ÜNİversitelerde iŞ MÜkemmelliĞİ modeli 2 mart 2003 İŞ MÜkemmelliĞİ modeli nediR?

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 445 b.
tarix05.09.2018
ölçüsü445 b.


ÜNİVERSİTELERDE İŞ MÜKEMMELLİĞİ MODELİ

  • 2 MART 2003


İŞ MÜKEMMELLİĞİ MODELİ NEDİR?

  •  İş Mükemmelliği Modeli, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) tarafından kurumların toplam kalite yönetimi uygulama başarılarını değerlendirerek Avrupa Kalite Ödülleri dağıtmak üzere oluşturduğu bir değerlendirme modelidir.

  •  Başvuru dosyaları, bu modelin içerdiği başlıklar itibariyle düzenlenmektedir.İŞ MÜKEMMELLİĞİ MODELİ

  • GİRDİLER (OLANAK SAĞLAYAN UNSURLAR)

  • Liderlik

  • Politika ve Stratejiler

  • İnsan Kaynakları Yönetimi

  • Kaynaklar

  • Süreçler

  • SONUÇLAR

  • Müşteri tatmini

  • Çalışanların tatmini

  • Toplum üzerine etkiler

  • İş sonuçlarıLİDERLİK

  • Üniversitenin tüm yöneticilerinin:

  • TKY’yi kurumlarının performansını sürekli iyileştirmek için temel bir süreç olarak benimsemeleri ve bu yöndeki çabalarda liderlik yapmaları;

  • TKY çalışmalarını uygun kaynaklarla desteklemeleri;

  • TKY kültürü oluşturmak yolunda tutarlı ve gözle görülür çaba sarfetmeleri.POLİTİKA VE STRATEJİLER

  • Üniversitenin misyon, vizyon, değerler, politika ve stratejilerinin:

  • Toplam kalite kavramı üzerine oturtulması

  • Kurum planlarının oluşturulmasında TKY politika ve stratejilerinin temel alınması

  • Kalite ölçüm ve enformasyonu temelinde geliştirilmesi

  • Düzenli olarak gözden geçirilmesiİNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

  • Üniversitenin kendini sürekli iyileştirmek için

  • İsdihdam, terfi, eğitim ve kariyer geliştirme süreçleriyle bilgi, beceri ve yetenekleri geliştirmesi

  •  Çalışanlarının tam potansiyelinden etkin biçimde yararlanması

  • Performans değerlendirmelerinin kalite stratejilerini desteklemesi

  • İletişim ve takımlar aracılığıyla kalite iyileştirme çabalarının yaygınlaştırılmasıKAYNAKLAR

      • Üniversite kaynaklarının:
  •  Kalite stratejilerini destekleyecek biçimde tahsis edilmesi

  •  Kalite maliyeti kavramının benimsenmesi

  •  Maliyetleri düşürme programları ile verimliliğin yükseltilmesi

  •  Kalite yönetiminin enformasyon sistemi kaynaklarıyla desteklenmesi

  •  Malzeme israfının en aza indirilmesi

  •  Teknolojiden optimal yararlanılmasıSÜREÇLER

  • Üniversitenin tüm idari ve akademik süreçlerinden

  • Kritik önemde olanların belirlenmesi

  • Süreç sahiplerinin sorumluluk alması

  • Performans standartlarının tespit edilerek ölçümler yapılması

  • Süreç iyileştirme çabalarının kurumsallaşmasıAKADEMİK SÜREÇLER

  • Üniversitenin kritik akademik süreçlerinden bazıları:

  • Ders programı geliştirme

  • Öğretim ve danışmanlık

  • Ölçme ve değerlendirme

  • Öğretim kadrosu geliştirme

  • Atama ve yükseltme

  • Araştırma ve yayınİDARİ SÜREÇLER

  • Üniversitenin kritik idari süreçlerinden bazıları:

  • Öğrenci kabul ve kayıt işlemleri

  • Fiziksel tesislerin, park ve bahçelerin bakımı

  • Kütüphane yönetimi

  • Malzeme temini ve satın alma

  • Yazıişleri prosedürleri

  • Bilgiişlem hizmetleri

  • Personel istihdam ve yükseltme prosedürleriİŞ MÜKEMMELLİĞİ MODELİ: SONUÇLAR

  • Üniversitenin faaliyetlerinden elde ettiği sonuçların, iyileştirme fırsatlarını tespit etmek üzere nasıl değerlendirileceğini açıklar. Değerlendirme alanları:

  • Müşteri tatmini

  • Çalışanların tatmini

  • Toplum üzerinde etkiler

  • İş sonuçlarıMÜŞTERİ TATMİNİ

  • Üniversitenin çıktılarından etkilenen:

  • Öğrencilerin

  • Potansiyel öğrencilerin

  • Öğrenci ailelerinin

  • Mezunları istihdam eden kuruluşların

  • Diğer üniversitelerin

  • Özel sektör ve kamu kuruluşlarının

  • Genel olarak toplumun

  • Üniversitenin hizmetleri ile ilgili algılamaları ve tatminiÇALIŞANLARIN TATMİNİ

  • Üniversitenin akademik ve idari tüm çalışanlarının:

  • Çalışma ortamı

  • Yönetim tarzı

  • Eğitim, gelişme ve yükselme olanakları

  • Birimler arası iletişim ve işbirliği

  • Fiziksel tesis ve teknolojik donanım

  • Sağlık ve güvenlik olanakları

  • hakkındaki algılama ve tatminlerinin düzenli ölçülmesiTOPLUM ÜZERİNE ETKİLER

  • Üniversitenin toplumun yaşam kalitesine, eğitim ve sağlık seviyesine, çevre ve kaynakların korunmasına:

  • Üniversite-işhayatı işbirliği

  •  Teknoparklar

  •  Sürekli eğitim programları

  •  Halk sağlığı projeleri

  •  Spor, kültür ve eğlence faaliyetleri vb.

  • Bilimsel araştırmalar

  • ile yaptığı katkıların düzenli olarak ölçülmesiİŞ SONUÇLARI

  • Üniversitenin bir kurum olarak elde ettiği maddi (finansal) ve maddi olmayan tüm iş sonuçları açısından düzenli olarak değerlendirilmesidir.

  • Maddi ölçüler:

  • Üniversiteye sağlanan bağışlar

  • Maliyetleri düşürme oranları

  • Gerçekleşen yatırımlar vb. olabilir.MADDİ OLMAYAN İŞ SONUÇLARI

  • Üniversitenin performansını yansıtan finansal olmayan iş sonuçları:

  • Yıllık bilimsel yayın sayısı

  •  Düzenlenen bilimsel toplantı sayısı

  •  Kritik idari ve akademik süreçlerin tamamlanma süreleri

  • Öğrenci taban puanlarında artış

  • Öğrenci başarı oranları

  • Kazanılan ödüller vb.
Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə