Prin Hotărârea Guvernului nr. 978/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 689 şi 689 bis din 19. 09

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 44.96 Kb.
tarix08.01.2019
ölçüsü44.96 Kb.


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Prin Hotărârea Guvernului nr.978/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.689 şi 689 bis din 19.09.2002, a fost atestat domeniul public al judeţului Sibiu, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Sibiu. Hotărârea în cauză a fost ulterior modificată şi completată prin H.G. nr.1863/2005, H.G. nr.1346/2006, H.G. nr.301/2007, H.G. nr.1070/2008, H.G. nr.1501/2008, H.G. nr.884/2013, H.G. nr.17/2015, H.G. nr.231/2015 și H.G. nr. 819/2017.

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Săliște nr.23/2001 a stat la baza adoptării Anexei nr. 52 la Hotărârea Guvernului nr. 978/2002 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Orașului Săliște.

În conformitate cu Normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.548/1999, Consiliul Local al Orașului Săliște a adoptat următoarele hotărâri: • Hotărârea nr. 201/2008 privind aprobarea trecerii în domeniul public al Orașului Săliște și în administrarea Consiliului Local a obiectivului de investiții ,,Alimentare cu apa a localităților Sibiel, Săcel, Fântânele și Vale, localități componente ale Orașului Săliște, Județul Sibiu”,

 • Hotărârea nr. 13/2009 privind aprobarea trecerii în domeniul public al Orașului Săliște a obiectivelor de investiții ,,Stație de epurare și Rețea de canalizare Sibiel” și ,,Stația de tratare și Rețea de apă Aciliu”,

 • Hotărârea nr. 11/2012 privind cuprinderea în domeniul public al Orașului Săliște a bustului academicianului D.D. Roșca și a bustului Dumitru Peligrad,

 • Hotărârea nr. 74/2014 privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al Orașului Săliște prin adăugarea unei noi poziții, aprobat prin Anexa nr. 52 a Hotărârea Guvernului nr. 978/2002,

 • Hotărârea nr. 202/2014 privind aprobarea modificării și completării inventarului domeniului public al Orașului Săliște însușit prin HCL nr. 23/2001, prin adăugarea unei noi poziții,

 • Hotărârea nr. 211/2014 privind atestarea apartenenței la domeniu public a Orașului Săliște a terenului identificat prin CF 105291 Săliște, nr. top. 281,

 • Hotărârea nr. 73/2015 privind completarea domeniului public a Orașului Săliște,

 • Hotărârea nr. 128/2015 privind completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Orașului Săliște,

 • Hotărârea nr.120/2016 privind completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public al Orașului Săliște.

Având în vedere faptul că în hotărârile sus-menționate s-a omis a se menționa pozițiile prin care se completează domeniul public al orașului Săliște, atestat în Anexa nr. 52 din Hotărârea Guvernului nr. 978/2002, s-a adoptat Hotărârea nr. 31/2018 de către Consiliu Local al Orașului Săliște, prin care se completează lista de inventar a bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Orașului Săliște, cu 19 noi poziții, la Secțiunea Bunuri Imobile, după cum urmează:

Prin Hotărârea nr. 201/2008 a Consiliului Local al Orașului Săliște s-a aprobat trecerea în domeniul public al Orașului Săliște și în administrarea Consiliului Local a obiectivului de investiții ,,Alimentare cu apa a localităților Sibiel, Săcel, Fântânele și Vale, localități componente ale Orașului Săliște, Județul Sibiu”, însă nu s-a menționat poziția cu care se completează domeniul public al orașului Săliște, și nici alte elementele de identificare.

Hotărârea nr. 31/2018 a Consiliului Local al Orașului Săliște modifică art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 201/2008, după cum urmează: ,,Se trece în domeniul public al Orașului Săliște, obiectivul de investiții ,,Alimentare cu apa a localităților Sibiel, Săcel, Fântânele și Vale, localități componente ale Orașului Săliște, Județul Sibiu” și se completează Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Săliște cu poziția nr. 1410…”.
Prin Hotărârea nr. 13/2009 a Consiliului Local al Orașului Săliște s-a aprobat trecerea în domeniul public al Orașului Săliște a obiectivelor de investiții ,,Stație de epurare și Rețea de canalizare Sibiel” și ,,Stație de tratare și Rețea de apa Aciliu”, însă nu s-au menționat pozițiile cu care se completează domeniul public al orașului Săliște.

Hotărârea nr. 31/2018 a Consiliului Local al Orașului Săliște modifică art.1 din H.C.L. nr. 13/2009, după cum urmează: ,,Se completează Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Orașului Săliște, cu două noi poziții respectiv pozițiile nr. 1411, nr. 1412…”.


Prin Hotărârea nr. 74/2014 a Consiliului Local al Orașului Săliște, s-a modificat și completat inventarul domeniului public al Orașului Săliște prin adăugarea unei noi poziții, însă nu s-a menționat poziția cu care se completează domeniul public al orașului Săliște.

Hotărârea nr. 31/2018 a Consiliului Local al Orașului Săliște modifică art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 74/ 2014, după cum urmează: ,,Se completează Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Orașului Săliște, cu o nouă poziție, poziția nr. 1413…”.

Prin Hotărârea nr. 202/2014 a Consiliului Local al Orașului Săliște, s-a modificat și completat inventarul domeniului public al Orașului Săliște însușit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 23/2001, prin adăugarea unei poziții noi, însă nu s-a menționat poziția cu care se completează domeniul public al orașului Săliște.

Hotărârea nr. 31/2018 a Consiliului Local al Orașului Săliște modifică art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 202/ 2014, după cum urmează: ,,Se completează Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Orașului Săliște, cu o nouă poziție, poziția nr. 1414…”.

Prin Hotărârea nr. 211/2014 a Consiliului Local al Orașului Săliște s-a atestat apartenența la domeniul public a Orașului Săliște a terenului identificat prin CF 105291 Săliște nr. top 28, însă nu s-a menționat poziția cu care se completează domeniul public al orașului Săliște.

Hotărârea nr. 31/2018 a Consiliului Local al Orașului Săliște modifică art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 211/ 2014, după cum urmează: ,,Se completează Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Orașului Săliște, cu o nouă poziție, poziția nr. 1415…”.

Prin Hotărârea nr. 73/2015 a Consiliului Local al Orașului Săliște s-a completat domeniul public al Orașului Săliște, însă nu s-au menționat pozițiile cu care se completează domeniul public al orașului Săliște.

Hotărârea nr. 31/2018 a Consiliului Local al Orașului Săliște modifică art.1 din Hotărârea Consiliului Local. nr. 73/ 2015, după cum urmează: ,,Se completează Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Orașului Săliște, cu 5 noi poziții, respectiv pozițiile nr. 1416, nr. 1417, nr. 1418, nr. 1419 și nr. 1420…”.

Prin Hotărârea nr. 128/2015 a Consiliului Local al Orașului Săliște s-a completat inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Săliște, însă s-a menționat în mod eronat că domeniul public se completează cu pozițiile nr. 1461, nr. 1463, nr. 1464 și nr. 1466 .

Hotărârea nr. 31/2018 a Consiliului Local al Orașului Săliște, modifică art.1 din Hotărârea Consiliului Local. nr. 128/ 2015, după cum urmează: ,,Se completează Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Orașului Săliște, cu 6 noi poziții, respectiv pozițiile nr. 1421, nr. 1422, nr. 1423, nr. 1424, nr. 1425, nr. 1426…”.

Prin Hotărârea nr.120/2016 a Consiliului Local al Orașului Săliște s-a completat inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Orașului Săliște, însă s-a menționat în mod eronat că domeniul public se completează cu pozițiile nr. 140915 și nr. 140916, iar anexa hotărârii nu a conținut toate elementele de identificare obligatorii.

Hotărârea nr. 31/ 2018 a Consiliului Local al Orașului Săliște modifică art.1 din Hotărârea Consiliului Local. nr.120/ 2016, după cum urmează: ,,Se completează Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Orașului Săliște cu 2 noi poziții, respectiv pozițiile nr. 1427, nr. 1428…”

Prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Săliște nr.30/2018 s-a modificat poziția nr. 1325 din Anexa nr. 52 privind Inventarului bunurilor care aparțin domeniul public al Orașului Săliște, însușit prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Săliște nr. 23/2001, însă nu s-a respectat art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare, în sensul că modificările aduse nu au fost introduse în textul hotărârii și de asemenea au lipsit și unele elemente de identificare ale poziției.

Prin art. 3 din Hotărârea nr. 87/2018 a Consiliului Local al Orașului Săliște se abrogă Hotărârea Consiliului Local Săliște nr.30/ 2018, iar art. 2 din aceeași hotărâre modifică poziția nr. 1325 din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Orașului Săliște, Secțiunea Bunuri Imobile, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 23/2001 și atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 978/2002.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Săliște nr.81/2018 s-a modificat poziția nr. 1329 din Anexa nr. 52 privind Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Orașului Săliște, Secțiunea Bunuri Imobile, însușit prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Săliște nr. 23/2001, însă nu s-a respectat art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare, în sensul că modificările aduse nu au fost introduse în textul hotărârii și de asemenea au lipsit și unele elemente de identificare ale poziției.

Hotărârea nr. 87/2018 a Consiliului Local al Orașului Săliște modifică art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Săliște nr.81/2018 privind poziția nr. 1329 din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Orașului Săliște, Secțiunea Bunuri Imobile, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 23/2001 și atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 978/2002.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Săliște nr.89/2014 s-a modificat și completat poziția nr. 1395 ,,Teren Pavilion de joc Mag” din Anexa nr. 52, privind Inventarului bunurilor care aparțin domeniul public al Orașului Săliște, însușit prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Săliște nr. 23/2001 și atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 978/2002.

Poziția sus menționată este identificată prin CF nr. 106527, nr. top 188, în suprafață de 3240 mp.

În prezent, în aceea construcție existentă, funcționează Centrul Medico - Social Mag ca urmare a unor lucrări de reparații din anul 2014. În aceeași locație se intenționează construirea unui spațiu de joacă pentru copii.

Prin aceeași hotărâre s-a procedat la dezmembrarea terenului de la poziția nr. 1395 în 3 loturi, și anume 2 terenuri și 1 teren cu construcție (în care funcționează Centrul Medico - Social Mag), după cum urmează: • CF nr. 109412, nr. top 109412, în suprafață de 408 mp, imobil teren din care 141 mp construcții, terenul având categoria de folosință - curți, construcții, poziția nr.1395;

 • CF nr. 109411, nr. top 109411, în suprafață de 1121 mp, imobil teren, categoria de folosință -curți – construcții, urmând să devină poziția 1429;

 • CF nr. 109413, nr. top 109413, în suprafață de 1872 mp, imobil teren, categoria de folosință -curți – construcții, urmând să devină poziția 1430;

A fost întocmită documentația pentru reglementarea situației tehnico-juridice a imobilului (ridicare topo, PAD, RLV), care reflectă dezmembrarea sus menționată. Documentațiile întocmite au fost depuse la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară - Biroul de Carte Funciară Săliște, și s-a înscris provizoriu dreptul de proprietate publică a Orașului Săliște asupra celor 2 terenuri, respectiv asupra terenului și construcției rezultate în urma operațiunilor de dezmembrare.

Față de elementele inițiale ale poziției nr. 1395, documentațiile topo de dezmembrare întocmite, pun în evidență următoarele: • actualizarea elementelor de identificare astfel încât să corespundă cu situația reală din teren și Cartea Funciară și anume: dezmembrarea în 2 terenuri și 1 teren cu construcție;

 • destinația construcției se schimbă din ,,Pavilion de Joc Mag” în ,,Centrul Medico - Social Mag”;

 • actualizarea proprietarului în Orașul Săliște;

 • în urma operațiunilor de dezmembrare, terenul construcție va rămâne la poziția nr.1395, iar cu celelalte 2 terenuri urmează a se completa Anexa nr.52 privind inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Orașului Săliște, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 23 / 2001 și validat prin Hotărârea Guvernului nr. 978 / 2002 privind atestarea domeniului public al județului Sibiu, precum si al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Sibiu.

În urma dezmembrării de la punctul anterior, au rezultat și două loturi distincte ca situație de Carte Funciară, astfel încât se justifică completarea Anexa nr.52 privind Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Orașului Săliște aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 23/ 2001 și atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 978/ 2002.

Prin Hotărârea nr.87/ 2018 a Consiliului Local al Orașului Săliște s-a completat Anexa nr.52 privind Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Orașului Săliște, cu două noi poziții, respectiv poziția nr.1429 și poziția nr.1430, cuprinse în prezenta hotărâre.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Săliște nr. 71/ 2018 se propune aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Orașului Săliște a mijlocului fix - podeț Săliște, în vederea scoaterii din funcțiune, casării, valorificării și abrogării poziției nr. 98 din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Orașului Săliște, inventar atestat în Anexa 52 din Hotărârea Guvernului nr.978/2002.

Având în vedere că podețul sus menționat este un bun public înscris în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Săliște, a fost necesară trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului Săliște, a mijlocului fix - podeț Morii Droc Săliște – beton + metal, în vederea scoaterii din funcţiune și abrogării poziției nr. 98 din Anexa nr.52 privind Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Săliște, prin adoptarea unei hotărâri a consiliului local.

Această propunere are la bază prevederile art. 2 din Ordonanța Guvernului nr.112/ 2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale aprobată prin Legea nr. 246/2001 și art. 10 alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare.

Podețul figurează în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Săliște în Anexa 52, la poziția nr. 98 în Hotărârea Guvernului nr.978/2002, cu elementele de identificare: Morii Droc Săliște - beton + metal.

În 17.05.2016 s-a încheiat Procesul - Verbal nr. 7658 al Comitetului Local pentru Situații de Urgență Săliște, prin care s-a constatat prăbușirea podețului. De asemenea, în data de 18.05.2016 s-a emis și autorizația de desființare a podețului, în regim de urgență de către Primăria Orașului Săliște.

Prin urmare la secțiunea Bunuri Imobile poziția nr. 98 se abrogă.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Săliște nr.102/2018 s-a modificat poziția nr. 1321 din Anexa nr. 52 privind Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Orașului Săliște, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Săliște nr. 23/2001 și atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 978/2002.

La poziția nr. 1321 din Inventarul bunurilor care aparțin Orașului Săliște figurează sediu primărie str. Șteaza nr. 175/9, cu elementele de identificare – CF 20, nr. top. 2906, 2907.

În inventarul inițial nu se precizează la denumire și elemente de identificare ale bunului despre teren sau teren construcție, fiind menționat doar ,,sediu primărie” motiv pentru care se solicită actualizarea elementelor de identificare pe baza documentației tehnico – juridice a imobilului (ridicare topo, PAD, RLV ) și a faptului ca prin Legea nr. 336/ 2003, comuna Săliște a fost declarată oraș, iar în cartea funciară proprietar fiind Consiliul Local Săliște.

Față de elementele inițiale ale poziției nr. 1321, documentațiile topo întocmite pun în evidență următoarele: • actualizarea elementelor de identificare astfel încât să corespundă cu situația reală din teren; atât pentru teren cât și pentru construcție;

 • compartimentarea construcției;

 • destinația construcției;

 • actualizarea proprietarului.

Pentru considerentele anterior enunțate, este justificată și oportună modificarea poziției 1321 din Anexa nr.52 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Sibiu, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Sibiu.

Tot prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Săliște nr.102/2018 s-a completat inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Orașului Săliște, la Secţiunea Bunuri Imobile cu 5 noi poziţii, respectiv poziţiile: 1431, 1432, 1433, 1434 și 1435, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Secțiunea Bunuri Mobile se modifică:


 • poziția nr. 1410, care, prin renumerotare, devine poziția nr. 1 (Cărți Bibliotecă Săliște),

 • poziția nr. 1411, care, prin renumerotare devine poziția nr. 2 (Piese Muzeu Săliște),

 • poziția nr. 1412, care, prin renumerotare devine poziția nr. 3 (Piese Muzeu Galeș).

Secțiunea Bunuri Mobile se completează cu 2 noi poziții, respectiv:

 • poziția 4, Statuie reprezentând Bust - D.D. Roșca,

 • poziția 5, Statuie reprezentând Bust - Dumitru Peligrad.

Hotărârile Consiliului Local al Orașului Săliște: nr. 201/2008, nr. 13/2009, nr. 11/2012, nr. 74/2014, nr. 202/2014, nr. 211/2014, nr.73/2015, nr. 128/2015, nr. 120/2016, nr. 31/2018, nr. 71/2018, nr. 89/2014, nr. 87/2018 și nr.102/2018 au fost supuse controlului de legalitate conform Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Instituţia Prefectului - Judeţul Sibiu, prin adresele nr. 4970/16.04.2018, nr. 4971/16.04.2018, nr. nr. 5.307/11.04.2018, nr.11.195/08.08.2018, nr. 11.198/ 08.08.2018, nr.10.345/20.07.2018, nr. 12.071/30.08.2018, respectiv nr. 12.071/30.08.2018, confirmă că acestea nu au fost atacate la instanţa de contencios administrativ.

Faţă de cele menţionate, în conformitate cu Normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.548/1999, considerăm oportun și necesar inițierea proiectului de hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Anexei nr. 52 la Hotărârea Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al județului Sibiu, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Sibiu.

Bunurile propuse pentru completarea domeniului public al oraşului Săliște se încadrează în categoriile stabilite la punctul III din Anexa la Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, impunându-se declararea lor de uz şi interes public local şi cuprinderea în lista inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al oraşului Săliște pentru a face posibilă finanţarea unor obiective de investiţii pe aceste amplasamente.

Bunurile evidențiate, privind completarea domeniului public al Oraşului Săliște nu au fost declarate prin acte normative de uz sau de interes public naţional şi nu fac obiectul unui litigiu, al măsurilor reparatorii potrivit Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulteriore, nu au fost înregistrate notificări conform Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările și completările ulterioare şi nu sunt grevate de sarcini.Necesitatea, oportunitatea și realitatea datelor prezentate în prezentul proiect de hotărâre a Guvernului aparține Consiliului Local al Orașului Săliște. Consiliul Județean Sibiu și Instituția Prefectului – Județul Sibiu, promovează acest proiect la solicitarea Primăriei Orașului Săliște, prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în temeiul art. 1, lit. c din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 561/2009.
VICEPRIM - MINISTRU

MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Paul Stănescu

PREŞEDINTELE

CONSILIULUI JUDEŢEAN SIBIU

PREFECTUL

JUDEŢULUI SIBIU

Daniela Cîmpean

Adela-Maria Muntean

Aviz favorabil

MINISTRUL JUSTIŢIEI

Tudorel Toader

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE

 Eugen Orlando Teodorovici 
Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə