1 Aşağıdakilerden hangisi modern toplumun sağlık dinamiklerinden birisi değildirYüklə 67,26 Kb.
tarix02.08.2018
ölçüsü67,26 Kb.
#65993

1) Aşağıdakilerden hangisi modern toplumun sağlık dinamiklerinden birisi değildir?
a) Dengesiz nüfus dağılımı b) Yaşam beklentilerinin artması
c) Hastalık tayfının kronik hastalıklara doğru yönelmesi d) Globalleşme

2) Aşağıdakilerden hangisi davranışsal modele dâhil edilemez?
a) Sigara içmek b) Yoksulluk c) Fiziksel hareketsizlik d) Stresle baş edememe

3) Sağlık kavramı konusunda hangi sağlık tanımlamaları ayırt edilmektedir?
a) Sınırlandırma konsepti olarak sağlık- Bir fonksiyon olarak sağlık
b) Bir fonksiyon olarak sağlık- Sahip olunan en yüksek değer olarak sağlık
c) Sınırlandırma konsepti olarak sağlık- Sahip olunan en yüksek değer olarak sağlık
d) Sınırlandırma konsepti olarak sağlık- Bir fonksiyon olarak sağlık-Sahip olunan en yüksek değer olarak sağlık
e) Bir fonksiyon olarak sağlık

4) Aşağıdakilerden hangileri nüfusun sağlık ve hastalık durumu üzerine etki eden kişisel faktörlerdendir?
a) Ahlaki tavır- Beden yapısı- Yaşam krizlerinde onlarla baş etme yetileri
b) Ekonomik durum- Çalışma koşulları- Özel yaşam şekilleri
c) Erişilebilirlik-İhtiyaçlara uygunluk- Bakım kalitesi
d) Ekonomik durum- Erişilebilirlik- Bakım kalitesi
e) Beden yapısı- Çalışma koşulları- Bakım kalitesi

5) Kişinin karşılaşabileceği sağlık sorunlarını da açıklamaya çalışan sağlık konularına yönelik model yaklaşımı/yaklaşımları aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bio-tıbbi model-Davranışsal model
b) Bio-tıbbi model-Davranışsal model- Sosyo çevresel model
c) Davranışsal model- Sosyo çevresel model
d) Sosyo çevresel model
e) Bio-tıbbi model

6) Aşağıdakilerden hangileri Bio-tıbbi sağlık modeli kalp krizi tehlikesine uyarlandığında soruna hitap etmek için ortaya konulabilecek prensip stratejiler arasında yer alır?
a) Sağlık eğitimi-Sağlık iletişimi b) Davranış- Sağlık iletişimi
c) Sağlık iletişimi/Kendine yardım d) İlaçlar- Düşük tuz/düşük kolesterol diyetleri
e) Politika değişikliği-Savunuculuk

7) Aşağıdakilerden hangileri nüfusun sağlık ve hastalık durumu üzerine etki eden sosyal faktörlerdendir? (zor)
a) Kişilik yapısı- Eğitim derecesi b) Bakım kalitesi- Sağlık sistemi
c) Trafik emniyeti- Sosyal uyum d) Yaşam alışkanlığı- Beden yapısı
e) İhtiyaçlara uygunluk- Ahlaki tavır

8) Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin unsurlarından birisi sayılmaz?
a) Mesaj b) Alıcı c) Geri bildirim d) Telefon e) Gönderici

9) Aşağıdakilerden hangisi nüfusun sağlık ve hastalık durumu üzerine etki eden sosyal faktörlerden birisi değildir?
a) Ekonomik durum b) Yaşam alışkanlığı c) Trafik emniyeti d) Çalışma koşulları e) Çevre kalitesi

10) Dünya Sağlık Örgütü „Sağlık, sadece hasta ve sakat olmama durumu değil, aynı zamanda bedensel, ruhsal vesosyal olarak tamamen rahat, iyilik içerisinde olma halidir“ şeklindeki tanımlamasını hangi yıl yapmıştır?
a) 1920 b) 1948 c) 1998 d) 2012 e) 1960

11) Aşağıdakilerden hangisi bio-tıbbi model ile ilgili olarak doğrudur?

a) Sağlığı sağlıklı çevrede yaşamak olarak görür
b) Sağlığı, hastalık veya bozukluk durumunun olmaması şekilnde görür
c) Sağılığı sağlıklı yaşam tarzı seçenekleri uygulamak olarak görür
d) Sağlığı devletin sağlık alanına yaptığı yatırımlar olarak görür e) Hepsi

12) Aşağıdakilerden hangi ifade doğrudur?
a) Enformasyon tek yönlü, iletişim iki yönlüdür
b) Enformasyon iki yönlü, iletişim tek yönlüdür
c) Enformasyon ve iletişim iki yönlüdür
d) Enformasyon ve iletişim tek yönlüdür
e) Hepsi

13) Sağlık iletişimi kavramı hangi dönemde gelişmiştir?
a) 1980’li yıllar b) 1970’li yıllar c) 2000’li yıllar d) 1960’lı yıllar e) 1950’li yıllar

14) Aşağıdakilerden hangisi sağlık iletişiminin alanlarından birisidir?
a) Kişinin kendi kendine kurduğu iletişim b) Kişilerarası iletişim
c) Gruplar içerisindeki iletişim d) Kitle iletişimi e) Hepsi

15) Sağlık iletişimi konusu Thomas tarafından nasıl sıralanmaktadır?
a) Bireysel, sosyal ağ, organizasyon b) Bireysel, sosyal ağ, organizasyon, cemiyet, toplum
c) Bireysel, sosyal ağ, organizasyon, cemiyet d) Sosyal ağ, organizasyon, cemiyet, toplum
e) Organizasyon, cemiyet, toplum

16) Sağlık iletişimi kavramı hangi ülkede ortaya çıkıp, gelişmee başlamıştır?
a) Finlandiya b) Almanya c) Kanada d) ABD e) İngiltere

17) Aşağıdakilerden hangisi Kreps’in sağlık iletişimi alanlarından birisi değildir?
a) Kişiler arası b) Kurumlar arası c) Toplumsal d) Grup e) Kurumsal

18) Eski Yunan’da günümüzün Placebo kavramını aşağıdaki düşünürlerden hangisi tarif etmiştir?
a) Aristoteles b) Placebones c) Hipokrat d) Sokrates e) Platon

19) Aşağıdakilerden hangisi sağlık iletişiminin gelişimini etkileyen faktörlerden birisi değildir?
a) Tüketimin artması b) Önleyici tedavinin ortaya çıkışı
c) Sağlık hizmetlerinde ayırım yapılması d) Tıp fakültelerinin sayısının artması
e) Sağlık hizmetlerinde pazarlamanın kabul edilmesi

20) Yeni tıbbi model için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) 1920’li yıllarda ortaya çıkmıştır b) Bilimsel tıbbın geliştiği dönemdir
c) Sağlık hizmetlerinde ayırım yapılmıştır d) Kronik hastalıklara çözümler bulunmuştur e) Hepsi

21) Sağlık hizmetlerinde ayırım yapılması ne anlama gelmektedir?
a) Sağlık hizmetlerinde hekim, hemşire, laborant gibi sağlık hizmeti sunan kişilerin sayısının artması
b) Hastalıkların farkılıklarının anlaşılması ve aralarında gruplandırılarak ayırım yapılması
c) Hastanelerde uzmanlaşmaya gidilmesi ve ayrı ayrı hizmet verilmeye başlanması
d) Hastaların ırkına, eğitimine ve gelir durumuna göre hekimler tarafından ayırım yapılması
e) Hepsi

22) Türkiye’de kar amacı gütmeden kurulan ilk özel hastane aşağıdakilerden hangisidir?
a) Vehbi Koç Amerikan Hastanesi b) Esnaf Hastanesi c) International Hospital
d) Medicana e) Medical Park

23) Türkiye’de kar amacı güden ilk hastane aşağıdakilerden hangisidir?
a) Vehbi Koç Amerikan Hastanesi b) Esnaf Hastanesi c) International Hospital
d) Medicana e) Medical Park

24) Sağlık iletişiminin gelişim aşamalarından hangisi Türkiye’ye uyarlanabilir?
a) Tüketimin artması b) Önleyici tedavinin ortaya çıkışı
c) Sağlık hizmetlerinde ayırım yapılması d) Sağlık hizmetlerinde pazarlamanın kabul edilmesi e) Hepsi

25) Sağlık iletişimi ile ilgili akademik araştırmalar öncelikli olarak aşağıdaki alanlardan hangisinde başlamıştır?
a) Kurumsal sağlık iletişimi b) Hekim-hasta iletişimi c) Sağlık iletişimi kampanyaları
d) Gruplar içerisindeki iletişim e) Hiçbirisi

26) Aşağıdakilerden hangisi sağlık iletişimi alanında yayın yapan ilk akademik dergidir?
a) Public Relations Review b) Journal of Health Communication

c) Health Communication d) Journal of Health Communication in Health Care
e) Hiçbirisi

27) Sağlık iletişimi alanındaki ilk akademik araştırma hangi yıl, nerede yayınlanmıştır?
a) 1986 Journal of Health Communication b) 1986 Health Communication
c) 1977 Communication Yearbook d) 1977 Journal of Health Communication
e) 1986 Communication Yearbook

28) Aşağıdakilerden hangileri sağlık iletişimi araştırmasının iki bağımsız alanıdır?
a) Sağlık hizmetinin sunumu/teslimi-Sağlık promosyonu
b) Sağlık promosyonu-Kurumsal sağlık sorgusu
c) Kurumsal sağlık sorgusu-Sağlık hizmetinin sunumu/teslimi
d) Kişilerarası sağlık iletişimi araştırması-Kurumsal sağlık sorgusu
e) Hiçbirisi

29) Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetinin teslimi alanına dahil edilemez?
a) Sosyal desteğin sağlanması b) Terapik iletişim c) Acil birimdeki davranış
d) Kanser bilgilendirme kampanyası e) Sağlık hizmeti takımları

30) Aşağıdakilerden hangisi sağlık promosyonunun alanına dahil edilebilir?
a) Sosyal desteğin sağlanması b) Terapik iletişim c) Acil birimdeki davranış
d) Kanser bilgilendirme kampanyası e) Sağlık hizmeti takımları

31) Aşağıdaki bilim alanının hangisi sağlık iletişiminin gelişimine önemli bir katkı yapmıştır?
a) Biyoloji b) Anatomi c) Psikoloji d) Antropoloji e) Hiçbirisi

32) Aşağıdakilerden hangisi sağlık iletişimini etkileyen sağlık sistemindeki gelişmelerden birisi değildir?
a) Sağlık hizmetlerine yeni teknolojilerin etkisi
b) Sağlık araştırmasına fon ayrılması
c) Sağlık sigortacılığı ve bakı yönetimindeki değişiklikler
d) Doğurganlık oranının düşmesi
e) Kültürel farklıkılar ve sağlık hizmetleri

33) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Türkiye’de nüfus yaşlanmaktadır.
b) Türkiye’de nüfus gençleşmektedir.
c) Türkiye’de nüfusun ortalama yaşı her geçen gün düşmektedir.
d) Türkiye’de nüfusun ortalama yaşı 10 yıldan bu yana aynıdır.
e) Hiçbirisi

34) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Türkiye’de farklı kültürel yapılardan insanlar bir arada yaşamaktadır.
b) Farklı kültürdeki insanlara aynı mesaj yapılarıyla seslenmek gerekmektedir.
c) Türkiye’de sağlık okur yazarlık seviyesi düşüktür.
d) Türkiye’de sağılk hizmetlerinin dağılımının ne şekilde olduğu ve insanların bu hizmetlerden nasıl, ne zaman ve ne için faydalandığının bilinmesi sağlık iletişimi için önemlidir.
e) Kısa vadede kültürel farklılıkları ortadan kaldırma

35) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


a) Teknoloji alanındaki gelişmeler sağlık iletişiminde uygulanabilmektedir.
b) Günümüzün hekimleri sosyal medyayı çok aktif olarak kullanabilmektedirler.
c) Yeni iletişim teknolojilerinin kullanımı sağlık iletişimi alanında çok fazla soruna neden olmaktadır.
d) Çeşitli bilgisayar programları, uygulamaları ve aplikasyonlar bireylerin sağlıklı yaşam alışkanlıklarını desteklemekte ve kolaylaştırmaktadır.
e) Hiçbirisi

36) Sigara tüketimini azaltmaya yönelik yapılacak olan bir sağlık iletişimi kampanyası aşağıdaki alanlardan hangisine dahil edilebilmektedir?
a) Sağlık hizmetlerinin sunumu/teslimi
b) Sağlık promosyonu
c) Sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması
d) Sağlık hizmetlerinde yeni teknolojilerin kullanılması
e) Sağlık hizmetinin pazarlanması

37) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Hedef kite tüm halktan oluşur.
b) Hedef kitle ayırımı yapmak hatalıdır, herkese seslenebilmek gerekir.

c) Hedef kitle her zaman için spesifiktir ve netleştirilmesi gerekmektedir.
d) Her kuruluşun hedef kitlesi aynıdır
e) Hepsi

38) Hedef kitlede durumsal teoriyi ortaya koyan araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Edward Bernays b) Ivy Leec) Sigmund Freud d) Albert Bandura e) James Grunig

39) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Kurumlar faaliyetlerini sürdürürken, bu faaliyetleri çeşitli gruplara yönelik olarak ayırmak ve onlara özel olarak biçimlendirmek zorundadırlar.
b) Hedef kitle kurumların seslenmek istedikleri, kimi zaman da etkileşim içerisinde oldukları, ancak kendi içerisinde farklılıklar taşıyan gruplardır. c) İletişim faaliyetlerini etkili bir biçimde gerçekleştirmek isteyen kurum ve kuruluşlar, hedef kitlelerini her zaman için açık ve net bir biçimde belirlemek zorundadırlar.
d) Hedef kitle kurumlar için özeldir ve mutlaka belirlenmesi gerekir.
e) Hepsi

40) Aşağıdakilerden hangisi Grunig’in durumsal teorisinden ortaya çıkan beş durumdan birisi değildir?
a) Hedef grup olmayanlar b) Gizli hedef grup c) Açık hedef grup
d) Bilinçli hedef grup e) Hiç birisi

41) Grunig’in durumsal teorisinde, bir grup insanın a) bir konudan kendilerini etkilenmiş hissetmesi (etkilenme derecesi); b) söz konusu durumda bir sorun görmeleri (problem bilinci); c) kendilerinin problemin çözümüne bir katkılarının olabileceğine dair ikna olmaları (sınırlama hissi) durumları dikkate alınmaktadır. “ Buna göre activist hedef gruplar için aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur?
a) a maddesi geçerlidir b) b maddesi geçerlidir
c) a ve b maddeleri büyük ölçüde geçerlidir
d) a ve c maddeleri büyük ölçüde geçerlidir e) c maddesi geçerlidir.

42) Aşağıdakilerden hangisi durumsal teorinin bağımsız değişkenlerinden birisi değildir?
a) Sorun bilinci b) Etkilenme derecesi c) Etkileme derecesi
d) Sınırlama hissi e) Hiç birisi

43) Aşağıdakilerden hangisi Jefkins’e göre hedef kitlenin belirlenmesi gereketiği nedenlerden birisi değildir?


a) Durumsal teorinin değişkenlerini saptamak için.
b) Bir halkla ilişkiler veya iletişim programıyla ilgili olan bütün grupları belirlemek
c) Kaynaklar ve bütçe içerisindeki öncelikleri belirleme
d) Kullanılacak medya ve tekniklerini seçmek
e) Kabul edilebilir ve etkili biçimde mesajları hazırlamak

44) Hedef kitleyi belirlemediğimiz zaman birtakım sorunlarla karşılaşırız, aşağıdakilerden hangisi bu sorunlardan birisi sayılamaz?
a) Çok fazla hedef kitleye ulaşma çabasında rastgele mali kaynak ve çabalar dağıtılacaktır.
b) Aynı mesaj farklı gruptaki insanlara uygun olup olmadığını bakılmaksızın verilemeyecektir.
c) Çalışma saatleri, materyaller ve ekipmanın en etkin biçimde kullanımını sağlamak için gereken çalışma ayarlanamayacaktır.
d) Hedeflere ulaşılamayacaktır.
e) Yönetim veya müşteri sonuçların eksikliğinde memnun olmayacak ve iletişim uygulayıcısının yetersiz olduğunu, gerekiz yere para harcadığını düşünecektir.

45) Aşağıdakilerden hangisi hedef kitleyi tanımlamak için bakılabilecek temel unsurlardan birisi sayılabilir?
a) Sosyo demografik özellikler b) Psikolojik özellikler c) Sosyolojik özellikler
d) Tüketim verileri e) Hepsi

46) Aşağıdakilerden hangisi Thomas’ın ortaya koymuş olduğu sağlık iletişimindeki hedef kitlelerden birisi değildir?
a) Tüketiciler b) Müşteriler c) Hekimler d) Nihai Kullanıcılar e) Hastalar

47) ABD’de “müvekkil” kavramı, sağlık alanında neden kullanılmaktadır?
a) Hasta haklarını savunan kişileri tanımlamak için
b) Ruh sağlığı alanında çalışan uzmanların, hastaları “hasta” olarak tanımlamamak için
c) Hekimleri hasta karşısında daha üst konuma koymak için
d) Sağlık sigortası üyelerini tanımlamak için
e) Hiçbirisi

48) Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmeti sunan kurumların kurum içi hedef kitlesine dahil edilemez?
a) Doktorlar b) Potansiyel iş gücü c) Teknisyenler d) Hizmetliler e) Hemşireler

49) Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmeti sunan kurumların kurum dışı hedef kitlesine dahil edilemez?
a) Hastalar b) Eczaneler c) Doktorlar d) SGK e) Finansal çevre

50) Aşağıdakilerden hangisi bir hastanenin kurum içi hedef kitlesine dahil edilebilir?
a) Hasta bakıcılar b) Finansal çevre c) Tıbbi malzeme sağlayan kurumlar
d) Eczaneler e) Hepsi

51) Aşağıdakilerden hangisi bir polikliniğin birincil ve ikincil hedef kitlesine dahil edilemez?
a) Polikliniğin bulunduğu yere tesadüfen gelen insanlar
b) Teçhizat sağlayan medikal kurumlar
c) Poliklinik yakınlarında muayenehaneleri olan hekimler
d) Çalışanlar
e) Poliklinik çevresinde yaşayan hastalar

52) Hedef kitleyi demografik özelliklere göre ayırmaya çalışırken aşağıdakilerden hangi özellikler dahil edilebilir?
a) Yaş b) Cinsiyet c) Medeni durum d) Eğitim durumu e) Hepsi

53) Aşağıdakilerden hangileri Thomas’a göre demografik değişkenlerin ayırımı değildir?
a) biyo-sosyal değişkenler, sosyo-kültürel değişkenler
b) biyo-kültürel değişkenler, sosyolojik değişkenler
c) sosyolojik değişkenler, psikolojik değişkenler
d) Hepsi
e) Hiçbirisi

54) Aşağıdakilerden hangisi biyo-sosyal değişkenlere dahil edilemez?
a) Irk b) Cinsiyet c) Yaş d) Etnik köken e) Din

55) Aşağıdakilerden hangisi sosyo-kültürel değişkenlere dahil edilemez?
a) Medeni durum b) Eğitim c) Cinsiyet d) Gelir e) Meslek

56) Hedef kitleyi belirlemenin yöntemleri çeşitlidir, aşağıdakilerden hangisi bu yöntemlerden birisi olarak değerlendirilemez?
a) Demografik ayırım b) Coğrafi ayırım c) Psikolojik ayırım
d) Kullanım ayırımı e) Psikografik ayırım

57) Aşağıdakilerden hangisi bir sağlık iletişimi kampanyası olarak değerledirilemez?
a) AIDS konusunda yapılan bilgilendirme çalışması
b) Sigarayı bıraktırma kampanyası
c) Emniyet kemeri kullanmaya yönelik bilgilendirme
d) Ebola virüsünün gelişiminin anlatılması
e) Hepsi

58) Sağlık iletişimi kampanyalarında hedef kitleyi belirlemek için öncelikli olarak ne yapmak gerekir?


a) Kampanyanın nedeni ve içeriği hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak.
b) Mesaj stratejisi hakkında fikir sahibi olmak
c) Uygulamaların neyi içereceğini bilmek
d) Medya planlaması yapmak
e) Kurumsal verileri incelemek

59) Aşağıdakilerden hangisi bir Emniyet kemeri kullanımına yönelik teşvik edici bir kampanyanın birincil hedef kitlesine dahil edilemez?
a) Otomobil sürücüleri b) Emniyet mensupları c) Kanaat önderleri
d) Köşe yazarları e) Otomobil tamircileri

60) Hasta şartı ne zaman, nerede yayınlanmıştır?
a) 1998 Norveç b) 1967 ABD c) 1992 İngiltere d) 1986 Almanya e) 1974 Kanada

61) Aşağıdakilerden hangisi iletişimin gerçekleşebileceği seviyelerden birisidir?
a) Kendi kendine iletişim b) Kişiler arası iletişim c) Grup iletişimi
d) Kitle iletişimi e) Hepsi

62) Aşağıdakilerden hangisi Toronto Anlaşması Beyanatı’nda iletişim uygulayıcıları ile sağlık çıktıları arasındaki iletişme dair ortaya konulan verilerden birisi değildir?
a) Tıbbi bakımdaki iletişim sorunları önemli ve yaygındır.
b) Hastanın korkusu ve tatminsizliği belirsizlik, enformasyon, açıklama ve geri bildirim açıklarıyla ilgilidir.
c) Hekimlikler genellikle hastaların almak istedikleri iletişimin tipini ve önemini çok iyi anlayabilmektedirler.
d) Klinik iletişimin iyileştirilmiş kalitesi, pozitif sağlık sonuçlarıyla ilgilidir.
e) Hastanın korkuya düşmesini engellemese dahi, hastanın ilgilerini açıklamak ve anlamak önemlidir.

63) Aşağıdakilerden hangisi sağlık iletişmi alanındaki iletişim uygulamalarının sahip olduğu özelliklerden birisi değildir?
a) Uygun maliyetlidir b) Stratejiktir c) İnsan merkezlidir
d) İlişki oluşturucudur e) Hepsi

64) “Sağlık iletişimi çalışmalarıyla, hedef kitlenin belli bir takım davranışlar sergilemesini beklenmektedir. Bu amaçla yapılan kampanyaların çıktılarında insanların davranış değişikliği ile sağlıklı yaşam tercihlerine ulaşmaları hedeflenmektedir.” Bu ifade sağlık iletişimi alanındaki iletişim uygulamalarının sahip olduğu hangi özelliği ifade etmektedir?
a) Hedef kitleye ve medyaya spesifik olması b) Davranışsal ve sosyal sonuçlar hedeflemesi
c) İlişki oluşturucu olması d) Stratejilerin desteklenmesi konusunda yaratıcı
e) Uygun maliyetli olması

65) Aşağıdakilerden hangisi sağlık iletişiminin çevresine dahil edilemez?
a) Sosyal çevre b) Tavsiye edilen sağlık veya sosya davranış, hizmet veya ürün
c) Politik çevre d) Topluluklar ve diğer anahtar gruplar e) Ekolojik çevre

66) Aşağıdakilerden hangisi Berry’ye göre kendi kendine iletişimin temel unsurlarından birisi değildir?
a) Çevresel koşullar b) Kişinin kendisinin özü c) İhtiyaç ve motivasyonlar
d) Bilişler e) Başkalarının tepkilerini gözlemlemek

67) Burton ve Dimbleby’ye göre beş temel bilişsel süreç vardır, aşağıdakilerden hangisi bunlara dahil edilemez?
a) Kod çözümleme b) Kaynak gösterme c) Hafıza d) Şemalar e) Kodlama

68) Aşağıdakilerden hangisi Franken’e göre sözsüz iletişim alanlarından birisidir?
a) Sözcüksüz iletişim araçları b) Beden dili c) Mekansal davranış
d) Görünüm resmi e) Hepsi

69) Aşağıdakilerden hangisi sözcüksüz iletişim araçlarının alanlarından birisi değilir?
a) Ses tonunun düşük veya yüksek olması b) Konuşma ritmi c) Kıyafet
d) Konuşma sesi e) Konuşma hızı

70) Aşağıdakilerden hangisi görünüm resminin alanlarından birisidir?
a) Beden duruşu b) Mesafe c) Göz teması d) Makyaj e) Hiçbirisi

71) Bir görüşme sırasında kelimelerin ne şekilde yorumlanacağına dair pek çok şey söyler. Kelimelerden ayrı olan hususlardır, tepki ve duygularıdır. Konuşma içeriğinden ayrı olan, “ah”, “hıhıh” gibi seslerdir” bu tanımlama aşağıdaki alanlardan hangisine aittir?
a) Proksemi b) Konuşma dışı iletişim c) Kinezik
d) Çevresel karakteristik e) Fiziksel temas

72) Aşağıdakilerden hangisi bireyin içinde bulunabileceği bir gruptur?
a) Çalışma grubu b) Aile grubu c) Dini gruplar d) Sosyal gruplar e) Hepsi

73) Aşağıdakilerden hangsi gayri resmi dostluk gruplarına dahil edilebilir?
a) Yakın akrabalar b) Çalışma arkadaşları c) Aile d) Arkataşlar e) Hiçbirisi

74) Bir grup ne zamandan itibaren gerçekten vardır?
a) Zorunlu olarak bir araya gelindiğinde
b) İnsanlar kendilerini o grubun üyeleri olarak tanımlarlarsa ve varlğı başkası tarafından algılanırsa vardır.
c) İşyeri toplantıları gerçekleştirildiğinde
d) Üye sayısı arttığında.
e) Hiçbirisi

75) Aşağıdaki gruplardan hangisi bireyin öncelikle içerisinde bulunduğu bir gruptur?
a) Dini gruplar b) Sosyal gruplar c) Aile grubu
d) Üye olunan kulüpler e) Çalışma grubu

76) Aşağıdakilerden hangisi bir grup içerisinde olmanın avantajlarıdan birisi değildir?
a) Daha kolay kabul görebilmek b) Kendisini daha güçlü görmek
c) Korunak sağlanması d) Bireysel kimliği desteklemesi e) Birlikte hareket edebilmek

77) “Kitle medyası, mesajların/ifadelerin üretimi ve bunların teknik araçlar yardımıyla dağıtılmasıyla ilgilenen organizasyonlar/kurumlardır. Kitle medyası, ifadelerin veya mesajların açık, teknik olarak iletildiği, yani dolaylı ve tek yönlü olarak yaygın bir izler-dinler kitleye yayan düzenlemeler olarak tanımlanmaktadır”. Bu tanımlamayı kim, hangi yıl yapmıştır?
a) James Grunig 90’lı yıllar b) Maletzte 60’lı yıllar c) Sigmund Freud 30’lu yıllar
d) Dimbleby 80’li yıllar e) Hiçbirisi
78) “Schramm, Westler, McLean ve başka pek çok araştırmacı, kitle iletişiminde dairesel bir geri bildirimli sürecin söz konusu olduğunu söylemişlerdir ve bu sürecin de … olarak anlaşılması gerektiğini vurgulamışlardır” cümledeki boşluğu hangi kelime doldurmalıdır?
a) iletişim b) geri bildirim c) dönüşüm d) bütünsel e) Hiçbirisi
79) Toplumun bir bütününü etkileyen sağlık sorunlarında öncelikli olarak kullanılması gereken başlıca iletişim ne olmalıdır?
a) Kişiler arası iletişim b) Gruplar arası iletişim c) İçsel iletişim
d) Kitle iletişimi e) Örgütsel iletişim

80) İletişim sürecini düşünecek olursanız, aşağıdaki sıralamada hangisinin yeri yanlıştır?
I.Gönderici
II.Mesaj
III. Kanal
IV.Kodlama
V.Alıcı
a) I ve II b) II ve III c) III ve IV d) IV ve V e) Hiçbirisi

81) Aşağıdakilerden hangisi sağlık iletişimi sürecinin adımlarından birisidir?
a) Sorunu tanımlamak ve tariff etmek b) Hedef kitle ile ilgili bilgi toplamak
c) Stratejinin saptanması d) Mesaj oluşturmak e) Hepsi

82) Aşağıdakilerden hangisi Barnes’in sağlık iletişimi sürecini ortaya koyduğu şekilde “kanallar” arasında yer almamaktadır?
a) Bire bir iletişim b) Geniş grup c) Kurumsal d) Kitle medyası e) Cemiyet

83) Barnes’in sağlık iletişim sürecinin sonunda ne yer almaktadır?
a) Değerlendirme b) Kanal c) Sağlık iletişimi yöntemi d) Stratejiler e) Hiçbirisi

84) Aşağıdakilerden hangisi sağlık iletişimi kampanyalarını planlayan kişinin hedef kitle ayırımını yapmaya çalıştığında dikkat etmek zorunda olduğu hususlardan birisidir?


a) Kişilerin sağlık davranışlarını değiştirip değiştirmeyeceğini etkilemede hangi öncüllerin en önemli olduğunun belirlenmesi.
b) Geniş bir topluluk içerisinde hangi grupların (belki de bir ulus büyük), önceki ilgileri, ihtiyaçları ve motivasyonlarının benzer örneklerini tanımlamak.
c) Öncekiler bakımından bu bölümleri ya da grupları profillendirmek.
d) Bu gruplar ya da bölümlerce kararlaştırılan ve genel olarak kullanılan enformasyon kanallarını tanımlamak.
e) Hepsi

84.Felsefenin akademik bir nitelik kazanmasında önemli etkisi olan düşünürler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?Lütfen birini seçin:
a) Hume b) Bacon c) Descartes d)) Platon e) Locke

Yüklə 67,26 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə