128. Toplanti (01. 10. 2013)Yüklə 95,23 Kb.
tarix08.01.2019
ölçüsü95,23 Kb.

128.TOPLANTI (01.10.2013)


128/1Üniversitemiz Güzel Sanatlar Enstitüsü ile Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü arasında “Grafik Anasanat Dalı için Ortak Sanatta Yeterlik Programı” açılmasına ilişkin teklifin görüşülmesi.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 23.09.2013 tarihli 70335962-030.03-2239 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Teklifin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna ve konunun Üniversitemiz Senatosunda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.
128/2


Üniversitemizde özel öğrenci statüsünde öğrenim görmek üzere başvuru yapan öğrencilerin kabulünde yaşanan birtakım sıkıntıların giderilmesi amacıyla, Özel Öğrenci Yönergesi`nin 4. Maddesinde yapılan değişikliğin görüşülmesi.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 24.09.2013 tarihli 70335962-010.04-2255 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Teklifin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna ve konunun Üniversitemiz Senatosunda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.
128/3
Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Kullanımı Bölümü Bilgi Yönetimi Programının 2013-2014 eğitim-öğretim yılında öğrenci almaması sebebiyle, öğrenci İsmail ECER`in Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programına aktarılması ve eğitimine bu programda devam etmesi teklifinin görüşülmesi.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 27.09.2013 tarihli 70335962-104.01.02-2290 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Teklifin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna ve konunun Üniversitemiz Senatosunda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.
128/4

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Halıcılık Programı I. öğretim öğrencisi iken kaydı silinen ve 6353 sayılı Af Kanunun`dan yararlanarak kayıt yaptıran Banu KAYAALP`in, söz konusu program kapatıldığından dolayı aynı yüksekokul bünyesindeki Geleneksel El Sanatları I. öğretim programına aktarımının yapılmasının görüşülmesi.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 30.09.2013 tarihli 22146888-300-2295 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Teklifin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna ve konunun Üniversitemiz Senatosunda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

128/5Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği bölümünde 3.sınıf bahar yarıyılında verilen seçmeli derslerden “GDM-322 Baharat Bilimi ve Teknolojisi (2+0)” dersinin 2. Sınıf güz yarılına aktarılması teklifinin görüşülmesi.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 27.09.2013 tarihli 70335962-105-2288 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 2012 Ders Müfredatında yer alan “GDM-322 Baharat Bilimi ve Teknolojisi (2+0)” dersinin 2. Sınıf güz yarılına

aktarılmasının uygunluğuna, ve konunun Üniversitemiz Senatosunda, görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.


128/6

2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı Erasmus Programı kapsamında;

 1. Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünde,

 2. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünde,

 3. Tıp Fakültesi`nde öğrenim görecek olan erasmus öğrencilerinin alacakları dersler ve ders görevlendirmeleri tekliflerinin görüşülmesi.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 19.09.2013 tarihli 87902589-310.01.01.02-2203 sayılı 30.09.2013 tarihli 87902589-310.01.01.02-2293-2294 sayılı yazıları ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Teklifin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna ve konunun Üniversitemiz Yönetim Kurulunda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.


128/7


Mevlana değişim programı kapsamında 2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında, SABDENALİYEV`in Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde, Darkhan ORYNBASSAROV`un ise aynı fakültenin Uluslararası İlişkiler Bölümünde verecekleri dersler ve ders görevlendirmeleri teklifinin görüşülmesi.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 23.09.2013 tarihli 87902589-399-2235 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Teklifin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna ve konunun Üniversitemiz Yönetim Kurulunda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.
128/8


Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde İlköğretim Anabilim Dalında;

 1. Sosyal Bilgiler Eğitimi,

 2. Fen Bilgisi Eğitimi tezli yüksek lisans programları açılması tekliflerinin görüşülmesi.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının30.09.2013 tarihli 70335962-104.01.03-2298 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Teklifin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna ve konunun Üniversitemiz Senatosunda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.


128/9

6353 Sayılı Yasa ile değişik 6111 Sayılı Yasa` nın geçici 58. Maddesi hükmü gereği, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Hüdayi KARTÖZ ile Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Levent AKSOY`un Isparta`da ikamet etmeleri nedeniyle Üniversitemiz Hukuk Fakültesine yatay geçiş yapma taleplerinin görüşülmesi.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 30.09.2013 tarihli 22146888-300-2299 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Teklifin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna ve konunun Üniversitemiz Senatosunda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.
129.TOPLANTI (22.10.2013)

129/1Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu`nun 04.07.2013 tarihli 19 numaralı kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı`nın 30.09.2013 tarihli 52928 sayılı yazısı ile üniversitelerin birinci sınıflarında, bölüm ayrımı yapılmaksızın finansal okur-yazarlık eğitimi verilmesi, tüketim ve harcama bilincinin oluşturulmasının sağlanması istenmektedir. Durumun değerlendirilmesi.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 09.10.2013 tarihli 70335962-399/2398 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Finansal okur-yazarlık eğitimi verilmesi, tüketim ve harcama bilincinin oluşturulmasının sağlanması ile ilgili olan talebin, Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler dersi kapsamında değerlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.
129/2


Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü içerisinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim dalı bünyesinde Perinatoloji ve Jinekolojik Onkoloji bilim dalları kurulması tekliflerinin değerlendirilmesi.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 03.10.2013 tarihli 70335962-101.03.03-2330 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Teklifin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna ve konunun Üniversitemiz Senatosunda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.
129/3

Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi ile Sao Paulo Üniversitesi arasındaki işbirliği protokolü teklifinin görüşülmesi.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 07.10.2013 tarihli 70335962-199-2342 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Teklifin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna ve konunun Üniversitemiz Senatosunda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.
129/4


Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu Muhasebe Programı öğrencisi iken kaydı silinen ve ilinde ikamet etmesinden dolayı Fırat Üniversitesi`ne yatay geçiş yapmak istemektedir 6353 sayılı Af Kanunun`dan yararlanarak kayıt yaptıran Esen TURAN, Elazığ. Durumun değerlendirilmesi.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 09.10.2013 tarihli 22146888-300-2382 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Teklifin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna ve konunun Üniversitemiz Senatosunda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.129/5

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden 13.09.2012 tarihinde mezun olan Betül KOCAOĞLU, 2013 LYS ile aynı bölümü

kazanarak kayıt yaptırmıştır. Adı geçen öğrenci mezun olduğu transkript ile muafiyet için başvuruda bulunmuş olup, transkripti incelendiğinde bir (1) yıl içinde mezun olması söz konusudur. Buna göre aynı bölümden ikinci bir diplomanın alınıp alınamayacağı hususunun değerlendirilmesi.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 04.10.2013 tarihli 70335962-399-2339 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Konuyla ilgili olarak Yükseköğretim Kurumu`ndan görüş istenmesine, ve bu gibi durumlarla tekrar karşılaşmamak için “Ders İntibak ve Muafiyet Yönergesi” isimli yeni bir yönergenin hazırlanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.
129/6

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ikinci öğretim öğrencisi İbrahim YALÇIN`ın halen haftalık 19 AKTS ders aldığı, ders not ortalamasının 1,95 olmasına karşılık haftalık 30 AKTS tutarında ders almak istediği yönündeki dilekçesinin değerlendirilmesi.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 07.10.2013 tarihli 70335962-304.03-2343 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği`nin 16. Maddesinin 4. Fıkrası gereği ilgilinin talebinin reddine oy birliği ile karar verildi.
129/7


Yalvaç Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği birinci sınıf ikinci öğretim programının öğrenci sayısının 9 (dokuz)`a düşmesi nedeniyle Turizm ve Otel İşletmeciliği ikinci öğretim programının birinci öğretim programı ile birleştirilmesi, birinci öğretime aktarılan öğrencilerin ikinci öğretim harçlarından muaf tutulması ve 2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında ödemiş oldukları öğrenim harçlarının iade edilmesi yönündeki teklifin değerlendirilmesi.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 07.10.2013 tarihli 70335962-399-2346 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Teklifin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna ve konunun Üniversitemiz Senatosunda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.
129/8


Fen Bilimleri Enstitüsü`nün 2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında ilave ders görevlendirme tekliflerinin görüşülmesi.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 04.10.2013 tarihli 70335962-903.07.01/2337 sayılı yazısı ile 07.10.2013 tarihli 70335962-903.07.01/2340 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Teklifin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna ve konunun Üniversitemiz Yönetim Kurulunda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.
129/9

Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde 2013-2014 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında ders vermek üzere Gülcan ŞAROĞLU`nun 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu`nun 31.Maddesi uyarınca görevlendirilmesinin görüşülmesi.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 04.10.2013 tarihli 70335962-903.07.01/2338 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Teklifin birimden geldiği şekliyle

uygunluğuna ve konunun Üniversitemiz Yönetim Kurulunda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

130.TOPLANTI (12.11.2013)

130/1Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik Anabilim dalında yüksek lisans programı açma teklifinin görüşülmesi.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 30.10.2013 tarihli 70335962-104.01.03-2499 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Teklifin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna ve konunun Üniversitemiz Senatosunda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.
130/2


Teknik öğretmenler için düzenlenen, Mühendislik Fakültesi`nde tamamlama programları açılan bölümlerin mühendislik tamamlama programlarında verilecek derslerin değerlendirilmesi.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 31.10.2013 tarihli 22146888-300-2507 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Teklifin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna ve konunun Üniversitemiz Senatosunda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.130/3


Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Temel Bilimleri Anabilim Dalı doktora öğrencisi Furkan DURUCAN ders döneminde toplam 54 kredilik ders almış olup, doktora yeterlilik sınavına girebilmesi için toplamda 60 kredi ders alması gerekmektedir. Öğrencinin eksik bulunan 6 kredilik dersinin, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Erasmus Yoğun Programı (IP) çerçevesinde almış olduğu dersin kredisinden sayılıp sayılmayacağı hususunun görüşülmesi.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 25.10.2013 tarihli 22146888-105-94/2458 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği 41. Maddenin 2. Bendinde: “Öğrenciler danışmanın isteği, EABD başkanlığının önerisi ve EYK’nin onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden bir dönemde en çok iki tanesini alabilirler.”denilmektedir. Doktora öğrencisi Furkan DURUCAN`ın almış olduğu ders ilgili yönetmeliğin bu hükmüne uymadığından dolayı ilgilinin talebinin reddine oy birliği ile karar verildi.
130/4

2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında erasmus programı kapsamında Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünde öğrenim görecek olan öğrencilerin alacağı “ZTB251 Animal Food Safety (Hayvansal Ürün Güvenliği)” dersine Doç. Dr. Sulhattin YAŞAR`ın görevlendirilmesi teklifinin görüşülmesi.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 31.10.2013 tarihli 87902589-310.01.01.02-2506 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Teklifin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna ve konunun Üniversitemiz Yönetim Kurulunda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.
130/5

Üniversitemizin 2013-2014 eğitim-öğretim yılında ek kontenjanla öğrenci alımı yapılan bazı bölümlerine ait ders planları ve ders görevlendirme tekliflerinin görüşülmesi.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 01.11.2013 tarihli 70335962.105/2525-2526 sayılı yazıları ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Teklifin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna, ders planlarının Üniversitemiz Senatosunda, ders görevlendirmelerinin ise Üniversitemiz Yönetim Kurulunda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

130/6


 1. 31 Ağustos 2013 tarih ve 28751 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2013-2014 eğitim öğretim yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair ilgi 2013/5172 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 13. maddesinin 2. bendinde “Öğrenci sayısı 10 ve altında kalan II.Öğretim programlarında öğrenim gören öğrenciler Üniversitenin talebi ve Yükseköğretim Kurulunun uygun görüşü ile I.Öğretim programlarına aktarılır.” hükmü gereğince kayıtlanan öğrenci sayısı 10 ve altında kalan Mühendislik Fakültesi “Tekstil ve Jeoloji Mühendisliği”, Keçiborlu Meslek Yüksekokulu “İşletme Yönetimi ve Bilgisayar Programcılığı”, Atabey Meslek Yüksekokulu “Muhasebe ve Vergi Uygulamaları”, Eğirdir Meslek Yüksekokulu “Muhasebe ve Vergi Uygulamaları” , Gelendost Meslek Yüksekokulu “Gıda Teknolojisi” , Gönen Meslek Yüksekokulu “İşletme Yönetimi”, Yalvaç Meslek Yüksekokulu “Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası”, Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu “Gaz ve Tesisatı” ile “Elektronik Teknolojisi”, Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu “Gıda Teknolojisi”, Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu “Bilgisayar Programcılığı”, “Bilgisayar Teknolojisi”, “Halkla İlişkiler ve Tanıtım”, “Emlak ve Emlak Yönetimi”, “Elektronik Haberleşme Teknolojisi”, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu “Kaynak Teknolojisi”, “Geleneksel El Sanatları” ve “Tekstil Teknolojisi” II.Öğretim programlarından aynı programların I.Öğretimlerine aktarımları teklifinin,

 2. I.Öğretime aktarılması talep edilen Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu “Tekstil Teknolojisi” programında kayıtlı 2 (iki) öğrencinin çalıştıkları gerekçesi ile öğrenimlerine II.Öğretimde devam etmek istediklerine dair dilekçelerinin değerlendirilmesi.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 11.11.2013 tarihli 70335962.399-2571 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; (a) maddesinde belirtilen aktarım tekliflerinin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna ve konunun Üniversitemiz Senatosunda görüşülmesine, (b) maddesinde yer alan teklifin ise 2013/5172 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 13. maddesinin 2. bendinde “Öğrenci sayısı 10 ve altında kalan II.Öğretim programlarında öğrenim gören öğrenciler Üniversitenin talebi ve Yükseköğretim Kurulunun uygun görüşü ile I.Öğretim programlarına aktarılır.” hükmü gereğince reddine oy birliği ile karar verildi.


130/7


2013-2014 eğitim-öğretim yılında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilecek uzmanlar tarafından Üniversitemiz son sınıfta okuyan öğrencilere yönelik Evlilik Öncesi Eğitim verilmesi hususunun değerlendirilmesi.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 11.11.2013 tarihli 70335962-399-2575 sayılı yazısı eklerinin incelenmesi sonucunda; Üniversitemiz son sınıfta okuyan öğrencilere yönelik Evlilik Öncesi Eğitimin, Öğrenci İşleri Dekanlığı`nın koordinasyonu altında Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler dersi kapsamında değerlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

130/8


Üniversitemiz bünyesinde Spor Bilimleri Fakültesi kurulması ve bu Fakülte bünyesinde Beden Eğitimi Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Antrenörlük, Rekreasyon Bölümlerinin açılması ve halen Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan Spor Bilimleri Bölümünün mevcut öğrencileri ile birlikte kurulacak fakülteye aktarım teklifinin görüşülmesi.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 12.11.2013 tarihli 70335962-101.02.01-2577 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Teklifin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna ve konunun Üniversitemiz Senatosunda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.
131.TOPLANTI (03.12.2013)


131/1Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anatomi Anabilim Dalı ile Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anatomi Anabilim Dalı arasında ortak doktora programı açılması teklifinin görüşülmesi.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 27.11.2013 tarihli 70335962-030.03-2678 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Teklifin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna ve konunun Üniversitemiz Senatosunda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.
131/2


Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi ile Sao Paulo Üniversitesi arasındaki işbirliği protokolünün görüşülmesi.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 22.11.2013 tarihli 70335962-199-2652 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Teklifin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna ve konunun Üniversitemiz Senatosunda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.131/3Eğitim Fakültesi`nin Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Komisyonunun 14.11.2013 tarihli 16/3 sayılı Fakülte Kurulu kararı doğrultusunda belirlenmesinin görüşülmesi.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 19.11.2013 tarihli 70335962-104.01.07-2630 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı`nın 15.11.2013 tarihli 60034 sayılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslar yazısı doğrultusunda ilgili komisyonun yeniden belirlenmesinin uygun olacağına ve teklifin ilgili birime iadesine oy birliği ile karar verildi.
131/4

24 Ekim 2011 tarih ve 28094 sayılı resmi gazetede yayınlanarak 2011/2276 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan Eğirdir Turizm Otelcilik Yüksekokulunun kapatılması, yerine Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı Turizm Fakültesi kurulmasının görüşülmesi.
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 22.11.2013 tarihli 70335962-101.02.01-2653 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Teklifin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna ve konunun Üniversitemiz Senatosunda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.131/52013-2014 eğitim-öğretim yılı Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu`nun akademik takviminde belirtilen güz yarıyılı final sınavlarının açık öğretim fakültesinin güz yarıyılı sınav tarihleriyle (25-26 Ocak 2014) çakışmasından dolayı; Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu`nun 2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı final sınav tarihlerinin (21-22 Ocak 2014) değiştirilmesinin görüşülmesi.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 27.11.2013 tarihli 70335962-106-2679 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Teklifin birimden geldiği şekliyle

uygunluğuna ve konunun Üniversitemiz Senatosunda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.
131/6


Süleyman Demirel Üniversitesi Mazeret Sınavları ve İzinleri Uygulama Esasları içerisinde yer alan “SDÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği`nin 18. Maddesi gereğince zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmez.” ibaresi, 22.10.2012 tarih ve 28449 sayılı Resmi Gazeteyle değişiklik yapılarak SDÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği`nin 20. Madde olarak yeniden düzenlenmiştir. Bu nedenle,

 1. İlgili uygulama esaslarında yer alan 18. Madde ibaresinin 20. Madde olarak değiştirilmesi,

 2. İlgili uygulama esaslarının anlaşılabilir olması, gerektiğinde değişikliklerin yapılmasında kolaylık sağlanması adına madde başlıkları ve fıkraların eklenmesi teklifinin görüşülmesi.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 13.11.2013 tarihli 70335962-010.04-2598 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Teklifin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna ve konunun Üniversitemiz Senatosunda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.


131/7


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı`nın 15.08.2013 tarih ve 2013/09/944 sayılı kararı doğrultusunda 2013-2014 yılından itibaren İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümünde uygulanacak olan lisans programı ile yeni ders müfredatının usul ve esaslarının belirlenmesi ile ilgili 13.09.2013 tarih ve 415/07 sayılı Üniversitemiz Senato Kararının iptali, 20.09.2013 tarihli 106/1-2-3-4 sayılı İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Kararlarının görüşülmesi.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 14.11.2013 tarihli 70335962-105/2610 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 13.09.2013 tarih ve 415/07 sayılı Üniversitemiz Senato Kararının iptaline, 20.09.2013 tarihli 106/1-2-3-4 sayılı İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Kararlarının geldiği şekliyle uygunluğuna ve konunun Üniversitemiz Senatosunda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.
131/8


2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında erasmus programı kapsamında Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde öğrenim görecek olan Pavel OGRABEK ve Mokika ROMANOWSKA`nın alacağı derslerle ilgili ders görevlendirmesi teklifinin görüşülmesi.
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 03.12.2013 tarihli 87902589-310.01.01.02-2727 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Teklifin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna ve konunun Üniversitemiz Yönetim Kurulunda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.


131/9

Süleyman Demirel Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 6. Maddesinin A bendinin değiştirilmesinin görüşülmesi.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 03.12.2013 tarihli 70335962-010.04/2728 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Söz konusu yönetmeliğin ekteki şekliyle değiştirilmesinin uygunluğuna ve konunun Üniversitemiz Senatosunda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.131/10

26.11.2012 tarihinde “Tematik Alan Belirleme” grubu toplantısında oy birliği ile “Sağlık Hizmetleri ve Teknolojileri”nin tematik alan olarak belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 03.12.2013 tarihli 70335962-199-2738 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Teklifin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna ve konunun Üniversitemiz Senatosunda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

132.TOPLANTI (24.12.2013)

132/1

31 Ağustos 2013 tarih ve 28751 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2013-2014 eğitim öğretim yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair 2013/5172 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 13. maddesinin 2. bendinde “Öğrenci sayısı 10 ve altında kalan II.Öğretim programlarında öğrenim gören öğrenciler Üniversitenin talebi ve Yükseköğretim Kurulunun uygun görüşü ile I.Öğretim programlarına aktarılır.” hükmü gereğince kayıtlanan öğrenci sayısı 10 ve altında kalan Senirkent Meslek Yüksekokulu İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi, Makine, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojileri, İşletme Yönetimi ve Elektrik II. Öğretim programlarına 2013-2014 eğitim-öğretim yılında kayıt yaptıran öğrencilerin I. Öğretim Programına aktarım tekliflerinin görüşülmesi.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 19.12.2013 tarihli 70335962-399-2892 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Teklifin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna ve konunun Üniversitemiz Senatosunda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.
132/2


Üniversitemiz Ziraat Fakültesi ile Sao Paulo Üniversitesi arasındaki işbirliği protokolü teklifinin görüşülmesi.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 19.12.2013 tarihli 70335962-199-2891 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Teklifin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna ve konunun Üniversitemiz Senatosunda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.
132/3


Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin ilimizde bulunan özel sağlık kuruluşları, Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliğine bağlı birimler, Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlık Müdürlüğü, İl Sosyal Hizmetler ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü`ne bağlı eğitim kurumlarında pratik eğitim yapabilmeleri için ilgili kurum ve kuruluşlar ile Sağlık

Bilimleri Fakültesi Dekanlığı arasında imzalanması düşünülen klinik eğitim uygulamalarına ilişkin protokol taslağının görüşülmesi.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 12.12.2013 tarihli 70335962-304.03/2811 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Teklifin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna ve konunun Üniversitemiz Senatosunda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.132/4


Süleyman Demirel Üniversitesi Radyo Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezi`nin kapatılmasına ilişkin teklifinin görüşülmesi.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 06.12.2013 tarihli 70335962-101.04-2778 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Teklifin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna ve konunun Üniversitemiz Senatosunda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.
132/5


Süleyman Demirel Üniversitesi Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması ve Merkez Yönetmeliği teklifinin görüşülmesi.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 13.12.2013 tarihli 70335962-010.04/2816 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Teklifin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna ve konunun Üniversitemiz Senatosunda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.132/6

2013-2014 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı, Üniversitemiz;

 • Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler Enstitülerinin yüksek lisans ve doktora öğrenci kontenjanları ile başvuru koşullarının,

 • Sağlık Bilimleri Enstitüsü doktora öğrenci kontenjanları ile başvuru koşullarının,

 • Güzel Sanatlar Enstitüsü`nün yüksek lisans ve sanatta yeterlik öğrenci kontenjanlarının görüşülmesi.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 20.12.2013 tarihli 70335962-402.01/2899 sayılı 23.12.2013 tarihli 70335962-402.01-2905/2915 sayılı 24.12.2013 tarihli 70335962-402.01/2924 sayılı yazıları ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Teklifin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna ve konunun Üniversitemiz Senatosunda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.
132/7


Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalında 2013-2014 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı Yükseklisans ve Doktora öğrenci alımlarında Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavında (ALES) hem sayısal hem de eşit ağırlık puanına sahip öğrencilerin başvurularına imkân sağlanması hususunun görüşülmesi.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 23.12.2013 tarihli 70335962- 402.01-2919 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; 01.07.1996 tarihli 22683 sayılı Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği 2. Maddenin a fıkrası “Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir...” gereği, ayrıca Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetmeliği 4. Maddenin c fıkrası, 6. maddenin a/2 ve b/2 bendleri gereğince teklifin reddine ve ilgili birime iadesine oy birliği ile karar verildi.


132/8


Pedagojik Formasyon Sertifika Programı 2013-2014 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı ders görevlendirmelerinin görüşülmesi.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 20.12.2013 tarihli 70335962.903.07.01-2900 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Teklifin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna ve konunun Üniversitemiz Yönetim Kurulunda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

132/9


Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılması teklifinin görüşülmesi.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 20.12.2013 tarihli 70335962-104.01.03-2904 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Teklifin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna ve konunun Üniversitemiz Senatosunda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.
132/10

Üniversitemiz bünyesinde Uzaktan Eğitim Fakültesi kurulması ve aynı fakülte bünyesinde Endüstri Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Matematik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İktisat, İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme, Turizm İşletmeciliği, Kamu Yönetimi, Maliye, Sosyoloji, Tarih, İlahiyat, Gazetecilik lisans programları açılması teklifinin görüşülmesi.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 23.12.2013 tarihli 70335962-101.02.01-2920 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Teklifin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna ve konunun Üniversitemiz Senatosunda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.
132/11

2013-2014 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı kurumiçi ve kurumlararası yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takviminin görüşülmesi.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 23.12.2013 tarihli 87902589-301.06-2916-2918 sayılı yazıları ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Teklifin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna ve konunun Üniversitemiz Senatosunda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.
132/12

Gündem dışı olarak, Üniversitemiz bünyesinde Açıköğretim Fakültesi kurulması, aynı fakülte bünyesinde on adet lisans programı ile yirmi bir adet önlisans programı kurma teklifinin görüşülmesi.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 24.12.2013 tarihli 70335962-101.02.01-2926 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Teklifin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna ve konunun Üniversitemiz Senatosunda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi
132/13


Gündem dışı olarak, Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Eğitim Bilimleri Anabilim Dalında “Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi” tezli ve II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programları ile Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim dalında “Eğitim Teknolojileri” II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programı açılması tekliflerinin görüşülmesi.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 24.12.2013 tarihli 70335962-104.01.03-2930 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Teklifin birimden geldiği şekliyle uygunluğuna ve konunun Üniversitemiz Senatosunda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.
Yüklə 95,23 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə