4. Zülalların ümumi miqdarının 60%-ni heyvani mənşəli zülal təşkil etməlidirYüklə 318,5 Kb.
səhifə1/2
tarix04.08.2022
ölçüsü318,5 Kb.
#117484
  1   2

## 27 2 3 01
Müxtəlif əhali qruplarının qidalanmasının tarazlaşdırılması prinsiplərinə görə zülalların tarazlaşdırılması yağların tarazlaşdırılmasından fərqlənir:
1.Sutkalıq qida rasionunun enerji dəyərinin 11-13%-i zülalın verdiyi enerji hesabına ödənməlidir
2.Sutkalıq qida rasionunun enerji dəyərinin 33%-i zülalın verdiyi enerji hesabına ödənməlidir
3.Sutkalıq qida rasionunun enerji dəyərinin 15%-i zülalın verdiyi enerji hesabına ödənməlidir
4.Zülalların ümumi miqdarının 60%-ni heyvani mənşəli zülal təşkil etməlidir
5. Zülalların ümumi miqdarının 50%-ni heyvani mənşəli zülal təşkil etməlidir
6. Zülalların ümumi miqdarının 40%-ni heyvani mənşəli zülal təşkil etməlidir
A))1,5
B) 1,4
C) 1,6
D) 2,6
E) 3,5
$$
Петровский К.С., Ванханен В.Д., Гигиена питания, Москва-1982, стр. 154
## 27 2 3 01
Müxtəlif əhali qruplarının qidalanmasının tarazlaşdırılması prinsiplərinə görə karbohidratların tarazlaşdırılması yağların tarazlaşdırılmasından fərqlənir:
1.Sutkalıq qida rasionunun enerji dəyərinin 55%-i karbohidratların verdiyi enerji hesabına ödənməlidir
2.Sutkalıq qida rasionunun enerji dəyərinin 33%-i karbohidratların verdiyi enerji hesabına ödənməlidir
3.Sutkalıq qida rasionunun enerji dəyərinin 45%-i karbohidratların verdiyi enerji hesabına ödənməlidir
4.Karbohidratların ümumi miqdarının 50%-ni nişasta, 30%-ni şəkər, 10%-ni pektin və
10%-ni sellüloza təşkil etməlidir
5.Karbohidratların ümumi miqdarının 70%-ni nişasta, 20%-ni şəkər, 5%-ni pektin və
5%-ni sellüloza təşkil etməlidir
6.Karbohidratların ümumi miqdarının 75%-ni nişasta, 20%-ni şəkər, 3%-ni pektin və
2%-ni sellüloza təşkil etməlidir
A))1,6
B) 1,4
C) 2,5
D) 2,4
E) 3,6
$$
Петровский К.С., Ванханен В.Д., Гигиена питания, Москва-1982, стр. 154
## 27 2 3 02
Səmərəli qidalanmanın səmərəsiz qidalanmadan fərqi:
1.Orqanizmin vəziyyətinin normallaşması və yüksək əmək qabliyyətini təmin edən vasitədir.
2.Orqanizmin piylənməsinə səbəb olur.
3.Orqanizmin sistemlərinin funksional vəziyyətini pozur
4. Orqanizmin immun sisteminin zəifləməsinə səbəb olur.
5. Orqanizmin sistemlərinin funksional vəziyyətini tənzimləyir
6.Orqanizmin əmək qabliyyətinin aşağı düşməsinə səbəb olur.
A))1,5
B) 2,4
C) 4,6
D) 5,6
E) 1,3
$$
Петровский К.С., Ванханен В.Д., Гигиена питания, Москва-1982, стр. 148
## 27 2 3 02
Səmərəsiz qidalanmanın səmərəli qidalanmadan fərqi:
1.Maddələr mübadiləsinin pozulmasına səbəb olur.
2.Orqanizmin əmək qabliyyətinin yüksəkməsini təmin edir.
3. Orqanizmin sistemlərinin funksional vəziyyətinin pozulmasına səbəb olur.
4.Qanda hemoqlobinin səviyyəsinin artmasına səbəb olur.
5. Orqanizmin immun sisteminin güclənməsinə səbəb olur.
6.Orqanizmin vəziyyətinin normallaşmasını təmin edir.
A))1,3
B) 1,2
C) 2,4
D) 3,4
E) 5,6
$$
Петровский К.С., Ванханен В.Д., Гигиена питания, Москва-1982, стр. 148
## 27 2 3 03
Kalsium, fosfor və maqneziumun optimal tarazlaşdırılmış nisbətlərinə (Ca:P:Mg) görə fərqlənirən yeyinti məhsulları:
1.Süd və süd məhsulları
2.Ət və ət məhsulları
3.Çörək və çörəkbulka məhsulları
4.Meyvə və tərəvəzlər
5.Balıq və balıq məhsulları
6. Kartof
A))1,4
B) 2,3
C) 1,3
D) 3,5
E) 1,6
$$
Петровский К.С., Ванханен В.Д., Гигиена питания, Москва-1982, стр. 156

## 27 2 3 03


İzafi qidalanma statusunun optial qidalanma statusundan fərqi:
1.Orqanizmin struktur pozulmaları və funksiyaların pisləşməsi
2.Orqanizmin strukturunda və funksiyasında pozulmaların baş verməməsi
3.Orqanizmin adaptasiya ehtiyatının aşağı düşməsi
4.Orqanizmin adaptasiya ehtiyatının lazımı qədər yüksək olması
5.Qomeostazda hər-hansı bir nəzərəçarpacaq dəyişiliklik olmadan qeyri adi stress vəziyyətlərində
orqanizmin fəaliyyətinə imkan yaratması
6. Qomeostazda dəyişiliklik olmadan qeyri adi stress vəziyyətlərdə orqanizmin fəaliyyətinə imkan yarada bilməməsi
A))1,3
B) 1,4
C) 2,3
D) 4,5
E) 3,6
$$
Петровский К.С., Ванханен В.Д., Гигиена питания, Москва-1982, стр. 340
## 27 3 3 04
Səmərəli qidalanmanın təşkilində birinci qayda tarazlaşdırma ikinci qayda tarazlaşdırmadan fərqlənir:
1.Zülalların tərkibindəki aminturşuların tarazlaşdırılması ilə
2.Zülalların tarazlaşdırılması ilə
3.Yağların tarazlaşdırılması ilə
4.Yağların tərkibindəki yağ turşularının tarazlaşdırılması ilə
5.Karbohidratların tarazlaşdırılması ilə
6.Vitaminlərin və mineral maddələrin tarazlaşdırılması ilə
A)) 2,3,5
B) 1,3,5
C) 4,5,6
D) 3,5,6
E) 2,4,6
$$
Петровский К.С., Ванханен В.Д., Гигиена питания, Москва-1982, стр. 153

## 27 3 3 04


Səmərəli qidalanmanın təşkilində ikinci qayda tarazlaşdırma birinci qayda tarazlaşdırmadan fərqlənir:
1.Zülalların tərkibindəki aminturşuların tarazlaşdırılması
2.Zülalların tarazlaşdırılması
3.Yağların tarazlaşdırılması
4.Yağların tərkibindəki yağ turşularının tarazlaşdırılması
5.Karbohidratların tarazlaşdırılması
6.Vitaminlərin və mineral maddələrin tarazlaşdırılması
A))1,4,6
B) 1,3,5
C) 4,5,6
D) 3,5,6
E) 2,3,5
$$
Петровский К.С., Ванханен В.Д., Гигиена питания, Москва-1982, стр. 154

## 27 3 3 05


Müxtəlif əhali qruplarının qidalanmasının tarazlaşdırılması prinsiplərinə görə yağların tarazlaşdırılması zülalların tarazlaşdırılmasından fərqlənir:
1.Sutkalıq qida rasionunun enerji dəyərinin 33%-ni yağların verdiyi enerji təşkil etməlidir
2.Sutkalıq qida rasionunun enerji dəyərinin 11-13%-ni yağların verdiyi enerji təşkil etməlidir
3.Ümumi yağın 50%-ni heyvani mənşəli yağ, 30%-ni bitki mənşəli yağ, 20%-ni marqarin və
kulinar yağlar təşkil etməlidir
4.Ümumi yağın 40%-ni heyvani mənşəli yağ, 40%-ni bitki mənşəli yağ, 20%-ni marqarin və
kulinar yağlar təşkil etməlidir
5.Qida yağlarında çoxdoymamış yağ turşularının miqdarı-10%, doymuş yağ turşularının miqdarı-
30%, monodoymamış yağ turşularının miqdarı-60% olmalıdır
6.Qida yağlarında çoxdoymamış yağ turşularının miqdarı-10%, doymuş yağ turşularının miqdarı-
40%, monodoymamış yağ turşularının miqdarı-50% olmalıdır
A))1,3,5
B) 2,4,6
C) 1,4,6
D) 2,3,5
E) 2,4,5
$$
Петровский К.С., Ванханен В.Д., Гигиена питания, Москва-1982, стр. 155

## 27 3 3 05


Səmərəli qidalanma rejiminin səmərəsiz qidalanma rejimindən fərqi:
1.Qidanın az miqdarda tez-tez qəbulu
2.Birtərəfli qidalanmaya üstünlük verilməsi
3.Axırıncı qida qəbulu ilə yuxu arasındakı fasilənin bir saata çatdırılması
4.Qidanın çoxlu miqdarda qəbulunun tamam kənar edilməsi
5.Qida qəbulları arasında bərabər fasiləliyin gözlənilməsi
6.Qida qəbulları arasındakı uzun fasilənin kənar edilməsi
A))1,4,6
B) 1,2,3
C) 3,4,5
D) 2,3,4
E) 1,3,6
$$
Петровский К.С., Ванханен В.Д., Гигиена питания, Москва-1982, стр. 157
Петровский К.С., Ванханен В.Д., Гигиена питания, Москва-1982, стр. 157
## 27 3 3 06
Stresi yaradan endogen stressor faktorlar ekzogen stressor faktorlardan fərqlənir:
1.Qida allergiyası
2.Spirtli içkilərin qəbulu
3.Papiroz çəkmə
4.Hormonal tarazlığın pozulması
5.Qanda şəkərin səviyyəsinin pozulması
6.Ətraf mühitin çirklənməsi
A))1,4,5
B) 1,2,3
C) 3,4,5
D) 4,5,6
E) 2,4,5
$$
Стресс и питания: Факторы стресса.Признаки, симптомы...
www.missfit.ru/diet/celebnay/stres/

## 27 3 3 06


Stresi yaradan ekzogen stressor faktorlar endogen stressor faktorlardan fərqlənir:
1.Hidrogenləşdirilmiş yağlar
2. Hormonal tarazlığın pozulması
3.Papiroz çəkmə
4. Qanda şəkərin səviyyəsinin pozulması
5. Ağır itkidən sonra baş verən ağrı
6.Maddələr mübadiləsinin yüksək səviyyəsi
A))1,3,5
B) 1,2,3
C) 3,4,5
D) 4,5,6
E) 2,4,5
$$
Стресс и питания: Факторы стресса.Признаки, симптомы...
www.missfit.ru/diet/celebnay/stres|
## 27 2 4 07
Mineral elementlərin tarazlaşdırılmasının səbəbi:
A))orqanizmdə mineral elementlərin optimal mənimsənilmə səviyyəsini təyin edir
B) orqanizmdə nmineral elementlərin ifraz olunma səviyyəsini təyin edir
C) orqanizmdəmineral elementlərin toplanma səviyyəsini təyin edir
D) orqanizm sistemlərinin funksional vəziyyətinə mineral elementlərin təsir səviyyəsini təyin
edir
E) orqanizmin hərəki dayaq funksiyasına mineral elementlərin təsir səviyyəsini təyin edir
$$
Петровский К.С., Ванханен В.Д., Гигиена питания, Москва-1982, стр. 156

## 27 2 4 07


Aterosklerozun profilaktikası məqsədilə gül kələm, kahı, yaşıl noxud və qulançar kimi məhsullardan istifadə olunmasının səbəbi:
A)) zülallarının yüksək bioloji dəyərə malik olması
B) zülallarınınyüksək doyumluluq dəyərinə malik olması
C) zülallarının yüksək enerji dəyərinə malik olması
D) bağırsaqların hərəki funksiyalarını zəiflətmək xassəsinə malik olması
E) həzm şirələri ifrazını azaltmaq qabiliyyətinə malik olması
$$
Петровский К.С., Ванханен В.Д., Гигиена питания, Москва-1982, стр. 153
## 27 3 5 08
Tarazlaşdırılmış qidalanmada qida və bioloji aktiv maddələrin ardıcıllığı:
1.Yağlar
2.Vitaminlər
3.Karbohidratlar
4.Mineral maddələr
5.Zülallar
6.Su
A)) 5,1,3,2,4,6
B) 4,2,3,5,6,1
C) 3,2,5,1,4,6
D) 2,6,4,1,3,5
E) 4,5,6,3,2,1
$$
Петровский К.С., Ванханен В.Д., Гигиена питания, Москва-1982, стр. 148

## 27 3 5 08


İnsanın yaşından, cinsindən, sağlamlıq vəziyyətindən, peşəsindən asılı olmayaraq səmərəli Qidalanmanin qida rasionunun tərtibinin ardıcıllığı:
1.Rasionun enerji dəyəri və nytrient tərkibi
2. Doyumluluğu
3.Sanitar-epidemik təhlükəsizliyi
4.Mənimsənilməsi və tez həzm olunması
5.Qida maddələrinin tarazlaşdırılması
6.Orqanoleptik xassəsi və müxtəlifliyi
7. Xrəklərin strukturu və yeyinti məhsullarının uyğunluğu
A)) 1,5,4,6,2,7,3
B) 3,5,7,6,2,1,4
C) 7,6,5,4,3,2,1
D) 5,6,4,2,1,3,7
E) 4,2,7,1,3,5,6
$$
Ванханен В.Д., Лебедева Е.А., Руководство к практическим занятиям по гигиена питания, Москва-1987, стр.27
## 27 2 6 09
Uyğunluğu müəyyən edin.
I. Stresə qarşı məsləhət görülən məhsullar
II.Stresə qarşı
Yüklə 318,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin