XəZƏr universiteti

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 61.32 Kb.
tarix24.10.2017
ölçüsü61.32 Kb.

XƏZƏR UNİVERSİTETİ

Sillabus (fənn üzrə işçi tədris proqramı) haqqında

Əsasnamə

  1. Ümumi müddəalar

Bu əsasnamə Ali təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramına, bakalavriat təhsilinin məzmunu və təşkili qaydalarına və digər normativ sənədlərə uyğun hazırlanmışdır.
Əsasnamə Xəzər Universitetinin professor-müəllim heyətinin tədris etdiyi hər fənn üzrə hazırlanmış işçi tədris proqramının (sillabus) məzmun və strukturuna olan ümumi tələblər, onun tərtibi və təsdiq prosessini müəyyən edir.

Sillabus tədris olunan fənnin təsviri və məqsədi, istifadə olunan tədris metodları, gözlənilən tədris nəticələri və ona uyğun qiymətləndirmə meyarlarını əks etdirən sənəddir.

Sillabus bakalavr, magistr və doktor pilləsində tədris olunan bütün fənlər üzrə hazırlanır.

Sillabus hər bir konkret fənn üzrə tədris prosesində müəllimlərin tələbləri və tələbələrin öhdəliklərini müəyyənləşdirir.  1. Strukturu və məzmunu

Sillabusda aşağıdakı məlumat öz əksini tapmalıdır:

 Fənn haqqında ümumi məlumat

Universitet kataloquna uyğun olaraq tədris olunan fənnin adı və kodu, AKTS kreditlərinin sayı, fənnin öncə şərtləri (əgər varsa)

Tədris dili və fənnin növü (məcburi, seçmə və s.), tədris semestriMüəllim haqqında məlumat

Müəllimin adı və əlaqə məlumatı (e-mail və telefon nömrəsi), kafedranın adı, dərs vaxtı və məsləhət saatları, mühazirə otağıFənnin təsviri və məqsədləri

Universitet kataloquna uyğun olaraq fənnin xülasəsi, onun əhəmiyyəti, tədris planındakı digər fənlər ilə əlaqəsi və məqsədləri haqqında məlumatGözlənilən tədris nəticələri

Fənnin məqsədlərinə uyğun olaraq gözlənilən tədris nəticələrinin, yəni fənnin oyrənilməsində təhsilalanın nələri bildiyi, anladığı və tədris prosesini bitirdikdə hansı bacarıqlara yiyələnəcəyi qeyd olunur.Tövsiyə olunan əsas və əlavə ədəbiyyat

Son illər çap olunmuş və Xəzər Universitetinin kitabxanasında sayı kifayət qədər olan əsas dərslik, dərs vəsaitləri və tövsiyə olunan əlavə mənbələr göstərilir. Tövsiyə olunan mənbələrin siyahısında həm çap, həm də elektron resurslar (məlumat bazası, vebsayt və s.) qeyd olunur.Tədris fəaliyyətinin növləri

Fənninin tədrisi prosesində mühazirə, qrup işi, seminar, laboratoriya işləri, praktiki məsələnin təhlili və s. tədris fəaliyyətinin növləri kimi qeyd olunur.Qiymətləndirmə

Aralıq və yekun imtahanlarını daxil etməklə, qiymətləndirmə komponentləri, məsələn fərdi prezentasiya, kurs işi, qrup işi, esse və s., haqqında məlumat verilir və hər komponentin çəkisi faizlə göstərilir. Qiymətləndirmə 100 ballıq şkala ilə ölçülür. Nəzərə alınmalıdır ki, Xəzər universitetinin qəbul olunmuş qiymətləndirmə sistemində aralıq və yekun imtahanları müvafiq olaraq 20-25 və 35-40 bal təşkil edir. Bakalabr səviyyəsində aralıq və yekun imtahanlarının ümumi balı 60-dan, magistr səviyyəsində isə 65-dən artıq olmamalıdır. Davamiyyət üçün isə 5-10 bal nəzərdə tutulur. Xəzər Universitetində bakalavt tələbəsi üçün fənn üzrə nəzərdə tutulmuş keçid balı 60, maqistr tələbəsi üçün isə 65 -dır.Tədris siyasəti və davranış

Müəllim davamiyyət (universitet qaydalarına görə fənn üzrə ümumi dərs saatlarının 20 faizindən çoxunda iştirak etməyən tələbə imtahana buraxılmır), tapşırıqlar, onları yerinə yetirilməsinin son vaxtı, dərsdə fəal iştirak və s. üzrə qoyulan tələbləri müəyyən edir.Təqvim-tematik planı

Təqvim-tematik planında dərslərin mövzuları, tapşırıqlar və onların yerinə yetirilmə müddəti cədvəl şəklində göstərilir.  1. Hazırlanması və təsdiq prosesi

Hər semestr üçün universitet üzrə qəbul olunmuş vahid forma (əlavə 1) əsasında professor-müəllim heyəti tədris etdiyi fənlərə uyğun sillabus hazırlayır. Hazırlanmış sillabus kafedra müdiri tərəfindən təsdiq edilir. Əgər hər hansı bir səbəbdən kafedra müdiri yoxdursa, o zaman sillabus fakültənin dekanı tərəfindən təsdiqlənir.

Sillabus fənnin tədris olunduğu dildə hazırlanır

Tələbələr sillabus ilə dərsin birinci günündə tanış olmalıdırlar və hər semestrin əvvəlində Xəzər universitetinin vebsaytında yerləşdirilməlidir.

Sillabus davamiyyət jurnalına əlavə olunur.Əlavə 1. Sillabus forması

Ümumi məlumat

Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı

Xarici ölkələrin jurnalistika tarixi –JOUR 422

(3 kredit)

Departament

Jurnalistika departamenti

Proqram (bakalavr, magistr)

Bakalavr (BA)

Tədris semestri

2016, Yaz

Fənni tədris edən müəllim (lər)

Cabir Məmmədli

E-mail:

ja1az@yahoo.com;

Telefon:

(050) 526 5568 (mobil)

Mühazirə otağı/Cədvəl
Məsləhət saatları
Prerekvizitlər
Tədris dili

Azərbaycanca

Fənnin növü

(məcburi, seçmə)

Məcburi/seçmə

Dərsliklər və əlavə ədəbiyyat

  1. Vəliyev H. Xarici ölkələrin jurnalistika tarixi (Dərslik). B.: Zərdabi LTD MMC. 2014. 640 səh.

Kursun vebsaytı
Tədris metodları

Mühazirə

30 saat

Qrup müzakirəsi

10 saat

Praktiki tapşırıqlar

10 saat

Praktiki məsələnin təhlili

10 saat

Digər
Qiymətləndirmə

Komponentləri

Tarix/son müddət

Faiz (%)

Ara imtahan
40

Praktiki məsələ
10

Fəallıq
10

Tapşırıq və testlərKurs işi (Layihə)Prezentasiya/Qrup müzakirəFinal imtahanı
40

DigərYekun
100

Kursun təsviri

XX əsrin sonuna kimi olan müddətdə dünya jurnalistikası tarixindən xronoloji ardıcıllıqla bəhs olunur, KİV-in tipoloji inkişafı prosesi nəzərdən keçirilir, müxtəlif ölkələrin və xalqların sosial, qarşılıqlı mədəni fəaliyyətinin xüsusiyyətləri, ümumi inkişaf meylləri göstərilir.

Kursun məqsədləri

Kurs tələbələrə dünya jurnalistikasının tarixini, inkişaf mərhələrəini və s. öyrətməyi nəzərdə tutur.


Tədrisin (öyrənmənin) nəticələri

Kursun sonunda tələbələrin öyrənəcəyi gözlənilir:
–dünyanın aparıcı media orqanlarının tarixini;

–dünyada medianın inkişafı istiqamətlərini;–Şərq və Qərb mediası arasında fərqləri müqayisə etməyi və s.


Qaydalar (Tədris siyasəti və davranış)
Cədvəl (dəyişdirilə bilər)

Həftə

Tarix (planlaşdırılmış)

Fənnin mövzuları

Dərslik/Tapşırıqlar15.02.2016

Fənnə giriş.


22.02.2016

Kütləvi informasiyanın tarixi təşəkkülündə əsas anlayışlr və kateqoriyalar


29.02.2016

Almaniya jurnalistikası


07.03.2016

Böyük Britaniya jurnalistikası


14.03.2016

Fransa jurnalistikası21.03.2016

Novruz Bayramı28.03.2016

İtaliya, İspaniya və Portuqaliyada mətbuatın yaranması və inkişafı04.04.2016

Ara imtahan


11.04.2016

ABŞ jurnalistikası


18.04.2016

Rusiya jurnalistikası


25.04.2016

Türkiyə mətbuatı


02.05.2016

Ərəb ölkələrinin mətbuatı09.05.2016

Qələbə Günü


16.05.2016

Hindistan mətbuatı


23.05.2016

Çin mətbuatı


30.05.2016

Yaponiya mətbuatı


Final imtahan

Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə