Yil biRİNCİ yariyil (GÜZ) ark 101 Tarih Öncesi Arkeoloji I 5Yüklə 125.44 Kb.
tarix27.01.2018
ölçüsü125.44 Kb.

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

1.YIL
BİRİNCİ YARIYIL (GÜZ)

ARK 101 Tarih Öncesi Arkeoloji I 3 0 3 5


Bu dersin genel tanımı kısaca arkeoloji bilimini ve insanın, insan olma sürecinde yaratmış olduğu tüm kültürel öğelerin arkeolojik süreçler içinde Paleolitik dönemlerden başlayarak açıklayan tanımlayan ve genel anlamda öğrencilerin arkeoloji olgusunu insanın yaratıcılığı ve gelişimi açısından anlaması ve akademik anlamda Anadolu, Yakındoğu ve Avrupa arkeolojilerinin çerçevesi içinde özümlenmesi, tanıtılması ve kültürel boyutlarının günümüze kadar uzanan ve şekillenen süreçlerinde insan öznesinin önemini ortaya çıkararak insanın geçmişini ve geçmiş süreçte yapmış olduğu kültürel gelişimini anlatmaktadır.
Önerilen Kaynaklar:

Leakey, R.E. The Making of the Mankind-New York, 1981.

Lambert, D. Prehsitoric Man, 1987.

Childe, G. Doğunun Prehistoryası

Archaeology: Theories Methods and Practice eds.,C. Renfrew, P. Bahn.

Gordon Childe, “Tarihte Neler oldu?”, Alan Yayıncılık,1995

Leakey, Origins Reconsidered, TSP.

ARK 103 Önasya Arkeolojisine Giriş 3 0 3 5


Önasya’nın kültürlerinin kronolojisini, coğrafi sınırlarını, bölgenin coğrafi özellkilerinin kültürler üzerine yansımalarını incelemek.
Önerilen Kaynaklar:

H.J. Nissen, The Early History of the Ancient Near East 9000-2000 B.C., Chicago 1988

A.M.T. Moore v.d., Village on the Euphrates, Oxford, 2000

J..Mellaart, Eski Yakındoğu’nun En Eski Uygarlıkları, İstanbul, 1988.

C.K. Maisels, The Emergence of Civilisation. From Hunting and Gathering to Agriculture, Cities and the State in the Near East, London, 1993

ARK 105 Klasik Arkeolojiye Giriş I 3 0 3 5


Klasik Arkeoloji’nin tanımı, amacı, coğrafi ve zamansal sınırları, yöntemi, diğer bilim dalları ile ilişkisi; arkeolojinin temel çalışma alanları seramik ve heykel derslerinde kullanılacak olan temel terimlerin örnekler ile tanıtılması, üretim teknikleri ve aşamalarının incelenmesi, biçimler ve işlevleri; diğer bir temel çalışma alanı olarak antik mimarinin temel kavram ve terimlerinin, malzeme kullanımı ve teknik özelliklerin, yerleşim-yapı-plan tiplerinin ve düzenlerinin tanıtılması.


Önerilen Kaynaklar:

O. Bingöl, Arkeolojik Mimaride Taş, 2004.

R. Martin, Manuel d’Architecture Grecque, 1965.

D.S. Robertson, Greek&Roman Architecture, 1969.

W.B. Dinsmoor, The Architecture of Ancient Greece,1973.

R. Naumann, Eski Anadolu Mimarlığı, 1998.

E. Akurgal, Anadolu Uygarlıkları, 1990.

E. Akurgal, Eski İzmir I, 1997.

A.M. Mansel, Ege ve Yunan Tarihi, 1988.

J. Boardman, Yunan Heykeli, Arkaik Dönem (Çev. Y. Ersoy) 2001.

Y. Boysal, Arkaik Devir Heykeltıraşlığı, 1979.

S. Adam, The Technique of Greek Sculpture in the Archaic and Classical Periods, 1966

L. Alscher, Griechische Plastik I, 1954

J.G. Landlels, Eski Yunan ve Roma'da Mühendislik, Ankara, 1996.

F. Kretzschmer, Antik Roma'da Mimarlık ve Mühendislik, İstanbul, 2000.

D. Williams, Greek Vases, British Museum, 1995.

J. Boardman, Greek Art, London, 1994.

J. Boardman, Athenian Black Figure Vases, London, 1995

Archaeology: Theories Methods and Practice eds.,C. Renfrew, P. Bahn.

Gordon Childe, “Tarihte Neler oldu?”, Alan Yayıncılık,1995

Jane Mcintosh, “Arkeoloji”, Tübitak Yayınları,2001

ARK 107 Kazı araştırma Metotları ve Belgeleme I 2 0 2 4


Öğrenciler arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarında ekip üyesi olarak görev aldıklarında yöntem ve teknikler hakkında bir altyapıya sahip olacaklar ve böylelikle kazı ve ya yüzey araştırmasının çalışma koşullarına kolayca adaptasyon sağlayacaklardır. Arkeolojik saha çalışmalarında uygulanan modern yöntemler ve sistematik kurallar hakkında gerekli bilince ulaşacaklardır.
Önerilen Kaynaklar:

Sevin, V. 1997 Arkeoloji Kazı Sistemi El Kitabı, İstanbul Arkeoloji ve Sanat Yayınları

Secda Saltuk, 1989, “Arkeoloji Sözlüğü”,İnkılap Yayınevi.

Ökse, T.A. 2002 Arkeolojik Çalışmalarda Seramik Değerlendirme Yöntemleri. İstanbul.

Archaeology: Theories Methods and Practice eds.,C. Renfrew, P. Bahn.

Binford, L. R. 2001, Constructing Frames of Reference: An Analytical Method for Archaeological Theory Building Using Hunter-Gatherer and Environmental Data Sets, University of California Press.

Johnson, M. 2010, Archaeological Theory an Introduction, 2010, Blackwell.
ARK 109 Arkeoloji’de Malzeme ve Teknoloji Bilgisi I 2 0 2 3

İnsanın geçmişte yaratmış olduğu teknoloji, teknoloji tarihi ve teorisi üzerine outran bu dersin ilk hedefi teknoloji ve getirmiş olduğu devinim ve bu devinime bağlı olarak modernleşme sürecine getirmiş olduğu ivme ve bu süreç içinde ortaya çıkan teknolojiler tanımlanacaktır


Önerilen Kaynaklar:

Semenov, S.A. (1964). Prehistoric Technology. London: Gory, Adam & Mackay Ltd.


Dobres, M. A., & Hoffman, C. R. (1999). The Social Dynamics of Technology. Washington: Smithsonian Institution Press.

Dobres, M-A. (2000). Technology and Social Agency. Oxford: Blackwell.

Lemonnier, P. Technological Choices, Routledge.
ARK 111 Bilgisayar Uygulamaları I 1 2 2 4

Genel ofis programlarının tabıtımı ve kullanımı tam verimli ve amaca uygun olarak verilecektir.TUR 181 Türk Dili 1 2 0 2 2
YDL 185 Yabancı Dil 1 2 0 2 2

İKİNCİ YARIYIL (BAHAR)

ARK 102 Tarih Öncesi Arkeolojisi II 3 0 3 5


Bu dersin genel tanımı kısaca arkeoloji bilimini ve insanın, insan olma sürecinde yaratmış olduğu tüm kültürel öğelerin arkeolojik süreçler içinde Paleolitik dönemlerden başlayarak açıklayan tanımlayan ve genel anlamda öğrencilerin arkeoloji olgusunu insanın yaratıcılığı ve gelişimi açısından anlaması ve akademik anlamda Anadolu, Yakındoğu ve Avrupa arkeolojilerinin çerçevesi içinde özümlenmesi, tanıtılması ve kültürel boyutlarının günümüze kadar uzanan ve şekillenen süreçlerinde insan öznesinin önemini ortaya çıkararak insanın geçmişini ve geçmiş süreçte yapmış olduğu kültürel gelişimini anlatmaktadır.

Önerilen Kaynaklar:

Leakey, R.E. The Making of the Mankind-New York, 1981.

Lambert, D. Prehsitoric Man, 1987.

Childe, G. Doğunun Prehistoryası

Archaeology: Theories Methods and Practice eds.,C. Renfrew, P. Bahn.

Gordon Childe, “Tarihte Neler oldu?”, Alan Yayıncılık,1995ARK 104 Girit-Miken Arkeolojisi ve Anadolu İlişkisi 3 0 3 5


Yunan kültürü ve sanatının kök kültürü oldukları kabul edilen Minos, Miken ve Kyklad adaları kültürlerinin, seramik heykel ve mimari buluntularının ışığında tanıtılması. Bu çerçevede çağdaş Anadolu kültürleri ile benzerlik ve farklıkların tartışılması.
Önerilen Kaynaklar:

S.Aleksiou, Minos Uygarlığı, 1991.

R. Higgins, Minos and Mycenaean Art, 1981.

S. Marinatos, Crete and Mycenae, 1960.

R.L. Palmer, Myceaneans and Minos,1961.

J.D.S. Pendlebury, The Archaeology of Crete, 1939.

C.A. Renfrew, The Emergence of Civilisation. The Cyclades and the Aegean in the Third Millenium B.C., 1972.

G. E. Mylonas, Mycenae and the Mycenaean Age, Princeton N.J. 1966.ARK 106 Klasik Arkeolojiye Giriş II 3 0 3 5


Klasik Arkeolojinin tanımı, amacı, coğrafi ve zamansal sınırları, yöntemi, diğer bilim dalları ile ilişkisi; Klasik Arkeoloji’nin temel çalışma alanları seramik ve heykel derslerinde kullanılacak olan temel terimlerin örnekler ile tanıtılması, üretim teknikleri ve aşamalarının incelenmesi, biçimler ve işlevleri; diğer bir temel çalışma alanı olarak antik mimarinin temel kavram ve terimlerinin, malzeme kullanımı ve teknik özelliklerin, yerleşim-yapı-plan tiplerinin ve düzenlerinin tanıtılması. Ana hatları ile Klasik Çağ Tarihi Coğrafyası.


Önerilen Kaynaklar:

O. Bingöl, Arkeolojik Mimaride Taş, 2004.

R. Martin, Manuel d’Architecture Grecque, 1965.

D.S. Robertson, Greek&Roman Architecture, 1969.

W.B. Dinsmoor, The Architecture of Ancient Greece,1973.

R. Naumann, Eski Anadolu Mimarlığı, 1998.

E. Akurgal, Anadolu Uygarlıkları, 1990.

E. Akurgal, Eski İzmir I, 1997.

A.M. Mansel, Ege ve Yunan Tarihi, 1988.

J. Boardman, Yunan Heykeli, Arkaik Dönem (Çev. Y. Ersoy) 2001.

Y. Boysal, Arkaik Devir Heykeltıraşlığı, 1979.

S. Adam, The Technique of Greek Sculpture in the Archaic and Classical Periods, 1966

L. Alscher, Griechische Plastik I, 1954

J.G. Landlels, Eski Yunan ve Roma'da Mühendislik, Ankara, 1996.

F. Kretzschmer, Antik Roma'da Mimarlık ve Mühendislik, İstanbul, 2000.

D. Williams, Greek Vases, British Museum, 1995.

J. Boardman, Greek Art, London, 1994.

J. Boardman, Athenian Black Figure Vases, London, 1995

Archaeology: Theories Methods and Practice eds.,C. Renfrew, P. Bahn.

Gordon Childe, “Tarihte Neler oldu?”, Alan Yayıncılık,1995

Jane Mcintosh, “Arkeoloji”, Tübitak Yayınları,2001

ARK 108 Kazı Araştırma Metotları ve Belgeleme II 2 0 2 4


Arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarında temel buluntu ve veri kaynağı olan seramik, sikke, cam, metal obje vb küçük buluntular ile mimari buluntuların çizimi ve belgelenmesi için kullanılan yöntemler öğrencilere teorik ve uygulamalı olarak öğretilir.
Önerilen Kaynaklar:

Veli Sevin, Arkeoloji Kazı Sistemi El Kitabı. İstanbul. 1997. Arkeoloji ve Sanat Yayınları

Archaeological Illustrations; Cambridge Manuals in Archaeology, 1989, Cambridge University Press.

ARK 110 Arkeoloji’de Malzeme ve Teknoloji Bilgisi II 2 0 2 3


Eski Önasya’da kullanılmış olan malzemelere nasıl ulaşıldığı, üretim aşamaları, teknolojisi ve kültürler arası dolaşımı incelenecektir.
Önerilen Kaynaklar:

M. Tosi, The Lapis Lazuli Trade across the Iranian Plateau in the 3 rd Millenium B.C. Napoli, 1974.

R.J. Forbes, Studies in Ancient Technology Vol VII, Leiden, 1972.

R.J. Forbes, Studies in Ancient Technology Vol VIII, Leiden, 1972.

R.J. Forbes, Studies in Ancient Technology Vol IX, Leiden, 1972.
ARK 112 Bilgisayar Uygulamaları II 2 2 3 4
TUR 182 Türk Dili II 2 0 2 2
YDL 186 Yabancı Dil II 2 0 2 2

2.YILÜÇÜNCÜ YARIYIL (GÜZ)


ARK 201 Prehistorik Sanat I 3 0 3 5


Sanatın tarih öncesini ve bu sanat olarak kabule edilen insan elinden çıkma bir çok eseri tanıtmak ve bu eserlerin o dönem insanları için anlamını açıklayarak çeşitli coğrafi bölgelerde ortaya çıkan gelişim ve farklılıkları ortaya koymayı amaçlamaktadır. Dünya ve Avrupa çapınd agenel bir bakış sunarak Anadoludaki insanın yaratmış olduğu ve sanat eseri olarak kabul edilen bu eserleri anlatarak sanatsal gelişimin ve estetik duyguların gelişimini okültürel eideğerlilik içinde ortaya koymaktadır.
Önerilen Kaynaklar:

Leakey, R.E. The Making of the Mankind-New York, 1981.

Lambert, D. Prehsitoric Man, 1987.

Sieveking, A. Cave Artists, Thames and Hudson.


Gombrich, Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi

ARK 203 Ön Tarihte Anadolu Arkeolojisi I 3 0 3 5


Ön tarihte Anadolu arkeolojisi I dersi tamamen Holosen dönemde ve sonrasında ortaya çıkan ve Anadolu için özgün karakteristiğe sahip olan kültürel gelişimin ve motivasyonları ele alınarak değerlendirilecektir. Neolitik olarak bilinen tarım ve hayvancılığın insan kontrolunde olduğu ve sonrasında uzun dönem içerisinde insanların ortaya çıkardığı uygarlık seviyesinin bu dönemde yeşermeye başlayışını adım adım takip etmekte ve anlatmayı hedefler.
Önerilen Kaynaklar

Özdoğan ve Başgelen Neolithic in Turkey Arkeoloji ve Sanat Yayınları

Childe, G. Kendini Yaratan İnsan, Varlık Yayınları

Childe, G. Tarihte Neler Oldu, Alan yayıncılık.ARK 205 Anadolu’da Erken Tunç Çağı 2 0 2 4


Erken Tunç Çağı’ndaki Anadolu’nun kültürel bölgelerini, yerleşimlerini ve mimarisini tanımlayabilecektir. Erken Tunç Çağı’nın seramiğini ayırt edebilecektir. Erken Tunç Çağı’nda Anadolu’daki ölü gömme geleneklerini inceleyebilecektir. Erken Tunç Çağı’nda bölgeler bazındaki kültürel etkileşimleri tanımlayabilecektir. Erken Tunç Çağı’nı bir bütün olarak değerlendirebilecektir.
Önerilen Kaynaklar:

Jak Yakar,The Later Prehistory of Anatolia The Late Chalcolithic and Early Bronze Age, Part I-II; Oxford 1985.

S. Harmankaya ve B. Erdoğdu, Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri: İlk Tunç Çağı a-b. İstanbul 2002.

Veli Sevin, Eski Anadolu ve Trakya Başlangıcından Pers Egemenliğine kadar. İstanbul 2003

Ders NotlarıE.M. Meyers (Ed in chief) The Oxford Encylopedia of Archaeology in the Near East, Vol 1-5), Oxford, 1977

M.Frangipane, Yakındoğu’da Devletin Doğuşu, İstanbul, 2002

J.-L. Huot v.d., Kentlerin Doğuşu, Ankara, 2000

C.K.Maisels, Uygarlığın Doğuşu, Yakındoğu’da Avcılık ve Toplayıcılıktan Tarıma Kentlere ve Devlete Geçiş, Ankara, 1999.

S.Lloyd, Türkiye’nin Tarihi, Ankara, 1997.

ARK 207 Arkaik-Klasik Çağ Seramiği 2 0 2 4


Yunan seramik sanatının temelini oluşturan Protogeometrik ve Geometrik dönem seramiğinin, Oriantalizan dönem ve sonrasında Siyah Figür tekniğinde yapılmış olan Yunan seramik sanatı örneklerinin tanıtılması, genel bilgilerin yanında Anadolu ve Kıta Yunanistan üretim merkezleri, ressamlar ve atölyeler hakkında örneklendirmelerle bilgi verilmesi. Kıta Yunanistan, özellikle de Attika’da üretilen Klasik Çağ seramik örneklerinin, atölyelerinin, ressamlarının tanıtılması; atölyeler arasındaki etkileşimlerin incelenmesi.
Önerilen Kaynaklar:

J. Boardman, Early Greek vase painting: 11th-6th centuries BC, Londra 1998.

J. Boardman, Athenian Black Figure Vases (1974).

S.S.Weinberg, The Geometric and Orientalizing Pottery (1943)

H. Payne, Necrocorinthia, Cambridge U.P. 1971.

D. A. Amyx, Corinthian Vase Painting of the Archaic Period, Univ. Of California Press 1988

R. M. Cook- P. Dupont, East Greek Pottery, London- New York 1998.

M. Akurgal, Korint Seramiği, İzmir 1998.

P.A. Arias – M. Hirmer, A History of 1000 Years of Greek Vase Painting , New York

D. Williams, Greek Vases, Londra 1999.

J.D.Beazley, The Development of Attic Black-figure, (rev. ed. by D. von Bothmer and Mary Moore, 1986).

J.D. Beazley, Attic Black-figure Vase-painters ,1956.

C.H.E. Haspels, Attic Black-figure Lekythoi ,1936.

M.B. Moore & Philippides, M.Z.P., Attic Black-figured Pottery, The Athenian Agora XXIII ,1986.

B.A. Sparkes & Talcott, L., Black and Plain Pottery of the 6th, 5th and 4th centuries B.C., The Athenian Agora XII, ,1970.

R. M. Cook, Greek Painted Pottery, London 1960

A. M. Mansel, Ege ve Yunan Tarihi, Ankara

V. R. d.’A. Desborough, Protogeometric Pottery, Oxford 1952.

B. Schweitzer, Greek Geometric Art. Londra 1971.

R. A. Higgins, The Archaeology of Minoan Crete, Londra1973.

U. Knigge, The Athenian Kerameikos, History, Monuments, Excavations, Atina 1998.

J. N. Coldstream, Greek Geometric Pottery – A Survey of Ten Local Styles and Their Chronology, Londra 1968.

Boardman, J., Kırmızı Figürlü Atina Vazoları: Arkaik Dönem ,2002.

Boardman, J., Yunan Sanatı ,2005.

Haspels, C. H. E., Eski Yunan Boyalı Keramiği ,1946.

Beazley, J.D., Attic Red-figure Vase-painters ,1963.

Beazley, J.D., Attic Red-figured Vases in American Museums ,1918.

Richter, G.M.A., Attic Red-figure Vases: a Survey ,1958.

Richter, G.M.A., and Milne, M.J., Shapes and Names of Athenian Vases ,1935.

Richter, G.M.A., The craft of Athenian Pottery ,1923.

Webster, T.B.L., Potter and Patron in Classical Athens 1972.

Boardman, J., Athenian Red Figure Vases: the Classical Period ,1989.

B.A. Sparkes & Talcott, L., Black and Plain Pottery of the 6th, 5th and 4th centuries B.C., The Athenian Agora XII, 1970.
ARK 209 Arkeoloji’de Malzeme ve Teknoloji Bilgisi III 2 0 2 3

Klasik Çağlarda mimaride kullanılan malzemeler ve bu malzemelerle inşa edilen yapılarda kullanılan teknolojilerin tanıtılması.


Önerilen Kaynaklar:

A.W. Lawrence, Greek Architecture, London 1962.

D.S. Robertson, A Handbook of Greek And Roman Architecture, London 1943.

W.B.Dinsmoor, The architecture of ancient Greece: an account of its historic development, 1973

R. Martin, Manuel d’Architecture Grecque I: Materiaux et Techniques, Paris 1965.

O. Bingöl, Arkeolojik Mimari'de Taş, 2004.


ARK 211 Mesleki İngilizce 2 0 2 4

Arkeolojide kullanılan özel ve teknik terim ve deyişlerle çeşitli kullanım farklılarının üzerinde durularak hem ingilizce hemde arkeolojik bilgi geliştirilmesi ve derinleştirilmesi gerçekleştirilecektir.


Archaeology; The Key Concepts: Renfrew and Bahn

Dictionary of Archaeology; Penguin Books


AİT 281 Atatürk İ. İ. Tarihi I 2 0 2 2

DÖRDÜNCÜ YARIYIL (BAHAR)
ARK 202 Prehistorik Sanat II 3 0 3 5


Sanatın tarih öncesini ve bu sanat olarak kabule edilen insan elinden çıkma bir çok eseri tanıtmak ve bu eserlerin o dönem insanları için anlamını açıklayarak çeşitli coğrafi bölgelerde ortaya çıkan gelişim ve farklılıkları ortaya koymayı amaçlamaktadır. Dünya ve Avrupa çapınd agenel bir bakış sunarak Anadoludaki insanın yaratmış olduğu ve sanat eseri olarak kabul edilen bu eserleri anlatarak sanatsal gelişimin ve estetik duyguların gelişimini okültürel eideğerlilik içinde ortaya koymaktadır.
Önerilen Kaynaklar:

Leakey, R.E. The Making of the Mankind-New York, 1981.

Lambert, D. Prehsitoric Man, 1987.

Sieveking, A. Cave Artists, Thames and Hudson.


Gombrich, Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi

ARK 204 Ön Tarihte Anadolu’da Arkeolojisi II 3 0 3 5

Anadolu’da Kalkolitik Dönem yerleşimleri ve bu yerleşimlerden elde edilen Kalkolitik Dönem’e ait veriler değerlendirilecektir.


Önerilen Kaynaklar:

Jak Yakar,The Later Prehistory of Anatolia The Late Chalcolithic and Early Bronze Age, Part I-II; Oxford 1985.

J. Yakar, Prehistoric Anatolia: The Neolithic Transformation and the Early Chalcolithic Period, Tell Aviv 1991.

S. Harmankaya ve B. Erdoğdu, Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri: İlk Tunç Çağı a-b. İstanbul 2002.

M. Özdoğan ve N. Başgelen, Türkiye’de Neolitik Dönem. İstanbul 2007.

Veli Sevin, Eski Anadolu ve Trakya Başlangıcından Pers Egemenliğine kadar. İstanbul 2003ARK 206 Yakın Doğu Arkeolojisi 2 0 2 4


Yeni başlayan öğrencilere önasya arkeolojisi disiplininin genel iskeletinin oluşturulmasına katkı sağlamak için önasya kapsamındaki coğrafyanın arkeolojik ve kültürel tanımının verilmesi, terminolojisi ile bölgedeki arkeolojik çalışmaların tarihçesinin ve gelişiminin öğretilmesi.
Önerilen Kaynaklar:

J..Mellaart, Eski Yakındoğu’nun En Eski Uygarlıkları, İstanbul, 1988.

C.K. Maisels, The Emergence of Civilisation. From Hunting and Gathering to Agriculture, Cities and the State in the Near East, London, 1993.

M. Roaf, Cultural Atlas of Mesopotamia and the Near East, Oxford, 1990

E. Strommerger, The Art of Mesopotamia, 1964.

S.Lloyd, The Archaeology of Mesopotamia, London 1978.

A.M.T. Moore v.d., Village on the Euphrates, Oxford, 2000.

H.J. Nissen, The Early History of the Ancient Near East 9000-2000 B.C., Chicago 1988.

J.Mellaart, Çatalhöyük, Anadolu’da Neolitik Bir Kent, İstanbul, 2001.

K.R. Nemet-Nejat, Daily Life in Ancient Mesopotamia, London, 1998

E.M. Meyers (Ed in chief) The Oxford Encylopedia of Archaeology in the Near East, Vol 1-5), Oxford, 1977

M.Frangipane, Yakındoğu’da Devletin Doğuşu, İstanbul, 2002

J.-L. Huot v.d., Kentlerin Doğuşu, Ankara, 2000

C.K.Maisels, Uygarlığın Doğuşu, Yakındoğu’da Avcılık ve Toplayıcılıktan Tarıma Kentlere ve Devlete Geçiş, Ankara, 1999.

S.Lloyd, Türkiye’nin Tarihi, Ankara, 1997.

ARK 208 Hellenistik-Roma Çağ Seramiği 2 0 2 4

M.Ö. 4. yy. ile M.S. 4. yy. arasında kalan zaman diliminde, Attika ve Anadolu’da üretilen seramik sanatı örneklerinin ve yerel üretim merkezlerinin tanıtılması; bu örneklerin yapım teknikleri, karşılaştırmalı form ve biçem gelişimi.


Önerilen Kaynaklar:

R. M. Cook, Greek Painted Pottery ,1960.

G. R. Edwards, Corinthian Hellenistic Pottery, Corinth VII/III ,1975.

P. E. Arias, A History of Greek Vase Painting, ,1962.

J. Boardman, The History of Greek Vases, London, ,2001.

C. H. Emilie Haspels, Çev. Aşkıdil Akarca, Eski Yunan Boyalı Keramiği, İstanbul, 1946.

T. Anlağan, Sadberk Hanım Müzesi, Kalıplı Kaseler ve Kabartmalı Kaplar, (Sadberk Hanım Museum Moldmade Bowls and Related Wares), İstanbul, 2000.

A. D. Trendall, Rotfigurige Vasen aus Unteritalien und Sizilien, 1990.


ARK 210 Arkeoloji’de Malzeme ve Teknoloji Bilgisi 2 0 2 3

İnsanın geçmişte yaratmış olduğu teknoloji, teknoloji tarihi ve teorisi üzerine outran bu dersin ilk hedefi teknoloji ve getirmiş olduğu devinim ve bu devinime bağlı olarak modernleşme sürecine getirmiş olduğu ivme ve bu süreç içinde ortaya çıkan teknolojiler tanımlanacaktır


Önerilen Kaynaklar:

Semenov, S.A. (1964). Prehistoric Technology. London: Gory, Adam & Mackay Ltd.


Dobres, M. A., & Hoffman, C. R. (1999). The Social Dynamics of Technology. Washington: Smithsonian Institution Press.

Dobres, M-A. (2000). Technology and Social Agency. Oxford: Blackwell.

Lemonnier, P. Technological Choices, Routledge.
ARK 212 Mesleki İngilizce II 2 0 2 4

Arkeolojide kullanılan özel ve teknik terim ve deyişlerle çeşitli kullanım farklılarının üzerinde durularak hem ingilizce hemde arkeolojik bilgi geliştirilmesi ve derinleştirilmesi gerçekleştirilecektir.


Archaeology; The Key Concepts: Renfrew and Bahn

Dictionary of Archaeology; Penguin Books


AİT 282 Atatürk İ. İ. Tarihi II 2 0 2 2

3. YIL
BEŞİNCİ YARIYIL (GÜZ)

ARK 305 Asur Ticaret Kolonileri Çağı’nda Anadolu Arkeolojisi 3 0 3 5


M.Ö. II. Binin başında (M.Ö. 1975-1720) Anadolu ile Asur arasında gelişen maden ticaretine dayalı sistem sayesinde Anadolu yazı ile tanışmış, Anadolu kentleri zenginleşmiş ve birçok yönden gelişme kaydetmiştir. Asur Ticaret Kolonileri Çağı olarak adlandırılan bu dönemde, Anadolu’da devlet kurma sürecinin temelleri de atılmıştır. Bu derste, Anadolu’nun kendi dinamiklerinden kaynaklanan kültürel öğeler ile Asur ile ticari ilişkiler sayesinde Anadolu sanatını etkileyen öğeler ortaya konacaktır. Dönemin kent yapıları, mimari özellikleri, sanat eserleri, ölü gömme gelenekleri arkeolojik ve filolojik belgeler yardımı ile incelenecektir.

Önerilen Kaynaklar:

N.Özgüç, Kültepe Mühür Baskılarında Anadolu Grubu, TTKY V/25, Ankara, 1968


Özgüç, T. 1950, Türk Tarih Kurumu Tarafından Yapılan Kültepe Kazısı Raporu 1948, TTKY, V. Seri, No. 10, Ankara.


Özgüç, T. 1959 Kültepe- Kaniş. Asur Ticaret Kolonilerinin Merkezinde Yapılan Yeni Araştırmalar, TTKY, V. Seri, No.19, Ankara.

Özgüç, T. 1999, Kültepe-Kaniš/Neša Sarayları ve Mabetleri, TTKY, V. Dizi, Sa. 46, Ankara.

Özgüç, T. 2005 , Kültepe Kaniš/Neša, İstanbul.

ARK 307 Ön Asya Mitolojisi 3 0 3 5


Önasya kültürlerinde görülen mitolojik öğeler tanıtılarak, arkeolojik materyal kültürde karşılaşılan çeşitli motif ve sahnelerin anlaşılmasının ve yorumlanmasının öğretilmesi amaçlanmaktadır. Anadolu ağırlıklı olmak üzere Mezopotamya ve çevre kültür bölgelerindeki kültürlerin Akeramik Neolitik dönemden itibaren dini objelerini, tanrısal simgelerini ve atribütlerini sosyal ve kültürel yapılarına bağlı olarak bir bütün içinde öğretme ve değerlendirmesini karşılaştırma yoluyla verilmesini sağlamak ve günümüz dinlerine kadar ulaşan kültürel ögeleri belirlemek.
Önerilen Kaynaklar:

Black, Jeremy and Green, Anthony, Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia: An Illustrated Dictionary, University of Texas Press, Austin, 1992.

Crawford, Harriet, Sumer and the Sumerians, Cambridge University Press, Cambridge, 1991.

Jacobsen, Thorkild, The Treasures of Darkness, Yale University Press, New Haven, 1976.

Kramer, Samuel Noah, and Maier, John, Myths of Enki, the Crafty God, Oxford University Press, New York,1989.

Kramer, Samuel Noah, Sumerian Mythology, Harper & Brothers, New York, 1961.

S.N.Kramer, Sümer Mitolojisi, İstanbul, 1999.

Kramer, Samuel Noah The Sumerians The University of Chicago Press, Chicago,1963.

Wolkstein, Diane and Kramer, Samuel Noah, Inanna: Queen of Heaven and Earth, Harper & Row, NY, 1983.

The New American Bible, Catholic Book Publishing Co., New York, 1970.

Hooke, S. H. Middle Eastern Mythology, Penguin Books, New York, 1963.

S.H.Hooke, Ortadoğu Mitolojisi, Ankara, 1995.

Goetze, Albrecht "Hittite Myths, Epics, and Legends", Ancient Near East Texts Relating to the Old Testament, ed. James Pritchard, Princeton University Press, Princeton, 1955.

Gurney, O. R. The Hittites, Penguin Books, New York, 1990.

Hoffner, Harry Hittite Myths, Scholars Press, Atlanta, Georgia, 1990.

S.H.Hooke Middle Eastern Mythology, Penguin Books, New York,1963..

Laroche, Emmanuel, articles within Mythologies Volume One, Bonnefoy, Yves (compiler), The University of Chicago Press, Chicago, 1991

N.Özgüç, Kültepe Mühür Baskılarında Anadolu Grubu, TTKY V/25, Ankara, 1968

A.Heidel, Enuma Eliş, Babil Yaratılış destanı, Ankara 2000.

S.N.Kramer, Sümerlerin Kurnaz Tanrısı Enki, İstanbul, 2000.

M.Popko, Religions of Asia Minor, Warsaw, 1995.

D. Schorr vd., Ortadoğu’da Tarih ve İnanç, Washington D.C., 2003ARK 309 Arkaik-Klasik Çağ Heykel Sanatı 3 0 3 5


Yunan heykel sanatının başlangıç örnekleri olan Geometrik dönemden başlayarak M.Ö. 6.yy. sonlarında sona eren Arkaik Çağ heykel sanatı örneklerinin, tanıtılması, kökeni ve karşılaştırmalı gelişimleri, tarihlendirme yöntemleri. M.Ö. 5. ve 4. yüzyılları kapsayan Klasik Çağ heykel sanatı örneklerinin tanıtılması, karşılaştırmalı gelişimleri, tarihlendirme yöntemleri.
Önerilen Kaynaklar:

J. Boardman, Yunan Heykeli, Arkaik Dönem (Çev. Y. Ersoy) 2001.

Y. Boysal, Arkaik Devir Heykeltıraşlığı, 1979.

G.M.A. Richter, Development of the Greek Kuroi, 1942

G.M.A. Richter, Korai: Archaic Greek Maidens, 1968

S. Adam, The Technique of Greek Sculpture in the Archaic and Classical Periods, 1966

L. Alscher, Griechische Plastik I, 1954

A.C. Brookers, The Chronology ank Development of Daedalic Sculpture, 1978

A.A. Donohue, Xoana and the Origins of Greek Sculpture, 1988

G. Lippold, Die Griechische Plastik, Handbuch der Archäologie, 1950

R. Özgan, Untersuchungen zur archaischen Plastik Ioniens, 1978

P. Bol et al. Die Geschichte der antiken Bildhauerkunst I, Frühgriechische Plastik, 2002

Y. Boysal, Grek Klasik Devir Heykeltıraşlığı, 1967.

J. Boardman, Griechische Plastik, Die Klassische Zeit, 1996.


S. Adam, The Technique of Grek Sculpture in the Archaic and Classical Periods, 1966.

L. Alscher ,Griechische Plastik II, Klasik, 1982.

L. Alscher ,Griechische Plastik III, Nachklassik und vor hellenismus, 1956.

F. Brommer, Die Parthenon-Skulpturen, 1979.

K. Fittschen, Griechische Porträts, 1988.

F. Felten, Griechische tektonische Friese archaischer und klassischer Zeit, 1984.

P. Bol et al., Polyklet. Der Bildhauer der griechischen Klasik, 1990.

G.M.A. Richter, The Portraits of the Greeks I-III, 1984.

B.S. Ridgway, The Severe Style in Greek Sculpture, 1970.

B.S. Ridgway, Fifth Century Style in Greek Sculpture, 1981.

B.S. Ridgway, Fourth Century Style in Grek Sculpture, 1997.

R. Bol et. al, Die Gesichte der antiken Bildhauerkunst II Klassische Plastik, 2004.ARK 311 Arkaik- Klasik Çağ Mimarisi 4 0 4 7


Yunan mimarisinde konut ve şehir oluşumlarının ilk örneklerinin görülmeye başladığı Geometrik dönem ve M.Ö. 7.ve 6.yy.’ları kapsayan Arkaik Çağ mimari örneklerinin özelliklerinin tanıtılması, karşılaştırma, yorum ve tarihlendirme. M.Ö. 5.ve 4.yy.’ları kapsayan Klasik Çağ mimari örneklerinin özelliklerinin tanıtılması, karşılaştırma, yorum ve tarihlendirme.
Önerilen Kaynaklar:

A.W. Lawrence, Greek Architecture, London 1962.

E. Akurgal, Anadolu Uygarlıkları,1988

D.S. Robertson, A Handbook of Greek And Roman Architecture, London 1943.

W.B.Dinsmoor, The architecture of ancient Greece: an account of its historic development, 1973

R. Martin, Manuel d’Architecture Grecque I: Materiaux et Techniques, Paris 1965.

O. Bingöl, Arkeolojik Mimari'de Taş, 2004.

ARK 313 Çevresel Arkeoloji 3 0 3 5

İnsanoğlu içinde bulunduğu doğa ve gereği sürekli olarak başat olamk durumunda kaldığı ortamın kendisine sunmuş olduğu ama aynı zamanda varlığığını tehlike altında tutan bir doğal formasyonun bir parçası olarak yaptığı ve yarattığı herşeyi bilgisel süreçler içinden geçerek değerlendirir ve onları kendi imkan ve yararı için kullanmak ister. İşte bu noktada insanı doğaya nasıl başat olduğuna dair izlerden yola çıkarak insanı farklı bir açıdan ele alarak değerlendirmeye çalışacağız.


Önerilen Kaynaklar:
G. Bailey, Ruth Charles, Nick Winder- Human Ecodynamics, Oxbow Books.

Environmental Archaeology Series 1-12. Oxbow BooksALTINCI YARIYIL (BAHAR)
ARK 306 Hitit Arkeolojisi 3 0 3 5


M.Ö.1650 ile M.Ö. 1200 yılları arasında Anadolu toprakları üzerinde büyük bir krallık kuran, kuzey Mezopotamya ve Suriye bölgelerinde siyasi otorite sağlayan Hititlerin mimarisi, sanatı ve siyasi tarihi, arkeolojik verilerin ışığında Anadolu Uygarlıklarının içindeki önemleri de dikkate alınarak incelenmesi.

Önerilen Kaynaklar:

T.Bryce, The Kingdom of Hittites, Oxford, 1998.

E.Akurgal, Hatti ve Hitit Uygarlıkları, İstanbul, 1995.

O.R.Gurney, Hititler, Ankara, 1990.

J.G.Macquenn, Hititler ve Hitit Çağında Anadolu.

M.Darga, Hitit Sanatı, İstanbul, 1985.

K.Bittel, Les Hittites, Paris, 1976.

O.R.Gurney, “Anatolia c.1750-1600 B.C.”, CAH V. II/IV, Cambridge, 1962.

A.Ünal, Hititler-Etiler, Anadolu Uygarlıkları, İstanbul, 1999.

R.Naumann, “Eski Anadolu Mimarlığı”, Ankara, 1975.

M.Vieyra, The Hittite Art, London, 1955.

J.Seeher, Hattuşa Rehberi, İstanbul, 2002 (Okuma)

A.Ünal, Hititler Devrinde Anadolu I-II, İstanbul, 2002.

S.Alp, Hitit Çağında Anadolu, Ankara 2000.ARK 308 Klasik Yunan Mitolojisi 3 0 3 5


Sümer mitoslarından başlayarak; Hitit, Mısır, Yunan, Şaman ve tek tanrılı dinlerde yansımaları görülen ortak inanışlar ve mitoslar, Önasya ve Anadolu inanışlarının genel niteliklerinin ortaya konulması, birbirlerinin ardılı olan ve benzer özellikler gösteren, Yunan ve Roma mitolojileri, ‘pantheon’larında yer alan tanrı ve tanrıçalar, bu tanrı ve tanrıçaların yetki alanları, özellikleri ve mitosları, tanrı ve tanrıçaların yetkinlik ve özelliklerini gösteren simgeleri ile görsel algılanış biçimlerinin arkeolojik veriler üzerinden tartışılması.

Önerilen Kaynaklar:

Cömert, B., Mitoloji ve İkonografi, Ankara, 1980

Erhat, A., Mitoloji Sözlüğü, İstanbul, 1989

Hamilton, E., Mitologya, İstanbul, 1990

Homeros, Odysseia, İstanbul, 1987

Homeros, İlyada, İstanbul, 1988

Hesiodos, Hesiodos Eseri ve Kaynakları (Theogonia-İşler ve Günler), Ankara,1991

Estin, C.-H. Laporte, Yunan ve Roma Mitolojisi, Ankara, 2002

Carpenter, T., Antik Yunan'da Sanat ve Mitoloji, İstanbul, 2002

Grimal, P., Mitoloji Sözlüğü: Yunan ve Roma, İstanbul, 1997

Burkert, W., Structure and History in Greek Mythology and Ritual, 1979

Simon, E., Die Götter der Griechen, 1998

Simon, E., Die Götter der Römer, 1990

Arsebuk, G., İnsan ve Evrim, Ankara, 1990

Black, J. & A. Green, Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia, London, 1992 Campbell, J., İlkel Mitoloji, Tanrının Maskeleri, Ankara, 1992

Challaye, F., Dinler Tarihi, İstanbul, 1975

Kramer, S.N., Sümerler: Tarihleri, Kültürleri ve Karakterleri, İstanbul, 2002

Kramer, S.N., Tarih Sumer’de Başlar, Ankara, 1990

Nilsson, M.P., The Minoan-Mycenaen Religion and its Survival in Greek Religion. Lund 1950.

ARK 310 Hellenistik-Roma Çağ Heykel Sanatı 3 0 3 5


M.Ö. 330-30 yılları arasına tarihlendirilen Hellenistik Çağ heykel sanatı örneklerinin tanıtılması, karşılaştırmalı gelişimleri, tarihlendirme yöntemleri. Anadolu ve Anadolu dışındaki heykeltıraşlık okulları. Roma Çağı heykel ve portre sanatı.
Önerilen Kaynaklar:

R.R.R. Smith, Hellenistik Heykel (Çev. A. Y. Yıldırım), 2002.

M. Bieber, The Sculpture of hellenistic age, 1961.

B.S. Ridgeway, Hellenistic Scupture I, 1990.

B.S. Ridgeway, Hellenistic Scupture II, 2000.

B.S. Ridgeway, Hellenistic Scupture III, 2002.

M. Flashar et al., Die Geschicte der antiken Bildhauerkunst III, Hellenistische Plastik, 2007.

L. Alscher, Griechische Plastik IV, Hellenismus, 1957.

B. Andreae, Skulptur des Hellenismus, 2001.

R. Horn, Hellenistische Köpfe I, RM 52 (1937), 140 vd.

R. Horn, Hellenistische Köpfe II, RM 53 (1938), 70 vd.

R.R.R. Smith, Hellenistic Royal Portraits, 1988.

A. Leweretz, Stchende männliche Gewonstatven im Hellenismus, 1993.

P. Webb, Hellenistic Architectural Sculpture, 1996ARK 312 Hellenistik-Roma Çağ Mimarisi 4 0 4 7


M.Ö. 330-30 yılları arasına tarihlendirilen Hellenistik Çağ mimari örneklerinin özelliklerinin tanıtılması, karşılaştırma, yorum ve tarihlendirme. Roma Çağı şehircilik anlayışı ve mimari yenilikleri.
Önerilen Kaynaklar:

A.W. Lawrence, Greek Architecture, London 1962.

E. Akurgal, Anadolu Uygarlıkları,1988

D.S. Robertson, A Handbook of Greek And Roman Architecture, London 1943.

W.B.Dinsmoor, The architecture of ancient Greece: an account of its historic development, 1973

R. Martin, Manuel d’Architecture Grecque I: Materiaux et Techniques, Paris 1965.

O. Bingöl, Arkeolojik Mimari'de Taş, 2004.

ARK 314 Etnoarkeoloji 3 0 3 5


Etnoarkeoloji bugün günümüz disiplinlerarası arkeolojik çalışmaların en popüler ve en yaygın olanlarından bir tanesidir. Burada geçmiş ve günümüzle analojiler kurarak dünü bugünde aramayı amaçlar. Geliştirmiş olduğu metodoloji ve tekniklerle kültürel sürecin DNA sını bulmayı hedef alır kendine.
Önerilen Kaynaklar:

Cramer, C. Ethnoarchaeology in Action.


Flannery, K. Village Ethnoarchaeology

Hodderi I. Archaeological Process

Hodder, I. Symbols in Action.

4.YIL
YEDİNCİ YARIYIL (GÜZ)

ARK 401 Arkeolojide Çağdaş Yaklaşımlar I 2 0 2 3


Arkeolojinin ortaçağlardan hatta daha öncesinde bir hobiden bir bilime dönüşmesi ve bilimsel uygulama alanı olarak varlığını sürdürürken birden bire ortaya teknolojik ve bilimsel uygulamaların ve bu bağlı olarak gelişen düşünsel yaklaşımları ele alarak değerlendirir.
Önerilen Kaynaklar:

Hodder, I. Archaeological Theory Today, Polity Press

Thomas, J. Interpretive Archaeology,

Hodder and Preucel, Contemporary Archaeology
ARK 403 Demir Çağı’nda Anadolu I 2 0 2 3


Hitit İmparatorluğu’nun yıkılışından ve yaklaşık olarak M. Ö. I. Binin başlarından itibaren Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve K. Suriye’de yeni siyasi ve kültürel oluşumlar meydana gelmiştir. Bu dönemde, merkezi bir otorite görülmemekte, bunun yerine, şehir beylikleri sınırlı coğrafya içinde varlıklarını ve otoritelerini sürdürmüşlerdir. Bu çoklu politik ortamda, herşeye rağmen, M.Ö. II. Bin Orta Anadolu’sundan köklerini almış bir sanat ve kültürün ortak olarak uygulandığı görülmektedir. Bu derste, bu ortak kültür ve sanat ürünleri, arkeolojik kazılar ışığında değerlendirilecek ve öğretilecektir.
Önerilen Kaynaklar:

Akurgal, E., 1949, Späthethitische Bildkunst. Ankara.

Akurgal, E., 1968, The Art of Greece. Its Origins in the Mediterranean and Near East. New York.

Bossert, H. Th., 1942, Altanatolien. Kunst und Handwerk in Kleinasien von den Anfängen. Berlin.

Darga, M., 1992, Hitit Sanatı. Akbank Yayınları. İstanbul.

Delaporte, L., 1936, Les Hittites. Paris.

Dinçol, A., 1982, “Geç Hititler” Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi. Görsel Yayınlar. s. 121-138

Garstang, J., 1929, The Hittite Empire. London.

Gelb, I., 1939, Hittite Hieroglyphic Monuments. Chicago.

Genge, H., 1979, Nordsyrisch-südanatolische Reliefs. Kopenhagen.

Güterbock, H. G., 1946, Ankara Bedesteninde Bulunan Eti Müzesi Büyük Salonu Kılavuzu. İstanbul.

Hawkins, J.D., 1974, “Assyrians and Hittites” Iraq XXXVI. pp. 67-83.

Hawkins, J.D., 1975, “Von kummuh nach Kommagene”. Antike Welt. 6. Jahrgang Sondernummer. pp. 5-9.

Hawkins, J.D., 1980, “Late Hittite Funerary Monuments” in B. Alster ed. Death in Mesopotamia. Mesopotamia 8. Copenhagen. pp. 213-225.

Hawkins, J.D., 1988, “Kuzi-Te·ub and the “Great Kings” of Karkamish” ASt. XXXVIII. pp. 100-108.

Hawkins, J.D., 2000, Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions. Vol I. Inscriptions of the Iron Age. Part 1: Text. Introduction, Karatepe, Karkami·, Tell Ahmar, Maraş, Malatya, Commagene. Part 2. Amuq, Aleppo, Hama, Tabal, Assur Letters, Miscellaneous, Seals, Indices. Berlin.

Landsberger, B., 1948, Sam’al. Karatepe Harabelerinin Keşfi ile İlgili Araştırmalar. Ankara.

Orthmann, W., 1971, Untersuchungen zur späthethitischen Kunst. Saarbrücker Beiträge zur Altertumskunde Band 8. Bonn.

Özgüç, T., 1971, Demir Devrinde Kültepe ve Civarı. Ankara.

Reimschreider, M., 1954, Die Welt der Hethiter. Suttgart.

Von der Osten, H. H., 1929, Explorations in Hittite Asia Minor 1927/1928 (OIC VI). Chicago.


SEÇMELİ DERSLER

ARK 405 Arkeolojik Araştırma Yöntemi I 4 0 4 8
Arkeoloji’de bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinin tartışılması, yazılı kaynaklar, süreli yayınlar ve kaynakça taraması, bilimsel yazım kuralları, metin çözümleme, araştırma konusu seçimi, yazımı ve sunumunun örneklerle incelenmesi.
ARK 407 Müzecilik I 4 0 4 8

Müzelerin yapısı, işlevi, müzeciliğin ve müze çeşitlerinin incelenmesi ve öğretilmesi. Müzelerde koruma ile ilgili pratik bilgiler.


Önerilen Kaynaklar:

R. Miller, Personel Policies for Muesum. Washington, 1980

A. Ogan, Türk Müzeciliğinin 100 üncü Yıldönümü( Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu) İstanbul, 1947
ARK 409 Arkeoloji’de Koruma ve Onarım I 4 0 4 8

Dünyada ve ülkemizde koruma bilinci yasa ve uygulamaları, onarım ve koruma ilke ve yöntemleri, mimari yapılar ve küçük buluntuların (ahşap, demir, cam ve tekstil vb.) onarım ve koruma yöntemleri. Doğal ve kültürel (arkeolojik, doğal ve kentsel sit) alanların korunarak gelecek kuşaklara aktarılabilmesine yönelik alan yönetimi araştırma ve uygulamaları.Önerilen Kaynaklar:

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu.

BİNGÖL, I, “Türkiye ‘de Konservasyonun Tarihi” I. Ulusal Taşınabilir Kültür Varlıkları Kolokyumu, A.Ü. Başkent Meslek Yüksekokulu, Ankara, 6- 7 Mayıs 1999.

Kökten, H., “Mosaic Floors unearthed at rescue excavations in Turkey: A philosophical and ethical evaluation of the decision making process”, Lessons Learned: Reflecting on the Theory and Practice of Mosaic Conservation, 9th. ICCM Conference November 29 – December 3, 2005.

Kökten, H., “ Türkiye’de Arkeoloji ve Kültür Varlıklarını Koruma(ma)”, Prof.Dr. Hayat Erkanal’a Armağan, 2004.

Kökten, H., “Development of Archaeological Conservation in Turkey”, Challenges in Conserving Archaeological Collections, World Archaeology Congress-5, June 2003.

Kökten, H., “Türkiye Müzeleri İçin Çok Düzeyli Koruma Yapılanması”, 7. Müzecilik Sempozyumu, Genel Kurmay Başkanlığı, Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı, 20-22.Ekim.2005.
Kökten, H. , “ Arkeolojik Kazılarda Organik Buluntuların Pasif Konservasyonu”, V.Uluslararası Hititoloji Kongresi, 2-8 Eylül.2002.

ERSOY, Kökten H., “Guidelines for Foreign Conservators Working in Turkey - Türkiye’de Çalışan Yabancı Konservatörler için Temel Bilgiler”, Field Notes, Number 2, Practical Guides for Archaeological Conservation and Site Preservation, Japanese Institute of Anatolian Archaeology, 1999.Eskici, B., “Taş Eserlerin Korunması Üzerine Notlar” Türk Arkeoloji Dergisi, Sayı: XXXI, Ankara, 1997 s.383- 392.


ARK 411 Jeo-Arkeoloji 4 0 4 8

Jeo-Arkeoloji günümüzde hızla populer olan ve disiplinler arası bir çalışmanın en iyi örneklerinden birisini sunar. Burada geçmişte yaşamış insan gruplarının arkeolojik çalışmalarla ortaya konulduğu kadarıyla doğal çevreyi nasıl kullandıkları ve bu kullanımda doğanın sunduğu olanakları nasıl kendi lehine kullandığı ve bu kullanımiçinde de bilgi formasyonuna dikkat çekilecekitr. Sadece doğa aynı zamandayerleşim içi oluşumlarıda değerlendiren bir metod ve anlayış tanıtılacaktır.


Principlesof Geo-Archaeology:M. R. Waters, 1996

Practical andTheoretical Geoarchaeology: P. Goldberg ve R. Macphail, 2009


ARK 413 Ege ve Avrupa Prehistoryası 4 0 4 8

Batı Anadolu’dan başlayarak Avrupaya kadar uzanan bir coğrafyanın prehistorik kültürlerinin tanıtılacaktır. Özellikle Balkan, Yunanistan ve Romanya Kültürlerine ağırlıklı olarak değinilecektir.


Balkan Prehistory: Todorova

The Early Neolithic in Greece: C. Perles

Neolithic Europe: A Survey
ARK 415 Eski Anadolu’da Metal İşlemeciliği 4 0 4 8

Başlangıcından, M.Ö. I.Binin sonuna kadar olan süreçte, Eski Anadolu madenleri, maden kaynakları, üretim malzemeleri ve teknikleri üzerinde durulmakta, madenden yapılmış her türlü sanat eseri, tipolojik bir sınıflamayla karşılaştırmalı olarak tanıtılmaktadır


Önerilen Kaynaklar:

P. De Jesus , The Development of Prehistoric Mining and Metallurgy in Anatolia.Oxford 1980.

A. Müller-Karpe , Altanatolisches Metallhandwerk. Neumünster 1994.

P.R.S.Moorey, Ancient Mesopotamian Materials and Industries. Oxford 1994

P. De jesus / E. Kaptan, The Metallurgy of Ancien Anatolians, MTA Unpublished Reports Ankara 1974

J. Deshayes, Outils de bronze de I’ındus au Danube. Paris 1960.

J.D. Muhly, Copper and Tin. The Distribution of Mineral Resourches and the metas trade in the Bronze Age. New Haven 1973.
ARK 417 Tarih Öncesi yerleşim Sistemleri 4 0 4 8

Prehistorik dönemlerde insanların sadece korunma amacıyla sığındıkları mağaralardan kaya altı sığınaklardan çıkarak kendilerine basit klubelerde yaşam alanı yaratmalarından büyük görkemli yapılara kadar uzanan mimari gelişime doğru uzanan süreçte insanların uygulamış olduğu stratejiler ve teknikler değerlendirilecektir.


Household Archaeology:

People who lived in Big Houses


ARK 419 Nümizmatik I 4 0 4 8
Antik Çağ paraları sikkelerin kullanılmaya başlamasından önceki ödeme biçimleri, kentlerin ve devletlerin kullandıkları sikkeler, izledikleri ekonomik politikalar, ortaya çıkışından Roma Çağı sonuna kadar sikke kullanımı, ekonomi ve ticari hayattaki önemi.

Önerilen Kaynaklar:

G. K. Jenkins, Ancient Greek Coins, Londra, 1990.

J. M. Jones, A dictionnary of Ancient Greek Coins, Londra, 1986 .

O. TEKIN, Antik Nümismatik ve Anadolu (Arkaik ve Klasik Çağlar), Istanbul, 1992.

C. HOWGEGO, Sikkelerin ışığında Eskiçağ tarihi, çev. O. TEKIN, Istanbul 1999.

G. Le RIDER, La Naissance de la monnaie, Paris, 2001.

E. BOSCH, Eski Sikkeler Rehberi I. Bölüm : Yunan-Roman-Bizantin ve Avrupa sikkeleri, Istanbul, 1951.

S. ATLAN, “Nümismatik”, Arkeoloji ve Sanat, 1978, s. 23-27.

S. ATLAN & N. BAYDUR, Grek ve Roma Sikkeleri, 1982, tekrar basım 1984.

O. TEKIN, Eskiçağda Para, Antik Nümizmatiğe Giriş, Ist. 1994, tekrar basım, 1996.

S. KARWIESE, Antik Nümismatiğe Giriş, Istanbul, 1995.

S. ATLAN, Grek Sikkeleri, Istanbul, 1993.


ARK 421 Arkeolojide Sanat ve Zanaat 4 0 4 8

İnsanın ilk fonksiyonel olarak dinamizm kazandırdığı beyin ve buna bağlı olarak koordine ederek ortaya koyduğu creativity sayesinde tüm bilgi birikimini bir potada eriterek yaratmış olduğu aletlerden süs eşyalarına kadar uzanan bir çok objenin aynı zamanda bir statü, iletişim unsuruna dönüştürülene kadar olan süreci anlatılacaktır.


Creativity:

Object:


Technological Choices: P. Lemonnier
ARK 423 Antik Çağda Resim ve Mozaik Sanatı 4 0 4 8
Antik çağlar boyunca karşılaşılan resim sanatı örneklerinin gelişiminin ve tekniklerinin örnekler ışığında incelenmesi, mozaik yapım tekniği ve gelişimi.
Önerilen Kaynaklar:

H. Brunn, Geschichte der griechischen Künstler,1889.

M. H. Swindler, Ancient painting from the earliest times to the period of Christian art, 1929.

O.Bingöl, Malerei und Mosaik der Antike in der Türkei, 1997.SEKİZİNCİ YARIYIL (BAHAR)
ARK 402 Arkeolojide Çağdaş Yaklaşımlar II 2 0 2 3


Arkeolojinin ortaçağlardan hatta daha öncesinde bir hobiden bir bilime dönüşmesi ve bilimsel uygulama alanı olarak varlığını sürdürürken birden bire ortaya teknolojik ve bilimsel uygulamaların ve bu bağlı olarak gelişen düşünsel yaklaşımları ele alarak değerlendirir.
Önerilen Kaynaklar:

Hodder, I. Archaeological Theory Today, Polity Press

Thomas, J. Interpretive Archaeology,

Hodder and Preucel, Contemporary Archaeology


Hodder, Reading the Past, Cambridge University Press

Binford, Inpursuit of the PastARK 404 Demir Çağı’nda Anadolu II 2 0 2 3


Bu derste, Frig ve Urartu ile daha güneyde var olan Asur krallıklarının yıkılış süreçleri değerlendirilmektedir. Batı Anadolu'da bulunan Lydia devletiyle, daha sonra kurulan Med ve Pers devletleri arasındaki siyasi ilişkiler üzerinde durulmakta ve istilaların Anadolu'daki etkileri tartışılmaktadır.
Önerilen Kaynaklar:

Sevin, V., Anadolu Arkeolojisi, İstanbul 1997

Çilingiroğlu, A., Urartu Tarihi, Bornova 1994

Lloyd, S., Türkiye'nin Tarihi, Ankara, 1997SEÇMELİ DERSLER
ARK 406 Arkeolojik Araştırma Yöntemi II 4 0 4 8

Arkeoloji’de bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinin tartışılması, yazılı kaynaklar, süreli yayınlar ve kaynakça taraması, bilimsel yazım kuralları, metin çözümleme, araştırma konusu seçimi, yazımı ve sunumunun örneklerle incelenmesi.


ARK 408 Müzecilik II 4 0 4 8

Türkiye Müzeleri ve modern müzecilik açısından durumları değerlendirilecektir..


Önerilen Kaynaklar:

R. Miller, Personel Policies for Muesum. Washington, 1980

A. Ogan, Türk Müzeciliğinin 100 üncü Yıldönümü( Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu) İstanbul, 1947
ARK 410 Arkeoloji’de Koruma ve Onarım II 4 0 4 8

Öğrencinin arkeolojik koruma ve onarımın ilkelerini kavraması, meslekî terminolojiyi kullanması, koruma ve onarımın taşınabilir kültür varlıklarına yönelik uygulamalarını genel çerçevesi ile tanıması; koruma planı hazırlanırken uyulması gerekli ilkeleri ve arkeolojik korumanın tüm aşamalarını kazı alanından başlayarak öğrenmesi, kazı ortamında başvurulan önleyici koruma yöntemlerini tanıması ve uygulaması amaçlanmaktadır.


Önerilen Kaynaklar:

Ahunbay, Z., Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon (YEM Yayınları, İstanbul, 1996)

Watkinson, D. (ed.), First Aid for Finds, UKIC, 1987;

Pye, E., Caring for the Past (London, 2001)

Caple, C., Conservation Skills (Routledge, Londra, 2000)

Roy – Smith (eds), Archaeological Conservation and Its Consequemces, IIC Copenhagen Congress, 1997


ARK 412 Arkeolojide Kültür ve Yaşambiçimleri 4 0 4 8

Kültürel etkileşim ve değişimlre bağlı olarak gelişen yaşam standardlarını günümüzden başalayarak arkeolojik veri ve buluntular ışığında geçmişe doğru giderek farklı bir yaklaşımla kültür ve yaşam olgusunun aslında ekonomiden ve kültürden farklı bir boyutta geliştiği unsurlar antropolojik açıdan değerlendirilecektir


Anthropology and Archaeology: C. Gosden

Fragments fromAntiquit: J. Barrett

Mass Consumption: D. Miller
ARK 414 Arkeoloji Tarihi 4 0 4 8

Arkeolojinin tarihine Yakındoğunun en eski dönemlerinden başlayarak günümüze kadar uzanan yolculuğu gelişimi değişimi ve evrimleşmesi aktarıalcaktır.


World History: H. McNeil

World Prehistory: G. Clark

150 Years of Archaeology: G. Daniel
ARK 416 Kıbrıs Arkeolojisi 4 0 4 8

Kıbrıs’ın tarihöncesi çağlarından başlayarak Deniz Kavimleri Göçü’ ne kadar olan dönemlerine ait kültürler hakkında genel bilgiler verilecektir. Kıbrıs’ın ilk kolonizasyonundan Geç Tunç Çağı sonuna kadar geçirdiği kültürel süreç aydınlatılarak, Kıbrıs’ın Anadolu, Doğu Akdeniz ve Ege ile olan ilişkilerinin arkeolojik belgelerle ortaya konulması amaçlanmaktadır.


Önerilen Kaynaklar:

Buchholz, H. ve Karageorghis, V., 1973, Prehistoric Greece and Cyprus, Phaidon New York.

Morris, D., 1985, The Art of Ancient Cyprus, Oxford.

Peltenburg, E. (ed.), 1989, Early Society in Cyprus, Edinburgh.

Karageorghis, V. ve Buchholz, H., 1972, Alt Aegaeis und Alt Kypros, Nicosia.

Karageorghis, V., 1968, Cyprus. Achaeologia Mvundi, Nagel.

Steel, L., 2004, Cyprus Before History. London, 2004

Schweitzer, B., 1934, Swedish Cyprus Expedition: Finds and Result of Excavations in Cyprus, 1927-1931.Vol.2, Stockholm.

Schweitzer, B., 1934, Swedish Cyprus Expedition: Finds and Result of Excavations in Cyprus, 1927-1931.Vol.3, Stockholm.ARK 418 Suriye-Filistin Arkeolojisi 4 0 4 8

Neolitik Çağ’dan Demir Çağı’na kadar Suriye Filistin Arkeolojisi konusunda bilgilendirmektir.


Önerilen Kaynaklar:

H.Weiss, Ebla to Damascus Art and Archaeology of Ancient Syria, Baltimore; Washington D. C. 1985.

K. Bittel, Önasya Tarih Öncesi Çağları: Mısır, Filistin, Suriye, İstanbul 1945.

Akkermans, P.M.M.G. and Schwartz, G. M: The Archaeology of Syria, From complex Hunter-Gatherer to Early Urban Societies (ca. 16, 000-300 Bc), Cambridge University Press. 2003

H. Weiss, Origins of Cities in Dry-Farming Syria and Mesopotamia, 3rd Millennium B. C., Connecticut 1986.

H. Klengel 1978: Geschichte und Kultur Altsyrien, 1978.

Matthiae, P. “Ebla and Syria in the Middle Bronze Age”, in E. Oren, ed, The Hyksos: New Historical and Archaeological Perspectives, Philadelphia University Museum: 379-414.

Syria, land of Civilisations, Quebec City, Musee de la civilisation 1999.


ARK 420 Nümizmatik II 4 0 4 8

Antik Çağ paraları sikkelerin kullanılmaya başlamasından önceki ödeme biçimleri, kentlerin ve devletlerin kullandıkları sikkeler, izledikleri ekonomik politikalar, ortaya çıkışından Roma Çağı sonuna kadar sikke kullanımı, ekonomi ve ticari hayattaki önemi.Önerilen Kaynaklar:

G. K. Jenkins, Ancient Greek Coins, Londra, 1990.

J. M. Jones, A dictionnary of Ancient Greek Coins, Londra, 1986 .

O. TEKIN, Antik Nümismatik ve Anadolu (Arkaik ve Klasik Çağlar), Istanbul, 1992.

C. HOWGEGO, Sikkelerin ışığında Eskiçağ tarihi, çev. O. TEKIN, Istanbul 1999.

G. Le RIDER, La Naissance de la monnaie, Paris, 2001.

E. BOSCH, Eski Sikkeler Rehberi I. Bölüm : Yunan-Roman-Bizantin ve Avrupa sikkeleri, Istanbul, 1951.

S. ATLAN, “Nümismatik”, Arkeoloji ve Sanat, 1978, s. 23-27.

S. ATLAN & N. BAYDUR, Grek ve Roma Sikkeleri, 1982, tekrar basım 1984.

O. TEKIN, Eskiçağda Para, Antik Nümizmatiğe Giriş, Ist. 1994, tekrar basım, 1996.

S. KARWIESE, Antik Nümismatiğe Giriş, Istanbul, 1995.

S. ATLAN, Grek Sikkeleri, Istanbul, 1993.


ARK422 Arkeoloji’ de Sanat ve Zanaat II 4 0 4 8

İnsanın ilk fonksiyonel olarak dinamizm kazandırdığı beyin ve buna bağlı olarak koordine ederek ortaya koyduğu creativity sayesinde tüm bilgi birikimini bir potada eriterek yaratmış olduğu aletlerden süs eşyalarına kadar uzanan bir çok objenin aynı zamanda bir statü, iletişim unsuruna dönüştürülene kadar olan süreci anlatılacaktır.


Creativity:

Object:


Technological Choices: P. Lemonnier

ARK 424 Homer Çağı’nda Anadolu ve Ege 4 0 4 8


Homeros’un İlyada ve Odysseia’sı üzerinden, dönem Anadolu ve Ege’sinin kültürel ve sosyal yapısının, yaşam biçiminin çözümlenmesi.

Önerilen Kaynaklar:

Homeros, Odysseia, İstanbul, 1987


Homeros, İlyada, İstanbul, 1967.

Каталог: arkeoloji


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə