Aba ceeli atət azərbaycan Respublikası Gənclər, İdman və Turizim Nazirliyi Bakı Polad ZavoduYüklə 112,62 Kb.
tarix22.10.2017
ölçüsü112,62 Kb.
#9650


Konfransın Sponsorları


 1. ABA CEELI

 2. ATƏT

 3. Azərbaycan Respublikası Gənclər, İdman və Turizim Nazirliyi

 4. Bakı Polad Zavodu

 5. MKT Araz KompaniyasıTarixçə:
Son zamanlar baş verən ictimai –siyasi hadisələr dünyanın hər bir dövlətinə təsir göstərmişdir. Əgər beynəlxlaq ictimai firkin ictimai-siyasi proseslərə təsiri nəzərə alsaq biz başa düşərik ki, Qeyri-Hökümət Təşkilatları arasında regional və beynəlxalq əməkdaşlıq vacibdir və bunu daha çox hüquqla bağlı QHT-lərə aid etmək olar. Lakin hüquqşünaslar və onların regional assosiasiyaları beynəlxlaq arenaya inteqrasiyada bir çox çətinliklərlə üzləşir. Qloballaşan dünyada Azərbaycan hüquqşünasları qloballaşmadan kənarda qalırlar.Baxmayaraq ki, beynəlxlaq və regional problemlərin müzakirə olunması üçün hüquqşünasların iştirakı ilə müxtəlif beynəlxalq görüşlər və konfranslar keçirilmişdir. Xüsusəndə Azərbaycan hüquqşünasları bu sahədə çox zəyifdilər. Problemlərdən biri hüquqşünasların yaşları ilə əlaqədardı. Yaşlı nəslin hüquqşünalarının gənc hüquqşünaslara müqayisədə məsələlərə xüsusi yanşmaları var. Gənc Hüquqşünasların beynəlxalq standartlara inteqrasiyası yaşlı nəsillə müqayisədə daha asan olur.

Son on ildə Azərbaycanda müxtəlif səpkilli beynəlxalq konfranslar keçirilmiş və hüquqşünaslar bu tədbirlərə lazımınca cəlb edilmişdi. Ancaq hələ ki regional və beynəlxalq səviyyədə əməkdaşlıq üçün hər hansı fikir demək tezdir.

Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyası Mərkəzi Şərqi Avropada Hüquq Təşəbbüsü və ATƏT-in hesabatında Azərbaycanda hüquq ixtisasının müstəqillik əldə edəndən bəri kritik vəziyyəti haqqında yazılıb. Azərbaycan hüquq ixtisasında və qanun aliliyini təmin etmək üçün irəliyə addımlar atıb.1995-ci ildə qəbul edilmiş Konstitusiya siyasi və şəxsi hüquqlar verir, hakimiyyət bölgüsünü əsas tutur və hakimlərin müstəqilliyini təmin edir. ATƏT-in iştirakçı dövləti kimi qanunun aliliyini və insan hüquqları standartlarını təmin etmək üçün Kopenhagen, Moskva, və 1990, 1991 və 1994-cü il Budapeşt sənədlərinnə uyğun olaraq üzərinə tam öhdəlik götürür. 2001-ci il yanvarından Azərbaycan Avropa Şurasına daxil olub. Avropa Şurasının üzvü kimi Azərbaycanın üzərinə öhdəlik qoyulmuşdur ki, o öz qanunvericiliyini Avropa standartlarına uyğunlaşdırsın. Bu həm də Avropa İnsan Hüquları Konvensiyası və Strasburqda yerləşən Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə bütün daxili mexanizmləri tükənəndən sonar verilə bilən pozuntulara da aiddir.

Yuxarıda deyilənlədən nəzərə alaraq belə bir nəticəyə gəlmək olara ki, müxtəlif xarici hüquqşünasların iştirakı ilə keçiriləcək gənc hüquqşünasların konfransı gələcəkdə dünyanın gənc hüquqşünaslara əməkdaşlıq sahəsində köməklik edə bilər.
Konfrans
Layihənin məqsədindən görüldüyü kimi əsas strategiya inteqrasiya və Azərbaycan hüquqşünaslarına xarici hüquqşünaslarla Azərbaycan Gənc Hüquqşünaslar Birliyi və Gənc Hüquqşünasların Beynəlxalq Assosiasiyasının köməkliyi ilə gələcək əməkdaşlıq üçün sıx əlaqələr yaratmaqdan ibarrətdir
Plenar sessiyalardan başqa müzakirələr üçün qrup işləri keçirilmişdir. Birinci gün ərzində plenar sessiya və ümumi müzakirələr keçirilmiş və ikinci gün isə xüsusi mövzuya həsr olunmuşdur. İşçi qruplara koordinatorluğu AİJA tərəfindən təmin edilmiş moderatorlar həyata keçirmişdir. İstərdik plenar sessiyalara və işçi qruplara moderatorluq etmiş və aşağıda adları sadalanmış şəxlərə minnətdarlığımızı bildirək.:
Cənab . Frans Duinstee

Cənab . Pierre Bogaerts

Cənab . Dirk Martens

Cənab . Volkhart Hanewald

Xanım. Carly Van Orman

Cənab . Fabio Alberto Regoli


Müzakirələrin əsas mövzusu Azərbaycanda və digər iştirakçı dövlətlərdə gənc hüquqşünasların professional inkişaf problemi və Azərbaycanda , qonşu dövlətlərdə gənc hüquqşünasların insan hüquqlarının müdafiəsində rolu ilə bağlı olmuşdur.

Konfrans ərzində xarici dövlətlərdən hüquqşünaslarının.(konfransın iştirakçıları) yerli hüquq firmalarına, hüquqşünasların ixtisas birliklərinə, hüquq, insan hüquqları məsələləri və digər maraqlanan QHT-lər lə görüşləri keçirilmişdir.


KONFRANSIN NƏTICƏSI
İŞÇİ QRUPLARIN MÜZAKİRƏLƏRİ VƏ TÖVSİYƏLƏRİ
Birinci gün. ÜMUMI MÖVZU 1:
Gənc Hüquqşünasların professional inkişaf ”.
Birinci Qrup:

Gənc Hüquqşünasların professional inkişafına təsir göstərən amillər.


 1. Gənc hüquqşünaslar

 2. Problemin həllində alternative yollar

 3. Təcrübəli hüquqşünaslarla əlaqələrin olmaması

 4. İnsan hüquqlrının müdafiəsi

 5. Öyrənmə təcrübəsi üçün keyslərin(case) olmaması

 6. Məvacib

 7. xaricdə kurslarda iştirak etməkdə çətinliklər.


İkinci qrup:

Gənc hüquqşünaslar və vəkillik fəaliyyəti”

 1. Vəkillik fəaliyyəti göstərmək üçün müəyyən şərtlər mövcuddur; təhsil,, nə cür davranmaq lazımdır, davamlı təlimlər, müəyyən işlər(cases) üzərində müstəqil işləmək.

 2. Vəkilin ixtisaslı dil bilmə qabilliyə olmalıdır.

 3. Gənc hüquqşünaslların təcrübə əldə etməsi üçün hüquq klinikaları yaxşıdır.

 4. Hüquqşünaslar Assosiasiyası gənc hüquqşünasların vəkil kimi tədrisi üçün şərait yarada bilər.

 5. Vəkillik fəaliyyəti hakim olmaq üçün ən yaxşı məşğələdir.

 6. Vəkillər hər zaman hüquq assosiasiyalarında fəaliyyət göstərirlər, bəs gənc hüquqşünasların hüquq assosiasiyalarında ayrıca səsi, rolu olmalıdırmı?

 7. Vəkilin müştərisinin maraqlarını müdafiə edə bilməsi yaxşı haldır. Qeyd etmək lazımdır ki,vəkilin bu və ya digər məhkəməyə yerli vəkillə getməsi beynəlxalq standarddır.

 8. Dövlət vətəndaşların və vəkillərin hüquqlarına təminat verməlidir. Vəkilin gördüyü işin haqqı ödənilməlidir. Bu, bütün vəkillərə aid edilməlidir. Hüquq asosiasiyaları vəkilləri pulsuz hüquqi yardımla təmin etməlidir.


Üçüncü Qrup :

Gənc Hüquqşünasların hüquq təhsili :


 1. Müəllimlər

 2. Tələbələr

 3. Təcrübü və nəzəri

 • Hüquq təhsilinin əsaslı nəzəriyyəsi

 • Təcrübü sahədə əməkdaşlıq üçün yollar axtarmaq

 1. Təlim kursu

 2. Internşips

 3. Tələbə- maliyyələşdirilmiş fəaliyyərlər.

 4. Könüllülük prinsipini inkişaf etdirmək

 5. Dəyərin yaradılması


Dördüncü qrup:

Hüquq ixtisasının inkişafında gənc hüquqşünasların rolu


 • Gənc vəkillərin hazırlanmasında məqsəd

 • Gənc Hüquqşünasları cəmiyyətdə daha da fəallığını artırmaq

 • Gənc hüquqşünasların maraqlarını müdafiə etmək;

 • Gənc hüquqşünaslar arasında təcrübələrin mübadiləsi


GƏNC VƏKILLƏRIN ROLU;

 • Təhsillə təmin etmək

 • Gənc hüquqşünaslar arasında şəbəkə yaratmaq

 • Gənc hüquqşünaslara dəstək ;

 • Qanunun aliliyini inkişaf etdirmək.


BEYNƏLXALQ ƏMƏKDAŞLIQ

 • Biliyin və təcrübənin mübadiləsi

 • Beynəlxalq səviyyədə dəstək

 • Beynəlxalq təcrübəni yaratmaqda köməklik

 • Müxtəlif mədəniyyətlər arası dialoq yaratma


Beşinci qrup:

Gənc hüquqşünasların peşəkar hüquq etikası
Əsas prinsiplər:

- Qanuna hörmət

- Hakimiyyət hüdudlarinda fəaliyyət

Müştərinin maraqları:

- Ədalətli yanaşma

- Qərəssiz mövqe

- Dəyişməz peşekar özünü inkişaf

- Müştəriyə qarşı ədalətlilik


Peşə sirri

Şəxsi keyfiyyətlər:

- Tolerantlıq

- Təhsil

- Vicdanlıl

- Neytrallıq

- Obyektivlik.
İkinci gün : Ümumi mövzu 2:

GƏNC HÜQUQŞÜNASLAR VƏ İNSAN HÜQUQLARI”


Birinci qrup :

İşçi qrupunun mövzusu:


İnsan hüquqlarının müdafiəsində Gənc Hüquqşünasların Peşə Birliklərinin Rolu”.
İnsan Hüquqlarının müdafiəsinə gənc hüquqşünasların yaşlı hüquqşünaslarla birgə işləməsi çox vacibdir.Baxmayaraq ki, yaşlı hüquqşünaslar sovet təhsili almış və gənc hüquqşünaslar insan hüquqları sahəsində olan yeni hüquq sisteminə daha yaxından bələddir.

Hüquqşünaslar insan hüquqların müdafiəsinə necə kömək edə bilər? Hüquqşünaslarla vəkillər arasında yaranmış fəaliyyət fərqi bu sualı ortaya çıxardır, aydındır ki, vəkil öz müştərisini təmsil etməklə insan hüquqların müdafiə edə bilər. Bəs hüquqşünasların bu sahədə fəaliyyəti? Hüquqşünasların nəzəri bilikləri daha çoxdur və bunu nəzərə alaraq onlar insan hüquqları sahəsində pozuntuları aradan qaldırmaq üçün qanunvericiliyə şərh verə bilər.. Hüquqşünaslar hüquqları gündəlik həyatlarında da müdafiə edə bilər. Hüquq tələbələri, gənc hüquq təcrübəçiləri və müəllimlər insan hüquqlarının maarifləndirilməsində böyük rol oynaya bilərlər. İnsan hüquqları sahəsində biliklərin elmi səviyyədə mübadiləsi Hər bir hüquqşünasın öz kommersiya və işi xaricində insan hüquqlarını müdafiə etmək öhdəçiliyi var.İkinci qrup :

İşçi qrupunun mövzusu:


Gənc Hüquqşünasların insane hüquqlarının müdafiəsində könüllü fəaliyyəti”
Mövcud təşəbbüslər:

 1. Məlumat

 1. Hüquqşünaslara və hüquq tələbələrinə təlim;

 2. Ictimaiyyəti, höküməti, QHT-ləri və hüquq tələbələrin məlumatlandırmaq.

 1. hüquqi yardım:

 • hüquq klinikaları

 • Xidmətin xeyri üçün

 1. Hüquqşünasların qəddarlıqla mübarizədəki fəaliyyəti

Təkliflər:

 1. Araşdırmalar keçirmək:

 • İctimaiyyət necə məlumatlandırılıb?

 • İnsan hüquqları sahəsində vəziyyət necədir? ( əsasən kənd yerlərində)?


 1. KİV-lə iş

 • Hüquq tələbələrinin könüllü şəkildə KİV-i insan hüquqları sahəsində baş verən pozuntular barəsində məlumatlandırması.

 • KİV-lə münasibətlər qurmaq üçün könüllülərə təlimlər keçirmək.

 1. Dövlətə tövsiyələr (insan hüquqları ilə bağlı qanunvericiliyi təkminləşdirmək)

 • Parlamentə

 • Konstitusiya Məhkəməsinə

 1. Hüquqi yardım

 • Dövlətin maliyyələşdirməsi


Üçüncü Qrup:

İşçi qrupunun mövzusu :


Gənc Hüquqşünasların Məhkəmə sistemindəki süründürməçilik və bürokratiyaya qarşı mübarizədəki rolu”.
 • İşin icraata qəbulunda ağlabatan müddətin gözlənilməsi qaydasına riayət etməyən hakimlər üçün qanunvericilikdə məsuliyyətin açıq şəkildə nəzərdə tutulması.

 • Hakimlərin sayını artırmaq.

 • Hakimlərin lazımi təchizat və inzibati avadanlıqlarla təmin edilməsi.

 • İxtisaslaşmış məhkəmələrin yaradılması.

 • Məhkəmələrdə süründürməçilik hallarının aradan qaldırılmasında Ombudsmanın rolunun artırılması.

 • İşçilərin işə götürülməsində şəffaflığın təmin edilməsi.

 • Vəzifəli şəxslərin gəlirləri ilə bağlı bəyannamələrinin təqdim edilməsi üzərində nəzarət.

 • Bələdiyyələrin cəlbi.

 • Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin nəzarətinin formalaşdırılması.

 • İctimaiyyətin maarifləndirilməsi.


4-cü və 5-ci qruplar:

İşçi qrupunun mövzusu:


İnsan Hüquqları üzrə Maarifləndirmə”


 • Gənc Hüquqşünaslar arasında xarici dili bilmə səviyyəsinin artırılması;

 • Reklam təşəbbüsləri;

 • Mübadilə Proqramları:

 • Gənc hüquqşünaslarla yaşlı hüquqşünaslar, hakimlər, müəllimlər və işgüzar adamlar arasında mübadilə təcrübəsini öyrənmək;

 • İxtisaslaşdırılmış seminarlar (şərti məhkəmələr, təlimlər, yoxlama sessiyalar keçirmək, natiqlərin keçirdiyi təlimlər, ünsiyyət qabiliyyəti, müştərilərlə, məhkəmələrlə və opponentlərlə rəftar və s.)

 • Hüquqşünaslar üçün daimi təhsil sistemi ;

 • Digər hüquqşünaslarla, assosiasiyalarla, o cümlədən AİJA ilə əməkdaşlıq;

 • Aylıq bülletenlərin mükəmməlləşdirilməsi;

 • İş yarmarkalarının təşkil edilməsi;

 • Hüquq klinikalarında iştirakı təkmilləşdirməkİş Planı


 1. İnsan Hüquqları fənnini orta məktəblərin dərs cədvəlinə daxil etmək.

 2. Müvafiq mövzuların uyğun fənlərin tərkibində məktəblərdə keçirilməsi.

 3. Yerlərdə hüquqi treyninq mərkəzlərinin yaradılması.

 4. Treyninq və seminarlarin aparılması

 5. Yerli hakimiyyət orqanları və bələdiyyələrlə əməkdaşlıq

 6. Universitetlərdə insan hüquqlarının tədrisinin yaxşılaşdırılması

 7. İnsan hüquqları mövzusunda ictimaiyyətin maarifləndirilməsi

 8. Buklet və broşürlərin nəşri və yayılması

 9. Məlumat lövhələrinin buraxılması və yerləşdirilməsi

 10. Televiziya kanalları vasitəsilə sosial reklamın aparılması

 11. İnsan hüquqları ilə bağlı televiziya proqramları, debatlar, tolk şoular

 12. Qəzetlərdə məqalələrin nəşri

 13. İnsan hüquqları mövzusunda sənədli filmlər

 14. İnsan hüquqlarının müdafiəsi üzrə dinc tədbirlərİnsan hüquqlarının müdafiəsində gənc hüquqşünasların rolu:

 1. Pulsuz hüquqi yardım göstərilməsi(QHT-lər və assosiasiyalar vasitəsilə)

 2. Dövlət orqanlarında, şirkətlərdə, təsisatlarda insan hüquqları şöbələrinin və bölmələrinin yaradılması.

 3. Gənc hüquqşünasların həbsxanalarda və müvəqqəti saxlama məntəqələrində monitorinq və maarifləndirmə aparması

 4. Ombudsman təsisatı ilə gənc hüquqşünasların əməkdaşlıq etməsi


İş Planının tətbiqi mənbələri:


 1. İnsan hüquqlarının müdafiəsi üçün gənc hüquqşünasların xüsusi fond yaratması

 2. Beynəlxalq və yerli donorlarla əməkdaşlıq

 3. Fondyaratma fəaliyyəti

 4. Xeyriyyəçilik

 5. Büdcədən maliyyə dəstəyi göstərmək

 6. Müəyyən layihələrə dövlət orqanlarının cəlb edilməsi

 7. Yerli icra hakimiyyəti orqanlarının resursları və QHT-lərin inzibati resurslarının artırılması

İştirakçılar:


 • Hüquq tələbələri

 • Gənc hüquqşünaslar

 • Vəzifəli şəxslər

 • Deputatlar

 • QHT-lər


İçtirakçılar

Dünyanın hər yerindən 100-ə yaxın hüquqşünas və qonaq iştirak edirdi. Xarici iştirakçıların arasında AİJA üzvləri çoxluq təşkil edirdi. Eyni zamanda konfransda Azərbaycandan 80 nəfər hüquqşünas iştirak edirdi. Konfransda aşağıdakı ölkələr iştirak edirdi:

- Niderland, Belçika, Braziliya, ABŞ, İtaliya, Türkiyə, Gürcüstan, Qırğızıstan, Özbəkistan və Azərbaycan.
Xarici ölkələrdən aşağıdakı iştirakçılar var idi:


Sıra

Adı

Təmsil etdiyi ölkə

İş yeri və vəzifəsi

Aid olduğu sahə

1

Cənab Frans Duijnstee

Niderland

AIJA

İnsan hüquqları sahəsində Professional inkişaf

2

Cənab Pierre Bogaerts


Belçika

Meeusen firmasının hüquqşünası

Professional inkişaf

3

Cənab Dirk Martens

Belçika

Polis İşləri üzrə Məhkəmədə hüquqşünas

İnsan hüquqlarının müdafiəsi

4

Cənab Volkhart Hanevald

Braziliya

Hüquqşünas

Professional inkişaf

5

Xanım Carly Van Orman

ABŞ

Hüquqşünas

Professional inkişaf

6

Cənab Fabio Alberto Regoli


İtaliya

Hüquqşünas, Müstəqil Ekspert, Fidia S.p.A

Professional inkişaf

7

Xanım Marika Kapanadze

Gürcüstan

Avropa Hüququ üzrə Magistr

1.Gənc hüquqşünasların hüquqi təhsil problemləri

2. “İnsan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində gənc hüquqşünasların mütəxəssis birliklərinin rolu”.8

Cənab Levan Corbanadze


Tbilisi, Gürcüstan

GeoPeer Fondu

1.Gənc hüquqşünasların professional inkişafına təsir edən amillər

2.“ Məhkəmə Sistemindəki süründürməçilik və bürokratiya hallarına qarşı mübarizədə gənc hüquqşünasların rolu”.9

Xanım

Datunaşvili Eka


Tbilisi, Gürcüstan

İnsan Hüquqları üzrə İnformasiya və Sənədləşmə Mərkəzində (HRİDC) iş təcrübəsi

İnsan hüquqlarının müdafiəsi

10

Xanım Nino ÇiçinadzeTbilisi, Gürcüstan

Hüquqşünas, yerli özünü idarə orqanı

İnsan hüquqlarının müdafiəsi

11

Cənab Dəmir İsmayılov


Oş, Qırğızıstan

Hüquqi - İqtisadi İslahatlar Mərkəzi

1. Gənc hüquqşünasların professional hüquq etikası

2. İnsan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində gənc hüquqşünasların mütəxəssis birliklərinin rolu12

Cənab Bobir Taymetov


Daşkənd, Özbəkistan

IFC, Özbəkistan

1. Gənc hüquqşünasların hüquqi təhsil problemləri

2.“ Məhkəmə Sistemindəki süründürməçilik və bürokratiya hallarına qarşı mübarizədə gənc hüquqşünasların rolu”.13

Cənab Erin Sezgin

Izmir, Türkiyə

İzmir Hüquqşünaslar Assosiasiyası

Gənc hüquqşünasların hüquqi təhsil problemləri

14

Xanım Özlem Altıparmak

Akhisar, Türkiyə

İzmir Hüquqşünaslar Assosiasiyasının İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvü

1. Gənc hüquqşünasların professional hüquq etikası

2. “Gənc qadın hüquqşünaslar və gender problemləri ”.15

Xanım Gülnur Erdoğan

Nevşehir, Türkiyə

Hüquq Məsləhətxanası

1. Gənc hüquqşünasların professional hüquq etikası

2. Gənc hüquqşünasların insan hüquqlarının müdafiəsində könüllü fəaliyyəti16

Kubaniçbek Saltonov

Qırğızıstan

QHT-nin regional koordinatoru

İnsan hüquqları məsələləri

17

Cənab Əbülfəz Qarayev

Azərbaycan

Azərbaycan Respublikasının Gənclər, İdman və Turizm naziri
18

Cənab Əli Hüseynov


Azərbaycan

Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Daimi Komissiyasının sədri
19

Cənab Maurisio Pavesi


ATƏT

ATƏT-in Bakı səfiri
20

Cənab Fuad Ələsgərov


Azərbaycan

İcra Aparatının Hüquq Mühafizə Orqanları ilə İş üzrə Departamentinin rəhbəri
21

Cənab Toğrul Musayev

Azərbaycan

Ədliyyə müşaviri

Yerli iştirakçıların siyahısı
Adı Soyadı

1

Aslanova Günel

2

Bəşirov Tural

3

Musayeva Ayan

4

Abdullayeva Günəş

5

Mehdiyeva Sadiqə

6

Misirov Həbib

7

Kərimli Vaqif

8

Sultanova Natavan

9

Əliyev Ceyhun

10

Abbasova Nigar

11

Əliyev Elgün

12

Adıgözəlova Ramilə

13

Verdiyev Amid

14

Məmmədov Vəli

15

Əbdülrəhimova Günel

16

Məhərrəmova Mətanət

17

Qəribova Elnarə

18

Quluzadə Fərid

19

Mehdiyev Arif

20

Əzizova Rəşad

21

Ramil Həsənov

22

Əhmədova Ayna

23

Quliyeva Nigar

24

Aslanov Emin

25

Mehbaliyev Çingiz

26

Fərhadov Fuad

27

Cəlalzadə Mehdi

28

Kəngərli İsmayıl

29

Məmmədova Ləman

30

Məmmədova Nəzirə

31

Mehbaliyev Rəşad

32

Novruzov Tahir

33

Abbasov Taleh

34

İsmayılova Günay

35

Məmmədova Esmira

36

Məmmədov Rauf

37

Leyla Yüzbaşova

38

Atayev Elxan

39

Aygün Xalıqova

40

Bağırov Rüstəm

41

Quliyev Rövşən

42

Qədirov Erkin

43

Həsənli Murad

44

Quliyev Abbas

Iştrakçılar Hüquq firmaları QHT Hüquqşünasları və insan hüquqları müdafiə təşkilatlarını təmsil edirdilər.


Yüklə 112,62 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə