XƏZƏr universiteti Sillabus (fənn üzrə işçi tədris proqramı) haqqında ƏsasnaməYüklə 174,9 Kb.
tarix14.01.2017
ölçüsü174,9 Kb.
#112
XƏZƏR UNİVERSİTETİ

Sillabus (fənn üzrə işçi tədris proqramı) haqqında

Əsasnamə

  1. Ümumi müddəalar

Bu əsasnamə Ali təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramına, bakalavriat təhsilinin məzmunu və təşkili qaydalarına və digər normativ sənədlərə uyğun hazırlanmışdır.
Əsasnamə Xəzər Universitetinin professor-müəllim heyətinin tədris etdiyi hər fənn üzrə hazırlanmış işçi tədris proqramının (sillabus) məzmun və strukturuna olan ümumi tələblər, onun tərtibi və təsdiq prosessini müəyyən edir.

Sillabus tədris olunan fənnin təsviri və məqsədi, istifadə olunan tədris metodları, gözlənilən tədris nəticələri və ona uyğun qiymətləndirmə meyarlarını əks etdirən sənəddir.

Sillabus bakalavr, magistr və doktor pilləsində tədris olunan bütün fənlər üzrə hazırlanır.

Sillabus hər bir konkret fənn üzrə tədris prosesində müəllimlərin tələbləri və tələbələrin öhdəliklərini müəyyənləşdirir.  1. Strukturu və məzmunu

Sillabusda aşağıdakı məlumat öz əksini tapmalıdır:

 Fənn haqqında ümumi məlumat

Universitet kataloquna uyğun olaraq tədris olunan fənnin adı və kodu, AKTS kreditlərinin sayı, fənnin öncə şərtləri (əgər varsa)

Tədris dili və fənnin növü (məcburi, seçmə və s.), tədris semestriMüəllim haqqında məlumat

Müəllimin adı və əlaqə məlumatı (e-mail və telefon nömrəsi), kafedranın adı, dərs vaxtı və məsləhət saatları, mühazirə otağıFənnin təsviri və məqsədləri

Universitet kataloquna uyğun olaraq fənnin xülasəsi, onun əhəmiyyəti, tədris planındakı digər fənlər ilə əlaqəsi və məqsədləri haqqında məlumatGözlənilən tədris nəticələri

Fənnin məqsədlərinə uyğun olaraq gözlənilən tədris nəticələrinin, yəni fənnin oyrənilməsində təhsilalanın nələri bildiyi, anladığı və tədris prosesini bitirdikdə hansı bacarıqlara yiyələnəcəyi qeyd olunur.Tövsiyə olunan əsas və əlavə ədəbiyyat

Son illər çap olunmuş və Xəzər Universitetinin kitabxanasında sayı kifayət qədər olan əsas dərslik, dərs vəsaitləri və tövsiyə olunan əlavə mənbələr göstərilir. Tövsiyə olunan mənbələrin siyahısında həm çap, həm də elektron resurslar (məlumat bazası, vebsayt və s.) qeyd olunur.Tədris fəaliyyətinin növləri

Fənninin tədrisi prosesində mühazirə, qrup işi, seminar, laboratoriya işləri, praktiki məsələnin təhlili və s. tədris fəaliyyətinin növləri kimi qeyd olunur.Qiymətləndirmə

Aralıq və yekun imtahanlarını daxil etməklə, qiymətləndirmə komponentləri, məsələn fərdi prezentasiya, kurs işi, qrup işi, esse və s., haqqında məlumat verilir və hər komponentin çəkisi faizlə göstərilir. Qiymətləndirmə 100 ballıq şkala ilə ölçülür. Nəzərə alınmalıdır ki, Xəzər universitetinin qəbul olunmuş qiymətləndirmə sistemində aralıq və yekun imtahanları müvafiq olaraq 20-25 və 35-40 bal təşkil edir. Bakalabr səviyyəsində aralıq və yekun imtahanlarının ümumi balı 60-dan, magistr səviyyəsində isə 65-dən artıq olmamalıdır. Davamiyyət üçün isə 5-10 bal nəzərdə tutulur. Xəzər Universitetində bakalavt tələbəsi üçün fənn üzrə nəzərdə tutulmuş keçid balı 60, maqistr tələbəsi üçün isə 65 -dır.Tədris siyasəti və davranış

Müəllim davamiyyət (universitet qaydalarına görə fənn üzrə ümumi dərs saatlarının 20 faizindən çoxunda iştirak etməyən tələbə imtahana buraxılmır), tapşırıqlar, onları yerinə yetirilməsinin son vaxtı, dərsdə fəal iştirak və s. üzrə qoyulan tələbləri müəyyən edir.


Təqvim-tematik planı

Təqvim-tematik planında dərslərin mövzuları, tapşırıqlar və onların yerinə yetirilmə müddəti cədvəl şəklində göstərilir.  1. Hazırlanması və təsdiq prosesi

Hər semestr üçün universitet üzrə qəbul olunmuş vahid forma (əlavə 1) əsasında professor-müəllim heyəti tədris etdiyi fənlərə uyğun sillabus hazırlayır. Hazırlanmış sillabus kafedra müdiri tərəfindən təsdiq edilir. Əgər hər hansı bir səbəbdən kafedra müdiri yoxdursa, o zaman sillabus fakültənin dekanı tərəfindən təsdiqlənir.

Sillabus fənnin tədris olunduğu dildə hazırlanır

Tələbələr sillabus ilə dərsin birinci günündə tanış olmalıdırlar və hər semestrin əvvəlində Xəzər universitetinin vebsaytında yerləşdirilməlidir.

Sillabus davamiyyət jurnalına əlavə olunur.XƏZƏR UNİVERSİTETİ

Humanitar və sosial elmlər fakültəsi

Jurnalistika departamenti

YENİ MEDİAYA GİRİŞ

fənninin

SİLLABUSU

Müəllim: Cabir MƏMMƏDLİ

E-mail:        ja1az@yahoo.com; cmammadli@khazar.org

Telefon:    (+99450) 526 5568 (mob.)

                  (+99412) 421 7916 (254 dax.)Bloq: www.yenimediayagirish.blogspot.com

nnin PROQRAMI
Kursun təsviri

Yeni media anlayışı. Yeni media və multimedia anlayışının öyrənilməsi. Multimedia avadanlıqları ilə tanışlıq. Xəbər portallarının, o cümlədən multimedia xəbər portalının işləmə prinsipləri. Rəqəmli foto, audio və video sahəsində ilkin bilik, bacarıq və vərdişlərin formalaşdırılması. Fotoredaktə. Xəbər portallarında mətnin hazırlanması. Xəbər portalının sosial şəbəkələrə inteqrasiyası. Sosial şəbəkələrin multimedia xəbər portalına inteqrasiyası, auditoriya ilə əlaqənin qurulması. Mətnlərə keçid verilməsi. Şəkillərə, videolara, audiolara keçidlərin verilməsi.

Kursda tələbələrə İnternet, informasiya və kommunikasiya texnologiyaları, multimedia məhsulları haqqında ilkin biliklər, yeni media ilə bağlı əsas anlayışlar, informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından KİV-də effektiv istifadə imkanları öyrədilir.

Kursda, həmçinin yeni medianın əsasları, ənənəvi medianın yeni mediaya transformasiyası, yeni medianın üstünlükləri öyrədilir. Tələbələr yeni media alətlərinin praktik istifadəsində ilkin bacarıq və vərdişlər əldə edirlər. Tədris müddətində ənənəvi media qurumlarının yeni media vasitələri ilə virtual məkana inteqrasiyası haqqında təsəvvürlər formalaşır.

Bu kursda tələbələr İKT-nin imkanlarından informasiya münasibətlərinin qurulması və multimedia mühitinin yaradılması istiqamətində bilik əldə edirlər. Tələbələr bloqların yaradılması, bloqlar və bloqçuluq haqqında texniki biliklər əldə edir və təcrübə toplayır, sosial media haqqında əsas anlayışları mənimsəyirlər. Həmçinin bu kursda tələbələrə informasiya emalı prosesində internet texnologiyalarından səmərəli istifadə üsulları, mobil internet texnologiyalarının jurnalistikada tətbiqi və s. bu kimi problemlər tədris olunur.

Kursu mənimsəyən tələbələr İKT-nin imkanlarından jurnalist fəaliyyətində və multimedia əsaslı xəbərlərin hazırlanması sahəsində ilkin nəzəri bilikləri və praktiki bacarıqları əldə edirlər.

Kurs ərzində və kursun sonunda keçilən mövzularla bağlı imtahan keçirilir və qiymətləndirilmə aparılır.
Kursun məqsədi

1. Tələbələrdə yeni medianın üstünlükləri və xüsusiyyətləri haqqında təsəvvür formalaşdırmaq

2. Tələbələri İKT-nin imkanlarından, xüsusən internet texnologiyalarından effektiv istifadə etməklə informasiya istehsalı, o cümlədən multimedia xəbərlərinin hazırlanması və ötürülməsi prosesinə hazırlamaq

3. Tələbələrə onlayn media üçün yazmaq və redaktə etmək bacarıqları aşılamaq

4. Tələbələri rəqəmli audio, video və foto materialları ilə işləyən texnologiyalarla tanış etmək, fotoredaktə sahəsində bacarıqlar formalaşdırmaq
Kursun vəzifələri:

1. Yeni media və ənənəvi media haqqında bilik vermək və yeni medianın üstünlüklərini çatdırmaq;

2. Tələbələrə onlayn yazı və redaktə bacarıqlarını aşılamaq;

3. Tələbələrə İKT-nin imkanlarından jurnalistika fəaliyyətində effektiv istifadə sahəsində nəzəri biliklər vermək və bacarıqlar formalaşdırmaq;

4. İnternet texnologiyalarından, İnternet servislərindən effektiv istifadə bacarıqları aşılamaq;

5. Kurs üzrə əsas anlayışlar və bölmələrlə əlaqədar müstəqil fikir irəli sürmək və onu arqumentləşdirə bilmək;

6. Tələbələrə müstəqil onlayn informasiya resursu yaratmaq və yeniləməklə bağlı nəzəri biliklər vermək və bacarıqlar formalaşdırmaq.

7. Tələbələrə audio, video və foto faylları ilə tanışlıq və redaktə əməliyyatlarını həyata keçirməyi öyrətmək. Fotoların onlayn mühit üçün hazırlanmasında peşəkar bacarıqlar formalaşdırmaq;

8. Tələbələrdə multimedia xəbərlərinin hazırlanması sahəsində təsəvvürlər formalaşdırmaq. Multimedia kontentinin hazırlanması istiqamətində nəzəri və praktiki biliklər vermək;

9. Azərbaycanda İnternetin və yeni medianın formalaşması ilə bağlı məlumatlar çatdırmaq.


Kurs üçün zəruri olan avadanlıqlar və proqramlar:

1. 4 Gb yaddaşa malik fləş disk;

2. Rəqəmsal fotokamera və ya onu əvəz edən digər qurğu;

3. Noutbuk;

4. Qulaqlıq;

5. Diktofon.Tapşırıqlar və suallar:

1. İnformasiya cəmiyyətində jurnalistin yeri

2. Hansı jurnalist online jurnalistdir

3. İnformasiya portallarına düzgün ad seçimi

4. Hostinq nədir və necə əldə olunur

5. Domen nədir və necə əldə olunur

6. İnternetdə informasiya tapmaq, faktı dəqiqləşdirmək yolları

7. Onlayn jurnalist və sosial şəbəkələr

8. Twitter-in jurnalist üçün üstünlükləri, faydası, ondan düzgün istifadə, həştəq

9. Vətəndaş jurnalistikası nədir

10. Vətəndaş jurnalistləri üçün onlayn imkanlar

11. Vətəndaş jurnalistikası üçün video, audio və foto resursları

12. Bloq nədir, bloq göndərişi nədir

13. Hansı bloq platformaları var

14. Bloqçu kimdir

15. Bloq və saytın fərqli xüsusiyyətləri

16. Bloqu məşhurlaşdırma yolları

17. İnternetdə açar sözlərin faydası

18. Materialın yerləşdirilməsi və düzgün açar sözlərin təyini

19. İnformasiya mübadiləsi proqramları

20. Onlayn jurnalist üçün zəruri avadanlıqlar. Onlayn jurnalistin iş yeri

21. İnternet jurnalistikası üçün veb redaksiya

22. İnternetdə reklamın özəllikləri

23. Açar sözlərlə reklam nədir

24. Reklam cəlb edə bilmək üçün tələb olunan şərtlər

25. Azərbaycan İnternetinin tarixi

26. Azərbaycanda yaranmış ilk informasiya portalları

27. Onlayn jurnalistikada peşə etikası. Netiket

28. İnternetdə istinad və ya keçid vermək nədir, niyə vacibdir

29. Ən populyar axtarış sistemləri. İnternetdə şəkil axtarışı. Azərbaycan dilində informasiya axtarışı necə aparılır/ Azərbaycan domen adlarına uyğun axtarış. Transliterasiya

30. Bloqlarda və portallarda şəkillərin yerləşdirilmə standartları

31. “Z” görünüşlü yerləşdirmələr nədir və faydaları hansılardır

32. Vikipedia. Azərbaycan dilində Vikipediya

33. PhotoShop proqramı ilə tanışlıq, şəklin kəsilməsi, rəng verilməsi və yaddaşa köçürülməsi

34. Audiocity proqramı ilə tanışlıq

35. Konkret bir şəxsin səsini yazmaq və yaddaşda saxlamaq

36. Hər dərsə müxtəlif mövzularda və vacib anlarda çəkilmiş 2 şəkil gətirmək və onları izah etmək

37. Öncədən çəkilmiş 10 şəkil üzərində səsli foto-slayd qurmaq

38. Ekoloji vəziyyəti əks etdirən və dərc olunmaq üçün nəzərdə tutulan şəkil çəkmək

39. Səsli və görüntülü xəbər hazırlamaq

40. Öz materialınız üçün www.animoto.com saytında treiller yaradın

41. Multimedia məşhurlaşdırma alətləri

42. Prezi.com-da hesab açın

43. Kurs boyu hazırladığınız materiallar və bloqunuz barədə prezi.com-da təqdimat hazırlayın.Əlavə dəstək:

Əlavə köməyə ehtiyacı olan, tapşırıqları yerinə yetirə bilməyən tələbə fərdi iş zamanı və ya elektron formada müəllimlə əlaqə saxlaya, problemi müzakirə edə bilər.
Ümumi məlumat

Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı

Yeni mediyaya giriş, JOUR314,3 kredit

Departament

Jurnalistika departamenti

Proqram (bakalavr, magistr)

Bakalavr (BA)

Tədris semestri

2014, Yaz

Fənni tədris edən müəllim

Cabir Məmmədli

E-mail:

ja1az@yahoo.com;

Telefon:

(050) 526 5568 (mobil)

Mühazirə otağı/Cədvəl

302N

Məsləhət saatları
Prerekvizitlər
Tədris dili

Azərbaycanca

Fənnin növü

(məcburi, seçmə)

Məcburi/seçmə

Dərsliklər və əlavə ədəbiyyat

  1. www.az.irexlearning.org

  2. Briqs M. Jurnalistika 2.0 (tərcümə edilmişdir). B. 2010.

  3. New Media: a critical introduction (second edition)/ Martin Lister (and others). NewYork,-2009. 463 p.p.

  4. New Media/Terry Flew

  5. İnformasiya cəmiyyətinin 100 əsas anlayışı. RİTN. - Bakı, 2007.

Kursun vebsaytı
Tədris metodları

Mühazirə

30 saat

Qrup müzakirəsi

10 saat

Praktiki tapşırıqlar

20 saat

Praktiki məsələnin təhlili

10 saat

Digər
Qiymətləndirmə

Komponentləri

Tarix/son müddət

Faiz (%)

Ara imtahan
30

Praktiki məsələ
20

Fəallıq
10

Tapşırıq və testlərKurs işi (Layihə)Prezentasiya/Qrup müzakirə
10

Final imtahanı
30

DigərYekun
100

Kursun təsviri
Kursun məqsədləri
Tədrisin (öyrənmənin) nəticələri
Qaydalar (Tədris siyasəti və davranış)
Cədvəl (dəyişdirilə bilər)

Həftə

Tarix (planlaşdırılmış)

Fənnin mövzuları

Dərslik/Tapşırıqlar14.02.2014

Fənnə giriş. Yeni media kursu və İKT haqqında ilkin məlumatlar. Onlayn jurnalistika, İnternet jurnalistikası və multimedia jurnalistikası anlayışları

www.yenimediayagirish. blogspot.com (Mövzu-1)21.02.2014

Yeni medianın inkişaf mərhələləri. Yeni medianın növləri. Ənənəvi media və yeni media. Yeni media, İnternet mediası, sosial media anlayışlarının fərqli xüsusiyyətləri

www.yenimediayagirish. blogspot.com (Mövzu-2)28.02.2014

İnternet texnologiyaları. İnternetin imkanları. İnformasiya mübadiləsi vasitələri. İnternet mediası bazarı

www.yenimediayagirish. blogspot.com (Mövzu-3)07.03.2014

Onlayn jurnalistikanın özəllikləri. Onlayın jurnalistə verilən tələblər. Mətn redaktorları ilə iş və onlayn redaktə. Onlayn redaksiya

www.yenimediayagirish. blogspot.com (Mövzu-4)14.03.2014

Rəqəmli fotoaparatlar. Piksel. Meqapiksel. Rəqəmli fotonun ölçüsü. Keyfiyyətli foto anlayışı. Rəqəmli fotoaparatla fotoçəkiliş. Fotoçəkiliş qaydaları. “Təbii işıq”, işıqdan effektiv istifadə

www.yenimediayagirish. blogspot.com (Mövzu-5)
21.03.2014

NOVRUZ BAYRAMI


28.03.2014

Fotoredaktəyə giriş. Fotoredaktə proqramları. Onlayn fotoredaktə xidmətləri. Fotolarla iş. Slayd-şou. Fotoredaktə, etik və hüquqi prinsiplər


www.yenimediayagirish. blogspot.com (Mövzu-6)
04.04.2014

Ara imtahan


11.04.2014

Rəqəmli audio. Audioformatlar. Audiofaylların formatını dəyişmək (Müxtəlif audioçeviricilər və s.). Səsyazma qurğuları və mikrofon. Simsiz və kabelli mikrofonlar. Qoşma mikrofonlar. Audiofayllarla iş. Səsyazma. Kompyuterdə səs yazma. Təbii səsin əldə edilməsi. Sıxılmış və sıxılmamış səs formatları. Səs fayllarını ifa edən proqramlar. ITunes, Windows Media Player, Real Player və s. Səs fayllarının kompyuterə yüklənməsi

www.yenimediayagirish. blogspot.com (Mövzu-7)18.04.2014

Rəqəmli video. Videoformatlar. Videofaylların formatını dəyişmək (Müxtəlif videoçeviricilər və s.). Video yazmaq üçün avadanlıqlar. Kamera növləri, videokamera ilə düzgün iş. Video qeydə alma. Süjet, reportajla tanışlıq. Jurnalistin StandUp hərəkəti. Videoplanlar. İşığın düşmə bucağı

www.yenimediayagirish. blogspot.com (Mövzu-8)25.04.2014

Bloqlar və bloqçuluq. Şərhlər. Keçidlər. Anonimlik. Vətəndaş jurnalistikası. Bloq platformaları. Bloqosfer

www.yenimediayagirish. blogspot.com (Mövzu-9)02.05.2014

Sosial media anlayışı və sosial mediaya giriş. Web 2.0 texnologiyaları və “çoxluğun çoxluğa” informasiya paylaşması

www.yenimediayagirish. blogspot.com (Mövzu-10)
09.05.2013

QƏLƏBƏ GÜNÜ


16.05.2014

Azərbaycanda İnternetin və yeni medianın formalaşması və inkişafı

www.yenimediayagirish. blogspot.com (Mövzu-11)23.05.2014

İnternetin tənzimlənməsi və özünütənzimləmə. Yeni medianın tənzimlənməsi

www.yenimediayagirish. blogspot.com (Mövzu-12)25.05.2014

İnternet tanıtma və reklam işinin qurulması

www.yenimediayagirish. blogspot.com (Mövzu-13)30.05.2014

Beynəlxalq jurnalist təşkilatlarının İnternet resursları və yeni media ilə əlaqəli beynəlxalq resurslar

www.yenimediayagirish. blogspot.com (Mövzu-14)Final imtahanYüklə 174,9 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin