Anadolu’daki diğer beyliklerden biri olan, Oğuz boylarından OsmanlıYüklə 445 b.
tarix31.10.2017
ölçüsü445 b.
#23643Anadolu’daki diğer beyliklerden biri olan, Oğuz boylarından Osmanlı

 • Anadolu’daki diğer beyliklerden biri olan, Oğuz boylarından Osmanlı

 • Türkmenleri, Selçuklularla Orta Asya’dan İran’a, oradan da Anadolu’ya

 • gelerek 1228’de Söğüt’e yerleşmişlerdir (Selçukluların yönetiminde bir uç

 • beyliğidir).

 • Ertuğrul Bey idaresinde 1299’da kurulan bu yeni devlete, oğlu Osman Bey

 • adını vermiştir. 1326’da Bursa’yı sonra 1331’de İznik’i ve 1361’de Edirne’yi

 • alan Osmanlılar, 1453’te İstanbul’u fethederek Doğu Roma İmparatorluğu’na

 • son vermişlerdi.-Osmanlı Toplumsal Yapısı: Osmanlı toplumsal yapısı ikiye ayrılır;

 • -Osmanlı Toplumsal Yapısı: Osmanlı toplumsal yapısı ikiye ayrılır;

 • 1.Köyde ve kırsalda yaşayan türkmenlerin oluşturduğu grup.

 • 2. Kentsel nüfusun dönme yerlilerinin oluşturduğu grup (Selcuklu

 • döneminde türkleşmiş ve müslüman olmuş Orta ve Doğu Anadolu Halkları).

 • Osmanlı Devleti Müslüman kimlikli Doğu Akdeniz ve Balkan Devletidir. Bu

 • anlamda bakıldığında Osmanlı devleti ve kültürü, doğu ve batı kültürünün bir

 • sentezi sonucunda ortaya çıkmıştır. Görsel bir imge olan mimarisi bu sentezi

 • çok iyi anlatır.Osmanlı hanedanının hukuki temeli Sünni İslam ve eski Türk töresine dayalı

 • Osmanlı hanedanının hukuki temeli Sünni İslam ve eski Türk töresine dayalı

 • hükümdarlık erkiydi ve Osmanlı halkının etnik kökeni önmsenmezdi. Kimlik

 • dine dayalı idi ve ikinci kimlik Türklük’tü.

 • Osmanlı politik yapısı gereği padişah çevresindeki mutlak yoğunlaşma, başka

 • kültürlerdekinden farklı olarak sanat adı altında yapılan herşey sarayla sıkı

 • ilişki içindedir. Sanatın biçimsel niteliği değil onu meydana getiren ilişkiler

 • önemlidir.Osmanlı’nın ilk Başkenti Osmanlı sancağının baş şehri olan 1326’da feth edilen Bursadır. Osmanlı devletine yaklaşık olarak 100 yıl (Ankara Savaşına Kadar) Başkentlik yaptı.

 • Osmanlı’nın ilk Başkenti Osmanlı sancağının baş şehri olan 1326’da feth edilen Bursadır. Osmanlı devletine yaklaşık olarak 100 yıl (Ankara Savaşına Kadar) Başkentlik yaptı.

 • Sonra Osmanlı Balkanlar’da büyümeye başlayınca Edirne ve Bursa birlikte başkent oldu.

 • II. Murat zamanında Balkanlar’da yaşanan büyüme, İlk defa Edirne’de anıtsal yapıların yapılmaya başlaması bu kenti tek başkent haline getirmiştir. (İlk yapı tipleri , Bedesten, Ulucami, Üç Şerefeli Cami ve Eski Saraydır).

 • Bu arada Bizans Sadece İstanbul ve çevresinde sıkışıp kalmıştır.Edirne’nin Osmalı mimarlık tarihi bakımında önemi II Murad döneminin

 • Edirne’nin Osmalı mimarlık tarihi bakımında önemi II Murad döneminin

 • getirdiği büyük yapısal gelişmelerdir;

 • 1. Anıtsal Kubbeli yapı gelişimi, (Üç Şerefeli Cami).

 • 2. 14-15 yüzyıl alçı bezeme alanındaki gelişmeler,

 • 3. Kaynağı belli olmaya kütlesel minareler.

 • Dolayısıyla , İmparatorluk üslubunun başlangıcını bu şehirde inşa edilen üç

 • eser oluşturmaktadır.

 • -Muradiye İmareti

 • -Edirne Sarayı

 • -Üç Şerefeli Camii

Kanuni Sultan Süleyman döneminde en parlak devrini yaşayan İmparatorluk

 • Kanuni Sultan Süleyman döneminde en parlak devrini yaşayan İmparatorluk

 • Balkanlar, Macaristan, Güney Rusya, Polonya’nın bir kısmı ile Mısır, Sudan,

 • Habeşistan ve kuzey Afrika’ya kadar genişlemişti. 1699 Karlofça Antlaşmasına

 • kadar genişlemesini sürdüren bu güçlü devlet bu tarihten sonra gerilemeye

 • başlamıştır. 1918 yılına kadar ayakta kalmıştır.Osmanlı’da hükümdar ile toplum arasındaki ilişkinin en önemli bağını

 • Osmanlı’da hükümdar ile toplum arasındaki ilişkinin en önemli bağını

 • oluşturan tarikatlar ve ahilerle kurulmuştur. Halkı etrafında toplayan en

 • önemli kuruluş tarikatlardır.

 • Dinin toplum içinde yayılması o dönemde Medreseler yoluyla değil tarikatlar

 • ile oluyordu.

 • Bu dönemde Tarikat ve Zaviyeler toplumun örgütlenmesini, Medreseler ise

 • devletin örgütlenmesini temsil eder. Bu durum 14-15 yüzyılın II. çeyreğine

 • kadar sürmüştür.1366-1485 yılları arasında inşa edilen

 • 1366-1485 yılları arasında inşa edilen

 • cami 2 katlıdır. Üst katında medrese

 • olması nedeni ile önemli bir yapıdır. Alt

 • katta ortada yüksek bir kubbe ile buna

 • bitişik uzun bir eyvan ve iki yandan bunu

 • çeviren tonozlu eyvanlarla medrese plan

 • şemasına benzer. Köşelerde tonozlu

 • odalar, ortada giriş kubbesi, iki yanında

 • üst kata çıkan merdivenler yer alır.

 • Duvar kalınlığı yer yer 3 m’ ye yaklaşır.İç mekanda yuvarlak, dış mekanda

 • İç mekanda yuvarlak, dış mekanda

 • sivri kemerler kullanılmıştır. Orta

 • kubbe ve aynı genişlikteki kıble

 • eyvanının tonozu her iki katı örter,

 • yanlarda ise tonoz örtülü medrese

 • odaları yer alır. Pandantifler

 • üzerine kubbe 11 m genişliktedir.Giriş cephesinde üst katta ortası

 • Giriş cephesinde üst katta ortası

 • sütunlu sivri kemerler Akdeniz

 • mimarisinin karakteristik

 • özelliğidir ve Venedik saray

 • cephelerini andırır. Yapı bir sıra

 • taş, üç sıra tuğla örgülü kalın

 • duvarlara sahiptir.Tek kubbeli klasik camilerde iç mekanı

 • Tek kubbeli klasik camilerde iç mekanı

 • genişletmeyi amaçlayan ilk örneklerden

 • olduğu söylenebilir. 1378’de Osman Bey

 • zamanında Çandarlı Kara Halil Hayreddin

 • Paşa’nın mimar Hacı Musa’ya yaptırılmıştır.

 • Oldukça derin ve yanlara doğru ikişer

 • kemerle açılan üç gözlü son cemaat yeri,

 • yanlarda aynalı tonoz ve ortada yüksek

 • sekizgen kasnak üzerine dilimli bir kubbe ile

 • örtülmüştür. İç mekanda üç geniş kemerle

 • büyük kubbeye açılan, iki yanda aynalı tonoz

 • ortada yivlenmiş sağır fenerli bir küçük

 • kubbe ile örtülü giriş bölümü yer alır.11 m çapındaki asıl kubbe, badem

 • 11 m çapındaki asıl kubbe, badem

 • denilen prizmatik üçgenler üzerine

 • yerleştirilmiş tam bir yarım bir küre

 • biçimindedir.

 • Kapının etrafını çeviren mukarnaslar

 • (stalaktit, damla damla akan demektir).

 • Selçuklu geleneğidir. Köşe sütunları ile

 • mukarnas nişli, geometrik geçmeler, rumi

 • ve palmet kabartmalarla süslü mermer

 • mihrab en eski ve devrinin en güzel

 • Osmanlı örneğidir. Selçuklu geleneğine

 • uyan tuğla minare, camiye adını veren

 • yeşil, firuze, sarı ve mor renkli çinilerle

 • süslenmiştir.Bu yapıda tek kubbeli ana mekanın öne doğru

 • Bu yapıda tek kubbeli ana mekanın öne doğru

 • uzatılarak genişletilmesi yeni bir uygulamadır.

 • İçten ve dıştan mermer bloklarla kaplıdır.

 • Doğu ve batı cephesinde iki kat pencere

 • sıraları ile Bursa’da yapılacak pencereli cami

 • mimarisine örnek olmuştur.İznik’te Murad I.

 • İznik’te Murad I.

 • Hüdavendigar’ın annesi

 • Nilüfer Hatun’un hatırasına

 • 1388’de yapılmıştır.

 • Prizmatik üçgenler üzerine,

 • ortası yüksek fenerli, büyük

 • aydınlık kubbesi, geniş bir

 • kemerle, arkaya doğru, iki

 • küçük kubbe derinliğinde

 • uzatılmıştır. Yanlardaki tek

 • kubbeli birer oda ile plan

 • tam bir ters T şeklini

 • almıştır.Bütün duvarlar bir sıra kesme taş, üç sıra tuğla örgüsü ile etkileyici bir

 • Bütün duvarlar bir sıra kesme taş, üç sıra tuğla örgüsü ile etkileyici bir

 • görünümde olup kubbelerin kiremit örtüsü renkliliği artırmaktadır. Yan

 • kubbeler birer kemerle genişletilmiş, orta kubbeyi eyvan biçiminde uzatan

 • mekana bir mihrap nişi açılmıştır.1437-1447 yılları arasında Sultan II.

 • 1437-1447 yılları arasında Sultan II.

 • Murad tarafından yaptırılan cami

 • Osmanlı mimarisinin alışagelmiş

 • özelliklerinin dışında kalan çok

 • etkileyici bir örnektir. Bu plan sistemi

 • 100 yıl sonra Mimar Sinan tarafından

 • ortaya atılan, camilerin ana fikrini

 • oluşturacaktır. İç mekanda büyük

 • kubbe ağır altıgen payelere, giriş ve

 • kıble tarafında duvarlar içine

 • gizlenmiş taşıyıcılara oturur.Edirne Üç Şerefeli Cami

 • Edirne Üç Şerefeli Cami24,10 m çapındaki büyük kubbe,

 • 24,10 m çapındaki büyük kubbe,

 • yanlara doğru 10,50 m çapında

 • ikişer kubbe ile genişletilmiş,

 • aradaki üçgen boşluklara

 • mukarnas konsollarla birer küçük

 • kubbe yerleştirilmiştir.

 • İç mekanda tamamen hakim olan

 • büyük kubbe, dıştan da ortaya

 • bağlı küçük kubbelerle, büyük

 • Osmanlı camilerinin piramit kitle

 • etkisine hazırlayıcı bir rol

 • oynamaktadır.Osmanlı mimarisinde medreseler

 • Osmanlı mimarisinde medreseler

 • genellikle tek katlıdır. Bu yapı iki

 • katlı olarak tasarlanmış sonra tek

 • kat olarak inşa edilmiştir. Tuğla ve

 • kesme taştan yapılmış bina klasik

 • medrese planına göre, havuzlu

 • geniş bir avlunun üç tarafını kubbeli

 • revaklar, güneyde önü açık büyük

 • kubbeli dershane vardır. İki yandaki

 • ayna tonozlu hücrelerin ortasında,

 • geniş ayna tonozlu birer eyvan

 • bulunur.

Sol bölüm kadınlar, sağ bölüm

 • Sol bölüm kadınlar, sağ bölüm

 • erkekler için tasarlanmıştır. 1339

 • da inşa edilen yapı o dönem için

 • gelişmiş bir plan şemasına sahiptir.

 • Sonraki Osmanlı hamamlarına

 • örnek olmuştur. Bundan sonra

 • yapılan hamamlar buna sadık

 • kalarak sadece büyüklük, yapı

 • kalitesi ve mimari süslemeler

 • açısından gelişim göstermiştir.Şehirlerde kıymetli malların saklanması ve bunların satılması için inşa

 • Şehirlerde kıymetli malların saklanması ve bunların satılması için inşa

 • Edilen bedestenlerin ilk örneğidir. Ortada yer alan avlu altı ayak

 • üzerine oturan 14 kubbe ile örtülüdür. Ticaret bu alanda yapılır. Dört

 • kapısı olan bedesten tuğla ve taş duvar örgüsü ile inşa edilmiştir.

Dış sofalı plan sistemine sahip köşk

 • Dış sofalı plan sistemine sahip köşk

 • Topkapı Sarayında 3. avlunun doğu

 • tarafında yer alır. Bir ocaklı salon ve

 • yan yana iki kubbeli kısımla, bunların

 • önünde, boydan boya uzanan 41 x 9

 • m boyutlarındadır. Kapalı mekanlar

 • yuvarlak kemerli hayata açılır.Dıştan iyon düzenine benzer

 • Dıştan iyon düzenine benzer

 • sütun başlıkları şaşırtıcı bir etki

 • bırakır. Fakat revakın altından

 • geçince, Bursa kemerli portal

 • nişleri ve sivri kemerli

 • pencerelerle başlayan değişim

 • içeride daha da artarak sıcak bir

 • atmosfer yaratır.

Mimar Sinan 1490’da Kayseri’ye bağlı Gesi nahiyesinin Ağırnas köyünde

 • Mimar Sinan 1490’da Kayseri’ye bağlı Gesi nahiyesinin Ağırnas köyünde

 • doğmuştur. 1512’de devşirme olarak alınıp “acemi oğlanlar” okulunda

 • eğitim görmüştür. 1521’de Belgrad seferinden önce yeniçeri olmuş,

 • böylece Ortadoğu ve Balkanları gezmiştir. 1538’de Moldavya seferinde

 • bir nehir üzerinde 13 günde bir köprü kurarak Sultanın takdirini

 • kazanmıştır.1539’da mimarbaşı olarak seçildiğinde 50 yaşındaydı. Sinan gittiği yerlerde

 • 1539’da mimarbaşı olarak seçildiğinde 50 yaşındaydı. Sinan gittiği yerlerde

 • gördüğü eserleri yakından incelemiş, bunlardan öğrendiklerini, Türk mimarisi

 • içinde eriterek kendi kültürümüze uyarlamıştır. İtalya’da Rönesans

 • mimarlarının ideali olan merkezi kubbeli yapı problemini, büyük tasarımcı

 • Sinan tam bir başarı ile gerçekleştirmiştir.Mimar Sinan ilk eserlerinde Osmanlı mimarisinin İznik, Bursa ve Edirne

 • Mimar Sinan ilk eserlerinde Osmanlı mimarisinin İznik, Bursa ve Edirne

 • geleneğine bağlanarak mekan araştırmalarına başlamıştır. Sinan’ın mimari

 • dehasının gelişmesindeki ana basamaklar, üç büyük anıt ile belirmektedir

 • 1 Şehzade Cami,

 • 2 Süleymaniye Külliyesi

 • 3 Edirne Selimiye Külliyesi1544-48 yılları arasında inşa ettiği bu yapıda Yarım Kubbe problemini ilk defa

 • 1544-48 yılları arasında inşa ettiği bu yapıda Yarım Kubbe problemini ilk defa

 • ele almıştır. Dört yarım kubbeli ideal bir merkezi yapı tasarlayarak, Rönesans

 • mimarlarının rüyasını gerçekleştirmiştir. Kenarı 38m olan kare mekan, dört

 • paye üzerine, 19m çapında bir kubbe, dört yarım kubbe ve köşelerde birer

 • küçük kubbe ile örtülüdür.

Payeler yukarı doğru yivlenerek

 • Payeler yukarı doğru yivlenerek

 • yumuşatılmıştır. Zeminden kilit

 • taşına kadar kubbenin yüksekliği

 • 37m, payelerin aralığı 16,52m dir.

 • Camide mahfiller olmadığından,

 • mekan daha fazla bütünlük

 • kazanmıştır. Payelerin üstü,

 • dıştan dilimli kubbelerle örtülü

 • olup kubbe çevresinde dört kule

 • yer alır.Mimar Sinan 1550-57 yılları arasında Kanuni Sultan Süleyman’ın emriyle

 • Mimar Sinan 1550-57 yılları arasında Kanuni Sultan Süleyman’ın emriyle

 • yaptığı külliyenin camisinde, ilk defa iki yarım kubbeli plan şemasını

 • denemiştir. Fatih’ten sonra ikinci büyük üniversite olarak ve yeni bir şehircilik

 • anlayışı ile planlanan, 18 ayrı bina halindeki külliyenin ortasında bulunan

 • camide iç mekanla dış mekan arasında bir bütünlük vardır. 27,40 m çapı ve

 • 53 m yüksekliği ile İstanbul’da Ayasofya’dan sonra en büyük kubbedir.Sinan, yan nefleri beşer kubbe ile örterek birbirine eşit kubbelerin

 • Sinan, yan nefleri beşer kubbe ile örterek birbirine eşit kubbelerin

 • monotonluğu yerine, bir büyük kubbe, bir küçük kubbe ritmi ile değişik bir

 • etki yaratmıştır. Mihrap duvarında çok ölçülü çini süslemeler bulunmaktadır.

 • Dış görünüş iç mekanın yapısını bütün incelikleri ile yansıtır. Çok yüksek olan

 • kubbe ile mekanda mistik bir ferahlık ve genişlik etkisi yaratılmıştır.1569-74 yılları arasında inşa

 • 1569-74 yılları arasında inşa

 • edilmiştir. Bu yapı, bütün Türk

 • mimarisinin ve Sinan’ın o güne

 • kadar ortaya koyduğu yeniliklerin

 • toplu bir ifadesidir. Sultan II Selim’in

 • isteği üzerine yapılan bu büyük

 • eserin Ayasofya’yı aşan kubbesi 31,5

 • m’ dir ve sekizgen gövdenin etrafını

 • çeviren ince zarif dört minaresi

 • vardır.Dış silüet doğrudan doğruya iç yapıdan gelişmektedir. İç mekanla dış

 • Dış silüet doğrudan doğruya iç yapıdan gelişmektedir. İç mekanla dış

 • görünüşün tamamen kaynaşmış olduğu muazzam kubbe, bütün

 • dünyada, kubbe mimarisi gelişmesinin en ileri noktası olarak görülebilir.

Kubbenin ağırlığı, sekiz paye ve

 • Kubbenin ağırlığı, sekiz paye ve

 • bunların arasındaki payanda

 • kemerleri ile karşılanarak, sekizgen

 • kaide üzerine oturan kubbe sistemi,

 • en son imkanlarına kadar

 • geliştirilmiştir. İç mekanda payeler

 • arasında kemerler pencere sıraları ile

 • doldurulmuş, sağır yüzeyler

 • azalmıştır.

Kanuni Sultan

 • Kanuni Sultan

 • Süleyman’ın oğlu II. Selim için

 • 1577’de yaptırılmıştır. Sekiz

 • sütun ve kemerden oluşan bir

 • sekizgen üzerindeki kubbe,

 • dıştan, köşeleri kesik kare

 • biçiminde masif bir kitle içine

 • yerleştirilmiştir.İçte sütunlara, dışta duvarlara oturan, çift kubbeli bir türbe olarak

 • İçte sütunlara, dışta duvarlara oturan, çift kubbeli bir türbe olarak

 • yapılmıştır. Duvarlar iç mekanda tamamen çini kaplıdır. Ortası kubbeli ve

 • alçak yanları saçak örtülü üç gözlü bir revakı vardır.Topkapı Sarayı birinci avluda 1472’de

 • Topkapı Sarayı birinci avluda 1472’de

 • inşa edilen köşk, eski Türk evi plan

 • şemasının büyük ölçekli bir tekrarı

 • niteliğindedir. Kubbeli büyük orta

 • salona açılan dört eyvan ile

 • köşelerde aynı çapta birer kubbeli

 • odadan oluşan iki katlı saraydır.Cephe, ince sütunlar üzerine yüksek sivri kemerlerle, boydan boya bir

 • Cephe, ince sütunlar üzerine yüksek sivri kemerlerle, boydan boya bir

 • revak şeklinde dışarı açılmaktadır. Giriş cephesinin ortasındaki büyük

 • eyvan, tamamen mozaik çinilerle kaplı olup, Selçuklu geleneğinin

 • büyük ihtişamını yansıtmaktadır.İç mekanda firuze, lacivert, yeşil ve beyaz renkte çiniler vardır. Bunlar

 • İç mekanda firuze, lacivert, yeşil ve beyaz renkte çiniler vardır. Bunlar

 • Osmanlı mimarisinde kullanılan en son mozaik çiniler olmuştur. Odaların

 • duvarlarındaki altıgen çiniler, ocaklar ve nişli raflar Bursa ve Edirne

 • mimarisinin etkilerini gösterir.Sinan, genel şeması mimar pergelini andıran kendi mütevazı türbesini

 • Sinan, genel şeması mimar pergelini andıran kendi mütevazı türbesini

 • Süleymaniye Külliyesinin dış köşesine belirsiz bir şekilde erleştirmiştir.Kataloq: 2013
2013 -> Amerikalılarda Azərbaycan haqqında daha geniş təsəvvür yaratmağa çalışacağam
2013 -> Adpu, Böyük akt zalı, 19 oktyabr 2013, saat 1000
2013 -> Diş texniki Bölmə Qarışıq Diş texniki 1 Hansı hallarda çıxan protezlər hazırlanır?
2013 -> Şək İnsanın təsərrüfat fəaliyyətinin yayılması
2013 -> Rayon layihələndirilməsi fənni üzrə intahan sualları
2013 -> Şəki şəhər Mədəniyyət və Turizm şöbəsi Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana sistemi Metodika və biblioqrafiya şöbəsi
2013 -> Diş texniki ixtisası üzrə nümunəvi test sualları Bölmə Qarışıq Diş texniki 1 Hansı hallarda çıxan protezlər hazırlanır?
2013 -> ­Soylu Atalı Həyat üfüqləri (L. N. Tolstoyun “Hərb və Sülh” əsəri üstə düşüncələr)
2013 -> RÜSTƏM İbrahiMBƏyov ultimatum iki hissəli ölüm dastanı Başlıca iştirakçılar: O, bir də Onun üç Məni
2013 -> Güntay Gəncalp (Cavanşir) Səfəvilər

Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə