Təsdiq edilmişdirYüklə 2,28 Mb.
səhifə7/13
tarix14.01.2017
ölçüsü2,28 Mb.
#96
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

2.6. Fizika və kimya kabinetləri kinoproyektorla, su təchizatı və kanalizasiya sistemi ilə, eyni zamanda idarəetmə pultları olan xüsusi nümayiş masaları ilə təchiz olunur.

2.7. Əyani vəsaitlərin normal görünməsi üçün nümayiş masasının podiumda (döşəmə səthindən bir qədər hündürdə) quraşdırılması nəzərdə tutulur. Fizika və kimya kabinetlərində şagirdlər üçün elektrik enerjisi, sıxılmış hava (fizika laboratoriyası) xətləri çəkilmiş ikiyerli laboratoriya masaları quraşdırılır. Kimya laboratoriyası çöl divarının yanında yerləşən sorucu şkafla təchiz olunmalıdır.

2.8. Xarici dil kabinetində proyektor üçün idarəetmə pultu və tumbalı müəllim masası, maqnitofon və digər cihazlar üçün altlıq, əyani vəsaitlər saxlanan seksiyalı şkaflar (divarda quraşdırılmış və ya divara bərkidilmiş), linqafon qurğuları və digər əşyalar nəzərdə tutulur.

2.9. İnformatika otaqlarında yerləşdirilən avadanlıqlar – videodispley terminalları, kompyuterlər və fərdi elektron-hesablama maşınları sanitariya- gigiyena tələblərinə uyğun olmalıdır. Ümumi təhsil müəssisələrində kompyuterlərin sayı hər 30 şagirdə 1 kompyuter olmaqla nəzərdə tutulur.

2.10. Texnologiya dərsinin tədrisi aparılan emalatxanalarda avadanlığın yerləşdirilməsi, müşahidənin aparılması, düzgün iş pozasının gözlənilməsi və zədələnmənin profilaktikası üçün əlverişli şərait yaradılmalıdır. Xarratlıq emalatxanasında çilingər dəzgahları pəncərə istiqamətində 45° altında və ya işığın sol tərəfdən düşməsi təmin edilməklə, işıqsaçan divara perpendikulyar 3 sırada yerləşdirilir. İşığın sol tərəfdən düşməsi üçün işıqsaçan divarla perpendikulyar sırada yerləşdirilmiş çilingər dəzgahı arasındakı məsafə ön-arxa istiqamətində 80 sm-dən az olmama-lıdır. Xarratlıq emalatxanalarında çilingər dəzgahlarının işıqsaçan divara perpendikulyar istiqamətdə yerləşdirilməsi ilə həm soltərəfli, həm də sağtərəfli işıqlanmaya yol verilir. Biryerlik çilingər dəzgahlarının sıraları arasındakı məsafə 1,0 m-dən, ikiyerlik çilingər dəzgahlarının sıraları arasındakı məsafə isə 1,5 m-dən az olmamalıdır. Məngənələr çilingər dəzgahlarına onların oxları arasındakı 0,9 m məsafədə bərkidilir. Çilingər dəzgahları hündürlüyü 0,65 m - 0,7 m olan mühafizə toru ilə təchiz olunmalıdır. Deşici, yonucu və digər dəzgahlar xüsusi bünövrə üzərində quraşdırılmalı və qoruyucu torlar, şüşələr və yerli işıqlandırma sistemi ilə təchiz edilməlidir. Çilingər və dülgər işləri üçün istifadə olunan alətlər şagirdlərin yaş həddinə uyğun olmalıdır. Çilingər və dülgər emalatxanalarında, eləcə də əmək müəlliminin otağında əlüzyuyanlar və elektrik suqurudan cihaz quraşdırılır. İlk tibbi yardımın göstərilməsi üçün emalatxanada dərman çantası olmalıdır. Şagirdlər tərəfindən bütün işlər xüsusi geyimdə (xələt, önlük, papaq, yaylıq) yerinə yetirilir. Gözlər üçün təhlükə törədən işlərin icrası zamanı qoruyucu eynəklərdən istifadə edilir.

2.11. Tədris otaqlarında divarların nəm üsulla təmizlənməni təmin edən hamar səthi olmalıdır. Döşəmədə oyuqlar olmamalı və isti əsaslı linoleumla, yaxud parket və ya taxta ilə döşənməlidir. Ayaqyolu və əlüzyuyan yerləşən otaqlarda döşəmələr keramik və ya mozaik cilalanmış plitələrlə üzlənməlidir. Sement, mərmər və ya digər belə materiallardan istifadə olunmur.

2.12. Otaqların divarlarının və döşəmələrinin işlənməsi üçün tikintidə tətbiqinə icazə verilmiş polimer materiallar və məmulatlar istifadə edilməlidir.
3. İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələri
3.1. İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinin binaları mühəndis təchizatı avadanlıqları ilə, həmçinin tədris prosesinin təşkili ilə bağlı tələb olunan digər müvafiq inventar, cihaz və qurğularla təmin edilməlidir.

3.2. Mühəndis təchizatı ilə əlaqədar binalarda istilik, su təminatı, kanalizasiya, havadəyişmə və kondisiyalaşdırma sistemləri quraşdırılır, müxtəlif cihazlardan, qurğulardan, o cümlədən qızdırıcılardan, əlüzyuyanlardan, unitazlardan, pissuarlardan, havasoranlardan istifadə edilir.

3.3. Havanın kondisiyalaşdırılması ayrı-ayrı otaq kondisionerləri vasitəsilə və ya mərkəzləşdirilmiş kondisiyalaşdırma sistemindən istifadə edilməklə həyata keçirilir.

3.4. Tədris otaqlarında və kabinetlərində aşağıdakı avadanlıqlardan istifadə edilir:

3.4.1. şagirdlər üçün bir və ya ikiyerli masalar, oturacaqlar;

3.4.2. müəllim üçün masa və stul;

3.4.3. nümayiş şkafı və sərgi lövhəsi;

3.4.4. yazı taxtası;

3.4.5. tədris vasitələri üçün çoxhissəli şkaf;

3.4.6. nümayiş masası;

3.4.7. kinoproyektorlar;

3.4.8. diaproyektorlar;

3.4.9. televizorlar;

3.4.10. elektron-hesablama texnikası;

3.4.11. müasir informasiya-kommunikasiya sistemləri və digər texniki-tədris vasitələri.

3.5. Emalatxanalarda təyinatından asılı olaraq, aşağıdakı əsas cihaz və qurğulardan istifadə edilir:

3.5.1. cilalandırma qurğusu;

3.5.2. frezerləmə dəzgahı;

3.5.3. pres;

3.5.4. xarrat dəzgahı;

3.5.5. çilingər dəzgahı.

3.6. Emalatxanalarda müxtəlif əyani tədris vasitələrindən, o cümlədən plakatlardan, cədvəllərdən, sxemlərdən, maketlərdən, modellərdən, maşın və cihazların hissələrindən istifadə edilir.


4. Orta ixtisas təhsili müəssisələri
4.1. Orta ixtisas təhsili müəssisələrinin binaları mühəndis təchizatı avadanlıqları ilə, həmçinin tədris prosesinin təşkili ilə bağlı tələb olunan digər müvafiq inventar, cihaz və qurğularla təmin edilməlidir.

4.2. Mühəndis təchizatı ilə əlaqədar binalarda istilik, su təminatı, kanalizasiya, havadəyişmə və kondisiyalaşdırma sistemləri quraşdırılır, müxtəlif cihazlardan, qurğulardan, o cümlədən qızdırıcılardan, əlüzyuyanlardan, unitazlardan, pissuarlardan, havasoranlardan istifadə edilir.

4.3. Havanın kondisiyalaşdırılması ayrı-ayrı otaq kondisionerləri vasitəsilə və ya mərkəzləşdirilmiş kondisiyalaşdırma sistemindən istifadə edilməklə həyata keçirilir.

4.4. Tədris otaqlarında və kabinetlərində aşağıdakı əsas avadanlıqlardan istifadə edilir:

4.4.1. tələbələr üçün bir və ya ikiyerli masalar və oturacaqlar;

4.4.2. müəllim üçün masa və stul;

4.4.3. nümayiş şkafı və sərgi lövhəsi;

4.4.4. yazı taxtası;

4.4.5. tədris vasitələri üçün çoxhissəli şkaf;

4.4.6. nümayiş masası;

4.4.7. kinoproyektorlar;

4.4.8. diaproyektorlar;

4.4.9. televizorlar;

4.4.10. elektron-hesablama texnikası;

4.4.11. müasir informasiya-kommunikasiya sistemləri və digər texniki-tədris vasitələri.

4.5. Emalatxanalarda təyinatından asılı olaraq, aşağıdakı əsas cihaz və qurğulardan istifadə edilir:

4.5.1. cilalandırma qurğusu;

4.5.2. frezerləmə dəzgahı;

4.5.3. pres;

4.5.4. xarrat dəzgahı;

4.5.5. çilingər dəzgahı.

4.6. Emalatxanalarda müxtəlif əyani tədris vasitələrindən, o cümlədən plakatlardan, maketlərdən, modellərdən, maşın və cihazların hissələrindən istifadə edilir.


5. Ali təhsil müəssisələri
5.1. Ali təhsil müəssisələrinin binaları mühəndis təchizatı avadanlıqları ilə, həmçinin tədris prosesinin təşkili ilə bağlı tələb olunan digər müvafiq inventar, cihaz və qurğularla təmin edilməlidir.

5.2. Mühəndis təchizatı ilə əlaqədar binalarda istilik, su, kanalizasiya, havadəyişmə və kondisiyalaşdırma sistemləri quraşdırılır, müxtəlif cihazlardan, qurğulardan, o cümlədən qızdırıcılardan, əlüzyuyanlardan, unitazlardan, pissuarlardan, havasoranlardan istifadə edilir.

5.3. Havanın kondisiyalaşdırılması ayrı-ayrı otaq kondisionerləri vasitəsilə və ya mərkəzləşdirilmiş kondisiyalaşdırma sistemindən istifadə edilməklə həyata keçirilir.

5.4. Tədris otaqlarında və kabinetlərində aşağıdakı əsas avadanlıqlardan istifadə edilir:

5.4.1. tələbələr üçün bir və ya ikiyerli masalar və oturacaqlar;

5.4.2. müəllim üçün masa və stul;

5.4.3. nümayiş şkafı və sərgi lövhəsi;

5.4.4. yazı taxtası;

5.4.5. tədris vasitələri üçün çoxhissəli şkaf;

5.4.6. nümayiş masası;

5.4.7. kinoproyektorlar;

5.4.8. diaproyektorlar;

5.4.9. televizorlar;

5.4.10. elektron-hesablama texnikası;

5.4.11. müasir informasiya-kommunikasiya sistemləri və digər texniki-tədris vasitələri.

5.5. Emalatxanalarda müxtəlif əyani tədris vasitələrindən də istifadə edilir.

5.6. Laboratoriyalarda istifadə edilən cihazların yaratdığı yüksəksəviyyəli elektromaqnit və ionlaşdırıcı şüalanmanın insan orqanizminə göstərdiyi zərərli təsirin əleyhinə profilaktik mühafizə tədbirləri nəzərdə tutulur.

5.7. Akt zalları, bədən tərbiyəsi və idman qurğuları, üzgüçülük hovuzları, ictimai-iaşə müəssisələri, tibb mərkəzləri müvafiq sahə normativləri əsasında tələb olunan avadanlıqlarla, cihaz və qurğularla təmin olunur.5.8. Üzgüçülük hovuzu üçün tövsiyə olunan avadanlıq və ləvazimatlar 19 nömrəli cədvəldə göstərilmişdir:

19 nömrəli cədvəl

Sıra №-si

Avadanlıq və ləvazimatların adı

Sayı

(ədədlə)

1

2

3

1.

1 m məsafədə yerləşən, 12,5 m uzunluğu olan aydın nişanlanmış ayırıcı xətlər

2 - 3

2.

5 m uzunluğunda rezin ayaqaltı

1 - 2

3.

Yastıpəncəliyin profilaktikası üçün 5 ayaqaltı xalçadan ibarət payandaz (uzunluğu-0,3 m)

1

4.

Uzunluğu 6-8 m olan qısa ayırıcı ayaqaltı örtüklər

5 - 11

5.

Müxtəlifölçülü üzgüçülük lövhələri

25

6.

0,5-1,0 kq-lıq yüngülçəkili xilasetmə halqası

30

7.

Rezin ayaqaltı örtüklər

8

8.

Dəstlər (lastlar, tənəffüs boruları, maskalar)

25

9.

Gimnastika çubuğu

25

10.

Müxtəlifölçülü porolon çubuqlar (nudlslar)

10

11.

Müxtəlifölçülü, porolon çubuqlara bərkidilən birləşdirici borular

20

12.

Çubuqlara bərkidilməsi nəzərdə tutulmuş üzən lövhələr

10

13.

Ayaqların birləşdirilməsi üçün müxtəlifölçülü calaqlar

25

14.

Üzən nişanlar

25

15.

Hovuza daxil olmaq üçün borta bitişik nərdivan (trap)

1

16.

Dərin hovuzlar üçün hərəkətli batırılan döşəmə

1

17.

3 m uzunluğunda plastmas çubuqlar

2 - 4

18.

Müxtəlifölçülü hava vurulan halqalar

25

19.

Müxtəlifölçülü rezin toplar

30

20.

Üzən qurşaqlar (üfüqi)

10

1

2

3

21.

Yüklü halqalar (şaquli)

10

22.

Çubuqlar üçün dəliklər (lövhələri birləşdirən) nəzərdə tutulmuş düzbucaqlı penoplast lövhə

2

23.

Ayırıcı blok (hovuzun bir hissəsinin ayrılması üçün)

1

24.

Rəngli üzücü nişanlar (bayraq)

4

25.

Üzgüçülük eynəkləri

25

26.

Üzməyi öyrənənləri suda yerində saxlamaq üçün taxılıb - çıxarılan fiksatorlar

25

27.

“Brass” və “delfin” üsulları ilə üzməyin öyrədilməsi üçün əlaqə elementləri

25

28.

Üzmə üsullarının öyrədilməsi üçün qarmaqlı kəmər

25

29.

Hakim fiti

2

30.

Saniyəölçən cihaz

2

31.

Divardan asılan saat-saniyəölçən

1

32.

Otaq termometri

4

33.

Suyun temperaturunu ölçmək üçün termometr

2


III. Təhsil müəssisələrində ümumi sanitariya-gigiyena tələbləri


  1. Məktəbəqədər təhsil müəssisələri


1.1. İsidilmə və ventilyasiyaya dair tələblər
1.1.1. Qış mövsümündə məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin binasının birinci mərtəbəsində yerləşən qrup otaqlarında döşəmənin temperaturu 22°C-dən az olmamalıdır.

1.1.2. Uşaqların qaldığı otaqların nisbi rütubəti 40-60 faiz, mətbəxdə və ağlar yuyulan otaqda isə 60-70 faiz olmalıdır.

1.1.3. Uşaqlar olmayanda bütün otaqların havası hər gün bir neçə dəfə dəyişdirilir. Otaqların havasının dəyişdirilmə müddəti çöldəki havanın hərarətindən, küləyin istiqamətindən, istilik sisteminin səmərəliliyindən asılıdır. Otaqların ikitərəfli və küncdən havalandırılması daha səmərəli hesab edilir. İkitərəfli hava dəyişməsi hər 1,5 saatdanbir, 10 dəqiqə ərzində həyata keçirilir. Otaqların havası uşaqlar olmayan zaman dəyişdirilir və onların gəzintidən və ya məşğələdən qayıtmasından 30 dəqiqə əvvəl başa çatdırılır. Otaqlarda havanın dəyişdirilməsi zamanı otağın temperaturunun qısa müddətə 2-4°-dən az olmayaraq aşağı düşməsinə yol verilir (uşaqların yaşı nəzərə alınmaqla). İlin isti vaxtlarında bütün otaqların havasının aerasiyasına uşaqlar otaqda olarkən yol verilir. Sanitar qovşağından keçən hava ilə otaqların havasının dəyişdirilməsinə yol verilmir.

1.1.4. Yataq otaqlarının havası uşaqlar yatmazdan əvvəl dəyişdirilir. İlin soyuq vaxtlarında nəfəsliklər uşaqlar yatmazdan 10 dəqiqə əvvəl bağlanır, yatdıqları zaman pəncərələr bir tərəfdən açılır və uşaqların oyanma vaxtından 30 dəqiqə əvvəl bağlanır. İlin isti aylarında uşaqlar yatarkən günorta və gecə pəncərələrin açıq saxlanması mümkündür.

1.1.5. Uşaqların daimi qaldığı otaqlar (qrup və oyun otaqları, yataq otaqları, musiqi və idman məşğələləri otaqları) təmiz hava ilə təmin olunmalıdır. 1 saat ərzində havanın dəyişdirilməsi tezliyi və havanın temperaturu 20 nömrəli cədvəldə göstərilmişdir:

20 nömrəli cədvəl


Otaqlar

Havanın temperaturu (C°-lə)

1 saat ərzində hava mübadiləsinin tezliyi

verici

sorucu

verici

sorucu

1

2

3

4

5

6

Körpələr qrupuna aid olan qruplarda qəbul və oyun otaqları

22-24

2,5

1,5

-

1,5


Orta və böyük qruplara aid olan uşaqlar üçün qruplarda qəbul və oyun otaqları

21-23


2,5

1,5

-

1,5


Məktəbəhazırlıq qrupunun qəbul və oyun otaqlar

22-232,5

1,5

-

1,5

Körpələr və orta qruplara aid olan uşaqlar üçün

21-22


2,5

1,5

-

1,5


Böyük və məktəbəhazırlıq qruplarına aid olan uşaqlar üçün

20-21Körpələr qruplarının yataq otaqları

1

18-20


2

2,5


3

1,5


4


-

5

1,5


6

Orta, böyük və məktəbəhazırlıq qruplarının yataq otaqları

19-20


2,5

1,5

-

1,5


Körpələr qruplarının tualet otaqları

19-23


-

1,5

-

1,5

Orta, böyük və məktəbəhazırlıq qruplarının tualet otaqları

20-21


-

1,5

-

1,5

Musiqi və idman məşğələləri zalı

19-20


2,5

1,5

-

1,5

Gəzinti eyvanları

15-18


1 uşağa 20 m3-dən az olmamaqla

Hovuz otağı

29


1 uşağa 20 m3-dən az olmamaqla

Tibb otaqları

22-23


2,5

1,5

-

1,5

İsidilmiş keçidlər

15-18


1 uşağa 20 m3-dən az olmamaqla

1.1.6. Havanın temperaturu 20 nömrəli cədvələ müvafiq olaraq, uşaqların yaş həddindən və otaqların təyinatından asılı olaraq fərqlənməlidir.

1.1.7. Kompyuter məşğələləri keçirilən otaqlarda havanın nisbi rütubətinin və temperaturunun əlverişli və yolverilən göstəriciləri 21 nömrəli cədvəldə göstərilmişdir:

21 nömrəli cədvəl

Əlverişli göstəricilər

Yolverilən göstəricilər

havanın temperaturu

(C-lə)

nisbi rütubət

(faizlə)

havanın temperaturu (°C-lə)

nisbi rütubət

(faizlə)

19

62

18

39

20

58

22

31

21

55

-

-


Qeyd. Havanın cərəyan sürəti 0,1 m/s-dən artıq olmamalıdır.
1.1.8. Uşaqların qaldığı əsas otaqlarda havanın temperaturuna nəzarət 0,8-1,0 m hündürlükdə daxili divara bərkidilmiş məişət termometrinin köməyi ilə həyata keçirilir.

1.1.9. Fəal oyunlar zamanı uşaqlar otağın temperaturuna uyğun olaraq geyindirilirlər (22 nömrəli cədvəl).Yüklə 2,28 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin