Serviciul vamal

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 37.83 Kb.
tarix15.09.2018
ölçüsü37.83 Kb.


SERVICIUL VAMAL

AL REPUBLICII MOLDOVA

ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА


2001, mun. Chişinău, str. Columna, 30, tel./fax 273061

2001, мун. Кишинёв, ул. Колумна, 30, тел./факс 273061Nr. 189-o din 29 august 2005O R D I N
Privind calcularea şi perceperea

taxei pentru proceduri vamale

În legătură cu intrarea în vigoare a Legii pentru modificarea şi completarea anexei nr.2 la Legea nr.1380-XIII din 20.11.1997 cu privire la tariful vamal nr.156-XVI din 21.07.2005 (MO nr.107-109 din 12.08.2005),
ORDON:


 1. A calcula taxele pentru proceduri vamale conform „Indicaţiilor metodice privind calcularea şi perceperea taxei pentru proceduri vamale” (se anexează).

 2. Birourile vamale vor obliga brokerii vamali sau declaranţii vamali să supravegheze şi să asigure confecţionarea în mod tipografic pe hîrtie autocopiatoare şi realizarea către agenţii economici a blanchetelor noi „Calculul procedurilor vamale PV-1”.

 3. Cu intrarea în vigoare a Legii pentru modificarea şi completarea anexei nr.2 la Legea nr.1380-XIII din 20.11.1997 cu privire la tariful vamal nr.156-XVI din 21.07.2005, a abroga ordinele DCV nr.15-o din 09.02.2001, nr.16-o din 01.02.2005 şi nr.32-o din 11.04.2001.

 4. Responsabilitatea pentru îndeplinirea prezentului ordin o preiau şefii birourilor vamale.

 5. Prezentul ordin va fi publicat pe site-ul oficial al Serviciului Vamal: www.customs.gov.md.


Anexă-4 foi.

Indicaţii metodice privind calcularea şi perceperea taxeipentru procedure vamale TPV”

Mărimea taxelor pentru proceduri vamale este stabilită în Anexa nr.2 a Legii cu privire la tariful vamal.

 1. Dispoziţii generale
  1. Taxele pentru proceduri vamale sînt stabilite în mărimi ad valorem în dependenţă de valoarea în vamă a mărfurilor şi obiectelor vămuite şi taxe fixe.

  2. Taxa pentru vămuirea mărfurilor şi obiectelor importate/exportate se percepe separat pe fiecare poziţie tarifară (pentru tipurile de proceduri 1-7), cu aplicarea cotei în funcţie de regimul sau destinaţia vamală ţi valoarea în vamă.

  3. Tipurile de proceduri vamale corespunde numărului de ordine din Anexa nr.2 a Legii cu privire la tariful vamal.

  4. TPV corespunzătoare tipurilor 18-19 se aplică la toate declaraţiile vamale, inclusiv cele de tranzit. 1. Modul de aplicare a TPV
  1. Calculul TPV de tip 1-7 se efectuează la momentul întocmirii declaraţiei vamale. În dependenţă de codul extins al regimului vamal în procedura informatică (ASYCUDA WORLD) acest calcul se face în mod automat.

  2. La perfectarea operaţiunilor cu codurile extinse 1021, 1023, 1048, 1078, 1100 TPV se aplică conform tipului 3.

La perfectarea exportului definitiv – codurile extinse 1041, 1051, 1055, 1056 – se aplică tipul 6 al TPV. În cazul cînd natura tranzacţiei este 51,52 – baza de calcul este egală cu costul serviciilor, în celelalte cazuri – se aplică 10 euro.

  1. La perfectarea exportului temporar(codurile extinse 2100, 2141, 2151, 2155, 2156) în cadrul unei operaţiuni de perfecţionare pasivă, se aplică TPV de tip 1. Excepţie constitiue cazurile cînd natura tranzacţiei este 42 sau 43, cînd TPV se aplică conform tip 5.

  2. La perfectarea admiterii temporare sau exportului temporar, în vederea returnării ulterioare a bunurilor în aceeaşi stare, se aplică tipul 2 al TPV, în dependenţă de termenul indicat în rubrica 49:

 • Pînă la 61 zile;

 • Peste 61 zile.

  1. Reexportul mărfurilor (codurile extinse ale regimurilor 3151, 3155,3156,3191) se efectuează cu aplicarea tipului 6 : pentru natura tranzacţiei 51,52- baza de calcul este costul serviciilor, în celelalte cazuri- 10 euro.

  2. La întroducerea de bunuri de înlocuire (import anticipat) în cadrul regimului de perfecţionare pasivă (cod extins 4800), înainte de realizarea exportului temporar a bunurilor ce urmează a fi plasate sub regim de perfecţionare pasivă, se aplică tip 1 al TPV. Ulterior, la regularizarea datoriei vamale în cadrul regimului de perfecţionare pasivă (cod extins 6148) se aplică tipul 6(din costul serviciilor - pentru natura tranzacţiei 51,52 şi 10 euro pentru celelalte naturi ale tranzacţiei), cu întocmirea actului constatator şi recalculul TPV percepute iniţial.

  3. Pentru perfectarea reexportului de mărfuri anterior cesionate(cod extins 3157):

 • Pentru natura tranzacţiei 51,52 se aplică tip 6 (din costul serviciilor prestate);

 • Pentru natura tranzacţiei 61,62 se aplică tip 2 în dependenţă de termenul de aflate de facto al bunurilor în regimul vamal respectiv;

 • În restul cazurilor se aplică 10 euro.

  1. La reimportul(reintroducerea) bunurilor (cod extins 6121,6321) se aplică tip 6.

  2. La încheierea plasării în zona liberă (cod extins 3878,6878) se aplică tipul 7 al TPV.

  3. La plasarea mărfurilor în regim de perfecţionare în cadrul unui antrepozit sau în interiorul unei zone libere se aplică tip 4.

  4. La perfectarea cesionării de bunuri sau a regimului vamal de admitere temporară TPV se percepe în dependenţă de regimul cesionat.
 1. Calcularea şi reflectarea taxei pentru proceduri vamale în declaraţia vamală
  1. Taxa pentru proceduri vamale TPV se calculează în lei moldoveneşti, la cursul oficial al MDL faţă de euro stabilit de BNM la ziua înregistrării declaraţiei vamale. Pentru persoanele fizice, care nu sînt subiecţi ai antreprenoriatului, cursul valutar al Euro se va indica în partea dreaptă de sus a tabelei cu descrierea mărfurilor a formularului PV-14.

  2. TPV calculate conform tipurilor 8,9,10,12,14,15,18 şi 19 se percepe de către birourile vamale în baza formularului nr. PV-1 „Calculul procedurilor vamale” (se anexează), însă recalculul bazei impozabile pentru perceperea accizelor şi TVA se face doar pentru următoarele tipuri TPV: 8,9,10,18,19.

Formularul PV-1 „Calculul procedurilor vamale” se perfectează în 2 exemplare pe foi autocopiante executate în mod tipografic. Rubricile şi rîndurile formularului PV-1 se completează totalmente în mod obligatoriu şi se anexează la declaraţia vamală. În caz de neprestare a tuturor tipurilor de proceduri vamale, în formularul PV-1 se înscrie semnul „Z”.

În cazul perfectării declaraţiilor T-1 pentru tranzit pe calea ferată, se permite cumularea informaţiei de percepere a plăţii pentru prelucrarea informatică a declaraţiei vamale primare şi coplementare pe un singur formular PV-1 cu reflectarea sumei totale de proceduri vamale.

În rîndul „Declaraţia vamală nr....” se va indica numerele consecutive ale declaraţiilor primare şi complementare, cu condiţia eliberării PV-1 unui singur agent economic.


  1. Responsabilitatea pentru completarea PV-1 o poartă colaboratorii secţiilor tranzacţii externe şi pasageri. Verificarea corectitudinii calculării şi perceperii integrale a TPV ţine de competenţa secţiilor economie şi control financiar.

  2. Evidenţa TPV calculate în procedură informatică se efectuează în fişele personale ale agenţilor economici, divizate pe tipuri de proceduri vamale. În extrasul din fişa de evidenţă personală (contul personal) se va reflecta doar suma totală a TPV.
 1. Perceperea taxelor pentru proceduri vamale
  1. Mijloacele încasate de la tipurile 1-21 ale procedurilor vamale se virează integral la contul trezorerial 116.03 al bugetului de stat.

  2. Achitarea se efctuează prin virament sau depunere a numerarului în casieriile băncii autorizate. Extrasele din conturile trezoreriale de venituri confirmă achitarea taxelor calculate.

  3. Perceperea numerarului de la persoanele fizice se efctuează în baza chitanţierului „Forma PV-14”. Bonul casier de plată (Forma CO-1) şi avizul de plată în numerar servesc ca documente primare de încasare a numerarului taxelor pentru proceduri vamale.

Anexă

Formularul nr. PV-1


„Calculul procedurilor vamale”
Biroul vamal-----------------------------------

Postul vamal-----------------------------------

Declaraţia vamală nr.-------------------------

Data --------------------------------------------
Tipurile procedurilor vamale

Suma calculată

Data şi ştampila persoanei responsabile

10/1-710/810/910/1010/1110/1210/1410/1510/1710/18-1910/2010/21Total proceduri calculateDate privind recalculările impozitelor
Proceduri vamale

total calculateAcciz

TVA
Calculat în declaraţia vamală

Recalculat

Calculat în declaraţia vamală

Recalculat

„Controlat”


Inspector secţiei economie

şi control financiar -------------------------data, ştampila.semnătura

Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə