Yildiz tekniK ÜNİversitesiYüklə 89.93 Kb.
tarix03.04.2018
ölçüsü89.93 Kb.


YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ VE BAŞVURU KOŞULLARI

(2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI)
BAŞVURU TAKVİMİ:
14-17 Temmuz 2014 Başvuru
25 Temmuz 2014 İngilizce Yeterlik Sınavı (En az %30 İngilizce öğretim yapan Lisans programlarına başvuranlar için) (bknz.Ek-1)

Sınav Saati: 10.00

Sınav Salonları, Sınava giriş için gerekli belgeler ve sınavla ilgili tüm duyurular www.ybd.yildiz.edu.tr adresinden takip edilmelidir.
04 Ağustos 2014 İngilizce Yeterlik Sınav Sonuçlarının www.ybd.yildiz.edu.tr adresinde ilan edilmesi
05-07 Ağustos 2014 Başvuruların değerlendirilmesi
08 Ağustos 2014 Başvuru Değerlendirme Sonuçlarının İlanı

11-13 Ağustos 2014 Asıl Kayıtları


15 Ağustos 2014 Yedek Kayıtları
BAŞVURU KOŞULLARI:


 • Kurumlar arası yatay geçiş, Önlisans diploma programlarının sadece üçüncü yarıyılına; lisans diploma programlarının üçüncü ve beşinci yarıyılına yapılır.
 • YTÜ’ye Yatay geçiş başvurusu yapabilmek için başvuru sırasında eşdeğer bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci statüsünde olunması zorunludur.
 • Yatay geçiş başvurusu, öğrencinin geldiği Yüksek Öğretim Kurumunda tamamladığı yarıyılı takip eden yarıyıla yapılır.
 • Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin kayıtlı olduğu yüksek öğretim programında bitirmiş olduğu yarıyıllara ait öğretim planındaki tüm derslerden başarılı olması ve genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması (4 üzerinden en az 2.4) şarttır. Koşullu başarılı dersleri olanların başvurusu aşağıdaki fıkraya göre değerlendirilir.
 • Üst fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları sadece üst fıkraya göre başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir.
 • Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde sayılan fiiller nedeniyle, başarısızlık veya disiplinsizlik nedeni ile ilişiği kesilenler ve disiplin cezası alanlar yatay geçiş için başvuramazlar.
 • Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapabilirler.
 • Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
 • Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından almış olduğu dersler hariç tutularak, AGNO’su YTÜ’den almış olduğu derslere göre belirlenir.
 • II. öğretim programlarından üniversitemiz II. öğretim programlarına yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerden, geldikleri yükseköğretim kurumunda, tamamladıkları sınıf itibariyle yapılan AGNO sıralamasında ilk yüzde on arasına girerek, 3843 sayılı kanunun 7. maddesine göre I.öğretim katkı payı ödemeye hak kazanan öğrenciler, yatay geçiş hakkı kazandıkları yılın ilk yarıyılı için aynı haktan yararlanırlar.

 • II. Öğretim programlarından I.Öğretim programlarına yatay geçiş yapan öğrenciler, II. öğretim ücretini ödemeye devam ederler.

 • I.Öğretim programlarından II. Öğretim programlarına yatay geçiş yapan öğrenciler, II. öğretim için belirlenen ücreti ödemek zorundadırlar.

 • Katkı payını yatırıp kayıt işlemini yapmayanlar ile kayıt işlemini tamamladıktan sonra yatay geçiş hakkından vazgeçenlere katkı payı iadesi kesinlikle yapılmaz.

 • Türkçe Öğretim yapan programlara başvuranlar 25 Temmuz 2014 tarihinde yapılacak olan İngilizce Yeterlik Sınavına girmeyeceklerdir.


YURT DIŞI KONTENJANLARINA BAŞVURU:


 • Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte, öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulünde (öğrencinin sınava girdiği yıldaki) geçerli olan taban puanlar esas alınır. Bu durumdaki öğrenciler, yurt dışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu yolla başvuran öğrencilerin yatay geçiş başvurusu yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir.
 • Yurtdışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu önlisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin üniversite tarafından kabul edilmesi şartı aranır. • Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim programlarına geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarındaki asgari puanlar (Bu adayların yurt dışında öğrenime başladıkları yılda ÖSYS’ye girmiş olmaları, ön lisans programları için YGS’de ilgili puan türünde 140 veya daha fazla, lisans programları için LYS’de ilgili puan türünde 180 veya daha fazla puan almaları şartı aranacaktır.) ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve puanları, üniversiteler tarafından belirlenen yurtdışı yatay geçiş kontenjanları ile birlikte Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilir. Adayların, yatay geçiş başvurusu yapabilmeleri için YTÜ senatosunca kabul edilen en az puanlara sahip olması gerekir. (Aşağıda belirtilen puanlar)


YTÜ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN ULUSAL ve ULUSLARARASI SINAVLARIN MİNİMUM PUANLARI


 • YTÜ YÖGS: Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yapılan Yurtdışı Öğrenci Giriş Sınavından (YTÜ YÖGS) 100 üzerinden en az 55 standart puan,

 • SAT 1 (Scholastic Assessment Test) SINAVI: SAT Reasoning Test'inde "math" testinden 800 üzerinden en az 640 puan,

 • INTERNATIONAL BACCALARUREATE (IB) SINAVI: Uluslararası Bakalorya diplomasına sahip ve diploma notunun en az 30 puan,

 • ABITUR (ALMAN BAKALORYASI) SINAVI: Genel Alman Yüksekokul Yeterliliği olan Abitur sınavından en fazla 4 puan veya eşdeğer puan,

 • FRANSIZ BAKALORYASI: Diploma notunun 20 üzerinden en az 16 puan,

 • TAWJİHİ SINAVI: Ürdün ve Filistin'de yapılan Tawjihi sınavlarında, müracaat edeceği programın türüne göre, sınav not ortalaması 100 üzerinden en az 80 puan,

 • BACCALAUREAT LIBANAIS (LÜBNAN BAKALORYASI) SINAVI: Müracaat edeceği programın türüne göre 20 üzerinden en az 16 olması veya 100 üzerinden en az 80 puan,

 • GAOKAO (ÇİN HALK CUMHURİYETİ) SINAVI: Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılan Üniversite giriş sınavında (Gaokao) başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden en az 600 puan,

 • AL-SHAHADA-AL THANAWIYYA SINAVI: Libya ve Suriye'de yapılan Al- Shahada-Al Thanawiyya (Baccalaureate) sınavında 270 üzerinden en az 216 puan,

 • DİPLOME DEBIRESTAN ve PİŞDANEŞKGAHİ (İRAN) : İran'dan alınan diploma ve bitirme notundan 20 üzerinden en az 16 puan,

 • KAZAKİSTAN ULUSAL ÜNİVERSİTE TESTİ: Kazakistan'da yapılan sınavda 100 üzerinden en az 80 puan,

 • APOLYTIRION OF LYKEO (Secondary School Leaving Certificate): Yunanistan'daki Lise Bitirme Sertifikasının 20 üzerinden en az 16 puan,

 • ZNO veya ATTESTAT (UKRAYNA): Ukrayna'da yapılan ZNO (Ukrainian External Independent Testing), Attestat (Certificate of Secondary Education) veya Attestat o Srednem (Polnom) Obshchem Obrazovanii sınavlarında 100 üzerinden an az 80 puan,

 • TQDK (Tslsbs Qsbulu üzrs Dövlst Komissiyası): Azerbeycan'da The State Students Admission Commission tarafından yapılan sınavda 700 üzerinden en az 560 puan, • KONKURS: Moğolistan'da yapılan Konkurs General State Examination sınavında 800 üzerinden en az 640 puan,

 • QOADRAT TESTİ: Suudi Arabistan'da yapılan Qoadrat Testinden (Saudi National Performance Test of the Overall Capacity) veya Tawjihiyah/General Secondary Education Certificate (Merkezi Lise Bitirme Sınavı) sınavından 100 üzerinden en az 80 puan,

 • HIGHER SECONDARY CERTİFİCATE: Pakistan'da ve Bangladeş'te yapılan Higher Secondary Certificate (Lise Bitirme Sınavı) sınavından 100 üzerinden en az 80 puan,

 • UNIFIED STATE EXAM: Rusya'da yapılan Russian National Final School Exam (Rusya Federasyonu Merkezi Devlet Sınavı) sınavından 100 üzerinden en az 80 puan,

 • ATTESTAT SINAVI: Rusya, Türkmenistan, Gürcistan, Özbekistan, Tacikistan ve Polonya'da yapılan Certificate of Secondary Education sınavından 5 üzerinden en az 3 puan veya 10 üzerinden en az 8 puan veya 100 üzerinden en az 80 puan,

 • MATURA DİPLOMASI: Avusturya, Arnavutluk, Çek Cumhuriyeti, İtalya ve Polonya'da yapılan Certificate of Maturity sınavından 100 üzerinden en az 80 puan


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:


 1. Başvuru Formu: (bknz.Ek-2) Formun çıktısı alınarak başvuruya gelmeden doldurulmalıdır.
 1. Not Çizelgesi: (Başarı Durum Belgesi/Transkript): Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün dersleri, bu derslerden aldığı notları ve ağırlıklı genel not ortalamasını gösterir belgedir. Bu belgenin üniversite onaylı olması gereklidir. Not belgesi yabancı dilde olanların onaylı (üniversite veya noter) Türkçesini de eklemeleri gerekmektedir.
 1. ÖSYS Sonuç Belgesi: ÖSYM sayfasından alınacak çıktı ile başvuru yapılacaktır.
 1. %10 Belgesi (2.öğretim öğrencileri için): İkinci (akşam) örgün öğretim programlarından normal (gündüz) örgün öğretim programlarına yapılacak başvuru için, öğrencinin tamamladığı sınıfta yapılan ağırlıklı genel not ortalaması sıralamasında ilk yüzde on arasına girdiğini gösterir belge.
 1. Disiplin Durumunu Gösterir Belge: Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan disiplin cezası almadığına dair belge (transkriptte belirtilmiş ise ayrıca istenmez).
 1. Ders Planı: Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda izlediği programın onaylı ders planı (lisans için dört, ön lisans için iki yıllık dersleri gösterir liste).

(Ders planı yabancı dilde olanların, öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan veya noterden onaylı Türkçesini de eklemeleri gereklidir).


 1. Ders İçerikleri: Öğrenim görülen yükseköğretim kurumunda izlenen programın onaylı ders içerikleri (Ders içerikleri yabancı dilde olanların, öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya noter onaylı Türkçesinin yatay geçiş için kayıt hakkı kazanıldığında, kayıt sırasında getirilmesi gereklidir. )
 1. Bir fotoğraf ve başvuru evrakının içine konulacağı yarım kapaklı karton dosya.
 1. Posta ile yapılan veya eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz.BAŞVURULARIN ALINMASI:

- Yatay Geçiş başvuruları yukarıda belirtilen takvimde belirlenen süreler içerisinde istenen belgelerle ilgili Fakülte Dekanlığı / MYO Müdürlüğüne yapılır. I. ve II. Öğretime aynı anda başvuru yapılmak istenmesi durumunda ayrı ayrı başvuru dosyası hazırlanır.- Başvuru dosyasının Fakülte Dekanlığı / MYO Müdürlüğüne teslim edilmesinden sonra evrakın başvuru koşullarına uygun olup olmadığı kontrol edilir. Yapılan incelemenin sonuçlanmasından sonra başvurunun kabul edilip edilmeyeceğine karar verilir.
DEĞERLENDİRME:

 • Başvurularla ilgili değerlendirmeyi,  Fakülte Dekanlığınca/MYO Müdürlüğünce oluşturulan komisyonlar yapar. Başvurular ilgili Yönetim Kurulunca karara bağlanır.
 • En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına başvuru yapanlar, 23 Temmuz 2013 tarihinde yapılacak olan İngilizce Yeterlik Sınavında (İYS) başarılı olmak zorundadırlar. Bu sınavda başarılı olamayanların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. (Sınav ve Muafiyet Şartlarına ilişkin bilgiler kılavuzun ileriki sayfalarında yer almaktadır)
 • Başvuruda bulunan öğrencilerin sıralaması; merkezi yerleştirme puanının (DGS yolu ile başvuran öğrencilerde dahil) (başvurulan programın, öğrencinin sınava girdiği yılki tavan puanı tam puan kabul edilir) %80’ı (yüz üzerinden) ile AGNO’nın %20’si (yüz üzerinden) toplanarak elde edilen puana göre yapılır. Puanların eşit olması durumunda AGNO’nın önceliği vardır.
 • Yurtdışından öğrenci kabul kontenjanından kaydını yaptırmış olan öğrencilerin sıralamasında yalnızca AGNO esas alınır.
 • Önlisans programları için yerleştirme de Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) esas alınır. Ağırlıklı Genel Not ortalamasının (AGNO) eşitliği durumunda Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) dikkate alınır. Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanlarının da (AOBP) eşit olması halinde ise Lise Diploması notu yüksek olan tercih edilir.

Sıralama İçin Kullanılacak Hesap Yöntemi:

Başarı Notu: 0.8* (Normalize ÖSYM puanı ) + 0.2* (Normalize genel başarı puanı **)

*Normalize ÖSYM puanı :100 * (başarısı hesaplanacak öğrencinin ÖSYM puanı) / (başvuran öğrencinin üniversiteye girdiği yıldaki başvurulan YTÜ bölümünün en yüksek ÖSYM puanı)
**Normalize genel başarı puanı: 100 * (başarısı hesaplanacak öğrencinin genel başarı puanı) / (YTÜ Senatosunca kabul edilen en yüksek başarı notu (4.0) )


 • Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlar için; adayların, yapılacak olan özel yetenek sınavında başarılı olmaları gerekir. Sıralama, özel yetenek sınavındaki başarıları da dikkate alınarak ilgili Fakülte Kurulunca belirlenen esaslara göre yapılır.
 • Sıralama sonucunda; kontenjan kadar asil liste ve en çok bir o kadar da yedek liste ilan edilir. Takvimde belirlenen süre içinde kayıt için gelmeyen asıl adayların yerine sırasıyla yedek adaylar çağırılır.
 • Kurumlar arası Yatay Geçiş ile kayıt olan öğrencilerin geldikleri Yükseköğretim Kurumundaki süreler öğrenim süresine dâhil edilir. Toplam süre, kanunda belirtilen süreleri aşamaz.


Başvuruda 100 Üzerinden Ağırlıklı Genel Not Ortalamalarının 4’lü Sisteme Dönüşümünde Kullanılacak Yöntem

(Üniv.Senatosu kararı :05.05.2005/8)

Transkriptlerde görülen bütün dersleri içeren tek bir başarı notu dönüşümü için normalizasyon yapılır.
Örneğin: Transkriptte ağırlıklı genel not ortalaması 75 olan bir öğrencinin 4’lü sistemde karşılığını bulmak için orantı hesabı yapılır.


 1. 100’e karşı gelirse

x’e 75’e karşı gelir

x = 75*0.04

BAŞVURU MERKEZLERİ:


Başvuru Merkezi: Başvurulan Bölümün bağlı olduğu Fakülte Dekanlığı/ Yüksekokul Müdürlüğü
BAŞVURU YERİ ADRESLER:

Eğitim / Fen-Edebiyat / Kimya-Metalürji / İnşaat / Sanat ve Tasarım / Elektrik-Elektronik Fakültesi Dekanlıkları Davutpaşa Kampusu-Esenler/İstanbul

İktisadi ve İdari Bilimler / Makine / Mimarlık / Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Dekanlıkları Yıldız Kampusu-Yıldız/Beşiktaş/İstanbul

Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Ayazağa Kampusu-Maslak/İstanbulMilli Saraylar ve Tarihi Yapılar Meslek Yüksekokulu Yıldız Kampusu-Yıldız/Beşiktaş/İstanbul

Ek-1

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2014- 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU YAPAN ÖĞRENCİLER İÇİN İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI (İYS) VE DİĞER İNGİLİZCE DERSLERİ MUAFİYET ŞARTLARI


 1. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına başvuracak öğrencilerin 25 Temmuz 2014 tarihinde yapılacak olan İngilizce Yeterlik Sınavında; Hazırlık öğretiminden ve zorunlu İngilizce derslerinden muaf olabilmeleri için İYS’den almaları gereken en düşük puanlar ile bu puanların harf karşılığı değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir:


Sınav türü

Muafiyet için Alınması Gereken Puanlar

Hazırlık

İleri İngilizce I ve

İleri İngilizce II

İYS

60 (CB / 2.50)

70 (BB / 3.00)


Tablo I: İYS başarı puanlarının harf karşılığı değerleri

BAŞARI PUANLARI VE HARF KARŞILIĞI DEĞERLERİ

Standart Yüzdesel Aralıklar

Harfsel

Sayısal

Sözel

90-100

AA

4.00

Başarılı

80-89

BA

3.50

Başarılı

70-79

BB

3.00

Başarılı

60-69

CB

2.50

Başarılı

0-59Başarısız

Ayrıca, YTÜ Senatosunca İYS’ye eşdeğer kabul edilen ulusal ya da uluslararası sınavların birinden son 3 yıl içinde Tablo II de verilen puanları aldığını gösteren sınav sonuç belgeleri de geçerlidir. YTÜ İYS Sınav sonuçları da sınav tarihinden itibaren 3 yıl geçerlidir.

Tablo II: İngilizce Dil Sınavlarının Eşdeğerliğine İlişkin Puan Aralıkları Tablosu (24.02.2014 tarihli Senato ile Kabul Edilen Son hali)

İngilizce Dil Sınavlarının Eşdeğerliğine İlişkin Puan Aralıkları Tablosu

Sınavlar

CB

BB

BA

AA

YTÜ İYS

60-69

70-79

80-89

90-100

KPDS/ÜDS/YDS

60-69

70-79

80-89

90-100

TOEFL IBT

72-83

84-95

96-107

108-120

PTE Akademik

55-70

71-77

78-83

84-90

CAE

C

B

A

-

CPE

-

-

C

B-A

YTÜ İngilizce Hazırlık Öğretiminden en az CB harf notu ile başarılı olan öğrenciler, AODK (Avrupa Ortak Dil Kriterleri) kapsamında B1 yeterlik düzeyinin gerektirdiği dil becerilerine sahip olduklarını belgelendirmiş olurlar.

 1. İngilizce yeterlik koşulunu sağlayamayan öğrencilerin yatay geçiş başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
 1. Türkçe öğretim yapan lisans programlarına başvuracak öğrenciler, 25 Temmuz 2014 tarihinde yapılacak olan İYS’ye girmeyecekler ve doğrudan başvuruda bulunabileceklerdir.
 1. Yatay geçiş başvuruları kabul edilen öğrenciler öğretim programlarında zorunlu olarak yer alan İleri İngilizce I ve İleri İngilizce II derslerinden de sorumludurlar. 25 Temmuz 2014 tarihinde yapılacak İYS’de 70 (BB / 3,00) ve üzeri puan almaları ya da YTÜ Senatosunca İYS’ye eşdeğer kabul edilen ulusal ya da uluslararası sınavların birinden son 3 yıl içinde en az BB notuna karşılık gelen Tablo II de belirtilen puanları aldığını gösteren sınav sonuç belgelerini ibraz etmeleri durumunda, İleri İngilizce I ve İleri İngilizce II derslerinden muaf sayılırlar.

Gelmiş oldukları yükseköğretim kurumlarında aldıkları zorunlu İngilizce derslerinin içerikleri bu derslerin içeriklerine eşdeğer ise intibakları Yabancı Diller Yüksek Okulu Modern Diller Bölüm Başkanlığı tarafından yapılır ve ilgili Fakülte Dekanlıklarına gönderilir. (İYS ve intibak notlarının farklı olması durumunda yüksek olan not geçerli sayılacaktır.)

 1. Yatay geçiş öğrencilerinin İYS’ye girerken yanlarında getirmeleri gereken belgeler şunlardır:

 1. Başvuru sırasında Fakülte tarafından verilen fotoğraflı, imzalı ve mühürlü “İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI (İYS) GİRİŞ BELGESİ”

 2. Fotoğraflı Resmi Kimlik Belgesi (Sadece Nüfus Cüzdanı, Ehliyet veya Pasaport resmi kimlik belgesi olarak geçerlidir.)

SINAVA GİREBİLMEK İÇİN a) ve b) MADDELERİNDE BELİRTİLEN HER İKİ BELGENİN DE SINAV SIRASINDA ÖĞRENCİNİN YANINDA BULUNMASI GEREKMEKTEDİR. TEK KİMLİKLE GELEN ÖĞRENCİ SINAVA ALINMAZ.

Ek-2KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ

BAŞVURU FORMU

………………..EĞİTİM-ÖĞRETİM YILIForm No
Revizyon Tarihi
Revizyon NoYıldız Teknik Üniversitesi

…………………………………. Fakültesi Dekanlığına,
………………………………….MYO Müdürlüğüne,
“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi transferi Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” uyarınca Üniversitenize yatay geçiş yapmak istiyorum. Durumuma ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini saygılarımla arz ederim.ÖĞRENİMİ SÜRDÜRÜLEN

YATAY GEÇİŞ İÇİN BAŞVURU YAPILAN


ÜNİVERSİTE

ÜNİVERSİTE

FAKÜLTE / MYO

FAKÜLTE / MYO

BÖLÜM / PROGRAM

BÖLÜM / PROGRAM
dikdörtgen 1dikdörtgen 2dikdörtgen 4dikdörtgen 3


ÖĞRETİM ŞEKLİ


I.öğr. II.öğr.


ÖĞRETİM ŞEKLİ


I.öğr. II.öğr.


SINIF

SINIF
AĞIRLIKLI GENEL NOT ORTALAMASI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILITC KİMLİK NO: :………………………………………………………………………………….……


ADI :………………………………………………………………………………………
SOYADI :……………………………………………………………………………………….
YAZIŞMA ADRESİ : .......................................................................................................................

.........................................................................................................................


TELEFON : ........................................................................................................................
Bu dilekçede verilen tüm bilgilerin doğruluğunu kabul ve beyan ederim. Kayıt hakkı kazandığım takdirde, başvuru ve kayıt koşullarına uymayan bir durumla karşılaşılması halinde kaydımın iptalini kabul ediyorum.

İmza/Tarih(Form No: FR-281; Revizyon Tarihi: 01.11.2013; Revizyon No:01)Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə