YükseköĞretim kuruluYüklə 143.56 Kb.
tarix03.11.2017
ölçüsü143.56 Kb.

Y.T.Ü.

İLKÖĞRETİM MATEMATİK A.B.D.

DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR
BİRİNCİ YIL

BİRİNCİ DÖNEM
ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ I (2-0) 0 (AKTS: 3)

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersi; Batı Avrupa merkezli Dünya gelişmeleri (Coğrafi Keşifler, Rönesans ve Reform hareketleri, Sanayi Devrimi, Fransız İhtilali ve sonuçları vb.) ışığında Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş sürecinden başlayarak ıslahatlar süreci, I. Dünya savaşı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, İnkılâplar, Atatürk’ün Biyografisi ile Türk İnkılâbı’nın millî ve milletlerarası değeri.


Ders Kitabı:

YÖK (1995) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I, Yüksek Öğretim Kurulu Yayınları Ankara


Yardımcı Ders Kitapları :

1.Mustafa Kemal Atatürk, *Nutuk,

2.Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Prof Dr. Y. AKYÜZ ve diğ. YÖK Yayınları

3. Mustafa Kemal Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri,

4.A. Afet İnan, Türkiye Cumhuriyet’i ve Türk Devrimi, Ankara 1991,
GENEL MATEMATİK (4-2) 5 (AKTS: 8)

Doğal sayılar kümesi, tamsayılar kümesi, rasyonel sayılar kümesi, gerçel sayılar kümesi ve özellikleri. İkinci dereceden denklem ve eşitsizlikler, doğrunun analitik incelenmesi, çemberin analitik incelenmesi ve ilgili uygulamalar. Fonksiyon kavramı, polinomlar, rasyonel fonksiyonlar, trigonometrik fonksiyonlar, hiperbolik fonksiyonlar, üstel ve logaritmik fonksiyonlar ve bunların terslerinden oluşan elemanter fonksiyonlar. Fonksiyonların grafikleri. Tümevarım ilkesi, toplam ve çarpım sembolü özellikleri, dizi ve serilerle ilgili temel kavramlar. Karmaşık sayılar ve özellikleri.


Ders Kitabı:

Genel Matematik, Cilt 1, Prof. Dr. Mustafa BalcıYardımcı Ders Kitapları

Sağel. M. K. (2008). Genel Matematik, Pegem Yayınları, İstanbul


EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ (3-0) 3 (AKTS: 5)
Eğitimin temel kavramları, bir bilim olarak eğitimin temelleri (felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik), eğitimin tarihsel gelişimi, eğitim bilimlerinde yöntem, eğitimin işlevleri, eğitim bilimleri bakış açısıyla toplumsal değişme ve yenileşme, bir meslek olarak öğretmenlik, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler
Ders Kitabı:

Ekiz, D. Ve Durukan, H. (2006) (Ed). Eğitim Bilimine Giriş, Lisans Yayıncılık, İstanbulYardımcı Ders Kitapları

1. Şişman, M. (2006). Eğitim Bilimine Giriş, Pegem Yayıncılık, Ankara.

2. Ekiz, D. Ve Durukan, H. (2006) (Ed). Eğitim Bilimine Giriş, Lisans Yayıncılık, İstanbul.

3. Sönmez, V. (2006) (Ed). Eğitim Bilimine Giriş, Anı Yayıncılık, Ankara.


TÜRKÇE-I: YAZILI ANLATIM (2-0) 0 (AKTS: 3)
Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım; paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.
Ders Kitabı:

1. Aktaş, Ş., Gündüz, O.,”Yazılı ve Sözlü Anlatım”. Akçağ yayınevi, Ankara 2001.

2. Hemingway, E. “Çanlar Kimin İçin Çalıyor?”.

3. Kaplan, M., “Kültür ve Dil”.

4. Calwino,İ. “Varolmayan Şovalye”.

5. Karay, R.H., ” Memleket Hikayeleri”.Yardımcı Ders Kitapları

Kantemir, E., “ Yazılı ve Sözlü Anlatım”


YABANCI DİL I (3–0) 0 (AKTS: 5)

Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste ilgi çekici bağlamlar yaratılarak, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar verilerek, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanımı gösterilerek öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil yeterlikleri artırılacaktır


Ders Kitabı:

Murphy, R. (1996). Essential Grammar In Use (New Edition CUP), Cambridge Pub.Yardımcı Ders Kitapları

Kandiller,B. Ve A.Velioğlu (1997). Reader at work-I, METU Yayınları, Ankara.


BİLGİSAYAR-I (2-2) 3 (AKTS: 6)
Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programları, elektronik tablolama programları, veri sunumu, eğitimde İnternet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları.
Ders Kitabı:

Göğüsdere, Ş.ve Y.Oğuz. Bilgi teknolojileri KullanımıYardımcı Ders Kitapları

Enformatik Bölümü, Temel Bilgisayar, Şahinkaya matbaacılık, İstanbul, 2005BİRİNCİ YIL

İKİNCİ DÖNEM
SOYUT MATEMATİK (3-0) 3 (AKTS: 5)

Aksiyom ve teorem kavramlarının açıklanması. Doğrudan ve dolaylı matematiksel ispat yöntemlerinin açıklanması. Sembolik mantık ile ilgili aksiyom ve teoremler, sembolik mantık ile ilgili uygulamalar. Evrensel ve varlıksal niceleyiciler, küme kavramının açıklanması, küme kavramı ile ilgili işlemler. Kartezyen çarpım kümesi ve grafik çizimi, bağıntı kavramı ve özellikleri, bağıntı türleri, denklik ve sıralama bağıntıları, bu bağıntıların özellikleri. Denklik sınıfları yardımı ile sayıların inşa edilmesi. Fonksiyon kavramı, içine, örten, bire-bir, sabit, birim fonksiyonlar, fonksiyonların bileşkesi, ters fonksiyonlar ve fonksiyonlarla ilgili uygulamalar. Kümelerde kuvvet kavramı, sonlu ve sonsuz kümeler.


Ders Kitabı:

Balcı, M. (1999). Matematik Analiz-II, Balcı Yayınları, Ankara.

Musayev,B., Alp,M., Mustafayev,N. ve İ. Ekincioğlu (2003). Analiz-II, Tek Ağaç Eylül Yayınevi, Ankara.

Yardımcı Ders Kitapları

Karadeniz, A.(1997).Yüksek Matematik Cilt-Il, Çağlayan Kitapevi


GEOMETRİ (3-0) 3 (AKTS: 5)

Geometrinin tanımı, yapısı ve gerçek hayatta kullanımı. Aksiyom, tanımsız kavram, teoremin açıklanması. Euclid ve euclide dışı geometriler, Euclid geometrisinin temel aksiyomları. Nokta, doğru ve düzlem kavramları arasındaki ilişkiler. Açı kavramı, çeşitleri, açıların eşliği ve eşlik aksiyomları, açılar ile ilgili uygulamalar. Çokgen kavramının tanımı. Üçgen kavramının tanımı, üçgen çeşitleri, üçgenin temel ve yardımcı elemanları, üçgenler ile ilgili eşlik aksiyom ve teoremleri, üçgenlerde eşlik ile ilgili uygulamalar, üçgenler ile ilgili benzerlik teoremleri, üçgenlerde benzerlik ile ilgili uygulamalar. Yamuk, paralelkenar, eşkenar dörtgen, dikdörtgen, kare, deltoit gibi geometrik kavramlara dönük teoremlerin ispatlanması. Dörtgenler ile ilgili uygulamalar. Çember ve daire kavramları, çember ve dairede açı ve uzunluk ile ilgili teorem ve ispatları, çember ve dairede açı ve uzunluk ile ilgili uygulamalar. Uzayda cisimlerin özellikleri, katı cisimlerin alan ve hacimleri ilgili uygulamalar.


Ders Kitabı:

Avcı,Y., Dernek,A. Ve M. Saka (2003). Geometri –I, Nesime Taşkın Dörtel Yay., AnkaraYardımcı Ders Kitapları

1.Altınok,İ. Ve E.Metin (1998). Geometri-l, Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir.

2.Hilbert,D. (1950). Foundations of Geometry, Open Court Pub. Comp..
BİLGİSAYAR-II (2-2) 3 (AKTS: 4)

Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programları, elektronik tablolama programları, veri sunumu, eğitimde İnternet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları.Ders Kitabı:

Gögüsdere, Ş., ve Y., Oğuz, “Bilgi Teknolojileri Kullanımı”Yardımcı Ders Kitapları

KTÜ Enformatik Bölümü (2005)Temel Bilgisayar, Şahinkaya Matbaacılık, İstanbul.


TÜRKÇE-II: SÖZLÜ ANLATIM (2-0) 0 (AKTS: 3)

Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları(konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türlerikarşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.


Ders Kitabı:

Aktaş, Ş. Ve O.Gündüz, (2001). “Yazılı ve Sözlü Anlatım”, Akçağ Yayınları, Ankara.Yardımcı Ders Kitapları

Kandemir, E., “Yazılı ve Sözlü Anlatım”.


YABANCI DİL-II (3-0) 0 (AKTS: 5)
Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste öğrencilerin “Yabancı Dil I” dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir. Bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar yaratılmasına, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar yapılmasına, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri ile yabancı dil yeterliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir.
Ders Kitabı:

Murphy, R. (1996). Essential Grammar In Use (New Edition CUP), Cambridge Pub..Yardımcı Ders Kitapları

Kandiller,B. Ve A.Velioğlu (1997). Reader at work-I, METU Yayınları, Ankara.


ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-II (2-0) 0 (AKTS: 3)
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersi; Batı Avrupa merkezli Dünya gelişmeleri (Coğrafi Keşifler, Rönesans ve Reform hareketleri, Sanayi Devrimi, Fransız İhtilali ve sonuçları vb.) ışığında Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş sürecinden başlayarak ıslahatlar süreci, I. Dünya savaşı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, İnkılâplar, Atatürk’ün Biyografisi ile Türk İnkılâbı’nın millî ve milletlerarası değeri.
Ders Kitabı:

YÖK (1995) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I, Yüksek Öğretim Kurulu Yayınları AnkaraYardımcı Ders Kitapları

1.Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Prof Dr. Y. AKYÜZ ve diğ. YÖK Yayınları

2.Mustafa Kemal Atatürk, *Nutuk,

3.Mustafa Kemal Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri,

4.A. Afet İnan, Türkiye Cumhuriyet’i ve Türk Devrimi, Ankara 1991,
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ (3-0) 3 (AKTS: 5)

Eğitim-psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri (bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim), öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler, grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi).


Ders Kitabı:

1.Ozbay, Y. Erkan, S (2008). Eğitim Psikolojisi. Pegem A yayınları: Ankara.

2.Ersanlı, K. Uzman, E. (2008). Eğitim Psikolojisi. Lisans Yayınları: İstanbul.

Yardımcı Ders Kitapları

1.Gander, M. J.ve Gardinar, H. W. (1993). Çocuk ve Ergen Gelişimi (Çev. B.Onur).Ankara: İmge Kitabevi.

2.Adams, J. F. (1995). Ergenliği Anlamak (Çev. B. Onur). Ankara: İmge Kitabevi.

İKİNCİ YIL

ÜÇÜNCÜ DÖNEM
ANALİZ-I (4-2) 5 (AKTS: 8)
Tek değişkenli fonksiyonlarda limit kavramı ve uygulamaları. Tek değişkenli fonksiyonlarda süreklilik ve uygulamaları, süreksizlik çeşitleri. Tek değişkenli fonksiyonlarda türev kavramı ve türev alma kuralları. Trigonometrik, logaritmik, üstel, hiperbolik fonksiyonlar ve bunların tersleri ile kapalı fonksiyonların türevleri. Yüksek mertebeden türevler. Fonksiyonların ekstremum ve mutlak ekstremum noktaları, ekstremum problemleri ve çeşitli alanlarda uygulamaları. Rolle ve Ortalama Değer Teoremleri. Sonlu Taylor Teoremi. L’Hospital Kuralı ve bu kural yardımı ile limit hesaplamaları. Diferansiyel ve lineer artma. İntegral kavramı, belirsiz integraller, integral alma teknikleri, belirli integraller, belirli integralle alan ve hacim hesaplamaları, çeşitli alanlarda uygulamaları.

Ders Kitabı:

Demir, H. Teori ve Problemleriyle Analiz 1, Pegem YayınlarıYardımcı Ders Kitapları

1.Balcı, M. Temel Matematik, Balcı Yayınları

2. Genel Matematik, Cilt 1, Prof. Dr. Mustafa Balcı
LİNEER CEBİR-I (3-0) 3 (AKTS: 5)
ve de vektörler, matrisleri; matris uzayında toplama ve skaler çarpım, matris uzayında lineer bağımsızlık, vektör uzayı kavramına kısa bir giriş. Lineer denklem sistemleri, Gauss eliminasyonu, altuzaylar. Lineer bağımsızlık ve boyut. Lineer dönüşümler, lineer dönüşümlerle matrisler arasındaki ilişki, matris çarpımı, matrislerin tersi ve uygulamalar.
Ders Kitabı:

1.Çallıalp, F. (2005). Çözümlü Lineer Cebir Problemleri, Birsen Yayınevi, Ankara.

2.Taşçı, D.(2005). Lineer Cebir, Gazi Kitapevi, Ankara

3.Kolman, B ve Hill, D. (2002) Uygulamalı Lineer Cebir. (Çev. Ömer Akın) Palme Yayıncılık, Ankara.Yardımcı Ders Kitapları

1.Hacısalihoğlu,H.H. (2001). Lineer Cebir Cilt-l, Hacısalihoğlu Yayıncılık, Ankara.

2.Lipschutz, S.(1990). Lineer Cebir. (Çev. H.Hilmi Hacısalihoğlu) Nobel Yayın Dağıtım, Ankara
FİZİK-I (4-0) 4 (AKTS: 6)
Standartlar, SI birim sistemi, boyut analizi, vektörler. Hareket Bilgisi (Kinematik): Hareketin tanımı ve değişkenleri, Bir ve iki boyutlu uzayda hareket örnekleri, Göreli hız. Kuvvet Bilgisi (Dinamik): Newtonun yasaları ve uygulamaları, Evrensel kütle çekim, Sürtünme kuvveti.Enerji: İş, Güç, Mekanik enerji çeşitleri, Korunumlu ve Korunumsuz Kuvvet Sistemlerinde enerji. Çizgisel Momentum: Kütle merkezi, bir ve iki boyutlu uzayda etkileşme. Dönme Hareketi: Katı cisimlerde denge, Dönme ve yuvarlanma hareketinin kinematiği ve dinamiği, enerjisi ve açısal momentum. Maddenin Mekanik Özellikleri: Maddenin tanecikli yapısı ve halleri, Uzama, kesme ve hacim esnekliği, Basınç, Kaldırma kuvveti, Viskosluk ve Hareketli akışkanlar, Bernoulli ilkesi. Salınım Hareketi: Basit armonik hareketin kinematiği, dinamiği ve enerjisi, sönümlü ve zorlanmış salınımlar, rezonans . Dalga Hareketi: Kinematiği, dinamiği, enerjisi, yansıma, kırılma ve girişimi, Ses dalgaları, duran dalgalar, rezonans, ses şiddeti, Doppler olayı.
Ders Kitabı:

Yalçın, C. Ve O. Demokan (2005). Temel Fizik Cilt I: Problem Çözümleri, Arkadaş Yayınları, Ankara.Yardımcı Ders Kitapları

Yalçın, C. Ve E. Apaydın (1997). Fiziğin Temelleri/Mekanik Problem Çözümleri1.1, Arkadaş Yayınları, Ankara.
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (2-0) 2 (AKTS: 3)

Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.


Ders Kitabı:

Çepni, S. (2007). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş, 3. Baskı, Celepler Matbaacılık, Trabzon.Yardımcı Ders Kitapları

1. Karasar, N. (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemi, 9. Baskı, Nobel yayıncılık, Ankara.

2. Ekiz, D. (2003). Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metotlarına Giriş, Anı Yayıncılık, Ankara.

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ (3-0) 3 (AKTS: 5)

Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri.


Ders Kitabı:

Tan, Ş. (2007). (Ed). Öğretim İlke ve Yönemleri, Pegema Yayıncılık, Ankara.Yardımcı Ders Kitapları

1.Tan, Ş. (2007). (Ed). Öğretim İlke ve Yönemleri, Pegema Yayıncılık, Ankara.

Saracaloğlu, A.S. & Bahar, H. H. (2007). (ed). Öğretim İlke ve Yöntemleri, Lisans Yayıcılık, İatanbul.

Küçükahmet, L. (1997). Eğitim Programları ve Öğretim, Gazi Kitabevi, AnkaraİKİNCİ YIL

DÖRDÜNCÜ DÖNEM
ANALİZ-II (4-2) 5 (AKTS: 8)
Çok değişkenli fonksiyon kavramı, fonksiyon tanım ve değer kümeleri, fonksiyon çizimleri.İki değişkenli fonksiyonlarda limit kavramı ve uygulamaları, süreklilik kavramı.İki değişkenli fonksiyonlarda kısmi türev,zincir kuralı,diferansiyel artma ve linearizasyon,lokal ekstremum değerleri, mutlak ekstremum değerleri ve uygulamaları, Lagrange çarpanları,iki katlı integral kavramı,iki katlı integralle hacim hesaplamaları.
Ders Kitabı:

1. Prof. Dr. Ahmet A. KARADENİZ Yüksek Matematik. Cilt 1, 2. 4. Baskı, 1985.Yardımcı Ders Kitapları

2. Prof Dr. Mustafa BAYRAKTAR Analize giriş I, II. 2. Baskı, 2008.

3. Prof. Dr. Mustafa BALCI, Analiz 1,2. 7. Baskı, 2008.
LİNEER CEBİR-II (3+0) 3 (AKTS: 5)

Ortagonalite; de ortagonalite kavramı ve uzaklık fonksiyonu, Gram-Schmidt işlemi, ortagonal matrisler, en küçük kareler ve uygulamaları. Determinantlar; determinantlar ve indirgeme, lineer denklemlerin Cramer kuralı ile çözümü. Bir matrisin karakteristik denklemi, özdeğerler ve özvektörler, Diyagonalleştirme ve matris operasyonları.


Ders Kitabı:

1.Çallıalp, F. (2005). Çözümlü Lineer Cebir Problemleri, Birsen Yayınevi, Ankara.

2.Taşçı, D.(2005). Lineer Cebir, Gazi Kitapevi, Ankara

3.Kolman, B ve Hill, D. (2002) Uygulamalı Lineer Cebir. (Çev. Ömer Akın) Palme Yayıncılık, Ankara.Yardımcı Ders Kitapları

1.Hacısalihoğlu,H.H. (2001). Lineer Cebir Cilt-l, Hacısalihoğlu Yayıncılık, Ankara.

2.Lipschutz, S.(1990). Lineer Cebir. (Çev. H.Hilmi Hacısalihoğlu) Nobel Yayın Dağıtım, Ankara

FİZİK-II (4-0) 4 (AKTS: 6)
Elektrik alanlar, Gauss kanunu, elektrik potansiyeli, sığa ve di-elektrik, akım ve direnç, doğru akım devreleri, magnetik alanlar, magnetik alan kaynakları, Faraday kanunu, indüktör, alternatif akım devreleri, elektromagnetik dalgalar, yarı iletkenler, diyot ve devreleri, transistörler, yükseltici devreleri, osilatörler, servor sistemleri, işlemci yükselticiler, elektronik sayma sistemleri.

Ders Kitabı:

1.Serway,R.A. (1990). Physics for Scientists & Engineers with Modern Physics, 3rd,Ed, Saunders College.

2.Fishbane, P.M; Gasiororowicz, S; Thornton, S.T; Temel Fizik 2 (Çev. Cengiz Yalçın). Ankara: Arkadaş Yayınları.

Yardımcı Ders Kitapları

1.Nasuhoğlu, R. Ve E. Tokmakçıoğlu (1989). Modern Üniversite Fiziği Cilt-2, Çağlayan Kitapevi, İstanbul.

2.Yalçın, C. Ve E. Demokan (2006). Temel Fizik Cilt-II Problem Çözümleri, Arkadaş Yayınları, Ankara.
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI (2-2) 3 (AKTS: 6)
Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, İnternet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye’de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu.
Ders Kitabı:

Yiğit N., Alev N., Altun T., Özmen H., Akyıldız S., (2007). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarım, Akademi Yayınevi, TrabzonYardımcı Ders Kitapları

1.Özcan Devel – Eralp Altun (2007). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Pegema Yayıncılık

2.Seferoğlu, S. Sadi (2006). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Pegema

3.Kaya, Z. (2005) Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Pegema


ÜÇÜNCÜ YIL

BEŞİNCİ DÖNEM
ANALİZ - III (3-0) 3 (AKTS: 5)
Dizi kavramı ve uygulamaları. Seri kavramı, pozitif terimli seriler, serilerde ıraksaklık ve yakınsaklık, alterne seriler ve serilerle ilgili yakınsaklık kriterleri, kuvvet serileri. Fonksiyon serileri, fonksiyon serilerinde noktasal ve düzgün yakınsaklık, genelleştirilmiş yakınsaklık testleri, Taylor serileri ve günlük hayattaki uygulamaları. Fourier serileri

Ders Kitabı:

1.Teori ve Çözümlü Problemlerle Analiz-1, Analiz-2, Prof. Dr. Binali Musayav, Doç. Dr. Murat Alp, Kütahya, 2002Yardımcı Ders Kitapları

Balcı, M. (1996) Matematik Analiz 1-2, Balcı Yayınları, Ankara


ANALİTİK GEOMETRİ – I (3-0) 3 (AKTS: 5)
Düzlem analitik geometride nokta ve doğru ilişkisi, düzlemde vektörler, doğru ve temel problemler, çember ve temel problemler, elips ve temel problemler, hiperbol ve temel problemler, parabol ve temel problemler
Ders Kitabı:

Özkan, F. (1998). Analitik Geometri, Özkan Yayınları, AnkaraYardımcı Ders Kitapları

Balcı, M. (2007). Analitik Geometri. Balcı Yayınları. Ankara


İSTATİSTİK VE OLASILIK-I (2-2) 3 (AKTS: 5)
Temel kavramlar, frekans dağılımları, histogram ve frekans poligonu, kategorik verilerin grafikle gösterilmesi ve uygulamalar. Parametrik ve nonparametrik merkezi eğilim ölçüleri ve uygulamalar. Parametrik ve nonparametrik dağılım ölçüleri ve uygulamaları. Çarpıklık ve basıklık. Olasılık teorisinde temel kavramlar, toplama ve çarpma kuralı, bayes teoremi, olasılık dağılım tablosu, beklenen değer ve uygulamalar. Kesikli olasılık dağılımlarında temel kavramlar, Binom, Poisson ve hipergeometrik dağılım ve uygulamalı çalışmalar.
Ders Kitabı:

Bilge Aloba Köksal, İstatistik Analiz Metotları. Çağlayan Kitapevi – İstanbulYardımcı Ders Kitapları

İstatistiğe Giriş, Uygulamalı İstatistik Yöntemler


CEBİRE GİRİŞ (3-0) 3 (AKTS: 5)
İkili işlemler, grup tanımı, alt gruplar, permütasyon grupları, homomorfizma, devirli gruplar, kalan sınıfları, normal alt grupları, bölüm grupları, halka tanımı, alt halkalar, idealler.
Ders Kitabı:

Develi, M. H. (2008).Cebire Giriş, Pegam A Yayıncılık, AnkaraYardımcı Ders Kitapları

Develi, M. H. (2008).Cebire Giriş, Pegam A Yayıncılık, Ankara


BİLİM TARİHİ (2-0) 2 (AKTS: 3)
Bilimin eski Yakındoğu uygarlıklarından bu yana evrimi. İyonya-Helen, İslam-Türk (Arap, Horasan, Selçuk, Endülüs, Osmanlı) dönemlerinde bilim. Bu dönemlerde ve Rönesanstan bu yana “batıda” Astronomi, Matematik, Fizik, Tıp, Biyoloji vb. bilim dallarının gelişmesi. 20. yüzyıl bilim ve teknoloji devrimleri.
Ders Kitabı:

Yıldırım, C. (2003). Bilim Tarihi, Remzi Yayınevi, İstanbul.Yardımcı Ders Kitapları

Yıldırım, C. (2003). Bilim Tarihi, Remzi Yayınevi, İstanbul.


ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ- I (2-2) 3 (AKTS: 4)
Özel Öğretim Yöntemleri- I dersi öğretmen adaylarının öğretim, yöntem ve teknik ve stratejilerini ‘Matematik dersinde nasıl kullanabilecekleri konusunda bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamak, bilimsel ve teknolojik alandaki gelişmelerden Matematik Öğretimi derslerinde nasıl yararlanabileceklerini öğrenmelerini sağlamak. Matematik Öğretimi derslerinde kullanabilecekleri örnek etkinlikler ve uygulamalar ve hazırlama becerilerini geliştirmeyi sağlamak amaçlarını taşımaktadır.
Ders Kitabı:

Baki, A. (2008) Kuramdan Uygulamaya Matematik Eğitimi. Harf Eğitim Yayıncılık. AnkaraYardımcı Ders Kitapları

1.Altun, M. (1998) Matematik Öğretimi

2.Matematik Öğretimi, Öğretmen Eğitimi Dizisi, YÖK/Dünya Bankası, 1997, Ankara

3.Capel, S., Marilyn Leask ve Turnet T.(1999), Learning to Teach in the Secondary School.

4.Reece, I ve Walker S. ( 2002), Teaching Training and Learning, a practical guide.
ÜÇÜNCÜ YIL

ALTINCI DÖNEM
DİFERANSİYEL DENKLEMLER (4-0) 4 (AKTS: 6)
Diferansiyel denklem kavramı, diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması, başlangıç-değer problemleri, genel çözümler, değişkenlerine ayrılabilen denklemler, homojen denklemler, homojen hale dönüştürülebilen denklemler, tam diferansiyel denklemler, integrasyon çarpanı ve tam diferansiyel denklemlere dönüştürülebilen denklemler, birinci mertebeden lineer diferansiyel denklemler, Bernoulli ve Riccati tipi diferansiyel denklemler. Birinci mertebeden yüksek dereceli denklemler, değişkenlerden birini içermeyen ikinci mertebeden denklemler, ikinci mertebeden diferansiyel denklemlerin uygulamaları. Yüksek mertebeden diferansiyel denklemler ve lineer diferansiyel denklemler ve çözümleri.
Ders Kitabı:

Bronson R. Diferensiyel Denklemler. Schaum’s outlines. Nobel Yayın dağıtım.Yardımcı Ders Kitapları

Ayres F. Teori ve Problemlerle Diferansiyel Denklemler. Schaum’s outlines. Güven Kitabevi


ANALİTİK GEOMETRİ-II (3-0) 3 (AKTS: 4)
Üç boyutlu uzayda vektörler, doğru ve düzlem denklemleri, doğru ve düzlemin vektörel denklemleri ve ilgili problemler. Uzayda konikler, düzlem ve koniklerin kesitleri
Ders Kitabı:

Özkan, F. (1998). Analitik Geometri, Özkan Yayınları, Ankara.Yardımcı Ders Kitapları

.Balcı, M. (2007). Analitik Geometri. Balcı Yayınları. Ankara.İSTATİSTİK VE OLASILIK-II (2-2) 3 (AKTS: 4)
Normal dağılım kavramı, normal dağılımın karakteristikleri, standart normal eğri alanları, kesikli dağılımların normale yaklaşımı, Binomun normale yaklaşımı, Poisson dağılımının normale yaklaşımı, hipergeometrik dağılımın normale yaklaşımı ve uygulamalar. Örnekleme teorisi hakkında kısa teorik bilgi, ortalamaların örnek dağılımı, oranların örnek dağılımı, ortalamalar arası farkların örnek dağılımı, oranlar arası farkların örnek dağılımı ve uygulamalar. Tahmin teorisi hakkında kısa teorik bilgi, nokta tahmini ve güven sınırları, ortalamalar için güven aralığı, oranlar için güven aralığı, standart sapmalar için güven aralığı, ortalamalar arası farklar için güven aralığı, oranlar arası farklar için güven aralığı ve uygulamalı çalışmalar.
Ders Kitabı:

Bilge Aloba Köksal, İstatistik Analiz Metotları. Çağlayan Kitapevi – İstanbulYardımcı Ders Kitapları

İstatistiğe Giriş, Uygulamalı İstatistik Yöntemler


ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ – II (2-2) 3 (AKTS: 5)
Problem ve problem çözme nedir? Problem çözmenin önemi, problemlerin sınıflandırılması, problem çözme öğretiminin amaçları ve problem çözme süreci; dört işlem problemlerinin çözümünün öğretimi, sıra dışı problemleri çözme stratejileri. Doğal sayılar ve doğal sayılarda işlemler, kesirler ve öğretimi, ölçüler ve öğretimi, veri işleme, geometri öğretimi. Proje Tabanlı Öğrenme. Ders planı hazırlama, sunma ve değerlendirme
Ders Kitabı:

Baki, A. (2008) Kuramdan Uygulamaya Matematik Eğitimi. Harf Eğitim Yayıncılık. AnkaraYardımcı Ders Kitapları

1.Altun, M. (1998) Matematik Öğretimi

2.Matematik Öğretimi, Öğretmen Eğitimi Dizisi, YÖK/Dünya Bankası, 1997, Ankara

3.Capel, S., Marilyn Leask ve Turnet T.(1999), Learning to Teach in the Secondary School.

4.Reece, I ve Walker S. ( 2002), Teaching Training and Learning, a practical guide.
TÜRK EĞİTİM TARİHİ (2-0) 2 (AKTS: 3)
Türk eğitim tarihinin eğitim olgusu açısından önemi. Cumhuriyetten önceki eğitim durumu ve öğretmen yetiştiren kurumlar. Türk Eğitim Devrimi 1: Devrimin tarihsel arka planı, felsefî, düşünsel ve politik temelleri. Türk Eğitim Devrimi 2: Tevhid-i Tedrisat Kanunu: tarihsel temelleri, kapsamı, uygulanışı ve önemi; Türk eğitim sisteminde laikleşme.Türk Eğitim Devrimi 3: Karma eğitim ve kızların eğitimi, Yazı Devrimi, millet mektepleri, halk evleri. Türkiye Cumhuriyeti eğitim sisteminin dayandığı temel ilkeler. Köy Enstitüleri, Eğitim Enstitüleri ve Yüksek Öğretmen Okulları. Üniversiteler ve öğretmen yetiştirme. Yakın dönem Türk eğitim alanındaki gelişmeler.
Ders Kitabı:

Erdoğan, İ. (2002). Türk Eğitim Sistemi, Sistem Yayıncılık,İstanbul.Yardımcı Ders Kitapları

1.Binbaşıoğlu, C. (2007). Türk Eğitim Düşüncesi Tarihi, Anı Yayıncılık, Ankara.

2.Akyüz, Y. (2008), Türk Eğitim Tarihi, Pegema Yayıncılık, 13. baskı, Ankara.
TOPLUMA HİZMET UYGULAMASI (1-2) 2 (AKTS: 3)
Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.
Ders Kitabı:

Koşar, N. G. (2000). Sosyal Hizmetlerde Sosyal Yardım Alanı, Ankara.Yardımcı Ders Kitapları

Koşar, N. G. (2000). Sosyal Hizmetlerde Sosyal Yardım Alanı, Ankara.


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (3-0) 3 (AKTS: 5)
Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kağıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirme, özdeğerlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme.
Ders Kitabı:

Atılgan, H. (Ed). (2006). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Anı Yayıncılık, Ankara.Yardımcı Ders Kitapları

Karip, E. (Ed). (2008). Ölçme ve Değerlendirme, Pegema Yayıncılık, Ankara


DÖRDÜNCÜ YIL

YEDİNCİ DÖNEM
ELEMANTER SAYI KURAMI (3-0) 3 (AKTS: 5)
Tamsayılarda bölünebilme, Asal Sayılar, Sayılar teorisinde önemli fonksiyonlar, Kongrüanslar, Lineer kongrüans, Tamsayılarda asal çarpanlara ayrılışın tekliği, Primitif kökler ve indeksler, Kuadratik Rezidüler (ikinci dereceden), şifreleme konuları ve günlük yaşamda uygulama alanları, sürekli kesirler.
Ders Kitabı:

Dönmez, A. (2008). Çözümlü, Alıştırmalı Cebir ve Sayılar Kuramı, Beta Basın Yayın Dağıtım, İstanbul.Yardımcı Ders Kitapları

Dönmez, A. (2008). Çözümlü, Alıştırmalı Cebir ve Sayılar Kuramı, Beta Basın Yayın Dağıtım, İstanbul.MATEMATİK TARİHİ (2-0) 2 (AKTS: 4)
M.Ö. 50 000 yıllarından başlayarak aritmetiğin gelişimi ve işlemler. Geometri, alanlar, katılar, analitik geometri, modern geometri, geometri araçları, cebir, denklemler, Binom teoremi, logaritma, trigonometri, ölçüler, metrik sistem, kümeler, integral, bilgisayarlar, sayılar, yapılar, denklem çözme, vektörler ve grafikler gibi konularda, matematik üzerine yapılan çalışmalar ve bu çalışmaları yapan matematikçilerin bibliyografileri.
Ders Kitabı:

Boll, M. (2007). Matematik Tarihi, İletişim Yayınları, İstanbul.Yardımcı Ders Kitapları

Boll, M. (2007). Matematik Tarihi, İletişim Yayınları, İstanbul.


REHBERLİK (3-0) 3 (AKTS: 5)
Temel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, servisler (hizmetler), teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni gelişmeler, öğrenciyi tanıma teknikleri, rehber-öğretmen işbirliği, öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri.

Ders Kitabı:

Can, G. (Edt). Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık. Pegem Yayıncılık, 2002.Yardımcı Ders Kitapları

Kaya, A. (Edt.). Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık. Anı Yayıncılık


OKUL DENEYİMİ (1-4) 3 (AKTS: 5)
Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü, öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını, öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.
Ders Kitabı:

Yiğit, N. (Ed). (2006). Kuramdan Uygulamaya Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması, Celepler Matbaacılık, Trabzon.Yardımcı Ders Kitapları

1.MEGEB. Fakülte-Okul İşbirliği. YÖK/Dünya Bankası, 2.Ankara,1998.Demirtaş, H., ve H., Güneş, “Okul Deneyimi I-II ve Öğretmenlik Uygulaması Dersleri Etkinlik Hazırlama Kılavuzu”. Anı Yayıncılık, Ankara,2004.


SINIF YÖNETİMİ (2-0) 3 (AKTS: 3)
Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler).
Ders Kitabı:

Balay, R. (2003). “2000’li Yıllarda Sınıf Yönetimi”, Ankara: Sandal Yayınları.Yardımcı Ders Kitapları

Karip, E. (Ed) (2002). “Sınıf Yönetimi”, Ankara: Pegema Yayıncılık

Başar, H. (2003). “Sınıf Yönetimi”, Ankara: Anı Yayıncılık.

Celep, C. (2003). “Sınıf Yönetimi ve Disiplin”, Ankara, Anı Yayıncılık.

Şişman, M., Turan, S. (2004). “Sınıf Yönetimi: Öğreti”.

Küçükahmet, L. (Ed) (2000). “Sınıf Yönetimi”, Ankara: Nobel Yayınları

Kaya, Z. (Ed) (2003). “Sınıf Yönetimi”, Ankara: Pegema Yayıncılık

Ergin, A. & Birol, C. (2000). “Eğitimde İletişim”, Ankara: Anı Yayıncılık


MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE ÖZEL EĞİTİM (2-0) 2 (AKTS: 3)
Özel eğitimin tanımı, özel eğitimle ilgili temel ilkeler, engelliliği oluşturan nedenler, erken tanı ve tedavinin önemi, engele bakışla ilgili tarihsel yaklaşım, zihinsel engelli, işitme engelli, görme engelli, bedensel engelli, dil ve iletişim bozukluğu olan, süregelen hastalığı olan, özel öğrenme güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan, otistik ve üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri, farklı gelişen çocukların oyun yoluyla eğitimi, özel eğitime muhtaç çocukların ailelerinde gözlenen tepkiler, ülkemizde özel eğitimin durumu, bu amaçla kurulmuş kurum ve kuruluşlar.
Ders Kitabı:

Ataman A.(2007) Özel Eğitime Giriş Gündüz Eğitim ve YayıncılıkYardımcı Ders Kitapları

Eripek. S (2007) Özel Eğitim Eskişehir Anadolu Üni. AOF yayıncılık


DÖRDÜNCÜ YIL

SEKİZİNCİ DÖNEM
MATEMATİK FELSEFESİ (2-0) 2 (AKTS: 4)
Matematiğin ontolojisi ve epistemolojisi, Sayılar, kümeler, fonksiyonlar v.b matematiksel kavramlar ile önerme ve matematiksel ifadelerin anlamları. Matematiğin temelleri, yöntemleri ve matematiğin doğasına ilişkin felsefi problemler. Matematikte nesnellik ve gerçek dünyaya uygulanabilirlik. Frege, Russel, Hilbert, Brouwer, ve Gödel gibi matematik felsefesi öncülerinin çalışmaları. Matematik felsefesinde temel kuramlar: Mantıkçılık (Logisicm), Biçimcilik (Formalism) , Yapısalcılık (Structuralism) ve Sezgicilik (Intuitionism)
Ders Kitabı:

Dursun, Y. (2003). Matematik Felsefesi, İmge Yayıncılık, İstanbul.Yardımcı Ders Kitapları

Dursun, Y. (2003). Matematik Felsefesi, İmge Yayıncılık, İstanbul.


TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ (2-0) 2 (AKTS: 3)

Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım


Ders Kitabı:

Aydın, Mustafa (2005) Eğitim Yönetimi, Ankara: Hatipoğlu Yayıncılık.Yardımcı Ders Kitapları

1.Gözkonan, Osman, Kibar Yazıcı ve Ayhan Gözkonan, İlköğretim Kurumlarında Yönetim, Bafra: Dostlar Yayın Dağıtım..

2.Taymaz, Haydar (2003) Okul Yönetimi, Ankara: Pegem Yayıncılık.

3.Ilgar, Lütfü (2005) Eğitim Yönetimi, Okul Yönetimi, Sınıf Yönetimi, İstanbul: Betaş Yayınları.


ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI (2-6) 5 (AKTS: 10)
Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama.
Ders Kitabı:

Yiğit, N. (2006). Kuramdan Uygulamaya Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması, Celepler Matbaacılık, Trabzon.Yardımcı Ders Kitapları

Yiğit, N. (2006). Kuramdan Uygulamaya Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması, Celepler Matbaacılık, Trabzon.


SEÇMELİ DERS İÇERİKLERİ
MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN UYGULAMALARI (2-0) 2 (AKTS: 3)

Bu dersin odak noktası, Dünyanın Başarılı Eğitimci Uygulamaları içinde öğretmenlerin mesleki büyümesi ile de uyumludur. Öğrenciler, matematik öğretme ve öğrenmeyi yansıtan bir temel olarak matematiksel faaliyetler ile meşgul olacaktır. Hedef, matematiksel problem çözmeyi geliştirmek olacaktır. Bunu birçok problem çözerek, problem çözme stratejilerini inceleyerek ve düşünce süreçlerimizi izleyerek başaracağız. Bu ders herhangi bir özel matematik dalı ile ilgili değildir, ama matematiksel anlayışı sentezlemek için bir fırsattır. Tüm sınıf tartışmaları ve işbirlikli öğrenme grupları ile meşgul olunacaktır.Ders Kitabı:

Brown, S., & Walter, M. (1993). Problem posing: Reflections and applications. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.

Burns, M. (1992). About teaching mathematics: A K-8 resource. Sausalito, CA: Marilyn Burns Educational Associates.

Yardımcı Ders Kitapları

Johnson, K., Herr, T., & Kysh, J. (2004). Crossing the river with dogs: Problem solving for college students. Emeryville, CA: Key College Publishing.


CEBİR ÖĞRETİMİ (2-0) 2 (AKTS: 3)

Bu derste öğrenciler cebirsel düşünme, değerlendirme ve cebirsel düşünmeyi öğreneceklerdir. Cebirdeki farklı gösterimleri, ortak hataları ve yanlış anlamaları ele alacaklardır.Ders Kitabı:

Kieran C. (2009). Learning and Teaching Algebra at the middle school through college level. NCTM Second Handbook.Yardımcı Ders Kitapları

National Council of Teachers of Mathematics (1988). The Ideas of Algebra, K-12. Author: Reston, VA.


BULANIK MANTIK (2-0) 2 (AKTS: 3)
Tarih buyunca çeşitli mantıklar, Bilgi mantığı ve bilim felsefesi, Buluş mantığı, Klasik mantık, Metodoloji ve Descartes, Modern mantık ve George Bole, Bulanık mantık, Bulanık sayılar ve işlemleri, Bulanık kümeler ve işlemleri.
Ders Kitabı:

Aksoy, Y., Özkan, M., Karanfil S. (2003). Bulanık Mantığa Giriş, YTÜ Vakfı Yayıları, İstanbul.Yardımcı Ders Kitapları

Baykal N., (2004). Bulanık Mantık İlke ve Temelleri, Bıçaklar Kitabevi, Ankara.


OKUL MATEMATİK MÜFREDATI (3-0) 3 (AKTS: 5)

Teorik perspektif tanıtıldıktan, büyük müfredat projeleri incelenecek ve eleştirisi yapılacaktır. Reform hareketleri, tarihsel olaylar ışığında ve mevcut sosyal iklimde ele alınacaktır.


• Müfredat kavramı ve müfredat çalışmasının amaçları
• Müfredat yerleşimi
• Müfredat üzerine kuramsal yaklaşımlar
• Müfredat amaç ve içerik: Temel kavramlar
• Müfredat amaçı ve içerik: Çakışan perspektifler
• Müfredat Organizasyon: Temel kavramlar
• Müfredat Organizasyon: Çakışan perspektifler
• Çerçeve Faktörler: Temel kavramlar
• Müfredat Uygulama: Çakışan yaklaşımlar
• Müfredat Değerlendirme: Temel kavramlar
• Müfredat Değerlendirme: Çakışan perspektifler
• Müfredat yeniden incelemesi ve eleştirisi

Ders Kitabı:

Posner, G. (2004). Analyzing the curriculum. (3rd Ed.) New York: McGraw-Hill.Yardımcı Ders Kitapları

Peddiwell, J. (1939). The saber-tooth curriculum. New York: McGraw-Hill..


ORTAOKULDA MATEMATİK ÖĞRETİMİ (3-0) 3 (AKTS: 5)

Bu derste öğretmen adaylarına ortaokul öğrencisinin öğrenme doğası ve 5-8 sınıflar matematik müfredatı tanıtılır. Ortaokul sınıfları matematik içeriği için uygun pedagojik stratejiler gözönüne alınır. Bu ders öğretmen adaylarını alıştırma ve uygulama yaklaşımının aksine kavramsal anlayışa teşvik ederek, öğretim yöntemleri geliştirmelerine yardımcı olacaktır. Pratik deneyim kısmı, bir okulda ilgili alanda deneyime katılım ile sağlanacaktır. Öğrenciler ortaokulda matematik öğrenme ve öğretme stratejilerinin derinlemesine bir çalışması ile meşgul olacaktır. Ortaokul matematiğinden seçilen konular matematik ve ortaokulda müfredat uygulamalarının kavramsal doğası içinde öğrenci araştırmaları için bir temel sağlar. Öğrenme kuramları, problem merkezli öğrenme için bir temel olarak hizmet verecektir. Ayrıca, ortaokul matematiğinin kavramsal yapısı incelenerek, öğrenciler öğretme ve öğrenme yansımasının bir temeli olarak, ortaokul öğrencilerinin matematiği öğrenmeleri ile ilgili kişisel teoriler geliştirecektir.Ders Kitabı:

1-Teaching Mathematics in Elementary and Middle School Mathematics: Developing Mathematical Thinking. (2007). Martinez, J, and Martinez, N. Pearson: Upper River Saddle, NJ.

2-Van De Walle J.A. (Ed). (2009). Elementary and Middle school mathematics:Teaching Developmentally(Seventh Ed.)Boston:Pearson.

Yardımcı Ders Kitapları

National Council of Teachers of Mathematics. Principles and Standards of School Mathematics


ÖĞRENME İÇİN MOTİVASYON PRENSİPLERİ (3-0) 3 (AKTS: 5)
Bu ders, insan motivasyonun kavramları ve teorileri üzerine odaklanmaktadır. Öğrenciler, öğrenci motivasyonunu teşvik etmek ve sürdürülebilir stratejiler, teknikler ve müdahaleler öğrenmek ve incelemek için öğrencileri neyin motive ettiğini keşfederler.

Bu ders öğrencilere;

Tarihsel ve çağdaş motivasyon teorilerinin önemli özelliklerini açıklayabilmelerini.

Öğretim tasarımı ile ilgili olarak motivasyon teorilerini tartışabilmelerini

Tasarım ve motivasyon sorunları ışığında, öğrenci motivasyonunu arttırmak için uygun stratejiler ortaya koyabilmelerini

Motivasyon öğretim etkinliğini ölçme yollarını açıklayabilmelerini

Öğrenci motivasyonunu arttırmak için kişisel bir yaklaşım geliştirebilmelerini

Kültürel açıdan farklı ve olağanüstü öğrencilerin motivasyon için uygun bir anlayış geliştirebilmelerini

Öğrenenin motivasyonundaki hedeflerin, duyguların ve inançların rolünü anlayabilmelerini

Eleştirel düşünme, sözlü sunum, teknolojik ve yazma becerilerini geliştirme ve güçlendirmelerini sağlar.


Ders Kitabı:

Alderman, M. K. (2008). Motivation for achievement: Possibilities for teaching and learning. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.


TÜRKİYE COĞRAFYASI VE JEOPOLİTİĞİ (3-0) 3 (AKTS: 5)
Türkiye’nin yeri ve konumu; Türkiye’nin fiziki özellikleri (jeopolitik ve jeomorfolojik özellikleri, iklimi, hidrografik özellikler, toprak yapısı, bitki örtüsü); sosyo ekonomik özellikler (nüfus, yerleşme, tarım, hayvancılık, enerji, sanayi, ulaşım, ticaret, turizm); Türkiye’nin jeopolitik özellikleri, matematiksel ve özel konum özellikleri ;Türkiye’nin ülke grupları özellikleri (siyasi, ekonomik, kültürel organizasyonlar)
Ders Kitabı:

Şahin,C.,Doğanay, H.ve A.N.Özcan (2004). Türkiye Coğrafyası ,Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara.Yardımcı Ders Kitapları

Atalay, İ. (2004). Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği,İzmir.


MATEMATİK VE HAYAT (3-0) 3 (AKTS: 5)
Mutlak değer ve eşitsizliklerin günlük hayatta (fizik, kimya, biyoloji, ekonomi, sağlık, spor, istatistik, meteoroloji) uygulamaları; fiziksel dünyamızda doğrusal ilişkilere örnekler ve ilgili problemlerin çözümleri; polinom ve fonksiyonların günlük hayatta uygulamaları; logaritmik ve trigonometrik fonksiyonların günlük hayatta uygulamaları; türev ve integralin günlük hayatta uygulamaları.
Ders Kitabı:

Lial,M. ve T. Hungerford (2002). Mathematics with Applications, Addison Wesley, Newyork.Yardımcı Ders Kitapları

1.Harshbarger, R. ve J. Reyrolds (1985). Mathematical Applications, D.C., Heathand Combany, Toronto.

2.Aufmann, R., Barker, V.C., Lockwood, J.S. (2000) Intermediate Algebra with Applications. Houghton Mifflin Company, Boston
SAYILAR VE ŞİFRELEME (3-0) 3 (AKTS: 5)
Şifrelemenin tarihçesi. Basit şifreleme metodları (Cesar, Permütasyon, Öteleme, vs.) Sayıların özellikleri ve şifreleme ile ilgisi. Simetrik ve asimetrik şifreleme. Asimetrik şifreleme örnekleri.
Ders Kitabı:

Cryptography: Theory and Practice, D.Stinson 2002.


MATEMATİK ÖĞRETİMİ VE ÖĞRENİMİ (2-0) 2 (AKTS: 3)
Matematik öğrenme ve öğretimi, matematik eğitiminin acil disiplininde matematik öğrenmenin teori ve paradigmalarını keşfederek öğrencilerin nasıl matematik öğrendiğinin kavramsal doğası üzerine odaklanır. Öğrencilere, matematik öğrenme ve öğretmede tarihsel olarak etkili olmuş yada şu anda etkili olan öğrenme teorileri tanıtılır.
Ders Kitabı:

Gredler, M. (2000). Learning and instruction: Theory into practice. (6th Ed.) Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall..Yardımcı Ders Kitapları

National Council of Teachers of Mathematics (1988). The Ideas of Algebra, K-12. Author: Reston, VA.


MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMI (2-0) 2 (AKTS: 3)
Öğretim programının tanımı, Tasarım ilkeleri ve temel yaklaşımlar, Matematik öğretim programının felsefesine uygun strateji yöntem ve teknikler, Matematik öğretim programında yeni eğilimler, Matematik öğretim programı (6-8) öğrenme alanlarının diğer öğretim programlarıyla ilişkilendirilmesi, Matematik öğretim programının (6-8) üniteleşmesi
Ders Kitabı:

MEB, 6-8. Sınıf İlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu, AnkaraYardımcı Ders Kitapları

MEB, 6-8. Sınıf İlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu, Ankara


GÖRSEL MATHEMATİCS (2-0) 2 (AKTS: 3)
Bu derste, matematiğin pratik uygulamaları ile ilgili araştırma ve görselleştirme üzerinde durulacaktır.
Ders Kitabı:

Alsına C and Nelsen R.B.. (2003). Math made visual. MAAYardımcı Ders Kitapları

Nelsen, R.B.(2000). Proof without words I and II


BİLGİSAYAR DESTEKLİ MATEMATİK ÖĞRETİMİ (2-0) 2 (AKTS: 3)
Matematik konularının bilgisayar ile öğretimi, bilgisayarlı ortamda matematik öğrenme, özel tasarlanmış yazılım paketleri vasıtasıyla matematiksel araştırma, Excel, Logo, Cabri ve Derive gibi yazılımları kullanarak bilgisayar destekli etkinlikler tasarlama ve geliştirme
Ders Kitabı:

Baki, A. (2002). Öğrenen ve Öğretenler İçin Bilgisayar Destekli Matematik, Ceren Yayıncılık, İstanbul.Yardımcı Ders Kitapları

Baki, A. (2002). Öğrenen ve Öğretenler İçin Bilgisayar Destekli Matematik, Ceren Yayıncılık, İstanbul.


GEOMETRİ ÖĞRETİMİ (2-0) 2 (AKTS: 3)
Bu ders, geometrik muhakeme ile ilgili uzmanlık üzerine odaklanarak, böylece öğrencilerin kavramsal, temsili ve problem çözme bakış açısından geometriyi anlamaları için etkili stratejiler geliştirebilmelerini sağlar.

Öğrenci; iki ve üç boyutlu geometrik şekillerin özellikleri ve karakterlerini analiz eder ve geometrik ilişkiler hakkında matematiksel argümanlar geliştirir, koordinat geometrisi ve diğer temsil sistemlerini kullanılarak mekansal ilişkilerini tanımlar ve konumları belirler, Geometrideki resmi ispatları inşa etmeyi ve okumayı öğrenir, dönüşümleri uygular ve matematiksel durumları analiz etmek için simetriyi kullanır, problemleri çözmek için görselleştirme, akıl yürütme ve geometrik modelleme kullanır.


Ders Kitabı:

Serra, M. Discovering Geometry: An Investative Approach. Berkeley: Key Curriculum Press.

Key Curriculum Press.The Geometer's Sketchpad: Student Edition. Berkeley: Key Curriculum Press.

Yardımcı Ders Kitapları

National Council of Teachers of Mathematics (1988). The Ideas of Algebra, K-12. Author: Reston, VA.


MATEMATİKSEL PROGRAMLAMA (2-0) 2 (AKTS: 3)
Matematiksel programlama problemlerinin gösterimleri, Matematiksel programlama problemlerinin çözümleri, Grafiksel çözümler, Uygun çözümler, Temel çözümler, Uygun temel çözümler, Alternatif çözümler,
Ders Kitabı:

Sezginman, İ. (2001). Lineer Programlama Teori ve Problemleri, YTÜ Vakfı Yayıları, İstanbul.Yardımcı Ders Kitapları

Kara, İ. (2000).Doğrusal Programlama, Bilim Teknik Yayınevi , İstanbul.


ÖĞRENCİ ÖĞRENİMİNİN ANALİZİ (3-0) 3 (AKTS: 5)
Bu ders, öğrencilerin çalışması ve öğretmen adaylarının bu işi analizi üzerine odaklanır.
Ders Kitabı:

Ashlock R.B. (2003). Error pattern in computation :Using error patterns to improve instruction. Upper Saddler River, N.J:Merril Prentice.Yardımcı Ders Kitapları

Riedener B. and Fritzer P. (2004). Mathematics content for elementary and middle school teachers. NY Reys, Lindquist, Lambdin, Smith and Suydam(2004). Helping Children Learn Mathematics.7th Editions
ÇEVRE EĞİTİMİ (3-0) 3 (AKTS: 5)
Çevre kavramı: Çevre biliminin tarihsel gelişimi. İnsanlar ve Çevre, nüfus ve çevre, bölgesel ve Yerel Çevre Sorunları: Su, Toprak, Hava, Radyoaktif kirlilik ve diğer kirlilik kaynakları. Biyolojik çeşitlilik ve Türkiye’deki durum: Flora ve Fauna. Türkiyedeki endemik hayvan ve bitki türleri, Tehlike altındaki canlı türleri. Çevre ile ilgili kuruluşlar ve etkinlikleri, çevre eğitimi, sürdürülebilir kalkınma.
Ders Kitabı:

Şişli, N. (1999) Çevre Bilimi Ekoloji, Gaiz Kitabevi, 2.Baskı, AnkaraYardımcı Ders Kitapları

Kocataş, A (1992) Ekoloji, E.Ü. Fen Fakültesi, İzmir, 564 s.


FEN TEKNOLOJİ VE TOPLUM (3-0) 3 (AKTS: 5)
Bilimsel okuryazar birey özellikleri ve bu özelliklere ulaşmada fen bilgisi öğretiminin rolü; fen, teknoloji, toplum arasındaki ilişki
Ders Kitabı:

Çepni S., Ayvacı H. Ş., Bacanak, A., Fen Teknoloji ve Toplum, TOP-KAR matbaacılık,, Trabzon, 2004Yardımcı Ders Kitapları

Bilim Teknik Dergileri, TÜBİTAK Yayınları ve Teknoloji Kitapları


MATEMATİK SINIFLARINDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (3-0) 3 (AKTS: 5)

Ölçme ve değerlendirme nedir? Ölçme ve değerlendirmenin öğeleri, test (sınav) çeşitleri, testlerin (sınavların) standartlaştırılması, öğrenme tekniklerine uygun olarak ölçme ve değerlendirmenin planlanması, kullanılabilir testlerin vasıfları, müfredatın ölçülmesi, matematik öğretiminin hedeflerine ulaşıp ulaşılmadığının ölçülmesi.


Ders Kitabı:

Karip, E. (Ed). (2009). Ölçme ve Değerlendirme, Pegema Yayıncılık, AnkaraYardımcı Ders Kitapları

Dursun, Y. (2003). Matematik Felsefesi, İmge Yayıncılık, İstanbulSAYISAL ANALİZ YÖNTEMLERİ (3-0) 3 (AKTS: 6)
Yaklaşımlar ve hatalar, Yaklaşık çözüm yöntemleri, Grafik yöntemi, Basit iterasyon yöntemleri, Newton-Raphson yöntemi, Regula Falsi yöntemi, Değişken kesen yöntemi, Teğet kiriş yöntemi, Yarılama metodu, Sistemler için basit iterasyonlar, Enterpolasyonlar, Sayısal Türev, Sayısal integral.
Ders Kitabı:

Bayram, M. (2009). Nümerik Analiz, Birsen Yayınevi, İstanbul.Yardımcı Ders Kitapları

Türker E.S., (2000). Sayısal Analiz Yöntemleri, Değişim Yayınları, Sakarya.
MATEMATİK EĞİTİMİNDE ALAN ÇALIŞMASI (3-0) 3 (AKTS: 5)
Veri toplama araçlarının tasarımı ve geliştirilmesi, araştırma, geçerlik ve güvenirliklerinin test edilmesi. Araştırma konusunun belirlenmesi, araştırma projesinin planlanması, verilerin toplanması, düzenlenmesi, tablolaştırılması ve gösterimi, araştırma projesinin rapora dönüştürülmesi ve sunumu
Ders Kitabı:

Çepni, S. (2006). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş, Celepler Matbaacılık, Trabzon.Yardımcı Ders Kitapları

Çepni, S. (2006). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş, Celepler Matbaacılık, Trabzon.


MATEMATİKSEL MODELLER (3-0) 3 (AKTS: 5)
Modeller ve model kullanımı, Süslemeler, Simetriler, Örüntüler ve modeller arasındaki ilişki, Tekrar, döngü ve benzeşim, düzlemde modeller, Üç boyutlu uzayda modeller, Mekanik modeller, İspatlarda modellerin kullanımı, Çoklu temsil ve modeller arasındaki ilişki.
Ders Kitabı:

Baki, A. (2002). Öğrenen ve Öğretenler İçin Bilgisayar Destekli Matematik, Ceren Yayıncılık, İstanbul.Yardımcı Ders Kitapları

Baki, A. (2002). Öğrenen ve Öğretenler İçin Bilgisayar Destekli Matematik, Ceren Yayıncılık, İstanbul.


MATEMATİKSEL OYUNLAR (3-0) 3 (AKTS: 6)
Ortaksız oyunlar, Matris oyunlar, 2-kişili oyunlar, 2-kişili sıfır toplamlı oyunlar, Köşegen oyunlar, İki matrisli oyunlar, Ortaklı oyunlar.

Ders Kitabı:

Ahlatçıoğlu, M., Tiryaki, F. (1998). Oyunlar Teorisi, YTÜ Basım-Yayım Merkezi, İstanbul.Yardımcı Ders Kitapları

Akyar E, (2010). Oyunlar Teorisi, Seçkin Yayıncılık , Ankara.ÖZEL DİFERANSİYEL DENKLEMLER (3-0) 3 (AKTS: 5)
Bu derste öğrencilerin daha önce aldıkları Diferansiyel denklemler dersinin kısmi türevli denklemler (K.T.D.D.) için incelenmesi yapılacaktır. Bayağı denklemler, K.T.D.D.lerin Tanımı/ Çözüm Kavramı/ Cauch Problemleri/ Bazı özel tipteki KTDDlerin çözüm yöntemleri/ Birinci Mertebeden Linear veya non-linear dif. Denk.lerin çözümleri/ İkinci Mertebeden Lineer Dif. Denklemlerin kanonik hale getirilmeleri/ İkinci Mertebeden Lineer Dif. Denklemler için başlangıç ve sınır değer problemleri.
Ders Kitabı:

Dernek N., (2009) Kısmi Türevli Diferensiyel Denklemler. Nobel Yayın dağıtım.Yardımcı Ders Kitapları

Ayres F. Teori ve Problemlerle Diferansiyel Denklemler. Schaum’s outlines. Güven Kitabevi
Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə