Yangin yanginla mücadele



Yüklə 445 b.
tarix29.10.2017
ölçüsü445 b.



YANGIN







YANGIN- YANGIN ÜÇGENİ

 • YAKIT HAVA

 • ATEŞLEME KAYNAĞI



YANMA

 • ISI (ATEŞLEME KAYNAĞI)

 • OKSİJEN (HAVA)

 • YANICI MADDE (YAKIT)

 • KLASİK YANGIN ÜÇGENİ:

 • Yangının oluşabilmesi için, bu üç unsurun bir arada bulunması gereklidir. Bu üç unsurdan birini kaldıracak olursak yanma olayı meydana gelmez.



YANGIN PİRAMİDİ

 • Yangın söndürme kavramı daha geniş incelendiğinde “Yangın Üçgeni” teorisinin eksik kaldığı saptanmıştır. “Yangın Piramidi” teorisi “Yangın Üçgeni”ni de kapsayacak biçimde daha geliştirilmiştir.

 • Yangın piramidi teorisinde, bu üç faktöre dördüncü bir faktör eklenmiştir. Bu faktör yanıcı madde ile oksijen arasındaki “Kimyasal Reaksiyon” dan bahseden “Bağımsız Zincir Reaksiyonu”dur.

 • Yanmayı devam ettirmek için, zincir reaksiyonun beslenmesi gerekir.



 • ÖNEMLİ RİSK

 • SOLVENT BUHARLAŞMASI

 • YANGIN VE PATLAMA RİSKİ

 • 17.01.2005 tarihinde işletmede yapılan Lower Explosion Limit (LEL) (Alt Patlama Limiti) yüzdeleri ölçüm sonuçları

 • LEL % 2 dir.

 • Üretim Genelinde O2 konsantrasyonu % 20.9



YANGIN PİRAMİDİ

 • Büyük bir şok dalgası veya patlama sonucunda yanıcı maddeler dağılacağından ve patlama sırasında havanın oksijeni bir anda %16 seviyesinin altına düşeceğinden, yanmanın devamını sağlayan kimyasal zincir reaksiyonu kırılır ve yangın söner. (Havada bulunan oksijen seviyesi %16 nın altına düşerse yanma gerçekleşmez.)



YANGIN PİRAMİDİ

 • .



YANGIN

 • ATEŞ

 • Yanıcı madde ile Oksijen arasında oluşan kimyasal olayın gözle görebildiğimiz bölümüdür.

 • YANMA

 • Yanıcı maddelerin ışık ve kuvvetli ısı vererek Oksijen ile birleşmesidir.

 • YANGIN

 • Kontrol edilemeyen yanma olayına yangın denir.



YANMA ÇEŞİTLERİ

 • 1-YAVAŞ YANMA/OKSİTLENME

 • Yanıcı maddenin bünye durumu bakımından buhar veya gaz çıkarır cinsten olmaması veya yeterli ısı ya da oksijen bulunmaması gibi nedenlerle maddenin oksijenle birleşmesi çok yavaş ve dışarıdan belirlenen ışık, ısı, alev, vs. olmaksızın meydana gelir.

 • Örnek: Demir ve Bakır gibi metallerin Oksijen ile birleşip ( FeO ve CuO) paslanması (Oksitlenme olayı).



YANMA ÇEŞİTLERİ

 • 2-KENDİLİĞİNDEN YANMA:

 • Yavaş yanmanın zamanla hızlı yanma haline dönüşmesidir.

 • Oksijen ile yağ birleşirse ısı oluşur ve bir süre sonra yanar.

 • Örnek: (Oksijen tüp vanasının yağlı elle ellenmemesi gibi.)

 • Bezir yağ bulaşmış paçavranın bir süre sonra kendiliğinden alevlenerek yanması

 • 3-HIZLI YANMA:

 • Alev, ışık, korlaşma gibi dışarıdan görülen yanmadır. Alevlenme ve korlanma gibi iki şekilde meydana gelir.



YANMA ÇEŞİTLERİ

 • 4-PARLAMA VE PATLAMA ŞEKLİNDE YANMA:

 • Parlama kolayca ateş alan maddelerde görülen bir olaydır.

 • Patlama tamamen bir yanma olayıdır. Burada dikkati çeken husus maddenin tamamının bir anda yanmasıdır.

 • Bunda maddenin cinsi, bileşimi, şekli, büyüklüğü ve oksijen oranının rolü büyüktür.

 • Patlamada bir anda parlayarak yanan madde çeşitli gazlar haline geçmekte ve son derece büyük bir hacim genişlemesine uğrayarak etrafını zorlamakta ve parlamalar oluşmaktadır.



YANMA ÇEŞİTLERİ 4-PARLAMA VE PATLAMA ŞEKLİNDE YANMA

 • Solvent, Doğal Gaz, LPG, Benzin gibi kolayca ateş alan maddeler parlar.

 • Parlayıcı olan bu maddelerin bir anda tamamen yanması patlama oluşturur.

 • Patlamanın yanmadan farkı, enerji boşalma hızının çok yüksek olmasıdır. Patlama yangın nedeni değil, bir sonuçtur.



YANMA ÇEŞİTLERİ - PATLAMA

 • ÇOK HIZLI OKSİTLENME/YANMA SONUCU OLUŞAN PATLAMALAR

 • Parlayıcı buhar, gaz ve tozun sınırlı bir alanda çok hızlı oksitlenerek enerjisinin boşalması sonucu meydana gelen patlamalardır.

 • Örnek: Metan ve LPG/SPG (propan, bütan) gibi gazlar ile, Nişasta ve un tozu gibi organik tozların hava ile belirli oranlarda karışımı sonucu oluşan patlamalardır.

 • Örnek: Solventin kapalı alanda yoğun biçimde buharlaşarak ortamdaki konsantrasyonun hava ile karışarak ateş kaynağı ile birleşerek patlamasıdır.



YANMA ÇEŞİTLERİ

 • ÇOK HIZLI AYRIŞMA/BOZUNMA SONUCU OLUŞAN PATLAMALAR:

 • Yapıları kararsız maddelerin çok hızlı ayrışması sonucu oluşan çok hızlı enerji boşalımı şeklinde olan patlamalardır. Bu durum için hava ya da oksijen bulunması gerekmez.

 • Örnek: TNT, Dinamit, Karabarut, Roket yakıtı gibi, yapıları kararsız olan maddelerin hızla ayrışarak patlaması.



YANMA ÇEŞİTLERİ

 • FAZLA BASINÇ SONUCU OLUŞAN PATLAMALAR:

 • Basınçlı kapların ve kazanların içinde oluşan aşırı yüksek basınçtan dolayı patlamasıdır.

 • NÜKLEER PATLAMALAR:

 • Nükleer bozunma sonucu maddenin enerjiye dönüşmesi ile ortaya çıkan ani enerji boşalması.



YANICI MADDELER



YANGIN TÜRLERİ



YANGININ YAYILMA YOLLARI

 • 1-ALEVİN DOĞRUDAN BAŞKA YANICI

 • MADDELERE ERİŞMESİ

 • 2-DOKUNARAK ISI İLETİMİ YOLUYLA

 • Metaller ısıyı diğer cisimlere göre iyi

 • iletir.

 • 3-ISININ IŞIMA YOLU İLE İLETİMİ

 • Radyasyon ve ışınım yoluyla iletim

 • 4-ISININ HAVA AKIMI YOLU İLE İLETİMİ

 • Isının hava akımı yoluyla iletimi



YANGININ YAYILMA YOLLARI

 • 1-ALEVİN DOĞRUDAN BAŞKA YANICI MADDELERE ERİŞMESİ

 • Bir maddenin yanabilir gazlar çıkarıncaya kadar ateşle temas etmesi halinde, bu gazlar tutuşur ve yangın meydana gelmiş olur.

 • 2-ISI İLETİMİ YOLUYLA SİRAYETİ

 • Isı bir yangından ya da ısı kaynağından uygun bir iletken yardımıyla iletilir. Bu ısı iletkenliği, her maddenin ve cisimlerin yapısına bağlı olarak değişmektedir. Her maddenin ısı geçirgenliği farklı olmakla birlikte, metaller diğer maddelere kıyasla daha geçirgendir.



YANGININ YAYILMA YOLLARI

 • 3-ISININ IŞIMA YOLU İLE İLETİMİ

 • Işımada, ısı bir kaynaktan başka bir yere ısı

 • ışınlarına dönüşmüş olarak ve boşlukta hızla

 • gelişir. Herhangi bir cisme çarpan bu ısı ışınları

 • orada tekrar ısıya dönüşerek cismi ısıtır. Yani

 • havanın varlığı yokluğu önemli değildir. Hatta

 • boşlukta daha iyi yayılır.

 • 4-ISININ HAVA AKIMI YOLU İLE İLETİMİ

 • Isı Hava ya da sıvı gibi taşıma organı içinde

 • taşınabilir. Sıcak bir maddenin ışığını bir yerden

 • bir yere taşıması olayına taşıma yoluyla ısı

 • transferi denir.



ENDÜSTRİ VE İŞYERİ YANGINLARININ NEDENLERİ

 • Kusurlu inşaat, elektrik tesisatı,aydınlatma ve cihazlardan kaynaklanan yangınlar.

 • Sürtünme sonucu ısınan yüzeylerden kaynaklanan yangınlar

 • Açık alevlerle oluşan yangınlar

 • Yanık sigara ve kibritlerden çıkan yangınlar

 • Kendiliğinden tutuşma sonucu (çevre temizliğinin iyi yapılmaması ve atıkların depolanmamasından dolayı) ortaya çıkan yangınlar.



ENDÜSTRİ VE İŞYERİ YANGINLARININ NEDENLERİ

 • Aşırı ısınmış sıcak yüzeylerden (buhar kazanı, fırınlar vs.) kaynaklanan yangınlar

 • Kıvılcım sıçraması sonucu çıkan yangınlar

 • Kesme ve kaynak işlerinden kaynaklanan yangınlar

 • Bitişik komşu işyerlerindeki yangınların sirayeti sonucu meydana gelen yangınlar

 • Sabotaj sonucu çıkan yangınlar



ENDÜSTRİ VE İŞYERİ YANGINLARININ NEDENLERİ

 • Makinelerden çıkan kıvılcım sonucu makine içindeki yabancı maddelerin tutuşması ile ortaya çıkan yangınlar

 • Ergimiş metallerin çevreye sıçraması sonucu çıkan yangınlar

 • Kimyasal maddelerin yanması, parlaması ve patlaması sonucu oluşan yangınlar

 • Statik elektriklenme sonucunda meydana gelen kıvılcımlardan kaynaklanan yangınlar

 • Bilinmeyen nedenlerden kaynaklanan yangınlar



ENDÜSTRİ VE İŞYERİ YANGINLARININ NEDENLERİ

 • Bütün yangınların nedenleri incelendiği zaman, büyük çoğunluğu hepimizce bilinen günlük yaşantımızdaki bazı alışkanlık, kullanım ve davranışlarımızdan kaynaklandığı görülür.

 • Önem derecesine göre bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • 1-Bilinenleri önemsememek

 • 2-Tedbirsizlik (Gerekli kontrolleri yapmamak)

 • 3-Bilgisizlik (Eğitimsizlik)



YANGIN ÖNLEME TALİMATI

 • Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddelerle oynamayınız.

 • Yasaklanan yerlerde asla sigara içmeyiniz.

 • Elektrik tesisatında işlem yapmayınız.

 • Mesai sonuna açıkta bir şey bırakmayınız.

 • Çalıştığınız ortamı düzenli ve tertipli tutunuz. Talimatlara uyunuz.



YANGIN ÖNLEME TALİMATI

 • Bina çıkış kapılarını her an açılmaya hazır tutunuz. Koridorları boş bırakınız.

 • Çatı aralarını boş ve temiz tutunuz.

 • Bulunduğunuz ortamda Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddeler bulunuyorsa uygun biçimde depolayınız.

 • İş yerinden ayrılırken kapı ve pencereleri açık bırakmayınız.

 • İş yerinde, elektrik, sıvı yakıtlı ve gazlı ısınma araçları kullanmayınız.



YANGIN ÖNLEME TALİMATI

 • Geceleri kullanılmayan elektrik şalterini kapatınız.

 • Elektrikli ve elektronik cihazların fişlerini takılı bırakmayınız.

 • LPG tüplerinin vanalarını kullanmadığınız zaman kapalı tutunuz.

 • Yangın söndürme tüplerini kontrol ediniz.

 • Yanıcı, parlayıcı madde dolumu yapan tankerler yanında asla sigara içmeyiniz. Cep telefonlarını kapalı tutunuz.



.

 • .



TEHLİKELİ MADDE DEPOLAMA MATRİSİ



Temizlik yangını önler, işyerinizi temiz tutunuz.



Kaynak ve kesme işlerinde çok dikkatli olunuz



Sigara içilmemesi gereken yerlerde aksini yapmak intihar etmek demektir.



Yangınla mücadele vasıtalarını temiz ve bakımlı bulundurunuz.



Elektrik donanımına ehliyetsiz kimseler el sürmemelidir.



Kusurlu ve etrafı yanabilir maddelerle dolu ısıtma kazanları tehlikeli olabilir.



Zımpara taşında çalışırken civarda yanabilir madde bulundurmayınız



Yangın ihbarını işittiğinizde ne yapacağınızı önceden öğreniniz.



YANGIN SÖNDÜRME PRENSİPLERİ

 • 1-SOĞUTARAK SÖNDÜRME:

 • Su ile soğutarak söndürme.

 • Yanıcı maddeyi dağıtarak söndürme.

 • 2-HAVA İLE İRTİBATI KESEREK SÖNDÜRME:

 • Örtme

 • Boğma

 • 3-YANICI MADDEYİ ORTADAN KALDIRMA:

 • Yanıcı madde ortadan kaldırılır veya ısıdan korunur.

 • 4-KİMYASAL REAKSİYONUN KIRILMASI:

 • Havanın Oksijeni ile yanıcı madde arasındaki zincir

 • reaksiyonu kırılır.



YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

 • Yangın Söndürme sisteminin seçimindeki faktörler:

 • Yanacak maddenin:

 • Cinsi

 • Miktarı

 • Bulunduğu yer

 • Yanmadan dolayı meydana getirdiği maddi zarar

 • Etrafına verdiği zarar

 • Temin edilme durumu

 • Söndürücülerle olan fiziko-kimyasal durumu



YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ



SULU SÖNDÜRME SİSTEMLERİ 1- SABİT SULU SİSTEMLER 2- HAREKETLİ SULU SİSTEMLER

 • 1- SABİT SULU SİSTEMLER

 • Tavandan Yağmurlama Sistemleri

 • Yangın Dolabı

 • Su basınçlı Sabit Köpük Sistemi

 • Hidrantlar

 • Atomize Su Tesisatı/Su Sisi/Pülverize Su

 • Basınçlı Su Kuleleri, Depolar, Basınçlı Su Tankları/Hidroforlar, Yangın Pompaları

 • Su Perdeleri



SULU SÖNDÜRME SİSTEMLERİ 1- SABİT SULU SİSTEMLER 2- HAREKETLİ SULU SİSTEMLER

 • 2- HAREKETLİ SULU SİSTEMLER

 • Portatif Sulu Sistemler ( Elde Taşınan ve Tekerlekli Araba ile Taşınan)

 • Hareketli Yangın Söndürme Araçları (Çekicili Römork, Arazöz, Motorize Yangın Söndürme Tankerleri)



KURU SÖNDÜRME SİSTEMLERİ 1- SABİT KURU SİSTEMLER 2- HAREKETLİ KURU SİSTEMLER

 • 1- SABİT KURU SİSTEMLER

 • Karbondioksitli Sabit Tesisler

 • Kuru Kimyevi Tozlu Sabit Tesisler

 • Halon Alternatifi Gazlı Sabit Tesisler



KURU SÖNDÜRME SİSTEMLERİ 1- SABİT KURU SİSTEMLER 2- HAREKETLİ KURU SİSTEMLER

 • 2- HAREKETLİ KURU SİSTEMLER

 • PORTATİF KURU SİSTEMLER

 • Elde Taşınan Portatif Kuru Yangın Söndürme Cihazları

 • Tekerlekli Arabayla Taşınabilen Seyyar Kuru Yangın Söndürme Cihazları

 • HAREKETLİ YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI (TANKERLER)



YANGIN TİPİ VE ETKİLİ SEYYAR YS CİHAZI



SEYYAR YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI VE ETKİ ALANLARI



.



.



SYSC İLE YANGINA İLK MÜDAHALE

 • Müdahale sırasında kesinlikle panik yapmayınız, soğukkanlı olarak müdahale ediniz.

 • Hakim rüzgar yönüne göre yangının genişleme yönünü belirleyiniz

 • Yangına neden olan kaynağı saptayınız. (gaz,akaryakıt,katı madde,kimyasal madde A,B,C sınıfı vb)

 • Yangın tipine uygun söndürme cihazı kullanınız.

 • Rüzgarın esme yönünü arkanıza alınız.



SYSC İLE YANGINA İLK MÜDAHALE

 • Aleve yer seviyesinde müdahale ediniz.

 • Alevin tehlikeli hatları ısıtmasını engelleyiniz.

 • Mümkünse birkaç kişi birden müdahale ediniz.

 • Köpüklü müdahalelerde, köpük geldikten sonra müdahale edilmelidir.

 • Yangının tamamen söndüğünden emin olmadan bölgeyi terk etmeyiniz.



SYSC İLE YANGINA İLK MÜDAHALE

 • Özellikle kapalı alan yangınlarında ortaya çıkabilecek gazlar öldürücü olur. Bu nedenle yetkisiz ve donanımsız personeli yangın alanından uzaklaştırınız.

 • Yangını kontrol altına alabilmek ve söndürebilmek için gerekli görülen bütün ünitelerde çalışmalar durdurunuz ve elemanları oradan tahliye ediniz.

 • Su kullanılmaması gereken yagınlarda, yangın tamamen sönene kadar su kullanılmamalı, yangın tamamen söndükten sonra, soğutma amaçlı olarak su kullanılmalıdır.



SU KULLANILMAYAN YANGINLAR

 • İşyerlerinde yangın başlangıçlarında kullanılmak üzere, otomatik püskürtücüler bulunan yerler de dahil, seyyar yangın söndürme cihazları bulundurulacaktır.

 • Parlayıcı sıvılar, yağlar veya boyalardan doğacak yangınlarda:

 • KÖPÜKLÜ , KARBON TETRAKLÖRÜRLÜ,

 • KARBON DİOKSİTLİ,

 • BİKARBONAT TOZLU,

 • Veya diğer benzeri etkili maddeler bulunan yangın söndürme cihazları kullanılacaktır.



SU KULLANILMAYAN YANGINLAR

 • Gerilim altındaki elektrik tesis ve cihazlarında çıkan yangınlarda:

 • HALON ALTERNATİFİ GAZLI,

 • KARBON DİOKSİTLİ,

 • BİKORBONAT TOZLU

 • Veya benzeri etkili diğer tiplerde yangın söndürme cihazları kullanılacaktır.



SU KULLANILMAYAN YANGINLAR

 • Magnezyum veya alüminyum toz ve talaşlarının bulunduğu yerlerde çıkabilecek yangınlara karşı:

 • Sulu, karbon dioksitli ve köpüklü bütün söndürücülerin kullanılması yasaktır.

 • Bu çeşit yangınların, çemberlenmek suretiyle etkili şekilde tecridini sağlamak için, işyerlerinde yeteri kadar KURU VE İNCE KUM VEYA MICIR gibi yanmaz maddeler bulundurulacaktır.



ELEKTRİK TESİSLERİNDE YANGIN

 • 1-Bütün kollarda akım kesilmeli,

 • 2-Sırt rüzgara çevrilerek ateşe yaklaşılmalı ve alevler dipten söndürülmelidir.

 • 3-Metil Bromür, Karbon Tetra Klorür ve Karbondioksit gibi tehlikeli madde püskürten cihazların kullanımında:

 • a) Kapalı, havalandırılmayan yerde maske kullanılmalı

 • b) Açık havada, söndürme için lüzumlu olan zamandan fazla duman ve gaz içinde kalınmamalı

 • c) Söndürmeden sonra, bütün zehirli gazların boşaltılması için kapalı yerler havalandırılmalı.

 • 4-Elbisesi tutuşan kimse yere yatıp yuvarlanmalı, ateşi boğmak için ıslak örtü ile üzeri örtülmeli veya zehirli olmayan yangın söndürücüler kullanılmalı.



ELEKTRİK TESİSLERİNDE YANGIN

 • TESİSİN GERİLİM ALTINDA OLMA İHTİMALİ VARSA

 • 1-Gerilim değerine uygun yalıtkan eldiven kullanılmalı.

 • 2-Elektrik yangınlarını bastırmak için imal edilmiş;

 • Pulvarize su, Karbon köpüğü (CO2), Karbon tetraklorür, Metil Bromür gibi cihazlar kullanılmalı.



ELEKTRİK TESİSLERİNDE YANGIN

 • 3-Söndürme cihazı ile tesisin gerilim altındaki kısımları arasındaki uzaklık en az

 • TAŞINABİLİR SÖNDÜRME CİHAZLARINDA

 • 15 kVolt’a kadar olan tesislerde.......1 metre

 • 15 - 35 kVolt’a kadar olan tesisl…….2 metre

 • 35 kVolttan yukarı gerilimli tesisl.....3 metre

 • PULVARİZASYON FİSKİYELERDE

 • BütünTesislerde...............................3 metre



ELEKTRİK TESİSLERİNDE YANGIN

 • ELEKTRİK TESİSLERİNDE ÇALIŞANLAR; AŞAĞIDAKİ İLK YARDIM VE MÜDAHALE İŞLERİNİ YAPMAK ÜZERE YETİŞTİRİLMİŞ OLMALIDIR.

 • Elektrik çarpmış veya zehirlenerek boğulmuş bir kimseyi canlandırmak.

 • Yara ve yanığı mikrop almayacak şekilde sarmak.

 • Bir yaralıyı en uygun şekilde taşımak.

 • Kanamaları durdurmak ve kırığı sarmak.

 • Derin olmayan yaraları dezenfekte etmek.

 • Yangına ilk müdahale tedbirlerini almak.



YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARININ YERLEŞTİRİLMESİ

 • Yangın söndürme cihazı, bulunduğu yerlerde çıkabilecek yangın türüne uygun olmalıdır.

 • Yangın söndürme cihazı, çabuk ulaşılır, kolay alınabilir bir yerde olmalıdır.

 • Yangın söndürme cihazlarının yerleri iyi tespit edilmelidir.

 • Yangın söndürme cihazlarının yerleri, görevleri orada sürdükçe değiştirilmemelidir.

 • Yangın söndürme cihazlarının yerleri uygun şekilde ışık saçan, karanlıkta da görünmesini sağlayacak malzeme ile işaretlenmelidir.



YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARININ YERLEŞTİRİLMESİ

 • Taşınabilir söndürme cihazının, duvara bağlantı asma halkası, duvardan kolaylıkla alınabilecek şekilde ve zeminden asma halkasına uzaklığı yaklaşık 90 cm. yi aşmayacak şekilde montajlanmalıdır.

 • Yangın söndürme cihazı yangın çıkma olasılığı olan yerin yakınına ama içine değil (en yakınına) konulmalıdır.

 • Yangın söndürme cihazları hiçbir zaman (geçici bile olsa) arka taraflara değil, yangın çıkma olasılığı olan yerlerin kapıdan tarafa olan yerlere konulmalıdır.

 • Yangın söndürme cihazları hiçbir zaman makine, tezgah, malzeme ve kapı arkasına konulmamalıdır.



YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARININ YERLEŞTİRİLMESİ

 • 10-Boşalan yangın söndürme cihazları yerlerinde bırakılmamalıdır. Doluma gönderilmek üzere depoya alınmalıdır.

 • 11-Yangın olasılığı yüksek yerlerde yedek yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır.

 • 12-Yangın söndürme cihazarı uygun sıcaklıklta bulundurulmalıdır.

 • 13-Karbondioksitli söndürücüler 45 oC üzerinde bulundurulmamalıdır.



SEYYAR YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARININ KONTROLLERİ

 • Genel Kontroller:

 • 1- Seyyar yangın söndürme cihazları, en az

 • 6 ayda bir defa kontrol edilecek ve kontrol

 • tarihleri cihazlar üzerine yazılacaktır.

 • 2- Köpüklü tip (Sodyum bikarbonat- asitli) yangın

 • söndürme cihazları, en az senede bir defa

 • tamamen boşaltılıp yeniden doldurulacaktır.

 • 3- Karbon dioksitli, bikorbanot tozlu, karbon

 • tetraklörürlü ve benzeri kimyasal maddeli

 • yangın söndürme cihazları, kullanılıştan

 • sonra derhal yeniden doldurulacaktır.



SEYYAR YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARININ KONTROLLERİ

 • İşyerlerinde denetleme yaparken yangın söndürücünün:

 • Tahsis edildiği yerde olduğunu,

 • Dikkat çektiğini,

 • Hiçbir şekilde bloke edilmediğini

 • Kullanılmadığını, kısmen veya tamamen boşaltılmadığını,

 • Hiçbir fiziksel zarara uğramadığını ve kullanılmasına etki edebilecek bir ortamda olmadığını,

 • Basınç göstergelerinin iyi durumda olup olmadığı,

 • Firmasınca zamanında kontrolünün yapılıp yapılmadığı,

 • Kontrol edilmelidir.



SEYYAR YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARININ KONTROLLERİ

 • Her gün veya her vardiya başında yapılacak kontroller:

 • Cihazların yerlerinde olup olmadığı,

 • Mühürlerinin sağlamlığı,

 • Basınç göstergelerinin durumu,

 • Herhangi bir hasar olup olmadığı,

 • Kullanılmasını engelleyecek, önlerinde bir engelin olup olmadığı,

 • Olumsuzlukların ilgili amire bildirilmesi,

 • Hususları değerlendirilmelidir.





Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə