# Dos. Mirafərim Nəzir oğlu SeyidovYüklə 0,88 Mb.
səhifə1/12
tarix29.02.2020
ölçüsü0,88 Mb.
#102224
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

##1. Dos.Mirafərim Nəzir oğlu Seyidov

##2. T.ü.f.d. Baş müəllim Cəfərli Cəfər Südeyyib oğlu

##3. B/m Fazilə Yəhya qızı Hüseynli

##Testlər yenidən oxundu və test komissiyasına təhvil verildi.

##Fəlsəfə və Sosial fənnlər kafedrasının mudiri: dos.Asif Axundov

## HEYDƏR ƏLIYEV VƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ KONSTITUSIYASI

FƏNİNDƏN İMTAHAN GÖTÜRƏN MÜƏLLİMLƏRİN SİYAHISI.

##1. Fakültənin adı: Tarix və coğrafiya müəllimliyi

##İxtisas: Tarix müəllimliyi

##Bolmə: qiyabi.

##Qrup: TQ 501

##Fənnin adı: Heydər Əliyev və Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası

##Muəllimlərin adı:

1. dos.M.Seyidov

2. b/m.C.Cəfərli

##Kurs: V##num= 1// level= 1// sumtest=49 // name= İstedadlı rəhbər, görkəmli dövlət xadimi və mahir diplomat Heydər Əliyevin tərcümeyi - halı //

 1. 1992 - ci ilin mayında erməni birləşmələri tərəfindən hansı şəhərlər işğal olundu?

 1. - Kəlbəcər

 2. - Ağdam;

 3. - Cəbrayıl

 4. - Laçın

 5. - Füzuli

 6. - Şuşa

 7. - Qubadlı

 8. - Zəngilan

E) 3 21

A) 5 38


 1. 1937 - ci il konstitusiyasına görə Naxçıvan ASSR Baş Soveti hansı müddətə seçilir?

 1. Müddətsiz olaraq seçilir

 2. 5 il müddətinə;

 3. 2 il müddətinə;

 4. 6 ay müddətinə;

 5. 4 il müddətinə;

 1. 1937 - ci il konstitusiyasına görə Naxçıvan ASSR Baş Soveti Naxçıvan ASSR - in konstitusiyasını qebul etdikdən sonra onu təstiq edilmək üçün hansı orqana təqdim edri?

 1. - ASSR Kommunist Partiyasına təqdim edir;

 2. - ASSR Mərkəzi Komitəsinə təqdim edir;

 3. - ASSR Baş Sovetinə təqdim edir;

 4. - ASSR Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinə təqdim edir;

 5. - ASSR MİK - nə təqdim edir;

E) 3 21

A) 5 38


 1. BMT - nin təhlükəsizlik şurasının Qarabağın işğalı ilə bağlı qətnamələrini tapın: 1 - 820 2 - 822;

 1. - 851;

E) 3 20

A) 5 37


 1. - 873.

 1. 9, 10, 11, 12

 2. 1, 3, 5, 7

 3. 2, 4, 6, 8

 4. 1, 2, 3, 11

 5. 3, 7, 9, 10

 1. 1937 - ci il konstitusiyasına görə Dağlıq Qarabağ Avtonom Oblastının dövlət hakimiyyəti orqanı hasıdır?

 1. - 1937 - ci il konstitusiyasına görə Dağlıq Qarabağ Avtonom Oblastının dövlət hakimiyyəti orqanı Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsidir.

 2. - 1937 - ci il konstitusiyasına görə Dağlıq Qarabağ Avtonom Oblastının dövlət hakimiyyəti orqanı Xalq Komisarları Sovetidir;

 3. - 1937 - ci il konstitusiyasına görə Dağlıq Qarabağ Avtonom Oblastının dövlət hakimiyyəti orqanı Milli Müdafiə Şurasıdır;

 4. - 1937 - ci il konstitusiyasına görə Dağlıq Qarabağ Avtonom Oblastının dövlət hakimiyyəti orqanı ASSR - in MİK - dir;

 5. - 1937 - ci il konstitusiyasına görə Dağlıq Qarabağ Avtonom Oblastının dövlət hakimiyyəti orqanı Dağlıq Qarabağ Avtonom Oblastının Əməkçi Deputatları Sovetidir;

E) 3 20

A) 5 37


 1. 1993 - cü il avqust ayında hansı şəhərlər ermənilər tərəfindən işğal olundu?

 1. - Laçın

 2. - Şuşa

 3. - Xankəndi

 4. - Ağdam;

 5. - Cəbrayıl

 6. - Füzuli

 7. - Zəngilan

 8. - Qubadlı

 1. 5, 6, 8

 2. 1,2, 3

 3. 3, 4, 5

 4. 4, 7, 8

 1. 1937 - ci il konstitusiyasına görə Dağlıq Qarabağ Avtonom Oblastı Əməkçi Deputatları Soveti qərar qəbul edərkən hansı qüquqa malikdir?

 1. 1937 - ci il konstitusiyasına görə Dağlıq Qarabağ Avtonom Oblastı Əməkçi Deputatları Soveti SSSR və ASSR qanunları ilə ona verilmiş hüquq daxilində qərarlar verir.

 2. 1937 - ci il konstitusiyasına görə Dağlıq Qarabağ Avtonom Oblastı Əməkçi Deputatları Soveti SSSR qanunları ilə ona verilmiş hüquq daxilində qərarlar verir.

 3. 1937 - ci il konstitusiyasına görə Dağlıq Qarabağ Avtonom Oblastı Əməkçi Deputatları Soveti ASSR qanunları ilə ona verilmiş hüquq daxilində qərarlar verir.

 4. 1937 - ci il konstitusiyasına görə Dağlıq Qarabağ Avtonom Oblastı Əməkçi Deputatları Soveti SSSR Nzirlər Sovetinin qanunları ilə ona verilmiş hüquq daxilində qərarlar verir.

 5. 1937 - ci il konstitusiyasına görə Dağlıq Qarabağ Avtonom Oblastı Əməkçi Deputatları Soveti ASSR MİK - nin qanunları ilə ona verilmiş hüquq daxilində qərarlar verir.

 1. 1993 - cü ilin imay -aprel ayında ermənilər tərəfindən hansı şəhərlər işğal olundu?

 1. - Kəlbəcər

 2. - Ağdam;

 3. - Cəbrayıl

 4. - Laçın

 5. - Füzuli

 6. - Qubadlı

 7. - Zəngilan

 8. - Şuşa

 1. 2, 3, 5

 2. 8, 4, 1

 3. 5, 6, 7

 4. 6, 7, 8

 5. 2, 5, 7

 1. 1993 - cü il aprel ayında hansı təşkilat tərəfindən Ermənistanın təvazökar dövlət olması bəyan olundu?

 1. - BMT

 2. - ATƏT

 3. - İKT (İslam Kons. Təşkilatı

 4. - Avropa şurası

 5. - Avropa İttifaqı

E) 3 20

A) 5 37


 1. 1937 - ci il konstitusiyasına görə Azərbaycan SSR vətəndaşlarının əmək hüquqlarının əsası necədir?

 1. - 1937 - ci il konstitusiyasına görə Azərbaycan SSR vətəndaşlarının əmək hüquqları azaddir və öz mülahizələrinə əsaslanır;

 2. - 1937 - ci il konstitusiyasına görə Azərbaycan SSR vətəndaşlarının əmək hüquqları əməyin keyfiyyətinə və miqdarına müvafiq olaraq haqqı verilməklə qarantiyalı iş hüququna əsaslanır.

 3. - 1937 - ci il konstitusiyasına görə Azərbaycan SSR vətəndaşlarının əmək hüquqları azad sahibkarlıq prinsiplərinə əsaslanır;

 4. - 1937 - ci il konstitusiyasına görə Azərbaycan SSR vətəndaşlarının əmək hüquqları mülkədar və kəndli prinsiplərinə əsaslanır;

 5. - 1937 - ci il konstitusiyasına görə Azərbaycan SSR vətəndaşlarının əmək hüquqları torpaqdan müstəqil istifadə və gəlir götürmək prinsipinə əsaslanır.

E) 3 20

A) 5 37


 1. 1937 - ci il konstitusiyasına görə Azərbaycan SSR vətəndaşlarının təhsil almaq hüquqları nədən ibarətdir?

 1. - 1937 - ci il konstitusiyasına görə Azərbaycan SSR vətəndaşlarının təhsil almaq hüquqları xaricdə ali təhsil almaq hüququna əsaslanır;

 2. - 1937 - ci il konstitusiyasına görə Azərbaycan SSR vətəndaşlarının təhsil almaq hüquqları ümumi məcburi 4 illik təhsil sisteminə əsaslanir;

 3. - 1937 - ci il konstitusiyasına görə Azərbaycan SSR vətəndaşlarının təhsil almaq hüquqları pulsuz tıhsillə yanaşı özəl təhsil almaq hüququna əsaslanır;

 4. - 1937 - ci il konstitusiyasına görə Azərbaycan SSR vətəndaşlarının təhsil almaq hüquqları ümumi məcburi ibtidai təhsilə, ali təhsil də daxil olmaqla təhsilin pulsuz olmasına və stipendiya sisteminə əsaslanır;

 5. - 1937 - ci il konstitusiyasına görə Azərbaycan SSR vətəndaşlarının təhsil almaq hüquqları demokratik təhsil prinsiplərinə əsaslanır.

E) 3 20

A) 5 37


 1. 1937 - ci il konstitusiyasına görə Azərbaycan SSR vətəndaşlarının bərabərlik hüquqları nədən ibarətdir?

 1. - ASSR - də bütün təsərrüfat, mədəniyyət, dövlət, ictimai - siyasi həyatda milliyətindən və irqindən asılı olaraq qadınla kişilərin hüquqları bərabərdir;

 2. - ASSR - də bütün təsərrüfat, mədəniyyət, dövlət həyatında qadınla kişilərin hüquqları bərabər olsa da ictimai - siyasi işlərdə qadınlar tam hüquqsuzdur;

 3. - ASSR - də bütün təsərrüfat, mədəniyyət, dövlət, ictimai - siyasi həyatda milliyətindən və irqindən asılı olmayaraq qadınla kişilərin hüquqları bərabərdir;

 4. - ASSR - də bütün təsərrüfat, mədəniyyət, dövlət, ictimai - siyasi həyatda milliyətindən asılı olaraq qadınla kişilərin hüquqları bərabərdir;

 5. - ASSR - də bütün təsərrüfat, mədəniyyət, dövlət həyatında milliyətindən və irqindən asılı olmayaraq qadınla kişilərin hüquqları bərabərdir, qadınların yalnız seçki hüquqları məhdudlaşdırılır.

E) 3 20

A) 5 36


 1. 1937 - ci il konstitusiyasına görə Azərbaycan SSR vətəndaşlarının əsas azadlıqları nədən ibarətdir?

 1. - Söz, fikir, etiqad, yığıncaqlar və mitinqlər azadlığı;

 2. - Söz, mətbuat, yığıncaqlar və mitinqlər, küçə yürüşləri və nümayişlər azadlığı;

 3. - Söz, fikir, etiqad, yığıncaqlar və mitinqlər, Müxtəlif partiyalara üzv olmaq azadlığı;

 4. - Azad fikir söyləmək, özü və ya başqaları ilə birlikdə dini ayinləri azad şəkildə icra etmək azadlığı;

 5. - Söz, mətbuat, yığıncaqlar və mitinqlər, küçə yürüşləri və nümayişlər, mülkiyyət, vicdan azadlığı;

E) 3 20

A) 5 36


 1. 1937 - ci il konstitusiyasına görə ASSR - in konstitusiyasına dəyişikliklər hansı əsasda edilə bilər?

 1. - ASSR - in konstitusiyasına dəyişikliklər ASSR - in Ali Soveti üzvləri səslərinin yarı hissəsindən az olmayan çoxluğu ilə qəbul edilmiş qərarı ilə dəyişdirilir.

 2. - ASSR - in konstitusiyasına dəyişikliklər ASSR - in Baş Soveti üzvləri səslərinin yarı hissəsindən az olmayan çoxluğu ilə qəbul edilmiş qərarı ilə dəyişdirilir.

 3. - ASSR - in konstitusiyasına dəyişikliklər ASSR - in Baş Soveti üzvləri səslərinin üçdə iki hissəsindən az olmayan çoxluğu ilə qəbul edilmiş qərarı ilə dəyişdirilir.

 4. - ASSR - in konstitusiyasına dəyişikliklər SSSR - in Ali Soveti üzvləri səslərinin yarı hissəsindən az olmayan çoxluğu ilə qəbul edilmiş qərarı ilə dəyişdirilir.

 5. - ASSR - in konstitusiyasına dəyişikliklər SSSR - in MİK - i üzvləri səslərinin yarı hissəsindən az olmayan çoxluğu ilə qəbul edilmiş qərarı ilə dəyişdirilir.

E) 3 19

A) 5 36


 1. ASSR - nin 1921 - ci il konstitusiyası hansı hüquqi akt əsasında qüvvədən düşmüşdür?

 1. - 1978 - ci il ASSR Konstitusiyası ilə qüvvədən düşmüşdür;

 2. - 1937 - ci il ASSR Konstitusiyası ilə qüvvədən düşmüşdür;

 3. - 1995 - ci il Azərbayca Respublikasının Konstitusiyası ilə qüvvədən düşmüşdür;

 4. - 1925 - ci il ASSR Konstitusiyasına ediləm aləvələrlə qüvvədən düşmüşdür;

 5. - 1991 - ci ildə SSSR - i ləğv edilərkən qüvvədən düşmüşdür.

E) 3 19

A) 5 36


 1. 1993 - cü ildə Heydər Əliyevin Azərbaycanda hakimiyyətə gəlməsini labüd edən amillər nə idi?

 1. - Kommunist Partiyasının tələbi idi;

 2. - Prezident vəzifəsinin uzun müddət boş qalması idi;

 3. - Siyasi və hərbi vəziyyətin gərgin olması idi və xalqın Heydər Əliyevə olan müraciəti idi;

 4. - Heydər Əliyevin Baş Nazir vəzifəsinə təyin olunması idi;

 5. - Heydər Əliyevin Azərbaycan Ali Sovetinə sədr seçilməsi idi.

 1. 1

 2. 3

E) 3 19

A) 5 36


 1. 1977 - 78 - ci illərdə hər il neçə nəfər Respublikadan kənara təhsil almağa göndərildi?

 1. - 800 - 900

 2. - 500 - 600

 3. - 600 - 700

 4. - 400 - 500

 5. - 1000 - 1100

E) 3 19

A) 5 35


 1. 1969 - 1982 - ci illərdə neçə min azərbaycanlı respublikadan kənara oxumağa göndərilmişdi?

 1. - 18 mindən çox

 2. - 19 mindən çox

 3. - 15 mindən çox

 4. - 14 mindən çox

 5. - 16 mindən çox

E) 3 18

A) 5 35


 1. 1970 - 1980 - ci illərdə neçə ümumtəhsil məktəbi tikilib istifadəyə verildi?

 1. - 899

 2. - 849

E) 3 18

A) 5 35


 1. Heydər Əliyev 1993 - cü ildə hakimiyyətə gələrkən hansı siyasi qüvvələr xalqın tələbi ilə hakimiyyəti Heydər Əliyevə təhvil verdilər?

 1. - Demokratik Blok

 2. - Kommunist Partiyası

 3. - AXC - Müsavat iqtidarı;

 4. - Müvəqqəti Milli Şura;

 5. - Hakimiyyəti ələ almış hərbi rejim.

E) 3 18

A) 5 35


 1. Heydər Əliyev vətəndaş müharibəsinin qarşısını almaq üçün Gəncə hadisələrində hansı siyası monevr etdi?

 1. - Heydər Əliyev vətəndaş müharibəsinin qarşısını almaq üçün Gəncə şəhərinə muxtariyyət statusu verilməsi barədə Ali Sovetə müraciət etdi;

 2. - Heydər Əliyev vətəndaş müharibəsinin qarşısını almaq üçün Gəncə qiyamının başçısı olan Surət Hüseynovu Baş Nazir vəzifəsinə təyin etdi;

 3. - Heydər Əliyev vətəndaş müharibəsinin qarşısını almaq üçün Gəncə qiyamının başçısı olan Surət Hüseynovu Gəncə ŞİH - I başçısı vəzifəsinə təyin etdi.

 4. - Heydər Əliyev vətəndaş müharibəsinin qarşısını almaq üçün Müvəqqəti Milli Hökumət yaratdı;

 5. - Heydər Əliyev vətəndaş müharibəsinin qarşısını almaq üçün Gəncə qiyamçılarını tərkisilah etmək üçün Gəncə şəhərinə əlavə qoşun hissələri yeritmək barədə sərəncam verdi.

E) 3 18

A) 5 35


 1. 1993 - cü il Gəncə qiyamının baş verməsinin əsas səbəbi nə idi?

 1. - Gəncə qiyamının baş verməsinin əsas səbəbi 709 saylı hərbi hissənin Azərbaycanın dirər bölgələrinə dislokasiya olunması planına hərbiçilərin qəti etiraz etməsi idi;

 2. - Gəncə qiyamının baş verməsinin əsas səbəbi Gəncə şəhəri və ətraf rayonlara muxtariyyət statusunun verilməsi tələbi idi;

 3. - Gəncə qiyamının baş verməsinin əsas səbəbi AXC - Müsavat iqtidarının 709 saylı hərbi hissəni səriştəsizcəsinə ləgv etmək planı idi;

 4. - Gəncə qiyamının baş verməsinin əsas səbəbi Gəncə şəhərinin adının yenidən dəyişdirilərək Kirovabad adlandırılması idi;

 5. - Gəncə qiyamının baş verməsinin əsas səbəbi Gəncə şəhərinin Azərbaycan Respublikasının paytaxtına çevrilməsi tələbinin irəli sürülməsi idi.

E) 3 18

A) 5 35


 1. 1993 - cü ildə Azərbaycanda hakimiyyət böhranının əsas səbəbləri nədən ibarət idi?

 1. - Azərbaycanın MDB - yə üzv olmasına etiraz edən müxalifətin qüvvələrin hakimiyyəti devirmək istəyi hakimiyyət böhranının əsas səbəbləri idi.

 2. - Kommunist Partiyasının Azərbaycanda yenidən Sovet idarə üsulu və SSSR - ni yenidən qurmaq istəyi hakimiyyət böhranının əsas səbəbləri idi;

 3. - Demokratik qüvvələrin Azərbaycanı Federativ dövlət quruluşlu respublikaya şevirmək istəyi hakimiyyət böhranının əsas səbəbləri idi;

 4. - Prezident səlahiyyətlərinin məhdudlaşdırılması və bu səlahiyyətlərin Ali Sovetə verilməsi tələbləri hakimiyyət böhranının əsas səbəbləri idi;

 5. - Ermənistanın işğalçı müharibəsi dövründə Bakıda hakimiyyət uğrunda mübarizə, AXC - Müsavat iqtidarının idarəçilik qabiliyyətinin olmaması hakimiyyət böhranının əsas səbəbləri idi;

E) 3 18

A) 5 35


 1. 1993 - cü il dövlət böhranından bəhrələnərək hakimiyyəti öz əlinə almaq istəyən AMİP ilk növbədə hansı addıma əl atdı?

 1. - AXC - Müsavat iqtidarında Nazirlər Kabinetində təmsil olunmaq üçün Prezidentə müraciət ünvanladı;

 2. - AMİP sədri E. Məmmədov 1993 - cü il iyunun 6 - da AMİP - in rayon şöbələrinə hakimiyyəti ələ almaq barədə əmr verdi;

 3. - AXC - Müsavat iqtidarının növbədənkənar parlament seçkiləri təyin etməsini tələb etdi;

 4. - AXC - Müsavat iqtidarının növbədənkənar prezident seçkiləri təyin etməsini tələb etdi;

 5. - AXC - Müsavat iqtidarının səlahiyyətlərinin bir hissəsini AMİP - ə vermələrini tələb etdi.

E) 3 18

A) 5 34


 1. Neçənci ildə «Ümumi icbari təhsilə keçidin başa çatdırılması haqqında» Respublika rəhbərliyi xüsusi qərar qəbul etdi?

 1. - 1970

 2. - 1971

 3. - 1972

 4. - 1975

 5. - 1976

E) 3 17

A) 5 34


 1. 1972 - ci il avqustun 10 - da Respublika rəhbərliyi tərəfindən qəbul olunan «Ümumi icbari təhsilə keçidin başa çatdırılması haqqında» xüsusi qərarda hansı məsələlər qeyd olunmuşdur?

 1. - Təhsilin inkişafı məsələləri

 2. - Təhsildə yeniliklər

 3. - Orta məktəb şəbəkələrinin genişləndirilməsi

 4. - Yüksək ixtisaslı müəllimlərin sayının artırılması

 5. - Təlim - tərbiyə prosesinin təkmilləşdirilməsi

 6. - İdmanın inkişaf etdirilməsi

 7. - Keyfiyyətli dərsliklərin yazılması

 8. - Təhsildə maddi texniki təminat

 1. 1,2. 3;

 2. 3, 4, 5;

 3. 5, 6. 7;

 4. 6, 7, 8;

 5. 1,2, 8;

 1. 1993 - cü il Gəncə hadisələrində Gəncədə keçirilən “TUFAN” əməliyyatının əsas mahiyyəti nədən ibarət idi?

 1. - “TUFAN” əməliyyatının əsas mahiyyəti Azərbaycanda sadvalçılığa qarşı mübarizə aparmaq idi;

 2. - “TUFAN” əməliyyatının əsas mahiyyəti Ermənistanin işğalçılıq niyyətlərinə qarşı mübarizənin təşkili idi;

 3. - “TUFAN” əməliyyatının əsas mahiyyəti ölkədəki müxalifəti əzib hərbi polis rejimi qurmaq idi;

 4. - “TUFAN” əməliyyatının əsas mahiyyəti Rusiyanın 366 - ci alayını Qarabağ ərazisindən çıxarmaq idi;

 5. - “TUFAN” əməliyyatının əsas mahiyyəti Azərbaycanla Naxçıvan MR arasında quru yolunun təmin edilməsi idi.

E) 3 17

A) 5 34


 1. 1970 - 80 - ci ildə Azərbaycanda ali təhsil alanların sayı 1969 - cu illə müqayisədə hansı rəqəmə çatdı?

 1. - 12 - dən 17 - yə

 2. - 13 - dən 18 - ə

 3. - 15 - dən 20 - ə

 4. - 18 - dən 22 - yə

 5. - 10 - dan - 15 - ə

E) 3 17

A) 5 34


 1. Heydər Əliyev Ali Sovetin sədri vəzifəsinə seçildikdən sonra Əbülfəz Elçibəyin Bakını tərk etməsinin əsas səbəblərindən biri nə idi?

 1. - Əbülfəz Elçibəy Ali Sovetin tələbi ilə bu addımı atmışdı.

 2. - Əbülfəz Elçibəy Prezident iqamətgahını Naxçıvana köçürərək ölkəni buradan idarə etmək istəyirdi;

 3. - Əbülfəz Elçibəy Ermənistan rəhbərliyi ilə Dağlıq Qarabağ meselesini müzakirə etmək üçün Naxçıvana getmişdi;

 4. - Əbülfəz Elçibəy Naxçıvanın erməni təcavüzündən müdafiəsini təşkil etmək üçün bu addimi atmışdı;

 5. - Sürət Hüseynovun silahlı qüvvələrlə Bakıya daxil olacağından qorxaraq bu addımı atdı;

E) 3 17

A) 5 34


 1. 1993 - cü ildə Heydər Əliyev yenidən böyük siyasətə qayıdarkən onun qarşısında duran ən böyük vəzifələr hası idi?

 1. - Azərbaycanın MDB - yə daxil olmasını təmin etmək;

 2. - Azərbaycanın BMT - yə və AŞPA - ya üzv olmasını təmin etmək;

 3. - Xarici dövlətlərlə neft kontraktlarının bağlanmasını təmin etmək;

 4. - Ermənistanın təcavüzünün qarşısını almaq, ölkədəki vətəndaş müharibəsi təhkükəsini aradan qaldırmaq, məhv olmaqda olan Azərbaycan dövlətçiliyini qorumaq.

 5. - Azərbaycanda Sosialis idarə sistemini bərqərar etmək.

E) 3 17

A) 5 34


 1. 1970 - 80 - ci ildə təhsil alanların sayı 1969 - cu illə nisbətdə neçə min artmışdır?

 1. - 60 mindən 90 minə

 2. - 50 mindən 80 minə

 3. - 70 mindən 100 minə

 4. - 80 mindən 110 minə

 5. - 90 mindən 120 minə

E) 3 17

A) 5 34


 1. ASSR - nin 1937 - ci il Konstitusiyası hansı hüquqi akt əsasında qüvvədən düşmüşdür?

 1. - 1978 - ci il ASSR - nin Konstitusiyası əsasında

 2. - 1995 - ci il Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası əsasında;

 3. - 1991 - ci il Azərbaycan Respublikasının “Dövlət Müstəqilliyi Haqqında” Konstitusiya aktı əsasında;

 4. - 2001 - ci ildə Konstitusiyaya dəyişikliklər edilməsi barədə keçirilmiş Referendum əsasında.

 5. - 1956 - ci ildə SSSR - I Nazirlər Sovetinin qərarı əsasında.

E) 3 16

A) 5 33


 1. 2

 2. 7

 1. ASSR - nin 1978 - ci il Konstitusiyasına görə dövlət həyatının ən vacib məsələləri necə həll edilir?

 1. - SSSR - i MİK - i tərəfindən həll edilir

 2. - SSSR - i Nazirlər Soveti tərəfindən həll edilir;

 3. - Ümumxalq müzakirəsinə verilir, ümumxalq səsverməsinə (referenduma) qoyulur;

 4. - İttifaq dövlətlərininin öz iradəsinə verilir

 5. - SSSR - I Ali Soveti tərəfindən həll edilir.

E) 3 16

A) 5 33


 1. Yüklə 0,88 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin