Yayinlari 1 Demir R., Erbengi T., Demir NYüklə 101,84 Kb.
tarix22.08.2018
ölçüsü101,84 Kb.
#74322


YAYINLARI

1) Demir R., Erbengi T., Demir N., Üner  M., Üstünel  İ.: Ultrastructure of Human Umblical Vessels in Diabetic Pregnancies. III. Balkan Congress  on Electron   Microscopy, 18-22 September,Athens, Greece,  Abstracts,  367-368, 1989.

2) Demir R., Erbengi  T., Demir N.,  Üstünel İ.: Some Ultrastructural Observations   on Diabetic Human  Placenta. III. Balkan Congress on Electron Microscopy, 18-22 September, Athens,    Greece, Abstracts, 369-370, 1989.

3) Demir R., Üstünel İ., Demir N.: Light and electron microscopical observations on cellular interactions during initial stage of implantation and trophoblastic invasion in rat. 3. Meeting of the European placenta


group, 27-30 September, Dourdan, France, Placenta 5:464, 1989.

4)Demir R., Erbengi T., Demir N., Üner M., Üstünel İ.: Diyabetli Gebeliklerde Plasenta  Ultrastrüktürü. İstanbul Üniversitesi, İstanbul  Tıp Fakültesi,  IX. Ulusal    Elektron Mikroskopi Kongresi  29-31  Mayıs  Kongre Kitapcığı İstanbul, 71-72, 1989.

5) Demir R., Erbengi  T., Üner  M., Demir  N.,  Üstünel İ.: Diyabetli Gebeliklerde   Umblikal Kordon Damarları Duvarında Ultrastrukturel Değişiklikler. İstanbul   Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, IX. Ulusal Elektron  Mikroskopi Kongresi,  29-30 Mayıs  İstanbul Kongre Kitapçığı,73-74,  1989.

6) Demir N., Demir R.: Pre ve Postnatal Dönemlerde Rat (Rattus norvegicus) serebral korteksinin histogenezisi. Atatürk Üniversitesi Dergisi, X.Biyoloji Kongresi,  183-191, 1990.

7) Demir R., Üstünel İ., Demir N.: İmplantasyon Biyolojisi. Atatürk Üniversitesi Dergisi, X. Biyoloji Kongresi Sayısı, l33-142,1990.

8) Demir R., Demir N., Üstünel İ., Üner M., Hoşgör O.: Diyabetli İnsan Plasentası  Bariyeri Üzerinde Ultrastrüktürel bir Çalışma. Doğa-Türk Sağlık Bilimleri Dergisi (Tr. J. Of Medical  Sciences), TÜBİTAK, 15:173-189, 1991.

9) Demir N., Üstünel İ., Apaydın C., Kocamaz E.: Diyabet  ve Diyabete Karşı Direnç  Oluşturulmuş Sıçanlarda  Optik  Sinir  İnce Yapısı. X. Ulusal Elektron Mikroskopi  Kongresi,  18-20 Eylül, İstanbul,  15.  1991

10) Üstünel İ., Kaya  M., Demir N., Demir R.: Testosteron'un Rat İskelet Kası Liflerine  Etkisinin Ultrastrüktürel Olarak Araştırılması X.Ulusal Elektron Mikroskopi  Kongresi,   Özet Kitabı, İstanbul,  16, 1991.

11) Demir R., Demir N., Üstünel İ., Erbengi T.: Cellular Identification in Blastocystic Ring at the Beginning  of  Implantation in Rats. Placenta, IV. Meeting  of  The  European Placenta  Group  (EPG) Joint Meeting  With  The  Rochester Trophoblast  Conference (RTC), Gwatt,  Switzerland  September
22-26, Placenta, 12: 380,  1991.

12) Demir N., Erden Y., Demir A.Y.: Alterations in the structure of adenohypophsis of  Alloxan and Ginkgo biloba extract (Egb) treated rats. 3.  European Students' Conference of the Charite,  15-17.   October  Berlin, Abstract  Book, 107, 1992.

13) Demir A.Y., Demir  N., Erden Y., Başaran B.: The interaction between Diabetes Mellitus and Ginkgo Biloba extract (Egb) in the Neurons of preoptic area  (POA) in rats; A  light microscopic study 3.   European Students' onference of the  Charite, 5-17. October  Berlin, Abstract Book, 108,  1992.

14) Demir R., Ertuğ  M.H., Üstünel İ., Demir N., Kocamaz E.,Sipahioğlu H., Bircan  İ.: Beta Thalassemialı  Hastalarda Eritrosit Ultrastrüktürü. Doğa-Tr. J. of  Medical Sciences TÜBİTAK, 6:24-37,  1992  .

15) Üstünel I., Demir R., Öğütman Ç., Demir N., Kocamaz E., Polat S., Kaya M.:   Sıçan  Atriyal  Miyositlerindeki Atriyal Natriüretik Peptid (ANP)  Granüllerinin   Dağılımı  ve Bazı Hücre Organelleriyle Fonksiyonel İlişkisi. Doğa-Tr, J.  of Medical Sciences, 16:815-824,  1992  .

16) Demir R., Demir N., Demir A.Y.: Çoklu gebelikler ve bitişik (SİAM) ikizlerin oluşum  mekanizmaları. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri, 12:100-113, 1992.

17) Demir R., Demir N.,  Kohnen  G., Kosanke  G., Mirinov V., Üstünel İ., Kocamaz E.: Ultrastructure  and  Distribution  of Myofibroblast-like cells in human placental  STEM villi. Electron Microscopy, EUREM 92, Granada, 7-11September, Spain, 3:509-510,  1992.

18) Demir R., Ertuğ M.H., Kocamaz E., Demir N., Üstünel  İ., Sipahioğlu H.: Electro  microscopic  observations  on erythropoietic cells   in Beta Thalassemia  Proceeding  of The lOth  European  Congress  on  Electron Microscopy  held  in Granada,  7-11 September  Spain, Volume III.  Biological


Sciences, 511-512,  1992.

19) Demir  N., Demir R., Erbengi  T., Apaydın C., Üstünel  İ., Oğuz Y.: Some ultrastructural observations on  optic  nerve in diabetic rats. Proceeding of  The lOth European   Congress  on Electron  Microscopy held in  Granada, 7-11September    Spain. Volume  III.  Biological  Sciences,  669-670, 1992.

20) Demir R., Demir A.Y., Kosanke  G., Erbengi  T., Üstünel İ., Demir  N., Kocamaz E.: Fine  structure  of  cellular  connections between trophoblast cells of  blastocyst and  uterinal epithelium in rats. Proceeding of The lOth European  Congress  on  Electron Microscopy held in Granada, 7-11 September
Spain, Volume III. Biological Sciences, 829-830, 1992.

21) Üstünel İ., Demir R., Öğütman Ç., Demir N., Kocamaz E., Kaya M.: An ultrastructural  study  on the  atrial natriuretic peptide (ANP)-granules  in the atrial   cardiocytes in rats. Proceeding of The lOth  European  Congress  on Electron Microscopy held  in  Granada, 7-11 September Spain, Volume III.


Biological   Sciences,  893-894,  1992.

22)Demir  N., Asar  M., Üstünel İ., Demir  R.: Sıçanda Prenatal Göz Gelişimi I.   Histoloji  ve Embriyoloji  Simpozyumu,  Özet Kitapcığı 26-28 Mart, Ankara, 112-113,  1992.

23) Demir  A.Y.,  Demir  N.,  Erden  Y.,   Başaran  B.:  The  effect  of Ginkgo-Biloba  Extract  (Gbe} on  the  neurons  of  preoptik  area  in Alloxan-Diabetic rats.   İstanbul University, İstanbul Faculty  of Medicine, 8. International Medical   Sciences   Student Congress, Abstract Book, Session  II, pp:7,  1992.

24) Apaydın C., Oğuz Y., Ağar A., Yargıçoğlu P., Demir N., Aksu G.: Visual evoked potantials and optic nerve histopatology in normal and diabetic rats and effect  of ginkgo biloba extract. Acta Ophthalmologica,71:623-628,  1993.

25) Demir N., Demir  R., Elibol M., Erbengi  T.,  Oğuz  Y.: Ginkgo Biloba Ekstresiyle  (Egb) Tedavi  Edilmiş Diabetik Sıçanlarda Serebral Kapiller Morfoloji.  XI. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi 8-10 Eylül Kongre Kitabı, 110-111, 1993.

26) Demir  N., Demir  A.Y.,  Elibol   M., Demir  R., Erbengi  T.: Ginkgo Biloba   Ekstresinin Alloxan-Diabetik sıçan hipofizi üzerine etkisi. XI. Ulusal Elektron   Mikroskopi  Kongresi 8-10 Eylü, Kongre Kitabı, 112-113,  1993.

27) Demir N., Demir  R.: Fare  Hippokampus  Laminasyonunda Asimetri  ve Seksuel   Dimorfizm II.Ulusal   Anatomi   Kongresi,  22-25  Eylül Adana, Bildiri  ve Poster  Özetleri, 71,  1993.

28) Sindel  M., Oğuz N., Özkan O., Demir  N., Demir S.: Bir Olgu  Nedeni İle Thenar  Bölge  Anatomisi. II. Ulusal  Anatomi Kongresi, 22-25 Eylül, Adana, Bildiri  ve  Poster  Özetleri,  83, 1993.

29)Demir R., Erbengi T, Demir N., Elibol M.: A comparative study on the human      placenta from uterinal and ectopic pregnancy by SEM. September, l993 Placenta     an İnternational Journal 5th. Meeting of European Placenta Group, University of Manchester, U.K:8-11,  14: A.15,  1993.

30) Demir R., Karaveli Ş., Demir N., Altuğ T., Gelen T.: Immunocytochemical      study on human placenta in different periods of pregnancy. l4th Federative   International Congress on Anatomy (FICA), 24-30 July 1994, Lisbon, Portugal, Abstracts Book, 172,  1994.

31) Asar M., Özkan 0., Oğuz N., Üstünel İ., Kocamaz E., Sindel M., Demir N.:  Genç ve Yaşlı Tavşanlarda Sirkumvallat Papillalar ile Tat Tomurcuklarının    Dağılımları  Üzerine  Kantitatif Bir Değerlendirme. Sağlık Bilimleri Araştırma  Dergisi  (SBAD),  12: 73-79, 1994.

32) Asar M., Özkan O., Oğuz N., Üstünel İ., Kocamaz E., Sindel M., Demir N.:  Genç ve Yaşlı Tavşanlarda Foliat Papillalar ile Tat Tomurcuklarının Dağılımları      Üzerinde  Kantitatif Bir Değerlendirme. Sağlık Bilimleri Araştırma Dergisi   (SBAD), 12:91-96, 1994.

33) Asar M., Kocamaz E., Demir N., Üstünel İ.: Embriyonal Sıçan Midesi Fundusunda Yüzey Epiteli ve Müköz Boyun Hücrelerinin Ultrastrüktürel Yapısı.   Sağlık Bilimleri  Araştırma Dergisi (SBAD), 12:135-146, 1994.

34) Demir N., Demir  R.: The area of first neuronal development in the central  nervous  system  of the rat embryo. Tr.J.of  Medical Sciences, 22:157-162, 1994.

35) Asar M., Kocamaz E., Demir N., Üstünel İ.: Embriyonal Sıçan Midesi Pilorunda Yüzey ve Bez Epiteli Hücrelerinin Ultrastrüktürel Yapısı. T.C.D.D. Hastaneleri Tıp Bülteni,l:l-8, 1994.

36) Asar M., Demir N.: Sıçanda Prenatal Göz Gelişimi. T.C.D.D. Hastaneleri Tıp  Bülteni, l:  67-69, 1994.

37) Demir A.Y., Demir N., Ağar A., Demir R.: The protective Effect of Ginkgo  Biloba Extract (Egb) on  Median Preoptic Area (MPO) and Adenohypophysis in  Diabetic Rats: a morphometric study. Tr.J.of Medical Sciences, 22: 253-257, 1994.

38) Sindel M., Oğuz N., Özkan O., Demir N., Demir S., Söyüncü Y., Uçar Y.:  Tenar Bölge Aksesuar Kasları. Morfoloji Dergisi, 2:7-12, 1994.

39) Demir  N., Demir  A.Y., Ağar  A., Demir  R.: The  effects of Ginkgo Biloba  extract  (Egb) on cortical neurons in diabetic rats. ICEM-13  Paris, 91-92,  1994.

40) Demir R., Demir N., Erbengi T.: Formation and differentiation  of human   placental  villi  trees  during  the placentation: A SEM  study.ICEM-13 Paris, 1137-1138,  1994.

41) Asar M., Kocamaz  E., Demir  N., Üstünel  İ.: Embriyonal Sıçan Midesi Pilorunda Yüzey  ve Bez Epiteli Hücrelerinin Ultrastrüktürel Yapısı. II. Ulusal Histoloji  ve Embriyoloji Kongresi 31 Agustos-1 Eylül 1994 Bursa, Kongre Kitapçığı,  21, 1994.

42) Asar M., Kocamaz E., Demir N.,  Üstünel  İ.: Embriyonal Sıçan Midesi Fundusunda Yüzey  Epiteli  ve  Müköz  Hücrelerinin Epiteli  ve Müköz Boyun Hücrelerinin  Ultrastrüktürel Yapısı.II. Ulusal  Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 3 Agustos-1Eylül 1994 Bursa, Kongre  Kitapçığı, 22, 1994.

43) Demir N., Demir R.: Tavşan Hipokampusunda Nonpiramidal Nöronların       Dağılım   ve  Tipleri.  II.  Ulusal  Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 31 Agustos-1   Eylül  1994  Bursa, Kongre kitapcığı, 38, 1994.

44) Demir R., Demir N., Üstünel İ., Trak İ., Erbengi T.: A three-dimensional study on human placental  villi  from normal and tubal ectopic pregnancy. Journal of     Obstetric and Gynecology, 15:151-156,  1995.

45) Demir R., Demir N., Üstünel İ., Erbengi T., Trak İ., Kaufmann P.: The fine structure of  normal and ectopic (tubal) human placental villi as revealed by   scanning  and transmission  electron  microscopy.  Zentralblatt Pathol., 40: 427-442,   1994-1995.

46) Asar M., Kocamaz E., Demir N., Üstünel İ., Demir R.: A Histological and morphometrical study on the changes of the fundic wall of rat stomach in prenatal  period. Tr. J. of Zoology, 19: 285-290,  1995.

47) Asar M., Kocamaz E., Demir N., Üstünel İ.: Light and Electron Microscopic studies on the development of the cardiac region of stomach in prenatal rats. Turk . J.  Med. Res. 14:48-53, 1995.

48) Asar M., Kocamaz E., Demir N., Üstünel İ.: The development of the cardia of  rat stomach in prenatal period. XIIth National Congress on Electron Microscope. 11-15 September 1995,  Antalya, Turkey, Tr. J. of  Medical Sciences Supplement, 45,   1995.

49) Demir R., Üstünel İ., Demir N., Erbengi T.: A  Scanning Electron Microscopic  Study  on  Human  Ectopic  Placental Villi. XIIth  National Congress  on Electron   Microscope. 11-15 September 1995, Antalya,  Turkey, Tr. J. of  Medical Sciences Supplement 71, 1995.

50) Demir Y.A., Demir N., Demir G., Kosanke R., Demir R.: Collegen III and IV  detection in the human placenta by immunohistochemistry in accordance with ultrastructural findings. XIIth National Congress on Electron Microscope. 11-15   September 1995, Antalya, Turkey, Tr. J.  of  Medical  Sciences Supplement 75,  1995.

51) Demir N., Edremitoğlu M., Ağar A., Yargıçoğlu P., Akkoyunlu G., Polat S., Demir R.: Effect of cadmium (Cd++) induced lipid peroxitation on peripheral nerve  of  diabetic rats: an ultrastructural study. XIIth  National Congress on Electron Microscope. 11-15 September 1995, Antalya, Turkey, Tr.J. of Medical Sciences  Supplement 95, 1995

52) Demir N., Yargıçoğlu P., Ağar A., Akkoyunlu  G., Polat S., Demir R.: Effect of cadmium (Cd++) on neurons of  visual cortex in developing rats. XIIth National   Congress on Electron Microscope. ll-15 September 1995, Antalya, Turkey, Tr.J.of Medical Sciences Supplement  96, 1995.

53) Süzen B., Demir N., Kayışlı Ü.A., Ceylan S., Yeğinoğlu  G.: The ultrastructure of  epandymal cells of  the  third cerebral ventricle in developing rats. XIIth National   Congress on Electron  Microscope. 11-15 September 1995, Antalya,  Turkey, Tr. J. of  Medical  Sciences Supplement 107, 1995.

54) Demir N., Demir R.: The effects of maternal bilateral adrenalectomy (ADX) on fetal cerebellar development in rat. The symposium internationale secundum Anatomiae clinicaee, 11-14 September 1996, Varna, Surgical and Radiological Anatomy, J. Clinical Anatomy, 18:353, 1996

55) Asar M., Kocamaz E., Demir N.: Morphogenesis of rat stomach: a light and electronmicroscopical investigation. The symposium internationale secundum Anatomiae clinicaee, 11-14 September 1996,  Varna, Surgical and Radiological Anatomy, J. Clinical Anatomy, 18:353, 1996

56)  Korgun E.T., Akkoyunlu G., Demir N., Demir R.: Effects of age and adrenalectomy (ADX) on development of the dentate gyrus in rats. The symposium internationale secundum Anatomiae clinicaee, 11-14 September 1996, Varna, Surgical and Radiological Anatomy, J. Clinical Anatomy, 18:353, 1996.

57) Demir R., Demir N.: Türkiyedeki elektron mikroskoplarının verimli kullanımı üzerinde irdeleme. 3. Ulusal Histoloji  ve Embriyoloji Kongresi 3-7 Eylül, Eskişehir, Özet  Kitabı: 2, 1996.

58) Demir  N., Demir R.: Sıçanlarda maternal adrenalektomi (ADX)'nin serebral korteks  gelişimine etkisi. 3. Ulusal  Histoloji ve Embriyoloji Kongresi 3-7 Eylül    Eskişehir, Özet Kitabı: 52, 1996.

59) Demir N., Demir R.: Sıçanlarda maternal  adrenalektomi (ADX)'nin fetal sıçan vücut ağırlığı ve boy  üzerine  etkisi.  3. Ulusal Histoloji  ve Embriyoloji Kongresi 3-7 Eylül, Eskişehir, Özet  Kitabı: 115, 1996.

60) Demir N., Korgun E.T., Ağar A., Yargıçoğlu P., Polat S., Demir R., Pre ve postnatal kadmium (Cd++) uygulanmış sıçanlarda motor korteks ultrastrukturu, XIII. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, 1-4 Eylül 1997, Ankara, Bildiriler Kitabı, 347-348, 1997.

61) Demir N., Demir R.: Neuronal differantiation  in cerebral  cortex of rat : A Golgi-Cox study. . Tr.J.of Medical Sciences,28: 481-490, 1998.

62 Demir N., Korgun ET., Demir R.: Sıçanlarda maternal bilateral adrenalektominin (ADX) fetal göz vimentin, ve desmin ekspresyonuna etkisi. 4. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi 8-11 Eylül 1998 Diyarbakır. Bildiriler Kitabı:26, 1998.

63) Demir N., Kayışlı ÜA., Demir R.: Maternal bilateral adrenalektomili (ADX) sıçanlarda fetal göz yapısında ekstra selüler ve adhezyon proteinlerinin dağılımı. .  4. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi 8-11 Eylül 1998 Diyarbakır. Bildiriler Kitabı:145, 1998.

64)  Demir N., Kayışlı ÜA., Uçar Y., Demir R.: A relationship between maternal bilateral adrenalectomy (ADX) and development of fetal rat retina: A sterologic study. European Anatomical Congress, 11. 10-13 September Timişora, Romania, Abstract book :75,  1998.

65)  Korgun ET., Demir N., Asar M., Demir R.: Distrubition of desmin, vimentin and laminin in the endometrium of rat during implantation European Anatomical Congress, 11.10-13 September Timişora, Romania, Abstract book: 133,  1998.

66) Korgun ET., Asar M., Demir N., Demir R.:  Erken gebelik döneminde sıçan endometriyumunda vimentin ve desmin’in dağılımı. Tr. J. Of Biology, 23:249-259, 1999.

67) Demir R., Üstünel İ., Demir N.: Some ultrastructural observations on cellular interaction between trophoectoderm and uterine epithelium during preimplantation in rat. Tr. J. of  Zoology, 23: 161-172, 1999.

68) Demir R., Üstünel i., Demir N.:Ultrsatructural observations on connection   complex between the mural trophoblast cells of blastosist of the rat. Tr. J. of Biology, 23: 401-412, 1999.

69) Demir N., Ergüler G., Şentürk T.K., Aktekin B.: Sıçanlarda  fiziksel egzersizin yaşlanmaya bağlı nöron kaybına etkisi. V. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 28-31 Ağustos 2000, Kayseri. Özet Kitabı: 108, 2000.

70) Demir N., Asar M., Ergüler G.: Bilateral adrenalektomi'nin (ADX) sıçan karaciğer ultrastruktürüne etkisi.V. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 28-31 Ağustos 2000, Kayseri. Özet Kitabı: 151, 2000.

71) İdiman E., Demir G., Kayışlı ÜA., Şengün İŞ., Demir N., Demir R.: Distribution of some extracellular matrix proteins and ultrastructural findings in sural nerve biopsy in demyelinating disease. Tr. J. of Medical Sciences, 31: 155-161, 2001.

73) Histolojik Boyama Teknikleri Başvuru Kitabı, Palme Yayıncılık. Editör Prof. Dr. Ramazan Demir, Nörolojik boyama teknikleri, bölüm 3, sayfa: 97-151, 2001.


74) Şentürk ÜK., Aktekin B., Kuru O., Gündüz F., Demir N, Aktekin MR.:Effect of long-term swimming exercise on somatosensory evoked potentials in rats. Brain Res.  22:199-202, 2000.

75) Demir N., Demir R. :Effects of maternal bilateral adrenalectomy on fetal rat cerebral cortex. Inter. J. Neuroscience, 111: 21-38, 2001.

76) Demir N., Kayışlı ÜA., Ergüler G.: Postmenstrual 11 haftalık insan fetusunda böbrek ultrastrüktürü. 15. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, 18-21 Eylül 2001,Kuşadası, Program ve Bildiri Kitapcığı: 60, 2001.

77)  Kuru O., Senturk U.K., Demir N., Yesilkaya A., Ergüler G.,  Erkilic M.: Effect of Exercise On Blood Presure In Rats With Chronic NOS Inhibition. Eur J Appl Physiol, 87: 134-140, 2002.

78) Demir N., Agar A., Yargıcoglu P.,  Akkoyunlu G.,  Ergüler G.,  Demir R., Effect of Cadmium on Sciatic Nerve In Diabetik Rats: An Ultarstructural Study. Inter. J. Neuroscience, 112:779-796, 2002.

79). Demir N. ve  Demir R., Maternal Bilateral Adrenalectomy Alters Nuclear Composition in Cerebral Cortex of Fetal Rat. Inter. J. Neuroscience, 112: 931-943, 2002.

80) Ergüler G., Demir N., Demir R.:Adezyon Moleküllerinin  Yapısal Özellikleri ve Fonksiyonları. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 22: 313-327, 2002.
 

81) Ergüler G., Demir N., Demir R.: Prenatal dönemde insan serebral korteksinde L1CAM'ın lokalizasyonunun immunohistokimyasal olarak gösterilmesi. Ulusal Sinir Bilimleri kongresi, 16-20 Mart 2002, Eskişehir, Program ve Bildiri Özetleri: P:36, 2002.

82) Demir N., Tanrıöver G., Yargıçoğlu P., Ağar A., Demir R. : Diabetik sıçanlarda Cd++ un Optik Sinir Ultrastructürüne Etkisi. VI. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 12-15 Eylül 2002, İstanbul, Bildiri Özetleri, p: 35, 2002.

83) Tanrıöver G., Demir N., Demir R.: Fetal İnsan Serebral Korteksinde NCAM ve N-Kaderin Dağılımı: İmmunohistokimyasal Bir Çalışma. VI. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 12-15 Eylül 2002, İstanbul, Bildiri Özetleri, p: 63, 2002.

84) Demir N., Akkoyunlu G., Yargıcoğlu P., Ağar A., Tanrıover G., Demir R., Fiber structure of optic nerve in Cd++ exposed diabetic rats: an ultrastructure study. Inter. J. Neuroscience, 113: 323-337, 2003.

 85) Tanriover G., Kayisli U.A., Demir R., Pestereli E., Karaveli S., Demir N., Distribution  of N-cadherin in human cerebral cortex during prenatal development. Histochem Cell Biol., 122: 191-200, 2004.

86) Derin N., Izgut-Uysal V.N., Agac A., Aliciguzel Y., Demir N., L-carnitine protects gastric mucosa by decreasing ischemia-reperfusion induced lipid peroxidation. J. Physiol. Pharmacol., 55: 595-606, 2004.

87) Acar G., Tanriover G., Demir N., Kayisli U.A., Leyla Sati G., Yaba A., Idiman E., Demir R., Ultrastructural and immunohistochemical similarities of two distinct entities; multiple sclerosis and hereditary motor sensory neuropathy. Acta Histochem. 106: 363-371, 2004.

88) Tanriover G, Demir N, Pestereli E, Demir R, Kayisli UA. PTEN-mediated Akt activation in human neocortex during prenatal development. Histochem Cell Biol. 123: 393-406, 2005.
89) Kuru O, Senturk UK, Gulkesen H, Demir N, Gunduz F.Physical training increases renal injury in rats with chronic NOS inhibition. Ren Fail.27:459-63, 2005.
90) Ucar T, Ozkaya G, Demir N, Gurer I, Akyuz M, Onal MZ. The effects of environmental light-dark changes on experimental mild traumatic brain injury; Acta neurologica Scandinavica 112: 163 -172, 2005.
91) Demir N, Tan O, Abizait A, Horvath T, Fadiel A, Naftolin F.: Polysialated neural cell adhesion molecule (PSA-NCAM) is extruded onto the apical surface of the endothelium of arcuate nucleus capillaries and increases during the preovulatory estrogen surge of the female rat’s ovarian cycle. Suplement, J SGI, 12: 316 (733), 2005.
92) Yaba A, Demir R, Demir N: Abelson tyrosine kinase (c-Abl) expression during murine oocyte and pre-implantation embryo development. Fertility And Sterility 84: S394-S394 Suppl. 1 SEP 2005

93) Eichenbaum KD, Eichenbaum JW, Fadiel A, Miller DC, Demir N, Naftolin F, Stern A, Pevsner PH. Minimally invasive method for murine brain fixation. Biotechniques. Oct;39(4):487-8, 490, 2005

94) Fadiel A, Demir N, Lee H, Connell K, Richman S, Eichenbaum KD, Naftolin F. Ezrin and phenotypic specialization of vaginal epithelial cells.Menopause-The Journal Of The North American Menopause Society 12 (6): 786-786 Nov-Dec 2005

95) Fadiel A, Lee HH, Demir N, Roshan P, Kathy C, Richman S, Naftolin F. MERM proteins are differentially expressed in pre and postmenopausal vaginal epithelium. Menopause-The Journal Of The North American Menopause Society 12 (6): 789-789 Nov-Dec 2005

96) Yucel I, Yucel G, Akar Y, Demir N, Gurbuz N, Aslan M.Transmission electron microscopy and autofluorescence findings in the cornea of diabetic rats treated with aminoguanidine. Can J Ophthalmol. Feb; 41(1):60-6., 2006

97) Yaba A, Demir R, Demir N: c-Abl tyrosine kinase expression in mouse endometrium during estrous cycle and blastocyst implantation. Journal Of The Society For Gynecologic Investigation 13 (2): 265A-265A 610 Suppl. S FEB 2006

98) Demirtop A, Demir N. Tek boyama ile ışık ve elektronmikroskopide immunohistokimyasal inceleme. VIII.Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi Özet Kitabı, 66, 2006

99) Demir N, Tan O, Sora N, Fadiel A, Abizaid A, Chang A, Segura LMG, Horvath T, Naftolin F. The estrogen-sensitive hypothalamic protein polysialated neural cell adhesion molecule (PSA-nCAM) widens the distance between neural elements during the mid-cycle gonadotrophin surge. Journal Of The Society For Gynecologic Investigation 13 (2): 159a-159a 291 Suppl. S Feb 2006

100) Demir N, Tan O, Sora N, Fadiel A, Abizaid A, Horvath T, Scalise TJ, Naftolin F et al. Polysialated neural cell adhesion molecule (PSA-n-CAM) causes a change in intercellular distance in synaptic contacts of hypothalamic nuclei during rat ovarian cycle. 
Journal Of The Society For Gynecologic Investigation 13 (2): 159a-159a 292 Suppl. S Feb 2006

101) Fadiel A, Demir N, Lee HH, Fadiel A, Demir N, Lee HH, Scalise TJ, Naftolin F.


Anti-ezrin mAb enters live endometrial cancer cells and blocks invasion and proliferation. 
Journal Of The Society For Gynecologic Investigation 13 (2): 188a-188a 376 Suppl. S Feb 2006

102) Fadiel A, Simoncini T, Demir N, Ornek T, Genazzani A, Naftolin F. Estradiol induces ER-mediated moesin expression, translocation, and shape changes in human and rat vascular endothelial cells. Journal Of The Society For Gynecologic Investigation 13 (2): 343a-343a 843 Suppl. S Feb 2006103) Sarikcioglu L, Demir N, Demirtop A. A standardized method to create optic nerve crush: Yasargil aneurysm clip. Exp Eye ResFeb; 84(2):373-7 2007
Yüklə 101,84 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin