Universitatea „Petru Maior” Tg-­Mureş Concurs de admitere, Colegiul Universitar sesiunea iulie 2003

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 70.18 Kb.
tarix03.04.2018
ölçüsü70.18 Kb.

Universitatea „Petru Maior” Tg-­Mureş Concurs de admitere,

Colegiul Universitar sesiunea iulie 2003


Specializarea: Institutori – învăţământ primar

Limba română

Test grilă – Varianta 3

1. Sunt corect despărţite în silabe cuvintele din seria:

a) fra-zeo-lo-gi-e; em-ul-si-e;

b) fra-ze-o-lo-gi-e; sin-op-tic;

c) re-pa-u-zat; menţ-i-o-na.

2. În cuvântul Gherla sunt:

a) 6 litere, 5 sunete;

b) 6 litere, 4 sunete;

c) 6 litere, 6 sunete.

3. Segmentul evidenţiat din enunţul: „Nu mai primiseră nici o veste de la ei.” se analizează morfosintactic ca în varianta:

a) adverb de negaţie + articol nehotărât al substantivului „veste”;

b) locuţiune adverbială / atribut adverbial;

c) adjectiv pronominal negativ compus, Ac / atribut adjectival.

4. Marcaţi varianta corectă:

a) Nu-mi pot îngăduii şi nu-ţi îngădui nici ţie să susţii asta.

b) Nu-mi pot îngădui şi nu-ţi îngădui nici ţie să susţii asta.

c) Nu-mi pot îngădui şi nu-ţi îngăduii nici ţie să susţii asta.
5. Este corect redactat enunţul interogativ din varianta:

a) Banii pe care ţi i-am trimis pentru frate-meu, datu-i-i-ai sau îi mai ai la tine?

b) Banii care ţi i-am trimis pentru frate-meu, da-tu-i-ai sau îi mai ai la tine?

c) Banii pe care ţi i-am trimis pentru frate-meu, datu-i-ai sau îi mai ai la tine?

6. Proverbul: „Nu te uita în gura câinelui, ci într-a stăpânului!” admite construcţia sintactică:

a) o propoziţie;

b) două propoziţii;

c) altă interpretare.

7. Marcaţi varianta corectă:

a) Deşi ştii obiceiul, nu-ţi va prii de loc ceea ce vei auzi despre el.

b) Deşi-i ştii obiceiul, nu-ţi va priii deloc cea ce vei auzi despre el.

c) Deşi-i ştii obiceiul, nu-ţi va prii deloc ceea ce vei auzi despre el.

8. Este corect redactat enunţul din varianta:

a) Eu îi vorbii în termeni asprii, dovedindu-i că a-şi ascunde vinovăţia nu-i corect.

b) Eu îi vorbii în termeni aspri, dovedindu-i că a-şi ascunde vinovăţia nu-i corect.

c) Eu îi vorbii în termeni aspri, dovedindu-i că aş ascunde vinovăţia nu-i corect.

9. Subordonata din fraza: „Chiar de nu i-ar fi prieten, şi tot i-ar accepta sfaturile.” acceptă varianta:

a) concesivă;

b) condiţională;

c) altă interpretare.

10. Optaţi pentru varianta corectă a enunţului de mai jos:

a) Milă mi de tine, dar de mine mi se rupe inima.

b) Milă mi-i de tine, dar de mine mii se rupe inima.

c) Milă mi-i de tine, dar de mine mi se rupe inima.

11. Se dă fraza: „Cât i-i de urât să-i vadă cum se-nghesuie spre glorie!”. Propoziţiile subordonate acceptă varianta:

a) subiectivă; circumstanţială de mod;

b) completivă indirectă; circumstanţială de mod;

c) subiectivă; predicativă suplimentară.

12. Segmentul p.m. înseamnă:

a) postmeridian;

b) pe mâine;

c) poate mâine.

13. În cuvântul ochean există:

a) 6 litere, 5 sunete;

b) 6 litere, 4 sunete;

c) 6 litere, 3 sunete.

14. Alegeţi varianta în care textul este corect redactat:

a) O dată accept să-ntârzii, dar a doua oară, ba, că asta-mi creează palpitaţii.

b) Odată accept să-ntârzi, dar a doua oară, ba, că asta-mi creează palpitaţii.

c) O dată accept să-ntârzii, dar a doua uoară, ba, că asta-mi crează palpitaţii.

15. Fraza: „Mă doare că mărul e măr ...”(Nichita Stănescu) admite ca variantă de analiză sintactică pentru propoziţia subordonată:

a) subiectivă;

b) completivă directă;

c) completivă indirectă.

16. Primul cuvânt din enunţul exclamativ: „Isteţilor, vedeţi-vă de drum!” admite analiza morfosintactică din varianta:

a) adjectiv, V, fără funcţie sintactică;

b) substantiv, N / S;

c) substantiv, V, fără funcţie sintactică.

17. Marcaţi forma corectă:

a) tixit;

b) frustrat;

c) corijentă.

18. Sinonimul cuvântului congenital este:

a) ereditar;

b) dobândit;

c) incurabil.

19. Subordonata din fraza: „În pofida faptului că n-o agrea, îi recunoştea valoarea.” acceptă varianta:

a) atributivă;

b) concesivă;

c) condiţională.


20. Cuvântul evidenţiat din enunţul: „Doi dintre ei s-au întors din străinătate.” se analizează morfosintactic conform variantei:

a) numeral cardinal cu valoare substantivală, N / subiect;

b) numeral cardinal cu valoare adjectivală, N / atribut adjectival;

c) altă interpretare.

21. Termenul evidenţiat din enunţul: „Fireşte că avea replică la o asemenea afirmaţie.” admite varianta de analiză gramaticală:

a) adverb de mod / nume predicativ;

b) adverb predicativ / predicat verbal impersonal;

c) altă interpretare.


22. Cuvântul evidenţiat din enunţul: „Aşterne-te drumului!” acceptă analiza gramaticală din varianta:

a) substantiv, D / complement indirect;

b) substantiv, D locativ / complement circumstanţial de loc;

c) substantiv, D / complement circumstanţial de mod.

23. Subordonata din fraza: „Era dovedit acum că judecătorul era nevinovat.” admite ca analiză sintactică varianta:

a) completivă directă;

b) subiectivă;

c) altă interpretare.

24. Cuvântul evidenţiat din enunţul: „Părinţii o doreau învăţătoare în oraşul lor.” admite varianta:

a) substantiv, Ac / complement circumstanţial de mod;

b) substantiv, Ac / element predicativ suplimentar;

c) altă interpretare.

25. Optaţi pentru forma corectă:

a) expropia;

b) plebiscit;

c) delicvent.

26. În enunţul: „Lucrarea sus-numită fusese scrisă de criticul ei preferat.”, secvenţa lingvistică evidenţiată comportă varianta de analiză gramaticală:

a) adjectiv compus, N / atribut adjectival;

b) adjectiv compus, Ac / atribut adjectival;

c) altă interpretare.


27. Este corect redactat enunţul din varianta:

a) Pantofii ăştia, ia-i de aici şi dă-i cui vrei, numai să nu-i mai văd.

b) Pantofii ăştia, ia-i de aici şi dă-i-i cui vrei, numai să nu-i mai văd.

c) Pantofii ăştia, ia-i-i de aici şi dă-i-i cui vrei, numai să nu-i mai văd.


28. Marcaţi seria care conţine doar paronime:

a) brici, brac, crap;

b) brutal, brutar;

c) treaz, trezire, trezie.

29. Optaţi pentru varianta redactată conform normelor de ortografie şi punctuaţie în vigoare:

a) Credeţi-mă că i-i dor de voi şi de copiii voştri.

b) Crede-ţi-mă că i-i dor de voi şi de copiii voştrii.

c) Credeţi-mă că i dor de voi şi de copii voştri.


30. Optaţi pentru varianta corect redactată:

a) Prin unele părţi, vor apărea vizitiii zurbagii de altădată.

b) Prin unele părţi, vor apărea vizitii zurbagii de altădată.

c) Prin unele părţi,vor apare vizitiii zurbagii de altădată.


31. Este redactat, conform normelor actuale de ortografie şi punctuaţie, textul din varianta:

a) Pe noi ne-ai refuzat mereu, dar lui putea-i-te-ai oare împotrivi?

b) Pe noi ne-ai refuzat mereu, dar lui putea-i-te-ai oare împotrivii?

c) Pe noi ne-ai refuzat mereu, dar lui putea-te-ai oare împotrivi?

32. În fraza: „Oribil să-i spună asta!”, propoziţia subordonată acceptă ca variantă sintactică:

a) propoziţie principală (nu există frază);

b) completivă directă;

c) subiectivă.


33. Fraza: „Acum, mai mult ca altădată, îl deprimă ce i-ai transmis.” conţine ca propoziţie subordonată:

a) o circumstanţială de timp;

b) o subiectivă;

c) o completivă directă.

34. Fraza: „Surprins că ne-a invitat la celebrarea căsătoriei, faţa lui exprima bucurie” acceptă drept analiză sintactică a subordonatelor varianta:

a) circumstanţială de cauză;

b) circumstanţială de scop;

c) completivă indirectă.

35. Sunt corect despărţite în silabe cuvintele din varianta:

a) im-pos-tu-ră; im-po-si-bil; i-ne-chi-ta-te;

b) in-apt; in-ap-ti-tu-di-ne; in-e-xact;

c) inapt; in-ap-ti-tu-di-ne; i-ne-xact.

36. Care serie de cuvinte conţine numai diftongi?

a) lupoaică, suveică, iau;

b) iarbă, uitat, fuior;

c) aripioară, brâu, cadou.


37. Substantivul evidenţiat din enunţul: „Nu-l prea încânta media obţinută.” admite varianta:

a) N / subiect;

b) Ac / complement direct;

c) Ac / complement de agent.


38. Pronumele subliniat din enunţul: „Ce spuneai că mi s-ar fi transmis?” acceptă varianta de analiză morfosintactică:

a) pronume relativ, Ac / complement direct;

b) pronume interogativ, Ac / complement direct;

c) pronume interogativ, N / subiect.


39. Subordonatele din fraza: „Dar nu-i strica băiatului să umble ca să cunoască lumea.” admit varianta:

a) subiectivă; circumstanţială de cauză;

b) completivă directă; circumstanţială de scop;

c) subiectivă; circumstanţială de scop.

40. Propoziţiile subordonate din fraza: „Oricât ar părea de împăcată cu soarta, drept e c-o mai încearcă şi-acum starea de spirit trăită la revederea satului natal.” acceptă varianta de analiză sintactică:

a) circumstanţială de cauză; subiectivă;

b) concesivă; subiectivă;

c) concesivă; completivă directă.

41. Se dă enunţul: „Mi s-au pus câteva întrebări ... confuze.” Cuvântul evidenţiat acceptă varianta de analiză gramaticală:

a) pronume nehotărât compus, Ac / complement direct;

b) adjectiv pronominal nehotărât compus, Ac / atribut adjectival;

c) adjectiv pronominal nehotărât compus, N / atribut adjectival.

42. Cuvintele pósturi şi postúri sunt:

a) antonime;

b) omofone;

c) omografe.

43. Termenul lingvistic evidenţiat din enunţul: „Nu se zice hop! până nu depăşeşti obstacolul.” admite analiza gramaticală din varianta:

a) interjecţie / complement direct;

b) interjecţie / subiect;

c) altă interpretare.

44. Analiza morfosintactică a cuvântului subliniat din enunţul: „Colegii dinaintea sa optau pentru medicină.” este corectă în varianta:

a) pronume posesiv, G / complement circumstanţial de loc;

b) adjectiv pronominal posesiv, G / complement circumstanţial de loc;

c) adjectiv pronominal posesiv, Ac / atribut adjectival prepoziţional.

45. Marcaţi varianta corectă:

a) Supărareai pustii sufletul.

b) Supărarea-i pustii sufletul.

c) Supărarea-i pustiii sufletul.

46. Există triftongi în toate cuvintele din seria:

a) avioane, creioane, vreau;

b) creioane, lăcrimioară, citeau;

c) gândeai, viorea, chiar.

47. Fraza: „Nu-i chip să-l avertizezi asupra comportamentului agresiv.”acceptă pentru propoziţia subordonată varianta:

a) subiectivă;

b) completivă directă;

c) altă interpretare.

48. Propoziţia subordonată din fraza: „Era prea bun ca să fie ignorat de ceilalţi lingvişti.” acceptă varianta:

a) circumstanţială de scop;

b) circumstanţială de cauză;

c) consecutivă.


49. Subordontele din fraza: „Nu era însă ce trebuia să fie.” acceptă varianta:

a) completivă directă; completivă directă;

b) predicativă; subiectivă;

c) completivă directă; subiectivă.

50. Este corect redactat textul din varianta:

a) Altădată fii mai atent şi nu mi-i mai trimite pe toţi chiulangii ăştia!

b) Altă dată fii mai atent şi nu mi mai trimite pe toţi chiulangiii ăştia!

c) Altădată fii mai atent şi nu mi-i mai trimite pe toţi chiulangiii ăştia!

51. Marcaţi grupa care conţine numai sinonime:

a) stricat, inuman, urât;

b) zdrobit, turtit, oval;

c) despotic, tiranic, dictatorial.


52. Subordonata din fraza: „Iată că, în ciuda previziunilor răuvoitoare, a reuşit.” acceptă varianta:

a) subiectivă;

b) completivă directă;

c) completivă indirectă.

53. Cuvântul salutar înseamnă:

a) salvator;

b) care merită să fie salutat;

c) care salută.

54. Sunt corect despărţite în silabe cuvintele din seria:

a) bi-os-fe-ră; acv-a-riu;

b) pre-şco-lar; acv-a-riu;

c) si-nop-tic; pro-gno-ză.

55. Propoziţia subordonată din fraza: „Că încă îl iubea, la asta se gândea acum...” admite varianta:

a) completivă indirectă;

b) subiectivă;

c) completivă directă.

56. Cuvântul evidenţiat din textul: „Dragul meu, ascultă-mă!” comportă analiza morfosintactică din varianta:

a) pronume posesiv, G / atribut pronominal genitival;

b) adjectiv pronominal posesiv, G / atribut adjectival;

c) adjectiv pronominal posesiv, V / atribut adjectival.

57. Propoziţia subordonată din fraza: „Nu i-a acceptat invitaţia, pe ea preocupând-o să-şi redacteze lucrarea.” admite varianta:

a) circumstanţială de cauză;

b) subiectivă;

c) completivă directă.


58. Segmentul evidenţiat din textul: „Deseori apela la maşina de scris.” acceptă varianta:

a) verb nepredicativ, supin / atribut verbal;

b) verb predicativ, supin / atribut verbal;

c) altă interpretare.


59. Cuvântul evidenţiat din enunţul: „La radio, s-a anunţat de vreo trei ori acest concurs.” acceptă varianta:

a) substantiv, N / subiect;

b) substantiv, Ac / complement direct;

c)altă interpretare.

60. În textul: „Unii dintre ei refuzau să-l creadă.”, segmentul evidenţiat se analizează conform variantei:

a) prepoziţie simplă + pronume personal, Ac / complement indirect;

b) pronume personal, Ac + prepoziţie compusă / atribut pronominal prepoziţional;

c) altă interpretare.Notă. Fiecare subiect are un singur răspuns corect.

Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə