Teknoloji, bilişim ve iletişim alanında yaşanan hızlı gelişmelerin öncülüğünde siyasetten ekonomiye, sosyal yaşamdan yönetimeYüklə 445 b.
tarix21.03.2018
ölçüsü445 b.

Teknoloji, bilişim ve iletişim alanında yaşanan hızlı gelişmelerin öncülüğünde siyasetten ekonomiye, sosyal yaşamdan yönetime kadar insan ve toplum yaşamının her bölümünü etkisi altına almış, her türlü devlet sınırlamalarını kaldırarak ortak ve evrensel bir alan yaratmaya çalışan ve dünyayı küçülterek tek bir pazar konumuna getiren bir kavram. ( Anthonny Giddens)

 • Teknoloji, bilişim ve iletişim alanında yaşanan hızlı gelişmelerin öncülüğünde siyasetten ekonomiye, sosyal yaşamdan yönetime kadar insan ve toplum yaşamının her bölümünü etkisi altına almış, her türlü devlet sınırlamalarını kaldırarak ortak ve evrensel bir alan yaratmaya çalışan ve dünyayı küçülterek tek bir pazar konumuna getiren bir kavram. ( Anthonny Giddens)

 • “Küreselleşme, sadece mal ve sermaye dolaşımının dünya çapında gerçekleşmesi değil, aynı zamanda dünyadaki tüm insanların iletişim halinde olmasını ve birbirlerine bağımlı hale gelmesini ifade eder. ( BM Kalkınma Programı Raporu)Ekonomi Kültür Siyaset Sosyal Yaşam

 • Ekonomi Kültür Siyaset Sosyal YaşamBretton Woods

 • Bretton Woods

 • BM

 • IMF, Dünya Bankası

 • Marshall YardımlarıPetrol fiyatlarının varil başına 10 kattan fazla artması, OPEC ülkelerine büyük fon sağlarken, Avrupa ve ABD büyük bir ekonomik durgunluk yaşıyordu.

 • Petrol fiyatlarının varil başına 10 kattan fazla artması, OPEC ülkelerine büyük fon sağlarken, Avrupa ve ABD büyük bir ekonomik durgunluk yaşıyordu.

 • Temel Amaç: Azalan kâr oranları sorununa çare bulmak. Nasıl? Sosyal harcamaların kısılıp ve vergi reformu yapmak.

 • Çokuluslu şirketlerin ve yabancı yatırımların etkinliği artıyor.RonaldReagan ve Margaret Thatcher döneminde, ulusal devletin ekonomiye müdahale alanı kısıtlanarak uluslararası sermaye hareketleri hızlanıyor.

 • RonaldReagan ve Margaret Thatcher döneminde, ulusal devletin ekonomiye müdahale alanı kısıtlanarak uluslararası sermaye hareketleri hızlanıyor.Özelleştirmeler

 • Özelleştirmeler

 • Serbest Piyasa Ekonomisi

 • Sosyal Devlet Anlayışından Ricat

 • Devletin Müdahale Alanında KısıtlamaFinans Piyasaları küresel hale geliyor.

 • Finans Piyasaları küresel hale geliyor.

 • NEDEN?

 • Batı’nın ilerleyişindeki en önemli engel SSCB ortadan kalkıyorSerbest Ticaret Bölgeleri

 • Serbest Ticaret Bölgeleri

 • Amaç

 • - Ticaretteki tarife, gümrük ve kotaları kaldırarak mal ve hizmetlerin serbest dolaşımlarını sağlamak.

 • - Üçüncü ülkelere karşı her ülkenin kendi özel dış ticaret politikalarını uygulamaya koymak.

Liberal politikaların uygulanması ile devletin ekonomiye müdahale alanının kısıtlanması

 • Liberal politikaların uygulanması ile devletin ekonomiye müdahale alanının kısıtlanması

 • IMF, Dünya Bankası – Ulus devletlerin karar alma süreçleri etkileniyor

 • Bireyler ve uluslararası örgütlere atfedilen rol artıyor –Uluslararası Hukuk

 • Küresel çevre, sağlık ve güvenlik sorunlarıGelişen Teknoloji

 • Gelişen Teknoloji

 • Bilgiye ulaşmak kolaylaşmış, fiziki mesafeleri daraltarak iletişim güçlendirmiş, ulaşım maliyetlerini düşürmüştür.

 • Bilgisayar Teknolojisi

 • Elektronik posta, uydu sistemleri, video konferans, gps gibi sistemler yaygınlaşıyorSosyo-Kültürel Değişim

 • Sosyo-Kültürel Değişim

 • Tek bir kültür yaratma

  • Markalaşma
  • Beslenme
  • Giyim-Kuşam
  • Toplumsal Hareketler
  • Müzik Kültürü
  • Tüketim Toplumu
  • Korkutma, yıldırma, tedhiş
  • Siyasi, askeri veya ideolojik bir davayı zorla kabul ettirmek ya da belli bir grubu veya devleti sürekli korku içinde tutmak için sistematik olarak şiddete başvurma eylemi


Savaş ve diplomasi ile kazanılmayan sonuçları elde etmek, korkutmak ve itaat ettirmek için bir teoriye, felsefeye ve ideolojiye dayanıp, siyasi maksatlarla iktidarı veya rejimi hedef alarak terör ve şiddetin sistemli bir şekilde kullanılmasıdır

 • Savaş ve diplomasi ile kazanılmayan sonuçları elde etmek, korkutmak ve itaat ettirmek için bir teoriye, felsefeye ve ideolojiye dayanıp, siyasi maksatlarla iktidarı veya rejimi hedef alarak terör ve şiddetin sistemli bir şekilde kullanılmasıdırTerör Dönemi (la Terreur)

 • Terör Dönemi (la Terreur)

 • - 5 Eylül 1793- 28 Temmuz 1794 

 • Jakobenler

 • Robespierre

 • 40.000 ölü

ABD-Rusya arasında yaşanan gerginlik -Terörün araç olarak kullanılması

 • ABD-Rusya arasında yaşanan gerginlik -Terörün araç olarak kullanılması

 • Devlet Destekli Terörizm Kavramı

 • ABD Üçüncü dünya ülkelerindeki diktatör yönetimler ve silahlı gruplar

 • SSCB Batı Avrupa’daki Marksist örgütler1960 ile 1980 arasındaki yirmi yıl boyunca dünyanın hemen her yerinde, demokratik ve sanayileşmiş ülkelerden geri kalmış ülkelere kadar her yerde, çeşitli ideolojilere ve amaçlara dayanan, bir kısmı günümüzde de aktif olan pek çok terör örgütü kurulmuş ve eylemde bulunmuştur

 • 1960 ile 1980 arasındaki yirmi yıl boyunca dünyanın hemen her yerinde, demokratik ve sanayileşmiş ülkelerden geri kalmış ülkelere kadar her yerde, çeşitli ideolojilere ve amaçlara dayanan, bir kısmı günümüzde de aktif olan pek çok terör örgütü kurulmuş ve eylemde bulunmuştur

 • Bu örgütlerin bir kısmı anarşist, bir kısmı anti-emperyalist, bir kısmı Marksist-Leninist, bir kısmı milliyetçi, bir kısmı da ayrılıkçı ideoloji ve amaçlar taşımaktadırBu örgütlerin başlıca eylem biçimi uzunca yıllar bombalı saldırılar ile siyasi cinayetlerle sınırlı kalmıştır. 1960’lardan sonra bu eylem biçimlerine adam kaçırmalar ve uçak kaçırmalar eklenmiştir .

 • Bu örgütlerin başlıca eylem biçimi uzunca yıllar bombalı saldırılar ile siyasi cinayetlerle sınırlı kalmıştır. 1960’lardan sonra bu eylem biçimlerine adam kaçırmalar ve uçak kaçırmalar eklenmiştir .

1) ULUSAL SINIRLARIN AŞILMASI

 • 1) ULUSAL SINIRLARIN AŞILMASI

 • Terörist eylemin ulusal sınırların dışına taşarak yabancı bir devletin vatandaşlarına ya da organların yöneltilmesi.

 • 1972 Münih Olimpiyatları

 • 1993 Dünya Ticaret Merkezine saldırı

 • 11 Eylül SaldırılarıRemzi Ahmet Yusuf (El-Kaide)

 • Remzi Ahmet Yusuf (El-Kaide)

 • 6 ölü

 • 300 milyon $ zarar.

İlk ortaya çıktığı yıllarda tekil cinayet ve suikast eylemleri biçiminde.

 • İlk ortaya çıktığı yıllarda tekil cinayet ve suikast eylemleri biçiminde.

 • İlerleyen yıllarda teknolojik imkânların gelişmesi dolayısıyla fiziki tahribatı ve yıkımı esas alan (bombalama, uçak kaçırma, molotoflu saldırı v.b.) yeni eylem formlarıDaha profesyonel eylemler

 • Daha profesyonel eylemler

 • Etkili bir tahribat gücü

 • Daha kısa sürede sonuç alma

 • Kimyasal, Nükleer & Biyolojik Silahların Gelişmesi

Nükleer silahlara göre kullanımları çok daha yaygın ancak askerî açıdan kullanılabilirlikleri çok daha kısıtlı kitle imha silahlarıdır. Nükleer silahlara karşı korunma önlemleri almak adeta imkânsızken, kimyasal ve biyolojik silahlara karşı korunma yolları mevcuttur

 • Nükleer silahlara göre kullanımları çok daha yaygın ancak askerî açıdan kullanılabilirlikleri çok daha kısıtlı kitle imha silahlarıdır. Nükleer silahlara karşı korunma önlemleri almak adeta imkânsızken, kimyasal ve biyolojik silahlara karşı korunma yolları mevcutturKimyasal silahlar teneffüs ve deri teması yoluyla kana karışarak ve sinir sistemini etkileyerek canlılar üzerinde kalıcı veya geçici sakatlık veya ölüme yol açmaktadır.

 • Kimyasal silahlar teneffüs ve deri teması yoluyla kana karışarak ve sinir sistemini etkileyerek canlılar üzerinde kalıcı veya geçici sakatlık veya ölüme yol açmaktadır.

 • Sarin gazı, hardal gazı, sianid ve klor gazı.Aum Shinrikyo” (Yüce Gerçek) örgütü metroda sarin gazı kullandı.

 • Aum Shinrikyo” (Yüce Gerçek) örgütü metroda sarin gazı kullandı.

 • 12 ölü, 54 yaralı

 • 5000 den fazla kişi etkilendi.

 • Asahara 2009’da idam edildi.İran-Irak Savaşı esnasında, Saddam Hüseyin'in, 16 Mart 1988'de Irak'ın kuzeyindeki Kürtler’e karşı düzenlediği saldırı.

 • İran-Irak Savaşı esnasında, Saddam Hüseyin'in, 16 Mart 1988'de Irak'ın kuzeyindeki Kürtler’e karşı düzenlediği saldırı.

 • Hardal gazı kullanılıyor.Doğada halihazırda canlılarda bulunan zehirlerin, virüs ve bakterilerin çoğaltılarak silah haline getirilmesi

 • Doğada halihazırda canlılarda bulunan zehirlerin, virüs ve bakterilerin çoğaltılarak silah haline getirilmesi

 • Daha az oranda kullanım ve daha ucuz. / Daha ciddi ölümler

 • Tahıllara ve hayvansal ürünlere karıştırılıyor.

 • Soluma yoluyla da içeri alınabiliyor.Tıp dilinde ANTRAKS

 • Tıp dilinde ANTRAKS

 • Hayvansal ürünler ya da soluma yoluyla.

 • I. Dünya Savaşı’da Almanlar tarafından Şarbon Bombaları kullanıldı.

 • 1925-Cenevre Protokolü: Kimyasal ve Biyolojik Silahların Yasaklanması

 • II.Dünya Savaşı sırasında ABD tarafından 5000 Şarbon Bombası üretildi.İnternet aracılığı ile dikkat çekmeden, silah satışından bomba yapımı için gerekli teknik bilgilere kadar çeşitli bilgilere ulaşılabilmektedir

 • İnternet aracılığı ile dikkat çekmeden, silah satışından bomba yapımı için gerekli teknik bilgilere kadar çeşitli bilgilere ulaşılabilmektedir

 • Sivil veya askeri yapıların çalışmalarında arıza yaratılması, bankaların soyulması, gerekli finansal aktarımların yapılması..El Kaide sanal alemde uzaktan öğretim okulu açtı. Eskiden militanlarını Afganistan'daki kamplarda eğiten örgüt, artık onlarca internet sitesinde adam kaçırmanın, bomba yapmanın inceliklerini anlatıyor.  

 • El Kaide sanal alemde uzaktan öğretim okulu açtı. Eskiden militanlarını Afganistan'daki kamplarda eğiten örgüt, artık onlarca internet sitesinde adam kaçırmanın, bomba yapmanın inceliklerini anlatıyor.  

 • İnternet üzerinde kurulan site Nükleer bomba yapımını resimli olarak anlatıyor. Arapça olarak yayın yapan site bir haftada 57 bin ziyaretçi topladı.Siyasi ve sosyal mercilere ve kişilere gözdağı vermek, baskı oluşturmak maksadıyla resmi birimlerin bilgisayarlarına, network sistemlerine, bilgi ve veri tabanlarına yapılan yasadışı tehdit ve zarar verici saldırılardır.

 • Siyasi ve sosyal mercilere ve kişilere gözdağı vermek, baskı oluşturmak maksadıyla resmi birimlerin bilgisayarlarına, network sistemlerine, bilgi ve veri tabanlarına yapılan yasadışı tehdit ve zarar verici saldırılardır.Siber Savaşı Cazip Kılan Sebepler

 • Siber Savaşı Cazip Kılan Sebepler

 • Klasik yöntemlere kıyasla çok ucuz olmaları

 • Ani ve beklenmeyen saldırı ile düşmanı hazırlıksız yakalar, savunma imkanı vermez

 • Tanınma, bilinme olasılığı yok

 • Sınırlar, kıtalararası ulaşım

 • Fiziksel bir eğitim gerektirmez

 • Uzaktan kumanda edilebilir.Şubat 2000’ de ortaya çıktı

 • Şubat 2000’ de ortaya çıktı

 • Kurbanın şifreleri çalınıp, gizli belgeleri ele geçiriliyor.

 • ABD'de Yahoo, CNN, E-Bay gibi pek çok site saldırılar yüzünden hizmet veremez hale geldi

 • 273 organizasyon TOPLAM KAYIP: $ 265 milyon 589 bin

Propaganda aracı olarak kullanılması

 • Propaganda aracı olarak kullanılması

 • Eylemin geniş kitlelere ulaşması.

 • Toplumda baskı ve güvensizlik yaratılması

 • Rehin alma süreci

 • Dönüm Noktaları

 • 11 Eylül 2001 / ABD

 • 11 Mart 2004 / Madrid

 • 7 Temmuz 2005 / LondaTerörle Savaş Değil, Terörle Mücadele

 • Terörle Savaş Değil, Terörle Mücadele

 • Daha yumuşak politikalar

 • Hukuk üstünlüğü, insan hakları ve demokrasi

 • Salt Militarist politikaları reddetme

 • Uluslararası İşbirliği11 EYLÜL saldırıları sonucunda “Terörizmle Mücadele Eylem Planı” geliştiriliyor. (2001)

 • 11 EYLÜL saldırıları sonucunda “Terörizmle Mücadele Eylem Planı” geliştiriliyor. (2001)

 • i) Polis ve adli işbirliğini artırmak

 • ii) Uluslararası hukuk araçlarını geliştirmek

 • iii) Terörizmin finansmanını sonlandırmak

 • iv) Sınır güvenliğini güçlendirmekA) Tehditlerin tespiti

 • A) Tehditlerin tespiti

 • Terörizm, KİS, bölgesel çatışmalar, organize suçlar tehdit olarak kabul ediliyor. Buna karşı mücadele salt askeri araçlarla olmamalı. İstihbarat, polis kuvvetleri, adli kurumlar ve askeri kurumlar arasında tam bir işbirliği sağlanmalıB) Komşularda Güvenliğin İnşa Edilmesi:

 • B) Komşularda Güvenliğin İnşa Edilmesi:

 • AB içindeki ülkelerin güvenliğini sağlamak amacıyla, komşu ülkelerdeki çatışmalar önlenmeye çalışılıyor. Balkanlar, Güney Kafkasya ve Akdeniz ülkelerindeki sorunlara önem veriliyor.

 • AB KOMŞULUK POLİTİKASI (2004) C) Çok taraflılığa Dayanan Uluslararası Düzen

 •  C) Çok taraflılığa Dayanan Uluslararası Düzen

 • AB nin güvenliği ve refahı artan bir şekilde uluslararası sistemin varlığına bağlıdır.

 • AB içindeki düzen BM nin çizdiği temel hukuk kuralları çerçevesinde sağlanır. / BM Konseyi • 1992 de kurulması öngörüldü

 • ( Maastricht Anlaşması)

 • 800 çalışan ve 70 milyon Euro bütçe

 • İlk önceleri uyuşturucu ile mücadele ediyor.

 • 2001 de görev alanı genişledi (Terörle mücadele birimi)Avrupa genelinde 17 kişi terörden öldü

 • Avrupa genelinde 17 kişi terörden öldü

 • Fransa, İspanya ve İngilitere’de en çok.

 • 167 Ayrılıkçı Terör saldırısı

 • 18 Anarşist ve Sol Grup saldırısı

 • 537 kişi tutuklandı.Europol’un, 2012 de yayımladığı "Avrupa Birliği ülkelerinde terörizm" konulu bir rapora göre ; “Avrupa; finansman, militan devşirme, terör eğitimi ve propagandası açısından terör örgütlerinin lojistik destek üssü olmayı sürdürüyor...”

 • Europol’un, 2012 de yayımladığı "Avrupa Birliği ülkelerinde terörizm" konulu bir rapora göre ; “Avrupa; finansman, militan devşirme, terör eğitimi ve propagandası açısından terör örgütlerinin lojistik destek üssü olmayı sürdürüyor...”Uluslararası İşbirliği:

 • Uluslararası İşbirliği:

 • Adli kurumlar, kolluk kuvvetleri ve istihbarat servisleri arasında işbirliği ve bilgi alışverişi.

 • Kolluk kuvvetleri ve istihbarat görevlileri için düzenli forumların oluşturulması ve görüşlerin dile getirilmesi

 • Terörle mücadele eden devletlerin ekonomik kaynak ihtiyacını karşılamak adına GÜVEN FONU oluşturulmasıb) Risk Faktörlerine Dikkat Çekmek:

 • b) Risk Faktörlerine Dikkat Çekmek:

 • Farklı dini ve etnik gruplar arasında kültürel ve dini diyaloglar geliştirerek çatışmaları azaltmak

 • Toplumlar arasındaki yapısal eşitsizlikleri kaldırmak, bunun için ekonomik politikalara önem vermek.

 • Marjinalleşmiş grupların katılımlarını sağlamak için siyasi politikalar benimsemek.

 • Devletlerin teröre verdiği desteği önlemek.Üye Ülkeler, ortak güvenlik ve savunma politikasını uygulamak için gereken sivil ve askeri imkanları AB’nin hizmetine veriyor.

 • Üye Ülkeler, ortak güvenlik ve savunma politikasını uygulamak için gereken sivil ve askeri imkanları AB’nin hizmetine veriyor.

 • Bir Üye Devletin terör saldırısı ya da doğal veya insan kaynaklı felakete maruz kalması halinde, Birlik ve Üye Devletlerin dayanışma ruhuyla müştereken hareket etmelerini sağlamaktadır.Askeri kapasitenin oluşturulması sorunu. ( Helsinki Headline Goal 2010)

 • Askeri kapasitenin oluşturulması sorunu. ( Helsinki Headline Goal 2010)

 • AB küresel güç mü bölgesel güç mü?

 • Yetki devri sorunu ( Lizbon Anlaşması)


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə