Prof. Dr. F. Gönül tozYüklə 82,73 Kb.
tarix28.07.2018
ölçüsü82,73 Kb.
#61619

Prof .Dr.F.Gönül TOZPUBLICATION LIST
(Kronolojik)


 1. Mimarlık Fotogrametrisi,

MML Tezi, İTÜ İnşaat Fakültesi, 1975.


 1. Mimarlık Fotogrametrisi,

MMLS Tezi, İTÜ İnşaat Fakültesi 1977.


 1. Milli Sarayların Gelecek Nesillere Aktarılmasında Modern Belgeleme Yöntemleri,

Milli SAraylar Sempozyumu, (M.Aytaç, M.O.Altan, C.Örmeci, O.Müftüoğlu ile birlikte), 15-17 Kasım 1984, İstanbul, s.215-217.


 1. Yersel Fotogrametride Analog, Analog-Analitik Değerlendirme Yöntemlerinin Yapı Konstrüksiyon Deneylerine Uygulama Olanakları,

Doktora Tezi, İTÜ İnşaat Fakültesi Matbaası, 1985.


 1. Yakın Resim Fotogrametrisinin Yapı Konstrüksiyon Deneylerine Uygulama Olanakları,

TUFUAB Komisyonlar Ortak Toplantısı, 3-4 Haziran 1985, Ankara, s.88-101.


 1. Fotogrametrinin Yapı Konstrüksiyon Deneylerine Uygulanması,

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Türkiye Mühendislik Haberleri Dergisi, Mayıs 1986, sayı 322, s. 4-10.


 1. The Applicability of Close-Range Photogrammetry in Structural Model Testing,

ISPRS Commission V Sypsium, 16-19 Haziran 1986, Ottowa (Kanada), p.250-257.


 1. Fotogrametrik Üç Boyutlu Dönüşüm Yönteminin Jeodezi ve Fotogrametride Uygulanması,

İTÜ Dergisi, Cilt 44, Sayı 1-2, 1986, s.39-42.


 1. Fotogrametrik Değerlendirme Aletinin Doğruluğunun Ağ Plaka Ölçmeleriyle Belirlenmesi,

İTÜ Dergisi, Cilt 44, Sayı 1-2, 1986, s.34-38.


 1. Fotogrametrik Nokta Belirtilmesi Probleminde Demet ve DLT Yönteminin Karşılaştırılması,

İTÜ Dergisi, Cilt 45, sayı 1-2, 1987, s.34-38.


 1. Bir Resmin Dış Yöneltme Parametrelerinin Uzay Geriden Kestirme ile Belirlenmesi,

İTÜ Dergisi, Cilt 45, Sayı 5-6, 1987, s.44-51


 1. Dünden Bugüne Yakın Resim Fotogrametrisi,

İTÜ Dergisi, Cilt 46,Sayı 1-2, 1988, s.51-60.


 1. Sayısal Arazi Modelleri,

İTÜ DERGİSİ, Cilt 47, Sayı 2, 1989, s.39-48.


 1. CCD Kameraların Eş Zamanlı Fotogrametride Kullanılması,

(D.Maktav, S.Külür ile birlikte), Sivil Harita Mühendisliği Eğitim ve Öğretiminde 40. Yıl Sempozyumu, İstanbul 1989, s.115-128.


 1. Fotogrametride PC Destekli Uygulamalar,

(D.Maktav, S.Külür ile birlikte), Sivil Harita Mühendisliği Eğitim ve Öğretiminde 40. Yıl Sempozyumu, İstanbul 1989, s.140-147.


 1. Fotogrametride Işın Demetleri İle Dengeleme Sonuçlarının İstatistiksel Olarak Dengeleme Olanakları,

(D.Maktav, S.Külür ile birlikte), Sivil Harita Mühendisliği Eğitim ve Öğretiminde 40. Yıl Sempozyumu, İstanbul 1989, s.148-149


 1. Büyükçekmece Gürpınar Heyelan Bölgesinde Zemin Hareketlerinin Jeodezik Yöntemlerle Saptanması Projesi,

(Proje Yürütücüsü: Prof.Dr.Tevfik AYAN), Teknik Rapor :1, İTÜ İnşaat Fakültesi, Aralık 1990.


 1. Büyükçekmece Gürpınar Heyelan Bölgesinde Zemin Hareketlerinin Jeodezik Yöntemlerle Saptanması Projesi,

(Proje Yürütücüsü: Prof.Dr.Tevfik AYAN), Teknik Rapor :1, İTÜ İnşaat Fakültesi, Şbat 1991.


 1. Erozyon Belirleme Çalışmalarında Sayısal Arazi Modellerinin Kullanılması,

(F.Akyüz ile birlikte), III. Harita Kurultayı, Ankara 1991, s.615-624.


 1. Fotogrametride Digital Görüntülerin Elde Edilmesi ve İşlenmesi,

İTÜ Dergisi, Cilt 49, Sayı 3, 1991, s.51-61.


 1. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliğinde Veri Tabanı ve Bilgi Sistemleri,

(M.O.Altan, Z.Can, H.Taştan ile birlikte), İTÜ dergisi, Cilt 49, Sayı 4, 1991, s.35-44


 1. Dokladosce Interpolacjı Worsimic na Cyfrowym Madelu Terenu,

(D.Swiatoniowska ile birlikte), Zeszyty Naukowe Akatermi, Polonya, Z.13, Nr.264, p.179-185.

 1. Deformation Measurement and Analysis at a Landslide Area in Istanbul,

(M.O.Altan, T.Ayan, R.N.Çelik, R.Deniz, S.Külür, C.Özşamlı, B.Özüer, E.Tekin ile birlikte), FIG Symposium on Deformation Measurements, 24-28 February 1992, Hannover, Germany.


 1. Bir Orman Bilgi Sisteminin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi, Ormancılık İçin Bir Coğrafi Bilgi Sistemi Pilot Projesi,

(F.Akyüz, H.Taştan ile birlikte), Milletlerarası Kalkınma Projesi, 22-27 Eylül 1992, Ankara, s.445-461.


 1. Design and Implementation of a Forest Management Information System : A GIS Plot Project for Forestry.

(with F.Akyüz and H.Taştan), International Congress on Agrarion Reform and Rural Development, 22-27 September 1992, Ankara, p.462-476.


 1. Amenajman Planlarının Hazırlanmasında Bilgi Sistemi Kullanımı,

(F.Akyüz , H.Taştan ile birlikte), Ormancılığımızda Orman Amenajmanının Dünü, Bugünü ve Geleceğine İlişkin Genel Görüşme, 16-19 Kasım 1992, Ankara, s.215-216.


 1. Forest Management Information System (FORIS) on Application of GIS in the Forestry,

( with F.Akyüz and H.Taştan ), ISPRS XVII Congress, Washington D.C. , 2-14 August 1992, Vol.XXIX, Part B 4, Com. IV, p.713-719.


 1. Bilgi Sistemleri ve Uygulamaları,

(M.O.Altan ve S.Külür ile Birlikte), İnşaat Mühendisliğinde Bilgisayar Kullanımı IV. Sempozyumu, 14-16 Haziran 1994, İstanbul, s.375-384.


 1. Information System Application in Turkey,

(With M.O.Altan, S.Külür, D.Şeker, A.İyidiker, H.İyidiker, Z.Duran), First Turkish-German Geodetic Days, 27-29 September 1995, İstanbul, p.175-184.


 1. 2000’li Yıllara Doğru Fotogrametri Eğitimi,

Mühendislikte 20.yıl Sempozyumu, 5-6 Ekim 1995, Zonguldak, JDF 03, s.1-10.


 1. Informations Systemanwendungen an der TU Istanbul,

(With M.O.Altan, S.Külür, D.Şeker, A.İyidiker, H.İyidiker, Z.Duran) , Neu Technologien in Geodäsie, 26-27 October 1995, İstanbul, p.119-124.


 1. Geographic Information System Pilot Project “Dinar Earthquake”,

(With M.O.Altan, S.Külür, D.Şeker, A.İyidiker, H.İyidiker, Z.Duran) , Joint Meeting on Geodesy, 14-15 December 1995, İstanbul.


 1. 1 Ekim 1995 Dinar Raporu,

(M.Altan, M.Aydoğan, D.Şeker, A.İyidiker, H.İyidiker, Z.Duran ile birlikte), İTÜ İnşaat Fakültesi Matbaası, 1995.


 1. The Rigid Problem During The Establishment of Information System in Turkey,

(With M.O.Altan, S.Külür, D.Şeker, A.İyidiker, H.İyidiker, Z.Duran), Int. Arch.

of Phot. And Rem. Sens. Vol.XXXI, Part B-5, Com.V, 9-19 July 1996, Vienna,

p.78-84.


 1. Die Photogrammetrische Erganzung der Karte der Ruine von Hattusas, der Hauptstadt es Hethiter Reiches,

(With M.O.Altan, S.Külür, D.Şeker, A.İyidiker, H.İyidiker, Z.Duran), Int. Arch.

of Phot. and Rem. Sens. Vol.XXXI, Part B-5, Com.V, 9-19 July 1996, Vienna,

p.4-9.


 1. Studies of Fire-Damaged Area in Turkey for GIS Application,

(With F.Akyüz and A.Küçükosmanoğlu ), Int. Arch. Of Phot. and

Rem. Sens. Vol.XXXI, Part B-5, Com.V, 9-19 July 1996, Vienna, p.45-48.
 1. Dinar Depremi Bilgi Sistemi Uygulaması

(M.O.Altan, S.Külür, D.Şeker, A.İyidiker, H.İyidiker, Z.Duran ile birlikte), İnşaat Mühendisliğinde Bilgisayar Kullanımı V. Sempozyumu, 17-19 Haziran 1996, İstanbul,


 1. İTÜ’de Bilgi Sistemi Uygulamaları,

(M.O.Altan, S.Külür, D.Şeker, A.İyidiker, H.İyidiker, Z.Duran ile birlikte),

Türkiye Üçüncü Arc/Info ve Erdas Kullanıcı Grubu Toplantısı, 20-21 Haziran

1996, Ankara.


 1. İstanbul Hava Kirliliği Bilgi Sistemi,

(H.İyidiker ile Birlikte), Türkiye Üçüncü Arc/Info ve Erdas Kullanıcı Grubu

Toplantısı, 20-21 Haziran 1996, Ankara.
 1. Enine Kesitlerin Sayısal Yükseklik Modellerinden Elde Edilmesi,

(F.Yıldız, S.Külür ile birlikte), (İTÜ Dergisinde yayınlanmak üzere kabul edildi).


 1. Veriden Bilgiye: CBS,

(F.G.Batuk, S.Külür, H.Sarbanoğlu ile birlikte), Coğrafi Bilgi

Sistemleri Sempozyumu, 26-27-28 Eylül 1996, İstanbul, s.35-48.
 1. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Gelişimi,

(M.O.Altan, S.Külür ile birlikte), Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu,

26-27-28 Eylül 1996, İstanbul, s.63-70.
 1. Fotogrametri ve Gelecek,

(M.O.Altan, S.Külür ile birlikte), 6. Harita Kurultayı, 3-7 Mart 1997,

Ankara, s. 173-182
 1. Obtaining of Old City Silhouette of Istanbul By Means of Digital Photogrammetry,

(With M.O.Altan, S.Külür, D.Şeker, Z.Duran), Second Turkish-German Joint Geodetic Days,27-29 May 1997, Berlin, p.73-82.


 1. On The Comprising of the GPS Measurements to the Photogrammetric

Triangulation,

(With S.Külür, F.Yıldız), Second Turkish-German Joint Geodetic Days,27-29 May 1997, Berlin, p.737-744.
 1. Application of GIS for Fire-Damaged Area in Izmir,

(With F.Akyüz, A.Küçükosmanoğlu), XI. World Forestry Congress, 13-22 October 1997 , Antalya.
47.Deprem Hasarlarının Fotogrametri ve Bilgi Sistemleri Yardımıyla

İncelenmesi,

(M.O.Altan, S.Külür, M.Altan, D.Fritsch, M.Sester, S.Volz ile birlikte),

Prof.Dr.Rıfat Yarar Sempozyumu, 10 Aralık 1997, İstanbul, s.507-518.
48.Photogrammetry and GIS for the Acquisition, Documentation and Analysis of

Earthquake Damages,

(With M.O.Altan,M.Birer,D.Fritsch, S.Külür, D.Şeker, M.Sester, S.Volz),

Symposium on Geodesy for Geotechnical and Structural Engineering

Photogrammetry, 20-22 April 1998, Eisenstadt, Austria, p.40-45.


49. Developments In Aerial Triangulation And Situation in Turkey,

(with O.Aksu), Journal of Finland,1998, Vol.16, No.1, p.13-18.


50.A Comparative Application on Automatic Aerial Triangülation,

(with O.Aksu), Photogrammetrie Fernerkundung Geoinformation , Jahrgang 1998, Heft 3, p.151-156.


51.Rapid Dokumentation of Earthquake Damages by Means of Digital

Photogrammetry

(with S.Külür), Photogrammetrie Fernerkundung Geoinformation , Jahrgang 1/1999, p.41-46.


52. Modellierung des ITU Kampus Geländes,

Photogrammetrie Fernerkundung Geoinformation, Jahrgang 1999, Heft 6, pp.

391-395.
53. Modeling and Analyzing Earthquake Induced Building Damages in a GIS,

(With D.Şeker, M.Sester, S.Volz, S.Külür,M.O.Altan,D.Fritsch), International

Symposium on “ GIS- Between Visions and Applications”, September 7-10 1998,

Stuttgart, Germany, p.569-574.
54. Geodetic and Photogrammetric Work of an International Student Team for

the Fatih-Project,

(With A. Wiedemann) , Third Turkish-German Joint Geodetic Days,1-4 June 1999, Istanbul, Vol.I, p.231-238.


55. The Natural Gas Information System for Istanbul

(With Z.Duran), Third Turkish-German Joint Geodetic Days,1-4 June 1999, Istanbul, Vol.I, p.231-238.


56. A Different Application of Terrestrial Photogrammetry :

Silhouettes of Ancient City Parts,

(With M.O.Altan, S.Külür, D.Z.Şeker, Z.Duran, B.Ergün, M.Çelikoyan),

Photogrammetric Measurement, Object Modelling and Dokumentation in

Architecture and Industry, 7-9 July 1999, Thessaloniki, Greece.


57. Developments In Aerial Triangulation And Situation in Turkey,

(with O.Aksu), Journal of Finland,1998, Vol.16, No.1, p.13-18.


58. Depremlerin Bilgi Sistemleri ile Dokümentasyon ve Analizi (Teknik Rapor)

(M.O.ALTAN, M.ALTAN, S.KÜLÜR, D.ŞEKER ile birlikte), İTÜ Araştırma

Fonu, 1999.
59.Robotik Görmede Çok Katmanlı-Filtreleme ve Otomatik Kenar Çıkartımında

YSA Yaklaşımı,

(E.BEŞDOK’la birlikte), The Sixth International Conference on Mechatronics and

Machine Vision in Practice, 1-3 Eylül 1999, Ankara.
60. Intuitional Classification of Aerial Images,

(E.BEŞDOK’la birlikte), ELECO'99, International Conference on Electrical and

Electronics Engineering, Bursa, Turkey, 1999, 229-231
61. Using Artificial Neural Networks For Automated Edge Extraction,

(E.BEŞDOK’la birlikte), ELECO'99, International Conference on Electrical and

Electronics Engineering, Bursa, Turkey, 1999, 232-233
62. Sayısal Görüntülerin Tanınmasında Yapay Sinir Ağı Öğrenme

Algoritmalarının Karşılaştırılması,

(E. Beşdok ile birlikte),Second International Symposium on Mathematical &

Computational Applications, September 1-3, 1999, Baku, Azerbaijan.
63. Robotik-Görmede çok-katmanlı fıltreleme ve otomatik kenar çıkartımında

YSA yaklaşımı,

(E. Beşdok ile birlikte), 4th Intemational Mechatronic Design and Modelling,

Ankara, Turkey, 71-79
64. Hagia-Sophia-Photogrammetric Record of a World Cultural Heritage,
(With Karl Kraus, Lionel Dorffner, Josef Tschannerl, Orhan Altan, Sitki Külür),

International Archieves of Photogrammetry and Remote Sensing, Vol XXXIII,

2000 .
65. Geometric Transformations of Images by Artificial Neural Networks, (with

E.Beşdok), Proceedings of 2nd ICGESA 2000. International Conference On GIS

For Earth Science Applications, Menemen-İzmir, Turkey, 2000, p.86
66. A Comparision Between Artificial Neural Networks Estimation For Z

Dimension and Neighbourhood Interpolation Estimation For Z on Digital

Terrain Modelling,

(with E. Beşdok)Proceedings of 2nd ICGESA 2000, International Conference On

GIS For Earth Science Applications, Menemen- İzmir, Turkey, 2000,p.90


67. Yapay Sinir Ağ Yapılarının Raster Tanımlı Nesneleri Tanıma

Performanslarının Karşılaştırılması,

( with E .Beşdok). Türk Yapay Zeka ve Sinir Ağları Sempozyumu, İzmir,2000,

p. 299-306


68. Geoinformatik Görüntülerin Sınıflandırılmasında Farklı Yapay Sinir Ağı

Yapılarının Kullanımının Sınıflandırma Performansına Olan Etkisi,

(with E .Beşdok). Türk Yapay Zeka ve Sinir Ağları Sempozyumu, İzmir,2000,

p.307-312


69. Sayısal Görüntülerin Geometrik Operasyonlarla Geliştirilmesinde Yapay

Sinir Ağlarının Kullanılması

(with E .Beşdok). Türk Yapay Zeka ve Sinir Ağları Sempozyumu, İzmir,2000,

p.413-416


70. A New Approach For Automatic Relative Orientation Of Digital Images,

(with E.Beşdok), Fourth International Symposium “Turkish-German Joint

Geodetic Days”, Berlin, Germany, 2001, p. 111
71. A Comparision Between İntelligent Tools And Classical İmage Classification

Tools,


(with E.Beşdok), Fourth International Symposium “Turkish-German Joint

Geodetic Days”, Berlin, Germany, 2001, p. 319


72.Obtaining 3D Information of Historical Monuments by Means of

Photogrammetry,

(with Z. Duran), Fourth Turkish - German Geodetic Days, Berlin, 3-6 April 2001
73.Photogrammetry and Geographic Information Systems for Quick

Assessment, Documentation and Analysis of Earthquakes(with M.O.Altan, S. Kulur, D. Seker, S.Volz, D.Fritsch, M. Sester), ISPRS Journal

of Photogrammetry & Remote Sensing 55(2001) p. 359-372.


74. Zemin Sıvılaşması ve Fay Hareketleri Nedeniyle Oluşan Konum

Değişikliklerinin Fotogrametrik Yöntemlerle Belirlenmesi,

(O.Aksu ile birlikte)İTÜ Dergisi, Cilt1, Sayı,2002
75. Using GIS Technology for the Documentation of Historical Monuments,

(with Z. Duran, C. Güney, D.Z.Şeker), FIG XXII. International Congress,

Washington D.C., USA, April 19-26 2002
76.Using 3D GIS for Documentation of Historical Monument,

(with Z. Duran) ISPRS Commission V Symposium Close Range Imaging, Long-

Range Vision, Corfu, 2-6 September 2002, p.354-359, Corfu, Yunanistan.
77.Integration of GIS for Cultural Heritage Documentation,

XXX IAHS World Congress on Housing, (with Z. Duran) Housing Construction,

An Interdisciplinary Task, 9-13 September 2002, Vol.I, p.597-605, Portekiz.
78. Documentation and Analysis of Cultural Heritage by Means of

Photogrammetric Methods and GIS,

(with Z. Duran) International Symposium on GIS, 23-26 September 2002,

İstanbul, Türkiye.
79. Interactive Earthquake Information on the Internet,

(with Garagon, A., Selçuk, T.,Özener, H., Yılmaz, O., Gürkan, O. ), International

Symposium on Geographic Information Systems, 23-26 Eylül 2002, İstanbul.


80.Tarihi Eserlerin Fotogrametrik Yöntemle 3D Modellenmesine Bir Örnek,

Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Öğretiminde 30. Yıl Sempozyumu,

16-18 Ekim 2002, s. 403-411, Konya.
81.İnternet Ortamında CBS Destekli Tarihi Yapılar Bilgi Sistemi,

(Z. Duran, A.G. Doğru ile birlikte)9. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı,

31 Mart – 4 Nisan 2003, s. 315 – 325, Ankara.
82. Usıng Resilient Neural Networks For Impulsive Noise Reduction From

Highly Distorted Images,

(with E. Beşdok, M.E. Yüksel, H.M. Palancıoğlu), XII International Twelfth

Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Network, Çanakkale,

Turkey,2003


83. Analysing The Effectiveness Of Talp On Estimation Of Radıological Bone

Age By Artificial Neural Networks,

(with,. Çataloğlu, S. Sahan,E. Beşdok), XII International Twelfth Turkish

Symposium on Artificial Intelligence and Neural Network, Çanakkale,

Turkey,2003
84.Fotogrametri Anabilim Dalı (Mart 2003) Haliç Fatih ve Eminönü Kıyıları ve

Suriçi Bölgesi 1/500 Ölçekli Yersel Fotogrametrik Yöntemle Silüet Harita

Yapım İşi İle İstanbul Boğazının Avrupa ve Anadolu Yakalarının Silüet

Değişimi Kontrolu Amacı İle Paftalarının Üretilmesi Projesi,

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harita Müdürlüğü, 50 sayfa, (Teknik rapor)


85. Cultural Heritage Preservation Using Internet- Enabled GIS,

(with Z. Duran, A.G. Doğru) The ICOMOS & ISPRS Committee for

Documentation of Cultural Heritage CIPA 2003 XIXth International Symposium,

30 Eylül- 4 Ekim 2003, Antalya, p. 131-135.


86. Photogrammetric Reconstruction and Virtual Presentation of Monastery of

Christ Pantepoptes,

(with Z. Duran)The ICOMOS & ISPRS Committee for Documentation of Cultural

Heritage CIPA 2003 XIXth International Symposium, 30 Eylül- 4 Ekim 2003,

Antalya, p. 523-528.
87. Evaluation of A Theatre By Using Low-Altitude Aerial and Terrestrial

Photogrammetry,

(with T.M. Çelikoyan,M.O. Altan,G. Kemper)The ICOMOS & ISPRS Committee

for Documentation of Cultural Heritage CIPA 2003 XIXth International

Symposium, 30 Eylül- 4 Ekim 2003, Antalya, p. 375-380.


88. Calibrating and Using an Olympus Camera for Balloon Photogrammetry,

(with T.M. Çelikoyan,M.O. Altan,G. Kemper),The ICOMOS & ISPRS Committee

for Documentation of Cultural Heritage CIPA 2003 XIXth International

Symposium, 30 Eylül- 4 Ekim 2003, Antalya, p. 380-383.


89. Tarihi Eserlerin Fotogrametrik Olarak Belgelenmesi ve Coğrafi Bilgi

Sistemine Aktarılması,

(Z. Duran ile birlikte), 2003, İTÜ Dergisi/d, Cilt 2, Sayı 6, s. 19-30.


90. Zeminlerde Sıvılasma ve Faylanmaya Bağlı Yer Değiştirmelerin Yön ve

Büyüklüklerinin Fotogrametrik Yöntemle Belirlenmesi,

(M. Önder, O. Aksu, O. Aydan ile birlikte), Deprem ve Planlama- Küçükcekmece

ve Yakın Çevresi Teknik Kongresi, 8-10 Ekim 2003, Istanbul
91. Hidden Communication in Frequency Domain For Information Exchange

(with E. Beşdok, H. M. Palancıoğlu), İstanbul, ISPRS Turkey, 2004


92. Developing a Web-Based GIS Application for Earthquake Information,

(with A. G. Dogru, T. Selçuk, H. Ozener, O. Gurkan), İstanbul, ISPRS Turkey,

2004
93. Web-Based Multimedia GIS for Historical Sites,

(with Z. Duran, A. G. Doğru), İstanbul, ISPRS Turkey, 2004


94. Documentation and Analysis of Cultural Heritage by Photogrametric

Methods and GIS: A Case Study,

( with Z. Duran), İstanbul, ISPRS Turkey, 2004


95. Measurement of Ground Deformation Induced by Liquefaction and Faulting

in the Earthquake Area of the 1999 Kocaeli Earthquake Area,

(with V. O. Atak, O.Aksu, O. Aydan, M. Onder), İstanbul, ISPRS Turkey, 2004


96. Panoramic Image Integration within a Web-Based GIS Application,

(with Ö. Akçay, Z. Duran, A. G. Doğru, M. O. Altan), İstanbul, ISPRS Turkey,

2004
97. RS-Techniques for Land Use Change Detection -Case Study of Istanbul,

(with G. Kemper, M. Celikoyan, O. Altan, C.Lavalle, L.Demicelli), İstanbul,

ISPRS Turkey, 2004
98. Balloon-Photogrammetry for Cultural Heritage,

(with M. O. Altan, T. M. Celikoyan, G. Kemper ), İstanbul, ISPRS Turkey, 200499. GIS-Based Earthquake Monitoring on the Internet,

(with A. Garagon Dogru, T. Selcuk, H. Ozener, O. Gurkan), GIS-Based

Earthquake Monitoring on the Internet, AGU 2004 Fall Meeting, 13-17 Aralık

2004, San Francisco, California, USA.


100. Spatial Information Retrieving Using Internet,

(with Asli Garagon Dogru, Haluk Ozener), SETIT 2005, 27-31 Mart 2005 Susa,

Tunisia.
101. Constructing A Web-Based GIS for Earthquake Monitoring in Turkey,

(with Asli Garagon Dogru, Haluk Ozener, Onur Gurkan), FIG Working Week

2005 and GSDI-8, 16–21 April 2005, Cairo, Egypt.
102. Quake Data Sharing - a Web-Based GIS for Earthquake Monitoring,

(with Asli Garagon Dogru, Haluk Ozener, Onur Gurkan), GIS Professional,

issue:5 July-August 2005, p.22-24
103. Landscape Modelling And  Visualization In Suburban Areas: A Case Study,

(with Z. Duran, Ö. Akçay, N.Z. Gulersoy), Landscape Modelling And 

Visualization In Suburban Areas: A Case Study, The Icomos & Isprs Committee

For Documentation Of Cultural Heritage Cipa 2003 Xixth International

Symposium, 26 Eylül - 1  Ekim 2005 Torino, Italy.
104. Landscape Change Detection in Three Dimensional Object Space ; (with M.

Çelikoyan), Fifth International Symposium Turkish-German Joint Geodetic Days,

March 28-31 2006, Technical University Berlin, Berlin, Germany
105. Deriving Ridge Lines Using D8 Method and Its Usage in Contour

Simplification ; (with B. Çetinkaya, H. Maraş), Fifth International Symposium

Turkish-German Joint Geodetic Days, March 28-31 2006, Technical University

Berlin, Berlin, Germany.
106. Test of 3D Capability of Stereo Ikonos Imagery with Different Parameters ;

(with M. Erdoğan), Fifth International Symposium

Turkish-German Joint Geodetic Days, March 28-31 2006, Technical University

Berlin, Berlin, Germany.


107. Internet GIS in Interdisciplinary Earthquake Studies; (with A. G. Doğru),

Fifth International Symposium Turkish-German Joint Geodetic Days,

March 28-31 2006, Technical University Berlin, Berlin, Germany.
108. Internet Technologies in GIS-based Earth Science Applications; (with A. G.

Doğru, H. Özener), Geoinformatics 2006, May 10-12, Reston, Virginia, USA

(published as U.S. Geological Survey Scientific Investigations Report 2006-5201,

60 p.).
109. A New Approach to Integrated Applications in Cultural HeritageDocumentation (with Z. Duran), International Conference on Environment:

Survival and Sustainability, 19 -24 February, 2007, Cyprus.


110. Yer Bilimleri ve Bilgi Teknolojileri (with Aslı Garagon Doğru, Haluk Özener),

11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 2-6 Nisan 2007, ODTÜ Kültür

ve Kongre Merkezi, Ankara.
111. Contributions of Information Technology to Earth Science Applications;

(with A. G. Doğru, H.Özener), International Symposium on Geoinformation for

Disaster Management (Gi4DM2007), May 23-25, 2007, Toronto, Canada .
 

112. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Jeodinamik Çalişmalardaki Yeri ve Önemi

(A. Garagon Doğru ile birlikte), TUFUAB (Türkiye Ulusal Fotogrametri ve

Uzaktan Algılama Birliği) IV. Teknik Sempozyumu, 5-7 Haziran 2007, İTÜ

Ayazağa Yerleşkesi, İstanbul.

 

113. 1:35.000 Ölçekli Hava Fotoğraflarından Otomatik Eşleme İle Farklı

Çözünürlüklerde Sayısal Yükseklik Modeli (SYM) Üretimi, (M. Erdoğan ile

birlikte),TUFUAB (Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği IV.

Teknik Sempozyumu), 5-7 Haziran 2007, İTÜ Ayazağa Yerleşkesi, İstanbul.

 

114. Fotogrametri (çeviri kitap, O. Altan, S. Külür, G. Toz, H. Demirel, Z. Duran,

M. Çelikoyan), Cilt 1, 462 s., Nobel Yayın Dağıtım, 2007,Ankara.
115. Comparison of The DEMs Produced From Spot Imagery by Image

Matching and Photogrammetric Compilation (M. Erdoğan ile Birlikte),

ACRS 2007, The 28. Asian Conference on Remote Sensing, 12-16 Kasım 2007,

Kuala Lumpur, Malaysia.
116. Deprem Araştırmalarına Yönelik OlarakFarklı Disiplinlerden Gelen

Verilerin Web Tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemi Entegrasyonu (A. Doğru ile

Birlikte), Projem İstanbul, 11.06.2008, İstanbul


117. DEM (Digital Elevation Model) Production and Accuracy Modeling of

DEMs from 1:35.000 Scale Aerial Photographs , (M. Erdoğan ile Birlikte),

ISPRS Beijing 2008, Volume XXXVII Part B1, p. 775-780


118. Development of a Service Oriented Architecture Based GIS for Earth

Sciences (A.Garagon Dogru ile birlikte), ISPRS Beijing 2008, Volume

XXXVII, Part B4, p. 763-766


119. Modeling of the Temple of Apollo Smintheus Using Photogrammetry and

Virtual Realty ,(E. Ö. Avşar, Z. Duran, O. Akyol ile birlikte, ), ISPRS Beijing

2008, Volume XXXVII, Part B5, p.357-360


120. Development of A Service Oriented Architecture Based GIS For Earth

Sciences (with A. Doğru), ASPRS Annual Conference 2010, 9-13 March 2009
121. GIS Based Decision Support System for Health and Safety Manegement in

Linear Projects (H.Atay, E.Ergen ile birlikte), International Conference on

Computing in Civil and Building Engineering, Nottingham 2010


122.

122. İSG Risk Yönetiminde Doğrusal Projeler İçin CBS’ne Dayalı Karar Destek

Sistemi Tasarımı (H. Atay ile Birlikte), TUFUAB VI. Teknik Sempozyumu 23-26

Şubat 2011, Antalya


123. Documentation of Horozluhan Caravansary on Historical Silk Road Belong

to Seljuk Period, in Turkey (with A. Göktepe, C. Altauntaş, H. Karabörk, F.

Yıldız), “ XXIII. International CIPA Symposium, 12-16 September 2011, Prag 

Yüklə 82,73 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin