Protecţia desenelor şi modelelor comunitareYüklə 445 b.
tarix30.07.2018
ölçüsü445 b.


PROTECŢIA DESENELOR ŞI MODELELOR COMUNITARE


Oficiul de Armonizare in Piata Interna (OAPI)

 • Unul dintre principalele obiective ale creării Uniunii Europene a fost instituirea unei pieţe unice. În vederea atingerii acestui deziderat au fost adoptate mai multe seturi de măsuri legislative.

 • Regulamentul 6/2002 privind designul comunitar a fost adoptat în data de 12.12.2001, designul comunitar devenind o realitate din 06.03.2002, cand Regulamentul respectiv a intrat în vigoare.

 • Organismul care se ocupă cu înregistrarea designului comunitar este Oficiul pentru Armonizarea Pieţei Interne cu sediul la Alicante în Spania.Ce este desenul sau modelul înregistrat

 • Un desen sau model comunitar înregistrat la OAPI şi care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Regulament, este protejat cu titlul de desen sau model comunitar înregistrat pe parcursul unei perioade de cinci ani începând cu data la care a fost depusă cererea de înregistrare. Titularul dreptului poate prelungi durata protecţiei cu mai multe perioade de câte cinci ani, până la maximum douăzeci şi cinci de ani de la data la care a fost depusă cererea.Ce este desenul sau modelul neînregistrat

 • Un desen sau un model care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Regulament este protejat cu titlul de desen sau model comunitar neînregistrat pe parcursul unei perioade de trei ani de la data la care desenul sau modelul a fost divulgat publicului pentru prima dată în cadrul Comunităţii.

 • Spre deosebire de desenul sau modelul comunitar înregistrat, pentru înregistrarea unui design comunitar neînregistrat nu este necesară depunerea unei cereri de înregistrare, însă în practică se pot întâmpina dificultăţi în a dovedi existenţa protecţiei, neavând un certificat de înregistrare.Ce se pot înregistra ca desene sau modele comunitare

 • Se poate înregistra ca desen sau model comunitar orice produs ce îndeplineşte condiţiile prevăzute de Regulament, respectiv: noutatea şi caracterul individual.

 • Mai concret, pot fi depuse spre înregistrare toate creaţiile noi care se pot proteja.Exemple de desing comunitar

 • Model de bicicletă - nr. de înregistrare

 • OAPI 000005301

Model de săpun - nr. de înregistrare

 • Model de săpun - nr. de înregistrare

 • OAPI 000014014Desene şi modele excluse de la protecţie

 • Nu pot fi protejate desenele sau modelele impuse de o funcţie tehnică

 • Nu pot fi protejate ca desen sau model comunitar , dacă acestea contravin ordinii publice sau bunelor moravuri.Exemple de desene şi modele excluse de la protecţieUnde şi cine poate depune cererea de înregistrare

 • Cererea de înregistrare a unui desen sau model comunitar se poate depune de către orice persoană, fizică sau juridică, la alegerea solicitantului: a. la OAPI

 • b. la OSIM

 • c. la sediul Oficiului Benelux.Cererea pentru înregistrarea desenelor şi modelelor

 • Cererea de înregistrare trebuie să conţină toate datele şi documentele prevăzute de Regulament

 • Formularul de cerere este tip şi se află la adresa www.oami.europa.eu, precum şi pe site-ul OSIM, la www.osim.ro.

 • Acesta se poate obţine gratuit de la OAPI sau se poate descărca de pe site-ul OSIM.

 • Formularul cererii este în limba română.Conţinutul cererii de înregistrare

 • Cererea de înregistrare a unui desen sau model comunitar trebuie să conţină următoarele:

 • - o solicitare de înregistrare ca desen/model comunitar

 • - numele, adresa şi naţionalitatea solicitantului

 • - o reprezentare grafică a desenului/modelului

 • - o indicaţie a produselor în care desenul sau modelul urmeaza a fi încorporat sau pe care este destinat a fi aplicat

 • - dacă se desemnează un reprezentant , numele şi adresa sa profesională,

 • - semnătura solicitantului sau a reprezentantului său.Cererea mai conţine:

 • - o descriere , pt. fiecare desen/model , maxim 100 de cuvinte

 • - o cerere de amânare a publicării

 • - o indicare a “ clasificării de la Locarno” a produselor conţinute în cerere, respectiv clasa şi subclasa cărora aparţin

 • - desemnarea creatorului sau a echipei de creatori, sau o declaraţie semnată de solicitant, atestând că autorul sau echipa de autori au renunţat la dreptul de a fi desemnaţi.Cererea de înregistrare poate fi:

 • Cererea simplă cuprinde un singur desen/model , indiferent de numărul de vederi utilizate pentru reprezentarea grafică a desenului sau modelului.

 • Cererea multiplă cuprinde mai multe desene/modele în cadrul unei cereri unice.

 • La cererea multiplă, numărul vederilor unui desen/model este limitat , fiind admise maxim 7 vederi pe desen sau model.Limba de redactare a cererii de înregistrare

 • Solicitantul trebuie să indice limba în care se redactează cererea, care poate fi oricare dintre limbile oficiale ale Comunităţii Europene.

 • De asemenea , solicitantul trebuie să indice o a doua limbă , care trebuie să fie una dintre cele 5 limbi de lucru ale OAPI, respectiv: spaniola- ES, germana- DE, engleza- EN, franceza- FR sau italiana- IT şi să fie diferită de prima limbă.Taxe

 • Taxele sunt stabilite în conformitate cu Regulamentul Comisiei nr. 2245/2002.

 • Taxele sunt structurate pe trei niveluri:

 • - o taxă de bază pentru un singur desen/model comunitar sau pentru primul desen/model dintr-o cerere multiplă( 350 de euro)

 • - o taxă redusă pentru desenele/modelele de la 2 – 10

 • - o taxă şi mai redusă pentru al 11 lea desen/model şi următoarele.Astfel, sunt stabilite trei tipuri de taxe referitoare la cererea de înregistrare: - taxa de înregistrare-230euro - taxa de publicare-120euro În cazul în care solicitantul doreşte amânarea publicării, taxa de publicare va fi înlocuită cu taxa de amânare a publicării. Taxa de publicare se va plăti la sfârşitul perioadei pentru care s-a solicitat amânarea publicării. Ca o menţiune, taxa de înregistrare şi taxa de publicare se va achita odată cu depunerea cererii de înregistrareCondiţii de fond pentru acordarea protecţiei

 • Se asigură protecţie pentru un desen sau un model comunitar, numai dacă este nou şi are un caracter individual.

 • Se consideră că un model/desen este nou dacă înaintea datei de depunere nu s-a făcut public nici un model/desen identic.Examinarea cererii

 • OAPI examinează cererea dacă respectă condiţiile referitoare la forma în care s-a efectut depunerea, pentru a i se acorda dată de depozit.

 • Motivele de respingere a cererii de înregistrare sunt:

 • 1.Nu se încadrează în definiţie, respectiv nu este un desen sau model

 • 2.Este contrară ordinii publice sau bunelor moravuri.

 • În acest caz solicitantul va fi informat cu privire la respingerea cererii de înregistrare , indicându-se şi motivul .Nu se examinează

 • îndeplinirea condiţiilor de protecţie prevăzute de art. 4 din Regulamentul 6/2002, respectiv:

 • noutatea şi caracterul individual

 • dacă desenul sau modelul este o piesă de schimb

 • dacă solicitantul este îndreptăţit sa solicite protecţia desenului sau modeluluiPublicarea înregistrării

 • Înregistrarea desenului/modelului este publicată în Buletinul de Desene şi Modele Comunitare.

 • Buletinul de desene şi modele comunitare este publicat numai sub formă electronică, în limbile oficiale ale UEEliberarea certificatului de înregistrare

 • După publicare, Oficiul eliberează titularului un certificat de înregistrare ce

 • reproduce menţiunile şi informaţiile înscrise în registru, respectiv:

 • data de depunere,

 • numărul de dosar alocat cererii şi numărul alocat fiecărui desen/model individual,

 • data publicării înregistrării,

 • numele ,adresa şi naţionalitatea solicitantului,precum şi statul pe al cărui teritoriu acesta îşi are domiciliu, sediul sau un punct de lucru,

 • numele şi adresa profesională a reprezentantului,

 • reprezentarea desenului/modelului

 • Limba de depunere a cererii, precum şi limba alternativă indicată de solicitant în cererea sa

 • Data înscrierii desenului/modelului în registru şi numărul de înregistrare

 • Menţionarea oricărei cereri de amânare a publicării

 • Menţionarea depunerii unui specimen

 • Menţionarea depunerii unei descrieriDrepturile privind desenele sau modelele comunitare

 • Dreptul asupra unui desen sau model comunitar

 • “dreptul asupra desenului sau modelului comunitar aparţine autorului sau succesorului în drepturi al acestuia”.

 • dacă “un desen sau model este realizat de un salariat în cadrul atribuţiilor sale de serviciu sau la cererea expresă a angajatorului său, dreptul asupra desenului sau modelului aparţine angajatorului, cu excepţia situaţiilor în care există prevederi contrare într-o convenţie prealabilă între angajator şi salariat sau în legislaţia naţională relevantă.Anularea desenelor sau modelelor comunitare

 • Regulamentul Consiliului (CE) nr. 6/2002 din 12.12.2001 privind desenele şi modelele comunitare, prevede la art. 24 că un desen sau un model comunitar înregistrat poate fi anulat în urma unei cereri înaintate OAPI, prin hotărârea unui tribunal competent în domeniul desenelor şi modelelor comunitare, în urma unei cereri reconvenţionale în cadrul unei acţiuni în contrafacere.

 • Nulitatea înregistrării unui desen sau model comunitar poate fi pronunţată chiar şi după stingerea dreptului sau renunţarea la acesta.Cererea în anulare

   • Orice persoană fizică sau juridică, precum şi orice autoritate publică autorizată în acest sens, poate prezenta OHIM o cerere în anulare pentru un desen sau model comunitar înregistrat, sub rezerva excepţiilor prevăzute.
   • Cererea trebuie prezentată în scris şi argumentată.


Motivele care pot determina anularea

 • desenul sau modelul nu corespunde definiţiei

 • desenul sau modelul nu îndeplineşte condiţiile de protecţie, noutate, caracterul individual, divulgarea, desenele sau modelele impuse de funcţia tehnică sau interconexiuni şi desenele sau modelele care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri.Efectele anulării

 • În cazul anulării unui desen sau model comunitar

 • se consideră că desenul sau modelul comunitar

 • în cauză nu a avut, încă de la început, efectele

 • prevăzute în prezentul regulament, drept pentru

 • care a fost declarat nul.Avantajele protecţiei

 • Printr-un sistem juridic unic asigură o protecţie uniformă în cele 27 de

 • state.

 • Protecţia desenelor/modelelor comunitare pe întreg teritoriu Uniunii

 • Europene se obţine printr-o procedură unică, simplificată:

 • printr-o singură cerere

 • depunerea se face la un singur centru administrativ

 • cu costuri mai scăzute decât în cazul depunerii separate în fiecare stat

 • se plăteşte o singură taxă,în loc de plata unor taxe către fiecare oficiu naţional

 • cererea se poate depune în limba tarii de origine şi nu în limba fiecărui stat membru

 • se gestionează o singură cerere pentru modificări, completări etc.Consecinţele fiecărei proceduri va avea aceleaşi efecte în toate statele Uniunii Europene , respectiv: înregistrarea,publicarea,drepturile conferite, perioada de valabilitate,cesiunea,anularea etc. Prin aderarea unor noi state membre ,desenul/modelul înregistrat îşi extinde automat efectele şi pe teritoriu acestora.Vă mulţumesc pentru atenţie!

Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə