6 İstehsalçı və istehlakçı profsitləriYüklə 445 b.
tarix14.01.2017
ölçüsü445 b.
#3246

 • İstehsalçı və istehlakçı profsitləriBAZAR TARAZLIĞINA YENİDƏN NƏZƏR SALMAQ

 • Tarazlıq qiyməti və tarazlıq həcmi alıcıların və satıcıların məcmu rifahını maksimumlaşdıra bilərmi?

 • Bazar tarazlığı bazarın qıt resursları necə bölüşdürdüyünü əks etdirir.

 • Bazarın bölüşdürülməsinin arzulana bilən olub olmadığını rifah iqtisadiyyatı müəyyən edir.Rifah İqtisadiyyatı

 • Rifah iqtisadiyyatı resursların bölüşdürülməsinin iqtisadiyyatıdakı rifaha necə təsir göstərdiyini araşdırır.

 • Alıcılar və satıcılar bazara qoşulmaqdan fayda əldə edirlər.

 • Bir bazardakı tarazlıq alıcı və satıcıların məcmu rifahını artırır.Rifah İqtisadiyyatı

 • Bazardakı tarazlıq maksimum fayda, yəni əmtəənin həm istehlakçıları, həm də istehsalçıları üçün maksimum fayda təmin edir.Rifah İqtisadiyyatı

 • İstehlakçı profsiti, alıcı baxımından iqtisadi rifahı ölçür.

 • İstehsalçı profsiti, satıcı baxımından iqtisadi rifahı ölçür.İSTEHLAKÇI PROFSİTİ

 • Ödəmək istənilən qiymət bir alıcının bir əmtəə üçün verməyə istəkli olduğu və verəbiləcəyi miqdardır.

 • Bu alıcının əmtəə və ya xidmətə nə qədər dəyər verdiyini göstərir.İSTEHLAKÇI PROFSİTİ

 • İstehlakçı profsiti bir alıcının ödəməyə istəkli olduğu qiymət ilə o alıcının həqiqətdə ödədiyi qiymət arasındakı fərqdir.Cədvəl 1: Dörd potensial alıcının ödəmək istədikləri qiymətlər...İSTEHLAKÇI PROFSİTİ

 • Bazar tələb əyrisi istehlakçıların müxtəlif qiymətlərdən almağa istəkli olduqları və ala bildikləri miqdarı göstərir.Tələb Cədvəli və Tələb ƏyrisiQrafik 1: İstehlakçı profsitinin tələb əyrisi ilə ölçülməsiQrafik 2: İstehlakçı profsitinin tələb əyrisi ilə ölçülməsiQrafik 2: İstehlakçı profsitinin tələb əyrisi ilə ölçülməsiİstehlakçı profsitinin tələb əyrisi ilə ölçülməsi

 • Tələb əyrisinin və qiymətin altındakı sahə bazardakı istehlakçı profsitini ölçür.Qrafik 3: Qiymət istehlakçı profsitinə necə təsir göstərir?Qrafik 3: Qiymət istehlakçı profsitinə necə təsir göstərir?İstehlakçı artığı necə hesablanır?

 • İstehlakçı profsiti, alıcıların əmtəə üçün ödəməyə hazır olduğu miqdardan həmin əmtəə üçün real olaraq ödədiyi miqdarı çıxmaqla hesablanır.

 • İstehlakçıların öz gözündən onların əldə etdiyi faydanı ölçür.İSTEHSALÇI PROFSİTİ

 • İstehsalçı profsiti istehsalçının əmtəəni satdığı qiymət ilə həmin əmtəənin istehsal xərci arasındakı fərqdir.

 • Bu bazarda iştirak edən satıcıların faydasını ölçür.Cədvəl 2: Dörd mümkün satıcının xərcləriTəklif əyrisindən istifadə etməklə istehsalçı profsitinin ölçülməsi

 • Eynilə istehlakçı profsiti tələb əyrisi ilə əlaqəli olduğu kimi istehsalçı profsiti də təklif əyrisi ilə yaxından əlaqəlidir.Təklif Cədvəli və Təklif ƏyrisiQrafik 4: Təklif Cədvəli və Təklif ƏyrisiTəklif əyrisindən istifadə etməklə istehsalçı profsitinin ölçülməsi

 • Təklif əyrisinin üstündəki və qiymətin altındakı sahə bir bazarda istehsalçı profsitini ölçür.Qrafik 5: Təklif əyrisi ilə istehsalçı profsitinin ölçülməsiQrafik 5: Təklif əyrisi ilə istehsalçı profsitinin ölçülməsiQrafik 6: Qiymət istehsalçı profsitinə necə təsir göstərir?Qrafik 6: Qiymət istehsalçı profsitinə necə təsir göstərir?BAZARIN SƏMƏRƏLİLİYİ

 • İstehsalçı profsiti və istehlakçı profsiti aşağıdakı sualı cavablandırmaq üçün istifadə edilə bilər:

  • Sərbəst bazarlar tərəfindən müəyyən edilən resurs bölgüsü arzu ediləndirmi?


BAZARIN SƏMƏRƏLİLİYİ

 • İstehlakçı profsiti = Alıcılara görə olan dəyəri – Alıcılar tərəfindən ödənilən miqdar

 • İstehsalçı profsiti = Satıcılar tərəfindən əldə edilən miqdar – Satıcılara olan xərciBAZARIN SƏMƏRƏLİLİYİ

 • Məcmu profsit = İstehlakçı profsiti + İstehsalçı profsiti

 • və ya

 • Məcmu profsit = Alıcılara görə dəyəri – Satıcılara görə xərciBAZARIN SƏMƏRƏLİLİYİ

 • Səmərəlilik resursların bölgüsü məcmu profsiti maksimumlaşdırdığı zaman əldə edilir.BAZARIN SƏMƏRƏLİLİYİ

 • Bazarın səmərəliliyinə əlavə olaraq, sosial bir planlaşdırıcı bərabərlik, yəni müxtəlif alıcılar və satıcılar arasında rifah bölgüsünün ədalətliliyi ilə maraqlana bilər.Qrafik 7: Bazar tarazlığında istehlakçı və istehsalçı profsitiBAZARIN SƏMƏRƏLİLİYİ

 • Bazarın nəticələri ilə bağlı üç məqam:

  • Sərbəst bazarlar əmtəələri onlara ən çox dəyər verən alıcılara təklif edir.
  • Sərbəst bazarlar əmtəələr üçün olan tələbi onları ən az xərclə istehsal edən satıcıya yönəldir.
  • Sərbəst bazarlar istehsalçı və istehlakçı profsitlərinin məcmusunu maksimumlaşdıran miqdarda əmtəə istehsal edir.


Qrafik 8: Tarazlıq həcminin səmərəliliyiBazar tarazlığının qiymətləndirilməsi

 • Tarazlıq nəticəsində resursların səmərəli istifadəsi mövcud olduğundan, sosial planlaşdırıcı bazar nəticəsinə müdaxilə etməməlidir.

 • Bu bazarı özü-özünə buraxma siyasəti Fransızca laissez faire termini ilə ifadə edilir.Bazar tarazlığının qiymətləndirilməsi

 • Bazar gücü

  • Əgər bir bazar sistemi tam rəqabətçi deyildirsə, nəticədə bazar gücü doğa bilər.
   • Bazar gücü qiymətlərə təsir göstərmə qabiliyyətidir.
   • Bazar gücü bazarların səmərəli olmamasına yol aça bilər. Çünkü qiymət və miqdarı, tarazlıq qiyməti və miqdarından uzaqlaşdırır.


Bazar tarazlığının qiymətləndirilməsi

 • Xarici effektlər

  • Xarici effektlər bir bazar nəticəsinin o bazardakı alıcılar və satıcılardan başqa fərdlərə təsir etdiyi zaman ortaya çıxır.
  • Xarici effektlər bir bazardakı rifahın sadəcə əmtəənin satıcılara olan xərci və alıcılara olan dəyərindən başqa şeylərə bağlı olmasına yol açar.
 • Alıcılar və satıcılar nə qədər istehsal ediləcəyi və istehlak ediləcəyinə qərar verəndə xarici effektləri nəzərə almadıqları zaman bazardakı tarazlıq səmərəli olmaya bilər.Xülasə

 • İstehlakçı profsiti alıcıların bir əmtəə üçün ödəmək istədiyi miqdar ilə onun real olaraq ödədiyi miqdar arasındakı fərqdir.

 • İstehlakçı profsiti alıcıların bazara qoşulmaları səbəbindən əldə etdikləri faydanı ölçür.

 • İstehlakçı profsiti tələb əyrisi ilə qiymət arasındakı sahənin hesablanması ilə əldə edilir.Xülasə

 • İstehsalçı profsiti satıcıların bir əmtəə üçün əldə etdikləri miqdarla onun istehsal xərci arasındakı fərqə bərabərdir.

 • İstehsalçı profsiti satıcıların bazara qoşulmasından əldə etdikləri faydanı ölçür.

 • İstehsalçı profsiti qiymətdən aşağıda, təklif əyrisindən yuxarıda qalan sahəni əhatə edir.Xülasə

 • İstehsalçı və istehlakçı profsitlərinin məcmusunun maksimum olduğu hal resursların bölgüsünün məhsuldar olduğunu göstərir.

 • Siyasətçilər tez-tez məhsusuldarlıq haqqında düşünürlər. Eyni zamanda onları iqtisadi nəticələrin ədalətliliyi də maraqlandırır.Xülasə

 • Təklif və tələb tarazlığı istehsalçı və istehlakçı profsitinin məcmusunu maksimumlaşdırır.

 • Bu eyni zamanda bazarların görünməz əlinin alıcı və satıcıları resursları səmərəli bir şəkildə bölüşdürməyə sövq etməsidir.

 • Bazarlar bazar çatışmazlıqlarının mövcud olduğu halda resursları səmərəli bir şəkildə bölüşdürə bilmir.TÖVSİYƏ OLUNAN ƏDƏBİYYATLAR

 • Nick Wilkinson, “Managerial Economics: A Problem-Solving Approach”, Cambridge University Press, 2005

 • Gregory Mankiw, “Principles of Microeconomics”, Cengage Learning, 2011

 • Luke M. Froeb, Brian McCann, “Managerial Economics: A Problem-Solving Approach”, Thomson South-Western, 2008

 • Michael R. Baye, “Managerial Economics and Business Strategy”, McGraw-Hill/Irwin, 2010

 • İbrahim Özer Ertuna, “Yönetim Ekonomisi”, Okan Üniversitesi Yayınları, 2009

 • Qreqory Mənkyu, “Ekonomiksin Əsasları”, Bakı, ADİU, 2010Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin