Aplicaţii ale ridicării la putere în informaticăYüklə 445 b.
tarix03.01.2018
ölçüsü445 b.
#36921


Aplicaţii ale ridicării la putere în informatică


Fără ridicarea la putere o parte din informatică ar fi complet inaccesibilă. Ea are o varietate de aplicaţii şi este esenţiala în rezolvarea unor probleme în timp optim.

 • Fără ridicarea la putere o parte din informatică ar fi complet inaccesibilă. Ea are o varietate de aplicaţii şi este esenţiala în rezolvarea unor probleme în timp optim.

 • Cu ajutorul acestei prezentări vom arăta la ce este utilă ridicarea la putere în informatică.

 • Pentru a nu mări lungimea prezentării am decis că unele surse de la probleme se vor găsi la o adresa web specificată.Probleme de numărare

 • Problemele de numărare sau de combinatorică sunt caracterizate de natura lor atipică, ce impune din partea rezolvitorului ingeniozitate, flexibilitate şi perseverenţă în căutarea soluţiei.

 • In continuare vom prezenta 2 probleme de combinatorică în a căror rezolvare, ridicarea la putere este predominantă.1. Pătrate(preluata de pe site-ul infoarena)

 • 1. Pătrate(preluata de pe site-ul infoarena)

 •  Fie A o matrice cu N linii şi N coloane. Se cere să se găsească numărul posibilităţilor de a completa matricea A cu elemente din mulţimea {-1, 1, -5, 5} astfel încât produsul numerelor de pe fiecare linie sau coloană este -5 sau 5. 

 • Rezolvare:

Din cerinţă ne dăm seama că pe fiecare linie sau coloană trebuie să avem un 5 sau -5. Astfel pe prima linie avem N posibilităţi de a plasa 5 sau -5. Pe linia 2 avem N-1 posibilităţi, pe linia 3 avem N-2, etc. In total avem 1*2*3*….*N=N!(se citeste N factorial) configuraţii. Pentru cele N celule din fiecare configuraţie avem posibilităţi de a plasa 5 sau -5. Acum ne mai rămâne să plasăm pe cele N*N-N celule 1 sau -1. Pentru fiecare configuraţie avem posibilităţi deci în total avem posibilităţi de a completa matricea A cu elemente din mulţimea {-1,1,-5,5} astfel încât produsul de pe fiecare linie sau coloană să fie 5 sau -5.

2.Funcţii(din lista lui Francu)

 • 2.Funcţii(din lista lui Francu)

 • Pentru N şi S date, câte funcţii surjective definite pe mulţimea { 1,2,3,4..N } cu valori în mulţimea numerelor { 0,-1,1 } există astfel încât |f(1)| + |f(2)| + .. |f(N)| =S (toate sunt în modul) .

 • Rezolvare:

 • Din faptul că funcţiile sunt surjective rezultă că trebuie să avem cel puţin un 1,un 0 şi un -1.Deoarece valoarea lui |f(i)|,1 i N, poate fi doar 0 sau 1 ne dăm seama că trebuie să avem S de f(i),1 I N, pentru care |f(i)|=1.

 • Pentru fiecare din cei S de f(i) avem 2 posibilităţi( 1 sau -1) deci în total sunt . Observăm că am numărat şi variantele 1,1,1,…1 şi -1,-1,-1…-1 care nu sunt corecte deoarece funcţiile sunt surjective. Deci numărul corect este posibilităţi de a alege S valori de 1 sau -1 astfel încât funcţiile să fie corecte. Mai rămân N-S valori de 0, care pot fi alese în C(N,N-S) ( combinări de N luate câte N-S). In final numărul funcţiilor surjective cu proprietatea din enunţ este .Ridicare la putere în timp logaritmic

 • Ridicare la putere în timp logaritmic

 • Proprietăţile puterilor pot fi folosite pentru a ridica un număr la o putere în timp logaritmic.

 • In limbajul C++ există o instrucţiune: pow(int a,int b) care ridică a la puterea b, însă ea este liniară( o(b) ) deoarece efectuează produsul a*a*…*a(b termeni). Folosind proprietatea putem calcula în modul următor:

 • Dacă b este par calculăm .

 • Dacă b este impar calculăm .

 • Deoarece puterea se tot înjumătăţeste complexitatea este logaritmică.

 • In continuare prezentăm o funcţie recursivă ce calculează în timp logaritmic.int pow(int a,int b)

{ int nr;

if(b==0) return 1;

if(b%2==0)

{ nr=pow(a,b/2);

return nr*nr;

}

else

return pow(a,b-1) * a;

}
 • Aceasta metodă de ridicare la putere poate fi folosita ca optimizare în multe probleme ce implică puteri, reducând timpul de execuţie.Ridicare la putere de matrici

 • O serie de probleme din informatică presupun calcularea unor recurenţe. De exemplu: care este al n-lea termen Fibonacci. Metoda naivă este calcularea pas cu pas al fiecarui termen până ajungem la al n-lea termen , această soluţie având complexitatea liniară. Pentru valori mari ale lui n, rezolvarea nici nu se încadrează în timp.

 • Astfel de probleme sunt date la concursuri pentru a partaja concurenţii. Ele nu sunt foarte grele dar trebuie un pic de experienţă, ingeniozitate şi cunoştinte matematice.

 • In continuare prezentăm o problemă importantă, însă care necesită cunoştine matematice mai avansate.1. Al n-lea termen Fibonacci( preluat de pe site-ul infoarena)

 • 1. Al n-lea termen Fibonacci( preluat de pe site-ul infoarena)

 • Fie şirul lui Fibonacci dat prin recurenţa: F0=0 , F1=1, … , Fn=Fn-1+Fn-2

 • Sa se calculeze al n-lea termen al şirului, 0 n 1000000.

 • Rezolvare:

 • Observam ca la pasul n cunoaştem Fn-1 şi Fn-2 şi dorim să aflăm Fn.

 • Considerăm matricea (Fn-2 Fn-1). Acum trebuie sa căutam o matrice Z astfel încât Z (Fn-2 Fn-1) să fie egal cu (Fn-1 Fn).

 • O astfel de matrice este deoarece:

 • (Fn-2 Fn-1) = ( Fn-2*0 + Fn-1*1 Fn-2*1 + Fn-1*1 )=( Fn-1 Fn)

 • Notăm (Fi-1 Fi) cu Mi. Astfel observăm că Mi= Mi-1 Z , dar Mi-1=Mi-2 Z. Deci Mi = Mi-2 . Inductiv deducem că Mi=M1

 • Calculăm mai întâi folosind ridicarea la putere în timp logaritmic (descrisă mai sus) apoi înmulţim matricea rezultată cu M1.

 • Complexitatea finală este O( logK ). Astfel, folosind ridicarea la putere am calculat Fk în timp logaritmic, soluţie ce obţine punctajul maxim.Aplicaţii diverse

 • Ridicarea la putere are o mulţime de utilizări pe lânga cele specificate mai sus. In continuare prezentăm câteva chestiuni ce pot fi desluşite prin ridicare la putere:

 • 1. Câte numere în baza 2 de n cifre există?

 • Rezolvare: Observăm că pentru fiecare cifră avem 2 opţiuni 1 sau 0. Deci numărul total va fi .

 • 2. Un călător vrea sa viziteze n insule. Acestea sunt legate între ele prin câte 5 poduri şi sunt dipuse liniar. Ultima insulă este legată de precedenta numai prin 3 poduri. Câte drumuri de la insula 1 la insula n există?Rezolvare:

 • Rezolvare:

 • Problema este oarecum asemănătoare cu cea de mai sus.

 • Observăm ca pe insula 2 putem ajunge în 5 moduri(traversând cele 5 poduri), pe insula 3 în 5*5 moduri, pe insula 4 în 5*5*5 moduri ……, pe insula i in , i 0. Formula de mai sus este greşită pentru i=n deoarece insula n-1 este legată de insula n doar prin 3 poduri. Deci numărul de drumuri de la insula 1 la insula n este .

 • 3. Care este complexitatea căutarii binare în cel mai defavorabil caz ?

 • Rezolvare:

 • Să considerăm că metoda este recursivă. Cel mai defavorabil caz înseamna că elementul căutat x nu se aflăîn vector sau x se află în vector dar este depistat doar la ultimul apel al funcţiei.

 • în vector sau x se află în vector dar este depistat doar la ultimul apel al funcţiei.

 • La fiecare apel recursiv spaţiul de căutare se injumătaţeste. După primul apel din cele n elemente iniţiale, rămân n/2 elemente. După al doilea apel, rămân n/ , etc. Inductiv putem afirma că după k apeluri recursive spaţiul de căutare va conţine n/ elemente. In final, numărul de elemente din spaţiul de căutare trebuie să fie cel mult 1 deci:

 • n/ 1 deci n . In final se obţine k=log n.Probleme propuse

 • 1.Tritzi(preluată de pe site-ul infoarena, text modificat)

 • Un trit este o unitate logică care poate lua 3 valori: 0, 1 şi 2. Sirurile de tritzi au o proprietate specială : doi tritzi având valorile 0 şi respectiv 1 nu pot fi puşi unul după altul. Astfel, există şiruri de tritzi valide şi invalide (care conţin cel puţin o pereche de tritzi alăturaţi egali cu 0 şi 1). De exemplu, şirul 02212212000211 este un şir valid, dar şirurile 0122212 sau 2221022 nu sunt valide.

 • Determinaţi numărul de şiruri de tritzi valide, de lungime N.

 • Indiciu: ridicare la putere de matrici

 • 2.Suma şi numarul divizorilor

 • Pentru un număr n dat să se determine numărul divizorilor acestuia şi suma lor folosint ridicarea la putere în timp logaritmic.
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə