Tarife komisyonu raporu

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 23.16 Kb.
tarix30.07.2018
ölçüsü23.16 Kb.

T.C.

BAĞCILAR BELEDİYE MECLİSİKOMİSYON RAPORLARI


Rapor No:

76


Tarih:

10.05.2013
İMAR KOMİSYON RAPORU


Dosya No:
-


Konunun Özü:

Bağcılar Belediyesi Meclis Üyeleri Cemal GÜVERCİN, Abdurrahman KEŞVELİOĞLU, Uğur ÖZÜBEK tarafından verilen önerge hakkındadır.


Talep;

Bağcılar Belediyesi Meclis Üyeleri Cemal GÜVERCİN, Abdurrahman KEŞVELİOĞLU, Uğur ÖZÜBEK tarafından verilen önerge ile;

“Ülkemizde Doğal afet risklerinin azaltılması, depreme dayanıksız yapı stoğunun ortadan kaldırılarak sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulabilmesi amacıyla 6306 sayılı kanun çıkarılmıştır. Bu kanun çerçevesinde İlçemizde kentsel dönüşüm çalışmaları büyük bir hızla devam etmektedir. Bağcılar da bulunan parsellerin büyük bir bölümünün 500 m2’den küçük olması nedeni ile bu parsellerde yapılan inşaatların otoparksız olarak inşa edildiği görülmektedir. Kentsel dönüşüm çalışmalarına destek verilmesi ve otoparksız inşaat yapımının önüne geçilmesi için 1/1000 ölçekli plan notlarında çalışması yapılabilmesi amacıyla teklif önergemizin İmar Komisyonuna havalesini talep ediyoruz.” Denilerek İlçe Belediye Meclisinin 06.05.2013 tarihli toplantısında imar komisyonuna havale edilmiştir.
Mer’i Plan Durumu : 16.06.20012 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bağcılar Uygulama İmar plan notlarında yapılan incelemeler sonucunda aşağıda belirtilen plan notlarının bahse konu önerge ile alakalı olduğu tespit edilmiştir.

Yapılaşma hükümlerinin 10.uncu maddesi, “En az 2 parselin tevhid edilmesi kaydıyla 1000 m²'den büyük parsel oluşturulması durumunda yeni oluşacak parselin inşaat alanı tevhid edilen parsellerin simge halindeki inşaat alanları toplamının %10 arttırılması ile, 1000 m²'den büyük parsel oluşturulması halinde %20 arttırılması ile 2000 m²'den büyük parsel oluşturulması halinde %25 arttırılması ile 3000m² den büyük parsel oluşturulması veya en az 6 parselin tevhid edilerek 1000 m²'den büyük parsel oluşturulması durumunda %30 arttırılması ile bulunur. Planda emsal değeri verilen kooperatif, site, toplu konut vb şekilde yapılaşmış parsellerde mevcut binaların tamamının veya bir kısmının yıkılarak yeniden yapılacak olması halinde, planda verilen emsal değeri %30 arttırılarak uygulama yapılır.’’

Yapılaşma hükümlerinin 10 maddesinin 10.4 fıkrası, “Bu alanlarda zemin katta ticaret yapılması halinde maks TAKS:0.50 konut yapılması halinde maks TAKS:0.35 uygulanır. Zemin katta ticaret yapılması halinde yapılaşma hükümleri bölümü 19.maddede verilen haklar saklıdır.’’

Yapılaşma hükümlerinin 10.uncu maddesinin 10.5 fıkrası, “Bina dar kenarı 8 metreden az olamaz.’’

Yapılaşma hükümlerinin 17.inci maddesi, “500 m²'den büyük imar parsellerinde otopark ihtiyacının parsel bünyesinde karşılanması zorunludur.15 m ve daha geniş yollardan cephe alan parsellerde, otopark giriş çıkışları kavşak noktalarına 20 metreden daha fazla yaklaşamaz. Parselin birden fazla yoldan cephe alması durumunda, otopark giriş çıkışları, 15 metreden dar yoldan yapılır. Cephelerin tamamının 15 m ve daha geniş yollardan olması halinde, otopark giriş-çıkışının hangi yoldan yapılacağı hususunda Belediyesi yetkilidir.

Konut binalarında her konut için en az bir otopark yeri sağlanması durumunda, fazladan yapılan otopark alanları, tahsisi edilen konutların eklentisi olarak bağımsız bölüm listesinde gösterilebilir. Ticaret + konut binalarında, konutlar için otopark yönetmeliğine göre ihtiyaç duyulan otopark yerinin ayrılması koşulu ile ticaret için yapılan otopark alanları, bu alanların eklentisi olarak bağımsız bölüm listesinde gösterilebilir.

Otopark şartı aranmayan parsellerde, iskan edilen ve emsale dahil edilmeyen bodrum katların kullanım amaçlarını, etkilerini, kullanım şekillerini ve varsa olumsuz etkilerine karşı çözüm yollarını açıklayan bir rapor idarenin onayına sunulur.Raporun idare tarafından onaylanmasına müteakip ruhsat işlemlerine devam ettirilir.Toplam inşaat alanı 1250 m² den küçük parsellerde rapor düzenlenmesine gerek kalmaksızın ruhsat işlemleri devam ettirilir.’’ şeklinde yer aldığı komisyonumuzca tespit edilmiştir.”

1
Komisyon İncelemesi : Bağcılar Belediyesi Meclis Üyeleri Cemal GÜVERCİN, Abdurrahman KEŞVELİOĞLU, Uğur ÖZÜBEK tarafından Bağcılarda 500 m² den küçük olan parsellere otoparksız inşaata müsaade edilmemesi ile alakalı vermiş oldukları önerge İlçe Belediye Meclisinin 06.05.2013 tarihli toplantısının 1.birleşiminde görüşülerek incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir. Komisyonumuz tarafından “Otoparkın parsel bünyesinde sağlanması şartıyla iki veya daha fazla parselin tevhid edilmesi ile 500 m2 ile 1000 m2 arası parsel oluşturulması halinde, Ayrık Nizam yapılanma şartlarında 5 kat (A-5) inşaat yapılacaktır.(Bu durumda çıkma ve çatı piyesi verilmeyecektir.) Yeni oluşacak yapının inşaat alanı, önceki parsellerin simge halindeki inşaat alanı toplamının %10’ndan fazla olamaz.” şeklinde hazırlanan 1/000 ölçekli imar plan notu İlçe Belediye Meclisinin 10.05.2013 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde görüşülmüş olup tekrar görüşülmek ve incelenmek üzere Komisyonumuza iade edilmiştir.


Komisyon Görüşü : Önerge doğrultusunda yapılan çalışma sonucunda; “16.06.20012 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bağcılar Uygulama İmar plan notlarında,

1-) Yapılaşma Hükümlerinin 10. Maddesinin ilk cümlesinin iptal edilerek; ’’ En az 2 parselin tevhid edilmesi kaydıyla 500 m²'den büyük parsel oluşturulması durumunda yeni oluşacak parselin inşaat alanı tevhid edilen parsellerin simge halindeki inşaat alanları toplamının %10 arttırılması ile, 1000 m²'den büyük parsel oluşturulması halinde %20 arttırılması ile 2000 m²'den büyük parsel oluşturulması halinde %25 arttırılması ile 3000m² den büyük parsel oluşturulması veya en az 6 parselin tevhid edilerek 1000 m²'den büyük parsel oluşturulması durumunda %30 arttırılması ile bulunur’’ şeklinde değiştirilmesi,

2-) 10. Maddenin 10.4 maddesinde; ‘’ Bu alanlarda ‘’ ibaresinin iptal edilerek ‘’Tevhid sonucu oluşan 500-1000 m2 arası parsellerde bahçe mesafelerine uyulması kaydıyla TAKS serbest olup planda verilen irtifa en fazla bir kat arttırılır. Tevhid sonucu oluşan 1000 m2’ den büyük parsellerde ise’’ ibaresinin eklenmesi,

3-) 10. Maddenin 10.5. Maddesinde yer alan “Bina dar kenarı 8 metreden az olamaz.’’ ibaresinin ‘’ Bina dar kenarı 15 metreden az olamaz.’’ Şeklinde düzenlenmesi,

4-) 17.inci maddenin 1.inci ve 3.üncü paragrafının iptal edilerek 2.inci paragrafta yer alan

“Konut binalarında her konut için en az bir otopark yeri sağlanması durumunda, fazladan yapılan otopark alanları, tahsisi edilen konutların eklentisi olarak bağımsız bölüm listesinde gösterilebilir. Ticaret + konut binalarında, konutlar için otopark yönetmeliğine göre ihtiyaç duyulan otopark yerinin ayrılması koşulu ile ticaret için yapılan otopark alanları, bu alanların eklentisi olarak bağımsız bölüm listesinde gösterilebilir.’’ ibaresinin korunması şeklindeki 1/000 ölçekli plan notlarının düzenlemesi komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin onayına arz olunur.

Muhterem ŞAHİN Timur SOYSAL Mustafa YILMAZ

Kom. Bşk. Kom. Bşk. Vek. Üye


Asım YILMAZ Sultan HIZIROĞLU

Üye Üye


2Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə