TüRKİYE’de kurumlar vergiSİ

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 446 b.
səhifə6/31
tarix16.08.2018
ölçüsü446 b.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

Mükellef tarafından katlanılan bir gider K.K.E.G. olmaması için genel olarak şu şartları taşıması gerekir;

 • Mükellef tarafından katlanılan bir gider K.K.E.G. olmaması için genel olarak şu şartları taşıması gerekir;

 • Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılacak,

 • Gider ile ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi arasında açık ve doğrudan bir illiyet bağı olacak,

 • Gider keyfi olmayacak yani mecburi olacak,

 • Gayrimaddi bir varlık sahibi olunmayacak,

 • Giderin tutarı, kurumun realiteleri ile orantılı olacak,

 • Giderin süresi, kurum ve ticari teamüller açısından makul olacak,

 • V.U.K. açısından geçerli bir belge ile belgelenecek,

 • İlgili dönemin gideri olacak.Aşağıdaki giderler, kurumlar vergsi açısından K.K.E.G. niteliğindedir;

 • Aşağıdaki giderler, kurumlar vergsi açısından K.K.E.G. niteliğindedir;

 • Öz sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler,

 • Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, kur farkları ve benzeri giderler,

 • Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar,

 • Her ne şekilde ve ne isimle olursa olsun ayrılan yedek akçeler,

 • Hesaplanan kurumlar vergisi ile her türlü para cezaları ile vergi cezaları ve gecikme zamları,

 • Bazı taşıtlara ilişkin giderler ve amortismanlar,Menkul kıymetlerin itibari değerlerinin altında ihracından doğan zararlar,

 • Menkul kıymetlerin itibari değerlerinin altında ihracından doğan zararlar,

 • Kurumun kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının suçlarından doğan tazminat giderleri,

 • Basın yoluyla işlenen fiillerden dolayı ödenen tazminatlar,

 • Bazı ürünlere ait ilan ve reklam giderleri,

 • Kurumların yönetim kurulu başkan ve üyelerine verilen temettü ikramiyeleri.Kanunen yasaklanmış fiiller nedeniyle katlanılan giderler (Örneğin T.C.K. Mad.252 uyarınca rüşvet),

 • Kanunen yasaklanmış fiiller nedeniyle katlanılan giderler (Örneğin T.C.K. Mad.252 uyarınca rüşvet),

 • Kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10'unu aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan kısmı.İSTİSNA !!! İhracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, bu faaliyetlerden döviz olarak elde ettikleri hâsılatın binde beşini aşmamak şartıyla yurt dışındaki bu işlerle ilgili giderlerine karşılık olmak üzere götürü olarak hesapladıkları giderleri de indirebilirler (G.V.K. Mad.40).

 • İSTİSNA !!! İhracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, bu faaliyetlerden döviz olarak elde ettikleri hâsılatın binde beşini aşmamak şartıyla yurt dışındaki bu işlerle ilgili giderlerine karşılık olmak üzere götürü olarak hesapladıkları giderleri de indirebilirler (G.V.K. Mad.40).

 • Türk Lirası karşılığı yapılan ihracat hasılatı azami gider tutarının tespitinde dikkate alınmayacaktır. Ancak, Kuzey Kıbrıs Türk Cuhmuriyeti'ne Türk Lirası karşılığı yapılmış ihracat, döviz cinsinden hasılat olarak kabul edilecektir. Döviz olarak elde edilen ihracat hasılatının Türk Lirası karşılığının tespitinde, hasılatın kanuni defterlere kaydedildiği tarihte geçerli olan ve T.C. Merkez Bankasınca tespit ve ilan edilmiş döviz alış kurlarının esas alınması gerekmektedir.Götürü gider uygulaması, mükelleflerin yurt dışındaki işleri ile ilgili olarak yapmış oldukları giderlerden belgesi temin edilemeyenlerin, anılan faaliyetlerden sağlanan hasılatın belli bir oranını aşmamak şartıyla ticari kazançtan indirilmesini öngören bir müessesedir. Dolayısıyla götürü gider hesaplanabilmesi için harcamanın yapılmış ve işletmenin malvarlığında bir azalma meydana gelmiş olması gerekir.

 • Götürü gider uygulaması, mükelleflerin yurt dışındaki işleri ile ilgili olarak yapmış oldukları giderlerden belgesi temin edilemeyenlerin, anılan faaliyetlerden sağlanan hasılatın belli bir oranını aşmamak şartıyla ticari kazançtan indirilmesini öngören bir müessesedir. Dolayısıyla götürü gider hesaplanabilmesi için harcamanın yapılmış ve işletmenin malvarlığında bir azalma meydana gelmiş olması gerekir.

 • İşletmenin yurt dışı faaliyetlerine ilişkin olarak yapılan belgesiz giderlerin de Tekdüzen Muhasebe Sisteminde ilgili gider hesaplarında izlenmesi ve dönem sonunda "690 Dönem Kar-Zarar" hesabına aktarılması gerekir. Belgesi temin edilemeyen giderlerin, hesaplanacak götürü gider tutarını aşan kısmı, kanunen kabul edilmeyen gider olarak Tekdüzen Muhasebe sistemine göre belirlenen ticari kâra ilave olacaktır (194 Sıra No.lu G.V.K.G.T.).Seçilmiş özelgeler;

 • Seçilmiş özelgeler;

 • «Büronuzda çalışan personelin iş gücünü geliştirmek, performansını artırmak amacıyla  konaklamaları için  ödeyeceğiniz otel masraflarının mesleki faaliyetle ilgili bir gider olmaması nedeniyle serbest meslek kazancının tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır. Ancak, bu masrafların personelin ücretine yansıtılması ve ücrete ilişkin hükümlere göre vergilendirilmesi koşuluyla serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak indirilmesi mümkündür.» • Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə