Traducere din limba englezăYüklə 64.36 Kb.
tarix07.01.2018
ölçüsü64.36 Kb.


Traducere din limba engleză

(siglă)
Statutul

Federației Internaționale de Sport pentru Nevăzători

(FISN)

(nota traducătorului: în engleză - IBSA)

2014

Cuprins


§ Titlul

1 Denumirea, sediul social și exercițiul financiar

2 Obiectul de activitate al FISN

3 Personalitatea juridică

4 Structura FISN

5 Membrii

6 Consiliul de Administrație

7 Consiliile și Comitetele Permanente ale FISN

8 Echipa de Management/Conducere a FISN

9 Ședințele Membrilor

10 Încetarea / Suspendarea calității de Membru

11 Finanțele

12 Limba folosită

13 Dizolvarea14 Legea aplicabilă


§ 1
Denumirea, sediul social și exercițiul financiar
1.1 Denumirea Organizației este Federația Internațională de Sport pentru Nevăzători (FISN)/ International Blind Sports Federation. e.V. (IBSA)
1.2 Sediul social al FISN este în Bonn, Germania.
1.3 FISN este înregistrată la „Registrul Asociațiilor” de pe lângă Tribunalul Districtual din Bonn.
1.4 Exercițiul financiar este anul calendaristic – ianuarie-decembrie.
§ 2
Obiectul de activitate al FISN
2.1 Viziunea FISN este o lume în care oamenii nevăzători sau parțial nevăzători își pot realiza visele prin sport, pe viață.
2.2 Pentru a-și îndeplini viziunea, aceasta este susținută de Misiunea FISN, care pledează pentru un mod activ de viață prin oferirea de oportunități membrilor noștri pentru a organiza și a participa la activitățile sportive. Facem acest lucru printr-o conducere organizatorică și printr-un schimb de abilități necesare pentru fortificarea și sprijinirea membrilor noștri. Scopul FISN este acela de a promova sportul. Obiectul de activitate din cadrul statutului se realizează în special prin următoarele:
2.2.1 Asigurarea creșterii și puterii Mișcării Sporturilor pentru Nevăzători prin dezvoltarea Federațiilor Membre Naționale în toate țările și susținerea activităților tuturor membrilor FISN;
2.2.2 Supravegherea și monitorizarea FISN - Campionatele Mondiale și Regionale sancționate, cu scopul de a se asigura că organizarea unor astfel de evenimente se face la cel mai înalt standard;
2.2.3 În ceea ce privește Sporturile FISN, aceasta acționează ca organ de conducere al acestor sporturi, inclusiv pentru premierea și sancționarea Jocurilor și Campionatelor Mondiale și Regionale;
2.2.4 Promovarea sporturilor pentru sportivii cu deficiențe de vedere, fără discriminare din rațiuni politice, religioase, economice, de invaliditate, rasiale, sexuale sau de orientare sexuală;
2.2.5 Susținerea și încurajarea activităților educaționale, culturale, științifice și de cercetare, care contribuie la dezvoltarea și promovarea Mișcării Sporturilor pentru Nevăzători;
2.2.6 Asigurarea că în sporturile guvernate de către FISN predomină spiritul de fair-play, este interzisă violența, riscurile privind sănătatea sportivilor sunt bine gestionate, iar principiile etice fundamentale sunt respectate;
2.2.7 Contribuirea la crearea unui mediu sportiv fără medicamente pentru toți sportivii nevăzători, în colaborare cu Agenția Mondială Antidoping/Împotriva Dopajului (AMAD);
2.2.8 Contribuirea la dezvoltarea unui proces de clasificare echitabil pentru toți sportivii nevăzători, în conformitate cu codul de clasificare CIP.
§ 3
Personalitatea juridică
3.1 FISN își urmărește obiectivele în mod direct și exclusiv ca o asociație non-profit, așa cum acestea sunt definite în secțiunea intitulată ‘Obiective neimpozabile’ din Codul Fiscal german. Activitățile FISN sunt altruiste; acestea nu vizează în primul rând scopurile comerciale.
3.2 Toți membrii Consiliului de Administrație lucrează în mod voluntar. Statutul permite ca anumite funcții să fie ocupate pe baza unei remunerații și a unui contract de muncă/servicii.
3.3 Resursele FISN pot fi folosite numai în scopurile prevăzute în Statut. Membrii nu vor primi bani din fondurile FISN.
3.4 Nicio persoană nu va fi despăgubită pentru cheltuielile care nu au legătură cu obiectul de activitate al FISN și nu va primi compensații considerate excesive.
§ 4
Structura FISN
4.1 În structura FISN sunt incluse:


   1. Adunarea Generală și alte reuniuni ale Membrilor;
   1. Consiliul de Administrație;
   1. Consiliile, Comitetele Permanente;
   1. Dacă este cazul: Echipa de Management condusă de către Directorul General.

4.2 Definițiile și mandatele acestor structuri sunt prezentate în secțiunile din acest Statut, precum și în regulamentul Organizației.


§ 5
Membrii
5.1 Adunarea Membrilor FISN este organul de conducere al FISN, responsabil cu definirea viziunii și cu conducerea generală a FISN. Următoarele persoane pot fi membri ai FISN:
5.1.1 Federația Membră Națională: organizație națională, recunoscută de către FISN ca fiind singurul reprezentant al sportivilor cu deficiențe de vedere dintr-o anumită țară sau dintr-un anumit teritoriu.
5.1.2 Persoane fizice - membrii de onoare, precum și membrii fondatori.
5.2 Adunarea Generală va decide cu privire la admiterea membrilor.
5.3 Membrii au dreptul:


   1. De a vota și de a fi ascultați la reuniunile Membrilor;
   1. De a desemna candidați pentru diferitele organe ale FISN;
   1. De a depune moțiuni și de a fi ascultați;

5.3.4 De a participa la toate activitățile FISN, cu condiția să îndeplinească criteriile de eligibilitate pentru activitățile respective.


5.4 Membrii au obligația:
5.4.1 De a participa la dezvoltarea viziunii și misiunii FISN, precum și a direcțiilor generale;
5.4.2 De a plăti taxa anuală de membru, în conformitate cu politica stabilită la Adunarea Generală a FISN;
5.4.3 De a respecta toate statutele, codurile, regulile și regulamentele FISN, precum și toate deciziile FISN, care sunt comunicate membrilor în timp util;
5.4.4 De a menține o comunicare regulată și continuă cu FISN și, în special, de a răspunde la solicitările oficiale ale FISN, în timp util.
§ 6
Consiliul de Administrație
6.1 Consiliul de Administrație reprezintă Membrii FISN, aleși la Adunarea Generală, în conformitate cu procedurile de numire și alegere codificate în Statut. Consiliul de Administrație numește și alți membri ai Consiliului de Administrație extins. Toate funcțiile pot fi ocupate atât de bărbați, cât și de femei, chiar dacă în Statut se folosește o formulare specifică unui gen, din motive de redactare.

Conform articolului 26 BGB, Consiliul de Administrație cuprinde următoarele funcții:
 • Un (1) Președinte

 • Un (1) Vicepreședinte

 • Un (1) Secretar General

 • Un (1) Trezorier

 • Cinci (5) Președinți Regionali/Continentali

 • Maximum patru (4) Membri obișnuiți/în ansamblu

 • Un (1) Director Sportiv

 • Un (1) Director Medical.

În plus, următoarea funcție cu drept de a lua cuvântul, dar fără drept de vot, face parte din Consiliul de Administrație extins și este aleasă de către Consiliul de Administrație:
 • Un (1) Director General

Cu excepția Președintelui, Vicepreședintelui, Secretarului General și Trezorierului, nu trebuie ocupate neapărat toate funcțiile din cadrul Consiliului.


6.2 Următoarele clauze se aplică funcțiilor tuturor membrilor Consiliului de Administrație, cu excepția membrilor din oficiu:
6.2.1 Mandatul este, în mod normal, de 4 ani. Cu toate acestea, Consiliul de Administrație va rămâne în funcție, provizoriu, până când se va alege un nou Consiliu. Posturile vacante ar putea fi suplimentate provizoriu de către Consiliu, fiind valabile până la următoarea Adunare Generală.
6.2.2 Alegerile pentru aceste funcții se vor ține în Adunarea Generală, la fiecare patru ani.
6.2.3 Conform articolului 6.2.4, nicio persoană nu va putea face parte din Consiliu mai mult de trei mandate consecutive.
6.2.4 În cazul în care alegerea unei persoane în calitate de Președinte are loc după unul sau mai multe mandate în Consiliu, în altă calitate, acea persoană va avea dreptul, dacă va fi realeasă, să rămână în funcția de Președinte timp de două (2) mandate consecutive.
6.3 Procedurile de numire și alegere sunt incluse în statut și se depun la Adunarea Generală a Membrilor FISN, spre aprobare.
6.4 Consiliul de Administrație are autoritate deplină de a reprezenta FISN. În exercitarea acestei autorități, responsabilitățile Consiliului de Administrație includ următoarele:


 • interpretarea viziunii prezentate de către Membri la Adunarea Generală.

 • aprobarea Politicilor FISN.

 • asigurarea că directivele stabilite de către Membri la Adunarea Generală sunt puse în aplicare.

 • înființarea, dizolvarea, fuziunea, suspendarea executării, precum și reglementarea în alte moduri ale Comitetelor și Comisiilor Permanente ale FISN.

 • stabilirea obiectivelor generale ale planului strategic.

 • monitorizarea performanței în realizarea obiectivelor.

 • împuternicirea, atunci când este cazul, a Directorului General, în relațiile contractuale, contra unei remunerații pentru îndeplinirea atribuțiilor operaționale ale FISN, în conformitate cu normele și reglementările stabilite.

 • desemnarea unui auditor autorizat sau propunerea unui auditor autorizat la Adunarea Generală, care va fi ales cu o majoritate simplă.

6.5 Rolul principal al Președintelui în cadrul organizației include, însă nu se limitează la următoarele sarcini și responsabilități:


 • Prezidează ședințele Consiliului de Administrație

 • Acționează ca membru din oficiu în toate Consiliile și Comitetele Permanente ale FISN, așa cum se specifică în Statut, sau poate delega această funcție altor membri ai Consiliului de Administrație

 • Reprezintă legătura principală între Consiliul de Administrație și Directorul General

 • Se asigură că organizația întreține relații pozitive și productive cu membrii acesteia, cu mass-media, sponsori, donatori, organizații similare, precum și cu comunitatea, în general

În absența acestuia sau atunci când este cazul, Vicepreședintele sau Secretarul General va prelua și sarcinile Președintelui.


6.6 Conform articolului 26, pct. 2 S. 1 BGB, Organizația este legal reprezentată de către Președinte sau de către doi membri ai Consiliului, acționând împreună, dintre care unul trebuie să fie Secretarul General.
6.7 Consiliul de Administrație are dreptul de a desemna un membru cu drepturi depline de vot în Consiliul de Administrație, în cazul în care unul dintre posturile eligibile devine vacant în timpul oricărui mandat.
O astfel de numire trebuie să fie ratificată de către membri la următoarea Adunare Generală, cu excepția cazului în care Adunarea Generală are loc într-un an electoral, situație în care se va aplica procesul electoral.
Încetarea unui mandat care nu a expirat nu se va considera ca fiind un mandat al unui nou membru, după cum se prevede în articolele 6.2.3 și 6.2.4.
6.8 Președintele poate coopta, pe o perioadă determinată, care nu poate să depășească un ciclu electoral normal, până la trei (3) persoane care vor deservi ca membri fără drept de vot.
§ 7
Consiliile, Comitetele Permanente și Comisiile FISN
7.1 Consiliul de Administrație al FISN poate înființa, dizolva, fuziona, suspenda executarea și reglementa în orice alte moduri Comitetele Permanente, Comisiile și grupurile de lucru ale FISN, din când în când, în funcție de necesități.
7.2 Consiliile pot fi înființate, din când în când, de către membrii FISN, în cadrul Adunării Generale, la recomandarea Consiliului de Administrație.
§ 8
Echipa de Management/Conducere și Directorul General din cadrul FISN
8.1 Consiliul de Administrație al FISN poate împuternici Directorul General să reprezinte Organizația și să îndeplinească atribuțiile care îi sunt desemnate.

8.2 Cu condiția să fi fost înființată o Echipă de Management, aceasta va fi condusă de către Directorul General care, în acest scop, poate fi recompensat, în baza unui contract de servicii.


§ 9
Adunarea Generală a Membrilor
9.1 Adunarea Generală a FISN reprezintă adunarea oficială a membrilor FISN. Aceasta este competentă să adopte o rezoluție dacă se prezintă cel puțin o treime (1/3) din membrii cu drept de vot. În cazul în care nu există cvorumul necesar, se poate organiza o nouă adunare, care va avea competența de a lua decizii, indiferent de numărul membrilor prezenți. Este permisă combinarea unei notificări scrise din partea unei adunări care are competența de a lua decizii, în orice situație, cu notificarea scrisă din partea unei Adunări Generale ordinare. Adunarea Generală se va organiza cel puțin o dată la patru ani, la ora, în locul și la data stabilite de către Consiliul de Administrație, cu următoarele scopuri:
9.1.1 Audierea și primirea rapoartelor Consiliului de Administrație, precum și ale Directorului General;
9.1.2 Primirea și aprobarea procesului-verbal al Adunării Generale precedente;
9.1.3 Alegerea Consiliului de Administrație, cu excepția Membrilor desemnați din oficiu, din cadrul Consiliului de Administrație extins;
9.1.4 Aprobarea bugetului și a politicii privind cotizația de membru;
9.1.5 Examinarea și aprobarea politicilor și procedurilor de desemnare și alegere a Membrilor Consiliului de Administrație;
9.1.6 Aprobarea și admiterea membrilor în FISN;
9.1.7 Examinarea și aprobarea rapoartelor financiare și a conturilor auditate, ușurând, astfel, sarcinile Consiliului de Administrație;
9.1.8 Examinarea și aprobarea Statutului;
9.1.9 Aprobarea modificărilor aduse Actului Constitutiv al FISN, care necesită votul a două treimi (2/3) din numărul membrilor prezenți; și
9.1.10 Aprobarea tranzacțiilor cu privire la orice alte afaceri, prezentate în mod corespunzător la adunare.
9.2 Adunarea Generală Extraordinară poate fi convocată de către Președintele FISN, la cererea Consiliului de Administrație sau la cererea a cel puțin o zecime (1/10) din numărul total al Membrilor.
9.3 Notificarea cu privire la Adunarea Generală se va trimite cu cel puțin șase luni înainte de ședință. Ordinea de zi trebuie să fie trimisă cu cel puțin șase săptămâni înainte de ședință, în scris. Data poștei constituie o dovadă suficientă a expedierii în timp util.
Moțiunile se vor depune la Consiliul de Administrație, în scris, cu cel puțin trei luni înainte de Adunarea Generală.

Se va întocmi un proces-verbal pentru fiecare Adunare Generală, care va fi semnat de către Președintele și Secretarul Adunării.


Procedurile care trebuie urmate la Adunarea Generală și la Adunarea Generală Extraordinară sunt prevăzute în Statut.
9.4 Fiecare Membru are dreptul la un singur vot la Adunarea Generală. Un Membru nu poate transfera votul său unui alt Membru dacă nu este reprezentat la ședința membrilor FISN. O persoană fizică nu poate reprezenta în același timp mai mult de un Membru și, ca atare, este limitată la un singur vot, la orice ședință a Membrilor FISN. Membrii onorifici pot participa la Adunarea Generală, însă nu au drept de vot.
9.5 În afară de Membrii FISN, reprezentanții Sporturilor din cadrul FISN au dreptul de a participa la Adunările Generale ale FISN. Aceștia au dreptul de a fi audiați la Adunările Generale ale FISN, însă nu au drept de vot.
§ 10
Încetarea/Suspendarea calității de Membru
10.1 Calitatea de membru al FISN încetează:
10.1.1 Atunci când un Membru își retrage mandatul printr-o notificare, în scris, trimisă Consiliului de Administrație, în acest sens. Demisia va intra în vigoare la data expedierii notificării, cu excepția cazului în care în demisie se specifică o dată ulterioară;
10.1.2 În mod automat, la dizolvarea organizației Membrilor;
10.1.3 În mod automat, în cadrul unei Adunări Generale a FISN, în cazul în care se aprobă, cu o majoritate simplă a voturilor delegaților prezenți, că un Membru nu mai îndeplinește cerințele pentru aderare, conform secțiunii 5.1.
10.1.4 În mod automat, în cazul în care se aprobă, în cadrul Adunării Generale, cu cel puțin două treimi (2/3) din voturi, o rezoluție cu privire la revocarea unui Membru. Trebuie să existe motive temeinice pentru o astfel de revocare, aprobându-se, în special, însă fără a se limita la situația în care un membru prejudiciază grav interesele Organizației ori ale sporturilor pentru nevăzători, în general, sau dacă un Membru încalcă Actul Constitutiv, Statutul, Codurile, regulile și regulamentele FISN. Înainte de exprimarea voturilor cu privire la revocare, Membrul respectiv are dreptul de a fi audiat la Adunarea Generală sau poate alege să răspundă în scris.
10.2 Drepturile care decurg din calitatea de Membru pot fi suspendate pentru o perioadă limitată de timp, printr-o decizie a Consiliului de Administrație. În cazul în care o astfel de suspendare depășește patru ani consecutivi, Consiliul de Administrație va adresa o recomandare, la Adunarea Generală, fie pentru continuarea suspendării, fie pentru încetarea calității de membru.

10.2.1 Înainte ca un Membru să fie suspendat, Membrul respectiv are dreptul de a-și spune punctul de vedere, fie personal, fie în scris, în fața Adunării Generale.


10.2.2 Consiliul de Administrație are obligația de a informa Adunarea Generală cu privire la toate suspendările aflate în derulare.
10.2.3 Membrul suspendat pierde toate drepturile și privilegiile acordate oricărui membru. În special, Membrul respectiv nu are dreptul de a fi audiat, cu excepția audierii având ca obiect suspendarea sa, nici dreptul de a vota la adunările Membrilor și/sau de a introduce sportivi în competițiile sancționate de către FISN și/sau de a participa la activitățile FISN.
10.3 Un Membru poate fi suspendat pentru următoarele motive:
10.3.1 În cazul în care se află în imposibilitatea de a plăti taxa anuală de membru, stabilită la Adunarea Generală, dacă nu se decide altceva de către Consiliul de Administrație; sau
10.3.2 În cazul în care nu îndeplinește condițiile pentru aderare și nu respectă obligațiile Membrilor, după cum se prevede în articolul 5.4.
10.3.3 Dacă există un motiv care să justifice suspendarea, în conformitate cu articolul 10.2, după opinia Consiliului de Administrație, până la următoarea Adunare Generală.
§ 11
Finanțele
11.1 Fondurile FISN constau în principal din:


 • cotizațiile de Membru anuale, precum și orice taxe percepute Membrilor și

 • contribuțiile, subvențiile legale, precum și alte venituri încasate cu scopul de a fi folosite pentru activitățile FISN.

Fondurile pot fi folosite numai pentru obiectele de activitate menționate în Statut. Consiliul de Administrație va decide cu privire la folosirea acestora, în limitele bugetului.


11.2 Conturile și rapoartele financiare vor fi prezentate Consiliului de Administrație, anual sau chiar mai frecvent, de comun acord. Adunarea Generală va aproba rapoartele financiare și conturile auditate, precum și bugetul, așa cum acestea sunt prezentate de către Consiliul de Administrație.


§ 12
Limba folosită
Limba oficială a FISN este limba engleză.
Statutul este redactat în limbile engleză și germană. Va guverna versiunea în limba germană.
§ 13
Dizolvarea
13.1 Dizolvarea se poate realiza printr-o decizie a unei Adunări Generale Extraordinare, convocată în mod special în acest scop, cu o majoritate de două treimi (2/3) din voturile membrilor prezenți. De asemenea, Adunarea va decide cu privire la modalitatea de lichidare și valorificarea activelor rămase.
13.2 După dizolvarea Asociației și pierderea scutirii de impozite, activele Asociației vor fi transferate către o persoană juridică de drept public sau către un alt organ scutit de impozite, cu scopul de a fi folosite pentru continuitatea și susținerea sporturilor dedicate sportivilor cu deficiențe de vedere. Activele Asociației trebuie să fie folosite în scopuri scutite de impozite, după dizolvarea acesteia. Deciziile cu privire la folosirea ulterioară a activelor vor putea fi adoptate numai după ce au fost aprobate în prealabil de către administrația financiară.
§ 13
Legea aplicabilă
14.1 Legislația din Germania va guverna atât FISN, cât și prezentul Statut.

Henk van AllerSecretar General

(semnătură indescifrabilă)

(ștampilă oficială)Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə