Tədris ilində “İbtidai Riyaziyyatın nəzəriYüklə 16,08 Kb.
tarix21.10.2017
ölçüsü16,08 Kb.
#7027
növüYazı

İbtidai Riyaziyyatın nəzəri əsasları fənninə aid sualları.
IV kurs


 1. Natural ədəd anlayışı eynigüclü sonlu çoxluqlar sinfinin ümumi xassəsi kimi. Natural ədədlərin adları və onların yazılışı üçün istifadə edilən simvollar. “Sıfır” ədədi.

 2. İki çoxluğun elementləri arasında münasibət. Münasibətin qrafı. İki ədədi çoxluğun elementləri arasındakı münasibətin kordinat müstəvisində qrafiki.

 3. Çıxmanın toplama ilə əlaqəsi. İbtidai riyaziyyat kursunda fərq və çıxma anlayışları.

 4. Mülahizə anlayışı. Sadə və mürəkkəb mülahizələr.

 5. Onluq say sisteminin xüsusiyyətləri.

 6. Dəyişəni olan bərabərsizlik. Bərabərsizliyin həllər çoxluğu.

 7. Predikat anlayışı. Predikatların təyin oblastı və doğru olduğu çoxluq.

 8. Mənfi olmayan tam ədədlərin hasilinin cəm vastəsilə tərifi.

 9. Birdəyişənli bərabərsizliklər sistemi bərabərsizliklərin konyunksiyası kimi. Bərabərsizliklər sisteminin həllər çoxluğu.

 10. Mənfi olmayan tam ədədlər çoxluğunun nizamlılığı, sonsuzluğu və diskretliyi.

 11. Ekvivalentlik münasibəti və onun çoxluğun cüt-cüt kəsişməyən altçoxluqlara bölünməsi ilə əlaqəsi. Sıra münasibəti.

 12. Natural ədədlər çoxluğunda bölünmə münasibəti, onun xassələri.

 13. İki mülahizənin konyunksiyası.Konyunksiya əməlinin kommutativlik və assosiativlik qanunları.

 14. Mənfi olmayan tam ədədlər çoxluğunda bərabərlik və sıra münasibətləri, onların xassələri.

 15. Nizamlanmış çoxluq.

 16. İki mənfi olmayan tam ədədin cəminin iki kəsişməyən sonlu çoxluğun birləşməsinə daxil olan elementlərin sayı kimi tərifi.Cəmin varlığı və yeganəliliyi

 17. Ədədi bərabərlik və bərabərsizliklər.Doğru ədədi bərabərlik və bərabərsizliklərin əsas xassələri.

 18. Üç və daha artıq mülahizənin konyunksiyası və dizyunksiyası.

 19. İbtidai riyaziyyat kursunda hasil və vurma anlayışları.

 20. Mülahizənin inkarı.

 21. İbtidai riyaziyyat kursunda qismət və bölmə anlayışları.

 22. Ədədi ifadə. Ədədi ifadənin qiyməti.

 23. Eynigüclü tənliklər. Eynigüclü tənliklər haqqında teoremlər.

 24. Predikatların implikasiya və ekvivalensiysı.

 25. Teoremin quruluşu.Teoremin növləri.Teoremlərin isbatlarının bəzi üsulları.

 26. Funksiya. Funksiyanın təyin oblastı və qiymətlər oblastı.

 27. Çoxluğun çoxluğa inikası. İnikasın növləri. Eynigüclü çoxluqlar.

 28. Mənfi olmayan tam ədədin natural ədədə nisbətinin sonlu çoxluğun cüt - cüt kəsişməyən eynigüclü çoxluqlara bölünməsi vastəsilə olan tərifi. Qismətin varlığı və yeganəliliyi

 29. Eynigüclü bərabərsizliklər. Eynigüclü bərabərsizliklər haqda teoremlər.

 30. İkidəyişənli tənliklər. İkidəyişənli tənliyin həllər çoxluğu. İkidəyişənli tənliklər sistemi tənliklərin

konyunksiyası.

 1. Say sistemi anlayışı. Mövqeli və mövqesiz say sistemləri.

 2. Mənfi olmayan tam ədədllər üzərində vurma əməli. Vurma qanunları: kommutativlik, assosiativlik,

toplamaya nəzərən distributivlik.

 1. Mülahizələrin ekvivalensiyası.

 2. Mövqeli say sistemində mənfi olmayan tam ədədlər üzərində əməllər

 3. İki mülahizənin dizyunksiyası. Dizyunksiya əməlinin kommutativlik və assosiativlik qanunları.

 4. Dəyişəni olan ifadə. İfadənin təyin oblastı.

 5. İki mənfi olmayan tam ədədin fərqinin altçoxluğun tamamlayıcısına daxil olan elementlərin sayı kimi tərifi. Fərqin varlığı və yeganəliliyi.

 6. Bir çoxluğun elementləri arasında münasibət. Çoxluğun elementləri arasında binar münasibətin xassələri: refleksivlik, simmetriklik, antisimmetriklik, tranzitivlik.

 7. Birdəyişənli tənliklər. Tənliyin köklər çoxıuğu.

 8. Mənfi olmayan tam ədədlərin toplanması. Toplamanın kommutativliyi, assosiativliyi və monotonluğu. İbtidai riyaziyyat kursunda cəm və toplama anlayışları.

 9. Mənfi olmayan tam ədədlər çoxluğunda bölmə əməli.Sıfra bölmənin qeyri mümkünlüyü. Bölmənin vurma ilə əlaqəsi.

 10. Mülahizələrin konyunksiya və dizyunksiyalarının inkarlarının qurulması.

 11. Cəmin, fərqin, hasilin, bölünmə əlamətləri. Mənfi olmayan tam ədədin natural ədədə qalıqlı bölünməsi.

 12. Birdəyişənli bərabərsizliklərin birləşməsi bərabərsizliklərin dizyunksiyası kimi. Bərabərsizliklərin birləşməsinin həllər çoxluğu.

 13. İbtidai riyaziyyat kursunda cəm və toplama anlayışları.

 14. İbtidai riyaziyyat kursunda tənlik və bərabərsizliklər.

 15. İki mənfi olmayan tam ədədin hasilinin iki sonlu çoxluğun dekart hasilinə daxil olan elementlərin sayı kimi tərifi. Hasilin varlığı və yeganəliliyi.

 16. Dəyişəni olan ifadədə eynilik çevrilmələri. Eyniliklər.

 17. Eynigüclü tənliklər. Eynigüclü tənliklər haqqteoremlər.

 18. Xətti və kvadratik funksiyalar.


Tövsiyə olunan ədəbiyyat:


 1. N. A.Sadıqov “ Riyaziyyatın ibtidai kursunun elmi əsasları ” 1991.

 2. Пышколо А.М.Стойлова Л. П.Ирошнуков Н.Р.Зелъцер Д.Н.Теоремические oсновы началъного курса математики. М.росвещение, 1974.

 3. Пышколо А.М.Смойлова , Лаврова Н, Н,.Ирошников, Н.Р. Сборник задач по математике М.Просвещение, 1979.Hazırlayan : Quliyeva Mehrəngiz
Yüklə 16,08 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə