 Mai 2008
III. LEGISLAŢIE PRIVIND OPERAŢIILE DE GESTIONARE A DESEURILOR

III.1 DEPOZITARE

Directiva nr. 99/31/CE privind depozitarea deseurilor
Hotararea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor

(Publicata in Monitorul Oficial nr. 394 din 10.05.2005)
Ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 1274/2005 privind emiterea avizului de mediu la încetarea activităţilor de eliminare a deseurilor, respectiv depozitare si incinerare

(Publicat in Monitorul Oficial nr. 1180 din 28.12.2005).
Ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor

(Publicat in Monitorul Oficial nr. 86 bis din 26.01.2005)


Ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 1230/2005 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr.757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor

(Publicat in Monitorul Oficial nr. 1101 din 07.12.2005).
Ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 775/2006 pentru aprobarea listei localitaţilor izolate care pot depozita deseurile municipale in depozitele existente ce sunt exceptate de la respectarea unor prevederi ale HG nr. 349/ 2005 privind depozitarea deseurilor

(Publicat in Monitorul Oficial nr. 675 din 7.08. 2006)

Decizia Consiliului 2003/33/CE privind stabilirea criteriilor si procedurilor pentru acceptarea deseurilor la depozite ca urmare a art. 16 si anexei II la Directiva 1999/31/CE
Ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista naţionala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri

(Publicat in Monitorul Oficial nr. 194 din 8.03. 2005)

III.2 INCINERARE

Directiva nr. 2000/76/CE privind incinerarea deseurilor
Hotarare a Guvernului nr. 128/ 2002 privind incinerarea deseurilor

(Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr.160 din 6.03.2002)
Hotarare a Guvernului nr. 268/2005) pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor

(Publicata in Monitorul Oficial nr. 332. din 20.04.2005)
Ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deseurilor
(Publicat in Monitorul Oficial nr. 86 si nr. 86 bis din 26.01.2005).

III.3 TRANSPORT, IMPORT, EXPORT DESEURI  • Regulamentul Consiliului (CEE) 259/93 pentru supravegherea si controlul transportului deseurilor in, inspre si dinspre Comunitatea Europeana (aplicabil pana la 11 Iulie 2007)
  • Regulamentul Consiliului (CEE) 1013/2006 privind transferul de deseuri (aplicabil din data 11 Iulie 2007)  • Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1420/1999 pentru stabilirea normelor si procedurilor comune aplicabile transporturilor de anumite tipuri de deseuri catre anumite ţari nemembre ale OCDE
  • Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1547/1999 privind stabilirea procedurilor de control care trebuie aplicate, in conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 259/93 al Consiliului, transporturilor de anumite tipuri de deseuri catre anumite tari care nu intra sub incidenţa Deciziei OECD, modificat prin Regulamentul nr. 105/2005 (CEE)Hotarare a Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri - abrogă HG nr. 895/2006 pentru aplicarea Regulamentului CEE 259/93,

(Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 255 din 02.08.2007);


Ordin comun al ministrului mediului si gospodaririi apelor si al ministrului finanţelor publice nr. 1371/2225/ din 2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Regulamentului Consiliului 259/93 privind supravegherea si controlul transporturilor de deseuri in, inspre si dinspre Comunitatea Europeana cu modificarile si completarile ulterioare si ale Convenţiei de la Basel privind controlul transportului peste frontiera al deseurilor periculoase si al eliminarii acestora Europeana

(Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 20 din 12.01.2006).
Ordinul comun al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 2/211/118/2004 pentru aprobarea Procedurii de reglementare si control al transportului deseurilor pe teritoriul Romaniei,

(Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 324 din 15.04.2004),
ORDIN al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 986 / 2188 / 821 / 2006
pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 2/211/118/2004 pentru aprobarea Procedurii de reglementare şi control al transportului deşeurilor pe teritoriul României

(Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 66 din 29/01/2007

Ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 1119/2005 privind delegarea către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului a atribuţiilor ce revin Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor în domeniul exportului deşeurilor periculoase şi al transportului deşeurilor nepericuloase în vederea importului, perfecţionării active şi a tranzitului

(Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1024 din 18/11/2005);Convenţia de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deseurilor periculoase si al eliminarii acestora

Legea nr. 6/1991 pentru aderarea Romaniei la Convenţia de la Basel (Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 18 din 26.01.1991) modificata de Legea 265/2002 pentru acceptarea amendamentelor la Conventia de la Basel (Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 352 din 27.05.2002)

Legea 265/2002 -aderarea la amendamentele Conventiei de la Basel (Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 352 din 27.05.2002)


1 Conform Listei Europene a Deşeurilor


Yüklə 1,63 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin