TekniK Şartname hazırlanma Tarihi : 30. 05. 2012 Sayfa İşin Adı : torbalama tesisleri saha betonu-drenaj hatti ve İSTİnat duvarlari yapim iŞİ İş GrubuYüklə 45,27 Kb.
tarix01.01.2018
ölçüsü45,27 Kb.
#36695


TEKNİK ŞARTNAME

Hazırlanma Tarihi : 30.05.2012

Sayfa

İşin Adı : TORBALAMA TESİSLERİ SAHA BETONU-DRENAJ HATTI ve İSTİNAT DUVARLARI YAPIM İŞİ

İş Grubu: İnşaat İmalatları

S.

No

İmalatın Cinsi

1

Arazözün saatlik ücreti
Yapım Şartları: Arazözün müteahhit karı ve tüm genel giderler dahil saatlik ücreti. Saha betonu öncesi kotunda ve koordinatında serilen blokaj malzemesinin arazöz ile sulanması işini kapsar.

2

Silindirin saatlik ücreti
Yapım Şartları: Müteahhit karı ve tüm genel giderler dahil titreşimli silindirin saatlik ücreti. Saha betonu öncesi kotunda ve koordinatında serilen blokaj malzemesinin titreşimli silindir ile sıkıştırılması işini kapsar.

3

Çıkış çapı Ø 300 mm lik 500 Dz lu, buhar kürlü lastik conta bağlantılı prefabrik muayene bacası taban elemanı ile baca teşkili (1 giriş --1 çıkışlı)
Yapım Şartları: Poz No: 08.1579/1-1 - 08.1579/5-3'deki şartlar ve esaslar dâhilinde imal edilmiş veya satın alınmış her türlü deneyleri yapılarak banka tarafından kabul edilmiş (0.88-1.00-1.40 m yüksekliğinde) buhar kürlü prefabrik muayene bacası taban elemanlarının baca kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, baca kazı çukuru kenarından alınıp tesviyesi veya taban ıslahı yapılmış temel tabanına indirilmesi ve projesine uygun olarak yerleştirilmesi, için gerekli her türlü masraf, her türlü makina, ekipman, alet, edevat, yatay ve düşey taşıma, yükleme, boşaltma, malzeme ve zayiatı giderleri ile yüklenici kârı ve genel giderleri dâhil (yalnız buhar kürlü prefabrik muayene bacası taban elemanları imalatına giren çimento kum, çakılın şantiye deposuna kadar taşınması bu taşımaya ait yükleme, boşaltma ve istif bedeli ile imal edilmiş prefabrik muayene bacası taban elemanlarının şantiye içi nakli ve bu taşımaya ait yükleme, boşaltma ve istif bedeli hariçtir.) buhar kürlü lastik conta birleşimli, 500 dozlu prefabrik muayene bacası taban elemanları ile baca teşkili yapılmasını kapsar. Projesinde belirtilen yer ve sayıda imalatı yapılacaktır.

4

Buhar kürlü, entegre contalı, 500 Dz. prefabrik muayene bacası (Gövde Elemanı)
Yapım Şartları: Poz No: 08.1580/1, 08.1580/2, 08.1580/3, 08.1580/4'deki şartlar ve esaslar dâhilinde imal edilmiş veya satın alınmış, her türlü deneyleri yapılarak Banka tarafından kabul edilmiş, 1.00 - 1.20 m t. iç çapında 0,15 m et kalınlığında buhar kürlü, 500 dozlu, entegre contalı muayene bacası gövde bileziği elemanının baca kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, baca kazı çukuru kenarından alınarak temel tabanına İndirilmesi, entegre contalı prefabrik gövde bileziği elemanlarının taban elemanı üzerinden İtibaren üst üste yerleştirilmesi, yerleştirilmiş prefabrik eleman başlarının ilgili standartlara göre sızdırmazlık tecrübesinin yapılması için gerekli her türlü masraf, her türlü işçilik, makine, ekipman, alet, edevat, yatay ve düşey taşıma, yükleme, boşaltma, malzeme ve zayiatı giderleri ile yüklenici kârı ve genel giderleri dâhil (Yalnız, buhar kürlü entegre contalı prefabrik muayene bacası gövde bileziği, elemanı imalatına giren çimento, kum ve çakılın şantiye deposuna kadar taşınması bu taşımaya ait yükleme, boşaltma ve istif bedeli ile imal edilmiş entegre contalı prefabrik muayene bacası gövde bileziği elemanının şantiye içi nakli ve bu taşımaya ait yükleme, boşaltma ve İstif bedeli hariçtir.) 1.00 metre - 1.20 m iç çapında 0.15 mı. et kalınlığında buhar kürlü, 500 dozlu, entegre contalı prefabrik muayene bacası gövde bileziği İle baca teşkili yapılmasını kapsar. Projesinde belirtilen yer ve sayıda imalatı yapılacaktır.

5

Buhar kürlü, entegre contalı, 500 Dz. prefabrik muayene bacası (Konik Elemanı)
Yapım Şartları: Poz No; 08.1581/1 - 08.1581/2'deki şartlar ve esaslar dâhilinde İmal edilmiş veya satın alınmış, her türlü deneyleri yapılarak Banka tarafından kabul edilmiş, 1.00 - 1.20 mt, iç çapında 0,15 m et kalınlığında buhar kürlü, 500 dozlu, entegre contalı muayene bacası konik elemanının baca kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmesi, baca kazı çukuru kenarından alınarak temel tabanına indirilmesi, entegre contalı prefabrik konik elemanının entegre contalı prefabrik gövde bileziği elemanı üzerine yerleştirilmesi, yerleştirilmiş prefabrik eleman başlarının ilgili standartlara göre sızdırmazlık tecrübesinin yapılması için gerekli her türlü masraf, her türlü işçilik, makine, ekipman, alet, edevat, yatay ve düşey taşıma, yükleme, boşaltma, malzeme ve zayiatı giderleri ile yüklenici kârı ve genel giderleri dâhil (Yalnız, buhar kürlü entegre contalı prefabrik muayene bacası konik elemanı imalatına giren çimento, kum ve çakılın şantiye deposuna kadar taşınması bu taşımaya ait yükleme, boşaltma ve istif bedeli ile imal edilmiş entegre contalı prefabrik muayene bacası konik elemanının şantiye içi nakli ve bu taşımaya ait yükleme, boşaltma ve istif bedeli hariçtir.) 1.00 metre - 1.20 m iç çapında 0.15 mi. et kalınlığında buhar kürlü, 500 dozlu, entegre contalı prefabrik muayene bacası konik elemanı İle baca teşkili yapılmasını kapsar. Projesinde belirtilen yer ve sayıda imalatı yapılacaktır.

6

Ø 300 mm anma çaplı HDPE koruge kanalizasyon borusunun döşenmesi
Yapım Şartları: Pr EN 13476-1 'e uygun imal edilen HDPE esaslı koruge kanalizasyon borularının temin edilmesi, döşenmeden önce her türlü deneyi ve muayenesi yapılmış olarak hendek kenarında veya konulacağı yerde hazırlanmış, HDPE koruge boruların düz işçi ile hendek içerisine indirilmesi, şartnamesine ve ilgili standartlara göre yerleştirilmesi, TS EN 681/1 ve diğer ilgili standartlara uygun olarak lastik contanın temin edilmesi, temin edilen lastik contanın muayenesinin ve deneylerinin yapılmasından sonra sızdırmaz halde boru başlarının manşon ve conta ile bağlanması, döşenmiş boru başlarının veya boru hattının ilgili standartlara göre sızdırmazlık tecrübesinin yapılması için, gerekli her türlü bağlantı elemanı ve müteferrik parçaları ile malzeme ve zayiatı, deney dâhil işçilik her türlü masraf, araç ve gereç giderleri, yatay, düşey taşıma, yükleme, boşaltma ile müteahhit kârı ve genel giderler dâhil HDPE esaslı koruge boru döşenmesini kapsar. Projesinde belirtildiği üzere 2x50 mt’lik imalatı kapsamaktadır.


7

Plywood (film kaplı) ile yapılan düz yüzeyli çıplak beton ve betonarme kalıbı
Yapım Şartları: Çıplak beton ve betonarme kalıbı yapım işleri için idarece gerekli görüldüğünde onaylanmış projelerine göre 21 mm kalınlığında plywood (film kaplı) suni tahtalarla betonun suyunu sızdırmayacak şekilde kalıp yüzeyi teşkili, betona gelecek yüzeyin yağlanması, dakikada 8000-12000 devirli vibratöre dayanacak şekilde takviye edilmesi, kalıbın sökülmesi, tekrar kullanılmak üzere kalıp yüzeyinin temizlenmesi, bu işler için lüzumlu her türlü malzeme ve zayiatı ile işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil işleri kapsar.


8

En yüksek noktası (yüksekliği) 4 m'ye kadar olan yapı ve sınai imalata (köprüler hariç) ait ahşap kalıp iskelesi (4.00 m. dahil)
Yapım Şartları: İdarece lüzum görüldüğünde onaylanmış projesine göre yüksekliği bu poz kapsamına giren yapı ve sınai imalâta ahşap taşıyıcı iskele yapılması, sökülmesi, bu işler için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik ve iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil işleri kapsar.


9

Çelik donatılı polimer esaslı kompozit rögar kapağı temini ve yerine konulması (kapak net açıklığı minİmum 600 mm)
Yapım Şartları: İdarece onanmış projesine göre çelik donatılı polimer esaslı kompozit rögar kapağının çerçevesi ile yerine konulması ve montaj elemanları ile çerçevenin sabitlenmesi için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltmalar, araç ve gereç giderleri müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil işleri kapsar. Projesinde belirtilen yerlere imalatı yapılacaktır.


10

Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert küskülük kazılması
Yapım Şartları: Yumuşak ve sert küskülük zeminde; makina ile kazının yapılması, taşıtlara yüklenmesi, 25 metreye kadar taşınması, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, serilmesi, inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, kazılan yerin taban ve yan cidarlarının, depo ve dolgunun tesviyesi ve düzeltilmesi için yapılan her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil işleri kapsar. Kazıdan çıkan malzeme idarece gösterilecek olan döküm sahasına Yüklenici tarafından nakledilecektir.


11

Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil)
Yapım Şartları: Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkeri, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 16/20 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, iş yerinde beton pompasına konulması, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine araç, gereç ve laboratuar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C 16/20 betonu tarif eder. İstinat duvarlarında hafriyat sonrası min. 10 cm yüksekliğindeki grobetonun tarifidir.


12

Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C25 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil)
Yapım Şartları: Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkeri, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 25/30 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, iş yerinde beton pompasına konulması, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine araç, gereç ve laboratuar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C 25/30 betonu tarif eder. Tüm betonarme elemanlarda (saha betonu ve istinat duvarları) kullanılacak olan betonarme betonudur.


13

Ocak taşı ile blokaj yapılması
Yapım Şartları: Blokaj yapılacak tabanın düzenlenmesinden sonra üzerine 1,100 m³ ocak taşından (Poz. No: Y.08.021) istenen eğim ve boyutlarda blokaj yapılması, tokmaklanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, taşın ocaktan yüklenmesi, boşaltılması ve figüre edilmesi (yalnız, taşın ocaktan işbaşına taşıma bedeli hariç) için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri ile müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, ocak taşı ile blokajı tarif eder. Blokaj malzemesinin nakliye dahil işlerini tarif eder. Sahanın ortalama 70 cm kazılmasından sonra min. 20 cm yüksekliğinde ocak taşı ile blokaj serilip ıslatılacak ve sıkıştırılacaktır.


14

Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil)
Yapım Şartları: 5,00 mm ve daha büyük çaptaki St IVb evsafındaki çubuklardan nokta kaynağı ile hasır şekline getirilmiş çelik hasırın projesine uygun olarak yerine monte edilmesi, şartname ve detaylarına göre bindirme suretiyle eklenmesi ve mesnet teşkili, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç, gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, hasır çeliğin nakliye, montaj işlerini kapsar. Q188/188 standardındaki çelik hasır, saha betonu öncesi en az 20 cm’lik bindirme boyları ile montajı yapılacaktır. Saha betonundaki pas payı 5 cm olacaktır.


15

Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması
Yapım Şartları: Nervürlü beton çelik çubuğunun detay projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konması, bağlanması için demir, bağlama teli ve gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil işleri kapsar. Pas payları temelde 5 cm, perdede 2,5 cm’dir.


16

Ø 14- Ø 28 mm nervürlü lik beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması.
Yapım Şartları: Nervürlü beton çelik çubuğunun detay projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konması, bağlanması için demir, bağlama teli ve gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil işleri kapsar. Pas payları temelde 5 cm, perdede 2,5 cm’dir.


17

GENEL HUSUSLAR
  • İş yapım ve imalatlar sırasında her türlü iş güvenliği ve işçi sağlığını sağlamak Yüklenicinin sorumluluğundadır.

  • Kazıdan çıkan malzeme İdarece gösterilecek yere Yüklenici tarafından nakledilecektir.

  • Kullanılacak bütün malzemeler TSE belgeli ve garantili olacaktır.

  • Kullanılacak bütün malzemeler İdarenin beğeni ve onayına sunulacaktır.


Oska/010-zyYüklə 45,27 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin