1921 > İlk tedbirlerYüklə 445 b.
tarix15.01.2018
ölçüsü445 b.
#383741921 > İlk tedbirler

 • 1921 > İlk tedbirler

 • 1923 > 30 önerge

 • 1924 > 394 sayılı hafta sonu yasası

 • 1926 > Borçlar kanunu

 • 1930 > Kamu sağlığı yasası1936 > İlk sistematik düzenleme

 • 1936 > İlk sistematik düzenleme

 • 1946 > Sosyal güvenlik konulu ilk normlar

 • 1950 > 174. Madde

 • 1963 > Güvenlik müfettişleri

 • 1971 > 1475. Madde (detaylı normlar)22 Mayıs 2003 tarih 4857 sayılı İş Kanunu

 • 22 Mayıs 2003 tarih 4857 sayılı İş Kanunu

 • 77 ila 90 arası 13 adet madde, iş sağlığını ve güvenliğini ele almaktadırBelli başlı hükümler:

 • Belli başlı hükümler:

 • Gerekli teçhizatların yanı sıra işverenler, işyerindeki sağlığı ve güvenliği temin etmeye yönelik bilumum tedbirleri almakla yükümlüdür; çalışanlar, işyeri sağlığı ve güvenliği ile ilgili normlara uymakla mükelleftirBelli başlı hükümler:

 • Belli başlı hükümler:

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sağlık ve güvenlik konulu yönetmelikleri yürürlüğe sokmakla mükelleftir.Belli başlı hükümler:

 • Belli başlı hükümler:

 • Baş gösteren tehlike türüne bağlı olarak çalışma, tehlike giderilinceye kadar kısmen veya tamamen durdurulur; aksi taktirde işyeri kapatılır.Belli başlı hükümler:

 • Belli başlı hükümler:

 • Asgari 6 aylık kıdeme sahip asgari 50 kişinin çalıştığı işletmelerde işveren, bir sağlık ve güvenlik komitesi kurmakla mükelleftir.Belli başlı hükümler:

 • Belli başlı hükümler:

 • Asgari 50 çalışanı bulunan işverenler, bir veya birden fazla hekimi işe almakla, çalışan sayısına ve iş türünün tehlike sınıfına bağlı olarak da işyerinde bir revir teşkil etmekle mükelleftir. • İnşaat sektöründe sağlık ve güvenlik

 • Amyant kullanımını öngören görevlerde sağlık ve güvenlik

 • Gürültü ve titreşimler

 • Kişisel korunma teçhizatları ile kullanımları

 • Yıpratıcı ve tehlikeli işlerİş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM)

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM)

 • Kanun normlarının uygulanması

 • Ulusal politikaların geliştirilmesi

 • Kurumlar ile koordinasyon

 • Denetim ve takip

 • Çalışanların ve işletmelerin değerlendirilmesiİş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM)

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM)

 • Kişisel korunma teçhizatlarına ait prosedür ve prensipler

 • Araştırma ve analiz

 • Yayınlar, belgeler, istatistikler

 • Gerekli tedbirlerin alınması

 • Laboratuvarların yönetilmesi, denetlenmesi ve donatılmasıİş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü (İŞGÜM)

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü (İŞGÜM)

 • Gerekli standartların belirlenmesi

 • Standart ve ilkelerin güncellenmesi

 • Programların geliştirilmesi ve katılım

 • Teknik içerikli yayınlarÇalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM)

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM)

 • Sorunların çözümlenmesi

 • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinin korunması

 • Sakin bir iş ortamının temin edilmesi

 • Sosyal güvenliğinin temin edilmesi

 • Devletin ve sosyal tarafların sorumluluklarıİş Denetleme Komitesi

 • İş Denetleme Komitesi

 • Normların uygulanmasının denetlenmesi

 • Mevzuat araştırmalarının yapılması

 • Denetimlere ait istatistiklerTSI 18001

 • TSI 18001

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin devreye alınması

 • İş sağlığı ve güvenliğinin uygulanması ve sürekli olarak iyileştirilmesi

 • Çalışanlara ait risklerin ortadan kaldırılması veya asgariye indirilmesiİşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi (İSGİP)

 • İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi (İSGİP)

 • İş sağlığı ve güvenliği sisteminin KOBİ’lerde uygulanması

 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda uzman ve profesyonellerin formasyonu

 • İş sağlığı ve güvenliği kampanyaları ile farkındalığın geliştirilmesiSendikaların sorumlulukları:

 • Sendikaların sorumlulukları:

 • İşçi sağlığı ve iş güvenliği konularında araştırmalar yapmak

 • Önceki araştırma verileri toplamak

 • Bilimsel yöntemler ile yayınlanmış verileri değerlendirmekİş sağlığı ve güvenliği ile maliyet/fayda analizi

 • İş sağlığı ve güvenliği ile maliyet/fayda analizi

 • Formasyon

 • Mesai saatlerinin dağılımı

 • İşyerinde yemek yeme

 • Sağlık

 • Tazminatlar

 • İş sağlığı ve güvenliği komiteleriSendikalara yönelik ilave fırsatlar

 • Sendikalara yönelik ilave fırsatlar

 • İşyeri temsilcileri

 • İş sağlığı ve güvenliği komiteleri

 • İş sağlığı ve güvenliği çalışma komiteleriİş sağlığı ve güvenliği konularında sendikal etkinliğinin güçlendirilmesi

 • İş sağlığı ve güvenliği konularında sendikal etkinliğinin güçlendirilmesi

 • Formasyon faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliği

 • Organizasyon kursları; bilimsel merkezler

 • İş sağlığı ve güvenliği: sendika için önemli bir araç

 • İş sağlığı ve güvenliği laboratuvarı

 • Uygun şekilde hazırlıklı sendikalar

 • İş sağlığı ve güvenliği Milli KomitesiFormasyon faaliyetleri

 • Formasyon faaliyetleri

 • Sosyal diyalog

 • Broşürler

 • YOL-İŞ dergisi ve internet sitesi

 • Danışmanlık hizmetleri

 • Projeler

 • Konferanslar, çalıştaylar, seminerlerBazı eksiklikler:

 • Bazı eksiklikler:

 • Muhalefetvari yaklaşım

 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda siyaset önerileri eksikliği

 • Yöntem ve malzeme eksiklikleri

 • Sadece bireysel haklar konusunda bilgilendirme

 • Bütünlük ve süreklilik açısından eksik araştırmalar • 72.963 adet iş kazası

 • Bu kazalar sonucu 866 işçi hayatını kaybetmiştirToplamda 79.027 iş kazası

 • Toplamda 79.027 iş kazası

 • 7.143’ü inşaat sektöründe; bunlarda:

 • 428 işçi sakat kalmıştır

 • 5 işçi bir meslek hastalığına yakalanmıştırToplamda 783.448 iş kazası.

 • Toplamda 783.448 iş kazası.

 • 3.633 meslek hastalığı vakası

 • 8.507 işçi bahse konu kazalar ve/veya hastalıklar sonucu hayatını kaybetmiştir

 • 19.045.638 iş günü kaybı • 670 işçi, iş kazaları sonucunda hayatını kaybetmiştir

 • 579 işçi sakat kalmıştır • Her gün 200 iş kazası meydana gelmektedir

 • Her gün 7 işçi, iş kazaları sonucunda sakat kalmaktadır

 • Her gün 3 işçi, iş kazaları nedeni ile hayatını kaybetmektedirİnşaat sektöründe iş mevsimlik olup devamlılık arz etmemektedir.

 • İnşaat sektöründe iş mevsimlik olup devamlılık arz etmemektedir.

 • Çalışma şartları şantiyelere göre değişmektedir.

 • Çalışma ve doğurduğu sonuçlar son derece dinamiktir

 • Görevler çok çeşitli ve farklıdır

 • Birden fazla işveren veya taşeron ile iş ilişkisi mevcuttur.Genelde şantiyeler geniş ve dağınık durumdadır

 • Genelde şantiyeler geniş ve dağınık durumdadır

 • Genelde uygun ısı şartlarının temini imkansızdır

 • Mesai saatleri genelde aşırı uzun ve/veya düzensizdir

 • İşçiler sürekli olarak değişmektedir, sirkülasyon fazladır

 • İşçilerin çoğu vasıfsızdır • Yukarıdan düşme

 • Hareket halindeki makinelerin sebep olduğu kazalar

 • Elektrik çarpmaları

 • Kazma faaliyetleri sırasındaki kazalar • Malzeme düşmesi

 • Ağır malzemelerin taşınmasından kaynaklanan iskelet hasarları

 • Tehlikeli malzemelere maruz kalma

 • Yüksek gürültü nedeni ile işitme kaybı • Yıl 2007

 • Partner; YOL-İŞ, İNTES, Çalışma Bakanlığı

 • Kapsam: inşaat sektöründeki 2860 işletmeSağlık ve güvenlik projesi

 • Sağlık ve güvenlik projesi

 • Uygun olmayan işyeri sayısı: 2537

 • Oran: %88,70

 • Referans norm: İnşaat sektörü iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, Maddeler: 5-7, EK-IIBildirimler

 • Bildirimler

 • Uygun olmayan işyeri sayısı: 2309

 • Oran: %80,70

 • Referans norm: İnşaat sektörü iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, Maddeler: 5-c, EK-IIIKişisel veriler

 • Kişisel veriler

 • Uygun olmayan işyeri sayısı: 1905

 • Oran: %66,60

 • Referans norm: İş Kanunu, Madde 75Doktor raporları

 • Doktor raporları

 • Uygun olmayan işyeri sayısı: 2660

 • Oran: %99,28

 • Referans norm: İş Kanunun 86. maddesi ile yıpratıcı ve tehlikeli işler yönetmeliğinin 5. maddesiKaldırıcı makinelerin kontrolü

 • Kaldırıcı makinelerin kontrolü

 • Uygun olmayan işyeri sayısı: 1579

 • Oran: %55,20

 • Referans norm: İnşaat sektörü iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, EK IV, Bölüm I, Madde 75Formasyon

 • Formasyon

 • Uygun olmayan işyeri sayısı: 2175

 • Oran: %76,04

 • Referans norm: İş Kanunu 77. madde, İşçilerin iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitilmeleri hususunda usul ve ilkeleri belirleyen yönetmeliğin 4, 5, 8, 10 ve 17. maddeleriServis yolları – Tehlikeli alanlar

 • Servis yolları – Tehlikeli alanlar

 • Uygun olmayan işyeri sayısı: 2175

 • Oran: %76,40

 • Referans norm: İnşaat sektörü iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, EK IV/A, Madde 10İlk yardım

 • İlk yardım

 • Uygun olmayan işyeri sayısı: 1409

 • Oran: %50,00

 • Referans norm: İnşaat sektörü iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, EK IV/A, Madde 13Malzeme düşmesi

 • Malzeme düşmesi

 • Uygun olmayan işyeri sağlığı: 1690

 • Oran: %59,09

 • Referans norm: İnşaat sektörü iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, EK IV/B, Kısım II, Madde 4Yüksek yerlerde çalışma

 • Yüksek yerlerde çalışma

 • Uygun olmayan işyeri sayısı: 2381

 • Oran: 83,25 %

 • Referans norm: İnşaat sektörü iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, EK IV/B, Kısım II, Madde 5; Çalışma teçhizatlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği, EK II, Madde 4.1Özel riskler

 • Özel riskler

 • Uygun olmayan işyeri sayısı: 1712

 • Oran: %58,86

 • Referans normlar: İnşaat sektörü iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, EK IV/A, Kısım II, Madde 6


Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə