Viitorul Uniunii economice și monetare: pistele propuse de Comisie pentru aprofundarea integrării sociale

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 15.5 Kb.
tarix26.07.2018
ölçüsü15.5 Kb.Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 2 octombrie 2013Viitorul Uniunii economice și monetare: pistele propuse de Comisie pentru aprofundarea integrării sociale

Comisia Europeană a propus crearea unui nou tablou de bord pentru a permite o identificare mai bună și mai precoce a principalelor probleme sociale și în materie de ocupare a forței de muncă în cadrul semestrului european, ciclul anual al UE de elaborare a politicilor economice.

Într-o comunicare privind dimensiunea socială a Uniunii economice și monetare (UEM), adoptată astăzi, Comisia Europeană propune o implicare sporită a sindicatelor și a angajatorilor, atât la nivelul UE, cât și la nivel național, în elaborarea și punerea în aplicare a recomandărilor de politică în cursul semestrului european, o mai bună utilizare a bugetelor Uniunii și a celor naționale pentru a atenua angoasa socială și eliminarea obstacolelor din calea mobilității pentru ocuparea forței de muncă.

Comunicarea urmează Proiectul Comisiei pentru o Uniune economică și monetară profundă și veritabilă (IP/12/1272), publicat în noiembrie 2012, și va contribui la dezbaterile pe marginea viitorului UEM din cadrul Consiliului European din 24-25 octombrie.

Președintele Barroso a declarat: „În ultimii cinci ani, UE a înregistrat progrese uriașe în ceea ce privește guvernanța economică, oferind ajutor financiar unui număr mare de state membre vulnerabile. De la declanșarea crizei, ne-am concentrat acțiunile pentru a face față angoasei sociale cu care se confruntă o parte din societățile noastre. Însă gravitatea crizei, în special în zona euro, ne arată că trebuie să ne intensificăm și mai mult cooperarea pentru a vindeca rănile sociale pe care aceasta le-a lăsat în urmă. Comunicarea de față vizează valorificarea regulilor pe care le-am instituit deja în cadrul semestrului european în scopul de a garanta că modul în care ne gestionăm uniunea economică și monetară implică o dimensiune socială puternică. Le suntem datori cu acest lucru celor 26 de milioane de șomeri și persoanelor celor mai defavorizate din societatea noastră.”

Comunicarea se concentrează pe trei domenii:  • intensificarea supravegherii în ceea ce privește problemele sociale și în materie de ocupare a forței de muncă și consolidarea coordonării politicilor în cadrul semestrului european;

  • dezvoltarea solidarității și promovarea mobilității pentru ocuparea forței de muncă;

  • intensificarea dialogului social.

Supravegherea și coordonarea

Semestrul european stabilește un calendar anual și norme de monitorizare și de coordonare a politicilor economice, în timp ce Strategia Europa 2020 conține obiective sociale și de ocupare a forței de muncă fundamentale pentru următorul deceniu pentru toate cele 28 de state membre ale UE.

Comunicarea se axează asupra aspectelor care au relevanță directă pentru buna funcționare a UEM, respectând totodată în integralitate agenda socială generală pentru UE, în ansamblu. În această comunicare, Comisia propune crearea unui tablou de bord care să permită monitorizarea principalelor evoluții sociale și în materie de ocupare a forței de muncă, obiectivul fiind acela de a analiza mai bine și de a identifica mai rapid problemele majore înainte ca acestea să se manifeste. Printre indicatorii din tabloul de bord s-ar număra:

• rata șomajului și modul în care aceasta evoluează;

• rata tinerilor care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET) și rata șomajului în rândul tinerilor;

• venitul real brut disponibil al gospodăriilor;

• rata riscului de sărăcie în rândul populației de vârstă activă;

• inegalitățile (raportul S80/S20).

Comisia propune, de asemenea, integrarea unui număr limitat de indicatori suplimentari din domeniul social și al ocupării forței de muncă în Raportul anual privind mecanismul de alertă (RMA) utilizat pentru detectarea dezechilibrelor economice.

Aceste date ar trebui să se transpună în politică — de exemplu, în analizele economice aprofundate efectuate ca urmare a exercițiului RMA sau în recomandările specifice fiecărei țări care sunt publicate în primăvara fiecărui an de către Comisia Europeană.Solidaritatea și mobilitatea forței de muncă

Pot fi depuse eforturi sporite pentru a repartiza în mod eficace fondurile UE disponibile în vederea atenuării angoasei sociale în țările care întreprind reforme economice profunde. Pentru perioada 2014-2020, Comisia a propus ca statele membre să aloce promovării incluziunii sociale și combaterii sărăciei minimum 20 % din pachetele financiare care le revin în temeiul Fondului social european (FSE).

Noul program al UE pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială, Fondul european de ajustare la globalizare și Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane sunt, de asemenea, instrumente importante care pot contribui la îndeplinirea acestui obiectiv.

Totodată, trebuie luate măsuri pentru a facilita mobilitatea lucrătorilor în interiorul UE. Deși aproximativ un sfert din tinerii din zona euro activi din punct de vedere economic sunt șomeri (24 % în iulie 2013) și ratele de șomaj în rândul tinerilor prezintă diferențe substanțiale de la o țară la alta (rata cea mai ridicată se înregistrează în Grecia, 62,9 %, iar cea mai scăzută, în Germania, 7,7 %), mai puțin de 4 % din populația în vârstă de muncă din zona euro provine dintr-un alt stat membru decât cel de origine. Prin această comunicare, Comisia se angajează așadar să întreprindă eforturi pentru a reduce costurile și obstacolele legate de mobilitatea profesională pe teritoriul Uniunii Europene.Dialogul social

Se pot aduce îmbunătățiri în ceea ce privește consultarea partenerilor sociali în etapele cele mai importante ale procesului decizional din cadrul semestrului european. Comisia și-a luat angajamentul de a:  • întâlni partenerii sociali ai Uniunii înaintea adoptării analizei anuale a creșterii, în fiecare an, în toamnă;

  • organiza, după analiza anuală a creșterii, o dezbatere cu partenerii sociali ai Uniunii și cu afiliații acestora de la nivel național;

  • desfășura reuniuni tehnice pregătitoare înaintea reuniunii sociale tripartite la nivel înalt din luna martie și a altor reuniuni la nivel înalt;

  • încuraja statele membre să discute cu partenerii sociali naționali despre toate reformele legate de recomandările specifice fiecărei țări.

Context

Comunicarea este parte a unui proces în desfășurare care vizează îmbunătățirea arhitecturii guvernanței economice a UE și consolidează ideile expuse în Proiectul Comisiei pentru o Uniune economică și monetară profundă și veritabilă.

Aceasta constituie un răspuns la solicitarea Consiliului European din 13-14 decembrie 2012 care invita Comisia să prezinte eventuale măsuri cu privire la dimensiunea socială a UEM, inclusiv dialogul social.

Consiliul European din iunie 2013 a reamintit că dimensiunea socială ar trebui consolidată, punând accentul pe importanța unei mai bune monitorizări a situației sociale și de pe piața forței de muncă din UEM, în special prin utilizarea, în cadrul semestrului european, a unor indicatori adecvați referitori la aspectele sociale și la ocuparea forței de muncă.

Consiliul European a subliniat, de asemenea, necesitatea asigurării unei mai bune coordonări a politicilor sociale și din domeniul ocupării forței de muncă, respectându-se pe deplin, totodată, competențele naționale, și a subliniat rolul partenerilor sociali și al dialogului social, inclusiv la nivel național.

Linkuri utile

MEMO/13/837 Consolidarea dimensiunii sociale a Uniunii economice și monetare: întrebări frecvente

Site-ul internet al președintelui Barrosohttp://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/

Site-ul internet al comisarului Andor http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/Persoane de contact:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Sarah Collins (+32 2 296 80 76)

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)IP/13/893


Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə