Sahibinə səhmdar cəmiyyətinin idarə edilməsində iştirak etmək və xalis mənfəətdən divident almaq hüququnu verən sənəddir

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 290.09 Kb.
səhifə4/4
tarix08.06.2018
ölçüsü290.09 Kb.
1   2   3   4

 • Vəzifəli şəxslərə töhmət verilir və ya onlar minimum əmək haqqı məbləğinin 50 mislindən 100 mislinədək miqdarda, hüquqi şəxslər isə 150 mislindən 250 mislinədək miqdarda cərimə edilir

 • Vəzifəli şəxslərə şiddətli töhmət verilir və onlar minimum əmək haqqı məbləğinin 50 mislindən 100 mislinədək miqdarda, hüquqi şəxslər isə 100 mislindən 150 mislinədək miqdarda cərimə edilir

 • Vəzifəli şəxslərə xəbərdarlıq edilir və ya onlar minimum əmək haqqının 50 mislindən 100 mislinədək cərimə edilir

 • Hüquqi şəxslərə xəbərdarlıq edilir və onlar minimum əmək haqqının 100 mislindən 150 mislinədək cərimə edilir

  1. Qiymətli kağızlar bazarında peşəkar fəaliyyətin həyata keçirilməsi qaydalarının pozulmasına görə hansı cəza tədbiri görülür?

  1. Vəzifəli şəxslər minimum əmək haqqı məbləğinin 50 mislindən 70 mislinədək miqdarda, hüquqi şəxslər isə analoji olaraq 200 mislindən 250 mislinədək miqdarda cərimə edilir

  2. Vəzifəli şəxslər minimum əmək haqqı məbləğinin 20 mislindən 50 mislinədək miqdarda, hüquqi şəxslər isə analoji olaraq 100 mislindən 150 mislinədək miqdarda cərimə edilir

  3. Vəzifəli şəxslər minimum əmək haqqı məbləğinin 50 mislindən 100 mislinədək miqdarda, hüquqi şəxslər isə analoji olaraq 100 mislindən 200 mislinədək miqdarda cərimə edilir

  4. Vəzifəli şəxslər minimum əmək haqqı məbləğinin 50 mislindən 100 mislinədək miqdarda, hüquqi şəxslər isə analoji olaraq 100 mislindən 300 mislinədək miqdarda cərimə edilir

  5. Vəzifəli şəxslər minimum əmək haqqı məbləğinin 50 mislindən 75 mislinədək miqdarda, hüquqi şəxslər isə analoji olaraq 100 mislindən 200 mislinədək miqdarda cərimə edilir  1. Broker kimdir?

  1. Müştərinin hesabına tapşırıq və ya komisyon müqaviləsi əsasında müvəkkil və ya komisyonçu kimi fəaliyyət göstərən həmin müştərinin mənafeyi üçün qiymətli kağızlarla alqı-satqı əqdlərinin bağlanması üzrə qiymətli kağızlar bazarında fəaliyyət göstərən peşəkardır

  2. Emitentin hesabına tapşırıq və ya komisyon müqaviləsi əsasında müvəkkil və ya komisyonçu kimi fəaliyyət göstərən, həmin müştərinin mənafeyi üçün qiymətli kağızlarla alqı-satqı əqdlərinin bağlanması üzrə qiymətli kağızlar bazarında fəaliyyət göstərən peşəkardır

  3. Birjalarda müştərinin tapşırığı əsasında komisyon müqaviləsi əsasında qiymətli kağızların müxtəlif növləri üzrə alqı-satqı əqsdlərinin bağlanması ilə məşğul olan peşəkardır

  4. Qiymətli kağızların müştərinin tapşırığına əsasən alqı-satqı əqdlərinin bağlanmasını həyata keçirən peşəkardır

  5. Maliyyə bazarlarında müvafiq lisenziyalar əsasında qiymətli kağızların alqı-satqısı əqdlərini müştərilərin hesabın aparan peşəkardır
  1. Klirinq fəaliyyəti nədir?

  1. Qiymətli kağızlarla əqdlər üzrə qarşılıqlı öhdəliklərin müəyyən edilməsi, hesablaşmaların aparılması və öhdəliklərin qarşılıqlı icrasının təmin edilməsi üzrə peşəkar fəaliyyətidir

  2. Qiymətli kağızlarla əqdlər üzrə müqavilələrin bağlanması, hesablaşmaların təşkili və qarşılıqlı öhdəliklərin zaçotunu yerinə yetirən peşəkar fəaliyyətidir

  3. Birjalarda və qiymətli kağızlar bazarında qiymətli kağızlarla əqdlər üzrə qarşılıqlı öhdəliklərin müəyyən edilməsi, hesablaşmaların aparılması və müəyyən edilmiş öhdəliklərin nşərtsiz yerinə yetirilməsi üzrə peşəkar fəaliyyətidir

  4. Banklararası birjalarda qiymətli kağızlar üzrə əqdlərin bağlanmasını, hesablaşmaların təşkili və öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üzrə peşəkar fəaliyyətidir

  5. Qiymətli kağızlarla əqdlər üzrə qarşılıqlı öhdəliklərin yerinə yetirilməsi, alqı-satqı əməliyyatlarının dəqiq uçotunu aparan peşəkar fəaliyyətidir
  1. Depozitar fəaliyyəti nədir?

  1. Qiymətli kağızların saxlanması və onlara hüquqların, habelə öhdəliklərlə yüklənməsi faktlarının uçotu və təsdiq edilməsi üzrə xidmətlərin göstərilməsi üzrə peşəkar fəaliyyətdir

  2. Qiymətli kağızların emitent tərəfindən saxlanması və onların lazım gəldikdə dövriyyəyə buraxılmasını təmin edən peşəkar fəaliyyətdir

  3. Qiymətli kağızların saxlanması və onların saxlanmasına görə əlavə faizlərin ödənilməsinə cavabdehlik daşıyan peşəkar fəaliyyətdir

  4. Qiymətli kağızların banklarda saxlanması və buna görə müəyyən faizlər əldə edərək onların dəyərinin artımına nail olmağa yönəldilmiş peşəkar fəaliyyətdir

  5. Qiymətli kağızların saxlanmasına xidmət göstərən peşəkar fəaliyyətdir
  1. Broker müqaviləsi nədir?

  1. Broker və müştəri arasında başlanan broker xidmətləri üzrə müqavilədir

  2. Emitent və broker arasında başlanan broker xidmətləri üzrə müqavilədir

  3. Emitent və müştəri arasında bağlanan broker xidmətləri üzrə müqavilədir

  4. Səhmdar və broker arasında bağlanan broker xidmətləri üzrə müqavilədir

  5. Səhmdar və müştəri arasında bağlanan broker xidmətləri üzrə müqavilədir
  1. Eyniləşdirmə nömrəsi nədir?

  1. Broker tərəfindən hər müştəriyə verilən şəxsi koddur

  2. Broker tərəfindən bankda hər müştəriyə açılan hesablaşma hesabıdır

  3. Vergi orqanı tərəfindən müştəriyə verilən koddur

  4. Broker tərəfindən hər alıcıya verilən şəxsi nömrədir

  5. Emitent tərəfindən hər müştəriyə verilən şəxsi nömrədir
  1. Klirinq fəaliyyəti hansı üsullarla həyata keçirilir?

  1. Sadə, çoxtərəfli və mərkəzləşdirilmiş klirinq

  2. Sadə, mürəkkəb və çoxtərəfli klirinq

  3. Adi, mürəkkəb və çoxtərəfli klirinq

  4. Sadə, mürəkkəb və mərkəzləşdirilmiş klirinq

  5. Sadə və mürəkkəb klirinq
  1. Depozitar xidməti nəyin əsasında həyata keçirilir?

  1. Deponentlə depozitar arasında bağlanan müqavilə əsasında

  2. Emitentlə depozitar arasında bağlanan müqavilə əsasında

  3. Müştəri ilə depozitar arasında bağlanan müqavilə əsasında

  4. Emitentlə müştəri arasında bağlanan müqavilə əsasında

  5. Emitentlə deponent arasında bağlanan müqavilə əsasında
  1. Aşağıdakı variantlardan hansı depozitar müqaviləsində əks etdirilən rekvizitlərə aid edilir?

  1. Emitentin tam adı və hüquqi ünvanı

  2. Deponentin və depozitarın rekvizitləri

  3. Deponentləşdirilən qiymətli kağızların dövlət qeydiyyat nömrəsi və tarixi

  4. Deponentləşdirilən qiymətli kağızların adı, növü, miqdarı, nominal dəyəri və s.

  5. Xidmətlərin məzmunu
  1. Depozitarın uçot sistemində istifadə olunan hesablar:

  1. Passiv depo hesabı, aktiv depo hesabı

  2. Passiv sub hesabı, aktiv sub hesabı

  3. Passiv analitik hesabı, aktiv analitik hesabı

  4. Şəxsi depo hesabı, emissiya depo hesabı

  5. Aktiv depo hesabı, emissiya depo hesabı
  1. Aşağıdakı variantlardan hansı depozitar əməliyyatlar zamanı istifadə edilən sərəncama aid deyildir?

  1. Saxlayıcı sərəncam

  2. Ötürücü sərəncam

  3. Vərəsəlik üzrə sərəncam

  4. Girov ötürücü sərəncam

  5. İdarəetmə üzrə sərəncam
  1. Qiymətli kağızların deponentləşdirilməsi nədir?

  1. Qiymətli kağızların məsul saxlamağa və depozitar uçotuna qəbul üzrə əməliyyatdır

  2. Qiymətli kağızların dəyərinin dondurulmasıdır

  3. Qiymətli kağızların məsul saxlamağa qəbulu üzrə girov əməliyyatıdır

  4. Müştərinin bankdakı hesablarda qiymətli kağızların saxlamağa qəbuludur

  5. Emitentin hesabında ehtiyatda olan qiymətli kağızların saxlanması ilə əlaqədar əməliyyatdır
  1. Qiymətli kağızların silinməsi:

  1. Qiymətli kağızların məsul saxlanmadan və depozitar uçotundan çıxarılması üzrə əməliyyatdır

  2. Qiymətli kağızların dövriyyədən çıxarılması üzrə əməliyyatdır

  3. Qiymətli kağızların vaxtının tamam olması ilə bağlı emitent tərəfindən onların yığışdırılması əməliyyatıdır

  4. Qiymətli kağızların müştəri tərəfindən məsul saxlanmadan çıxarılması üzrə əməliyyatdır

  5. Bank tərəfindən qiymətli kağızların depozitar uçotundan çıxarılması üzrə əməliyyatdır
  1. Qiymətli kağızların saxlandığı yerin dəyişdirilməsi

  1. Sənədli qiymətli kağızların saxlandığı yerin dəyişdirilməsi - onların bir xəzinədən digər xəzinəyə keçməsidir

  2. Sənədli qiymətli kağızların saxlandığı yerin dəyişdirilməsi - onların bir bankdan digər banka verilməsidir

  3. Sənədli qiymətli kağızların saxlandığı yerin dəyişdirilməsi - onların bir emitentdən digər emitentı keçməsidir

  4. Qiymətli kağızların emitentinin dəyişdirilərək digər emitentə keçməsidir

  5. Qiymətli kağız sahibinin öz razılığı əsasında digər sahibinə keçməsidir  1. Qiymətli kağızlar hüquqların vərəsəliklə keçməsi:

  1. Məhkəmənin qərarı ilə qiymətli kağızların özgəninkiləşdirilməsi

  2. QKDK qərarı ilə qiymətli kağızların özgəninkiləşdirilməsi

  3. Maliyyə Nazirliyinin qərarı ilə qiymətli kağızların özgəninkiləşdirilməsi

  4. Mərkəzi bankın göstərişi ilə qiymətli kağızların özgəninkiləşdirilməsi

  5. Vergilər Nazirliyinin qərarı ilə qiymətli kağızların özgəninkiləşdirilməsi
  1. Qiymətli kağız sahibinin reyestri:

  1. Müəyyən tarixə qeydə alınmış qiymətli kağız sahibinin və nominal saxlayıcılarının, onlara məxsus qiymətli kağızların sayının və növünün eyniləşdirilməsini təmin edən siyahıdır

  2. Qiymətli kağızların məxsus olduğu sahibi tərəfindən onların nominal dəyərinin cəmini müəyyənləşdirən siyahıdır

  3. Müəyyən tarixə qeydə alınmış qiymətli kağızların uçotunu və nominal saxlayıcılarının, onlara məxsus qiymətli kağızların sayını müəyyən edən siyahıdır

  4. Emitent tərəfindən buraxılan qiymətli kağızların sayını onların yerləşdirilməsini təmin edən siyahıdır

  5. Müəyyən tarixə qeydə alınmış qiymətli kağızların sahibinin, onlara məxsus qiymətli kağızların növünün eyniləşdirilməsini təmin edən siyahıdır
  1. Reyestrin aparılması sistemində hansı hesab növlərindən istifadə olunur?

  1. Emissiya hesabı, şəxsi hesab, nominal saxlayıcı hesab, girovsaxlayıcı hesab, idarəçi hesab

  2. Emissiya hesabı, şəxsi hesab, hesablaşma hesabı, cari hesab, girovsaxlayıcı hesab

  3. Hesablaşma hesabı, xüsusi hesab, cari hesab, ssuda hesabı, girovsaxlayıcı hesab, emissiya hesabı

  4. Hesablaşma hesabı, cari hesab, xüsusi hesab, emissiya hesabı, girovsaxlayıcı hesab, idarəedici hesab
  1. Qiymətli kağızlar bazarında peşəkar fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün neçə nəfərdən ibarət attestasiya komissiyası yaradılır?

  1. 5

  2. 4

  3. 3

  4. 6

  5. 9
  1. Qiymətli kağızlar bazarında peşəkar fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün keçirilən attestasiyanın nəticəsi neçə iş günü ərzində elan edilir?

  1. 3

  2. 5

  3. 7

  4. 10

  5. 30
  1. Qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçıları neçə iş günü ərzində hesabatı QKDK-yə təqdim edirlər?

  1. 10

  2. 5

  3. 15

  4. 20

  5. 30
  1. Listinq nədir?

  1. Qiymətli kağızların fond birjasının xüsusi qiymətləndirmə siyahısına daxil edilməsidir

  2. Qiymətli kağızların Mərkəzi bankın xüsusi qiymətləndirmə siyahısına daxil edilməsidir

  3. Qiymətli kağızların xəzinənin xüsusi qiymətləndirmə siyahısına daxil edilməsidir

  4. Qiymətli kağızların kommersiya banklarının xüsusi qiymətləndirmə siyahısına daxil edilməsidir

  5. Qiymətli kağızların emitentin xüsusi qiymətləndirmə siyahısına daxil edilməsidir
  1. Ticarət sistemi nədir?

  1. Qiymətli kağızlarla əqdlərin həyata keçirilməsi və icrası üçün tələb olunan məlumatın saxlanması, işlənməsi və açıqlanmasını təmin edən hesablama vasitələrinin, proqram təminatının, məlumat bazasının, telekommunikasiya vasitələrinin və digər avadanlığın məcmusudur

  2. Qiymətli kağızlarla əqdlərin həyata keçirilməsi və tələb olunan məlumatın saxlanması, qiymətli kağızların satışının təşkil edilməsi, onlar üzrə satışın nəticəsinin müəyyən edilməsinin məcmusudur

  3. Qiymətli kağızların alqı-satqısı, yerləşdirilməsi, faizlərin və dividentlərin ödənilməsi işlərinin məcmusudur

  4. Qiymətli kağızlarla alqı-satqısı, onların yerləşdirilməsi, banklar vasitəsilə qiymətli kağızların hesablaşmaların təşkilinin məcmusudur

  5. Qiymətli kağızların emmisiyasına tələbatın müəyyən edilməsi, emissiyanın həyata keçirilməsi, əldə edilən vəsaitlərin təyinatı üzrə istifadəsi ilə əlaqədar işlərin məcmusudur
  1. Ticarət günü nədir?

  1. Fond birjasında hərrac keçirilən iş günüdür

  2. Fond birjasında qiymətli kağızların yerləşdirildiyi iş günüdür

  3. Fond birjasında qiymətli kağızların müştərilərə satıldığı iş günüdür

  4. Fond birjasında emitentlə müştərinin görüşdüyü vaxtdır

  5. Fond birjalarında qiymətli kağızların satışına dair müqavilənin bağlandığı gündür
  1. Kortirovka nədir?

  1. Qiymətli kağızların alınması, yaxud da satılması üçün hərrac iştirakçısının təklif olunan qiymətidir

  2. Qiymətli kağızların alqı-satqısı zamanı emitent tərəfindən təklif olunan qiymətidir

  3. Fond birjalarında emitentlə müştəri arasında müəyyənləşdirilən orta qiymətdir

  4. Fond birjaları tərəfindən təklif olunan sonuncu qiymətdir

  5. Qiymətli kağızlar bazarında emitentlə razılaşdırılmış qiymətdir
  1. Kortirovka vərəqəsi nədir?

  1. Listinq prosedurasını keçmiş qiymətli kağızların siyahısıdır

  2. QKDK tərəfindən müəyyənləşdirilən qiymətli kağızların siyahısıdır

  3. Emitent tərəfindən buraxılan qiymətli kağızların siyahısıdır

  4. Fond birjalarında hərracda iştirak edən qiymətli kağızların siyahısıdır

  5. Maliyyə bazarlarında qiymətli kağızların yerləşdirilməsi üzrə onların siyahısıdır
  1. Market-meyker kimdir?

  1. Ticarətə buraxılmış qiymətli kağızların likvidliyinin artırılması öhdəliklərini üzərinə götürmüş dilerdir

  2. Ticarətə buraxılmış qiymətli kağızların təhlükəsizliyini üzərinə götürmüş maklerdir

  3. Birjalarda qiymətli kağızların satışını rəsmi öz üzərinə götürmüş dilerdir

  4. Ticarətə buraxılmış qiymətli kağızların likvidliyinin artırılması öhdəliklərini üzərinə götürmüş brokerdir

  5. Birjalarda qiymətli kağızların satışını rəsmi öz üzərinə götürmüş brokerdir
  1. Orta qiymət nədir?

  1. Müəyyən emitentin növlü, kateqoriyalı qiymətli kağızları fond birjasında həyata keçirilmiş bütün əqdlərin məbləğinin həmin qiymətli kağızların ümumi sayına bölünməsi nəticəsində müəyyən edilmiş bir ədəd qiymətli kağızın qiymətidir

  2. Emitentin buraxdığı müxtəlif növlü qiymətli kağızların məbləğinin cəminin həmin qiymətli kağızların sayına bölməklə müəyyən edilmiş bir ədəd qiymətli kağızın qiymətidir

  3. Birjalarda müəyyən edilmiş qiymətli kağızların qiymətinin buraxılmış qiymətli kağızların sayına bölməklə müəyyən edilən qiymətdir

  4. Bütün növ qiymətli kağız növlərinin ümumi məbləğinin emissiya edilmiş qiymətli kağızların sayına bölməklə birjalarda bir qiymətli kağızın orta qiyməti müəyyənləşdirilir

  5. Maliyyə bazarlarında qiymətli kağızlar üzrə bağlanmış əqdlərin ümumi məbləğini bazarlara buraxılmış qiymətli kağızların sayına bölməklə tapılan bir ədəd qiymətli kağızın qiymətidir
  1. Fond birjası hansı formada təşkil edilir?

  1. Qapalı tipli səhmdar cəmiyyəti formasında

  2. Açıq tipli səhmdar cəmiyyəti formasında

  3. Kooperativ formasında

  4. Xüsusi ticarət yarmarkası formasında

  5. Tənzimlənən bazar formasında
  1. Fond birjasının nizamnamə fondunun minimum məbləği neçə manat məbləğində müəyyən edilir?

  1. 5 milyard manat

  2. 1 milyard manat

  3. 10 milyard manat

  4. 20 milyard manat

  5. 50 milyard manat
  1. Aşağıdakı variantlardan hansı birja qaydalarına aid deyildir?

  1. Emitentin müəyyən edilməsi qaydaları

  2. Qiymətli kağızlarla ticarətin qaydaları

  3. Qiymətli kağızların hərraca buraxılması və qiymətləndirilməsi qaydaları

  4. Qiymətli kağızların ticarətə buraxılması və ticarətdən çıxarılması qaydaları

  5. Birjada aparılmış əqdlər üzrə hesablaşmaların və uçotun həyata keçirilməsi qaydaları


  Dostları ilə paylaş:
 • 1   2   3   4
  Orklarla döyüş:

  Google Play'də əldə edin


  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
  rəhbərliyinə müraciət

      Ana səhifə