TəSDİq ediRƏM

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 15.34 Kb.
tarix15.12.2018
ölçüsü15.34 Kb.

BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ

İXTİSAS: Riyaziyyat müəllimliyi

FƏNN: Elementar riyaziyyat - 1
İMTAHAN SUALLARI

 1. Elementar riyaziyyatın predmeti və məqsədləri.

 2. Bölünmə haqqında Paskal əlaməti.

 3. Natural ədədlər çoxluğunda Evklid alqoritmi.

 4. Həqiqi ədədlərin zəncirvari kəsrlər vasitəsilə təsnifatı.

 5. Zəncirvari kəsrlərin tətbiqi ilə ədədin kökünün hesablanması.

 6. Çoxhədlilər. Çoxhədlilərin bölünməsi. Bezu teoremi.

 7. Çoxhədlinin kökləri.

 8. Tam əmsallı çoxhədlinin tam kökü haqqında teoremin isbatı.

 9. Tənliklərin eynigüclülük və nəticə anlayışları.

 10. Tənliklərin eynigüclülük və dizyunksiya anlayışları.

 11. Tənliklərin eynigüclülüyü haqqında teoremlər (teorem 1, 2).

 12. Tənliklərin eynigüclülüyü haqqında teoremlər (teorem 3, 4).

 13. Tənliklər sistemlərinin eynigüclülüyü. Verilmiş tənliklər sisteminin nəticəsi.

 14. Tənliklər sisteminin həlli üsulları (xətti çevirmə).

 15. Tənliklər sisteminin həlli üsulları (verilmiş sistemin daha sadə sistemlərin dizyunksiyasına gətirilməsi).

 16. Tənliklər sisteminin həlli üsulları (əvəzetmə).

 17. İki natural ədədin ən böyük ortaq böləninin tapılması haqqında Evklid teoreminin isbatı.

 18. Bərabərsizliklərin eynigüclülüyü haqqında hökmlər (hökm 1,2,3).

 19. Bərabərsizliklərin eynigüclülüyü haqqında hökmlər (hökm 4,5,6,7).

 20. Çoxhədlilərin kökləri üçün Viyet düsturları.

 21. İrrasional bərabərsizliklər.

 22. İstənilən rasional ədədin sonlu zəncirvari kəsr şəklində göstərilə bilməsi haqqında teoremin isbatı.

 23. İstənilən natural ədədi üçün çoxhədlisinin ikihədlisinə bölünüb-bölünməməsinin araşdırılması.

 24. Bərabərsizliklərdə eynigüclülük və nəticə anlayışları.

 25. İkiməchullu simmetrik tənliklər sistemi.

 26. Üçməchullu simmetrik tənliklər sistemi.

 27. Dörddərəcəli simmetrik tənliklər.

 28. Əmsalları üzərinə əlavə şərt qoyulmuş dörddərəcəli tənliklər.

 29. Cüt dərəcəli qayıtma tənliklərinin həlli.

 30. Tək dərəcəli qayıtma tənliklərinin həlli.

 31. şəklində olan tənliklərin həlli.

 32. şəklində olan tənliklərin həlli.

 33. Üçbucağın sentroidinin xassəsi.

 34. Üçbucağın daxilinə çəkilmiş çevrənin mərkəzinin xassəsi.

 35. Üçbucağın xaricinə çəkilmiş çevrənin mərkəzinin xassəsi.

 36. Üçbucağın məşhur nöqtələri arasındakı əlaqə.

 37. Seva teoremində zəruriliyin isbatı.

 38. Seva teoremində kafiliyin isbatı.

 39. Seva teoreminin triqonometrik şəkli.

 40. Dörbucaqlının orta xəttləri və dioqanallarının orta nöqtələrini birləşdirən düz xətt parçasının bir nöqtədə kəsişməsi haqqındakı teoremin isbatı.

 41. Dörbucaqlının iki qarşı tərəfinin perpendikulyarlıq şərti.

 42. Dörbucaqlının dioqanallarının perpendikulyarlıq şərti.

 43. Dörbucaqlının orta xəttinin uzunluğu düsturunun çıxarlışı.

 44. Dörbucaqlının dioqanallarının orta nöqtələri arasındakı məsafə düsturunun çıxarlışı.

 45. Dörbucaqlılar üçün kosinuslar teoremi.

 46. Dörbucaqlılar üçün Bretşnayder teoremi.

 47. Dörbucaqlılar üçün Bretşnayder teoremindən çıxan nəticələr (nəticə 1, 2).

 48. Dörbucaqlının sahə düsturları.

 49. Dörbucaqlının sahə düsturlarından çıxan nəticələr (nəticə 1, 2, 3).

 50. Dörbucaqlının sahə düsturlarından çıxan nəticələr (nəticə 4, 5, 6).

 51. Üçbucaqlar üçün Eyler düsturunun çıxarılışı.

 52. Üçbucaqlar üçün Stüart teoremi.

 53. Üç fərqli düz xəttin bir nöqtədə kəsişmələrinə və ya paralel olmalarına dair teoremin zəruriliyinin isbatı.

 54. Üç fərqli düz xəttin bir nöqtədə kəsişmələrinə və ya paralel olmalarına dair teoremin kafiliyinin isbatı.

 55. Üçbucağın ortomərkəzinin xassəsi.

 56. İstənilən vektorlarının skalyar hasili üçün düsturunun isbatı.

 57. Üçbucağın xaricinə və daxilinə çəkilmiş çevrələrin mərkəzləri arasındakı məsafə düsturunun çıxarılışı.

 58. Dörbucaqlılar üçün Eyler düsturunun çıxarılışı.

 59. Dörbucaqlılar üçün sahə düsturunun çıxarılışı, burada - dördbucaqlının tərəfləri, isə dördbucaqlının dioqanallarıdır.

 60. Dörbucaqlılar üçün sahə düsturunun çıxarılışı, burada - dördbucaqlının tərəfləri, - dördbucaqlının yarımperimetri, isə dördbucaqlının qarşı daxili bucaqlarıdır.


Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə