7. sinif tüRKÇe sorulari ”Soğuk”sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisindeYüklə 27,31 Kb.
tarix01.09.2018
ölçüsü27,31 Kb.
#76221

7. SINIF TÜRKÇE SORULARI

1.”Soğuk”sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Soğuk, iliklerimize kadar işlemişti.”cümlesindeki anlam ve göreviyle kullanılmıştır?

A)Soğuk davranışlardan pek hoşlanmam.

B)Dışarıda müthiş bir soğuk vardı.

C)O gün, dostumuz bizi soğuk karşıladı.

D)Karayel soğuk bir rüzgar çeşididir.
2.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük ad durum ekini almıştır?

A)Öğretmeni dün çok kızdırdılar.

B)Öğretmeni az önce yolda gördüm.

C)Öğretmeni bulursam kitabı veririm.

D)Öğretmeni gerçekten çok iyi bir insan.

3.Aşağıdakilerin hangisinde cevap cümlesi tamlananı düşmüş bir ad tamlamasıdır?

A)-Bu sizin neyiniz?

-Kardeşim.

B)-Yarın nereye gideceksin?

-Köye.

C)-Orada kimi göreceksin?-Ayşe’yi.

D)-Bu cetvel kimin?

-Onun.

4.”-lik”ekiyle türetilmiş sözcüklerden hangisi türce diğerlerinden farklıdır?A)Elbiselik kumaş almak için çıktılar.

B)Konuşmasındaki incelik dikkati çekti.

C)Yalnızlık ona güven duygusu kazandırdı.

D)Kitaplık eski yerine konulsun.5.Aşağıdaki cümlelerde geçen niteleme sıfatlarından hangisi durum bildirmektedir?

A)Şu kahverengi çizgili gömlek pek güzel.

B)Onun çalışkan biri olduğunu bilmezdim.

C)Mutfağa yuvarlak bir masa almalıyız.

D)Elinde,uzunca bir değnek vardı.

6.”Kalktığımda yağmur dinmişti.Yağmurun gece,evimizin teneke damına hızlı hızlı düşmesi beni epey korkutmuştu.Üç dört gün kapıdan dışarıya çıkamayacağımı sanmıştım.Ama durmuştu işte,sıcak bir rüzgar esiyordu şimdi lodos filan olmalıydı.”

Bu parçanın anlatımında ayrıntıların seçiminde aşağıdaki duyuların hangisinden yararlanılmamıştır?

A)İşitme B)Görme

C)Koklama D)Dokunma

7.Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde ulama vardır?

A)Dayıya yeğen gerek, gemiye yelken kürek.

B)Atalar sanatı oğla mirastır.

C)Aslan ağzından yiyecek alınmaz.

D)Allah sabırlı kulunu sever.

8. Akdeniz ufkundan esen bu yelde,

Şu akşam ufkunun menekşe rengi,

Narlı bahçelerde çocukluk sesim,

Saf,sedef köpüklü çocukluğum var.Yukarıdaki dizelerde, aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

A)Ses düşmesi

B)Ses türemesi

C)Ulama


D)Ünsüz yumuşaması

9. “Kimi bitkiler, kış mevsiminin sert soğuklarından korunmak zorundadır.”cümlesinin öğe sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Özne-zarf tümleci-yüklem

B)Özne-dolaylı tümleç-yüklem

C)Özne-nesne-dolaylı tümleç-yüklem

D)Nesne-özne-yüklem

10.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ,ünsüz düşmesine uğrayan bir sözcük vardır?

A)Sabahleyin ufka doğru baktım.

B)Yollar yılan gibi kıvrılıyordu.

C)Çağrı cihazını kaybettim.

D)Küçücük çocukla inatlaşıyor.
CEVAP ANAHTARI

1)B 2)D 3)D 4)A 5)B 6)C 7)C 8)B 9)B 10)D8. SINIF TÜRKÇE SORULARI

1)Aşağıdaki cümlelerde yer alan ad tamlamalarından hangisinin tamlananı zamirdir?

A)Kendi çocuğunu sevmez mi insan?

B)Geziden kimsenin haberi olmamış.

C)Onun malı çok kıymetlidir,dokunmayın.

D)Kalemlerin hiçbiri işe yaramaz,atalım gitsin.

2)”Vatanımı niçin severim?”sözü, senin aklına yüzlerce cevap getirmiyor mu?Vatanımı severim çünkü annem ve babam orada doğdu;çünkü annemin ağladığı ve babamın büyük anılarını saygı ile andığı bütün ölüler,onun kutsal toprağında gömülüdür.Çünkü doğduğum il,konuştuğum dil, beni aydınlatan kitaplar,kardeşim,arkadaşlarım… vatanımdan birer parçadır.Bu vatan sevgisini sen henüz bütünüyle duyamazsın.Bunu büyüdüğün zaman çok daha iyi anlayacaksın.

Parçada, aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A)Vatanı sevmek için pek çok neden bulunduğuna

B)Vatan toprağının kutsal olduğuna

C)Çocukların,vatan sevgisini büyüklerinden daha iyi hissettiğine

D)İlimizin,dilimizin,arkadaşlarımızın vatanımızdan birer parça olduğuna3)Sağ çıkıp günlük savaştan,

Evin yolunu tutmuşum.

Yemek yedim,çocuklarım uyudu.

İniyor üstüme yavaştan

Allah’ın beyaz bulutu,

Kederlerimi unutmuşum.

Behçet NECATİGİL

Şiire göre,şair için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Bir ailesinin olduğu

B)Bir işte çalıştığı

C)Üzüntülerini unuttuğu

D)Geçim sıkıntısı çektiği

4)Rahmetle anarım anacığımı.Böylelerini gördükçe:”Doktorluğun,mühendisliğin,avukatlığın,şoförlüğün,şu ya da bu mesleğin okulu var;adamlığın okulu yok ki!”derdi.

Parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A)Yazarın annesini çok sevdiği

B)Doktor ve mühendis olmanın çok zor olduğu

C)Saygısız kişilerin insanları huzursuz ettiği

D)Adam olmanın hiç de kolay bir iş olmadığı

5)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

A)Gönül alıcı birsöz, yazı kışa çevirir.

B)Kaplana binen için iniş yoktur.

C)Gözü tok adam hiç bir zaman iflas etmez.

D)Vaatler ülkesinde insan açlıkdan ölür.
6)-Ne var söyle bakayım( )diye çağırdı.

-Sarışın Yörük( )

-Efendim, babam size şu yoğurdu gönderdi,dedi.

-Niçin?


-Şey( )

-Ben yoğurt filan ısmarlamadım.Yukarıdaki cümlede parantezle boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri gelmelidir?

A)(!), (,), (?) B) (,),(,),(,)

C)(,),(:),(…) D)(!),(.),(?)

7)”Her insan ,herkes karşısında ,her şeyden sorumludur.”cümlesindeki zamirle aynı türde olanı hangi cümlede kullanılmıştır?

A)Sırrını açıklayan kimselerden uzak dur.

B)Dil ile düğümlenen diş ile çözülmez.

C)Her insan sırdaş olmaz.

D)Sorumluluk duygusu olan kızmamalıdır.

8)Hangi seçenekteki fiillerin tamamı birleşik zamanlıdır?

A)Almalıydın,verecek miydin,bırakıvermiş

B)Götürmedi,alacaktım,dinleyecekmiş

C)Çalışır mıydı,gitmeyiveriyordu,düşünecektim

D)Parçalamadık,çalışabildin mi,kazıyormuş

9)I.Yalnız kimselere her zaman sahip çıkmalıyız.

II.İş yerinde yalnız bir bilgisayar var.

III.Dışarıda oyna,yalnız önce giysilerini değiştir.

IV.Başarısızlıktan yalnız beni sorumlu tutamazsın!

“Yalnız”sözcüğü, yukarıdaki cümlelerin hangilerinde edat görevinde kullanılmıştır?

A)II.ve IV. B)II. Ve III.

C)I.,II.ve III. D)I. Ve II

10)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözde özne vardır?

A)Tilki, iki kez tuzağa düşmez.

B)İnsan kendi kazdığı kuyuya düşer.

C)Dikenler arasında güller yetişir.

D)İyi pazarda çürük ürün satılmaz.

CEVAP ANAHTARI

1-d 2-c 3-d 4d 5-b 6-c 7-a 8-c 9-a 10-d


6. SINIF TÜRKÇE SORULARI
1)”Bu kitap beni sardı.”cümlesindeki “sarmak”sözcüğünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Çekmek B)Etkilemek

C)Rahatlamak D)İlgilendirmek

2)Aşağıdaki dizelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına uğramış sözcük vardır?

A)Kime ne diyeyim,kaderim böyle!

B)Dumanım,başımın süsü.

C)Umudum bitmedi daha ağacım.

D)Çıkmayan canda umut var.

3)Hangi sözcükte hece düşmesi vardır?

A)Öpücük B)Azıcık

C)Körpecik D)Minicik

4)İnsandan fazla söz açtım

Yakınmaya başlayalı;

Yermek değildi maksadım

Dil durmuyor, ne yapmalı?

M.Faik Ozansoy

Dörtlüğün kaç yerinde ulama vardır?

A)1 B)2 C)3 D)4

5)Çocukluğum olmadı benim.Çocukluğu olmayanın gençliği de olmaz.Bir şey söyleyeyim mi ben size?İhtiyarlığı da olmuyor öylesinin.İnsan, çocukluğunda yaptıklarını anlatır da gözlerinin içi parlar.Ben kendimde değil,başkalarında gördüm onu.

Paragrafın konusu nedir?

A)Yaşlanma korkusu B)Gelecek kaygısı

C)Çocukluğa özlem D)Gençlik yılları

6)”Bu” sözcüğü cümlelerin hangisinde işaret zamiri olarak kullanılmıştır?

A)Bu işi yapabilecek başka adam yok muydu?

B)Toplum, bu insanlara sahip çıkmalı değil mi?

C)Bu herkesin üstesinden gelebileceği bir iş değil!

D)Bu mahallenin muhtarı kim?

7)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koyu olarak yazılan sözcük yer-yön zarfı görevindedir?

A)Bu arada bir genç dışarıya çıktı.

B)İçeriyi güzelce temizlemen gerekiyor.

C)Az ileri gider misin arkadaşım?

D)Geride kimseyi göremiyordum.

8)”Kayık ,koyun yüzünde,yarışa çıkmışçasına hızlandı.”cümlesinde aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur?

A)Özne B)Dolaylı tümleç

C)Nesne D)Zarf tümleci

9)Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi soyut addır?

A)Bir gün olup toprağına ulaşsam,

B)Gözlerimden döksem sevinç yaşını.

C)Sancağının gölgesinde dolaşsam,

D)Öpsem,öpsem toprağını,taşını.

10)”-ler”,cümlelerin hangisinde, eklendiği sözcüğe çokluk anlamı katmamıştır?

A)Büyük şehirlerde hayat çok zorlaştı.

B)Dağlarımızda çok güzel yabani çilek yetişir.

C)kendileri bugün toplantıya başkanlık edemeyecek.D)Artık parmaklarını bile oynatamıyordu…

CEVAP ANAHTARI

1-b, 2-c,3-d, 4-a, 5-c, 6-c, 7-c, 8-c, 9-b, 10-c

Yüklə 27,31 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə