Şubat ve mart ayı kazanımlarımızYüklə 467 b.
tarix15.09.2018
ölçüsü467 b.
#82289Şubat ve mart ayı kazanımlarımız

 • Şubat ve mart ayı kazanımlarımız

 • Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi dersi konularımız

 • Sınıf içi etkinliklerimiz

 • Matematik odası etkinliklerimiz

 • Laboratuar çalışmalarımız

 • Okuma saati

 • Kütüphane saati uygulamamız

 • Branş derslerimizde yapılan çalışmalar

 • Rehberlik çalışmaları

 • Sosyal etkinlik derslerimizde yapılan çalışmalar • ŞUBAT VE MART AYI KAZANIMLARIMIZAile bireyleri arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları gözlemler ve gözlem sonuçlarını çeşitli yollarla ifade eder.

 • Aile bireyleri arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları gözlemler ve gözlem sonuçlarını çeşitli yollarla ifade eder.

 • Aileyi ilgilendiren konularda karar alınırken görüş bildirir ve bunun insanın hak ve hürriyetleriyle ilişkisini kurar.

 • Evde uyulması gereken kuralların belirlenmesine katkıda bulunur.

 • Ailedeki yardımlaşmayı gözlemleyerek aile içinde üstlenebileceği görevlerle ilgili yeni fikirler üretir.

 • Aile içinde görev paylaşımına katılmaya istekli olur ve üzerine düşen görevi yapmaktan mutluluk duyar.

 • Kişisel eşyalarını ve başkalarının eşyalarını neden özenli kullanması gerektiğini açıklar.

 • Çeşitli ortamlarda başkalarıyla iletişim kurarken hangi duyu organlarından yararlandığını açıklar.

 • Çevresindekilerin kabul edilemeyen önerileriyle karşılaştığında etkili reddetme davranışı sergiler.

 • Evde uygun bir öğrenme ortamı yaratmak için büyüklerinden yardım alır. • Aile yaşamında aldığı liderlik rolünü açıklar.

 • İnsanların niçin tasarruf yaptıklarını araştırır ve yeterli para biriktirinceye kadar isteklerini erteler.

 • Evde belli bir iş yaparken kullanılan alet ve teknolojik ürünler işlevleri olduğunu fark eder, hakkında sorular sorarak bunların hayatımızı kolaylaştırdığını söyler.

 • Evde güvenliği sağlamak için gerekli kurallara uyar.

 • Evdeki kaynakları bilinçli olarak tüketir.

 • Ülkemizde meydana gelen doğal afetlere örnekler vererek doğal afetlerin yaşanmasında hem doğanın hem de insanların rolü olduğunu kavrar ve bunlardan korunma yollarını açıklar.

 • Yaşadığı yerleşim biriminin ve vatanının kendisi için özel bir yer olduğunu fark ederek ülkesini de bir yuva olarak görür.

 • Önceki yıllarda ve şimdi tek başına yapabildiği ve yapamadığı davranışları karşılaştırarak zaman içinde nasıl bir değişim geçirdiğini fark eder.ÖĞRENME ALANI: DİNLEME

 • ÖĞRENME ALANI: DİNLEME

 • Dinlemek için hazırlık yapar.

 • Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.

 • Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır.

 • Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır.

 • Dinlerken vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat eder.

 • Dinlediklerini zihninde canlandırır.

 • Dinlediklerinde sebep-sonuç ilişkileri kurar.

 • Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından, günlük hayattan örnekler verir.

 • Eğlenmek için masal, hikaye, şarkı,tekerleme,tiyatro vb dinler/izler.

 • Dinlediği şiirin ana duygusunu belirler.ÖĞRENME ALANI: KONUŞMA :Konuşma kurallarını uygulama

 • ÖĞRENME ALANI: KONUŞMA :Konuşma kurallarını uygulama

 • Dinleyicilerle göz teması kurar.

 • Konuşurken dinleyicilere sorular sorar ve sorulara cevap verir.

 • Günlük ilişkilerin gerektirdiği konulara uygun konuşur.

 • Sesine duygu tonu katar.

 • Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır.

 • Topluluk önünde konuşur.

 • Kelimeleri doğru telaffuz eder.

 • Kendine güvenerek konuşur.

 • Hoşlanıp hoşlanmadığı olay, durum, kişi vb hakkında konuşur.

 • Deneyim ve anılarını anlatır.

 • İşitilebilir bir ses tonuyla konuşur.

 • Bilgi edinmek amacıyla sorular sorar.

 • Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır.

 • Konu dışına çıkmadan konuşur.

 • Görgü kurallarına ve değerlere uygun konuşur.

 • Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.ÖĞRENME ALANI: OKUMA

 • ÖĞRENME ALANI: OKUMA

 • Okuma için hazırlık yapar.

 • Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder.

 • Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.

 • Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır.

 • Okuduklarını zihninde canlandırır.

 • Okuduklarında karşılaştırmalar yapar.

 • Başlıktan hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder.

 • Metin içi anlam kurar.

 • Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir.

 • Eş sesli kelimelerin anlamlarını tespit eder.

 • Bilmediği kelimelerin anlamlarını bulur.

 • Anlama tekniklerini kullanır.

 • Metnin türünü dikkate alarak okur.

 • Metindeki anahtar kelimelerle çalışmalar yapılır.

 • İşitilebilir bir ses tonuyla okur.

 • Okuduğu şiirin ana duygusunu belirler.Yazma kurallarını uygulama

 • Yazma kurallarını uygulama

 • Yazmak için hazırlık yapar.

 • Bitişik eğik yazı ile yazar.

 • Matematiksel ifadeleri doğru yazar.

 • Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.

 • Kendini yazılı olarak ifade etme

 • Olayları oluş sırasına göre yazar.

 • Yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.

 • Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar.

 • Kendini, ailesini ve çevresini tanıtan yazılar yazar.

 • Hoşlanıp hoşlanmadıklarıyla ilgili yazılar yazar.

 • Yazılarında ne, nerede, ne, ne zaman nasıl, niçin ve kim ( 5N 1K) öğelerini vurgular. • ÖĞRENME ALANI: YAZMA

 • Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır.

 • Yazısına uygun başlık belirler.

 • İstediği bir konuda yazılar yazar.

 • Hikaye yazar.

 • Bütün yazılarını bitişik eğik yazı ile yazar.

 • Yazılarında noktala işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.

 • Yazılarında yazım kurallarını uygular.

 • Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder.

 • Yazılarında sebep-sonuç ilişkisi kurar.

 • Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.

 • Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır.

 • Yazılarında sözlük ve yazım kılavuzundan yararlanır.

 • Olayları oluş sırasına göre yazar.

 • Yazılarında betimlemeler yapar.

 • İzlenim ve deneyimlerine dayalı yazılar yazar.Şekil, sembol ve işaretlerin anlamalarını bilir.

 • Şekil, sembol ve işaretlerin anlamalarını bilir.

 • Doğayı izler, doğadaki değişimleri fark eder ve yorumlar.

 • Cümleleri görsellerle ifade eder.

 • Duygu, düşünce, bilgi ve izlenimlerini resim, şekil ve sembol kullanarak görselleştirir.

 • Sunularında içeriğe uygun görseller seçer ve kullanır.

 • Trafik işaretlerinin anlamlarını bilir.

 • Kitle iletişim araçlarıyla (gazete, dergi, TV) verilen bilgileri, haberleri, düşünceleri sorgular.

 • Beden dilini yorumlar.

 • Renkleri tanır, anlamlandırır ve yorumlar.

 • Görsellerden hareketle cümleler ve metinler yazar.

 • Duyduğu kelimeleri görsellerle eşleştirir.

 • Metin ve görsel ilişkisini sorgular.

 • Resim ve fotoğrafları yorumlar.Sayıları en yakın onluğa yuvarlayarak işlemlerin tahmini sonucunu bulur. Gerçek sonucuyla karşılaştırır.

 • Sayıları en yakın onluğa yuvarlayarak işlemlerin tahmini sonucunu bulur. Gerçek sonucuyla karşılaştırır.

 • Zihinden işlem yapma becerisini geliştirir.

 • Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerinde verilmeyen terimleri bulur.

 • Bütün, yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi kavrar ve problem çözümünde uygular.

 • Paralarımızı tanır, paralarımızla problem kurar ve çözer.

 • Doğal sayılarla dört işlemi gerektiren problemleri çözer ve kurar.

 • Sıvı ölçülerini tanır.

 • Ağırlık ölçülerini tanır. • Atatürk’ün Önderliğinde Kazandıklarımız

 • Şimdi de Ben Liderim

 • Para Biriktirmeliyim

 • Hayatımızı Nasıl Kolaylaştırır?,

 • Dikkatli Olalım

 • Kaynaklar Tükenebilir

 • Yeterli Param Olursa

 • Ayşe’nin Tatil Planı

 • Doğada Olanlara Bak

 • Bir Başkadır Benim Ülkem

 • Dün, Bugün Yarın

 • Büyüdük Ve Değiştik

 • Artık YapabiliyorumBüyülü Bir Atım Olsa( Şiir)

 • Büyülü Bir Atım Olsa( Şiir)

 • Kitap Perisi(Öyküleyici metin)

 • Dere (Şiir)

 • Ağaçlar Konuşuyor Öyküleyici

 • Selim’in Çürük Dişi( Öyküleyici metin)

 • Toprak Ana Bilgilendirici metin

 • Eş anlamlı kelimeler

 • Zıt anlamlı kelimeler

 • Eşsesli kelimeler

 • Yapım ekleriDoğal Sayılarla Toplama, Çıkarma,çarpma ve bölme işlemleri

 • Doğal Sayılarla Toplama, Çıkarma,çarpma ve bölme işlemleri

 • Toplama, çıkarma,çarpma ve bölme işlemlerinde verilmeyen terimleri bulma.

 • Sayıları en yakın onluğa yuvarlama

 • Zihinden işlem yapma

 • Bütün, yarım ve çeyrek.

 • Paralarımız

 • Doğal sayılarla dört işlemi gerektiren problemler.

 • Sıvı ölçüleri

 • Ağırlık ölçüleriSINIF İÇİ ETKİNLİKLERİMİZ

 • SINIF İÇİ ETKİNLİKLERİMİZAtık Maddeler Projesi: ( Atık maddelerden saatler yaparak bunların çeşitli şekillerde geri kazanıldığını öğrendik.)

 • Atık Maddeler Projesi: ( Atık maddelerden saatler yaparak bunların çeşitli şekillerde geri kazanıldığını öğrendik.)

‘’Hikaye Yazma Etkinliği’’ yaptık. Hayalimizde canlandırdığımız bir masal belirledik.Ona uygun başlığı, karakterleri, yer ve zamanı da tespit ederek hikayemizi yazdık. Resimleyip boyadık.

 • ‘’Hikaye Yazma Etkinliği’’ yaptık. Hayalimizde canlandırdığımız bir masal belirledik.Ona uygun başlığı, karakterleri, yer ve zamanı da tespit ederek hikayemizi yazdık. Resimleyip boyadık.

Sıvıları ölçmeyi öğrendik.

 • Sıvıları ölçmeyi öğrendik.

 • (Litre, yarım litre ve çeyrek litreyi öğrenip, ölçümler yaptık)Olumlu davranışlarımıza ait yıldız, gülen yüz, kalp, göz boncuğu gibi çeşitli ödüller alarak davranış panosuna yapıştırdık.

 • Olumlu davranışlarımıza ait yıldız, gülen yüz, kalp, göz boncuğu gibi çeşitli ödüller alarak davranış panosuna yapıştırdık. • BRANŞ DERSLERİMİZ

2. sınıf öğrencilerimizle 3 boyutlu kil çalışmaları yapıldı.2 haftalık çalışmamızda ilk hafta kile şekil vermeyi pürüzsüzleştirmeyi öğrendiler.2.hafta boyama ve süsleme çalışmaları ile tamamlandı. Öğrencilerimiz kendi tasarımları olan şapka veya ayakkabı çalışmaları yaptılar.

 • 2. sınıf öğrencilerimizle 3 boyutlu kil çalışmaları yapıldı.2 haftalık çalışmamızda ilk hafta kile şekil vermeyi pürüzsüzleştirmeyi öğrendiler.2.hafta boyama ve süsleme çalışmaları ile tamamlandı. Öğrencilerimiz kendi tasarımları olan şapka veya ayakkabı çalışmaları yaptılar.

 • Sağlıklı nesil-.sağlıklı yaşam konu resim yarışması hakkında önce sağlıklı yaşam hakkında bilgi verilip öğrendiklerini resme aktarmaları istendi.

 • Sulu boya tekniği anlatıldı ve resim defterlerine uygulanmaları istendi.Notaların porte üzerindeki yerleri ve süreleri ile ilgili çalışmalara devam edildi.

 • Notaların porte üzerindeki yerleri ve süreleri ile ilgili çalışmalara devam edildi.

 •  Yarım vuruşluk notaların ritim içerisinde nasıl çalınması gerektiği ve solfej olarak ne şekilde okunması gerektiği aktarıldı. Ayrıca çalım esnasında el ya da ayak kullanılmaması gerektiği temponun tamamen zihinde takip edilmesi gerektiği aktarıldı.

 •   2 / 4'lük 3 / 4' lük ve 4 / 4'lük ritim kalıplarının çalımı ve solfej olarak okunması, suslar ve solfej olarak okurken nelere dikkat edilmesi gerektiği ve ritim vuruşlarının el ile hangi şekilde yapılacağı aktarıldı.

 • Porte üzerinde ince Do notasından sonraki notaların yerleri ile ilgili çalışmalara devam edildi.

 • Çizgilere ve aralıklara gelen notaları her hangi bir elimizin parmaklarını porte gibi kullanarak nasıl zihinde tutabileceğimiz aktarıldı.

 • Vücudumuz ile ritim takibi, ritim içerisinde değerlere göre vuruş şekilleri ve ritim duygusunun gelişmesine yönelik çalışmalara devam edildi.Bona'nın ne demek olduğu solfej ve org çalımında ne kadar yardımcı olabileceği ve her hangi bir parçayı gördüğümüzde algımızı ne kadar kuvvetlendireceği aktarıldı ve uygulandı.

 • Bona'nın ne demek olduğu solfej ve org çalımında ne kadar yardımcı olabileceği ve her hangi bir parçayı gördüğümüzde algımızı ne kadar kuvvetlendireceği aktarıldı ve uygulandı.

 • Lavicniac solfej kitabında bulunan solfej parçaları ve org çalarken daha kolay bir hale gelebilmesi için Renkler ile Org Öğreniyorum adlı kitapta yer alan parçalar okundu.

 •  

 • Ritim ve çalma özelliklerinin birbirinden ayrılamayacağı ve her ikisinin de birbirini tamamladığı, doğru ritim ve yavaş okuma ile bir parçanın çalımının çok daha kolay ilerleyeceği aktarıldı.

 • Birlikte şarkı söylerken dikkat edilmesi gereken kurallar, koro ile şarkı söylerken sahnede dikkat edilmesi gereken kurallar, sahnedeki duruş, giriş çıkış şekilleri aktarıldı.

 • Toplu halde müzik yapmanın çok önemli kuralları olduğu, bu kurallara uymak gerektiği ve ancak bu şekilde birlikte müzik yapılabileceği vurgusu yapıldı.

 • Grup olarak hareket etme, ders araç-gereçlerini doğru kullanma ve koruma becerilerinin gelişmesi yönünde çalışmalar yapıldı.

DERS KONUSU: YÜZME

 • DERS KONUSU: YÜZME

 • Yüz üstü ayak ve nefes çalışması,yardımlı yüz üstü suda ilerleme çalışması, yardımsız su üzerinde ilerleme çalışması

 • Sırt üstü suda kayma çalışması, yardımlı sırt üstü suda ilerleme çalışması, sırt üstü kol çalışması

 • Çivileme, balıklama ve serbest atlama çalışmaları

 • Genel tekrar (serbest ve sırt üstü 8 mt.Yüzme), havuz içi eğlenceli oyunlar

 • DERS KONUSU: Denge ile ilgili koordinasyonu geliştirme, araçları doğru kullanma ve koruma, koşularla ilgili koordinasyonu geliştirme, top alıştırmaları.

 • Tek ayak üzerine denge hareketleri, eşli olarak denge hareketleri, minder üzerinde yan yuvarlanma, öne yuvarlanma, belirli yükseklikten mindere düşme.

 • Masa tenisi raketi ile top taşıma ve top sektirme yarışması, araçları doğru kullanma hakkında bilgilendirme.

 • Top atma ve tutma hareketleri, uzağa top atma yarışması, yakan top oyunu.

 • Grup oyunları oynama, değişik şekillerde koşma.Fiziksel etkinlikler içersindeki rolleri izler.

 • Fiziksel etkinlikler içersindeki rolleri izler.

 • Fiziksel etkinliklerde kuralların ve yönergelerin gerekliliğini fark eder.

 • Fiziksel etkinliklere katılmaya istekli olur. Fiziksel etkinliklerde sıvı tüketilmesi gerektiğini fark eder.

 • Dengeleme hareketlerini yapar.

 • Fiziksel etkinliklerde üstlendiği rollerin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini kavrar.

 • Vücudunun farklı bölümlerini kullanarak nesneleri hareket ettirir.Derslerimizde yazı ve sunu oluşturma çalışmaları yaptık.

 • Derslerimizde yazı ve sunu oluşturma çalışmaları yaptık.

 • Cito Öğrenci izleme sistemi sınavlarını uyguladık.

 • Sosyal etkinlik derslerimizde sunu ve video oluşturma çalışmaları yaptırıldı.

Değerler Eğitimi Programı kapsamında rehberlik saatinde “Sevgi, Saygı ve Hoşgörü” değerlerini işlemeye başladık. Öğrencilerimizin ayın değeri ile ilgili yaptıkları çalışmaları “Okul Değerler Eğitim Panosu’nda” sergiledik. “Sevgi, Saygı ve Hoşgörü” konulu Değerler Eğitimi Bültenini e-posta ile velilerimize gönderdik.

 • Değerler Eğitimi Programı kapsamında rehberlik saatinde “Sevgi, Saygı ve Hoşgörü” değerlerini işlemeye başladık. Öğrencilerimizin ayın değeri ile ilgili yaptıkları çalışmaları “Okul Değerler Eğitim Panosu’nda” sergiledik. “Sevgi, Saygı ve Hoşgörü” konulu Değerler Eğitimi Bültenini e-posta ile velilerimize gönderdik.Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü çalışmaları kapsamında 22.03.2012 tarihinde İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim görevlisi Yard.Doç.Dr.Aylin İlden KOÇKAR tarafından “Çocuklara Sınır Koymak” konulu, tüm okul velilerimize yönelik eğitim semineri gerçekleştirildi.

 • Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü çalışmaları kapsamında 22.03.2012 tarihinde İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim görevlisi Yard.Doç.Dr.Aylin İlden KOÇKAR tarafından “Çocuklara Sınır Koymak” konulu, tüm okul velilerimize yönelik eğitim semineri gerçekleştirildi.

2.sınıf öğrencilerimizle set derslerimizde heykel dersinde özgün tasarımlarla çeşitli kil çalışmaları yapıldı.

 • 2.sınıf öğrencilerimizle set derslerimizde heykel dersinde özgün tasarımlarla çeşitli kil çalışmaları yapıldı.

 • Resim set çalışmalarında akrelik boya ve pastel boya tekniği ile resim çalışması yapıldı

 • Maket çalışmalarında çeşitli maket modelleri uygulandı.

 • Hobi etkinliğinde ise heykelde ev eşyası yapımı resim etkinliğinden ise çevre kirliliği konulu çalışma yapıldı.Öğrencilerimiz;Streching(esnemehareketleri),müzikle uyumlu hareket çalışması,koreografi çalışması,23 nisan gösteri hazırlığı yaptılar.

 • Öğrencilerimiz;Streching(esnemehareketleri),müzikle uyumlu hareket çalışması,koreografi çalışması,23 nisan gösteri hazırlığı yaptılar.

 • Streching hareketleri , spagat ve kartal açma çalışmaları yaptık.

 • Öğrendikleri hareketleri kullanarak müzik ile uyumlu kombinasyon oluşturduk.

 • 23 Nisan ve Yıl sonu gösterilerimiz için sahne üzerinde koreografi(sahne yerleşimi) çalışmaları yaptık.Doğaçlama,metin oluşturma,metin okuma,metin üzerine tonlama,metin üzerine vurgu çalışmaları yapıyoruz.

 • Doğaçlama,metin oluşturma,metin okuma,metin üzerine tonlama,metin üzerine vurgu çalışmaları yapıyoruz.

Yüklə 467 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin