Tarife komisyonu raporu

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 22.52 Kb.
tarix30.07.2018
ölçüsü22.52 Kb.

T.C.

BAĞCILAR BELEDİYE MECLİSİKOMİSYON RAPORLARI


Rapor No:

49


Tarih:

06.07.2015
İMAR KOMİSYON RAPORU


Dosya No:
711286


Konunun Özü: Bağcılar ilçesi, Mahmutbey Mahallesi, F21c17c4a pafta, 2073 ada, 15 parsel sayılı taşınmaz üzerinde inşaatı devam eden Bölge İdare Mahkemesine servis sağlama amaçlı, 10 m genişliğinde imar yolu açılması (22. Sokak — Peyami Safa Caddesi arası) ile alakalı hazırlanan plan tadilatı hakkındadır.
Talep: Bağcılar ilçesi, Mahmutbey Mahallesi, F21c17c4a pafta, 2073 ada, 15 parsel sayılı taşınmaz üzerinde inşaatı devam eden Bölge İdare Mahkemesine servis sağlama amaçlı, 10 metre genişliğinde imar yolu açılması (22. Sokak - Peyami Safa Caddesi arası),Fen İşleri Müdürlüğü’nün,  05.03.2015 tarih ve 644751 sayılı yazısı ile, Plan ve Proje Müdürlüğü’nden talep edilmiştir.
Mer’i Planlardaki Durumu: İmar yolu açılması talep edilen alan, 15.09.2008 onanlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında (PİN: U+LP-560), kısmen açık otopark alanı (A.O.P) kısmen de park alanında kalmaktadır.
Müdürlük Görüşü: Bahse konu uygulama imar plan değişiklik teklifi ile alakalı kurum görüşleri tamamlanmış olup, aşağıda belirtilmiştir.

Ulaşım Daire Başkanlığı, Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün, 28.05.2015 tarih ve 581126-1870-100273 sayılı yazısı ile;* Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mahallesi, Peyami  Safa Caddesi  ile 22. Sokak arasında 10.00 metrelik yeni bir imar yolu açılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği, teklifinde; 1/1000 ölçekli planda 2071 ada 1 parselin batısında, 10.00 metre genişliğinde bir imar yolunun planlanmış olduğu ancak teklif planda bu yolun göz önünde bulundurulmadığı belirlendiğinden; teklif yolun 2O71 ada, 1 parselin batısındaki 10.00 metrelik imar yolu kullanılacak şekilde geometrik olarak düzenlenmesi ve Bölge İdare Mahkemesinin  yaratacağı ulaşım taleplerinin ulaşım sistemi üzerinde olumsuz etki yaratmaması açısından teklif yolun, 12.00 metre genişliğinde planlanması koşuluyla söz konusu teklif bölgesel ulaım sistemi açısından uygun bulunmuştur.

İSKİ Genel Müdürlüğü'nün, 16.04.2015 tarih ve 191718 sayılı yazısı ile;1-) Plan sahası çevresindeki mevcut içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu hatlarımızı gösterir paftalar yazımız ekinde gönderilmektedir. Yapılacak uygulama çalışmalarında, İdaremize ait ekle gönderilen planlardaki her türlü mevcut tesislerimiz ile işsonu projesi tarafımıza ulaşmamış, İSKİ’de kaydı bulunmayan, belediyesince veya halk tarafından yapılmış altyapı tesislerine zarar verilmemelidir. Hatlarımızın geçtiği güzergahlar yol veya yeşil alan olarak korunmalıdır.

2-) Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mahallesi, 22. Sokak ile Peyami Safa Caddesi arasına imar yolu açılmasını içeren plan tadilatıyla ilgili İdaremizce bir sakınca yoktur.

Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü'nün, 02.04.2015 tarih ve 572-64250 sayılı yazısı ile;* “....Söz konusu plan tadilat teklifinin dosyasında yapılan inceleme sonucu; kamu yararı gözetildiği gerekçesi ile komisyonumuzca uygun görülmektedir.

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü'nün, 20.04.2015 tarih ve 732-75728 sayılı yazısı ile;1-) “....“ÖA-3.l” alanlar için; “Güngören formasyonuna ait sert killerin yüzeyden min.2m.,  maks.6m. derinde bulunmaktadır, yüzeysel temeller ile yapılaşmaya gidilmesinde sakınca yoktur ve yapı temelleri homojen bir zemine taşıtılması gerekmektedir” denilmektedir. Ayrıca, bu alanlar ile ilgili ayrıntılı bilgiler ekteki rapor örneğinde yer almaktadır.

2-) Sonuç olarak, yukarda belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması,  uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 Ölçekli Uygulama imar Planı tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Sefaköy İşletme Müdürlüğü’nün, 20.04.2015 tarih ve 12418 sayılı yazısı ile;* “... Söz konusu yer ile alakalı mevcut ve planlanan alt/üst yapılarımız ekli krokide gönderilmekte olup; çalışmalar esnasında, Müdürlüğümüzden nezaretçi talep edilmesi ve mevcut tesislerimize  zarar verilmemesi için çalışmaların hassasiyetle sürdürülmesi hususunda, bilgilerinize ve gereğine arz ederim.

İGDAŞ'ın, 02.04.2015 tarih ve E.6674 sayılı yazısı ile;* Bölgede yer alan mevcut doğalgaz altyapı tesislerimiz, yapılacak uygulama imar planlarına işlenmesi, çelik doğalgaz hatlarına min. 2.50 metre boru orta aksından (boru sağı ve solu ayrı-ayrı olarak), polietilen doğalgaz hatlarına  1.25 metre boru orta aksından (boru sağı ve solu ayrı-ayrı olarak) yapı yaklaşma sınırı ile inşaat yapım ve diğer altyapı hatları inşası yapılabilir plan notu eklenmelidir.

Türk Telekomünikasyon A.Ş. Eğitim Planlama ve Yatırım Müdürlüğü'nün, 27.04.2015 tarih ve 216089 sayılı yazısı ile;1-) Çalışmalar esnasında tüm güvenlik önlemlerinin alınması,

2-) Tesislerimizin korunamayacağının anlaşılması veya proje alanının genişlemesi durumunda şirketimize yeni bir yazı ile deplase talebinde bulunulması,

3-) Tesislerimize herhangi bir zarar verildiği taktirde, hesaplanacak hasar keşif bedelinin müsebbibinden tahsil edileceğinin bilinmesi,

4-) Gerek duyulduğu durumlarda aşağıda telefon numaraları yazılı, Bağcılar Telekom Müdürlüğünde görevli personelimiz ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.” Şeklinde görüş verilmiştir.
Komisyon İncelemesi: Bağcılar ilçesi, Mahmutbey Mahallesi, F21c17c4a pafta, 2073 ada, 15 parsel sayılı taşınmaz üzerinde inşaatı devam eden Bölge İdare Mahkemesine servis sağlama amaçlı, 10 metre genişliğinde  imar yolu açılması (22. Sokak — Peyami Safa Caddesi arası) şeklindeki, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi (PİN:UİP-560,41) 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında değerlendirilmek ve karar alınmak üzere, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün, 03.06.2015 tarih ve E.711286 sayılı yazısı ile, İlçe Belediye Meclisine takdim edilmiştir. Konu İlçe Belediye Meclisi’nin, 06.07.2015 tarihli olağan toplantısının 1. birleşiminde görüşülerek, 06.07.2015 tarih ve E.737186 sayılı Başkanlık Makamı yazısı ile incelenmek ve rapora bağlanmak üzere Komisyonumuza havale edilmiştir.
Komisyon Görüşü: Bağcılar ilçesi, Mahmutbey Mahallesi, F21c17c4a pafta, 2073 ada, 15 parsel sayılı taşınmaz üzerinde inşaatı devam eden Bölge İdare Mahkemesine servis sağlama amaçlı, 10 m genişliğinde  imar yolu açılması (22. Sokak — Peyami Safa Caddesi arası) şeklinde hazırlanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı (PİN:UİP-560,40); Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün, 28.05.2015 tarih ve 581126-1870-100273 sayılı görüş yazısında belirtildiği şekliyle , komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. Belediye Meclisinin onayına arz olunur.

Ali BOZKURT Abdullah ÖZDEMİR Rabiye Üçtepe KARAKÖSE

Kom. Bşk. Kom. Bşk. Vek. Üye

Mehmet GÜLERYÜZ Abdurrahman KEŞVELİOĞLUÜye Üye

Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə