Antalya büYÜKŞEHİr belediyesiYüklə 287,06 Kb.
səhifə1/4
tarix29.08.2018
ölçüsü287,06 Kb.
#75907
  1   2   3   4ANTALYA

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ULAŞIM ANA PLANI YAPILMASI HİZMET ALIMI İŞİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

İçindekiler


İçindekiler 1

1.AMAÇ ve KAPSAM 1

2.ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ VE AŞAMALARI 2

3.BİLGİ TOPLAMA VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI 2

3.1 MEVCUT BİLGİLERİN TOPLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 3

3.2. YENİ BİLGİLERİN TOPLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 7

4.MEVCUT DURUM ANALİZİ 9

5. YOLCULUK TALEP TAHMİNLERİNİN BELİRLENMESİ 9

5.1. ULAŞIM MODELİNİN OLUŞTURULMASI VE KALİBRASYONU 9

5.2. MODEL GİRDİLERİ 10

5.3. ULAŞIM MODELİNİN KURULMASI 11

5.4. YETERSİZLİK ANALİZİ, MEVCUT VE GELECEKTEKİ SORUNLARIN BELİRLENMESİ 14

5.5. ALTERNATİF TOPLUTAŞIM YOL AĞI-TÜR PLANLARININ GELİŞTİRİLMESİ VE MODELDE TEST EDİLMESİ 14

5.6. UYGUN TOPLUTAŞIM YOL AĞI-TÜR PLANI ALTERNATİFİNİN SEÇİLMESİ 15

5.7. SEÇİLEN ALTERNATİF TOPLUTAŞIM YOL AĞI-TÜR PLANI DOĞRULTUSUNDA ULAŞIM ANA PLANININ GELİŞTİRİLMESİ 176.ÖNERİ ALTERNATİFLERİN ÖN PROJELERİNİN HAZIRLANMASI 24

6.1 JEOLOJİK /JEOTEKNİK ETÜT 24

6.2. TOPOGRAFİK ETÜTLER 24

6.3. GÜZERGÂH BELİRLENMESİ VE İSTASYONLAR 24

6.4 TİP KESİTLER 25

7.ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (AYGM) İLE KOORDİNASYON 25

8. ONAY KADEMELENDİRİLMESİ 25

9. RAPOR VE PROJE TESLİMLERİ 25

10. İŞİN SÜRESİ - İŞ PROGRAMI VE AŞAMALAR 26

11.1 ÇALIŞMA OFİSİ 26

11.2 EĞİTİM VE TOPLANTI FAALİYETLERİ KAPSAMI 27

11.3 İŞİN GENEL KAPSAMI 27

 1. AMAÇ ve KAPSAM

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun devreye girmesi ile birlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları genişletilmiş ve genişleyen kentsel alan ile birlikte kentsel nüfus sayısı da artmıştır. 6360 Sayılı “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Antalya Büyükşehir Belediyesinin görev ve sorumlulukları yeniden tanımlanarak Antalya İl Mülki Sınırı, Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırı haline getirilmiştir.


Tarihi, kültürel özellikleri ve coğrafi konumu itibariyle Akdeniz Bölgesinin en önemli kentlerinden birisi olan Antalya sınırların genişlemesinin yanısıra hızla artan nüfus, işgücü, araç sahipliliği, imara açılan yeni yerleşim bölgeleri ve turizm odaklı olarak yaz aylarında artan trafik yükü gibi etkenler kentsel ulaşımda önemli sorunlara neden olmaktadır. Kentsel ulaşımdaki aksaklıkların ortadan kaldırılması, sürdürülebilirlik ve çevreye duyarlılık ilkelerinin gözetildiği, sosyal adalet konusunun dikkate alındığı bir kentsel ulaşım çalışmasının gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

Hızlı toplutaşım yatırımlarına temel oluşturan Ulaşım Ana Planının yolculuk kestirim modeli kullanılarak güncelleştirilmesi, İl Mülki sınırlarını kapsayan Büyükşehir Belediyesi alanı içerisindeki ulaşım ve toplu taşıma sisteminin bir bütün olarak kısa, orta ve uzun vadeli planlama kararları doğrultusunda yeniden yapılandırılması önem kazanmıştır.


Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırlan içinde kalan kırsal nitelikli yerleşmelerin, bütüncül planlama anlayışıyla kent genelinde planlanması, bir yandan artan nüfusun gereksinimlerini karşılamak ve yaşam kalitesini yükseltmek, diğer yandan da gelişen ekonomik yapının işlerliğini sağlamak amacıyla ulaşım altyapı ve hizmetlerini geliştirmek açısından önem taşımaktadır.
Bu çerçevede kentiçi ulaşımın, 2016–2030 yılları için; mevcut 2014-2023 yılları için hazırlanmış olan Çevre Düzeni Planı ve 2016-2030 yılları için hazırlanmış olan Nazım İmar Planı kararları dikkate alınarak analiz edilmesi, düzenlenmesi, toplu taşıma sistemlerine öncelik verilerek ulaşım ve trafik sorunlarına kısa, orta ve uzun dönemler için çözümler getirilmesi hedeflenmektedir.
Bu çerçevede alt ve üst ölçekli plan kararları dikkate alınarak;


 • Mevcut ulaşım sistemindeki aksaklık ve yetersizliklerin giderilmesi için kısa dönemde
  uygulanabilecek ulaşım planlaması, trafik mühendisliği ve trafik yönetimi proje ve
  düzenlemelerinin hazırlanması ile,

 • Orta ve uzun dönemde Nazım İmar Planı çerçevesinde ortaya konulan kentsel
  gelişmenin gerektireceği ulaşım altyapısı, işletme sistemleri ile yasal ve örgütsel
  düzenlemelere temel oluşturacak gerekli çalışma ve projelerin hazırlanmasını kapsayacaktır.

Bu çalışmada; ülke, bölge ve kent bütünü mevcut yapısı ve Antalya kentinin gereklilikleri dikkate alınarak kısa dönemde;
 • Mevcut ulaşım sisteminde yer alan, Belediye ile mutabakata varılarak belirlenmiş ana yollar (taşıt, bisiklet, yaya yolları), kavşaklar, üst ve alt geçitler, otoparklar, terminaller, tır parkları vb, ulaşım düzenlemeleri,

 • Kentteki mevcut tüm bireysel ve toplu taşıma türlerinin (kentiçi, yakın çevre ve şehirlerarası taşıma) işletme politikaları, bunların hat, güzergâh, durak ve terminal alanlarının düzenlenmesi, hat optimizasyonunun yapılması,

 • Toplu taşıma türlerinde kullanılacak bilet teknolojileri ve fiyatlandırma politikalarının belirlenmesi,

 • Özel ulaşım ile toplu taşıma türlerinin aktarma imkânlarının geliştirilmesi,

 • Belirtilmiş tüm caddeler ve üzerindeki kavşakların ulaşım ve trafik mühendisliği kriterlerine göre gözden geçirilerek, ulaşım sisteminin ve trafik akımlarının iyileştirilmesi için gerekli olan düzenlemeler,

 • Kentsel otopark ihtiyacının saptanması ve sunum olanaklarının etüt edilerek şimdiden yapılması gerekli yatırımların programlanması gibi kısa vadeli öneriler geliştirilecektir.

Kısa vadeli öneriler kapsamındaki ulaşım ve trafik düzenleme önerilerinin ön projeleri kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesinin onayı ile belirlenecek olan toplam 50km. uzunluğundaki kentiçi ulaşım koridorları, 60 adet hemzemin kavşak ve plan sonucuna göre sayısı netleşecek olan katlı kavşak için ön projeler hazırlanacak ve simülasyonu yapılarak raporlanacaktır.

"Ulaşım Ana Planı" nın orta ve uzun vadeli önerileri geliştirilirken ise, Çevre Düzeni Planı ve Nazım İmar Planının önerdiği kentsel gelişme stratejileri çerçevesinde Antalya kentinin gelecekte oluşması istenen ulaşım ve trafik sisteminin temel kararları belirlenecektir. Ulaşım Ana Planı, bu kararların hayata geçirilebilmesi için gerekli ulaşım yatırımlarını ve bunların önceliklerini, ulaşım ve trafik sisteminin işletme ve yönetim politika ve ilkelerini, hedef yılı itibariyle orta ve uzun vadede oluşması beklenen yolculuk taleplerinin toplutaşım ağırlıklı bir ulaşım sistemi ile karşılanabilmesini sağlayacak şekilde hazırlanacaktır.

6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında genişleyen kent sınırları dikkate alınarak, Büyükşehir Belediye sınırlarına dahil edilen yeni ilçelerin üst ölçekli ulaşım planlaması ve kent merkezi alanı ile oluşturulacak ulaşım ilişkilerinin planlama çalışmalarının tüm aşamalarında dikkate alınması büyük önem taşımaktadır. 1. Kataloq: uploads
  uploads -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
  uploads -> Mühaziry riyazi mYntiqin elementlYri
  uploads -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ
  uploads -> AZƏrbaycan əraziSİNDƏ İBTİDAİ İcma quruluşU
  uploads -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
  uploads -> Mövzu Fənnin məqsədi və vəzifələri
  uploads -> Marketinq fənni üzrə İŞÇİ TƏDRİs proqrami
  uploads -> Asm-nin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
  uploads -> Təqdimatların hazırlanması (Powerpoint, Word, Excel)

  Yüklə 287,06 Kb.

  Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə