1. aniza doğrudan ekim makinasi (Toprak İşlemesiz Tarım Makinesi): Anıza Direkt Ekim Makinesi Bilgi FormuYüklə 1,75 Mb.
səhifə1/21
tarix20.08.2018
ölçüsü1,75 Mb.
#73151
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

1. ANIZA DOĞRUDAN EKİM MAKİNASI (Toprak İşlemesiz Tarım Makinesi):

Anıza Direkt Ekim Makinesi Bilgi Formu*

Başvuru Sahibi
Kendi Arazisi (da)Toplam Arazi(da)* ÇKS kayıtları ile uyumlu olacak

 • Anıza doğrudan ekim makinesi alımlarında, yalnızca anıza doğrudan ekim yapan makinelere destek verilir.

 • Doğrudan ekim makinesi tohum ve gübreyi aynı anda atabilme özelliğine sahip olmalıdır. Tahıl, endüstri ve çapa bitkilerinin ekimini yapan tiplerine destek verilir.

 • Sap parçalama işleminden sonra, tarlada açtığı çizilere tohumu bırakan, bıraktığı tohumu kapatıcı düzenler sayesinde ise tohumu sıkıştırıp toprağa gömen tarım makineleridir.

 • En az 30 dekar kendi arazisi olmayan bu makineye başvuru yapamaz.

 • Traktörü olmayan veya Leasing ile alınan traktörler hariç bu makineye başvuru yapılamaz. Leasing belgesi veya Traktör ruhsatı ile başvuru yapabilir. Ruhsatta ortaklık varsa ortaklardan sadece biri, diğer ortaklardan alacağı iki yıllık kullanma muvafakat name ile başvuru yapabilir. Traktör kiralaması kabul edilmez.

 • Ruhsatta ismi olması şartı ile ipotek veya hacizli olmasına bakılmaz.

 • Kooperatif başvurularında traktörün mülkiyeti kooperatife veya ortaklardan birine ait olmalıdır. Traktörün mülkiyeti kooperatif ortaklarından birine ait ise traktör sahibinin kooperatif ortağı olduğu ve traktörünü kooperatifin kullanmasına izin verdiği belgelendirilmelidir. Bu belgeler başvuru dosyasında bulunmalıdır. Şirket başvurularında ise traktör mülkiyeti şirket adına olmalıdır.

Başvuruda İstenecek Belgeler (Hibe Başvuru formunun ekleri) :

 1. Makine-Ekipman Bilgi Formu

 2. Şirketler veya bireyler için ÇKS belgesi, tarımsal amaçlı kooperatifler ve benzerleri için ise yönetim kurulu karar defterinde üyelerinin isimleri ve arazi miktarları belirten yönetim kurulu kararı istenir.

 3. Proforma fatura( Teknik bilgileri içermelidir.)

 4. Tüzel kişiliğin yatırıma başvuru için aldığı yetkili kurul kararı ve başvuru sahibinin başvuru için yetkilendirme kararı ve imza sirküleri

 5. Nüfus cüzdanı ve Traktör ruhsatının fotokopisi

 6. Bilgi formunda Başvuru Değerlendirme Kriterlerinde puanlamayı etkileyen belgeler (TSE, TSEK,Genç Çiftçi, İyi Tarım vb.)

Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği belgeler:

(Belgeler yatırımcı tarafından muhafaza edilecektir.)

1. Garanti Belgesi

2. TSE hizmet yeterlilik belgesi

3. Türkçe Bakım ve Kullanma KılavuzuSatın alma aşamasında il proje yürütme birimine verilecek belgeler

1.Yerli ve İthal Makine Ekipmanlar için Deney Raporu ( Tarımsal Mekanizasyon araçlarının 11.10.2000 tarih ve 2000/37 sayılı tebliğ gereğince bakanlık tarafından yetkilendirilmiş 15 Ziraat Fakültesi ve 2 bakanlık kuruluşundan alınmış teknik rapor)

2. Teknik Şartname

3. Yerli ve ithal makine ve ekipmanlar için CE işareti taşıma zorunluluğuna istinaden ilgili firma tarafından verilecek CE uygunluk beyanı.Başvuru Değerlendirme Kriterleri

Başvuru sahibi:...........................

Başvuru No: ...............................

ANIZA DOĞRUDAN EKİM MAKİNESİ

Kriterler

Puan*

Referans
puan


Aldığı
puan


1- Başvuru sahibinin

Şirket olması

20

10

 

Bireysel olması

12

Genç çiftçi, iyi tarım, organik tarım uygulayıcısı olması ( Sertifika ibrazı)

15

Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri

20

2- Başvuru sahibinin toplam arazi varlığı(en az 30 da kendi arazisi olması şartı ile)

30-40 Dekar

15

5

 

41-50 Dekar

10

51 Dekar ve üzeri

15

3- Başvuru sahibinin özellikleri

Kadın Çiftçiler

15

5

 

%40 ve üzeri engelli raporu olanlar

10

Şehit ve Gazilerin 1. Derece yakınları ve Gaziler

15

4- Makinenin tipi

Tahıl eken

10

5

 

 


Endüstri ve Çapa bitkileri eken

10

5- Makine ve Ekipman TSE veya TSEK Belgesi(Var ise Belge ibrazı gereklidir.)**

TSE veya TSEK Belgesi Yok

5

0

 

 


TSE veya TSEK Belgesi Var

5

6-Başvuru sahibinin daha önce KKYDP kapsamında hibeden yararlanma durumu

***Hibeden 1 kez yararlandı(Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri hariç)

20

5

 

 


Hibeden yararlanmadı.(Sulama,Ekonomik, Makine ve ekipman)

20

7-Satın alacağı makine ekipmanın ithal ya da yerli üretim olma durumu

(Yüklenici beyanı veya deney raporundaki ifade yeterlidir. Tereddüt halinde yükleniciden marka ve modelli yerli malı belgesi istenebilir. )

İthal makine

15

0

 

Yerli makine

15

TOPLAM

100

 

* Aynı Puanı alan yatırımcılar için toplam 5 puanı geçmemek kaydıyla toplam arazinin %1’i oranında puanı artırılabilir.** Makine ve Ekipmanın bütünü için geçerlidir. Aksamlar için kullanılan TSE Belgesi geçerli değildir.*** Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birliklere 20 tam puan verilmelidir


 1. ARICILIK MAKİNE VE EKİPMANI


Arıcılık Makine ve Ekipmanı Bilgi Formu*

Başvuru Sahibi
Arılı Kovan SayısıFaaliyet TipiÜretim Tipi* AKS kayıtları ile uyumlu olacak

 • Sır Alma Makinesi: Tamamı 304 krom-çelik olmalıdır. Elle çevirmeli (manuel) veya motorlu olabilir. Taşınabilir ve tezgahlı olmalıdır.

 • Bal Süzme Makinesi: Tamamı 304 krom-çelik olmalıdır. Elle çevirmeli (manuel) veya motorlu olabilir. Balla temas eden bütün parçalar 304 krom-çelik ve % 100 paslanmaz olmalıdır.

 • Bal Dinlendirme Tankı: 2 veya 3 cidarlı ve 304 krom-çelik olmalıdır. Termostat ısıtıcılı veya ısıtıcısız olabilir. 6-8-10 teneke kapasiteli olabilir.

 • Arıcılık makine ve ekipmanı desteğine en az 100 arılı kovanı olan başvuru yapabilir.

 • Her makine ve ekipman ayrı ayrı alınabilir, Arıcılık Kayıt Sistemi (A.K.S) belgesi olmalıdır.

Başvuruda İstenecek Belgeler (Hibe Başvuru formunun ekleri) :

 1. Makine-Ekipman Bilgi Formu

 2. Şirketler veya bireyler için AKS belgesi, tarımsal amaçlı kooperatifler ve benzerleri için ise yönetim kurulu karar defterinde üyelerinin isimleri ve koloni sayılarını belirten yönetim kurulu kararı istenir.

 3. Proforma fatura( Teknik bilgileri içermelidir.)

 4. Tüzel kişiliğin yatırıma başvuru için aldığı yetkili kurul kararı ve başvuru sahibinin başvuru için yetkilendirme kararı ve imza sirküleri

 5. Nüfus cüzdanı fotokopisi

 6. Bilgi formunda Başvuru Değerlendirme Kriterlerinde puanlamayı etkileyen belgeler. (Gezginci arıcılık, geçiş veya organik arıcılık,TSE,TSEK,Genç Çiftçi, İyi Tarım vb.)

Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği belgeler:

(Belgeler yatırımcı tarafından muhafaza edilecektir.)

1. Garanti Belgesi

2. TSE hizmet yeterlilik belgesi

3. Türkçe Bakım ve Kullanma KılavuzuSatın alma aşamasında il proje yürütme birimine verilecek belgeler

1. Teknik Şartname

2. Yerli ve ithal makine ve ekipmanlar için CE işareti taşıma zorunluluğuna istinaden ilgili firma tarafından verilecek CE uygunluk beyanı.

Başvuru Değerlendirme Kriterleri
Başvuru sahibi:...........................

Başvuru No: ...............................


ARICILIK MAKİNE VE EKİPMANI

Kriterler

Puan

Referans

Puan

Aldığı Puan

1- Başvuru sahibinin

Şirket olması

20

10

 

 


Bireysel olması

12

Genç çiftçi, iyi tarım, organik tarım uygulayıcısı olması(Belge ibrazı)

15

Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri

20

2- Başvuru sahibinin arılı kovan sayısı

100-150 kovan

10

5

 

 

 151-250 kovan

8

250 kovandan fazla

10

3- Başvuru sahibinin özelliği

Kadın arıcılar

15

5
%40 ve üzeri engelli raporu olanlar

10

Şehit ve Gazilerin 1. Derece yakınları ve Gaziler

15

4- Başvuru sahibinin arıcılık faaliyet tipi

Sabit arıcılık

5

2
Gezginci arıcılık (Son bir yıl içinde konaklama belgesi)

5

5- Başvuru sahibinin üretim tipi

Konvansiyonel (Geleneksel)

10

0

 

 

 Geçiş

5

Organik

10

6- Satın alacağı makine ekipmanın ithal ya da yerli üretim olma durumu

(Yüklenici beyanı veya deney raporundaki ifade yeterlidir. Tereddüt halinde yükleniciden marka ve modelli yerli malı belgesi istenebilir. )

İthal makine

15

0Yerli makine

15

7- Makine ve Ekipman TSE veya TSEK Belgesi(Var ise Belge ibrazı gereklidir.)**

TSE veya TSEK Belgesi Yok

5

0

 

 


TSE veya TSEK Belgesi Var

5

8- Başvuru sahibinin daha önce KKYDP kapsamında hibeden yararlanma durumu

***Hibeden 1 kez yararlandı(Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri hariç)

20

5
Hibeden yararlanmadı.(Sulama,Ekonomik, Makine ve ekipman)

20

TOPLAM PUAN

100
* Aynı Puanı alan yatırımcılar için toplam 5 puanı geçmemek kaydıyla kendi kovan sayısının %1’i oranında puanı artırılabilir.** Makine ve Ekipmanın bütünü için geçerlidir. Aksamlar için kullanılan TSE Belgesi geçerli değildir.***(Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birliklere 20 tam puan verilmelidir.)

3. BALIKÇI GEMİLERİNDE SOĞUK DEPO

Balıkçı Gemileri Soğuk Depo Bilgi Formu*

Başvuru Sahibi
Balıkçı Gemisinin AdıFilo Kayıt/Ruhsat Kod Numarası
Boy Uzunluğu (m.) ve istihdam edilen kişi listesi
Bağlama LimanıRuhsat Tezkeresinin Alındığı İlOrtağı Olduğu Su Ürünleri Kooperatifinin Adı
* SUBİS (Su Ürünleri Bilgi Sistemi) kayıtları ile uyumlu olacak


 • Su ürünleri avcılığında bulunan ve Bakanlık tarafından düzenlenmiş Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine sahip balıkçı gemileri uygulamadan faydalanabilecektir.

 • Sadece su ürünleri kooperatifleri, balıkçı barınaklarında konteynır içinde soğuk hava deposu yapabilir, soğuk depo hacmi en az 6 m³ olmalıdır.

 • Soğuk depo alımı/yapımı için başvuracak balıkçı gemisi boyu en az 15 m. olmalıdır.

 • Soğuk muhafaza deposu yapımında kullanılan malzemeler uygun ısı izolasyonunu sağlayacak, paslanmaz ve korozyona neden olmayacak, iç yüzey kısmı pürüzsüz ve gıda güvenliğini sağlayacak nitelikte olmalıdır.

 • Tüm metal bağlantı malzemeleri paslanmaz olmalıdır.

 • Soğuk depo hacmi, hibe desteği verilecek geminin büyüklüğüne uyumlu olarak artırılabilir.

 • Balıkçı gemisi kiralaması kabul edilmez.

Başvuruda İstenecek Belgeler: (Hibe Başvuru formunun ekleri) :

 1. Makine-Ekipman Bilgi Formu

 2. Soğuk depo yapılacak balıkçı gemisinin su ürünleri ruhsat tezkeresi ve SUBİS’ten çıkarılmış gemi kayıt bilgileri raporu ve istihdam edilen kişi listesi

 3. Makinenin gemideki yerine montajını gösterir teknik belge

 4. Proforma fatura( Teknik bilgileri içermelidir.)

 5. Su ürünleri kooperatifinin başvuruya ilişkin yönetim kurulu kararı, balıkçı gemisinin tüzel kişiliğe ait olması veya ortaklı balıkçı gemisi olması durumunda; yatırıma başvuru için alınan yetkili kurul kararı ve başvuru sahibinin başvuru için yetkilendirme kararı ve imza sirküleri.

 6. Yatırımcı, balıkçı gemisinin bağlama limanı hangi il sınırları içerisine giriyorsa o ilin İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne başvurmalıdır.

 7. Nüfus cüzdanı fotokopisi

 8. Bilgi formunda Başvuru Değerlendirme Kriterlerinde puanlamayı etkileyen belgeler (TSE, TSEK,Genç Çiftçi, İyi Tarım vb.)

Satın alma aşamasında yatırımcının yükleniciden isteyeceği belgeler:

(Belgeler yatırımcı tarafından muhafaza edilecektir.)

1. Garanti Belgesi

2. TSE hizmet yeterlilik belgesi

3. Türkçe Bakım ve Kullanma KılavuzuSatın alma aşamasında il proje yürütme birimine verilecek belgeler

1. Teknik Şartname2. Yerli ve ithal makine ve ekipmanlar için CE işareti taşıma zorunluluğuna istinaden ilgili firma tarafından verilecek CE uygunluk beyanı.

Yüklə 1,75 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə