V kurslar üçün Azərbaycan dilindən imtahan biletləriYüklə 12,76 Kb.
tarix21.10.2017
ölçüsü12,76 Kb.
#7183

Azərbaycan dili fənnindən imtahan sualları.
V kurs


 1. Azərbaycan dilinin türk dilləri ailəsində yeri. Bu dilin tarixi inkişaf yolu.

 2. Fel, quruluşca növü.

 3. Felin xüsusiyyətləri.

 4. Təyini söz birləşmələri.

 5. Ədəbi dilin üslubları.

 6. Feli birləşmələr.

 7. Felin mənaca növləri.

 8. Söz birləşmələri və cümlənin xarakterik əlamətləri.

 9. Məsdər, xüsusiyyətləri.

 10. Sintaktik əlaqələr.

 11. Danışıq səsləri, səs və fonem anlayışı.

 12. Tabesizlik və tabelilik əlaqəsi.

 13. Sait səslər, bölgüsü, ümumi xarakteristikası.

 14. Feli bağlama, feli sifət və məsdər tərkibləri.

 15. Düzəltmə fellər.

 16. Cümlə və onun tipləri.

 17. Şəkilçilərin yazılışı.

 18. Sadə cümlə və onun xüsusiyyətləri, mənbələri.

 19. Təyini söz birləşmələri.

 20. Felin mənaca növləri.

 21. Fonetik hadisələr ( assimilyasiya, dissimilyasiya, yerdəyişmə )

 22. Nida, misallarla izah et.

 23. Sadə cümlə haqqında anlayış.

 24. Felin əmr və xəbər forması.

 25. Cümlənin quruluşuna görə təsnifi ( təktərkibli və cüttərkibli cümlələr )

 26. Təsriflənən və təsriflənməyən fellər.

 27. Ahəng qanunu, saitlərin və samitlərin ahəngi.

 28. Felin bacarıq şəkli.

 29. Cümlə və onun tipləri.

 30. Felin arzu, lazım, vacib və şərt formaları.

 31. Vurğu, vurğunun növləri.

 32. Felin quruluşca növləri.

 33. Zərflərin morfoloji əlamətləri və sintaktik vəzifələri.

 34. Təsdiq və inkar, təsirli və təsirsiz fellər.

 35. Çoxmənalı və omonim sözlər, onların fərqi.

 36. Baş üzvlər: mübtəda və xəbər.

 37. Əsl Azərbaycan sözləri və alınma sözlər.

 38. Cümlə üzvləri.

 39. Qoşma tipləri.

 40. Cümlənin ikinci dərəcəli üzvləri : təyin, tamamlıq, zərflik.

 41. Frazeloji vahidlər və onların növləri.

 42. Həmcins üzvlər.

 43. Azərbaycan dilinin qrafikası. Latın qrafikalı yeni Azərbaycan əlifbası.

 44. Azərbaycan dilinin səsləri və onların hərflərlə ifadə olunması qaydası (fonetika və qrafika).

Səslər və hərflər.

 1. Qoşmaların mənaca növləri.

 2. İdarə əlaqəsi.

 3. Ədat haqqında məlumat. Ədatların qrammatik xüsusiyyətləri, mənaca növləri.

 4. Yanaşma əlaqəsi.

 5. Bağlayıcıların quruluşca növləri.

 6. Uzlaşma əlaqəsi.

 7. Bağlayıcı. Bağlayıcıların mənaca növləri.

 8. Əsas və köməkçi nitq hissələrinin fərqi.

 9. Modal sözlər, mənaca növləri.

 10. Morfologiya. Kök və şəkilçi. Nitq hissəsi.

 11. Tabesizlik və tabelilik bağlayıcıları.

 12. Sintaksis. Cümlə və söz. Söz birləşmələri.

 13. Mürəkkəb cümlə. Tabeli və tabesiz mürəkkəb cümlələr.

 14. Tabesiz mürəkkəb cümlələrdə bağlayıcılar.

 15. Mübtəda budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələr.

 16. Cümlənin məqsəd və intonasiyaya görə cümlənin növləri.( misallarla izah et. )


Tövsiyə olunan ədəbiyyat:


 1. Qəzənfər Kazımov, Faiq Şahbazlı Azərbaycan dili 8-9 cu siniflər üçün dərslik

“Təhsil” nəşriyyatı. Bakı 2003

2. Ə.Z.Abdullayev, N.Q.Cəfərov, Y.M.Seyidov, A.Q.Həsənov. Müasir Azərbaycan dili, IV

hissə, Sintaktik Ali Məktəblər üçün dərslik, Yenidən işlənmiş və təkmilləşdirilmiş üçüncü

nəşr.Hazırlayan : Fənn komissiyasının sədri : Filologiya elmlər namizədi

Fətiyev Mahmud.
Yüklə 12,76 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin