T. C. Deniz kuvvetleri komutanliği mersiN ONARIM DESTEK komutanliği mersin mersiN İKMAL DESTEK komutanliği garaj sundurmasi onarimi teknik talimatiYüklə 43,95 Kb.
tarix03.08.2018
ölçüsü43,95 Kb.
#66780

TASNİF DIŞI 305-B.B.O-002-000-0

MART 2018T.C.

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

MERSİN ONARIM DESTEK KOMUTANLIĞI

MERSİN


MERSİN İKMAL DESTEK KOMUTANLIĞI GARAJ SUNDURMASI ONARIMI

TEKNİK TALİMATI

DOKÜMAN NU : TARİH :

305-B.B.O-002-000-0 MART 2018MERSİN İKMAL DESTEK KOMUTANLIĞI GARAJ SUNDURMASI ONARIMI

TEKNİK TALİMATI

1. KONU
1.1 Bu Teknik Talimat, ‘‘Mersin İkmal Destek Komutanlığı Garaj Sundurması Onarımı’’ işinin teknik özelliklerini, denetim ve muayene metotlarını ve ilgili diğer hususları konu alır.
2. GENEL HUSUSLAR
2.1. Garaj Sundurması Çatı Onarımı teknik talimatlarını belirtmekle birlikte Yapım İşleri Genel Şartnamesiyle işlerin yürütülmesinde uygulanacak esasları belirlemektedir.
3. İSTEK VE ÖZELLİKLER
3.1. GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER

3.1.1 Yapılacak bütün işlerde kullanılacak olan malzemeler TSE veya EN veya ISO veya IEC kalite standartlarında, birinci kalitede, yeni ve hasarsız olacaktır.

3.1.2 İhale konusu işlerde belirlenen her bir iş kalemi, bu teknik talimata, teknik talimatın eki olan projelere, uygun olarak yapılacaktır. Bunun dışında yapılan imalatlar idare tarafından kabul edilmeyecektir.

3.1.3 Yapım işleri esnasında sökümden çıkan kullanılabilir veya hurda durumdaki demirbaş malzemeler yüklenici firma tarafından tutanakla birlik yetkililerine teslim edilecektir.

3.1.4 İnşaat esnasında kazı, yıkım ve sökümden çıkan malzemeler şantiye alanında istiflenen bölgeden yüklenici tarafından uzaklaştırılacak ve bunun karşılığında hiçbir ek bedel talep edilmeyecektir.

3.1.5 İmalatlar için gerekli olan her cins malzeme inşaat sahasına getirilecek, olumsuz hava ve çevre şartlarından korunacaktır.

3.1.6 İnşaat yapımı esnasında kaldırılan, bozulan veya hasar gören yol, altyapı, kaplamalı alan, yeşil alanlar vb. alanlar önceki haline getirilecek şekilde onarılacaktır.

3.1.7 Yüklenici firma iş sağlığı ve güvenliği kapsamında aşağıdaki maddelere uygun hareket edecektir.

3.1.7.1 5510 Sayılı SGK Kanunu,

3.1.7.2 4857 Sayılı İş Kanunu,

3.1.7.3 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanuna uyacaktır.

3.1.7.4 İşe başlamadan önce şantiyede gerekli emniyet tedbirlerini alacak, iş güvenliği için uygun uyarı levhalarını asacaktır. Çalışma boyunca yüklenici iş güvenliği uzmanını şantiye sahasında hazır bulunduracak yer teslimi yapılmadan önce aşağıda sayılan maddeler idareye teslim edilecektir.

3.1.7.4.1 Çalışanların Periyodik Sağlık Raporları (iş yeri hekimince)

3.1.7.4.2 Çalışanların SGK girişleri ve çıkışları,

3.1.7.4.3 Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri,

3.1.7.4.4 Çalışanların yüksekte çalışabilir raporları,

3.1.7.4.5 Çalışanların yüksekte çalışma eğitim tutanakları,

3.1.7.4.6 Çalışanların işveren tarafından verilen koruyucu donanımların teslim senetleri,

3.1.7.4.7 Risk değerlendirme ve acil durum planı,

3.1.7.4.8 İş güvenliği uzmanlığı sertifikası (İSG KATİP üzerinden),

3.1.7.4.9 İşyeri hekimi sertifikası (İSG KATİP üzerinden),

3.1.7.4.10 Nüfus Cüzdan fotokopileri,

3.1.8 Söz konusu iş kapsamında kullanılacak her türlü malzemenin şantiye yerine getirilmesi ile yapılması gereken diğer tüm nakliyeler, yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, montaj, demontaj, işçilik ve idare tarafından istenilen yere istif işleri yüklenici tarafından karşılanacak, ayrıca yükleniciye bir nakliye bedeli ödenmeyecektir.3.1.9 Yüklenici Firma iş yerini görerek gerekli ölçüm ve değerlemesini kedisi yapacaktır. İdare ölçüm ve değerleme ile ilgili olarak sorumlu tutulamaz

3.1.10 İş yerini görmeden fiyat teklifi verilmeyecek, idareden iş yeri görme belgesi alınacaktır.

3.1.11.Yüklenici firma tarafından yer teslimi tarihi itibariyle ALL RISKS sigortası yaptırılacaktır.
3.2 TEKNİK İSTEKLER
3.2.1 Çatı;

3.2.1.1 Garaj Sundurması Onarımı mevcut çatı kaplama malzemesi (asbest-eternit kaplama) taşıyıcı çelik üzerinden; uzmanları tarafından sökülerek idarenin belirleyeceği uygun bir yere istiflenecektir. Çatı sökülürken konstrüksiyona zarar verilmeyecektir. Söküm sonucunda ekonomik değeri bulunmayan asbest, moloz malzeme idarenin kontrolünden sonra götürülecek atığın her türlü bertaraf sorumluluğu firmada olacaktır.

3.2.1.2 Poz numarası:18.247/A sökülecek hali hazırdaki çatı kaplama malzemesi asbest içerikli eternit olduğundan SGK ( Sosyal Güvenlik Kurumuna ) yapılması gerekli bildirimler yüklenici firma tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik” mevzuatına uygun olarak yapılacaktır.
3.2.1.3- Söküm ve bertaraf işlemini yerine getirecek firmanın ve çalışanlarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetki belgeleri idareye teslim edilecek.
3.2.1.4- Söküm ve bertaraf işlemi prosedürleri Çevre Mevzuatına uygun olarak yüklenici firma tarafından yerine getirilecek.
3.2.1.5- Bertaraf ve temizlik işlemini yerine getirecek firma personeline, Dz. İs. Bçvş. Necati ÇELİK De. Me Çevre İşlem Sorumlusu Kurtuluş TÖNBÜL, De. Me Çevre İşlem Sorumlusu Dursun Altuğ BAŞTUĞ ve De. Me. Çevre Mühendisi Erdal YÖRÜK refakat edecektir.


  1. SÖKÜM İŞLEMİ :    1. Asbest Söküm Uzmanı Belgesi ilgili Bakanlıkça verilmiş.

    2. Asbest Söküm Çalışanı Belgesi ilgili Bakanlıkça verilmiş.

    3. Firma Yetki Belgesi ilgili Bakanlıkça verilmiş.

    4. Bertaraf yetki belgesi ilgili bakanlıkça verilmiş

    5. Söküm işlemi hafta içi yaptırılacaktır.

3.3.1.6 Söküm işlemi sökülecek malzemenin biçimli ve düzgün olmasından dolayı büyük bir titizlikle yerine getirilecek, ortama asbest tozu yayılmaması için uzman personel ve söküm elemanlarınca önlem alınacak.

    1. Söküm işlemi ve paketleme 3 gün içerisinde bitirilecek.

3.3.1.7 Ortamla ilgili yüklenici tarafından risk değerlendirmesi hazırlanacak, risk değerlendirmesi içeriğinde işin başlama ve tamamlanma süresi, asbestin türü, çalışan sayısı, yapılacak işler ve işlemler, işyerinde alınacak önlemler, Asbest ve/veya asbest içeren malzemelerin uzaklaştırılmasında kullanılacak metot, Asbest sökümü ve uzaklaştırılması işleminde kullanılacak ekipmanın özellikleri, İşi yapanların korunmaları ve arındırılmaları belirtilecek.

    1. Söküm işlemini yapacak personelin işe giriş periyodik muayeneleri

    2. Söküm işlemini yapacak personelin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

    3. Söküm işlemini yapacak personelin nüfus cüzdanı fotokopileri

Söküm işlemini yapacak personelin Kişisel Koruyucu donanınım dağıtım belgeleri işveren ve çalışan tarafından imzalanmış

    1. Acil Durum Planı

    2. İş Güvenliği Uzmanı sözleşmesi

    3. İşyeri Hekimi sözleşmesi

3.3.3.1 Bahse konu çatı; sökümü ve temizliği tamamlandıktan sonra 285m2, Poz Numarası:18.241 olan Galvaniz Trapezioidal Sac montesi ve yerine sabitlenmesi işine geçilecektir. Sacın özellikleri ile ilgili istekler 8.1 maddesinde belirtilmiştir.

3.3.3.2 Sacın oluk yüzeylerinde üst ve alt yüzeylerinde çatlak, delik ve yırtık bulunmayacaktır. Kenarlar düzgün ve temiz olacaktır.

3.3.3.3 8.1 maddesinde belirtilen sacın özellikleri gösteren teknik doküman ve TSE belgeleri idareye ibraz edilecektir.

3.3.3.4 Saclar işin tekniğine uygun olarak birbirine monte edilecek, sac birleşim yerlerinde tam sızdırmazlık sağlanacaktır.

3.3.3.5 Saclar çatıdaki mevcut metal aşıklara hadve tepe noktasından uygun ölçüde su sızdırmaz pullu akıllı vidalarla (EPDM) her aşığa denk gelen noktaya işin tekniğine uygun olarak monte edilecektir. (metre karede 3-1,5 adet vida)
4. DENETİM VE MUAYENELER İÇİN NUMUNE ALMA

4.1 Denetim ve muayeneler için numune alma işlemi yürürlükte olan TSK Mal Alımları Denetim ve Kabul İşlemleri Yönergesi esaslarına göre yapılacaktır.

4.2 Montaj yapılan panellerin TS EN 14509/8.1.2009 sertifikası olup olmadığı kontrol edilecektir.

4.3 Kullanılan her bir malzeme ve yapılan bütün hizmetler numune olarak kabul edilecektir.
5. DENETİM VE MUAYENE
5.1 GENEL HUSUSLAR

5.1.1 Denetim ve muayeneler yürürlükte olan “Yapım İşleri Genel Şartnamesi” göre yapılacaktır.
5.2 YAPILACAK MUAYENELER

5.2.1 İmalat aşamasındaki denetim ve muayeneler idare tarafından görevlendirilen yapı denetim görevlisince yapılacaktır.


5.2.2 Göz muayenesi: Teknik talimatın 3. maddesinde belirtilen özellikleri karşılayıp karşılamadığı hususunda teknik talimatın göz muayenesi yapılması gerektiren maddeleri için gözle muayeneye tabi tutulacaktır.

5.2.3 Ölçü muayenesi: Teknik talimatın 3. maddesinde yer alan ölçerek kontrol edilmesi gereken hususlar amaca uygun ve kalibrasyonlu ölçü aleti kullanılarak kontrol edilecektir

5.2.4 Denetim ve muayene masrafları ile lüzumlu her türlü personel, malzeme, test cihazları veya test ortamının temini ile ilgili hususlar yükleniciye aittir.

5.2.5 Denetim ve muayeneler esnasında dizayn ve imalat hataları sebebiyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlar ile ilgili hususlar yükleniciye aittir.

5.2.6 Denetim ve muayene esnasında hasar gören ve tahrip edilen malzemeler ile ilgili hususlar yükleniciye aittir.
6. AMBALAJ VE ETİKETLEME:
6.1 Malzemeler orijinal ambalajında olacaktır.

7. GARANTİ ŞARTLARI:

7.1 İhale kapsamında yapılan işin tamamı, geçici kabul tarihinden itibaren 1 (bir) yıl garantili olacaktır.

7.2 Garanti süresi içinde oluşabilecek arızalarda, idarenin telefon, faks, veya posta yolu ile yapacağı çağrıyı takiben 7 (yedi) takvim günü içerisinde arızaya müdahale edilerek arızalı işçilik veya malzeme bedelsiz olarak yenilenecektir.8. EKLER
8.1.Galvaniz trapez sac teknik özellikleri

8.1.1 Sacın Kalınlığı: 0.50 mm,

8.1.2 Birim Ağırlığı: 4 kg/m2,
9. YARARLANILAN KAYNAKLAR

9.1 DKY 312-17 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kara Tesisleri Periyodik Bakım, Onarım ve Malzeme Standartları YönergesiMersin İkmal Destek Komutanlığı Garaj Sundurması Onarımı teknik talimatının İmza sayfasıdır. Bu teknik talimat, Mersin Onarım Destek Komutanlığı tarafından 6 (ALTI) sayfa olarak hazırlanmıştır.HAZIRLAYAN VE ONAYLAYAN MAKAM : MERSİN ONARIM DESTEK KOMUTANLIĞI
TEKNİK TALİMATI HAZIRLAYAN KONTROL EDEN

Erdal YÖRÜK Mehmet ASLAN Tahsin TUNÇ

Svl.Me. Dz.İs.Atğm. Dz.İs.Bnb.

Çevre Mühendisi İnşaat Mühendisi Bina Bkm.Onr.A.ONAY

……./…../2018

İbrahim BİÇEN

Deniz Binbaşı

Mersin Onarım Destek Kom. Vek.


TASNİF DIŞI

Yüklə 43,95 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin